4. setkání pracovní skupiny stěžejního tématu

19.2.2022

Pracovní skupina doprovázející stěžejní téma Tandemu „Mládež utváří budoucnost" plánuje již čtvrté setkání, které se uskuteční online 31.3.2022 od 16 do 18 hodin na platformě DINA.international. Do pracovní skupiny jsou zapojeny české a německé organizace, školy a jednotlivci, kteří se ve své činnosti věnují oblastem, na které je zaměřeno stěžejní téma. Setkání je myšleno pro uzavřenou skupiny, v případě zájmu nás ale neváhejte kontaktovat na: brendova@tandem-org.cz. Více informací o setkání, pracovní skupině a stěžejním tématu najdete zde

Pracovní skupina odborně doprovází stěžejní téma Tandemu Mládež utváří budoucnost. Demokracie – participace – diverzita. Stěžejní téma pro Tandem představuje tříletou obsahovou linku v oblasti podpory česko-německé spolupráce a doplňuje tak jeho běžnou činnost o tematicky orientované aktivity. Téma je definováno zástupci ministerstev z Česka i z Německa s cílem motivace k účasti na přeshraniční práci s dětmi a mládeží, která díky tematickému zaměření nabývá na kvalitě a popularitě.

Do pracovní skupiny jsou zapojeny české a německé organizace, školy a jednotlivci, kteří se ve své činnosti věnují jedné nebo více oblastem, na které je zaměřeno stěžejní téma Tandemu. Tyto oblasti jsou: 

  • Přeshraniční projekty pro demokratickou Evropu a proti pravicovému extremismu a nacionalismu
  • Participace a motivace mladých lidí k účasti na veřejném dění
  • Mediální kompetence, kritické myšlení
  • Udržitelnost a ochrana životního prostředí
  • Migrace, integrace, inkluze

Pracovní skupina se schází dvakrát ročně (dle možností prezenčně nebo online) při dvou- až třídenním setkání. Při těchto setkáních se členové pracovní skupiny seznámí s novinkami v rámci stěžejního tématu, součástí setkání jsou i workshopy a diskuse, při kterých si členové pracovní skupiny vyměňují zkušenosti z vlastní práce a odborně rozvíjejí stěžejní téma a jeho plánované akce. Tandem podporuje případná partnerství a společné projekty členů nad rámec pracovní skupiny, základem její činnosti a hlavním úkolem jejích členů jsou však tato setkání. 

Dokumentace z předchozích tří setkání naleznete na webové stránce stěžejního tématu mladez-utvari-budoucnost.eu

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: