Archiv akcí

 • Seminář ahoj.info – Fake news! Co? Kde? Kdy? Jak? Proč? (23.–25. 6. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Česko
  Termín: 23.–25. 6. 2017
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Heidi Inderwies
  Cílová skupina: mladí lidé mezi 16 a 26 lety
  Cíle: Jak se správně orientovat v médiích a jak s námi manipulují
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah: mediální gramotnost, jak se správně v médiích orientovat, téma migrace v médiích dříve a dnes, jazyková animace, představení projektu ahoj.info
  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Vypsání semináře najdete na www.tandem-org.cz/aktuality/ahoj.info-seminar.

 • Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti – seminář dalšího vzdělávání (21.–23. 6. 2017) Typ akce: metodický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Výmar
  Termín: 21.–23. 6. 2017
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová
  Cílová skupina: Pedagogové, pracovníci s mládeží
  Cíle: Poznat vhodné metody pro setkávání mládeže na památných místech a zjistili zvláštnosti při přípravě, realizaci a vyhodnocení setkání.
  Účastníci: 12 z Česka
  Obsah: V letech 2017–2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Při zahajovací akci v Berlíně projevili účastníci zájem také o semináře dalšího vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a památnými místy, aby poznali vhodné metody pro setkávání mládeže a zjistili zvláštnosti při přípravě, realizaci a vyhodnocení setkání.
  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Na tomto semináři spolupracujeme společně s Evropským centrem vzdělávání a setkávání Výmar (dále EJB Výmar) a památníkem Buchenwald.
  Poznámka: Zpětně bude hrazeno 50 % cestovních nákladů
  Google Maps lokalita: 50.9794, 11.3235

  První den nám Manuel Vogel, referent pro občanské vzdělávání EJB Výmar, zprostředkuje informace o Výmaru jako místě učení a o metodicko-didaktických přístupech EJB Weimar. Tématem tohoto semináře bude nacionální socialismus ve městě Výmar a jeho blízkost ke koncentračnímu táboru Buchenwald. Více informací v němčině nebo angličtině naleznete na stránkách EJB Výmar (www.ejbweimar.de). Následně se připravíme na návštěvu památného místa v Buchenwaldu, která se koná další den. Druhý den se vydáme na památné místo Buchenwald, které si představíme, stejně jako metodicko-didaktické přístupy, které jsou nabízeny pro mládež v mezinárodní skupině. Na webových stránkách památného místa (www.buchenwald.de) se můžete předem informovat o pedagogických nabídkách tábora. Večer bude možnost neformální výměny.

 • Maultaschen und Piroggen 2017 (11.–14. 5. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Bad Liebenzell, Německo
  Termín: 11.–14. 5. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
  Cíle: Skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
  Účastníci: 10 z Česka
  Obsah:

  Představení pořádajících organizací - Burg Bad Liebenzell, DPJW, DJRA a Tandemu včetně možností finanční podpory, jazykové animace, burzy organizací, výměn informací s účastníky z mnoha zemí, fundraising, ...


  Spolupráce: DPJW, DRJA, Internationales Forum Burg Liebenzell
  Poznámka: Zpětně bude hrazeno 50 % cestovních nákladů.
  Google Maps lokalita: 48.7747, 8.72997

  Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 11. - 14. června 2017 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu.

  Program a přihláška

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné
  Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného (tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů). Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána!

  Účastnický poplatek pro české účastníky je 20 Euro.

  Vyplněné přihlášky zasílejte do 2. května na info@internationalesforum.de

 • Základní školení česko-německé jazykové animace 2017 (11.–14. 5. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Mlázovy u Klatov
  Termín: 11.–14. 5. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Jana Kučerová


  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah:

  jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, koncept vzdělávání, proces certifikace


  Cena: 1.600 Kč
  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Jazyková animace je hravá metoda práce s jazykem, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi z cizí země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a aktivizovat a prohloubit dříve osvojené jazykové znalosti, odbourává zábrany a ostych při používání cizího jazyka, obavy z chyb či mluvení vůbec a usnadňuje vzájemný kontakt ve smíšených skupinách.

  Základní školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Školení povedou vedle pedagogických pracovníků Tandemu zkušení jazykoví animátoři Petra Zahradníčková a Jaroslav Šup a dále koordinátor jazykových animátorů Miloslav Man.

  Leták s podrobnými informacemi naleznete zde.

  Příspěvek na školení pro účastníky z Česka včetně ubytování a stravy činí 1.600 Kč.

  Tandem uhradí 50 % jízdného. Cesta autem bude proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána!

  Přihlašovací formulář pro účastníky z Česka naleznete zde.

  Uzávěrka přihlášek je stanovena na 14. dubna 2017.

  Očekáváme, že účastníci základního školení se zúčastní i navazujícího školení, které se koná od 2. do 4. listopadu 2017 v Německu. Bližší informace o navazujícím školení naleznete včas na webových stránkách Tandemu.

 • Den s němčinou v Českých Budějovicích (10. 5. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: České Budějovice
  Termín: 10. 5. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; široká veřejnost
  Cíle: Propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, široká veřejnost
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 48.9756, 14.4802

  Program pro školy:
  10:00-12:00 Autobahnspiel
  Zábavná hra s 16 zastávkami ve známých německých městech, kde
  na soutěžní týmy čekají rozmanité úkoly. Celá hra probíhá v češtině.
  Vhodné pro žáky 5. až 7. tříd a odpovídající stupně gymnázií.
  Akce se koná v centru města. Adresu upřesníme přihlášeným školám.
  Přihlášky pro školy prosím zasílejte na info@sprechtime.cz

  13:30-15:00 Koncert Uweho Kaa s autogramiádou
  Zažijte němčinu v hip hopovém rytmu s bavorským muzikantem
  z nedalekého Pasova.
  Klub Slávie, Jirsíkova 243/2, České Budějovice
  Přihlášky pro školy zasílejte prosím na info@sprechtime.cz

  Na pozvání německého a rakouského velvyslance:
  Oběd ředitelů místních škol se zástupci lokálních fi rem
  na téma němčina v profesním životě

  Program pro širokou veřejnost:
  17:30 -19:00 Němčina v praxi: jak psát profesionálně texty v němčině?
  Přednáška a následná diskuze s germanistkou Dr. phil. Melanií
  Brinkschulte, která vede Mezinárodní centrum psaní na univerzitě
  v dolnosaském Göttingenu.
  Akce probíhá v němčině.
  Po přednášce jste srdečně zváni na malé občerstvení.
  Goethe Centrum Jihočeské univerzity
  Hroznová 14, České Budějovice
  Prosíme o potvrzení účasti na adrese: info@sprechtime.cz

  Přihlaste dále do 4.5. svoji školu ve dnech 09.05., 10.05. a 11.05. k bezplatnému vyzkoušení jazykové animace Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.
  Více na: www.tandem-org.cz/nemcina-nekouse

 • Plzeňsko-grazské didaktické dny 2017 (27.–30. 4. 2017) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 27.–30. 4. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: studenti učitelství z Plzně a Grazu
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek, prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-rakouských aktivit
  Účastníci: 35 z Česka a Rakouska
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-rakouských setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Spolupráce: Katedra německého jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, stav odborné didaktiky Humanitní fakulty Univerzity v Grazu
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736
 • Seminář pro pedagogy MŠ a ŠD (20. 4. – 10. 5. 2017) Typ akce: vzdělávací
  Oblast: předškolní
  Místo konání: Cham, SRN
  Termín: 12.-13.května 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Xenia Vyhnalek


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Bavorska
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Bavorské ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poznámka: Získáte informace o průběhu a podmínkách přeshraničních výměn pedagogů a jejich přínosu pro pedagogy a zařízení, organizaci a finanční podpoře výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinaci přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů.
  Google Maps lokalita: Cham

  Zájemci se mohou přihlašovat do 1. května 2017 zde.

 • Jazyková animace na akci Deutsch attrAktiv 2017 (6. 4. 2017) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 6. 4. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: studenti němčiny pedagogických a filozofických fakult
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek, prezentovat Tandem jako partnera při organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Informační centrum DAAD, Goethe-Institut v Praze
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378
 • Jazyková animace v rámci Dne učitelů němčiny 2017 (25. 3. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 25. března 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek, prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40 (2 workshopy jazykové animace)
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz informace na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Místo konání:
  ZŠ J. Gutha-Jarkovského (budova 1. stupně), Klimentská 38, Praha 1 - Nové Město, 110 00

  Program DLT 2017

  Workshopy jazykové animace:
  Anotace a informace o lektorovi naleznete zde.

  Anotace všech workshopů:
  Anotace a informace o lektorech všech workshopů naleznete zde.

  Novinkou letošního ročníku je mj. možnost získat stipendium na mezinárodní setkání učitelů německého jazyka (IDT - Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer) ve švýcarském Freiburgu. Kritéria pro získání stipendia naleznete v příloze.

  Bližší informace a možnost přihlásit se na jednotlivé workshopy naleznete na webové stránce SGUN.

 • Druhý regionální informační den (nejen) pro pedagogy - ZMĚNA TERMÍNU! (22. 3. – 10. 4. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Přeštice, Česká republika
  Termín: Začátek roku 2018
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, pracovníci s dětmi od 3 do 8 let
  Cíle: seznámení pedagogů s projektem
  Účastníci: 20 z Česka, 20 z Německa
  Obsah:

  informace o Tandemu, zejména o předškolní oblasti a projektu Sousední světy – Nachbarwelten Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let, příklady dobré praxe, management a financování přeshraničních projektů, mediální pedagogika, jazyková animace pro nejmenší, práce s projektovou publikací, metodická podpora při tvorbě projektů, které mohou realizovat ve vlastním zařízení

   


  Cena: zdarma
  Poznámka: Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
  Google Maps lokalita: Přeštice

  Seminář se z organizačních důvodů přesouvá na začátek roku 2018. Místo konání a datum budou zveřejněny na tomto webu ke konci roku 2017.

   

  Aktuální informace ke všem projektovým akcím budou průběžně zveřejňovány na www.sousednisvety.info. Další informace k projektu Vám podají a Vaše dotazy zodpoví projektové pracovnice.

              

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka, Brno (10. 3. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Brno
  Termín: 10. 3. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

  Koordinační centrum česko-německých výměn  mládeže Tandem pořádá ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka. Po absolvování tohoto školení mohou učitelé sami motivovat pomocí jazykové animace své žáky k němčině.

  Předběžný program:
  - představení projektu Němčina nekouše III, Tandemu, metodika a teorie jaz. animace
  - seznámení s metodickou brožurou
  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků
  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů
  - krátké hodnocení aktivit
  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod
  - krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost výpovědi. Jazyková animace mj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk, jeho konotace i rozdíly.

  Datum a místo konání:

  10. března 2017

  Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno

  Jak se přihlašovat?

  Přihlašování je možné pouze prostřednictvím online formuláře.

  Deadline přihlášek pro tento seminář je pátek 3. března 2017.

  Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství pod číslem:  MSMT- 12/2016-1-196.
   
  Bližší informace naleznete na stránkách pořádajícího projektu zde nebo u jeho koordinátorky zde.

 • Pracovní setkání na téma "Orientace v místě praxe" (4. 3. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Reigrova 17, 301 00 Plzeň
  Termín: 4. 3. 2017
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři se specializací pro Program podpory odborných praxí
  Cíle: sběr materiálů, aktivit a her k tématu
  Účastníci: 8-10 účastníků z ČR a SRN
  Cena: bez účastnického poplatku
  Google Maps lokalita: 49.7473, 13.3745

  V rámci Programu podpory odborných praxí absolvují praktikanti dva přípravné dny, během nichž jsou jazykovými animátory seznamování se základní slovní zásobou druhého jazyka, s odbornou slovní zásobou a mimo jiné i s orinetací v místě praxe.

  Jaké metody, aktivity a hry jazykoví animátoři využívají právě při orientaci v místě praxe? Které aktivity se osvědčily a které méně? O tom všem bude pracovní setkání, jehož výstupem bude vznik sbírky her a aktivit k tématu "orientace v místě praxe". Zúčastnění jazykoví animátoři si již na setkání přivezou své osvědčené aktivity, mnohé z nich si vyzkoušíme přímo na místě.

  Pracovní setkání se uskuteční od 9:30 - 17:00 hodin v prostorech Tandemu v Plzni. Občerstvení bude zajistěno.

  Cestovné na setkání bude hrazeno v plné výši.

 • Seminář ahoj.info – Fritzchen a Pepíček před kamerou (3.–5. 3. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Waldmünchen, Německo
  Termín: 3.–5. 3. 2017
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Heidi Inderwies
  Cílová skupina: mladí lidé mezi 16 a 26 lety
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah: Seznámení a práce s videotechnikou a internetem, nátáčení a střih krátkého česko-německého videa za odborné podpory, jazyková animace, workshopy, představení projektu a portálu ahoj.info.
  Cena: Účast včetně ubytování a stravování je zdarma! Náklady na dopravu budou ze 70 % zpětně uhrazeny.
  Spolupráce: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
  Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

  Kdo se směje ve Waldmünchenu, ten se směje nejlépe!

  Ahoj.info tým pořádá videoseminář ve vzdělávacím centru pro mládež Waldmünchen a TY můžeš být u toho!

  Kdo by neznal Pepíčka a jeho německého protějška Fritzchena? Proslulí svými všetečnými a hloupými otázkami, které nechají všechny kolem stát v úžasu.

  Pokud je ti mezi 16 a 26 lety a máš zájem o natáčení a střih videa, rád se směješ a chtěl bys točit humorné příběhy příp. vtipy, třeba zrovna ty o Pepíčkovi, tak jsi u nás správně. Zveme tě na česko-německý videoworkshop s názvem „Fritzchen a Pepíček“ během něhož se můžeš nejen naučit, jak vytvořit video, ale i se setkat se s mladými lidmi ze sousední země a především zažít víkend plný zábavy.

  Předchozí zkušenosti s natáčením a stříháním videí nejsou potřeba. Stejně tak si nemusíš dělat starosti, pokud nemáš žádné znalosti německého jazyka. Celá akce bude profesionálně tlumočena.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro studenty bakalářského oboru na ZČU (1. 3. – 30. 4. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: jaro 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: studenti bakalářského studia na ZČU
  Cíle: školení jazykové animace, teorie a praxe
  Účastníci: studenti bakalářského studia na ZČU
  Obsah: Představení, lektorka, program, organizační záležitosti hry představení Tandemu jazyková animace evaluace
  Cena: zdarma pro studenty
  Spolupráce: Západočeská Univerzita, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Specializační seminář pro jazykové animátory – projekt Na jedné lodi (24.–26. 2. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 24.–26. 2. 2017
  Odpovědné osoby: Lucie Tarabová
  Cílová skupina: jazykový animátoři
  Cíle: specializace pro projekt Na jedné lodi
  Účastníci: 15
  Cena: účastníci si hradí cestovné
  Spolupráce: Tandem Regensburg
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Základní školení teamerů pro projekt Přátelství bez hranic (10.–12. 2. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Bayreuth, Německo
  Termín: 10.–12. 2. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová, Daniela Wutz
  Cílová skupina: zájemci o spolupráci na projektu
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a se základy interkulturní komunikace na česko-německých setkáních mládeže
  Účastníci: 15–20 z Česka a Německa
  Obsah: seznámení s projektem Přátelství bez hranic, představení metody jazykové animace a seznámení s interkulturní komunikací a možnosti využití na česko-německých setkáních mládeže, představení pozice teamera
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Bezirksjugendring Oberfranken
  Google Maps lokalita: 49.9456, 11.5713

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka, Liberec (9. 2. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Liberec
  Termín: 9. 2. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 50.7662, 15.0543

  Koordinační centrum česko-německých výměn  mládeže Tandem pořádá ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka. Po absolvování tohoto školení mohou učitelé sami motivovat pomocí jazykové animace své žáky k němčině.

  Předběžný program:
  - představení projektu Němčina nekouše III, Tandemu, metodika a teorie jaz. animace
  - seznámení s metodickou brožurou
  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků
  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů
  - krátké hodnocení aktivit
  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod
  - krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost výpovědi. Jazyková animace mj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk, jeho konotace i rozdíly.

  Datum a místo konání:

  9. února 2017

  Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Masarykova 542/18, 460 01 Liberec

  Jak se přihlašovat?

  Přihlašování je možné pouze prostřednictvím online formuláře.

  Deadline přihlášek pro tento seminář je pátek 3. února 2017.

  Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství pod číslem:  MSMT- 12/2016-1-196.
   
  Bližší informace naleznete na stránkách pořádajícího projektu zde nebo u jeho koordinátorky zde.

 • Zahájení tématu práce Tandemu na léta 2017–2019: Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (2.–4. 2. 2017) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Berlín
  Termín: 2.–4. 2. 2017
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová
  Cílová skupina: pedagogové, odborníci a dobrovolníci z mimoškolní oblasti a zástupce institucí občanského vzdělávání
  Cíle: Iniciovat česko-německé výměny, které se budou tematicky zaměřovat na vyrovnání se s minulostí, zvýšit počet aktivit na toto téma, rozšířit okruh organizací, které tyto aktivity pořádají. V oblasti občanského vzdělávání se ukazuje potenciál zpracování témat relevantních pro česko-německou spolupráci, jako je občanská angažovanost proti rasismu, antisemitismu a pravicovému extremismu, integrace menšin, např. Romů, integrace migrantů, přístup k uprchlíkům a výchova k demokracii a zapojení mladých lidí do politiky.
  Účastníci: 30 z Česka a 30 z Německa
  Obsah: V rámci zahajovací akce bude představeno hlavní téma pro období 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Součástí programu dále budou přednášky o kultuře, vzpomínání a občanském vzdělávání. Na základě získaných informací budou účastníci v menších pracovních skupinách diskutovat o aspektech těchto témat v česko-německé spoluráci. Diskutovanými otázkami rovněž budou možná témata a formáty výměn mládeže v česko-německé oblasti na památkých místech a v rámci občanského vzdělávání. Výstupem pracovních skupin, které budou pracovat ve spolupráci s odborníky z vybraných památných míst nebo občanského vzdělávání, bude zpracování tématu pro různé cílové skupiny.
  Google Maps lokalita: 52.52, 13.4049

  Ve dnech 2.–4. února 2017 uspořádala Koordinační centra zahajovací konferenci k víceletému tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Na akci se sešlo téměř 60 účastníků z řad odborníků, pedagogů, vedoucích mládežnických skupin, dobrovolníků a zástupců institucí občanského vzdělávání z Česka a Německa.

  První den patřil úvodním přednáškám, které vedl historik a pedagog Dr. Bernhard Schoßig na téma Kultura vzpomínání na holokaust v Česku a Německu. Příspěvek k tématu Kultura vzpomínání a struktura občanského vzdělávání v České republice – minulost a součastnost přednesl Mgr. Ondřej Matějka z Ústavu pro studium totalitních režimů. A na závěr prvního dne promluvil pan Ulrich Bongertmann, předseda Spolku učitelů historie Německa (Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V.) na téma Kultura vzpomínání a struktury občanského vzdělávání v Německu.

  Následující den se každý zúčastnil dvou ze čtyř paralelně probíhajících workshopů na stěžejní témata, kterými byly Památná místa a Občanské vzdělávání. První zmíněné s účastníky diskutovali Dr. Christa Schikorra z Památníku Flossenbürg, Mgr. Jan Špringl z Památníku Terezín, Dr. Matthias Heyl z Mezinárodního centra mládeže Ravensbrück a pedagogických služeb památníků Ravensbrück a Dr. Vojtěch Kyncl z Historického ústavu akademie věd České republiky. Tématu občanského vzdělávání se věnovali Mgr. Ondřej Horák z Centra občanského vzdělávání, Juliane Niklas z Bavorského kruhu mládeže, Mgr. Jan Schroth z Mezinárodní organizace pro migraci a Gerhard Wagner z Kreisjugendring München-Stadt.

  Všechny skupiny propojily svoji práci pomocí předem stanovených centrálních otázek k tématům, kterými bylo zamýšlení se nad vhodnými tématy pro mládež v česko-německém kontextu, existujícími metodami v česko-německých výměných mládeže, možnými místy a formáty pro realizaci jednotivých akcí, vznikajícími výzvami v bilaterálních výměných a podpoře, která je nutně zapotřebí.

  Poslední den byl věnován prezentaci zjištěných výstupů z jednotlivých workshopů, tak aby s nimi byli dobře seznámeni i ostatní účastníci a mohli být využity při dalších aktivitách v tématu. Následně zástupci Tandemu představili zamýšlený koncept činností pro odbobí 2017-2019 v projektu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Závěrečné slovo patřilo ředitelům obou Koordinačních center, kteří nabídli přítomným konkrétní možnosti zapojení se a využití dotačních programů pro jednotlivé aktivity škol a zájmových spolků mládeže. 

 • Konference partnerských měst a obcí (27.–28. 1. 2017) Typ akce: konference
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Chodová Planá
  Termín: 27.–28. 1. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová, Daniela Wutz
  Cílová skupina: zástupci partnerských měst a obcí z projektových oblastí
  Cíle: představení projektu a možností spolupráce v oblasti práce s mládeží
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah: Během dvoudenní konference bude účastníkům z řad starostů partnerských měst a obcí a jejich pedagogickému doprovodu představen projekt Přátelství bez hranic a potenciál přeshraničního partnerství.
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Bezirksjugendring Oberfranken
  Google Maps lokalita: 49.8932, 12.7301

  Účast na této akci je podmíněna pozvánkou od projektových pracovníků.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro studenty magisterského oboru (24. 1. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 24. 1. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: studenti magisterského studia na ZČU
  Cíle: školení jazykové animace, teorie a praxe
  Účastníci: studenti magisterského studia na ZČU
  Obsah: Představení, lektorka, program, organizační záležitosti jazykové a představení Tandemu jazyková animace evaluace
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Západočeská univerzita v Plzni
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (20.–26. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 20.–26. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info případně web www.sgun.cz.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Drážďany, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

 • Evropský den jazyků 2017 (25. 9. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 25. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol s výukou němčiny
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 350 (max. 15 žáků na workshop)
  Obsah:

  několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Západočeská univerzita