Akce

 • Pomníky a místa paměti. Jak jim rozumět a jak je pomocí digitálních metod didakticky využít na příkladu otevření česko-bavorské hranice v letech 1989/1990 (22. 9. – 15. 12. 2020) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: ZČU Plzeň a Univerzita Pasov
  Termín: 22.9.2020 - 15.12.2020 (ZS 2020/2021)
  Cílová skupina: studenti ZČU a Univerzity Pasov
  Počet účastníků: max. 15 studentů
  Anotace:

  Zajímají vás moderní dějiny česko-německých vztahů? Baví vás pátrat po původu a smyslu existence historických pomníků? Toužíte více porozumět tomu, jaké pocity zažívají vaši rodiče a prarodiče, když „překračují státní hranici“? Chtěli byste si osvojit nové výukové metody založené na využití digitálních prostředků? Uvítáte vzájemnou výměnu svých znalostí a zkušeností se studenty z pasovské univerzity? Pokud ano, je tento seminář určený právě vám.

  Co se naučíte:

  • kriticky promýšlet smysl a význam památníků ve vztahu k době jeho vzniku, k současnosti, k uměleckému pojetí i okolní krajině
  • vnímat historické proměny česko-bavorské hranice v průběhu 20. století a jejich dopad na zdejší obyvatelstvo, kulturu a přírodu
  • tvůrčím způsobem využívat digitální metody ve školní výuce, k popularizace historie či vedení exkurzí na česko-německá místa paměti

  Co ještě získáte:

  • rozvinete a upevníte své komunikační, jazykové, mediální a interkulturní kompetence, stejně jako schopnost samostatné práce i práce v týmu
  • nové přátele a kontakty
  • 2 kredity a certifikát o absolvování akreditovaného semináře v programu Celoživotní vzdělávání ZČU Více informací a sylabus semináře viz níže
  • získané kredity mohou být uznány v rámci předmětu KNJ/HKNO v letním semestru 2021

  Cena: ZDARMA
  Google Maps lokalita: 49.7236, 13.3515

  Semestrální seminář pro studenty ZČU Plzeň a Univerzity Pasov. Akreditace Radou celoživotního vzdělávání ZČU (2 kredity).

  Zimní semestr 2020/2021  (úterý od 10.15 - 11.45 hod.)

  Kurz je určen studentům ZČU (všech fakult a studijních programů). Zvláště vhodný je pro studující historie, němčiny i výtvarné kultury nebo multimédií.

  Kdo ho povede: PhDr. Jiří Stočes, PhD. (KNJ FPE ZČU) - garant, hlavní vyučující.

  Seminář společně připravují vyučující ZČU a Univerzity Pasov. Část semináře povedou kolegové z Pasova (prof. Andreas Michler, Mgr. Miloslav Man a Judith M. Rösch, M. A.).   

  O čem to bude:  Kurz propojuje v jeden celek tři základní témata – pomníky a místa paměti, otevření česko-bavorské hranice před 30 lety a didaktické využití multimediálních digitálních metod. Obdobně zaměřený seminář bude probíhat také na Univerzitě Pasov. Obě skupiny budou ve vzájemném kontaktu a v závěru semestru se společně setkají při společné exkurzi k vybranému hraničnímu přechodu (například Lísková/Höll nebo Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein). Zde budou pracovat na společných úkolech v smíšených česko-německých skupinách. 

  Znalost němčiny není podmínkou. Seminář bude veden v češtině, případně tlumočen.

  Přihlašování do 15. 9. 2020 pomocí našeho online formuláře

  Dotazy rádi zodpovíme na vagnerova@tandem-org.cz (telefonicky momentálně pouze po předchozí domluvě emailem) 

  Více informací k projektu najdete na webu Tandem: Přepni (se) na historii

   

 • Němčina nekouše - jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka (1. 10. – 30. 11. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: bude upřesněno
  Termín: podzim 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: učitelé českého jazyka z německých škol
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako dalšího cizího jazyka
  Počet účastníků: 10–20 učitelů českého jazyka z německých
  Anotace:

  teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 50.8266, -4.5436

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu. Po absolvování tohoto semináře mohou učitelé sami motivovat své žáky k češtině pomocí jazykové animace. 

  Předběžný program:

  - představení Tandemu, představení projektu Němčina nekouše a jazykové animace v teorii a praxi

  - seznámení s metodickou publikací

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání bude upřesněno.

 • Informační den pro mimoškolní organizace (1.–30. 11. 2020) Typ akce: informační den
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Ústecký kraj
  Termín: 1.–30. 11. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží z Karlovarského a Ústeckého kraje
  Počet účastníků: 20
  Anotace:

  Motivace mimoškolních organizací k přeshraniční spolupráci, informace o možnostech financování


  Google Maps lokalita: 50.6119, 13.787

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Online setkání pedagogů Odmalička (1. 12. 2020) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: online
  Termín: 1. 12. 2020, 15:30 - 17:30
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová

  Natalie Käser


  Cílová skupina: účastníci programu Odmalička, zájemci o online možnosti přeshraničního setkávání
  Cíle: Inspirace k přeshraniční spolupráci v době omezených možností; výměna pedagogických zkušeností na české a německé straně hranice; vyzkoušení metody jazykové animace online
  Počet účastníků: 10 CZ + 10 DE
  Anotace:

  - aktuální stav projektu Odmalička - diskuze o možnostech realizace přeshraničních projektů - jazyková animace online


  Cena: zdarma

  Tandem zve zástupce předškolních zařízení zapojených do programu Odmalička k pracovnímu setkání, které proběhne dne 1. 12. 2020 od 15:30 do 17:30 hodin v online prostředí.

  Cílem setkání je informovat účastníky o současném stavu projektu, vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu pedagogických zkušeností a prodiskutovat možnosti "bezkontaktních" alternativ přeshraniční spolupráce. Na vlastní kůži si účastníci mohou vyzkoušet metodu jazykové animace online. Akce je rovněž ideální příležitostí pro setkání partnerských školek.

  Znalost druhého jazyka není nutná, tlumočení bude zajištěno. Akce proběhne prostřednictvím platformy Zoom, pro kterou je potřeba mít v době setkání k dispozici jeden "chytrý přístroj" (PC, notebook, tablet, chytrý telefon) vybavený kamerou a mikrofonem a připojení na internet. Podrobné pokyny zašleme zájemcům ještě před konáním akce.

  Přihlašovat se můžete do 27.11.2020 přes online formulář.

   

 • Multimediální seminář pro univerzitní studenty k tématu Storytelling o otevření hranice v roce 1989/90 (22.–26. 3. 2021) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Univerzita Pasov
  Termín: 22.–26. 3. 2021
  Odpovědné osoby:

  Tereza Vágnerová


  Cílová skupina: studenti ZČU
  Počet účastníků: 10 z Česka a 10 z Německa
  Anotace:

  Multimediální interaktivní a prakticky zaměřený seminář pro studenty ZČU a Univerzity Pasov. Studenti budou společně vytvářet multimediální přeshraniční příběhy založené na metodě storytelling, tématem je „Otevření hranice v letech 1989/90 v době zavřených hranic“.

  Na co se můžete těšit:

  • Naučíte se jak vytvářet a vyprávět a zajímavé příběhy z nejnovějších česko-německých dějin!
  • Naučíte se, jak příběhy digitálně zpracovat, s jednoduchou technikou po ruce (mobilní telefon, tablet..), ale i profi technikou
  • Dozvíte se, jak vyprávět příběhy o otevření hranic v letech 1989/90
  • To vše vyzkoušíte ve spolupráci se studenty Univerzity Pasov pod vedením zkušených mediálních koučů a pedagogů z Čech a Německa

  A co si odnesete:

  • Mediální, interkulturní a jazykové kompetence
  • Znalosti z česko-německých nejnovějších dějin
  • Digitální know – how (natáčení, stříhání a zpracování příběhů) Nové kontakty

  Cena: Zdarma
  Google Maps lokalita: 48.9912, 21.2329

  Multimediální česko-německý seminář akreditovaný Radou celoživotního vzdělávání ZČU  

  Seminář je určen pro studenty ZČU v Plzni, kteří mají zájem v průběhu jednoho týdne spolupracovat se studenty Univerzity Pasov a vytvářet multimediální přeshraniční příběhy založené na metodě storytelling. Účastníci se budou zabývat událostmi přelomového období otevření hranic v letech 1989/90 a jejich reflexí.

  Prezenční česko-německý seminář se koná na Univerzitě Pasov a v terénu na památných místech. V Centru pro média a komunikaci na Univerzitě Pasov absolvují studenti kurzy na obsluhu audiovizuální techniky a zacházení se střihovými programy. Získají znalostí o regionální historii z více perspektiv, budou mít příležitost pracovat ve smíšených česko-německých skupinách. Při práci v terénu si studenti osvojí sběr materiálů k samotným příběhům, budou mít příleožitost dělat rozhovory s pamětníky. Zpracování "stories" můžou studenti průběžně konzultovat s profesionálními mediálními kouči. Na závěr semináře proběhnou prezentace a reflexe vzniklých audiovizuálních příběhů.    

  Znalost němčiny není podmínkou. Seminář bude tlumočen.

  Přihlašování do 22.2. 2021 pomocí našeho online formuláře

  Více informací k projektu najdete na webu Tandem: Přepni (se) na historii

  Dotazy rádi zodpovíme na vagnerova@tandem-org.cz

   

 • Navazující školení česko-německé jazykové animace 2021 (6.–8. 5. 2021) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Česká Republika
  Termín: 6.–8. 5. 2021
  Odpovědné osoby: Lucie Schneiderová
  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci základního školení)
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Počet účastníků: 20 z Česka a Německa
  Anotace: tematický workshop, jazyková animace v teorii a praxi, proces certifikace
  Cena: 800
  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Setkání jazykových animátorů 2021 (7.–9. 5. 2021) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Česká republika
  Termín: 7.–9. 5. 2021
  Odpovědné osoby: Lucie Schneiderová, Marius Meier
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem, další vzdělávání v tematických workshopech
  Počet účastníků: 20 z Česka a Německa
  Anotace: tematické workshopy, mentoring, vývoj jazykové animace u Tandemu, kulturní a společenská akce
  Cena: 400 Kč
  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • 20 let Programu podpory odborných praxí (23. 9. 2021) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Vlašská 19, 118 00 Praha 1-Malá Strana
  Termín: 23. 9. 2021
  Odpovědné osoby: Jarmila Půbalová, Marius Meier, Natalie Käser, Irena Becker
  Cílová skupina: bývalí praktikanti, instituce zapojené do Programu podpory odborných praxí, jazykoví animátoři realizující přípravné dny
  Cíle: vzájemné setkání, upevnění vztahů
  Počet účastníků: praktikanti, školy, zástupci firem, jazykoví animátoři
  Anotace: Slavnostní setkání u příležitosti 20 let existence Programu podpory odborných praxí pod záštitou velvyslance SRN v Praze, pana Dr. Christopha Isranga. Vedle vystoupení vážených hostů z řad donátorů a praktikantů, proběhne pódiová diskuze s odborníky. Akce se uskuteční od 13 - 17hod. Bližší program bude včas zveřejněn.
  Cena: zdrama
  Google Maps lokalita: 50.0871, 14.398

  Slavnostní setkání u příležitosti 20 let existence Programu podpory odborných praxí pod záštitou velvyslance SRN v Praze, pana Dr. Christopha Isranga.

  Vedle vystoupení vážených hostů z řad donátorů a praktikantů, proběhne pódiová diskuze s odborníky.

   

Aktuality

Doporučujeme

 • 16. 11. 2020 Chcete pracovat u Tandemu? Hledáme kolegu/kolegyni!
  Hledáme nadšeného člověka na plný úvazek na místo Spolupracovník / spolupracovnice pro mimoškolní oblast . Jste rádi v kontaktu s lidmi, máte organizační a komunikační talent a dobrou němčinu? Přihlašte se do 30. 11. 2020 .
 • 11. 11. 2020 Zveme na česko-německé divadlo ONLINE
  Využijte jedinečnou možnost a podpořte česko-německou kulturní výměnu z pohodlí svého domova. V pátek  20.11.2020 od 20:30h budeme streamovat divadelní představení „Moc a bezmoc?“ souboru TO TÉMA/DAS THEMA z pražského divadla Na zábradlí,...
 • 6. 10. 2020 Základní školení jazykové animace
  Základní školení jazykové animace, které se původně mělo uskutečnit 5. – 8. 11. 2020 bylo ZRUŠENO, termín je přesunut na 6. - 9.5. 2021.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň