Financování česko-německých výměn mládeže

Níže najdete různé možnosti financování vašich výměn:

 

 

 

Publikace o možnostech financování česko-německých výměn mládeže zdarma ke stažení

Publikace informuje o možnostech financování česko-německých aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží. Formou výběru zdrojů poskytuje přehled možných způsobů financování pro zájemce o mezinárodní spolupráci z řad jednotlivců, školských i mimoškolních zařízení a organizací pracujících s dětmi nebo mladými lidmi. Publikaci pravidelně aktualizujeme.

Program "Rozjeď to s Tandemem"

POZOR! PROGRAM BYL V ROCE 2024 POZASTAVEN.
Tandem nabízí českým spolkům a jiným subjektům aktivním v mimoškolní oblasti finanční podporu až 50 000 Kč k přípravě a realizaci setkání dětí a mládeže s Německem. Program Rozjeď to s Tandemem! byl v roce 2023 znovuobnoven díky finanční pomoci Velvyslanectví SRN v Praze a klade si za cíl motivovat české subjekty k uspořádání česko-německých výměn.

Naše německá kancelář

Vaši partneři z Německa se mohou obrátit na německou kancelář Tandemu a požádat o některou z jejich form podpory. Ve zkratce jsme všechny informace o programech přeložili i do češtiny, najdete je níže po rozkliknutí jednotlivých odkazů. Bližší informace Vám případně poskytne kolegyně Lucie Matyášová na matyasova@tandem-org.de.

Mimoškolní výměny mládeže

Jedna z možností, jak získat peníze na mimoškolní setkání mládeže nebo odborné setkání pro své pracovníky, je o dotaci z programu KJP (Kinder- und Jugendplan des Bundes). Při splnění všech pomínek je možné získat paušální podporu na každého účastníka.

Drobné aktivity

U německé kanceláře Tandemu je každoročně možné žádat o finanční podporu i na tzv. drobné aktivity (Kleinaktivitäten). Lze získat podporu do výše 90% celkových výdajů, nejvýše pak 1000€ a žádost se podává ve zkráceném termínu, nejpozději 6 týdnů před zahájením projektu. Drobnými aktivitami se rozumí např. vydávání publikací, koncerty, výstavy apod.

Stěžejní téma

Zabýváte se tématy, co nějak souvisejí s udržitelností? Německá kancelář Tandemu má každoročně k dispozici finanční prostředky na podporu projektů, které vznikou v rámci našeho stěžejního tématu "Udržitelnost v česko-německých výměnách mládeže". Podpora je formou tzv. Fehlbedarfsfinanzierung (volně přeloženo jako dofinancování rozdílu), což znamená, že výše dotace je určena rozdílem mezi způsobilými náklady a dostupnými finančními zdroji. Žádost podává vaše partnerské zařízení z Německa a uzávěrka přihlášek na rok 2024 je 1. října 2023.

 

 

Česko-německý fond budoucnosti

U Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) je možné žádat o kofinancování projektů z různých programů. Jejich výběr pro mimoškolní organizace najdete níže, další pak na webových stránkách fondu.

Standardní podpora

Klasický a nejběžnější program, kde je možné dosáhnout až na 50% kofinancování. Žádost o podporu je možné podávat čtyřikrát ročně, vždy ke konci čtvrtletí, a alespoň tři měsíce před plánovaným začátkem projektu. Projekt je realizován ve spolupráci s projektovým partnerem v sousední zemi.

Program Začínáme!

Chystáte se žádost podat úplně poprvé? Nebo jste u fondu sice v minulosti o podporu žádali, ale už je to dávno? Případně, chcete zkusit projekt s novým projektovým partnerem? Výborně, tak určitě využijte program Začínáme! Skrze něj je možné podpořit setkání mládeže, které se uskuteční v blízké době, a také přípravu budoucích společných projektů nových projektových partnerů.
Maximální výše podpory je 125 000 Kč nebo 5000 € a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 100 000 Kč.
Kontaktní osobou pro školní a vzdělávací projekty je paní Ingrid Koděrová.

Téma roku

Tématem roku je pojmenování výzev, před nimiž stojíme, a inspirujeme k jejich společné reflexi a spolupráci. V posledních měsících a letech se česká i německá společnost musí vyrovnávat s obtížemi a výzvami, které jsme donedávna považovali za nepředstavitelné. Klimatická krize, pandemie a nyní i válka na Ukrajině a její dopady citelně zasáhly životy nás všech. To v mnohých vyvolává strach, bezmoc a rezignaci. Co s tím? V době krize je více než kdy jindy důležité posilovat naší psychickou a fyzickou odolnost. V rámci tématu roku budou proto podpořeny zejména projekty, které prostřednictvím osobních setkání přispívají k odolnosti jednotlivců i celé společnosti. U projektů v rámci Tématu roku může požadovaný příspěvek činit až 70 % celkových nákladů místo obvyklých 50 %.

Mimořádná výzva Společně v pohybu

Rok 2024 se bude v Česku i v Německu odehrávat ve znamení vrcholných sportovních akcí. U této příležitosti vyhlašuje Fond budoucnosti Česko-německý rok sportu 2024. Cílem této speciální výzvy je podpořit a rozšířit možnosti zapojení především mládeže do česko-německých sportovních či se sportem souvisejících aktivit. Všechny projekty musí mít výrazný sportovní a setkávací charakter.
Žádosti do 5 000 €/125 000 Kč lze podávat průběžně. Pro žádosti na částky nad 5 000 €/125 000 Kč platí následující termíny pro podání žádostí: 31. 12. 2023, 29. 3. 2024, 30. 6. 2024. Výsledky budou sděleny po 3 měsících.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Chcete zůstat v obraze? Aktuální informace ohledně financování, dalších nabídky a pozvánky z česko-německého světa sdílíme jednou měsíčně v našem newsletteru. Nebo se přidejte do naší nové facebookové skupiny "Výměna je Austausch", kde pravidelně poskytujeme tipy na česko-německé výměny a kde i vy můžete sdílet své zkušenosti nebo pokládat dotazy.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: