Akce

 • Projekt (28. 10. 2017) Místo konání: Jedličná
  Termín: 28. 10. 2017
  Odpovědné osoby:
  Petra Zahradníčková

  Účastníci: 25
  Obsah:

  Sraz je v sedle na Jedličné (mezi Polevskem a Kytlicí) a po krátkém úvodu je v plánu nenáročný okruh o délce cca 5km. U každého místa se zastavíme a popovídáme si o něm. Počítejte s časem cca 2hod.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 50.7944839N, 14.5426581E
  Jednalo se o dva bývalé hostince, poustevnu a kapličku. Pracovní skupinky se setkaly s pamětníky, využily dobové fotografie i další materiály a vytvořily k danými místům krátké filmy. Ty budou dostupné přes QR-kód na malých tabulkách přímo v terénu na místě nebo od konce října i na webu www.horskyspolek.eu.
   
  Slavnostní otevření "zapomenutých míst" proběhne v sobotu 28.10.2017 od 14h.
   
  Sraz je v sedle na Jedličné (mezi Polevskem a Kytlicí) a po krátkém úvodu je v plánu nenáročný okruh o délce cca 5km. U každého místa se zastavíme a popovídáme si o něm. Počítejte s časem cca 2hod.
   
  Na setkání se za organizační tým a účastníky projektu
  těší Petra Zahradníčková
 • Den s němčinou v Jihlavě (31. 10. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Jihlava
  Termín: 31. 10. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, široká veřejnost
  Obsah: 08:30–10:30 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo! Místo konání v centru města (místo upřesníme přihlášeným školám) 13–14 hod.: Koncert Phil Vetter Divadlo Diod, Tyršova 1565/12, Jihlava 15–17:30 hod.: Seminář pro učitele němčiny „Emoce, kreativita a muzika: hudba ve výuce němčiny“ (Bernadett Veress) Vysočina Education, Žižkova 1939/20, Jihlava
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 49.3983, 15.587

  Partneři jazykové kampaně Šprechtíme zvou žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, stejně jako širokou veřejnost 31. října na Den s němčinou do Jihlavy! V rámci akce si mohou školy z kraje Vysočina na určité dny zdarma objednat česko-německou jazykovou animaci od Tandemu. Animace jsou realizované díky projektu Němčina nekouše.

  Pro žáky:

  Žáky čeká oblíbená hra Autobahnspiel - Procestuj Německo! Jedná se o zábavnou hru se 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na soutěžní týmy čekají rozmanité úkoly. Celá hra probíhá v češtině. A dále se žáci mohou účastnit koncertu berlínského kytaristy Phila Vettera.

  Pro učitele němčiny:

  Pro učitele němčiny je připraven seminář s názvem Emoce, kreativita a muzika: hudba ve výuce němčiny. Seminář povede budapešťská lektorka Bernadett Veress a představí způsoby, jak zapojit hudbu ve výuce němčiny.

  Prosíme, aby se třídy a učitelé na program přihlásili na tomto e-mailu: info@sprechtime.cz

  Program celé akce naleznete na stránkách Goethe Institutu zde.


  V rámci akce Den s němčinou mohou školy z Jihlavy a kraje Vysočina objednávat pro svoje žáky na tento a další dva jedinečné dny, tzn. 30. 10., 31. 10. a 1. 11. 2017 zdarma česko-německou jazykovou animaci od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Jazykové animace probíhají v rámci projektu s názvem "Němčina nekouše" a bližší informace k projektu si můžete přečíst zde: Němčina nekouše.

  A co je to ta jazyková animace?
  Jazyková animace je hravá metoda, která podněcuje zájem o jiný jazyk a kulturu, lidi a zemi. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v interkulturních skupinách.
  Jedna animace trvá 45 minut (tj. 1 vyučovací hodina) a je určena pro max. 25 dětí ve skupině. Vhodné je objednat si více jazykových animací za sebou, pro každou třídu jednu. Česko-německá jazyková animace je v tomto případě určena žákům, kteří si budou volit 2. cizí jazyk a začátečníkům, případně i pokročilejším žákům. Nabídka platí pro druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

  Jazykové animace pro svoje žáky objednávejte vyplněním tohoto poptávkového formuláře co nejdříve. Kapacita je omezená!!
  Nejpozději pak prosím objednávejte 14 dní před termínem.
  V poznámce, prosíme, uveďte, že se animace koná v rámci Dne s němčinou.

  Budeme se těšit na Vaše přihlášení.
  Za Tandem Plzeň
  Michaela Kořánová

 • Navazující školení česko-německé jazykové animace 2017 (2.–4. 11. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 2.–4. 11. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Jana Kučerová


  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci základního školení)
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah:

  tematický workshop, jazyková animace v teorii a praxi, proces certifikace


  Cena: 800 Kč
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Navazující školení česko-německé jazykové animace je určeno pro účastníky základního školení z roku 2017, příp. 2016. Pro bližší informace o školení a možnosti přihlášení kontaktujte Lenku Pučalíkovou (zájemci z Česka), příp. Janu Kučerovou (zájemci z Německa).

 • Setkání jazykových animátorů 2017 (3.–5. 11. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Cham, Německo
  Termín: 3.–5. 11. 2017
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková, Jana Kučerová
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem, další vzdělávání
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: tematické workshopy, mentoring, vývoj jazykové animace u Tandemu, kulturní a společenská akce
  Cena: 400 Kč
  Google Maps lokalita: 49.2238, 12.662

  Místo konání
  Hotel Am Regenbogen
  Schützenstraße 14
  93413 Cham
  Spolková republika Německo
  Tel.: +49 9971/8493
  info@hotel-am-regenbogen.de
  www.hotel-am-regenbogen.de

  Časový rámec
  Pátek 3. 11. 2017, začátek v 18:00 hod
  Neděle 5. 11. 2017, konec v 13:00 hod

  Účastnický poplatek
  Účastnický poplatek činí 400 Kč.

  Přihlašování
  Pro přihlášení použijte prosím online formulář.
  Uzávěrka přihlášek je v neděli 1. října 2017. Přihláška je závazná!
  K dispozici je pouze 20 volných míst.

  Vedení semináře
  •    Lucie Čechová a Susanne Bierlmeier, zkušené jazykové animátorky
  •    Lenka Pučalíková, pedagogická pracovnice (oblast jazyka a jazykové animace a vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání)
  •    Jana Kučerová, pedagogická pracovnice (oblast jazykové animace a Program podpory odborných praxí)
  •    Míla Man, koordinátor jazykových animátorů

  Na programu jsou mj. 3 paralelní workshopy: Voice and Body s Anitou Gritsch, Aplikace psycholingvistiky v praxi s Lindou Doleží a Vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání s externím lektorem.

  Bližší informace o setkání naleznete v letáku.

 • Regionální informační den (nejen) pro pedagogy (11. 11. 2017) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: Bavorská Železná Ruda, SRN
  Termín: 11. 11. 2017
  Odpovědné osoby:

  Xenia Vyhnalek, Eva Danielová


  Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, pracovníci s dětmi od 3 do 8 let
  Cíle: seznámení pedagogů s projektem Sousední světy – Nachbarwelten
  Účastníci: 20 z Česka a 20 z Německa
  Obsah:

  Informace o Tandemu, zejména o předškolní oblasti a projektu "Sousední světy – Nachbarwelten: Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let", příklady dobré praxe, management a financování přeshraničních projektů, mediální pedagogika, jazyková animace pro nejmenší

   

   

       


  Cena: zdarma
  Poznámka: Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Pro účastníky bude zajištěna doprava svozným autobusem. Přesná trasa autobusu bude stanovena na základě vašich údajů vyplněných v přihláškách. Napište tedy do přihlášek, zda máte zájem o dopravu touto formou a nástupní místo. Svozný autobus je zdarma.
  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Na akci jsou zváni všichni, kteří se zajímají o přeshraniční spolupráci a rádi by se více dozvěděli o nabídce Tandemu v této oblasti.

  Program akce

   

            

 • Kontaktní a tematický seminář pro české a německé učitele 2017 (23.–26. 11. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Německo
  Termín: 23.–26. 11. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lucie Tarabová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: učitelé všech typů škol, kteří hledají partnerskou školu nebo již společně se svým partnerem plánují školní výměnu
  Cíle: navázání nových kontaktů, podpora stávajících česko-německých partnerství, seznámení s konceptem vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže, zapojení tématu česko-německé spolupráce na památných místech a občanského vzdělávání do školních výměn, seznámení s možnostmi financování
  Účastníci: 24 účastníků z Česka a Německa
  Obsah:

  pedagogická a didaktická práce památníku Flossenbürg v česko-německém kontextu příklady dobré praxe vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže naplánování školních výměn s tematickým zaměřením na česko-německou spolupráci na památných místech a občanské vzdělávání česko-německá jazyková animace financování česko-německých školních výměn

   


  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Gedenkstätte Flossenbürg, Česko-německý fond budoucnosti.
  Poznámka: Projekt spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Program

  Seminář začíná ve čtvrtek večer společnou večeří v Museumscafé v památníku Flossenbürg. Po večeři začne program prvními inputy, seznamováním a úvodem do tématu.

  V pátek je naplánovaná prohlídka památníku Flossenbürg a výstav, důraz bude kladen na metodicko - didaktické vstupy s ohledem na cílovou skupinu školních výměn. Na stránkách www.gedenkstaette-flossenbuerg.de / http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/cs/uvodni-stranka/ se můžete již předem podívat na pedagogickou nabídku památníku. Dr. Christa Schikorra a Martin Rittner budou našimi průvodci a referenty.

  V sobotu se dozvíte, jaké možnosti nabízí Tandem českým a německým partnerským školám nejen v rámci občanského vzdělávání. Představíme kontaktní databázi, programy podpory, vydané publikace a materiály. V průběhu dne můžete společně s kolegy ze sousední země zpracovat své nápady a projekty, naplánovat konkrétní setkání.

  Samozřejmě se můžete přihlásit spolu se svým partnerským zařízením a využít čas k naplánování společného projektu.

  V neděli společně zhodnotíme proběhlý program, důležité budou Vaše podněty a připomínky s ohledem na cílovou skupinu žáků a česko-německé výměny.

  Zájemci

  Seminář je určen pedagogům z Česka a Německa. Znalost tématu a zkušenosti s česko-německými výměnami nejsou podmínkou! Seminář bude tlumočen.

  Ubytování

  Hotel Meister Bär in Floß, Marktplatz 2, 92685 Floß.
  Příjezd a ubytování je individuální.

  Příjezd je možný i veřejnými dopravními prostředky (vlakové spojení do Weidenu nebo Altenstadt/Waldnaab a poté autobusem 6272 směr Flossenbürg, výstup Floss)

  Přihlašování

  Přihlašování je možné do 08. 11. 2017 prostřednictvím online formuláře ZDE. Potvrzení účasti a další informace obdržíte po ukončení přihlašování.

  Do přihlašovacího formuláře prosím nezapomeňte uvést, jakým způsobem přijedete. Pro transfer mezi ubytováním (Floss) a památníkem (Flossenbürg) potřebujeme ochotné řidiče, kteří mohou poskytnout na přejezd místo v autě. Náklady za transfer hradíme. Vaše možnosti prosím zaneste do přihlašovacího formuláře.

  Poplatek
  Účastnický poplatek za seminář je ve výši 500 Kč. Více informací k uhrazení poplatku obdržíte s informacemi o potvrzení účasti. Náklady za ubytování, stravu, referenty a tlumočníky hradí Tandem s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

 • Evaluační setkání projektových partnerů projektu Němčina nekouše III (24. 11. 2017) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 24. 11. 2017
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: projektoví partneři
  Cíle: představení výstupů projektu Němčina nekouše III a následná evaluace
  Účastníci: projektoví partneři, média
  Obsah:

  představení projektu Němčina nekouše III a následná evaluace jeho výsledků


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Tandem + partneři projektu Němčina nekouše III
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Specializační školení nových animátorů pro projekt Němčina nekouše (1.–3. 12. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 1.–3. 12. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: jazykoví animátoři Tandemu
  Cíle: setkání animátorů projektu Němčina nekouše, předávání zkušeností, vyškolení nových animátrorů pro specializaci v projektu
  Účastníci: jazykoví animátoři Tandemu
  Obsah: zopakování základů česko-německé jazykové animace ukázky v praxi samostatná práce – vyvíjení a brainstorming nových aktivit školení nováčků pro projekt
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Regionální informační den (nejen) pro pedagogy (26. 1. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Ústí nad Labem, ČR
  Termín: 26. 1. 2018
  Odpovědné osoby: Ulrike Fügl, Eva Danielová
  Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, pracovníci s dětmi od 3 do 8 let
  Cíle: seznámení pedagogů s projektem
  Účastníci: 20 z Česka a 20 z Německa
  Obsah: informace o Tandemu, zejména o předškolní oblasti a projektu "Sousední světy – Nachbarwelten: Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let", příklady dobré praxe, management a financování přeshraničních projektů, mediální pedagogika, jazyková animace pro nejmenší, práce s projektovou publikací
  Cena: zdarma
  Poznámka: Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Pro účastníky bude zajištěna doprava svozným autobusem. Přesná trasa autobusu bude stanovena na základě vašich údajů vyplněných v přihláškách. Napište tedy do přihlášek, zda máte zájem o dopravu touto formou a nástupní místo. Svozný autobus je zdarma. Akce je pořádana ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV)
  Google Maps lokalita: 50.6611, 14.0531

  Další podrobnosti naleznete v programu.

            

Aktuality

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita