• Pokladnice hodnot, transkulturní učení hodnotám

  Vydal: Institut PONTES, 2007
  Rozsah: 218
  Jazyk: český
  Anotace: Hodnoty mohou být velmi napínavá věc. Vyzkoušejte nikdy hodnotový koktejl, smíchejte lidskou důstojnost se špetkou svobody a cti. Přidejte ještě trošku pravdy a dochuťte to celé zdravím, kterému se také nikdy říká nedotknutelnost lidského života. Celá to promíchejte s různorodností kultur a podávejte na podnosu lidských práv. Budete se divit, jak různě bude koktejl chutnat a kolik různých názorů vyvolá. Ale to je nakonec naše svoboda názoru. Do pokladnice jsme uložili také sto stran plných cvičení, her a metodických podnětů, které mohou přispět k napínavému utváření života před, po i ve škole. Ale opatrně...


 • EuroBridge

  Vydal: Aktion West-Ost, 2008
  Rozsah: 278 stran
  Jazyk: německý, český, polský, ruský
  Anotace: Publikace od vydavatele Eurogames - Aktion-West-Ost, na které Tandem Plzeň aktivně spolupracoval a kde naleznete tipy pro mezinárodní setkání mládeže (plánování, organizace, realizace, závěr). Publikace je ve 4 jazycích: německy, česky, polsky a rusky. Obsahuje kapitoly: První kroky, Plánování, Realizace, Závěr, Informace o daném státě, Přílohy. Náhled vnitřku a více informací o publikaci na stránkách vydavatele (v nemčině).


 • 10 let Programu podpory odborných praxí

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Regensburg, 2010
  Rozsah: 96 stran
  Jazyk: český a německý
  Anotace: Publikace se zaměřila na představení sedmi příkladů dobré praxe česko-německých partnerských škol a jejich realizovaných odborných stáží. V Programu podpory odborných praxí jsou nejčastěji zastoupeny tyto obory: gastronomie a hotelnictví, kuchař / číšník, zpracování dřeva, pečovatelství, ekonomie / administrativa, zpracování kovů. 

   

 • Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011
  Rozsah: 96 stran
  Jazyk: český a německý
  Anotace: Publikace "Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení - Shrnutí výsledků evaluace" byla vydána v rámci ukončení projektu Odmalička – Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení. Hlavním úkolem evaluace bylo vyjasnit, zda se díky uskutečněným aktivitám podařilo dosáhnout cílů projektu a jakým způsobem a do jaké míry tyto aktivity ovlivnily děti, učitelky, zřizovatele a rodiče.
  Poznámka: Publikaci je také možné stáhnout na webových stránkách www.krucekpokrucku.info.


 • Česko-německé projekty mateřských škol - příklady dobré praxe

  V rámci ukončení projektu "Odmalička - Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení" byla vydána publikace "Česko-německé projekty mateřských škol - Příklady dobré praxe." Cílem této publikace je ukázat různorodost přeshraničních projektů pro děti ve věku 3 až 6 let z Česka, Bavorska a Saska a vyzdvihnout nasazení a schopnosti pedagogů mateřských škol a rodičů, jež se na přípravě projektů podílejí. Aktivity 18 českých a německých předškolních zařízení a jedné instituce vzdělávající budoucí pedagogy mateřských škol, které v publikaci představujeme, jsme vybraly z řady úspěšných projektů realizovaných podél celé česko-německé hranice. Publikaci je taktéž možno stáhnout elektronicky pod tímto odkazem.


 • Projekt jako stavebnice – Německo a němčina pro děti od 3 do 8 let

  Publikace vznikla a byla vydána v rámci projektu „Krůček po krůčku do sousední země.“ Slouží jako praktická příručka a zdroj informací a inspirace pro české a německé pedagogy, kteří realizují nebo mají zájem realizovat přeshraniční spolupráci s dětmi od 3 do 8 let. Jednotlivé nápady, které  připravili a vyzkoušeli  zkušení pedagogové z obou zemí, jsou v publikaci představeny ve čtyřech tematických celcích: „Němčina jako jazyk sousední země“, „Sousední země Německo“, „Setkání“ a „Organizace projektu“. Široké spektrum česko-německé spolupráce pro věkovou skupinu dětí od 3 do 8 let je zachyceno v 43 projektových modulech a sahá od tipů k navázání spolupráce se zařízením v sousední zemi přes nápady k setkávání až po konkrétní návody na jazykové aktivity a organizaci bilaterálních projektů.

  Tištěná verze publikace již byla rozebrána, je dostupná pouze v elektronické verzi.


 • Němčina nekouše (Motivace k výuce německého jazyka na základních školách prostřednictvím jazykové animace)

  Metodická příručka jazykové animace „Němčina nekouše“ byla vydána v rámci stejnojmenného projektu v roce 2012. Je určena zejména učitelům německého jazyka na základních školách a tvoří ucelený návod, jak využívat osvědčené metody jazykové animace a s její pomocí pozitivně ovlivňovat zájem žáků o řeč našich sousedů. Vedle metodické části, nad níž převzala didaktický dohled PhDr. Marie Müllerová, Ph.D., obsahuje brožura Němčina nekouše konkrétní popisy 18 herních aktivit. Všechny byly v praxi otestovány skupinou 16 jazykových animátorů zapojených do projektu. Jazykovou animací se Tandem zabývá již více, než deset let a byl za její rozvoj oceněn evropskou jazykovou cenou Label jako inovativní projekt v oblasti jazykového vzdělávání. Projekt Němčina nekouše podpořily Česko-německý fond budoucnosti, Goethe-Institut a Tandem Regesburg. Poštovné a balné je 50,- Kč.


 • Česko-německý slovníček (nejen) pro pedagogy MŠ

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Západočeská univerzita v Plzni, 2014
  Rozsah: brožura 56 stran + 16 karet ve formátu A4
  Jazyk: česko-německá verze
  Anotace: V srpnu 2014 vydal Tandem novou dvoujazyčnou publikaci „Česko-německý slovníček (nejen) pro pedagogy MŠ“. Slovníček vznikl v rámci projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ jako prakticky a situačně zaměřený materiál a využijí jej všichni, kdo se chtějí společně s dětmi ve věku od 3 do 8 let vydat za česko-německou hranici. Lze též stáhnout elektronicky pod těmito odkazy: slovníček, karty s fotografiemi.


 • Leták Ahoj.info

  Základní informace o portálu pro mladé lidi ahoj.info.


 • Společnou cestou ke vzpomínkám

  Rok vydání: 2015
  Rozsah: 168 stran
  Jazyk: český a německý
  Vydavatel: Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem
  Anotace: 
  Metodické podklady k česko-německým setkání na památných místech.

  Doposud se česko-německá setkání mládeže jen málokdy věnují historickým tématům. Právě způsob zacházení s vlastní historií a ponaučení, které z ní plyne, představuje velkou výzvu. Společný přístup a česko-německá setkání mládeže na památných místech s odbornou podporou pracovníků památníků dodávají této práci více impulzů pro budoucnost. Jít „společnou cestou ke vzpomínkám“ je vždy lepší než jít sám.

  Publikace je dostupná pouze v online verzi.


 • More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží

  Rok vydání: 2017
  Rozsah: 49 stran
  Jazyk: český
  Vydavatel: Dům zahraniční spolupráce a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
  Anotace: Publikace vysvětluje, co znamená vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže. Vychází z toho, že každý z nás má své vlastní předsudky a v různých situacích aplikuje naučené stereotypy, škatulkuje a dává nálepky. Předsudky a stereotypy přitom není možné odbourat rychle a samovolně. Autorka německého originálu More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit Anne Sophie Winkelmann považuje za klíčové, jak se s nimi pracuje a zachází v praxi tak, aby mohla být rozvinuta vědomá práce s předsudky a aby se změnilo myšlení a jednání každého jedince.

  Česká publikace s názvem More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží přináší praktické tipy, podrobně představuje různé přístupy a pojmy a systémem otázek směřuje čtenáře k sebereflexi a zamyšlení nad vlastními postoji. Ve druhé části nabízí ucelený soubor konkrétních metod pro práci s mládeží ověřených v praxi. V neposlední řadě obsahuje množství odkazů na další literaturu a doplnění o specifika českého prostředí. 

  Příručka je určena všem, kdo doprovázejí procesy učení (nejen) v mezinárodních souvislostech a při tom chápou sami sebe jako učící se jedince. Hodí se zejména jako doplnění a doprovodný materiál pro další vzdělávání k danému tématu nebo pro přímou výměnu zkušeností s dalšími multiplikátory z oblasti práce s mládeží. Pro její srozumitelnost ji ocení i zájemci z řad veřejnosti a bez rozsáhlých odborných (pedagogických) znalostí.

  Poznámka: Příjemce hradí pouze poštovné a balné ve výši od cca 50 Kč (navýšení poštovného a balného dle počtu publikací).


 • Průvodce pamětí

  Tato brožura je určena pracovníkům s mládeží v Česku, Polsku a Německu, kteří plánují cestu do památníku nacistické perzekuce. Obsahuje kontakty a bližší informace k pedagogické nabídce jednotlivých památníků a muzeí, možnosti financování apod. K dispozici česká mutace v elektronické podobě a německá v tištěné (v Tandemu Regensburg).


 • Moduly pro česko-německá setkání mládeže (pouze ke stažení)

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Bezirksjugendring Oberfranken
  Rozsah: 56 stran
  Jazyk: český a německý
  Anotace: V rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012–2013) byla vydána příručka s názvem „Best practice moduly pro česko-německá setkání mládeže“. Jedná se o soubor aktivit, které byly ověřeny v praxi během realizovaných česko-německých setkání a mají sloužit jako inspirace pro všechny, kteří plánují přeshraniční výměnu mládeže. Naleznete zde dvanáct modulů coby potenciálních stavebních kamenů, ze kterých lze sestavit program vlastního binacionálního setkání. Příručka vznikla ve dvou jazykových verzích.

  Poznámka: Publikace v češtině a němčině je POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ


 • Práce s mládeží v Horních Francích, Plzeňském a Karlovarském kraji

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Západočeská univerzita v Plzni
  Rozsah: 54 stran
  Jazyk: český a německý
  Anotace: Brožurka projektu „Sousedé se stávají přáteli“ pojednává o práci s mládeží v Plzeňském a Karlovarském kraji a v bavorském regionu Horní Franky. Obsahem publikace je stručný přehled organizací a institucí zabývající se prací s dětmi a mládeží v daných regionech. Cílem publikace je nastínit společné rysy i odlišnosti práce s mládeží na obou stranách hranice. Publikace slouží k prvotní orientaci v dané problematice, zájemcům o česko-německou spolupráci může usnadnit hledání partnera.


 • Deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich – Best Practice

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011 Rozsah: 34 stran Jazyk: německý Anotace: V rámci ukončení projektu Odmalička – Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení byla vydána publikace Česko-německé projekty mateřských škol – Příklady dobré praxe. Cílem této publikace je ukázat různorodost přeshraničních projektů pro děti ve věku 3 až 6 let z Česka, Bavorska a Saska a vyzdvihnout nasazení a schopnosti pedagogů mateřských škol a rodičů, jež se na přípravě projektů podílejí. Aktivity 18 českých a německých předškolních zařízení a jedné instituce vzdělávající budoucí pedagogy mateřských škol, které v publikaci představujeme, jsme vybraly z řady úspěšných projektů realizovaných podél celé česko-německé hranice. Poznámka: Publikaci si můžete stáhnout i na webových stránkách www.krucekpokrucku.info.


 • Publikace o financování česko-německých výměn mládeže (pouze ke stažení)

  Publikace informuje o možnostech financování česko-německých aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží. Formou rozcestníku poskytuje přehled možných finančních zdrojů pro zájemce o mezinárodní spolupráci z řad jednotlivců, školských i mimoškolních zařízení a organizací pracujících s dětmi nebo mladými lidmi.

   


 • Dobrodružství s kulturou

  Vydal: Tandem, 2007
  Rozsah: 148 stran
  Jazyk: český
  Anotace: Transkulturní učení v práci s česko-německou mládeží je jedním z mnoha dobrodružství, která se v současné Evropě odehrávají. "Naším cílem je především překonat tradiční „škatulkování“ kultur, které nám říká, co si myslí, co cítí a jak jedná „Čech“ nebo „Němec“. Chceme být vůči osobě, se kterou se setkáváme, otevření a chceme se naučit klást otázky, nikoli soudit. Chtěli bychom vás, milí čtenáři, pozvat, abyste se s námi vydali na dobrodružnou cestu a objevili, jak různorodé a obohacující může mezinárodní setkání být. Tato kniha by vás k tomuto poznání měla svést. Najdete v ní mnoho praktických tipů a triků, jak mezinárodnímu setkání zajistit úspěšný průběh, jak dát důležitým kulturním tématům kreativní tvář nebo jak vy sami můžete v případě konfliktu nalézt zdárné řešení," říkají sami autoři.

  Poznámka: Příjemce hradí pouze poštovné a balné v minimální výši 50 Kč (navýšení poštovného a balného dle počtu publikací)


 • Do kapsy / Für die Hosentasche

  Rok vydání: 2018
  Rozsah: 192 stran
  Jazyk: český a německý
  Vydavatel: Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem
  Anotace: 15. aktualizované vydání malého jazykového průvodce pro setkání mládeže ve velikosti A6, z obsahu: česká a německá abeceda, jazyková animace, jazyková část, slovníček, gramatika, informace o Tandemu a další.
  Neměl by chybět při žádné česko-německé akci!


 • Fakta o Německu

  Rok vydání: 2016
  Rozsah: 176 stran
  Jazyk: český
  Vydavatel: Auswärtiges Amt Deutschland
  Anotace:
  Publikace, ve které najdete nejdůležitější informace o Německu. Najdete zde kapitoly jako např. stát a politika, vzdělávání a věda nebo kultura a média.

  Poznámka: k dispozici také německá verze Tatsachen in Deutschland. V případě zájmu prosíme uvést do poznámky.


 • Ukážu ti svůj svět. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let

  Dvojjazyčná publikace nabízí plno podnětů a inspirace, jak zábavnou formou s dětmi nahlédnout a vydat se do sousední země. Přináší soubor tipů a materiálů, které pomohou v realizaci česko-německých jazykových a mediálních projektů začátečníkům i „zkušeným mazákům“.

  Hlavní část publikace tvoří 16 návrhů nízkoprahových jazykových a mediálních projektů. Ty si především kladou za cíl poskytnout inspiraci a praktický návod, jak prostřednictvím aktivní práce s médii realizovat společné česko-německé projekty a posílit tak přeshraniční spolupráci.

  Lucie Rohlíková z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Kathrin Demmler z Institutu pro mediální pedagogiku ve výzkumu a praxi v Mnichově (SRN) se ve svých textech zamýšlejí nad tím, jak děti objevují média a jejich prostřednictvím i svět a jak je možné tento proces poznávání smysluplně podporovat.

  Jak může práce s médii u dětí od 3 do 8 let vypadat v praxi, ukazují formou komiksu návody na tvorbu stop motion filmu, audioprojektu a fotoprojektu.

  Lze též stáhnout v elektronické podobě česky a německy.


 • Ich zeig´ dir meine Welt. Projektideen für deutsch-tschechische Sprach- und Medienprojekte für Kinder von 3 bis 8 Jahren

  Die zweisprachige Publikation soll Ihnen Anregungen und Tipps geben und vor allem Lust machen, mit Kindern über die Grenze ins Nachbarland zu blicken – und sich zu begeben.

  Das Herzstück der Publikation sind die 16 Projektideen. Diese sollen vor allem als Inspiration und Ideensammlung in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit dienen und durch die Einbindung aktiver Medienarbeit Projektergebnisse sichern helfen. 

  In ihren Texten erörtern Kathrin Demmler (JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, München) und Lucie Rohlíková (Pädagogische Fakultät Westböhmische Universität Pilsen), wie Kinder Medien und durch sie die Welt entdecken und wie dieser Prozess pädagogisch sinnvoll unterstützt werden kann.

  Wie die Medienarbeit mit Kindern von 3 bis 8 Jahren praktisch aussehen kann, stellen die Comic-Anleitungen für einen Stop-Motion-Film, ein Audio- und ein Fotoprojekt anschaulich dar.

  Darüber hinaus haben wir noch weitere Tipps zu Methoden und Materialien zusammengestellt, so dass die Publikation sowohl für Einsteiger/-innen, als auch für „alte Hasen“ viele Anregungen liefert. Herunterladen ist hier.


 • Němčina se vyplatí


 • Pexmory - Gastronomie


 • Pexmory - Zpracování dřeva

  Česko-německé pexeso


 • Pexmory - Zdravotnictví

  Česko-německé pexeso


 • Pexmory - Učitelství MŠ

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Regensburg, 2014
  Rozsah: balíček 16 párů česko-německých kartiček
  Jazyk: český a německý
  Anotace: Tandem rozšířil publikační řadu česko-německých pexes PeXmory o obor učitelství MŠ. Česko-německé pexeso slouží pedagogům (nejen) mateřských škol nebo při jazykové přípravě pro odborné a učňovské školy, které vysílají své praktikanty do zahraničí na praxi. Hru ale jistě ocení i všichni ostatní, kteří se chtějí učit tématická slovíčka a zároveň se pobavit.


 • Pexmory - Zahradnictví

  Česko-německé pexeso


 • Pexmory - Kovovýroba

  Česko-německé pexeso


 • Pexmory - Administrativa

  Česko-německé pexeso


 • CZ von A bis Z: Eine kleine Landeskunde


 • Dětsky hezky česky (česká verze)

  Tato publikace vznikla na základě projektu Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu, který má za úkol odbourávat jazykové bariéry již v útlém věku a podporovat česko-německou spolupráci. K tomu slouží metoda jazykové animace, která pomáhá především odbourat strach z "cizího" jazyka, objevovat společné rysy a používat jazyk v každodenních situacích, a to i s omezenými znalostmi. Cílové skupiny jsou rozmanité: nezáleží na tom zda ve školce, škole či na letních táborech, v jednojazyčných, nebo smíšených skupinách.

  K dispozici také ke stažení ve formátu Pdf.


 • Dětsky hezky česky (německá verze)

  Tato publikace vznikla na základě projektu Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu, který má za úkol odbourávat jazykové bariéry již v útlém věku a podporovat česko-německou spolupráci. K tomu slouží metoda jazykové animace, která pomáhá především odbourat strach z "cizího" jazyka, objevovat společné rysy a používat jazyk v každodenních situacích, a to i s omezenými znalostmi. Cílové skupiny jsou rozmanité: nezáleží na tom zda ve školce, škole či na letních táborech, v jednojazyčných, nebo smíšených skupinách.

  K dispozici také ke stažení ve formátu Pdf.


 • Čeština/Tschechisch für Realschulen und Gymnasien

  Učebnice je určena studentům bavorských gymnázií a středních škol, na kterých se vyučuje čeština. Součástí je nejen příběh prolínající se celou knihou, ale i jednotlivé navazující úkoly, které lze použít přímo ve výuce.

  K dispozici také ke stažení ve formátu Pdf.


 • Malý německo-český slovníček / Kleines Wörterbuch Deutsch-Tschechisch

  Tento slovník ve formátu letáku oslovuje děti a mládež. Je ideální pro česko-německá setkávání. 

  K dispozici také ke stažení ve formátu Pdf.


 • Němčina nad zlato (Motivace k výuce německého jazyka na středních školách prostřednictvím jazykové animace)

  Metodická příručka česko-německé jazykové animace pro střední školy, která vznikla v rámci projektu Němčina nad zlato. Tento projekt, navazující na projekt Němčina nekouše, je unikátní propojením firemní a neziskové sféry. Příručka má dvě části: První představuje metodologii, jak česko-německou jazykovou animaci provádět na středních školách co nejefektivněji. Druhá část obsahuje soubor 30 aktivit, které lze s žáky přímo ve vyučování realizovat.

  Příručka je k dispozici ve formátu pdf zdarma ke stažení.


 • Mobilní aplikace Do kapsy / Für die Hosentasche

  Rok vydání: 2020
  Jazyk: český a německý
  Vydavatel: Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem
  Anotace: Mějte oblíbeného jazykového průvodce neustále s sebou ve svém telefonu! Najdete v něm užitečné fráze pro setkání mládeže nebo návštěvu sousední země, kvízy, slovníček, gramatiku, informace o Tandemu a další.

  Ke stažení zdarma pro Apple a Android.


 • All this is Germany


 • Společnou cestou ke vzpomínkám II

  Rok vydání: 2021
  Rozsah: 83 stran
  Jazyk: český a německý
  Vydavatel: Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem
  Anotace:  Metodické podklady k česko-německým setkání na památných místech.

  Tato publikace navazuje na publikaci "Společnou cestou ke vzpomínkám". Způsob zacházení s vlastní historií a ponaučení, které z ní plyne, představuje velkou výzvu. Společný přístup a česko-německá setkání mládeže na památných místech s odbornou podporou pracovníků památníků dodávají této práci více impulzů pro budoucnost.

   


 • Gemeinsam auf dem Weg zur Erinnerung II


 • Výroční zpráva 2020


 • Fotostory

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011
  Rozsah: formát A1
  Jazyk: český a německý
  Anotace: Plakát ve formátu A1 na téma Evropská dobrovolná služba je výsledkem projektu, který v roce 2011 vytvořily tři bývalé dobrovolnice ahoj.info – Tereza Naglová, Jana Vlčková a Magdalena Kofron. Přibližuje život čtyř dobrovolnic formou krátkých foto-příběhů. K dispozici také německá verze.
  Poznámka: U Koordinačního centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Regensburg k dispozici německá verze.


 • Eurogames

  Vydal: sdružení Aktion West-Ost, 2014
  Rozsah: 301 listů (111 her)
  Jazyk: český, německý, anglický, polský
  Anotace: nové přepracované vydání mezinárodních her pro interkulturní komunikaci zaměřené na skupinovou tématiku: tělesný kontakt, komunikace, jazyk, pohyb, národy, důvěra aj. Lze využít při všech mezinárodních setkáních mládeže.


 • Slepá mapa ČR a SRN

  Slepá mapa ČR a SRN na křídovém papíře o velikosti A2.

  Skvělá pomůcka pro práci v hodinách němčiny a češtiny - pro poznávání kulturních a zeměpisných míst obou zemí.

  Cena se vztahuje na celkem 10 ks map (země dle výběru kupujícího).


 • Vybrané pomníky v česko-bavorském příhraničí

  Mapa s pozoruhodnými místy vzpomínající na dobu otevření hranice v letech 1989/90 a místy připomínající oběti nacismu. Můžete jí využít jako cíl výletů a zároveň i jako didaktickou pomůcku pro výuku nejen historie.Tištěná mapa je prostřednictvím QR kódů propojená s online mapou, dostanete se tak ještě k řadě zajímavých informací o historii a příbězích pomníků. Mapu si můžete pořídit přes náš e-shop. Mapu vytvořil team projektu Přepni (se) na historii /denk.mal digital za finanční podpory EU a z prostředků Evropské unie z Cíle EÚS, Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás na sociálních sítích: