Akce

 • Videoworkshop ahoj.info (6.–8. 3. 2020) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Waldmünchen
  Termín: 6.–8. 3. 2020
  Odpovědné osoby: Franziska Haag, Monika Suchá, Marie Vítková
  Cílová skupina: mladí lidé ve věku 16 - 26 let
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

  Seminář je určen pro mladé lidi z Česka a Německa, kteří mají zájem společně s ostatními prodiskutovat velké téma identita a své nápady a asociace mediálně zpracovat jako krátký film, audio, Draw-my-life nebo Stop-Motion klip. Kreativitě se meze nekladou!

  Obsahově bude seminář doprovázet Karel Hájek, který je v oblasti česko-německých výměn mládeže aktivní již řadu let. Jako divadelní pedagog s velkým zájmem o nové technologie a jejich sociálně-kulturní působení nám připraví výbornou půdu pro zpracování tématu identity a s tím související problematiky.

  Přihlašování do 6. 2. 2020 pomocí našeho online formuláře

  Více informací najdete na našem blogu ahoj.info

  Dotazy ti rádi zodpovíme na marie@ahoj.info nebo monika@ahoj.info

   

 • Informační a kontaktní seminář k projektu Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD (12.–13. 3. 2020) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: SRN, Bavorsko
  Termín: 12.–13. 3. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová, Natalie Käser


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: Zprostředkování informací o nabídkách Tandemu v předškolní oblasti a o programu česko-bavorské výměny pedagogů; navázání kontaktů a výměna zkušeností mezi českými a bavorskými pedagogy
  Účastníci: 10 z ČR a 10 z Bavorska
  Obsah:

  Získáte informace o průběhu a podmínkách přeshraničních výměn pedagogů a jejich přínosu pro pedagogy a zařízení, organizaci a finanční podpoře výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinaci přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů.


  Google Maps lokalita: 48.7904, 11.4978

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka Zlín (1.–30. 4. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Zlín
  Termín: 1.–30. 4. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Obsah:

  teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 49.2244, 17.6627

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá jednodenní seminář jazykové animace pro učitele německého jazyka. Po absolvování tohoto školení mohou učitelé sami motivovat své žáky k němčině pomocí jazykové animace.

  Předběžný program:

  - metodika a teorie jazykové animace

  - seznámení s metodickou brožurou aktivit

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - předání osvědčení, krátká evaluace

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání bude upřesněno.

 • Základní školení (2.–5. 4. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Ledeč nad Sázavou
  Termín: 2.–5. 4. 2020
  Odpovědné osoby: Lucie Schneiderová Jana Kremling
  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20
  Obsah: jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, koncept vzdělávání, proces certifikace
  Cena: 1600 kč
  Google Maps lokalita: 49.6951, 15.2777

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Zahájení nového stěžejního tématu na roky 2020 - 2022 (23.–25. 4. 2020) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Stěžejní téma
  Místo konání: Würzburg
  Termín: 23.–25. 4. 2020
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová
  Cílová skupina: odborníci, pracovníci s mládeží, partnerské organizace
  Obsah: Zahajovací akce k novému stěžejnímu tématu Tandemu na roky 2020 - 2022 "Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita". Během akce bude účastníkům představen tříletý záměr projektu, možnosti přeshraniční spolupráce v této tematické oblasti a nabídnuty workshopy či diskusní skupiny s odborníky.
  Google Maps lokalita: 49.7913, 9.95335

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • ahoj.info seminář (1. 5. – 30. 6. 2020) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Plzeňský kraj
  Termín: jaro 2020
  Odpovědné osoby: Franziska Haag, Monika Suchá, Marie Vítková
  Cílová skupina: mladí lidé ve věku 16 - 26 let
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Cena: 500 Kč
  Google Maps lokalita: 49.4134, 13.3157

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Informační den pro mimoškolní organizace (1.–31. 5. 2020) Typ akce: informační den
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeňský kraj
  Termín: 1.–31. 5. 2020
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží z Plzeňského a Jihočeského kraje
  Účastníci: 20
  Google Maps lokalita: 49.4134, 13.3157

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Česko-německý seminář s workshopy (26.–27. 5. 2020) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: ČR
  Termín: 26.–27. 5. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová


  Cílová skupina: Zřizovatelé a pedagogové předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Seznámení účastníků s metodami využitelnými pro česko-německá setkání dětí; navázání kontaktů mezi českými a německými pedagogy
  Účastníci: 10 z České republiky + 10 z Německa
  Obsah:

  Seznámení s nabídkou Tandemu a možnostmi financování česko-německých projektů v předškolní oblasti. Workshopy na metody využitelné pro česko-německá setkání předškolních dětí.


  Poznámka: Seminář se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Seminář dalšího vzdělávání pro jazykové animátory se specializací pro Program podpory odborných praxí, 5. - 7. 6. 2020 (5.–7. 6. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Hotel Lions, Zborovská 18, 301 00 Plzeň
  Termín: 5.–7. 6. 2020
  Odpovědné osoby: Jarmila Půbalová, Jana Kremling
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři, kteří již absolvovali specializaci pro Program podpory odborných praxí a mají chuť i nadále realizovat přípravné dny v rámci tohoto programu
  Cíle: - Zvýšení kvalifikace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí. - Výměna zkušeností.
  Účastníci: 20 účastníků celkem z ČR a SRN
  Obsah: - Výměna zkušeností s ostatními jazykovými animátory a pracovníky Tandemu. - Vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží. - Zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace.
  Cena: 600,-
  Google Maps lokalita: 49.7284, 13.383

  - Výměna zkušeností s ostatními jazykovými animátory a pracovníky Tandemu.

  - Vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží.

  - Zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace.

   

 • Seminář dalšího vzdělávání pro pracovníky s mládeží (19.–21. 6. 2020) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Stěžejní téma
  Místo konání: Německo
  Termín: 19.–21. 6. 2020
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží
  Účastníci: 15 z Česka a 15 z Německa
  Obsah: První vzdělávací seminář k tématu Tandemu na roky 2020 - 2022 "Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita"
  Cena: 700 Kč
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

Aktuality

 • 24. 1. 2020 Nezapomenutelný zážitek? Praxe v zahraničí! Přihlášky do konce března
  Do 31. 3. 2020 můžete zažádat o finanční podporu pro realizaci odborné praxe Vašich žáků v  Německu, nebo žáků Vaší partnerské německé školy v Česku. Díky Česko-německému fondu budoucnosti obdrží žáci na praxi finanční...
 • 24. 1. 2020 Čojč Pädagogika
  Ve dnech 13.-16.2.2020 se v Rehau koná čtyřdenní praktický seminář pro divadelní pedagogy, pedagogické specialisty, odborníky na interkulturní vzdělávání, osoby aktivní v německo-české práci s mládeží, mladé lidi,...
 • 22. 1. 2020 Noví jazykoví animátoři v projektu Němčina nekouše vyškoleni
  V prosinci se v Plzni konalo specializační školení nových animátorů pro projekt Němčina nekouše. Česko-německým fondem budoucnosti bylo schváleno další (tentokráte již páté) pokračování projektu, a protože zájem škol o projekt...

Doporučujeme

 • 17. 12. 2019 Videoworkshop ahoj.info
  Konečně je to tady! Od této chvíle se můžete přihlašovat na náš seminář s tématem „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“ . Seminář se koná 6. - 8. března 2020 ve Waldmünchenu (v Bavorsku).
 • 7. 8. 2019 Česko-německé setkání mládeže
  Je ti 16-26 let? 8. – 10. 11. 2019 se bude v Berlíně konat již 10. česko-německé setkání mládeže. Nabídne spousty zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity.
 • 4. 8. 2019 Seminář dalšího vzdělávání v Památníku Terezín
  V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň