Archiv akcí

 • Maultaschen und Piroggen (22.–25. 5. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Bad Liebenzell
  Termín: 22.–25. 5. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Stefanie Schütz
  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
  Cíle: Skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
  Účastníci: 10 z Česka
  Obsah: Seminář Maultaschen und Piroggen 2019 se bude zabývat tématem sociální spravedlnost a její význam v mezinárodních výměnách mládeže. Naše společnost je založena ve svém politickém systému na demokratických a svobodných principech, ale přesto existují nespravedlivé situace, rozhodnutí nebo jednání. Existují lidé, kteří jsou chudí. Existují lidé, kteří jsou ve škole nebo ve svém zaměstnání znevýhodněni. Existují lidé, se kterými je nespravedlivě zacházeno kvůli jejich původu a vzhledu. V celosvětovém měřítku existuje nerovnoměrné rozdělení zdrojů, příležitostí, moci a peněz. Společnost, která je vnímána jako spravedlivá, je však ústředním předpokladem udržitelného mírového soužití a souhlasem s demokratickým systémem. Mladí lidé jsou velmi vnímaví k nespravedlnosti a nerovnostem. Jsou citliví na nespravedlivé mocenské vztahy. Jak toto mnohostranné téma pojmout a reflektovat v mezinárodních výměnách mládeže, je hlavním tématem metodického workshopu na jeden a půl dne. A jako vždy se dozvíte také informace o aktuálních programech a financování DPJW, DRJA a Tandemu. A i tento rok je na programu také výlet na jedno zajímavé místo.
  Cena: 40 Euro
  Poznámka: Cestovné proplácíme pouze ve výši 2. třídy vlakem
  Google Maps lokalita: 48.7747, 8.72997

  Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 22. - 25. května 2019 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu.

  Bližší informace

  Přihlásit se můžete ZDE

 • Jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu (21. 5. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Weiden
  Termín: 21. 5. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé českého jazyka z německých škol
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako dalšího cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů českého jazyka z německých
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Tandem Regensburg, Evangelische Jugend für Gedenken und Versöhnung
  Google Maps lokalita: 49.6743, 12.1489

  Seminář byl zrušen.

 • Informační a kontaktní seminář k projektu Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD (16.–17. 5. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Bavorsko
  Termín: 16.–17. 5. 2019
  Odpovědné osoby: Xenia Baumgartner, Eva Danielová
  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Bavorska
  Obsah: Získáte informace o průběhu a podmínkách přeshraničních výměn pedagogů a jejich přínosu pro pedagogy a zařízení, organizaci a finanční podpoře výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinaci přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů.
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 48.7904, 11.4978

  Sledujte náš newsletter: www.tandem-org.cz/letter.php

 • Den s němčinou v Plzni 2019 (14. 5. 2019) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 14. 5. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová Martina Matějková Jan Lontschar


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; učitelé NJ, široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé NJ, široká veřejnost
  Obsah:

  Přehled programu, 14.05.2019:

  10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo! - všechna místa jsou již obsazená!

  12:30–13:30 hod.: Koncert Uwe Kaa DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

  14:50–16:30 hod.: Seminář „Němčina na prvním stupni základních škol“ Pedagogická fakulta ZČU, Místnost CH-209, vchod: Klatovská tř. 51, Plzeň

  Prosíme, nahlaste účast (své školy) na programu na e-mail: info@sprechtime.cz

  Celý program je zdarma.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň, IHK/AHK Plzeň
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Partneři jazykové kampaně Šprechtíme zvou žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, stejně jako širokou veřejnost, 14. 05. 2019 na Den s němčinou do Plzně! V rámci akce si mohou školy z Plzeňského kraje na určité dny zdarma objednat česko-německou jazykovou animaci od Tandemu. Animace jsou realizované díky projektu Němčina nekouše.

  Pro žáky:

  Žáky čeká oblíbená hra Autobahnspiel - Procestuj Německo! Jedná se o zábavnou hru se 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na soutěžní týmy čekají rozmanité úkoly. Celá hra probíhá v češtině. Vhodné pro žáky 5. až 7. tříd a odpovídající stupně gymnázií.

  Pro učitele němčiny:

  Pro učitele němčiny je připraven seminář na téma "Němčina na prvním stupni základních škol". Seminář bude probíhat formou workshopu a bude věnován nejen teoretickým základům výuky německého jazyka s dětmi v raném školním věku, ale především praktickým ukázkám práce s dětmi ve věku od šesti do desíti let.

  Lektoři: Jana Martiníková, Lenka Langerová

  Místo konání: Pedagogická fakulta ZČU, Chodské nám. Plzeň

  Prosíme, aby se třídy a učitelé na program přihlásili na tomto e-mailu: info@sprechtime.cz

  Program celé akce naleznete na stránkách Goethe Institutu zde.


  V rámci akce Den s němčinou mohou školy z Plzeňského kraje objednávat pro svoje žáky na tento a další dva jedinečné dny, tzn. 13. 05., 14. 05. a 15. 05. 2019 zdarma česko-německou jazykovou animaci od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Jazykové animace probíhají v rámci projektu s názvem "Němčina nekouše" a bližší informace k projektu si můžete přečíst zde: Němčina nekouše.

  A co je to ta jazyková animace?
  Jazyková animace je hravá metoda, která podněcuje zájem o jiný jazyk a kulturu, lidi a zemi. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v interkulturních skupinách.
  Jedna animace trvá 45 minut (tj. 1 vyučovací hodina) a je určena pro max. 25 dětí ve skupině. Vhodné je objednat si více jazykových animací za sebou, pro každou třídu jednu. Česko-německá jazyková animace je v tomto případě určena žákům, kteří si budou volit 2. cizí jazyk a začátečníkům, případně i pokročilejším žákům. Nabídka platí pro druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

  Jazykové animace pro svoje žáky objednávejte vyplněním tohoto poptávkového formuláře co nejdříve. Kapacita je omezená!!
  Nejpozději pak prosím objednávejte 4 dny před termínem.
  V poznámce, prosíme, uveďte, že se animace koná v rámci Dne s němčinou.

  Budeme se těšit na Vaše přihlášení.
  Za Tandem Plzeň
  Michaela Kořánová

 • GUT DRAUF digitálně – česko-německý workshop GUT DRAUF s tématem mediální pedagogika (3.–4. 5. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Cham Oberpfalz
  Termín: 3.–4. 5. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, +420 377 634 757  
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, učitelé a vychovatelé
  Cíle: Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl.
  Účastníci: 24 z Česka a Německa
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Gut drauf, Jugendmedienzentrum T1
  Google Maps lokalita: 49.2238, 12.662

  Druhý česko-německý workshop s motem „GUT DRAUF digitálně“ se bude zabývat otázkami, jak bychom mohli využít média v práci s mládeží. Jaký potenciál přináší mediální vzdělávání k překonání hranic a kde najde svůj vlastní limit? Jaké možnosti podpory zdraví se otevírají prostřednictvím mediální výchovy?

  Co v programu nebude chybět?

  • česko-německá jazyková animace
  • představení organizací Tandem, T1, Gut drauf
  • téma média
  • seznámení s metodami mediální pedagogiky a Gut drauf
  • česko-německé výměny – jak to děláte u Vás? Diskuze
  • prohlídka města Chamu

  Worskhopu se může zúčastnit celkem 24 účastníků z Česka a Německa, kteří pracují s mládeží a již pracují, nebo by chtěli pracovat s tímto tématem také přeshraničně.

  Akce bude simultánně tlumočena.

  Workshop bude začínat v pátek 3.5.2019 ve 12:30 obědem a končit bude v sobotu 4.5.2019 ve 12:00 také obědem.

  Worskhop je zdarma. Ubytování zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. Strava zajištěna.

  Přihlášky do 18.4. zde.

  Tandem tímto workshopem navazuje na stěžejní téma z let 2014 – 2015, kde tématem byl zdravý životní styl a navázali jsme spolupráci s organizací GUT DRAUF.

  Referentky:

  Karin Steinert                trenérka GUT DRAUF, (www.das-abenteuermobil.de)

  Cirta Rosbach               mediální pedagožka u T1 – Přeshraniční mediální centrum pro mládež v Horním Falcku (http://www.t1-jmz.de)

  Tandem:

  Monika Štroblová         Tandem v Plzni

  Ulrike Fügl                    Tandem v Regensburgu

 • Česko-německé fórum Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (11.–13. 4. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Brno
  Termín: 11.–13. 4. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Lucie Tarabová, Ulrike Fügl, Stefanie Schütz
  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží a pedagogové, kteří se zajímají o tématiku občanského a globálního vzdělávání a rádi by tato témata zapojili do své praxe
  Cíle: Přiblížení tématu občanského a globálního vzdělávání a práce se vzpomínkami. Seznámení s různými pedagogickými přístupy z Česka a Německa.
  Účastníci: 30 z Česka
  Obsah: Česko-německé fórum s workshopy: občanské a globální vzdělávání, práce s pamětníky, fake news (viz program), prezentacemi projektů z praxe: setkání na památných místech, simulační hra, divadelní pedagogika. Návštěva Muzea romské kultury. Výměna zkušeností, informace k financování.
  Cena: 700 Kč
  Spolupráce: Česko-německé odborné fórum je spolufinancováno Česko-německým fondem budoucnosti
  Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

  Potřebujete nové impulzy do své pedagogické činnosti? Zajímá Vás, jak se pracuje s tématem občanského a globálního vzdělávání v Česku a Německu?  Máte chuť poznat inspirativní osoby a vyměnit si zkušenosti? Chtěli byste uspořádat česko-německé setkání na památném místě? Potřebujete tipy na obsahovou náplň Vašeho česko-německého setkání?

  Zúčastněte se fóra Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti 11. - 13. 4. 2019 v Brně. Třídenní program Vám nabídne mnoho zajímavých workshopů, pedagogických konceptů a příkladů dobré praxe, které Vás mohou inspirovat.

  Koordinační centrum Tandem zve na třídenní vzdělávací fórum v Brně. Určené je pro pracovníky s mládeží, pedagogy, multiplikátory i jednotlivce, kteří se zajímají o téma občanského vzdělávání a rádi by s ním pracovali nejen v česko-německém kontextu.

  Praktické workshopy se budou věnovat občanskému vzdělávání, vědomé práci s diverzitou a fake news.

  Přihlásit online se můžete do 21.3.2019 zde.

  Ubytování ve dvoulůžkových pokojích a stravování je v rámci semináře zajištěno a plně hrazeno. Pokud účastník potřebuje ubytování v jednolůžkovém pokoji, musí si ho plně uhradit.

  Akce bude simultánně tlumočena.

  Zpětně bude hrazeno 50 % cestovních nákladů (podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů), cesta autem bude řidiči proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy.

  Účastnický poplatek: 700 Kč

  Kontaktní osoby:

  Lucie Tarabová - tarabova@tandem-org.cz +420 377 634 766

  Monika Štroblová - stroblova@tandem-org.cz +420 377 634 757

  ---------------------------------------------

  Předběžný program

  • Čtvrtek 11. dubna 2019

  od 16:00  registrace

  večeře

  18.30 / 19.00 Divadlo Husa na provázku: oficiální zahájení a česko-německý kabaret „To téma“ – „Das Thema“

  • Pátek, 12. dubna 2019    

  Inputy, workshopy, diskuze

  Úvod do tématu - práce se vzpomínkami a občanské vzdělávání
  Prof. Dr. Michele Barricelli, Mgr. Ondřej Matějka

  I. blok workshopů
  Pedagogické koncepty práce se vzpomínáním a občanské vzdělávání

  Všichni účastníci mohou vybrat v každém bloku jednu možnost.

  Workshop 1: Práce s pamětníky a oral history
  Živá pamět, Šárka Jarská

  Workshop 2: Fake News, poplašné zprávy, populismus
  Bára Procházková, žurnalistka

  Workshop 3: Lidé v pohybu
  Petra Frühbauerová, NaZemi

  oběd
      
  II. blok workshopů

  Workshop 1: Afgánistán. Mnichov. Já. Má cesta za lepším životem.
  Hassan Ali Djan

  Workshop 2: Fakescape - představení únikové hry na téma fake news
  Fakescape, z.s.

  Workshop 3: Práce s pamětníky a oral history
  Živá pamět, Šárka Jarská

  Prohlídka Muzea romské kultury a představení pedagogického programu
    

  Večeře

  • Sobota, 13. dubna 2019  

  Plénum - Informace k financování česko-německých projektů: Česko-německý fond budoucnosti (Jakob Venuss), Kinder und Jugendplan des Bundes (Marius Meier)

  Česko-jazyková animace
  Prostor pro výměnu zkušeností - práce ve skupinách
  Paralelně konzultace o možnostech financování: Česko-německý fond budoucnosti a Tandem

  oběd

  III. a IV. blok workshopů
  Tři paralelní příklady česko-německých projektů k tématu památných míst a občanského vzdělávání

  - simulační hra, česko-německé setkání škol v Terezíně, čojč pedagogika na památných místech

  Závěrečný input - Ondřej Liška

  Evaluace a reflexe, zakončení akce

 • Pracovní setkání Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (10.–11. 4. 2019) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Brno
  Termín: 10.–11. 4. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Lucie Tarabová, Ulrike Fügl, Stefanie Schütz
  Cílová skupina: Odborníci a pedagogičtí pracovníci z památných míst a institucí, kteří se zabývají občanským vzděláváním
  Cíle: Vytvořit koncept pro setkávání na památných místech
  Účastníci: 20 z Česka a z Německa
  Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

  sledujte naše webové stránky Tandemu

 • Informační den na podporu realizace česko-německých projektů předškolních zařízení (10. 4. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Ústí nad Labem
  Termín: 10. 4. 2019
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová


  Cílová skupina: zřizovatelé, vedoucí pracovníci a pracovníci předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Finanční a metodická podpora realizace přeshraničních projektů předškolních zařízení
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Německa
  Obsah:

  Česko-německý informační den na podporu realizace přeshraničních projektů předškolních zařízení pořádáme pro zřizovatele, vedoucí pracovníky a pedagogy předškolních zařízení, které chceme informovat o možnostech financování česko-německých projektů předškolních zařízení na obou stranách hranice z prostředků Tandemu, ČNFB a Euregií. V programu nebude chybět ani příklad z praxe, představení konkrétní přeshraniční spolupráce partnerských školek. Těšit se můžete na ukázky česko-německé jazykové animace, metody, která v českých a německých školkách seznamuje děti hravou formou s jazykem sousední země.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Seminář je financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.
  Poznámka: Pořádáno ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP
  Google Maps lokalita: 50.6611, 14.0531

  Přihlásit se můžete do 31.3. 2019 zde.

 • základní školení jazykové animace 2019 (4.–7. 4. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Mlázovy u Klatov
  Termín: 4.–7. 4. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, koncept vzdělávání, proces certifikace
  Cena: 1600 kč
  Google Maps lokalita: 49.3137, 13.4095

  Jazyková animace je nekonveční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.

  Školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých  projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Kurz je určen pro 20 účastníků:

  • kteří jsou starší 18 let,

  • které baví práce s jazykem,

  • kteří mají zkušenosti z oblasti práce s dětmi a mládeží nebo jsou členy spolků, sdružení a jiných iniciativ na poli česko-německé spolupráce,

  • kteří se chtějí dále vzdělávat a zúčastnit se i navazujícího školení,

  • kteří chtějí animovat pro Tandem.

   

  Časový rámec:

  čtvrtek, 4. dubna 2019: začátek programu v 15.30

  neděle, 7. dubna 2019: konec programu ve 13.00

   

  Pro přihlášení použijte prosím formulář.

  Přihlášky účastníků z Německa přijímá Tandem Regensburg.

  Bližší informace o semináři v němčině naleznete zde.

  Uzávěrka přihlášek je v neděli 4. března 2019.

   

 • Ahoj info seminář - Digitalizuj demokracii (22.–24. 3. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Waldmünchen
  Termín: 22.–24. 3. 2019
  Odpovědné osoby: Julia Fleischmann, Le Minh Tam a David Ripel 
  Cílová skupina: Mladí lidé do 26 let
  Cíle: Setkání mladých lidí
  Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
  Obsah: Na semináři se setká mládež z Česka a Německa a bude se věnovat tématu demokracie a digitalizace. Na semináři bude blíže představena také Evropská dobrovolná služba a projekt ahoj.info.
  Cena: 1000
  Spolupráce: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
  Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

  První seminář od týmu ahoj.info  “digitalizuj #demokracii” je za dveřmi! Od 22. do 24. března 2019 očekávejte skvělý víkend, kde se dozvíte více o demokracii, sociálních sítích a o tom, jak tyto dvě témata spolu souvisí. Celý víkend společně strávíme v Jugendbildungsstätte Waldmünchen.

  Připravili jsme si pro vás pestrý program, přičemž na první večer jsme k nám pozvali odborného referenta Dr. Bastiana Vergnona, který vám pomůže lépe pochopit dané téma a následně poté bude ochotný odpovídat vám na vaše dotazy. Další den budeme pracovat s technickým zařízením, kterým Centrum vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu disponuje, a budete mít příležitost si vymyslet a natočit vlastní reklamu v návaznosti na to, co jste se dozvěděli předchozí večer od našeho referenta.

  Nepropásněte náš seminář, více informací a příhlášky zde a pošlete nám je na adresu ahoj.info@gmail.com do 20. 2. 2019. Podrobnější informace najdete v našem letáku, v němž najdete i přihlašovací formulář.

  Těšíme se na vás!

  ahoj.info Team

 • Němčina nekouše – jednodenní seminář jazykové animace pro učitele německého jazyka Karlovy Vary (11. 3. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Karlovy Vary
  Termín: 11. 3. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Krajská knihovna Karlovy Vary
  Google Maps lokalita: 50.2318, 12.8719

  Dne 11.3.2019 proběhl v rámci projektu Němčina nekouše IV ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary jednodenní seminář česko-německé jazykové animace pro učitele německého jazyka ze základních škol a víceletých gymnázií. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 11 účastníků, plus lektorka a zástupkyně Tandemu.

  Učitelé byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol k výběru němčiny jako druhého cizího jazyka. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Tandemu, Soňa Vrátná.

  Účastníci měli možnost získané teoretické znalosti ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním metodám a nápadům na hry a aktivity, které si mezi sebou vyměňovali.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka Hradec Králové (6. 2. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Hradec Králové
  Termín: 6. 2. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Univerzita Hradec Králové
  Google Maps lokalita: 50.2103, 15.8252

  Dne 6.2.2019 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše IV ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové jednodenní školení česko-německé jazykové animace pro učitele německého jazyka ze základních škol a víceletých gymnázií. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 10 účastníků, plus lektorka a zástupkyně Tandemu (koordinátorka projektu).

  Učitelé byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol k výběru němčiny jako druhého cizího jazyka. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Tandemu, Petra Zahradníčková.

  Účastníci měli možnost získané teoretické znalosti ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním metodám a nápadům na hry a aktivity, které si mezi sebou vyměňovali.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro studenty magisterského oboru ZČU 2019 (9. 1. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 9. 1. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: studenti magisterského studia na ZČU
  Cíle: školení jazykové animace, teorie a praxe
  Účastníci: studenti magisterského studia na ZČU
  Obsah: Představení, lektorka, program, organizační záležitosti, představení Tandemu a jazykové animace, evaluace
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Západočeská univerzita v Plzni
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Dne 9. ledna 2019 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše IV ve spolupráci se Západočeskou Univerzitou v Plzni jednodenní školení jazykové animace určené studentům němčiny v magisterském studiu. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 9 lidí (7 účastníků, lektorka a koordinátorka projektu).

  Studenti a studentky byli během semináře obeznámeni se základy a principy česko-německé jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol a víceletých gymnázií, byly připojeny i aktivity, které vyžadovaly hlubší znalost jazyka a také aktivity zaměřené na diverzitu. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Soňa Vrátná.

  Účastníci měli možnost získané teoretické poznatky ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním nápadům na hry a jejich variace a také následné diskuzi.

  Možnost praktického vyzkoušení získaných informací a jejich obsah hodnotili účastníci při závěrečné evaluaci velmi pozitivně.

 • Test (11. 12. 2018)

  rrwertwe

 • Kontaktní seminář pro mimoškolní organizace (30. 11. – 2. 12. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Chodová Planá
  Termín: 30. 11. – 2. 12. 2018
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Michaela Dryjová
  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží z mimoškolní oblasti
  Cíle: Účastníci z Česka a Německa získají příležitost oslovit zástupce organizací nebo zařízení k mezinárodní, resp. česko-německé mimoškolní spolupráci a naplánovat první společné kroky.
  Účastníci: 24 z Česka a Německa
  Obsah: Účastníci získají příležitost oslovit zástupce organizací k česko-německé spolupráci, naplánovat první společné kroky, vyměnit si informace a kontakty. Účastníci také získají přehled o aktuálních tématech Tandemu a přehled o možnostech financování.
  Cena: 500
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Kontaktní seminář je pro všechny mimoškolní organizace a pracovníky s mládeží z Česka a Německa, kteří hledají projektového partnera.

  Přihlašovat se můžete prostřednictvím online formuláře

  Více informací o akci najdete zde

 • Den s němčinou v Pardubicích 2018 (22. 11. 2018) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 22. 11. 2018
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová Martina Matějková


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; učitelé NJ, široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé NJ, široká veřejnost
  Obsah:

  10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo! Místo konání v centru města (místo upřesníme přihlášeným školám) 13–14:30 hod.: Koncert Uwe Kaa s autogramiádou. Místo konání: ABC klub, Štolbova 2665, Pardubice


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Dne 22. listopadu 2018 proběhl na půdě hotelu v Pardubicích další Den s němčinou, v roce 2018 již druhý. Sešli se zástupci kampaně Šprechtíme, zástupci škol (učitelé středních škol a základních škol), zástupci Univerzity Pardubice a Goethe Centra v Pardubicích, zástupci firem, zástupce obchodní komory a zástupce Česko-německého fondu budoucnosti.

  Nejprve proběhla oficiální část, kdy dal Goethe Institut společně s dalšími řečníky kampaně Šprechtíme podnět pro spolupráci firemní a školské sféry. Dále následovala prezentace Fondu Budoucnosti o možnostech finanční podpory pro školy a poté proběhla prezentace Tandemu. Tandem byl prezentován jako celek s pozorností na nabídku pro školy a pak byla velká část věnována prezentaci nového projektu Němčina nad zlato.  Tyto počáteční vstupy pak daly impuls školám a firmám k debatě. Každý účastník dostal otázky týkající se spolupráce s druhou sférou a společně se o tématu pobavili a navázali tak kontakt.

  Zhodnocení vzájemných diskuzí a počínajícího zkontaktovávání obou stran proběhne na dalším setkání 12. února 2019, opět v Pardubicích. Zde již bude Goethe Institut apelovat na utvoření konkrétní spolupráce. Tandem bude také přizván.

 • Den s němčinou v Olomouci 2018 (20. 11. 2018) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Olomouc
  Termín: 20. 11. 2018
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; učitelé NJ, široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé NJ, široká veřejnost
  Obsah:

  10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo! Místo konání v centru města (místo upřesníme přihlášeným školám) 13–16:30 hod.: Seminář pro učitele němčiny „Němčina na prvním stupni základních škol" (Jana Nálepová, Jana Martiníková, Lenka Langerová). Místo konání: Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, Olomouc


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 49.5937, 17.2508

  Dne 20. listopadu 2018 proběhl na půdě hotelu v Olomouci další Den s němčinou, v roce 2018 první. Sešli se zástupci kampaně Šprechtíme, zástupci škol (ředitelé a učitelé středních škol a základních škol, zástupci Univerzity Palackého v Olomouci), zástupci firem (Siemens, Miele), zástupci obchodní komory, zástupce kraje a Česko-německého fondu budoucnosti.

  Nejprve proběhla oficiální část, kdy dal Goethe Institut podnět pro spolupráci firemní a školské sféry. Dále následovala prezentace Fondu Budoucnosti o možnostech finanční podpory pro školy a poté proběhla prezentace Tandemu. Tandem byl prezentován jako celek s pozorností na nabídku pro školy a pak byla velká část věnována prezentaci nového projektu Němčina nad zlato. Tyto počáteční vstupy pak daly impuls školám a firmám k debatě. Utvořili se skupiny škol s firmami. Každá skupina dostala otázky týkající se spolupráce s druhou skupinou a společně se o tématu pobavili a navázali kontakt.

  Zhodnocení vzájemných diskuzí proběhne na dalším setkání opět v Olomouci. Zde již bude Goethe Institu apelovat na utvoření konkrétní spolupráce. Tandem bude také přizván.

 • Kontaktní a tematický seminář pro české a německé učitele 2018 (15.–17. 11. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Praha
  Termín: 15.–17. 11. 2018
  Odpovědné osoby: Lucie Tarabová, Ulrike Fügl
  Cílová skupina: učitelé všech typů škol, kteří hledají partnerskou školu nebo již společně se svým partnerem plánují školní výměnu
  Cíle: seznámení s česko-německou výměnou škol, informace k realizaci česko-německých projektů a navázání přeshraničních kontaktů
  Účastníci: 10+10
  Obsah: česko-německá jazyková animace, financování česko-německých školních výměn, realizace a plánování česko-německých projektů, návštěva a představení pedagogické nabídky Židovského muzea v Praze, interaktivní prohlídka Prahy
  Cena: 800
  Spolupráce: Židovské muzeum v Praze, Česko-německý fond budoucnosti
  Poznámka: Seminář získal akreditaci MŠMT č.j.: MSMT-7003/2018-2401.
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Na kontaktní a tematický seminář zveme pedagogy všech typů škol, kteří mají zájem se dozvědět více o česko-německé spolupráci, plánování projektů, financování česko-německých výměn a o práci s  historickými tématy a občanským vzděláváním nejen v rámci česko-německých aktivit

  Seminář se koná od čtvrtka 15. do soboty 17. listopadu 2018 v centru Prahy.

  Předběžný program:

  čtvrtek
  17.00-19.00 - úvod, seznámení, organizace semináře, představení Koordinačního centra Tandem
  večeře
  19.30 - interaktivní prohlídka Prahy s těžištěm v roce 1968, Pragkontakt

  pátek
  9.00-12.00 - návštěva Židovského muzea včetně představení pedagogické nabídky
  oběd
  14.00 -18.30 - představení zúčastněných zařízení, základy projektového managementu - jak najít partnera, první kroky k úspěšné realizaci česko-německých výměn
  večeře

  sobota
  9.00 -12.00  financování česko-německých projektů (Česko-německý fond budoucnosti), příklady z praxe
  oběd
  14.00 -16.00  plánování vlastních projektů
  16.00-17.30 zhodnocení a zakončení semináře

  Po celou dobu trvání semináře je zajištěno ubytování ve dvoulůžkových pokojích a kompletní strava. Volitelně je možné ještě využít po ukončení programu společné sobotní večeře a ubytování do neděle. Tuto možnost případně zaškrtněte v přihlašovacím formuláři.

  Účastnický poplatek: 800 Kč, Tandem přispívá na cestovné ve výši 50% reálných nákladů (maximální možná cena příspěvku je 1320Kč). Účasnický poplatek se hradí po potvrzení účasti převodem na konto.

  Pro přihlášení použijte prosím on-line formulář.
  Uzávěrka přihlášek je 23. října 2018.

  Seminář bude simultánně tlumočen, znalost jazyka není podmínkou účasti.

  Těšíme se na Vaši účast a pro případné dotazy jsme plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

   

   

   

   

 • Kontaktní a informační seminář s exkurzí do přeshraničního zařízení (15.–16. 11. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Moosbach (PSČ 92709), SRN
  Termín: 15.–16. 11. 2018
  Odpovědné osoby:

  Danielová Eva, Xenia Vyhnalek


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin, exkurze do předškolního zařízení v sousední zemi a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 6 z ČR a 6 z Bavorska
  Obsah:

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů a nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů – zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Projekt je financován z prostředků Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů dne 15. - 16. listopadu 2018, Moosbach (PSČ 92709), SRN.Zájemci se mohou do 28.10.2018 přihlásit zde

 • Setkání jazykových animátorů 2018 (9.–11. 11. 2018) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Bayreuth, Německo
  Termín: 9.–11. 11. 2018
  Odpovědné osoby: Jana Heenen, Jana Kremling
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem, další vzdělávání v tematických workshopech
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: tematické workshopy, mentoring, vývoj jazykové animace u Tandemu, kulturní a společenská akce
  Cena: 400 Kč
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Místo konání
  Jugendherberge Bayreuth
  Universitätsstr. 28
  95447 Bayreuth
  Tel.: +49 921/764380
  E-Mail: bayreuth@jugendherberge.de
  Homepage: https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/bayreuth-765/portraet

  Časový rámec
  Pátek 9. 11. 2018, začátek v 18:00 hod
  Neděle 11. 11. 2018, konec v 13:00 hod

  Účastnický poplatek
  Příspěvek pro účastníky z Česka, který zahrnuje program semináře, ubytování a stravu činí 400 Kč. Spolu s potvrzením přihlášky na seminář v níže uvedeném termínu od nás obdržíte číslo účtu, na nějž uhradíte účastnický poplatek bezhotovostním převodem.

  Ubytování
  Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích, k dispozici nejsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje.

  Pojištění

  Pro účastníky s bydlištěm v Česku Tandem zajistí nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné

  Tandem uhradí 50 % jízdného, tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů. Náklady budou uhrazeny po předložení originálu jízdenek. Cesta autem bude proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána!

  Pro přihlášení použijte prosím online formulář:http://www.tandem-org.eu/app/formulare/formular?formular=134680

  Uzávěrka přihlášek je v neděli 7. října 2018.


  K dispozici je pouze 20 volných míst, která budou obsazována mj. podle pořadí přihlášek.

  Nejpozději 19. října 2018 vám potvrdíme přihlášku na setkání a zašleme vám další informace a program.

  Pokud po potvrzení přihlášky zjistíte, že se setkání nemůžete zúčastnit, dejte nám prosím neprodleně vědět, abychom mohli oslovit náhradníky. Při odhlášení po 28. říjnu 2018 včetně od vás budeme vyžadovat storno poplatek v plné výši účastnického poplatku.

  Na co se můžete těšit?

  • na novinky v projektech a programech Tandemu a v oblasti jazykové animace
  • na následující témata: vědomá práci s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží, burza a dílna aktivit jazykové animace, čojč-workshop
  • na jazykové animátory nově vyškolené v tomto roce, kteří se účastní paralelního navazujícího školení a kteří se těší na setkání se svými zkušenějšími kolegy
  • na celou řadu dalších her a aktivit česko-německé jazykové animace a společné večery
  • na zajímavé diskuse a výměnu zkušeností s vašimi kolegy, koordinátorkou Ivou a pracovnicemi Tandemu
  • na intenzivní seminární dny vyplněné zážitků (Aktivní účast všech účastníků předpokládáme).
  • a spoustu dalšího…

    V sobotu jsou na programu 3 paralelní body:

  - Vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží s Anne Sophie Winkelmann

  - Burza a dílna aktivit jazykové animace s Martinou Matějkovou

  - Principy vedení skupiny a malý čojč workshop s Karlem Hájkem

  Vedení semináře

  • Martina Matějková, zkušená jazyková animátorka (bližší informace viz níže)
  • Karel Hájek, zkušený jazykový animátor (bližší informace viz níže)
  • Jana Heenen, pedagogická pracovnice (oblast jazyka a jazykové animace, práce s diverzitou)
  • Jana Kučerová, pedagogická pracovnice (oblast jazykové animace a Program podpory odborných praxí)
  • Iva Břendová, koordinátorka jazykových animátorů

   

Aktuality

 • 22. 5. 2019 Pozvánka na 26. česko-německého setkání mládeže v Teplé
  Ještě jsou dvě volná místa pro 26. česko-německého setkání mládeže v Teplé, které se koná 30.5. - 2.6.2019 v Teplé.  
 • 22. 5. 2019 6. česko-německý workcamp HeuHoj
  Od 6. do 14. července 2019 se koná šestý česko-německý senný workcamp Heuhoj. Zveme Vás na týden plný přírody, kultury, zajímavých setkání a hlavně spousty zábavy na loukách západních Krušných hor.
 • 17. 5. 2019 30 let svobody. Moje Evropa, můj příběh, moje budoucnost
  Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice a Nadace Hannse Seidela v Praze Vás srdečně zvou na pódiovou diskuzi 30 let svobody. Moje Evropa, můj příběh, moje budoucnost. Diskuze se koná dne 29. 5. 2019 v 16:30 hodin (vstup: 16:00 hodin) na Zastoupení...

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň