Akce

 • Tradiční plzeňsko-řezenský tábor pro mládež 2019 (26.–31. 8. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 26.–31. 8. 2019
  Odpovědné osoby: Mirka Reifová (Tandem) Lucie Štvánová (SVČ Radovánek)
  Cílová skupina: děti 10 - 14 let
  Cíle: propojení mezi partnerskými městy, prázdninová nabídka s poznáním sousední země, jazyková animace
  Účastníci: 10 CZ + 10 DE dětí / 2+2 vedoucí / 1 jazykový animátor
  Spolupráce: DDM Radovánek, Amt für kommunale Jugendarbeit (AKJ) Stadt Regensburg
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Osmý ročník prázdninového tábora pro děti z partnerských měst Plzeň a Regensburg se uskuteční na české straně. Účastníci stráví 6 dní v Plzni (s jednodenním výletem do Prahy) a budou se věnovat aktivitám spojeným s tématem TECHNIKA. V plánu je návštěva Techmania Science Center, Domu digitálních dovedností, ale i plzeňské radnice a přijetí primátorem. Každý den je uvedený česko-německou jazykovou animací.

 • Seminář dalšího vzdělávání v Památníku Terezín (20.–22. 9. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Terezín
  Termín: 20.–22. 9. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Lucie Tarabová, Stefanie Schütz, Ulrike Fügl
  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží a učitelé, kteří by chtěli organizovat česko-německé semináře s tématikou druhé světové války.
  Cíle: Poznání nových metod při práci s mládeží na památném místě
  Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
  Cena: 700 Kč
  Spolupráce: Památník Terezín
  Google Maps lokalita: 50.511, 14.1505

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Při zahajovací akci v Berlíně projevili účastníci zájem také o semináře dalšího vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a památnými místy, aby poznali vhodné metody pro setkávání mládeže a zjistili zvláštnosti při přípravě, realizaci a vyhodnocení setkání.

  Seminář k česko-německé spolupráci na památných místech / občanskému vzdělávání nabízí Tandem

  20. 9. 2019 - 22. 9. 2019

  v Památníku Terezín.

  Na tomto semináři spolupracujeme společně s Památníkem Terezín.

  Na semináři Vám zprostředkujeme informace o Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem a jeho nabídkách a možnostech podpory pro Vaše vlastní projekty k tématu (například financování, kontaktní databázi Tandemu, materiály k tématu). V památníku Terezín Vám bude představena pedagogická nabídka památníku a prohlídka památného místa.

  Více o Památníku Terezín se můžete dočíst na webových stránkách památníku zde

  Cílovou skupinou akce jsou pracovníci s mládeží a pedagogové, kteří mohou, ale nemusí mít zkušenosti s tématem česko-německé spolupráce na památných místech. 

  Účastnický poplatek: 700 Kč

  Program: zde

  Přihlášky online: zde

  Přihlašovat se můžete do 6.9.2019

 • Čí je to město? HAMBURK - PRAHA: výměna žáků českých a německých škol 2019 (24.–29. 9. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Praha
  Termín: 24.–29. 9. 2019
  Odpovědné osoby: Mirka Reifová
  Cílová skupina: žáci 16-18 let
  Cíle: výjezd do zahraničí, odbourání bariér jazykových i kulturních, poznání sousední země
  Účastníci: 10 CZ + 10 DE dětí
  Poznámka: projekt hrazen MŠMT
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Sledujte náš newsletter: www.tandem-org.cz/letter.php

 • Evropský den jazyků 2019 (26. 9. 2019) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 26. 9. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová Jana Heenen
  Cílová skupina: žáci základních a středních škol
  Cíle: propagace němčiny, německé kultury a česko-německé jazykové animace, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 300 žáků a studentů českých základních a středních škol
  Obsah: Ideou je přiblížit různé jazyky hravou formou tak, abychom studenty a žáky motivovali k tomu, začít se učit novou cizí řeč či prohloubit znalosti té řeči, se kterou již začali. Formou je cca 5hodinová městská hra s interaktivními stanicemi, které budou obsahově připraveny ve spolupráci s Europe Direct Plzeň, Eurocentrem Plzeň, Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a dalšími partnery.
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje organizuje spolu s partnery i v letošním roce Evropský den jazyků v Plzni. Termín konání je 26. 9. 2019.

  Cílem Evropského dne jazyků je motivovat studenty učit se cizí jazyk, informovat o možnostech cestování v Evropské unii a vyzkoušet si praktické znalosti a prezentovat kulturní rozmanitosti v Plzni.

  Tento rok jsme pro Vás připravili řadu stanovišť a aktivit a Vy sami si můžete dle naší nabídky zvolit místo a čas pro svou skupinu žáků, aby se dozvěděli o jednotlivých institucích a vyzkoušeli si svoje znalosti. Vše tedy letos záleží na Vás, z 10ti stanovišť si zvolte pouze ty, které Vás zaujmou a vyberte čas, kdy budete chtít přijít. Pouze je třeba si místo a čas zarezervovat. Věříme, že se Vám bude líbit.

  Aktivity probíhají celé dopoledne ve stanovený čas 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45 a 13:30. Délka aktivity je 30 minut a maximální počet účastníků na 1 aktivitu je 30 osob. V případě, že se naplní kapacita 1 aktivity, je třeba zvolit jinou. Stanice jsou obsluhovány pracovníky spolupracujících partnerů.

  10 stanovišť:

  SVK PK vzdělávací centrum, Smetanovy sady 2 – Europe Direct

  Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12 – US Point, infostánek Fraus

  Německá a Rakouská knihovna SVK PK, nám. Republiky 12 – A BASTA! z.s.

  Románská knihovna SVK PK, nám. Republiky 12 

  Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12  – Eurocentrum

  Alliance Française, nám. Republiky 12 

  Knihovna města Plzně, Polanova síň, B. Smetany 13 – Do Německa na zkušenou!

  ZČU SP319, 3. patro, Sedláčkova 19 - Tandem  

  Kulturka, Sedláčkova 19 – Ruské centrum UJP ZČU  

  iDé Language School and Cultural Center, nám. Republiky 29

  Registrační formulář pro školy: ZDE

 • Od žádosti k článku v novinách. Tematický seminář pro odborné školy z Česka a Německa (11.–12. 10. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Školicí středisko Marianeum Máchova 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
  Termín: 11.–12. 10. 2019
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kremling


  Cílová skupina: vzdělávací instituce zapojené do Programu podpory odbroných praxí
  Cíle: výmněna zkušeností, Best-Practice, workshop mediální propagace zahraniční praxe
  Účastníci: 12 účastníků z Česka, 12 účastníků z Německa
  Obsah:

  Cílem dvoudenního semináře bude především výměna zkušeností, vzájemná inspirace. Nové impulsy načerpáte díky praktickému workshopu k mediální propagaci praxe. Česko-německý fond představí další možnosti financování setkávání žáků odborných škol.


  Cena: 1.000,-
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Zástupci středních škol, odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol, koordinátoři odborných praxí, kteří organizují přes Tandem odborné praxe v sousední zemi, se mohou zúčastnit česko-německého tematického semináře s těmito cíli:

  • Výměna zkušeností, vzájemná inspirace
  • Příklady dobré praxe odborných praxí v sousední zemi
  • Praktický workshop k mediální propagaci praxe s novinářkou a pracovnicí České televize Bárou Procházkovou
  • Možnosti financování česko-německých výměn mládeže představí referentka Česko-německého fondu budoucnosti Ingrid Koděrová
  • Workshopy k tématům (přípravné dny, volnočasové aktivity během praxe, motivace žáků a vedení školy, Europass-mobility, dlouhodobé praxe či moblity pracovníků)
  • Interaktivní komentovaná prohlídka Prahy „Události v letech 1968 -1989“ pod vedením Pragkontaktu

  Seminář bude tlumočen.

  Pro přihlášení použijte prosím on-line formulář. Uzávěrka přihlášek je 13. září 2019.

  Pozvánka, podrobný program

  Budeme se těšit na setkání s Vámi!

 • Evaluační seminář k projektu "Přeshraniční odborná spolupráce 2018 - 2020" programu Erasmus+ (28. 10. – 30. 11. 2019) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: ČR, Praha
  Termín: podzim 2019
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: členové konsorcia projektu "Přeshraniční odborná spolupráce 2018 - 2020"
  Cíle: evaluace celého projektu a jednotlivých praxí, výměna zkušeností, výhled do budoucna, příklad dobré praxe
  Účastníci: koordinátoři zahraničních praxí, praktikanti
  Obsah:

  evaluace celého projektu a jednotlivých praxí z pohledu koordinátorů i praktikantů, výměna zkušeností, výhled do budoucna, příklady dobré praxe


  Cena: zdarma, hrazeno 100% cestovních nákladů
  Spolupráce: Goethe-Institut, Praha
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Předběžný program akce:

  10:30 zahájení, shrnutí projektu

  11:00 - 13:30 prezentace praxí z pohledu praktikantů, diskuze koordinátorů

  14:00 ukončení

 • Evaluační setkání projektových partnerů projektu Němčina nekouše IV (1.–30. 11. 2019) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 1.–30. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: projektoví partneři
  Cíle: představení výstupů projektu Němčina nekouše IV a následná evaluace
  Účastníci: projektoví partneři, média
  Obsah: představení projektu Němčina nekouše IV a následná evaluace jeho výsledků
  Cena: zdarma
  Spolupráce: partneři projektu Němčina nekouše IV
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  AKTUALIZOVAT A VYPSAT

  Vážení partneři a přátelé projektu Němčina nekouše,

  další dvouleté období projektu Němčina nekouše se blíží ke konci, a proto zve Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem všechny partnery a přátele projektu a na evaluační setkání partnerů projektu, které se uskuteční 9. listopadu 2017 v Goethe Institutu.

  Prosím o potvrzení Vaší účasti na adresu koranova@tandem-org.cz nejpozději do 30. října 2017.

  Těšíme se na setkání s Vámi!

  Za projekt Němčina nekouše

  Michaela Kořánová

 • Navazující školení česko-německé jazykové animace 2019 (7.–9. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 7.–9. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci základního školení)
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a nvázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: tematický workshop, jazyková animace v teorii a praxi, proces certifikace
  Cena: 800 Kč
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Sledujte náš newsletter: www.tandem-org.cz/letter.php

 • Train-the-trainer školení (8.–10. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 8.–10. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: jazykoví animátoři, kteří budou mít roli referentů na našich seminářech
  Cíle: školit jazykové animátory jako referenty
  Účastníci: 10-15 z Česka a Německa
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  sledujte naše webové stránky Tandemu

 • Česko-německé setkání mládeže (8.–10. 11. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Berlín
  Termín: 8.–10. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Lucie Tarabová
  Cílová skupina: mladí lidé z Česka a Německa
  Cíle: setkání mladých lidí s workshopy k tématu občanského vzdělávání, debaty
  Účastníci: 30 z Česka
  Cena: 700 Kč
  Google Maps lokalita: 52.52, 13.4049

  Je ti 16-26 let? Přijeď v listopadu do Berlína na česko-německé setkání mládeže. Nabídneme ti skvělý program se spoustou zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity. Během setkání bude možnost se setkat se spoustou inspirativních osob, se kterými si budete moci vyměnit zkušenosti v oblasti česko-německých setkání.

  Na česko-německém setkání mládeže se uzavře téma Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, ve kterém jde o téma památných míst a občanského vzdělávání a zároveň otevře téma nové, které nás opět bude doprovázet 3 roky a to je téma demokracie, diverzita, participace. Proběhne několik zajímavých workshopů a dialogů s mládeží na tato témata.

  Program zde

  Přihlásit se můžeš do 6.10.2019 zde

  Akce bude simultánně tlumočena. 

   

Aktuality

Doporučujeme

 • 7. 8. 2019 Seminář dalšího vzdělávání v Památníku Terezín
  V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se...
 • 7. 8. 2019 Česko-německé setkání mládeže
  Je ti 16-26 let? 8.-10.11.2019 se bude v Berlíně konat již 10. česko-německé setkání mládeže. Nabídne spousty zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity.
 • 3. 7. 2019 Staň se členem / členkou Česko-německého fóra mládeže!
  Je ti 16-25 let? Cestuješ rád/a do Německa? Máš chuť poznat nové lidi z Česka a Německa a zažít česko-německou spolupráci na vlastní kůži? Staň se členem Česko-německého fóra mládeže​!

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň