Program RE-START Fondu budoucnosti nabízí financování česko-německých projektů

7.7.2020 Doporučené

Fond budoucnosti chce usnadnit česko-německý restart a umožnit v roce 2020 rychlou finanční podporu projektových záměrů naplánovaných v krátkém časovém předstihu před realizací.

Program RE-START je určen pro německé a české aktéry ze všech oblastí podpory (kromě obnovy památek a publikací) a všech věkových skupin, kteří chtějí v roce 2020 realizovat projekty, ale z časových důvodů nemohou u Fondu budoucnosti podat žádost v obvyklých lhůtách.

Výše podpory:

Maximální výše podpory je 50.000 Kč nebo 1.900 € a může činit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 150.000 Kč nebo 5.600 €.

Použití příspěvku: 

Příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné, ubytování a stravování účastníků.

Podmínky podpory:

Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musí podpořené projekty splňovat následující podmínky: 

Žadatel v minulosti předložil u Fondu budoucnosti minimálně jednu žádost. Nová partnerství předkládají své projektové záměry připravené v krátkém časovém předstihu před realizací v rámci programu „Začínáme!“.

Projekt se musí uskutečnit v roce 2020. Podpora nesmí být kombinována s jinými, již schválenými příspěvky ČNFB. 

Způsob podání žádosti:

Žádosti se mohou podávat mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému. Rozhodnuto o nich bude vedením sekretariátu ve zkráceném termínu.

 

Podání žádosti prostřednictvím online formuláře a pokyny k vyplnění

 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: