Obrátit se můžete na:

oblast jazyka a jazykové animace,
vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání
Lucie Schneiderová
e-mail: schneiderova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 756

Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která:

 • podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země
 • zábavným způsobem přiblížuje základy cizího jazyka a prohlubuje již získané jazykové znalosti
 • usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách
 • pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb
 • posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumívání
 • podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové animace aktivně zapojeni
 • je vhodná pro začátečníky i pokročilé

(Primárním) cílem jazykové animace není někoho cizí jazyk naučit, nýbrž mu jazyk přiblížit a při tom posílit povědomí o vlastním jazyce.

Jazykovou animaci je také možné realizovat v online formě.

Jazyková animace má své vlastní stránky: www.jazykova-animace.info. Najdete na nich podrobné informace o jazykové animaci, vzdělávacím procesu jazykových animátorů Tandemu a jejich osobní profily. Kromě toho obsahuje web i celou řadu dokumentů ke stažení, mj. sbírky her a aktivit.


 

Interkulturní vzdělávání, resp. vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání

Jedním z cílů česko-německé jazykové animace je vzbudit zájem o kulturu a jazyk sousední země. Proto začleňuje do programu informace o reáliích Německa a Česka. V programu jazykové animace se mohou objevit např. městská rallye, kvízy, práce se slepou mapou, hudba apod.

Prostřednictvím aktivit čerpajících z konceptu interkulturního vzdělávání, resp. vědomé práce s diverzitou se podporuje proces učení, účastníci - uživatelé různých jazyků - si utvoří jasnější představu o tom, co mají společné a v čem se naopak odlišují, a zároveň se učí pracovat s vlastními pocity, názory a postoji. Mohou překonat obavy z používání cizího jazyka či obavy ze setkání s mluvčími sousedního jazyka a korigovat tak mylné či stereotypní představy. Tímto způsobem se nejen rozšiřuje aktivní slovní zásoba, ale také se posiluje motivace účastníků k poznávání jinakosti. Více o konceptu vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže naleznete zde.

 

Ocenění

LabelTandem Plzeň získal v roce 2008 Evropskou jazykovou cenu Label za inovativní projekt v oblasti jazykového vzdělávání (kurzy pro jazykové animátory). Tandem Regensburg získal v roce 2006 Evropskou jazykovou cenu Label za inovační přístup při zprostředkování jazyka v rámci Programu podpory odborných praxí.


Zájemci o realizaci jazykové animace mohou vyplnit:

 1. obecný poptávkový formulář: pro zájemce o jazykové animace mimo níže uvedené projekty
 2. poptávkový formulář pro projekt Němčina nekouše: pro zájemce o bezplatné jazykové animace v rámci projektu Němčina nekouše
 3. poptávkový formulář pro program Jazyková animace pro všechny: pro školy a organizace, které získaly finanční podporu z Fondu budoucnosti v rámci programu Jazyková animace pro všechny

S dalšími dotazy se lze obrátit na koordinátorku jazykových animátorů Ivu Břendovou na e-mailové adrese: info@jazykova-animace.info.


Plán akcí Tandemu v roce 2020

Plán akcí nejen v oblasti podpory jazyka a jazykové animace naleznete zde.


Statistiky česko-německé jazykové animace za rok 2020

V roce 2019 se jazykových animací realizovaných certifikovanými jazykovými animátory Tandemu zúčastnilo celkem 14 484 osob.

Na konci prosince 2019 Tandem disponoval 70 certifikovanými jazykovými animátory, kteří jsou oprávněni realizovat jazykové animace v rámci projektů/programů Tandemu, přičemž:

 • V roce 2019 bylo v rámci základního školení vyškoleno 20 osob, 15 z nich pokračovalo i v navazujícím školení a v dohledné době by mělo splnit (či již splnilo) podmínky pro udělení certifikátu.
 • 55 jazykových animátorů realizovalo v roce 2019 alespoň 1 jazykovou animaci. Nejaktivnější jazykový animátor realizoval 55 jazykových animací.
 • Podle počtu hodin vypadá zapojení jazykových animátorů následovně: V roce 2019 realizovalo 42 jazykových animátorů 10 a více hodin jazykové animace. 6 jazykových animátorů přesáhlo hranici 100 hodin provedených jazykových animací. Nejaktivnější jazykový animátor má na kontě celkem 259 hodin realizovaných jazykových animací.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás na sociálních sítích: