Program podpory – Rozjeď to s Tandemem!

Kromě klasických projektů (osobní setkání) Tandem podporuje i v roce 2021 online česko-německé projekty. Další informace zde.
 

Více o programu Rozjeď to s Tandemem!:

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nabízí českým spolkům a jiným subjektům aktivním v oblasti mimoškolní práci s dětmi a mládeží příspěvek na mezinárodní výměny mládeže s Německem a také s Rakouskem. Program Rozjeď  to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty k uspořádání česko-německých nebo česko-rakouských výměn. Podporovanou aktivitou jsou výměny nebo setkání dětí a mládeže ve věku 8–26 let.

Zájemci mohou podávat návrhy projektů ve stanovené termíny (viz níže). Podpora může dosahovat výše až 10 000 Kč na projekt (20 000 Kč pokud bude projekt na stěžejní téma). Tandem převezme v každém projektu roli partnera, který bude dohlížet na přípravu a naplňování projektových cílů, podílet se na realizaci v předem stanoveném rozsahu a převezme část nákladů na setkání.

Program je určen primárně pro:

  • spolky se sídlem v Česku, střediska volného času
  • nízkoprahová centra a zařízení, neformální skupiny mládeže
  • další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež (školní kluby, církevní organizace, SRPŠ při škole, ASK ČR, apod.)

Přihláška do programu

Rozpočet projektu doložte vyplněním naší tabulky a jejím vložením do přihlašovacího formuláře.

Společný program podpory Rozjeď to s Tandemem! není otevřený školám či sportovním oddílům a skupinám, které mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport.

Výměnu je nutné realizovat vždy do konce kalendářního roku a současně je realizátor výměnné akce povinen do konce daného roku předložit Tandemu řádné vyúčtování projektu a kopie dokladů, jež budou předmětem podpory. Nedílnou součástí vyúčtování je závěrečná zpráva o projektu. Uznatelné jsou pouze náklady vzniklé na území Česka.

V rámci přípravy a realizace projektu musí být dodržován princip vyváženosti a reciprocity.

Termíny přijímání žádostí:

15. 3.
15. 6.
15 .8.
15. 10.

V případě realizace akcí během ledna, února a března je možné podávat žádosti průběžně.

O Rozhodnutí Vás budeme informovat nejpozději do konce daného měsíce.

Každá žádost je posuzována individuálně. Pokud si nejste jistí, že požadavky splňujete, či máte k dotaci další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.
 

Vaši partneři z Německa se mohou obrátit na Tandem Regensburg a požádat o dotaci z programu KJP (Kinder- und Jugendplan des Bundes). Bližší informace Vám poskytne kolegyně Lucie Matyášová (matyasova@tandem-org.de).

 

Mimořádná nabídka Česko-německého fondu budoucnosti

Ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB) je možné žádat o kofinanování projektů z programu Začínáme! Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musí podpořené projekty splňovat následující kritéria:

  • nositelem projektu je organizace, která dosud u ČNFB o příspěvek nežádala
  • u ČNFB žádali, ale projekt podávají s novým projektovým partnerem
  • nebo žádali, ale před 3 a více lety.

Maximální výše podpory je 15 000 Kč a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 50 000 Kč.

Žadatelé mohou podávat žádost průběžně mimo obvyklé lhůty, poté o nich bude rozhodnuto ve zkráceném termínu. Více informací podá paní Ingrid Koděrová, která je kontaktní osobou pro školní a vzdělávací projekty.

Podrobné informace naleznete v přiložených dokumentech ke stažení.
 

sekretariát
program Rozjeď to s Tandemem
Blanka Petrlová
e-mail: petrlova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 755

 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás na sociálních sítích: