Akce

 • Informační den pro mimoškolní organizace (1.–30. 9. 2020) Typ akce: informační den
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeňský kraj
  Termín: 1.–30. 9. 2020
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží z Plzeňského a Jihočeského kraje
  Účastníci: 20
  Obsah: Motivace mimoškolních organizací k přeshraniční spolupráci, informace o možnostech financování
  Google Maps lokalita: 49.4134, 13.3157

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Pomníky a místa paměti. Jak jim rozumět a jak je pomocí digitálních metod didakticky využít na příkladu otevření česko-bavorské hranice v letech 1989/1990 (22. 9. – 15. 12. 2020) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: ZČU Plzeň a Univerzita Pasov
  Termín: 22.9.2020 - 15.12.2020 (ZS 2020/2021)
  Cílová skupina: studenti ZČU a Univerzity Pasov
  Účastníci: max. 15 studentů
  Obsah:

  Zajímají vás moderní dějiny česko-německých vztahů? Baví vás pátrat po původu a smyslu existence historických pomníků? Toužíte více porozumět tomu, jaké pocity zažívají vaši rodiče a prarodiče, když „překračují státní hranici“? Chtěli byste si osvojit nové výukové metody založené na využití digitálních prostředků? Uvítáte vzájemnou výměnu svých znalostí a zkušeností se studenty z pasovské univerzity? Pokud ano, je tento seminář určený právě vám.

  Co se naučíte:

  • kriticky promýšlet smysl a význam památníků ve vztahu k době jeho vzniku, k současnosti, k uměleckému pojetí i okolní krajině
  • vnímat historické proměny česko-bavorské hranice v průběhu 20. století a jejich dopad na zdejší obyvatelstvo, kulturu a přírodu
  • tvůrčím způsobem využívat digitální metody ve školní výuce, k popularizace historie či vedení exkurzí na česko-německá místa paměti

  Co ještě získáte:

  • rozvinete a upevníte své komunikační, jazykové, mediální a interkulturní kompetence, stejně jako schopnost samostatné práce i práce v týmu
  • nové přátele a kontakty
  • 2 kredity a certifikát o absolvování akreditovaného semináře v programu Celoživotní vzdělávání ZČU Více informací a sylabus semináře viz níže
  • získané kredity mohou být uznány v rámci předmětu KNJ/HKNO v letním semestru 2021

  Cena: ZDARMA
  Spolupráce: Tandem, ZČU a Univerzita Pasov
  Google Maps lokalita: 49.7236, 13.3515

  Semestrální seminář pro studenty ZČU Plzeň a Univerzity Pasov. Akreditace Radou celoživotního vzdělávání ZČU (2 kredity).

  Zimní semestr 2020/2021  (úterý od 10.15 - 11.45 hod.)

  Kurz je určen studentům ZČU (všech fakult a studijních programů). Zvláště vhodný je pro studující historie, němčiny i výtvarné kultury nebo multimédií.

  Kdo ho povede: PhDr. Jiří Stočes, PhD. (KNJ FPE ZČU) - garant, hlavní vyučující.

  Seminář společně připravují vyučující ZČU a Univerzity Pasov. Část semináře povedou kolegové z Pasova (prof. Andreas Michler, Mgr. Miloslav Man a Judith M. Rösch, M. A.).   

  O čem to bude:  Kurz propojuje v jeden celek tři základní témata – pomníky a místa paměti, otevření česko-bavorské hranice před 30 lety a didaktické využití multimediálních digitálních metod. Obdobně zaměřený seminář bude probíhat také na Univerzitě Pasov. Obě skupiny budou ve vzájemném kontaktu a v závěru semestru se společně setkají při společné exkurzi k vybranému hraničnímu přechodu (například Lísková/Höll nebo Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein). Zde budou pracovat na společných úkolech v smíšených česko-německých skupinách. 

  Znalost němčiny není podmínkou. Seminář bude veden v češtině, případně tlumočen.

  Přihlašování do 15. 9. 2020 pomocí našeho online formuláře

  Dotazy rádi zodpovíme na vagnerova@tandem-org.cz (telefonicky momentálně pouze po předchozí domluvě emailem) 

  Více informací k projektu najdete na webu Tandem: Přepni (se) na historii

   

 • Čí je to město? PRAHA - HAMBURK: výměna žáků českých a německých škol 2020 (26. 9. – 1. 10. 2020) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Praha
  Termín: 26. 9. – 1. 10. 2020
  Odpovědné osoby: Mirka Reifová - Tandem Plzeň Sinja Schneider - Hamburk
  Cílová skupina: studenti gymnázií 16 - 18 let
  Účastníci: 10 CZ + 10 DE žáků
  Obsah: 10 mladých lidí ve věku 16–18 let z pražských gymnázií se setká s 10 žáky z Hamburku a společně se budou věnovat tématu: „Čí je to město?“ Výměna se koná ve dvou termínech: 26. září - 1. října 2020 v Praze a 24. - 29. října 2020 v Hamburku. Žáci téma zpracovávají samostatně ve smíšených dvojicích, výstupem je online blog s články o zážitcích z obou měst.
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Den s němčinou v Ústí nad Labem 2020 (30. 9. 2020) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Ústí nad Labem
  Termín: 30. 9. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová

  Petr Veselý


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; učitelé NJ, široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti, prezentace projektu Němčina nad zlato
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé NJ, široká veřejnost
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 50.6611, 14.0531

  V rámci kampaně Šprechtíme pořádá Goethe Institut pravidelně v českých městech program s názvem „Den s němčinou“. Celý den má motto: „Den s němčinou“, a tak jsou jeho náplní hry, koncerty, workshopy, jazykové animace pro žáky, semináře pro učitele němčiny a přednášky pro studenty vysokých škol. Setkání mezi řediteli škol, zástupci německých firem a česko-německých organizací umožní vzájemný kontakt a společné projekty.

  Proto srdečně zveme učitelky a učitele němčiny a jejich žáky 30. září 2020 na Den s němčinou do Ústí nad Labem!


  Stručný program „Dne s němčinou“ 30. září v Ústí:

  Německo prozkoumat, učit se německy a přitom se bavit? To si mohou užít žáci 5. až 7. tříd v interaktivní hře Autobahnspiel – Procestuj Německo! Je to zábavná hra se 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na soutěžní týmy čekají záludné úkoly. Celá hra probíhá v češtině.

  Dále následuje „Německý trh“: stánky německých institucí, východofríská čajovna, kvíz a mnoho dalšího.

  A poté se mohou učitelé i s žáky němčiny těšit na koncert Uwe Kaa.

  Celý program je zdarma.

  Bližší informace k programu Goethe Institutu naleznete v přiloženém letáku.


  Prosíme, nahlaste účast své školy na programu na e-mail: tatyana.synkova.extern@goethe.de
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Česko-německá jazyková animace od Tandemu

  V rámci akce „Den s němčinou“ můžete pro svoje žáky na tento a další dva dny, tzn. 29. 9., 30. 9. a 1. 10. 2020 zdarma objednat česko-německou jazykovou animaci či prezentaci pro rodiče od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Animace a prezentace probíhají v rámci projektu s názvem Němčina nekouše.

  A co je to ta jazyková animace?

  Jazyková animace je hravá metoda, která podněcuje zájem o jiný jazyk a kulturu, lidi a zemi. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v interkulturních skupinách.

  Jedna animace trvá 45 minut (tj. 1 vyučovací hodina) a je určena pro max. 25 dětí ve skupině. Vhodné je objednat si více jazykových animací za sebou, pro každou třídu jednu.

  Česko-německá jazyková animace je primárně určena žákům, kteří si budou teprve volit 2. cizí jazyk a začátečníkům (5. – 7. třídy), případně pak i pokročilejším žákům. Pokud se žáci ještě s němčinou nesetkali, není to překážkou, protože animace slouží k namotivování pro tento cizí jazyk.

  Prezentace pro rodiče slouží k zvýšení povědomí o důležitosti německého jazyka na pracovním trhu.

  Nabídka platí pro druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

  Jazykové animace pro svoje žáky objednávejte vyplněním tohoto poptávkového formuláře co nejdříve (kapacita je omezená!!).

  Nejpozději pak prosím objednávejte 7 dní před termínem.

  V poznámce prosíme, uveďte, že se animace koná v rámci „Dne s němčinou“.

  Budeme se těšit na Vaše přihlášení.

 • Němčina nekouše - jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka (1. 10. – 30. 11. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: bude upřesněno
  Termín: podzim 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: učitelé českého jazyka z německých škol
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako dalšího cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů českého jazyka z německých
  Obsah:

  teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Tandem Regensburg
  Google Maps lokalita: 50.8266, -4.5436

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu. Po absolvování tohoto semináře mohou učitelé sami motivovat své žáky k češtině pomocí jazykové animace. 

  Předběžný program:

  - představení Tandemu, představení projektu Němčina nekouše a jazykové animace v teorii a praxi

  - seznámení s metodickou publikací

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání bude upřesněno.

 • Setkání pracovní skupiny (6.–7. 10. 2020) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Stěžejní téma
  Místo konání: Praha
  Termín: 6.–7. 10. 2020
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová
  Cílová skupina: odborníci, pracovníci s mládeží, partnerské organizace
  Cíle: představení nového tématu, diskuze k oblastem
  Účastníci: 10
  Obsah: V rámci pracovních setkání skupiny odborníků, kteří metodicky a obsahově doprovází tříleté téma Tandemu "Mládež utváří budoucnost", se společně budeme zabývat tématy demokracie, participace a diverzity. Na základě těchto pracovních setkání vznikne sbírka možných česko-německých aktivit.
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Akce je určena pro partnerské organizace Tandemu. Pokud máte o akci zájem, kontaktujte nás na emailu dryjova@tandem-org.cz

 • 20 let Programu podpory odborných praxí (22. 10. 2020) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Vlašská 19, 118 00 Praha 1-Malá Strana
  Termín: 22. 10. 2020
  Odpovědné osoby: Jarmila Půbalová, Jana Kremling, Marius Meier, Natalie Käser
  Cílová skupina: bývalí praktikanti, instituce zapojené do Programu podpory odborných praxí, jazykoví animátoři realizující přípravné dny
  Cíle: vzájemné setkání, upevnění vztahů
  Účastníci: praktikanti, školy, zástupci firem, jazykoví animátoři
  Obsah: Slavnostní setkání u příležitosti 20 let existence Programu podpory odborných praxí pod záštitou velvyslance SRN v Praze, pana Dr. Christopha Isranga. Vedle vystoupení vážených hostů z řad donátorů a praktikantů, proběhne pódiová diskuze s odborníky. Akce se uskuteční od 13 - 17hod. Bližší program bude včas zveřejněn.
  Cena: zdrama
  Spolupráce: Velvyslanectví SRN v Praze
  Google Maps lokalita: 50.0873, 14.3981

  Slavnostní setkání u příležitosti 20 let existence Programu podpory odborných praxí pod záštitou velvyslance SRN v Praze, pana Dr. Christopha Isranga.

  Vedle vystoupení vážených hostů z řad donátorů a praktikantů, proběhne pódiová diskuze s odborníky.

 • Kontaktní a informační seminář s exkurzí do přeshraničního zařízení (22.–23. 10. 2020) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: SRN, Bavorsko
  Termín: 22.–23. 10. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová Natalie Käser


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: Seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin, exkurze do předškolního zařízení v sousední zemi a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 5 z ČR a 5 z Bavorska
  Obsah:

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů a nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů – zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí

  VZHLEDEM K VÝVOJI PANDEMICKÉ SITUACE SE SEMINÁŘ V TOMTO FORMÁTU S NÁVŠTĚVOU PŘESHRANIČNÍHO ZAŘÍZENÍ NA PODZIM NEUSKUTEČNÍ. 


  Google Maps lokalita: 48.7904, 11.4978

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Informační den pro mimoškolní organizace (1.–30. 11. 2020) Typ akce: informační den
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Ústecký kraj
  Termín: 1.–30. 11. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží z Karlovarského a Ústeckého kraje
  Účastníci: 20
  Obsah:

  Motivace mimoškolních organizací k přeshraniční spolupráci, informace o možnostech financování


  Google Maps lokalita: 50.6119, 13.787

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Základní školení jazykové animace (5.–8. 11. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Jugendherberge Plauen
  Termín: 5.–8. 11. 2020
  Odpovědné osoby: Lucie Schneiderová Marius Meier
  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20
  Obsah: jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, koncept vzdělávání, proces certifikace
  Cena: 1600 kč
  Google Maps lokalita: 50.4947, 12.1333

  Jazyková animace je nekonveční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.

  Školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých  projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Kurz je určen pro 20 účastníků:

  • kteří jsou starší 18 let,

  • které baví práce s jazykem,

  • kteří mají zkušenosti z oblasti práce s dětmi a mládeží nebo jsou členy spolků, sdružení a jiných iniciativ na poli česko-německé spolupráce,

  • kteří se chtějí dále vzdělávat a zúčastnit se i navazujícího školení,

  • kteří chtějí animovat pro Tandem.

   

  Časový rámec:

  čtvrtek, 5. listopadu 2020: začátek programu v 15.30

  neděle, 8. listopadu 2020: konec programu ve 13.00

   

  Pro přihlášení použijte prosím formulář.

  Informace v češtině naleznete v tomto letáku.

  Přihlášky účastníků z Německa přijímá Tandem Regensburg.

  Uzávěrka přihlášek je v pátek 9. října 2020.

   

Aktuality

Doporučujeme

 • 25. 9. 2020 Chcete pracovat u Tandemu? Hledáme nové kolegy/ně
  Aktuálně máme vypsána 2 pracovní místa:  Spolupracovník / spolupracovnice pro mimoškolní oblast (nástup od listopadu 2020) a  Referent / referentka pro Public Relations (nástup od ledna 2021).
 • 11. 9. 2020 Základní školení jazykové animace
  Zveme Vás na Základní školení jazykové animace, které se uskuteční 5. – 8. 11. 2020 ve městě Plauen. Školení je určené pro všechny zájemce o hravou, nevýukovou metodu učení němčiny nejrůznějších věkových...
 • 13. 7. 2020 TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny
  Také vám chybí kontakt s našimi sousedy? Dočasné uzavření hranic neznamená, že je třeba přerušit česko-německé výměny. Historie dokazuje, že omezení zájmu na sebe sama a odstřihnutí se od okolního světa nikdy dlouhodobě nevedlo k ničemu...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň