Obrátit se můžete na:

Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí

denk.mal digital. Medial gestützte historisch-politische Bildung in der bayerisch-böhmischen Grenzregion

je tříletý projekt, který realizují Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Západočeské univerzity v Plzni a Univerzita Pasov. Zaměřuje se na česko-bavorskou regionální historii a mediální vzdělávání. Žákům a pedagogům základních, středních i vysokých škol na obou stranách hranice bezplatně nabízí řadu seminářů, exkurzí a projektových dnů.

Doba realizace: od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022

Místo realizace projektu: Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj, bavorské příhraničí - okresy Amberg-Sulzbach, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a statutární města Amberg, Passau, Regensburg, Straubing a Weiden in der Oberpfalz

Aktivity a nabídka projektu:

Zabývání se společnou historií je důležitým předpokladem pro vzájemné porozumění mezi národy. Stavíme na dialogu mezi účastníky a motivujeme je nahlédnout na dějinné události z více perspektiv. To přispívá zároveň k odbourání jazykových i systémových překážek ve vzdělávání. Podporujeme využití digitálních metod a nástrojů ve výuce.

„Přepni (se) na historii“ se věnuje dvěma hlavním dějinným událostem: otevření hranic v letech 1989/1990 a životu židovské menšiny v příhraniční ve 20. století. Mimo občansko-politický a historický kontext si klade za cíl také výchovu k demokracii a práci s diverzitou. Všechny vzdělávací aktivity se stejným dílem orientují na účastníky z Česka a Německa a budou se odehrávat v obou jazycích. 

Na těchto stránkách uvádíme souhrnný a stručný přehled informací o projektu Přepni se na historii.denkmal.digital. Projekt má své vlastní stránky, kde najdete podrobnější informace k realizovaným aktivitám, výstupy projektu, jako např. mapa pomníků, materiály do výuky, užitečné tipy a odkazy k tématu projektu. Sledovat nás můžete v češtině ww.prepnisenahistorii.cz. a němčině na www.denkmaldigital.de.

Aktivity projektu:

1) Semináře pro univerzitní studenty

Cílovou skupinou jsou studenti (nejen) učitelských oborů ZČU v Plzni a Univerzity Pasov, kteří mohou tematizovat společnou historii ve svém budoucím učitelském povolání. Účastí na česko-německých seminářích a jednodenních exkurzích studenti získají znalosti o regionální historii, digitální know-how i jazykové kompetence.

Nabídka pro studenty ZČU v Plzni:

Určeno především pro studenty učitelství dějepisu a němčiny, vhodné pro studenty dalších oborů (např. historie, německý jazyk, média a komunikace, kulturní vědy, evropská studia, politologie a mezinárodní vztahy, filozofie aj.)

  • Semestrální semináře: zimní semestr v roce 2020/2021 a 2021/2022

zimní semestr 2020/2021 ZČU, Plzeň: Pomníky a místa paměti. Jak jim rozumět a jak je pomocí digitálních metod didakticky využít na příkladu otevření česko-bavorské hranice v letech 1989/1990

Univerzita Pasov a Západočeská univerzita v Plzni otevřou společné semináře, které budou připravovat i realizovat vyučující obou univerzit. Nabízí se také příležitost, jak zlepšit své dovednosti v oblasti interkulturní spolupráce.

  • Blokové tematické semináře:

Prakticky zaměřené blokové semináře a exkurze na místa spojená s česko-bavorskou historií, kde budou společně čeští a němečtí studenti vytvářet výukové pomůcky založené na využití digitálních médií (např. explainity videos).

22.–26. 3. 2021 Univerzita Pasov (Německo): Multimediální blokový seminář k tématu Storytelling o otevření hranice v letech 1989/90

 podzim 2022 v Česku

  • Exkurze (1-2denní): první akci plánujeme na podzim 2020, další čtyři v průběhu projektu

Jak a kde se přihlásit? Sledujte naši sekci Akce, kde všechny akce vypisujeme. Případně nás kontaktujte na vagnerova@tandem-org.cz

 

2) Semináře pro učitele (akreditace MŠMT)

Během společných seminářů si učitelé z Česka a z Německa osvojí kritické a kreativní využití digitálních médií ve výuce dějepisu, které je v souladu s aktuálním trendem digitalizace ve vzdělávání probíhajícím v obou zemích. Pedagogové dostanou například tipy a osvojí si konkrétní metody, jak mohou díky moderním technologiím ozvláštnit výklad česko-německé historie; či jak pracovat s informacemi přímo na místech dějinných událostí. Cílem těchto školení je vybavit učitele potřebnými kompetencemi pro využívání digitálních možností ve výuce, aby tím ze svých žáků vychovali kreativní a kriticky uvažující uživatele médií.

Nabídka pro pedagogy:

Hlásit se mohou pedagogové napříč vzdělávacím systémem, zejm. SŠ, ZŠ druhý stupeň. Podmínkou je, aby místo působnosti pedagoga bylo v Plzeňském, Jihočeském nebo Karlovarském kraji.

V nabídce jsou tři jednodenní semináře „Pomníky obětem nacistického režimu a digitální média ve výuce dějepisu a v dějepisných projektech“, které budou mít odlišná tematická zaměření. V druhé části projektu plánujme realizovat dvoudenní seminář k tématu „Volarský pochod smrti“.  

Předpokládaná realizace akce a místo konání:

  • 9. listopadu 2020, v Česku, Plzeň: 

      Příběhy lidí a míst. Digitální média ve výuce historie na příkladu plzeňských obětí holocaustu

  • 4.3. + 16.3. 2021  v Německu, Univerzita Pasov: 

    Digitální média ve výuce historie na příkladu pomníků obětem nacismu v Pasově a jeho okolí

  • III. říjen 2022 v Německu, Univerzita Pasov
  • 14.-15. 2021, v Česku (Volary): Volarský pochod smrti. Digitální média ve výuce historie.

Máte zájem, chcete se zúčastnit? Průběžně sledujte sekci Akce, kde semináře vypisujeme. Případně nás kontaktujte na vagnerova@tandem-org.cz

3) Projektové dny se studenty středních a základních škol

Žáci a studenti, jejichž školy jsou zapojené do projektu, se seznámí s regionální historií a její reflexí, získají jazykové a mediální kompetence. Dostanou příležitost vytvářet digitální výukové pomůcky, jako jsou např. výkladová videa.

K těmto aktivitám patří přípravné školní workshopy, společné vícedenní projektové dny na historických místech a školní prezentace výsledků projektových dní.

Nabídka pro školy ukončena z důvodu naplněné kapacity.

Výstupy projektu:

Digitální výstupy účastníků budou k dispozici i ostatním středoškolským a vysokoškolským studentům na internetové stránce projektu www.prepnisenahistorii.cz. Vznikne také tištěná mapa pomníků v česko-bavorském příhraničí, kam se mohou školy s žáky vypravit nebo ji využít jako učební pomůcku. 

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Evropské unie z Cíle EÚS, konkrétně z Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás na sociálních sítích: