Němčina nekouše

Němčina nekouše

V lednu  2016 spustilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem již třetí pokračování projektu Němčina nekouše,  na jehož podpoře se opět finančně podílí Česko-německý fond budoucnosti a Velvyslanectví SRN.

Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách.
K jeho hlavním pilířům patří motivace  žáků 5. - 9. tříd k volbě němčiny jako svého druhého cizího jazyka a školení učitelů, aby si osvojili metodu jazykové animace, která se k dosažení vytyčených cílů používá. Jazyková animace pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ jazyk. Dalším důležitým pilířem projektu je zprostředkovat důvody, proč je důležité učit se jazyk našeho největšího souseda. K této problematice mají školy možnost využít bezplatnou prezentaci pro rodiče žáků, např. v rámci rodičovských schůzek.

Nabídka projektu:

 • Projekt Němčina nekouše nabízí školám bezplatné realizace jazykových animací pro žáky 5.- 9. tříd přímo v prostorách školy. Jazyková animace může významně přispět ke zvýšení zájmu žáků o němčinu a později i zpestřit její výuku na konkrétních školách. Pro potřeby projektu Němčina nekouše jsou jazykoví animátoři speciálně školeni - jsou tedy připraveni na danou věkovou skupinu žáků a specifika motivace k výuce německého jazyka.
 •  

  Žádost o bezplatnou realizaci jazykové animace naleznete na tomto formuláři: ZDE
 • Pro pedagogy, kteří se chtějí s animací blíže seznámit, realizuje Tandem jednodenní vzdělávací semináře jazykové animace, které budou  akreditované MŠMT. Tyto akce proběhly v květnu 2016  v Olomouci a Praze. V roce 2017 proběhnou na přelomu února a března v Liberci a Brně/Ostravě.
 • Projekt je určen především základním školám, které dosud nemají zkušenost s jazykovou animací, případně by rády zavedly výuku německého jazyka a bojují s nedostatečným zájmem ze strany žáků, ale i základním školám, které se do projektu již zapojily, aby mohly podpořit stávající zájem o německý jazyk. Nabízíme návštěvu Vašich informativních schůzek s rodiči žáků a seznámíme Vás i rodiče s důvody k volbě němčiny jako druhého cizího jazyka.

Bližší infomace k jazykové animaci najdete na www.jazykova-animace.info

V rámci předchozího projektu Němčina nekouše II vznikla publikace s jazykovými hrami. Jedná se o metodickou příručku k samostatným realizacím česko-německých jazykových animací, kterou mohou učitelé využívat při své práci v hodinách. Obsahem jsou popisy vybraných aktivit a praktické pomůcky podněcující u žáků zájem o německý jazyk. Tato příručka je aktuálně rozšířena o dalších 12 aktivit a je možné si ji zdarma stáhnout v PDF formátu na webových stránkách Tandemu v e-shopu.

V  rámci projektu Němčina nekouše II vznikly i nové letáky pro rodiče. Jsou v nich shrnuty důvody, proč je důležité  učit se německy. Letáky je možné si stáhnout ve formátu PDF níže.

Velice děkujeme firmám Streicher, Alfmeier, Konplan, Gerresheimer, ZF Engineering, Okal a MBtech Bohemia za finanční podporu, kterou poskytly pro tisk letáků pro rodiče a díky jejichž pomoci se mohl na SPŠS a SOŠ Prof. Švejcara otevřít jazykový kurz německého jazyka pro místní studenty. V rámci Němčina nekouše je tento kurz doplňován pravidelnými jazykovými animacemi.

Nově vyšel také aktualizovaný informační leták Němčiny nekouše III. Ke stažení viz. níže.

 

Projekt finančně podporuje: Česko-německý fond budoucnosti

A zároveň je realizován ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze a Goethe-Institutem v Praze a úzce spolupracuje s kampaní Šprechtime (Cílem kampaně Šprechtíme je ukázat českým žákům, studentům, jejich rodičům a učitelům, že učit se němčinu může být nejen zábavné, ale i přínosné pro budoucí profesní život).
 

šprechtíme

Partner:

MŠMT

 


Eva Wagnerováprojekt jazykové animace na ZŠ Němčina nekouše
Michaela Kořánová
e-mail: koranova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 764
skype: nemcinanekouse

Aktuality

 • 23. 6. 2017 V Plzni proběhla první Česko-německá škola diverzity
  Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem uspořádala o víkendu 16.–18. 6. 2017 první Česko-německou školu diverzity na českém území. Do plzeňské kreativní zóny DEPO2015 zavítalo na odborné workshopy na čtyři...
 • 22. 6. 2017 Mediální dílna hledá účastníky
  Mládežnická organizace djo-Deutsche Jugend in Europa pořádá ve dnech 21.–27. 8. 2017 česko-německou mediální dílnu, která se koná v djo - Jugenbildungsstaette Spukschloss Bahratal. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2017.
 • 19. 6. 2017 Mezinárodní parlamentní stipendium Německého spolkového sněmu (IPS)
  Velvyslanectví spolkové republiky Německo vypisuje stipendijní program pětiměsíční praxe v Německém spolkovém sněmu v Berlíně. Program probíhá každoročně od 1. 3. – 31. 7. Přihlašování je možné do  30. 6. 2017.  

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (20.–26. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 20.–26. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info případně web www.sgun.cz.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Drážďany, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

 • Evropský den jazyků 2017 (25. 9. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 25. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol s výukou němčiny
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 350 (max. 15 žáků na workshop)
  Obsah:

  několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Západočeská univerzita