Němčina nad zlato

Jazyková animace na středních (odborných) školách

Ve školním roce 2016/2017 Tandem úspěšně navázal na projekt Němčina nekouše, určený 2. stupni základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, a rozšířil jeho působnost i na střední (zejména odborné) školy.

Cíle podpory německého jazyka na středních školách:

1) Motivování studentů k zájmu o výuku němčiny.

2) Propagace důvodů, proč je dobré umět německy v souvislosti s uplatněním na trhu práce.

3) Uspokojení poptávky německých firem (nejen z Plzeňského kraje) po kvalifikovaných a jazykově vybavených absolventech.

Koncept

Výše uvedené cíle realizuje Tandem společně s dalšími partnery prostřednictvím zdařilého konceptu, jehož součástí jsou:

- klasická výuka německého jazyka (v případě, že se na škole jazyk neučí, pomáhá Tandem založit kroužek němčiny)

- česko-německá jazyková animace (realizovaná certifikovanými jazykovými animátory Tandemu; infomace o této metodě a jejích možnostech naleznete zde)

- exkurze do německých firem v regionu a vstupy zástupců firem do výuky

Pro školy

Projekt je určen především středním odborným školám, které chtějí svým studentům umožnit lepší uplatnění na pracovním trhu díky německému jazyku. Výhodou je, pokud již škola spolupracuje s německými firmami v kraji. Koncept se u každé školy individuálně přizpůsobuje (podle finančních možností a postavení němčiny na škole). Tandem se vždy snaží zajistit financování tak, aby byla nabídka pro školu zdarma. Na škole je potřeba zavést určitý systém spolupráce, a je tedy nutné počítat s delší přípravnou fází (cca 5 měsíců). Projekt má dlouhodobý charakter a jemu odpovídá i časová náročnost.

S dotazy se obracejte na koordinátorku projektu Martinu Matějkovou.

Pro německé firmy

Projekt vznikl jako reakce na požadavky německých firem z Plzeňského kraje na kvalifikované a zároveň jazykově vybavené absolventy, kteří vedle angličtiny ovládají i němčinu. Firma si vybere školu, na které chce finančně podporovat uvedený koncept výuky němčiny (např. jednu ze škol, s nimiž spolupracuje již v rámci odborných praxí). Student má díky pravidelným exkurzím do firmy a návštěvám zástupců firem ve výuce příležitost s firmou růst. Dle možností firmy si student může domluvit krátkodobou praxi a stává se tak pro firmu potenciálním zaměstnancem.

V případě, že máte zájem výuku němčiny na středních školách finančně podporovat, obracejte se prosím na koordinátorku projektu Martinu Matějkovou.

Propagace projektu

V  rámci projektu  vznikly letáky, které shrnují důvody, proč je důležité a užitečné učit se němčinu. Součástí jsou i výroky zástupců německých firem, které koncept výuky na středních odborných školách finančně podporují. Tyto letáky jsou rozdávány na rodičovských a dalších informačních schůzkách.

Letáky si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Leták střední školy 2017_cerveny

Leták střední školy 2017_modry

Leták střední školy 2014

V rámci každého konkrétního partnerství školy/škol a firmy/firem tak může vznknout leták podle těchto vzorů.

Školy zapojené do projektu:

 • Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Plzeň
 • Střední průmyslová škola Tachov
 • Gymnázium Frýdlant
 • Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
 • Obchodní akademie Plzeň

Německé firmy podporující německý jazyk na středních školách:

 • STREICHER s.r.o.
 • Konplan s.r.o.
 • ALFMEIER s.r.o.
 • MBtech Bohemia s.r.o./AKKA
 • ZF Engineering s.r.o.
 • BHS Corrugated Fertigungs, Montage, Service, s.r.o
 • GRAMMER CZ, s.r.o.
 • CiS SYSTEMS, s.r.o.
 • ADP Employer Services, a.s.

 

Projekt vznikl ve spolupráci Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a Regionální kanceláře Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Česko-německé obchodní a průmyslové komory a je dále finančně podporován Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze - v rámci kampaně Šprechtíme, Plzeňským krajem a německými firmami v ČR. Dalším partnerem projektu je Goethe-Institut v Praze.

              

     

    

 

Všem firmám a partnerům Tandem děkuje za spolupráci!

 

Ohlasy v médiích:

Reportáž: TV ZAK, pořad Jak žije Plzeňský kraj, 39. díl, 10. 11. 2016. Lze spustit v prohlížeči Mozilla Firefox nebo Internet Explorer zde.

Reportáž: TV ZAK, pořad Jak žije Plzeňský kraj, 22. díl, 15. 6. 2017 (od 1:37 min.). Lze spustit v prohlížeči Mozilla Firefox nebo Internet Explorer zde.

Reportáž: Česká televize, pořad Události v regionech, 22. 6. 2017 (od 16:10 min.). Lze spustit zde.

 

     Projekt jazykové animace na SŠ Němčina nad zlato

     Martina Matějková

     e-mail: matejkova@tandem-org.cz

     telefon: +420 721 265 314


Eva WagnerováProjekt jazykové animace na SŠ Němčina nad zlato
Martina Matějková
e-mail: matejkova@tandem-org.cz
telefon: +420 721 265 314

Aktuality

Doporučujeme

 • 3. 7. 2019 Staň se členem / členkou Česko-německého fóra mládeže!
  Je ti 16-25 let? Cestuješ rád/a do Německa? Máš chuť poznat nové lidi z Česka a Německa a zažít česko-německou spolupráci na vlastní kůži? Staň se členem Česko-německého fóra mládeže​!
 • 1. 7. 2019 Česko-německé setkání mládeže
  Je ti 16-26 let? 8.-10.11.2019 se bude v Berlíně konat již 10. česko-německé setkání mládeže. Nabídne spousty zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity.
 • 10. 6. 2019 Seminář dalšího vzdělávání v Památníku Terezín
  V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň