Projekt "Jazyk sousedů od začátku"

(deutsche Version unten, bitte scrollen)

Česko-saský kooperační projekt financovaný z prostředků EU v rámci programu INTERREG si klade za cíl přibližovat ještě více dětem ze saského a českého příhraničí v raném věku jazyk a kulturu sousední země.

Pro objednání animační ochutnávky k vám do školky vyplňte prosím tento poptávkový formulář.

Um eine Sprachanimationsschnupperangebot in Euren Kindergarten zu buchen, füllen Sie bitte dieses Anfrageformular

webové stránky projektu

Informationen über Sprachanimationsschnupperangebot für Kindergärten folgen in Deutsch auf dieser Seite unten.

V přeshraniční spolupráci všech čtyř sasko-českých euroregionů a pod odborným vedením organizací LaNa a Tandem budou v období od roku 2024 do roku 2026 na obou stranách hranice testovány, společně rozvíjeny a dlouhodobě etablovány modelové přístupy pro každodenní jazykovou imerzi v mateřských školách.

Projekt je realizován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Přehled projektových aktivit

  • 10 partnerských zařízení ze Saska a Česka společně vyvíjí různé modely pro učení jazyka sousedů v mateřských školách, zavádí a vyhodnocuje rozmanité metody.
  • Ve více než 40 mateřských školách zapojených do projektu ve 4 euroregionech by se měl nabízet jazyk sousedů jako součást každodenního programu.
  • Další mateřské školy, které budou mít zájem, budou zapojeny díky pravidelné výměně odborných informací v euroregionálních sítích mateřských škol a díky nabídkám k vyzkoušení.
  • LaNa a Tandem zajišťují odborné konzultace pro mateřské školy a další vzdělávání osob zprostředkovávajících jazyk sousedů.
  • Společně s expertní radou budou vypracována doporučení pro udržitelné etablování raného vzdělávání v jazyce sousedů v celém česko-saském příhraničí.

Animační ochutnávky pro školky (deutsche Version siehe unten)

V rámci projektu si mohou školky objednávat tzv. „ochutnávky“. Jedná se o kombinaci česko-německé jazykové animace s tzv. stínováním. Tandem disponuje jazykovými animátory a animátorkami, kteří jsou speciálně pro tuto příležitost vyškoleni.

Jedna „ochutnávka“ trvá 3-4 hodiny. První hodina je kompletně celá v režii jazykového animátora či animátorky, kteří s dětmi provádějí aktivity cíleně zaměřené na jazyk a kulturu sousední země. Pro lepší představivost jak taková animace probíhá, se můžete podívat na naše videa, která byla natočena ve školkách v rámci jiných projektů ZDE.

Po animační hodině zůstává animátor/ka nadále ve školce ještě 2-3 hodiny a provádí stínování. To znamená, že probíhá standartní program v režii vyučujících a animátor/ka se ho aktivně účastní tím, že přihlíží a ve vhodných chvílích situace a slovíčka stínuje tím, že děti upozorní, jak by se daná věc řekla nebo udělala v druhém jazyce. Jinak do programu zásadně nezasahuje.

Pro objednání animační ochutnávky k vám do školky vyplňte prosím tento poptávkový formulář a to nejlépe v předstihu alespoň dvou týdnů před její realizací.

Po vyplnění poptávkového formuláře se vám ozve některý z našich přihlášených animátorů za účelem toho, abyste si dané informace potvrdili, případně doladili. Poté už animátor/ka za vámi v domluvený den přijede a program zrealizuje.

Ochutnávka je pro školku zdarma. Veškeré výdaje jsou hrazeny z projektu Jazyk sousedů od začátku.

V případě dotazů se obraťte na Michaelu Kořánovou.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sprachanimationsschnupperangebot für Kindergärten

Im Rahmen des Vorschulprojekts Nachbarsprache von Anfang an können Kindergärten ein "Sprachanimationsschnupperangebot" bestellen. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus deutsch-tschechischer Sprachanimation und Shadowing. Tandem verfügt über Sprachanimateure, die speziell für diese Gelegenheit ausgebildet sind.

Ein "Schnupperangebot" dauert 3-4 Stunden. Die erste Stunde wird komplett von einem Sprachanimateur geleitet, der mit Kindern Aktivitäten durchführt, die speziell auf die Sprache und Kultur des Nachbarlandes ausgerichtet sind. Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie eine solche Sprachanimation abläuft, können Sie sich unsere Videos ansehen, die im Rahmen anderer Projekte in Kindergärten gedreht wurden.

Nach der Sprachanimationsstunde bleibt der Sprachnimateur noch 2 bis 3 Stunden in dem Kindergarten und führt ein Shadowing durch. Das bedeutet, dass das Standardprogramm unter der Leitung der Lehrkraft stattfindet und der Sprachanimateur aktiv daran teilnimmt und beobachtet. In geeigneten Momenten beschattet er Situationen und Wörter, in denen er den Kindern zeigt, wie sie eine bestimmte Sache in der anderen Sprache sagen oder tun würde. Ansonsten greift er im Prinzip nicht in das Programm ein.

Um eine Sprachanimationsschnupperangebot in Euren Kindergarten zu buchen, füllen Sie bitte dieses Anfrageformular aus und zwar mindestens zwei Wochen vor ihrer Realisierung.

Nachdem Sie das Anfrageformular ausgefüllt haben, wird sich einer unserer registrierten Sprachanimateur mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Angaben zu bestätigen oder zu präzisieren. Der Sprachanimateur wird dann zum vereinbarten Termin zu Ihnen kommen und das Programm durchführen.

Das Schnupperangebot ist für den Kindergarten kostenlos. Alle Kosten werden durch das Projekt "Nachbarsprache von Anfang an" gedeckt.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Michaela Kořánová.

 

                 msmt-logo.jpg

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: