Akce

 • Němčina nekouše – jednodenní seminář jazykové animace pro učitele německého jazyka Karlovy Vary (11. 3. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Karlovy Vary
  Termín: 11. 3. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Krajská knihovna Karlovy Vary
  Google Maps lokalita: 50.2318, 12.8719

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary jednodenní seminář jazykové animace pro učitele německého jazyka. Po absolvování tohoto školení mohou učitelé sami motivovat své žáky k němčině pomocí jazykové animace.

  Předběžný program:

  - metodika a teorie jazykové animace

  - seznámení s metodickou brožurou aktivit

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - předání osvědčení, krátká evaluace

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání:

  11. 3. 2019, Krajská knihovna Karlovy Vary

  Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství pod číslem 12/2016-1-196

  V případě zájmu o účast na semináři, vyplňte prosím online přihlášku ZDE.

  Přihlášky vyplňujte nejpozději do středy 6. března 2019. V tento den Vám bude zasláno i potvrzení Vaší účasti na semináři.

 • ahoj.info seminář #digitalizuj #demokracii (22.–24. 3. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Waldmünchen
  Termín: 22.–24. 3. 2019
  Odpovědné osoby:

  Julia Fleischmann, Le Minh Tam a David Ripel 


  Cílová skupina: Mladí lidé do 26 let
  Cíle: Setkání mladých lidí
  Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
  Obsah:

  Na semináři se setká mládež z Česka a Německa a bude se věnovat tématu demokracie a digitalizace. Na semináři bude blíže představena také Evropská dobrovolná služba a projekt ahoj.info.


  Spolupráce: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
  Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

  Připravili jsme si pro vás pestrý program, přičemž na první večer jsme k nám pozvali odborného referenta Dr. Bastiana Vergnona, který vám pomůže lépe pochopit dané téma a následně poté bude ochotný odpovídat vám na vaše dotazy. Další den budeme pracovat s technickým zařízením, kterým Centrum vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu disponuje, a budete mít příležitost si vymyslet a natočit vlastní reklamu v návaznosti na to, co jste se dozvěděli předchozí večer od našeho referenta.

  Nepropásněte náš seminář, vyplňte přihlášky a pošlete nám je na adresu ahoj.info@gmail.com do 20. 2. 2019. Podrobnější informace najdete v našem letáku, v němž najdete i přihlašovací formulář.

  Těšíme se na vás!

  ahoj.info Team

   

 • základní školení jazykové animace 2019 (4.–7. 4. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Mlázovy u Klatov
  Termín: 4.–7. 4. 2019
  Odpovědné osoby:

  Jana Kremling Jana Heenen


  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah:

  jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, koncept vzdělávání, proces certifikace


  Cena: 1600 kč
  Google Maps lokalita: 49.3137, 13.4095

  Jazyková animace je nekonveční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.

  Školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých  projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Kurz je určen pro 20 účastníků:

  • kteří jsou starší 18 let,

  • které baví práce s jazykem,

  • kteří mají zkušenosti z oblasti práce s dětmi a mládeží nebo jsou členy spolků, sdružení a jiných iniciativ na poli česko-německé spolupráce,

  • kteří se chtějí dále vzdělávat a zúčastnit se i navazujícího školení,

  • kteří chtějí animovat pro Tandem.

   

  Časový rámec:

  čtvrtek, 4. dubna 2019: začátek programu v 15.30

  neděle, 7. dubna 2019: konec programu ve 13.00

   

  Bližší informace naleznete v přiloženém letáku zde.

  Pro přihlášení použijte prosím formulář.

  Přihlášky účastníků z Německa přijímá Tandem Regensburg.

  Bližší informace o semináři v němčině naleznete zde.

  Uzávěrka přihlášek je v neděli 4. března 2019.

   

 • Informační den na podporu realizace česko-německých projektů předškolních zařízení (10. 4. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Ústí nad Labem
  Termín: 10. 4. 2019
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová


  Cílová skupina: zřizovatelé, vedoucí pracovníci a pracovníci předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Finanční a metodická podpora realizace přeshraničních projektů předškolních zařízení
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Německa
  Obsah:

  Česko-německý informační den na podporu realizace přeshraničních projektů předškolních zařízení pořádáme pro zřizovatele, vedoucí pracovníky a pedagogy předškolních zařízení, které chceme informovat o možnostech financování česko-německých projektů předškolních zařízení na obou stranách hranice z prostředků Tandemu, ČNFB a Euregií. V programu nebude chybět ani příklad z praxe, představení konkrétní přeshraniční spolupráce partnerských školek. Těšit se můžete na ukázky česko-německé jazykové animace, metody, která v českých a německých školkách seznamuje děti hravou formou s jazykem sousední země.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Seminář je financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.
  Poznámka: Pořádáno ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP
  Google Maps lokalita: 50.6611, 14.0531

  Přihlásit se můžete do 31.3. 2019 zde.

 • Pracovní setkání Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (10.–11. 4. 2019) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Brno
  Termín: 10.–11. 4. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Lucie Tarabová, Ulrike Fügl, Stefanie Schütz
  Cílová skupina: Odborníci a pedagogičtí pracovníci z památných míst a institucí, kteří se zabývají občanským vzděláváním
  Cíle: Vytvořit koncept pro setkávání na památných místech
  Účastníci: 20 z Česka a z Německa
  Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

  sledujte naše webové stránky Tandemu

 • Česko-německé fórum Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (11.–13. 4. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Brno
  Termín: 11.–13. 4. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Lucie Tarabová, Ulrike Fügl, Stefanie Schütz
  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, kteří chtějí realizovat česko-německé semináře s tématikou občanského vzdělávání
  Cíle: Přiblížení tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti
  Účastníci: 30 z Česka
  Obsah: Česko-německé fórum s workshopy, prezentacemi projektů a referáty. Účastníci se budou zabývat tématem na léta 2017-2019. Seznámí se s kooperačními a projektovými partnery a metodami pro realizaci projektů.
  Cena: 700 Kč
  Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

  Jak pracují s tématem občanského vzdělávání nejrůznější české a německé organizace, památníky a historikové? Zúčastněte se fóra Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti 11.-13.4.2019 v Brně. Třídenní program Vám nabídne mnoho zajímavých workshopů, pedagogických konceptů a příkladů dobré praxe, které Vás mohou inspirovat.

  Koordinační centrum Tandem zve na třídenní vzdělávací fórum v Brně. Určené je pro pracovníky s mládeží, pedagogy, multiplikátory i jednotlivce, kteří se zajímají o téma občanského vzdělávání a rádi by s ním pracovali nejen v česko-německém kontextu.

  Praktické workshopy se budou věnovat občanskému vzdělávání, diverzitě a fake news.

  Přihlásit online se můžete do 17.3.2019 zde.

  Ubytování ve dvoulůžkových pokojích a stravování je v rámci semináře zajištěno a plně hrazeno. Pokud účastník potřebuje ubytování v jednolůžkovém pokoji, musí si ho plně uhradit.

  Akce bude simultánně tlumočena.

  Zpětně bude hrazeno 50 % cestovních nákladů (podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů), cesta autem bude řidiči proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy.

  Účastnický poplatek: 700 Kč

  Kontaktní osoby:

  Lucie Tarabová - tarabova@tandem-org.cz +420 377 634 766

  Monika Štroblová - stroblova@tandem-org.cz +420 377 634 757

  ---------------------------------------------

  Předběžný program

  • Čtvrtek 11. dubna 2019

  od 16:00     Check-In, registrace

  večeře

  Oficiální zahájení a česko-německý kabaret „To téma“ – „Das Thema“

   

  • Pátek, 12. dubna 2019    

  Inputy, workshopy, diskuze

  9.00    Úvod do tématu
  Společné vzpomínání – historicko-politické vzdělávání v česko-německých výměnách

  I. blok workshopů – Pedagogické koncepty práce se vzpomínáním
  Všichni účastníci mohou vybrat v každém bloku jednu možnost.

      Workshop 1: Práce s pamětníky, oral history, Živá pamět
   
      Workshop 2: Fake News, poplašné zprávy, populismus
      Bára Procházková, žurnalistka

      Workshop 3: Lidé v pohybu
      Petra Frühbauerová, NGO Na zemi

  oběd
      
  II. blok workshopů – Pedagogické koncepty práce se vzpomínáním

  Workshop 1: Afgánistán. Mnichov. Já. Má cesta za lepším životem.
      Hassan Ali Djan
   
      Workshop 2: Fake News, poplašné zprávy, populismus
      Bára Procházková, žurnalistka

      Workshop 3: Lidé v pohybu
      Petra Frühbauerová, NGO Na zemi

  Návštěva a představení pedagogického programu Muzea romské kultury
      

  Večeře

   

  • Sobota, 13. dubna 2019  

  Plénum - Informace k financování česko-německých projektů, česko-jazyková animace
  Prostor pro výměnu zkušeností - práce ve skupinách
  Paralelně konzultace o možnostech financování – Česko-německý fond budoucnosti a Tandem

  oběd

  III. a IV. blok workshopů
  Tři paralelní příklady česko-německých projektů k tématu památných míst a občanského vzdělávání

  Evaluace a reflexe
  Večeře a zakončení akce

 • Gut drauf workshop (3.–4. 5. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Německo
  Termín: 3.–4. 5. 2019
  Odpovědné osoby:

  Stefanie Schütz, Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, učitelé a vychovatelé
  Cíle: Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl.
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah:

  Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl. Budeme se věnovat jednomu z témat strava, pohyb nebo stres. 


  Spolupráce: Gut drauf
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  V rámci česko-německého GUT DRAUF workshopu se budeme věnovat jednomu z témat strava, pohyb nebo stres. 

 • Informační a kontaktní seminář k projektu Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD (16.–17. 5. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Bavorsko
  Termín: 16.–17. 5. 2019
  Odpovědné osoby: Xenia Baumgartner, Eva Danielová
  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Bavorska
  Obsah: Získáte informace o průběhu a podmínkách přeshraničních výměn pedagogů a jejich přínosu pro pedagogy a zařízení, organizaci a finanční podpoře výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinaci přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů.
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 48.7904, 11.4978

  Sledujte náš newsletter: www.tandem-org.cz/letter.php

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele českého jazyka v SRN (21. 5. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Weiden
  Termín: 21. 5. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé českého jazyka z německých
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako dalšího cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů českého jazyka z německých
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Tandem Regensburg
  Google Maps lokalita: 49.6743, 12.1489

  Akce bude teprve vypsána, sledujte webové stránky Tandemu Plzeń nebo náš newsletter.

 • Maultaschen und Piroggen (22.–25. 5. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Bad Liebenzell
  Termín: 22.–25. 5. 2019
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová, Stefanie Schütz


  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
  Cíle: Skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
  Účastníci: 10 z Česka
  Obsah:

  Seminář Maultaschen und Piroggen 2019 se bude zabývat tématem sociální spravedlnost a její význam v mezinárodních výměnách mládeže. Naše společnost je založena ve svém politickém systému na demokratických a svobodných principech, ale přesto existují nespravedlivé situace, rozhodnutí nebo jednání. Existují lidé, kteří jsou chudí. Existují lidé, kteří jsou ve škole nebo ve svém zaměstnání znevýhodněni. Existují lidé, se kterými je nespravedlivě zacházeno kvůli jejich původu a vzhledu. V celosvětovém měřítku existuje nerovnoměrné rozdělení zdrojů, příležitostí, moci a peněz. Společnost, která je vnímána jako spravedlivá, je však ústředním předpokladem udržitelného mírového soužití a souhlasem s demokratickým systémem. Mladí lidé jsou velmi vnímaví k nespravedlnosti a nerovnostem. Jsou citliví na nespravedlivé mocenské vztahy. Jak toto mnohostranné téma pojmout a reflektovat v mezinárodních výměnách mládeže, je hlavním tématem metodického workshopu na jeden a půl dne. A jako vždy se dozvíte také informace o aktuálních programech a financování DPJW, DRJA a Tandemu. A i tento rok je na programu také výlet na jedno zajímavé místo.

  Přihlásit se můžete zde


  Cena: 40 Euro
  Spolupráce: DPJW, DRJA, Internationales Forum Burg Liebenzell
  Google Maps lokalita: 48.7747, 8.72997

  Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 22. - 25. května 2019 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu.

  Přihlásit se můžete zde

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita