Archiv akcí

 • Seminář dalšího vzdělávání pro pracovníky s mládeží (28.–30. 5. 2020) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Stěžejní téma
  Místo konání: Norimberk
  Termín: 28.–30. 5. 2020
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží v mimoškolní oblasti
  Cíle: představení nového tématu, navázání kontaktů, workshop v DokuPäd
  Účastníci: 15 z Česka a 15 z Německa
  Obsah: První vzdělávací seminář k tématu Tandemu na roky 2020 - 2022 "Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita" Seminář probíhá ve spolupráci s norimberským dokumentačním centrem DokuPäd a nabídne účastníkům prostor pro navázání kontaktů, další vzdělávání (téma bude upřesněno) a diskuze k možnostem financování a realizaci přeshraničních akcí.
  Cena: 700 Kč
  Google Maps lokalita: 49.4521, 11.0766

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

  Součástí programu bude workshop z nabídky pedagogického oddělení Dokumentačního centra Norimberk, DoKuPäd.

  Přihlašování je možné již nyní pomocí online formuláře.

   

   

  Akce se Vám líbí, ale nemůžete se zúčastnit? Řekněte nám důvod.

 • Seminář s workshopy pro předškolní pedagogy (26.–27. 5. 2020) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Furtmayrstraße 1, 93053 Regensburg
  Termín: 26.–27. 5. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová,  Natalie Käser


  Cílová skupina: Zřizovatelé a pedagogové předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Seznámení účastníků s metodami využitelnými pro česko-německá setkání dětí; navázání kontaktů mezi českými a německými pedagogy
  Účastníci: 10 z České republiky + 10 z Německa
  Obsah:

  Seznámení s nabídkou Tandemu a možnostmi financování česko-německých projektů v předškolní oblasti. Workshopy na metody využitelné pro česko-německá setkání předškolních dětí.


  Cena: zdarma
  Poznámka: Seminář se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
  Google Maps lokalita: 49.0105, 12.1023

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Multimediální seminář pro univerzitní studenty k tématu Storytelling o otevření hranic v roce 1989/90 v době zavřených hranic (25. 5. – 5. 6. 2020) Typ akce: tematický seminář akreditovaný CŽV ZČU
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: online
  Termín: 25. 5. – 5. 6. 2020
  Odpovědné osoby:

  Tereza Vágnerová


  Cílová skupina: studenti ZČU
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah:

  SEMINÁŘ JE PŘESUNUTÝ NA JARO 2021. Bude se realizovat prezenční formou (v případě nouzových režimů proběhne online). 

  Online multimediální interaktivní a prakticky zaměřený seminář pro studenty ZČU a Univerzity Pasov. Studenti budou společně vytvářet multimediální přeshraniční příběhy založené na metodě storytelling, tématem je „Otevření hranice v letech 1989/90 v době zavřených hranic“.

  Na co se můžete těšit:

  • Naučíte se jak vytvářet a vyprávět zajímavé příběhy z nejnovějších česko-německých dějin.
  • Naučíte se, jak příběhy digitálně zpracovat, když máte k dispozici jen mobilní telefon a počítač.
  • Dozvíte se, jestli lze vyprávět příběhy o otevření hranic v letech 1989/90 v době, kdy jsou hranice opět zavřené...

  To vše vyzkoušíte v online spolupráci se studenty Univerzity Pasov pod vedením zkušených mediálních koučů a pedagogů z Čech a Německa.

  A co si odnesete:

  • Mediální, interkulturní a jazykové kompetence
  • Znalosti z česko-německých nejnovějších dějin
  • Digitální know – how (natáčení, stříhání a zpracování příběhů)
  • Dovednosti potřebné pro online komunikaci
  • Nové kontakty
  • certifikát o absolvování akreditovaného semináře v programu Celoživotní vzdělávání ZČU

  Cena: Zdarma
  Spolupráce: Tandem, ZČU a Univerzita Pasov
  Google Maps lokalita: 40.2213, -74.906

  Online multimediální česko-německý seminář akreditovaný Radou celoživotního vzdělávání ZČU  

  Seminář je určen pro studenty ZČU v Plzni, kteří mají zájem v průběhu dvou týdnů spolupracovat se studenty Univerzity Pasov a vytvářet multimediální přeshraniční příběhy založené na metodě storytelling. Účastníci se budou zabývat událostmi přelomového období otevření hranic v letech 1989/90 a jejich reflexí.

  Seminář je vedený online. V prvním týdnu v dopoledních hodinách se budou realizovat interaktivní webináře. V druhém týdnu budou probíhat práce ve skupinách, sběr a zpracování materiálů k samotným příběhům, konzultace s mediálními kouči a na závěr se uskuteční prezentace a reflexe vzniklých audiovizuálních příběhů. Je na co se těšit. 

  Znalost němčiny není podmínkou. Seminář bude tlumočen.

  Přihlašování do 8.5. 2020 pomocí našeho online formuláře

  Dotazy rádi zodpovíme na vagnerova@tandem-org.cz (telefonicky momenálně pouze po předchozí domluvě emailem) 

  Více informací k projektu najdete na webu Tandem: Přepni (se) na historii

   

 • ahoj.info seminář (22.–24. 5. 2020) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Nečtiny
  Termín: 22.–24. 5. 2020
  Odpovědné osoby: Franziska Haag, Monika Suchá, Marie Vítková
  Cílová skupina: mladí lidé ve věku 16 - 26 let
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah: Back to the nature - Co všechno kvete v Plzeňském kraji aneb udržitelnost životního prostředí jako běžná součást každého dne. akým způsobem se může každý z nás podílet na ochraně životního prostředí? Odpovědi na tuto otázku začnou účastníci hledat u sebe doma ve svých každodenních návycích a formou diskuze v malých smíšených skupinkách si tyto návyky vzájemně představí a vizualizují tak, aby je mohli představit dalším účastníkům. Zabývat se budou také vlivem změny klimatu na různé ekosystémy a aktuálními tendencemi v oblasti enviromentálního vzdělávání, které představí zkušená referentka z organizace Friends of the Earth, která tak semináři dodá obsahový a fundovaný rámec. Účastníci budou moci porovnat, jakým způsobem v této oblasti postupují národní politiky, a díky společným průsečíkům si uvědomí, že otázka udržitelnosti přírody není jen otázkou regionu nebo země, ze které pocházejí, ale že se mohou angažovat i přeshraničně. Po tomto tematickém úvodu čeká účastníky seznámení s okolím místa konání a formou venkovních aktivit využívajících prvky jazykové animace poznají rostliny, kterým se v plzeňském regionu daří. Během venkovních aktivit budou účastníci věnovat zvýšenou pozornost také aktuálnímu stavu přírody v okolí místa konání a budou připraveni případné odpadky sbírat a patřičně s nimi naložit. Závěrem semináře si účastníci během venkovních aktivit zkusí malou poznávačku a nakonec si vyrobí vlastní přírodní kosmetiku bez plastů a palmového oleje.
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.9748, 13.1646

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Zahájení nového stěžejního tématu na roky 2020 - 2022 (23.–25. 4. 2020) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Stěžejní téma
  Místo konání: Würzburg
  Termín: 23.–25. 4. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová


  Cílová skupina: odborníci, pracovníci s mládeží, partnerské organizace
  Cíle: představení nového tématu, navázání kontaktů
  Účastníci: 40 z Česka a 40 z Německa
  Obsah:

  Zahajovací akce k novému stěžejnímu tématu Tandemu na roky 2020 - 2022 "Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita". Během akce bude účastníkům představen tříletý záměr projektu, možnosti přeshraniční spolupráce v této tematické oblasti a nabídnuty workshopy či diskusní skupiny s odborníky.

  V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ SITUACÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19 JE AKCE ZRUŠENA.

  Situaci sledujeme a o jejím dalším vlivu na činnost Tandemu budeme průběžně informovat na webu, na facebooku a v newsletteru.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.7913, 9.95335

  Organizační informace:

  Místo konání:

  Jugendbilgungsstätte Unterfranken
  Bernerstraße 14
  97084 Würzburg
  www.jubi-unterfranken.de

  Tandem přebírá náklady na program, ubytování a stravování.

  __________________________________________________________________

  Ubytování:

  Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. V případě zájmu o jednolůžkový pokoj si jej účastník zajistí a uhradí sám.

  __________________________________________________________________

  Přihlašování:

  Přihlašování je možné pomocí přihlašovacího formuláře.

  Uzávěrka přihlášek je 27. března 2020.

  Do 1. dubna 2020 od nás obdržíte potvrzení Vaší přihlášky a další informace k akci. V případě zrušení Vaší účasti po 1. dubnu 2020 jsme nuceni vyžadovat storno poplatek ve výši 50€.

  __________________________________________________________________

  Jízdné:

  Jízdné 2. třídy vlaku či autobusu bude proplaceno do výše 50% skutečných nákladů na základě předložených originálů jízdenek. Jízda autem může být proplacena pouze do výše jízdného 2. třídy vlaku či autobusu.

  __________________________________________________________________

  Celá akce je simultánně tlumočena.

  Předběžný program akce

   

 • Základní školení jazykové animace (2.–5. 4. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Ledeč nad Sázavou
  Termín: 2.–5. 4. 2020
  Odpovědné osoby:

  Lucie Schneiderová Marius Meier


  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20
  Obsah:

  jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, koncept vzdělávání, proces certifikace

  V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ SITUACÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19 JE AKCE ZRUŠENA.

  Situaci sledujeme a o jejím dalším vlivu na činnost Tandemu budeme průběžně informovat na webu, na facebooku a v newsletteru.


  Cena: 1600 kč
  Google Maps lokalita: 49.6951, 15.2777

  Jazyková animace je nekonveční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.

  Školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých  projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Kurz je určen pro 20 účastníků:

  • kteří jsou starší 18 let,

  • které baví práce s jazykem,

  • kteří mají zkušenosti z oblasti práce s dětmi a mládeží nebo jsou členy spolků, sdružení a jiných iniciativ na poli česko-německé spolupráce,

  • kteří se chtějí dále vzdělávat a zúčastnit se i navazujícího školení,

  • kteří chtějí animovat pro Tandem.

   

  Časový rámec:

  čtvrtek, 2. dubna 2020: začátek programu v 15.30

  neděle, 5. dubna 2020: konec programu ve 13.00

   

  Pro přihlášení použijte prosím formulář.

  Informace v češtině naleznete v tomto letáku.

  Přihlášky účastníků z Německa přijímá Tandem Regensburg.

  Uzávěrka přihlášek je v neděli 12. března 2020.

   

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka Zlín (1.–30. 4. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Zlín
  Termín: 1.–30. 4. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Obsah:

  teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi

  V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ SITUACÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19 JE AKCE ZRUŠENA.

  Situaci sledujeme a o jejím dalším vlivu na činnost Tandemu budeme průběžně informovat na webu, na facebooku a v newsletteru.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 49.2244, 17.6627

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá jednodenní seminář jazykové animace pro učitele německého jazyka. Po absolvování tohoto školení mohou učitelé sami motivovat své žáky k němčině pomocí jazykové animace.

  Předběžný program:

  - metodika a teorie jazykové animace

  - seznámení s metodickou brožurou aktivit

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - předání osvědčení, krátká evaluace

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání bude upřesněno.

 • Informační a kontaktní seminář k projektu Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD (12.–13. 3. 2020) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Furtmayrstraße 1, 93053 Regensburg
  Termín: 12.–13. 3. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová

  Natalie Käser


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: Zprostředkování informací o nabídkách Tandemu v předškolní oblasti a o programu česko-bavorské výměny pedagogů; navázání kontaktů a výměna zkušeností mezi českými a bavorskými pedagogy
  Účastníci: 9 z ČR a 9 z Bavorska
  Obsah:

  Získáte informace o průběhu a podmínkách přeshraničních výměn pedagogů a jejich přínosu pro pedagogy a zařízení, organizaci a finanční podpoře výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinaci přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů.

  V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ SITUACÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19 JE AKCE ZRUŠENA.

  Situaci sledujeme a o jejím dalším vlivu na činnost Tandemu budeme průběžně informovat na webu, na facebooku a v newsletteru.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.0105, 12.1023

  Ve dnech 12 – 13. března 2020 se v hotelu Ibis v Regensburgu uskuteční seminář pro zájemce o přeshraniční spolupráci. Účastníci získají informace o programech podpory Tandemu pro předškolní oblast, vyzkouší si na vlastní kůži metodu česko-německé jazykové animace a dostanou prostor pro diskuzi a vzájemnou výměnu kontaktů a zkušeností. Na programu bude též interaktivní procházka městem Regensburg.

  Zde najdete podrobnější program semináře.

  Seminář bude probíhat v českém a německém jazyce. Znalost němčiny není podmínkou, jednotlivé části budou simultánně tlumočeny.

  Účast na semináři je zdarma. Tandem převezme náklady na ubytování a stravu. Účastníci budou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích. Cestovní výdaje si účastníci hradí sami.

  Přihlašování je možné do 27. února 2020 přes náš online formulář.

 • Videoworkshop ahoj.info (6.–8. 3. 2020) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Waldmünchen
  Termín: 6.–8. 3. 2020
  Odpovědné osoby: Franziska Haag, Monika Suchá, Marie Vítková
  Cílová skupina: mladí lidé ve věku 16 - 26 let
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah: Seminář je určen pro mladé lidi z Česka a Německa, kteří mají zájem společně s ostatními prodiskutovat velké téma identita a své nápady a asociace mediálně zpracovat jako krátký film, audio, Draw-my-life nebo Stop-Motion klip. Kreativitě se meze nekladou! Obsahově bude seminář doprovázet Karel Hájek, který je v oblasti česko-německých výměn mládeže aktivní již řadu let. Jako divadelní pedagog s velkým zájmem o nové technologie a jejich sociálně-kulturní působení nám připraví výbornou půdu pro zpracování tématu identity a s tím související problematiky.
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

  Seminář je určen pro mladé lidi z Česka a Německa, kteří mají zájem společně s ostatními prodiskutovat velké téma identita a své nápady a asociace mediálně zpracovat jako krátký film, audio, Draw-my-life nebo Stop-Motion klip. Kreativitě se meze nekladou!

  Obsahově bude seminář doprovázet Karel Hájek, který je v oblasti česko-německých výměn mládeže aktivní již řadu let. Jako divadelní pedagog s velkým zájmem o nové technologie a jejich sociálně-kulturní působení nám připraví výbornou půdu pro zpracování tématu identity a s tím související problematiky.

  Přihlašování do 6. 2. 2020 pomocí našeho online formuláře

  Více informací najdete na našem blogu ahoj.info

  Dotazy ti rádi zodpovíme na marie@ahoj.info nebo monika@ahoj.info

   

 • Česko-německý kontaktní seminář s workshopy (2.–3. 12. 2019) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Regensburg, Hotel Ibis, Furtmayerstr. 1
  Termín: 2.–3. 12. 2019
  Odpovědné osoby:

  Zuzana Nejedlá

  Martina Petrakovičová


  Cílová skupina: Zřizovatelé a pedagogové předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Seznámení účastníků s metodami zprostředkování cizích jazyků, navázání kontaktů mezi českými a německými pedagogy
  Účastníci: 10 CZ + 10 DE
  Obsah:

  Seznámení s nabídkou Tandemu a možnostmi financování česko-německých projektů v předškolní oblasti;

  Workshop I: Metodika výuky jinojazyčných dětí KIKUS;

  Workshop II: Jazyková animace s dětmi od 3 do 6 let


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.0103, 12.1022

  Během semináře, kde se setkáte s kolegy ze sousední země, se dozvíte o možnosti realizovat a financovat  česko-německé projekty v předškolní oblasti. V praktických workshopech se pak pod vedením zkušené jazykové animátorky Tandemu blíže seznámíte s metodou jazykové animace pro nejmenší děti. Odborná referentka ZKM (Centra pro dětskou vícejazyčnost) Vám představí úspěšnou metodiku výuky jinojazyčných dětí v mateřské škole, zvanou KIKUS. Kompletní program akce naleznete v příloze.

  Seminář je pořádán pro zřizovatele a pedagogy předškolních zařízení z Česka a Německa  a všechny, kteří pracují s dětmi ve věku od 3 do 6 let . Simultánní tlumočení zajištěno. Účast na akci je zdarma.

  Přihlašujte se do 22.11.2019. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu: tandem@tandem-org.de.

  Zde najdete program semináře.

  Těšíme se na Vás!

   

 • Specializační školení nových animátorů pro projekt Němčina nekouše (29. 11. – 1. 12. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 29. 11. – 1. 12. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: jazykoví animátoři Tandemu
  Cíle: setkání animátorů projektu Němčina nekouše, předávání zkušeností, vyškolení nových animátrorů pro specializaci v projektu
  Účastníci: jazykoví animátoři Tandemu
  Obsah: - představení projektu Němčina nekouše, školení nováčků pro projekt: zopakování základů česko-německé jazykové animace, metodická publikace Němčina nekouše - vyzkoušení aktivit v praxi, diskuze. Následně samostatná práce – vyvíjení a brainstorming nových aktivit se zohledněním na cílovou skupinu, administrativní průběh animací.
  Cena: 300 Kč
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo - Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  29.11. - 1. 12. 2019 se v Plzni konalo specializační školení nových animátorů pro projekt Němčina nekouše.

  Jedenáct nových jazykových animátorů bylo vyškoleno pro jazykovou animaci specializující se na cílovou skupinu žáků 2. stupně základních škol a paralelních ročníků víceletých gymnázií. Budou se tak moci přiřadit ke stávajícím animátorům a realizovat jazykové animace v ČR a SRN. Svými jazykovými animacemi tak budou podporovat zájem o německý jazyk a kulturu na českých školách a zájem o český jazyk u našich sousedů.

  Na školení byl představen projekt Němčina nekouše, jeho cíle a publikace s jazykovými aktivitami "Němčina nekouše". Animátoři představovaly sami sobě jednotlivé hry a diskutovali nad nimi. Dále si každý z účastníků připravil vlastní dvě aktivity vhodné pro cílovou skupinu projektu a představil je ostatním, následovala diskuze, zda jsou hry pro cílovou skupinu vhodné a když, tak pro kterou třídu konkrétně.

  Poté se účastníci rozdělili do čtyř pracovních skupin a měli za úkol vymyslet jednu animační jednotku pro svou konkrétní cílovou skupinu.

  Následovalo sdělení teoretických informací ohledně administrace a vyúčtování projektu.

  Výsledky a diskuze v rámci školení se velmi podařili a po tomto víkendu jsou jazykoví animátoři plně vybaveni veškerým know-how pro animování na základních školách.

 • Tematický a informační seminář pro pedagogy (21.–23. 11. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Norimberg
  Termín: 21.–23. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Lucie Tarabová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: pedagogové všech typů škol z ČR a Německa
  Cíle: zprostředkování informací k plánování a organizaci česko-německé školní spolupráce, občanské vzdělávání
  Účastníci: 10+10
  Obsah:

  informace k hledání partnerské organizace a plánování a organizaci česko-německých školních výměn, návštěva Dokumentačního centra NSDAP, česko-německá jazyková animace


  Cena: 800 Kč
  Spolupráce: Koordinační centrum Tandem in Regensburg
  Google Maps lokalita: 49.4521, 11.0766

  Přihlašování

  Na seminář se prosím přihlašujte online do 25. 10. 2019.

   

  Organizační informace

  Cena
  Účastnický poplatek je ve výši 800Kč a pokyny k jeho uhrazení obdrží účastníci s potvrzením účasti. V rámci účastnického poplatku je zajištěno ubytování, strava, program semináře a tlumočení.

  Ubytování
  Hotel am Heideloffplatz
  Heideloffplatz 7, 90478 Nürnberg
  www.HotelamHeideloffplatz.de

  Ubytování je zajištěno v rámci semináře ve dvoulůžkových pokojích. v případě požadavku na jednolůžkový pokoj nás prosím kontaktujte, v tomto případě je ale nutné náklady za ubytování uhradit.

  Strava
  Stravování je zajištěno v rámci semináře od čtvrteční večeře po sobotní oběd.

  Doprava
  Doprava na místo konání je individuální. Tandem přispívá na dopravu 50% z reálné ceny jízdného na základě předložených jízdenek.

  Program (ke stažení)

  čtvrtek 21.11.
  do 15.30: ubytování v hotelu, individuální přejezd do Dokumentačního centra

  16.00: zahájení semináře, přivítání a představení účastníků, očekávání, program a organizační informace
  17.00: představení Koordinačního centra Tandem – kdo jsme a co nabízíme
  18.00: představení PAD (Pedagogická výměnná služba), školní partnerství střední a východní Evropa
  19.00: večeře (pravděpodobně restaurace Gutmann am Dutzendteich)

  pátek 22.11.
  9:00: ranní jazyková animace
  9.15: Dokumentační centrum - prezentace pedagogických nabídek a možnosti pro česko-německé výměny škol
  12.00: oběd
  13.30: komentovaná prohlídka Dokumentačního centra - areál sjezdů NSDAP (Reichsparteitagsgelände)
  15.30: občerstvení
  16.00: další informace k pedagogickým programům, diskuze, reflexe
  17.30: komentovaná prohlídka Ulice lidských práv (Straβe der Menschenrechte)
  19.00: večeře

  Sobota 23.11
  9:00: partnerství škol v praxi, informace k česko-německým projektům, plánování vlastních
  projektových nápadů
  12.30: oběd
  13.30: další kroky v česko-německé spolupráci, evaluace a zhodnocení semináře, ukončení semináře
  Cca 15.00 odjezd

  Seminář bude simultánně tlumočen. Znalost jazyka není podmínkou účasti!

 • Informační a kontaktní seminář s exkurzí do přeshraničního zařízení (14.–15. 11. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Hotel Hohenbogen, Furth im Wald, Německo
  Termín: 14.–15. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin, exkurze do předškolního zařízení v sousední zemi a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 6 z ČR a 6 z Bavorska
  Obsah:

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů a nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů


  Cena: zdarma
  Poznámka: Projekt je financován z prostředků Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci
  Google Maps lokalita: Bahnhofstraße 25, 93437 Furth im Wald, Německo

  Seminář Vám umožní získat představu o tom, jak pracují a jaké pracovní podmínky mají Vaši kolegové v sousední zemi. Dozvíte se o možnostech financování česko-německých projektů zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí. Budete mít prostor pro výměnu zkušeností.

  Seminář probíhá v českém a německém jazyce, jednotlivé části jsou simultánně tlumočeny. Účast je zdarma. (Tandem přebere náklady na ubytování a stravu. Náklady na dopravu hromadnými dopravními prostředky lze podpořit maximální částkou 20 euro; náklady na cestu vlastním vozem budou proplaceny řidiči osobního automobilu pouze v případě umožnění spolujízdy.)

  Máte-li již partnerskou mateřskou školu či školní družinu na bavorské straně, můžete se přihlásit společně. Pokud partnerství teprve hledáte, tyto semináře jsou již několik let vhodnou příležitostí k nalezení přeshraničního partnerského zařízení.

  Přihlašování je možné do 20. října 2019 (kapacita omezena!), přihlašovací formulář najdete zde.

  Program semináře naleznete zde.

   

 • Němčina nekouše - jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka Weiden (13. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Weiden
  Termín: 13. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé českéhého jazyka z německých škol
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů českého jazyka z německých škol
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Evangelische Jugend für Gedenken und Versöhnung Weiden
  Google Maps lokalita: 49.6743, 12.1489

  Dne 13.11.2019 proběhl v rámci projektu Němčina nekouše IV ve spolupráci s Evangelische Jugend für Gedenken und Versöhnung Weiden  jednodenní seminář česko-německé jazykové animace pro učitele českého jazyka na německých školách. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 8 účastníků, plus lektorka a zástupkyně Tandemu.

  Učitelé byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků k výběru češtiny jako dalšího cizího jazyka. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Tandemu, Martina Matějková.

  Účastníci měli možnost získané teoretické znalosti ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním metodám a nápadům na hry a aktivity, které si mezi sebou vyměňovali.

 • Česko-německé setkání mládeže (8.–10. 11. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Berlín
  Termín: 8.–10. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová, Lucie Tarabová


  Cílová skupina: mladí lidé z Česka a Německa
  Cíle: setkání mladých lidí s workshopy k tématu občanského vzdělávání, debaty
  Účastníci: 30 z Česka
  Cena: 700 Kč
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Je ti 16-26 let? Přijeď v listopadu do Berlína na česko-německé setkání mládeže. Nabídneme ti skvělý program se spoustou zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity. Během setkání bude možnost se setkat se spoustou inspirativních osob, se kterými si budete moci vyměnit zkušenosti v oblasti česko-německých setkání.

  Na česko-německém setkání mládeže se uzavře téma Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, ve kterém jde o téma památných míst a občanského vzdělávání a zároveň otevře téma nové, které nás opět bude doprovázet 3 roky a to je téma demokracie, diverzita, participace. Proběhne několik zajímavých workshopů a dialogů s mládeží na tato témata.

  Program česko-německého setkání

  Přihlásit se můžeš do 6.10.2019 zde

  Akce bude simultánně tlumočena. 

   

 • Train-the-trainer školení (8.–10. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 8.–10. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: jazykoví animátoři, kteří budou mít roli referentů na našich seminářech
  Cíle: školit jazykové animátory jako referenty
  Účastníci: 10-15 z Česka a Německa
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  sledujte naše webové stránky Tandemu

 • Navazující školení česko-německé jazykové animace 2019 (7.–9. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 7.–9. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci základního školení)
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a nvázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: tematický workshop, jazyková animace v teorii a praxi, proces certifikace
  Cena: 800 Kč
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Sledujte náš newsletter: www.tandem-org.cz/letter.php

 • Evaluační setkání projektových partnerů projektu Němčina nekouše IV (4. 11. 2019) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 4. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová

  Lucie Tarabová


  Cílová skupina: projektoví partneři
  Cíle: představení výstupů projektu Němčina nekouše IV a následná evaluace
  Účastníci: projektoví partneři, média
  Obsah:

  představení projektu Němčina nekouše IV a následná evaluace jeho výsledků


  Cena: zdarma
  Spolupráce: partneři projektu Němčina nekouše IV
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Dne 4. listopadu se v Praze konalo evaluační setkání partnerů projektu Němčina nekouše. Setkali se zde všichni partneři, kteří se na projektu v posledních dvou letech podíleli, tzn. zástupci Česko-německého fondu budoucnosti, německého velvyslanectví v Praze, Goethe Institutu a MŠMT.

  Po úvodních zdravicích si vzal slovo Jan Lontschar a pohovořil o struktuře a průběhu zapojení jednotlivých partnerů, dále zhodnotil projekt a jeho roli u Tandemu, krátce zdůraznil význam metody jazykové animace a v neposlední řadě zmínil zapojení firemní sféry jako jednu z dalších možností rozvoje projektu.

  Dále následovala prezentace, kterou si připravily koordinátorky projektu Michaela Kořánová a Lucie Tarabová. Obsahem prezentace bylo obsahové a statistické zhodnocení projektu za poslední projektové období, čili za roky 2018 a 2019. Pomocí grafů byl znázorněn průběh a vývoj projektu v číslech (např. počty animací v ČR a Německu, v jednotlivých krajích anebo ukázky z pořádaných seminářů). Dále byla zmíněna dlouholetá spolupráce s kampaní německého velvyslanectví Šprechtíme, jejíž důležitost byla podtržena i zástupci Goethe Institutu a německého velvyslanectví.

  Byl také předložen koncept spolupráce s firemní sférou a její podpora výuky němčiny na středních odborných školách. Tento koncept již Tandem realizuje a v roce 2018 se rozvinul do samostatného projektu Němčina nad zlato - díky finančnímu příspěvku Německého velvyslanectví.

  Po občerstvení následoval krátký přehled aktivit, které se plánují pro následující projektové období. Součástí této vize do budoucnosti byla i diskuze ohledně inovativních bodů projektu, jejichž klady a zápory byly společně diskutovány.
  Celá akce se příjemně vydařila. Koordinátorky projektu si odnesly spoustu podnětných nápadů pro další realizaci projektu.

  Přítomní zástupci institucí/projektoví partneři, kteří projekt Němčina nekouše podporují, se vyjádřili pozitivně i ohledně spolupráce na projektu v dalších letech.

 • Evaluační seminář k projektu "Přeshraniční odborná spolupráce 2018 - 2020" programu Erasmus+ (28. 10. – 30. 11. 2019) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: ČR, Praha
  Termín: podzim 2019
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: členové konsorcia projektu "Přeshraniční odborná spolupráce 2018 - 2020"
  Cíle: evaluace celého projektu a jednotlivých praxí, výměna zkušeností, výhled do budoucna, příklad dobré praxe
  Účastníci: koordinátoři zahraničních praxí, praktikanti
  Obsah:

  evaluace celého projektu a jednotlivých praxí z pohledu koordinátorů i praktikantů, výměna zkušeností, výhled do budoucna, příklady dobré praxe


  Cena: zdarma, hrazeno 100% cestovních nákladů
  Spolupráce: Goethe-Institut, Praha
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Předběžný program akce:

  10:30 zahájení, shrnutí projektu

  11:00 - 13:30 prezentace praxí z pohledu praktikantů, diskuze koordinátorů

  14:00 ukončení

 • Den s němčinou v Hradci Králové (17. 10. 2019) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Hradec Králové
  Termín: 17. 10. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová
  Petr Veselý


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; učitelé NJ, široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti, prezentace projektu Němčina nad zlato
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé NJ, široká veřejnost
  Obsah:

  Přehled programu, 17.10.2019: 10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo! 12:30–13:30 hod.: Koncert Uwe Kaa 14:00–16:00 hod.: Seminář pro učitele němčiny „Divadlo ve výuce němčiny: Spiel und Sprich!“ Prosíme, nahlaste účast (své školy) na programu na e-mail: tatyana.synkova.extern@goethe.de Celý program je zdarma.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Dne 17. října 2019 proběhl v Hradci Králové další Den s němčinou, v roce 2019 již třetí. Sešli se zástupci kampaně Šprechtíme, zástupci škol (ředitelé a učitelé středních škol a základních škol), zástupci firem, zástupci obchodní komory a Univerzity Hradec Králové.

  Nejprve proběhla oficiální část, kdy dal Goethe Institut podnět pro spolupráci firemní a školské sféry. Dále následovala prezentace Tandemu, který byl prezentován jako celek s pozorností na nabídku pro školy a jehož velká část byla věnována prezentaci nového projektu Němčina nad zlato.

  Tyto počáteční vstupy pak daly impuls školám a firmám k debatě. Utvořili se skupiny škol s firmami. Každá skupina dostala otázky týkající se spolupráce s druhou skupinou a společně se o tématu pobavili a navázali kontakt.

  Navíc se školy mohly přihlásit na vyzkoušení česko-německé jazykové animace v rámci projektu Němčina nekouše od Tandemu.

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň