AKTUÁLNĚ 

 

 

Láká Tě vycestovat do zahraničí? Chceš získat cenné zkušenosti a vyzkoušet si nové věci? Baví Tě cizí jazyky a toužíš po tom, poznat  jinou kulturu? Tandem nabízí i pro školní rok 2021/2022 volná dobrovolnická místa. Také Dům zahraniční spolupráce v Praze spouští kampaň Evropský dobrovolník. Ta má za úkol, více přiblížit mladým lidem program Evropského sboru solidarity. Pokud se chcete dozvědět více o kampani Evropský dobrovolník, informace níže.

Priority programového období -  Evropský sbor solidarity 2021 - 2027

  • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do solidárních činností
  • Udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech  
  • Digitalizace: umožnění kombinovaných aktivit; podpora činností zaměřených na posilování digitálních dovedností a digitální gramotnosti
  • Participace: podpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a jejich občanské angažovanosti

Jak se můžeš stát dobrovolníkem / dobrovolnicí v Tandemu?

  • napiš nám email, kde se krátce představíš (tzv. průvodní dopis), a do přílohy dej svůj strukturovaný životopis a motivační dopis - všechno v němčině nebo angličtině

D o b r o v o l n i c k é    c e n t r u m   Tandemu se zaměřuje na dobrovolnické projekty z programu Evropského sboru solidarity. Důležitým aspektem Evropského sboru solidarity je inkluze, která má také pomoci mladým lidem s omezenými příležitostmi (sociálními, zdravotními, jazykovými aj.) podílet se, participovat. Dobrovolnické projekty přispívají i interkulturnímu obohacení místních komunit a podporují meziregionální spolupráci.

Tandem zastřešuje celkem dobrovolnické projekty v česko-německých organizacích, s tématy mezikulturního vzdělávání s využitím kreativity v oblasti publikační činnosti, dobrovolnou službu v předškolních zařízeních nebo roční dobrovolnou službu v instituci, která se zaměřuje na kulturní event management. 

Dobrovolníc našich česko-němekých projektů můžou v zahraničí strávit až rok bez toho, aniž by si museli hradit náklady na cestu, bydlení. Dostanou měsíční příspěvek na stravné a také kapesné. Po celou dobu pobytu je dobrovolníkům zajištěno zdravotní pojištění. Nabídka dobrovolnických míst je určena mládeži od 18-30 let.

N A B Í D K A volných dobrovolnických míst pro rok 2021/2022 je k nahlédnutí zde.

Místa jsou garantována až po schválení grantových žádostí českou národní agenturou.

 

Naši partneři v ČR a Německu:                          

Zkušenosti našich dobrovolníků

  • "Díky Evropské dobrovolné službě v Tandemu se mi otevřel úplně nový svět: svět česko-německé spolupráce, vzdělávacích seminářů a skvělých inspirativních lidí. ..." Adéla H., dobrovolnice projektu ahoj.info 2017
  • "Jeď, nebudeš litovat. je to to nejlepší, co můžeš udělat, a nejen pro svoji kariéru. " Petr. V., dobrovolník projektu Multikulturní historie a současnost Sudet 2018

 

          V případě dotazů kontaktujte Lucii Kučerovou, kontakt viz níže.Dobrovolnické centrum

        

 

  

Lucie Kučerová

e-mail: kucerova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 751

PROJEKTY Evropského sboru solidarity

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás na sociálních sítích: