Archiv akcí 2015

 • Projekt Zažij Plzeň! Evaluační seminář roku 2014 (20.–31. 12. 2015) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR
  Termín: 2. pololetí 2015
  Odpovědné osoby:

  Ivana Stuchlová, Susanne Bierlmeier


  Cílová skupina: průvodci projektu Zažij Plzeň!
  Cíle: Zhodnocení spolupráce s Plzní 2015 a příprava roku 2015.
  Účastníci: 15 z ČR
  Obsah:

  zhodnocení dosavadních vzdělávacích okruhů, další vzdělávání průvodců v oblasti jazykové animace


  Cena: zdarma

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Informační cesta do Vídně pro odborníky pro práci s mládeží (9.–11. 12. 2015) Typ akce: informační cesta
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Vídeň, Rakousko
  Termín: 9.–11. 12. 2015
  Odpovědné osoby: Alexander Klozar
  Cílová skupina: zejména zástupci ČRDM a krajských rad dětí a mládeže, pracovníci odborů mládeže KÚ a měst, zástupci střešních organizací spolků dětí a mládeže, zástupci AICM/NICM/ICM a další
  Obsah: Ve spolupráci s rakouským Federálním ministerstvem pro rodinu a mládež uspořádalo MŠMT a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže informační cestu do Vídně pro odborníky pro práci s mládeží.
  Spolupráce: Bundesministerium für Familien und Jugend, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Google Maps lokalita: 48.2081, 16.3738
  Informační cestu Koordinační centrum zrealizovalo na podnět MŠMT a na pozvání rakouského federálního ministerstva pro rodinu a mládež. Program na místě zajišťovalo oddělení pro mezinárodní politiku mládeže rakouského ministerstva a skupinu po celou dobu ve Vídni doprovázela zástupkyně ředitele oddělení Birgit Klausser. Informační cesty se účastnilo sedm odborníků pro práci s mládeží z Česka a dva pracovníci Koordinačního centra. Skupina navštívila Interkulturelles Zentrum – Národní agenturu Erasmus+: Mládež v akci a setkala se s referentkou Melanie Jacobs. Dále účastníci navštívili Rakouskou federální radu mládeže (Österreichische Bundesjugendvertretung) a hovořili s její předsedkyní Johannou Tradinik, referentkou pro politiku mládeže Elisabeth Hanzl a rakouskou delegátkou v Evropském fóru mládeže Carinou Autengruber zejména o participaci mladých lidí v Rakousku. Následně navštívili informační centrum pro mládež Jugendinfo wienXtra, kde se setkali s vedoucím centra Stefanem Kühnem a následně tamtéž se zemským referentem pro mládež (Wiener Landesjugendreferent) Karlem Ceplakem. Následovala návštěva informačního centra pro děti a rodiče Kinderinfo Wien. V komunitním centru a centru pro mládež Come2gether účastníci hovořili s ředitelem Michaelem Mezler-Andelbergem o nízkoprahové práci zejména s mladými uprchlíky a lidmi s migračním backgroundem. Na závěr navštívili společné sídlo federální sítě pro nízkoprahovou práci s mládeží (Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit BOJA) a federální sítě rakouských informačních center pro mládež (Bundesnetzwerk Österreichischer Jugendinfos), kde hovořili s Alexandrou Beweis mimo jiné také o vznikající síti Professional Open Youth Work in Europe (POYWE). Účastníci byli ubytovaní v Hotelu Magdas – sociálním podniku Charity vedeným týmem lidí s uprchlickým backgroundem. Skupinu po celou dobu doprovázela tlumočnice.
 • Česko-německá spolupráce na památných místech ve školské a mimoškolní oblasti (13.–15. 11. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: vedení
  Místo konání: Flossenbürg
  Termín: 13.–15. listopadu 2015
  Odpovědné osoby:

  Jan Lontschar, Thomas Rudner


  Cílová skupina: pracovníci památných míst, pracovníci s mládeží a učitelé všech typů škol
  Cíle: Prezentace nové publikace pro česko-německá setkání mládeže a práce s ní za účelem přípravy nových přeshraničních projektů
  Účastníci: 12 (ČR) + 12 (SRN)
  Obsah:

  Seznámení se s novou publikací pro česko-německá setkání mládeže, prezentace zúčastněných památných míst. Prohlídka areálu bývalého koncentračního tábora Flossenbürg s průvodcem a individuální návštěva aktuální výstavy. 
  Práce v malých skupinách a vlastní projektová činnost ve školské i mimoškolní oblasti. Konzultace s pracovníky památných míst, resp. s pracovníky Tandemu. Výměna zkušeností a networking.


  Cena: 500
  Spolupráce: Památník Lidice, Památník Terezín, GS Flossenbürg a další německá památná místa
  Google Maps lokalita: Flossenbürg
  ..

  Tandem připravuje tematický česko-německý seminář, jehož součástí bude i představení nové publikace pro setkání česko-německých skupin mladých lidí a žáků/studentů na památných místech, jež vyjde na podzim 2015 pod názvem Společnou cestou ke vzpomínkám. Seminář se uskuteční v termínu 13.–15. listopadu 2015 ve Flossenbürgu

  Seminář je připravován ve spolupráci s Bavorským kruhem mládeže a jsou zváni čeští a němečtí učitele všech typů škol a dobrovolní či profesionální pracovníci s mládeží, kteří se tématem památných míst v kontextu práce s mládeží již zabývají nebo zabývat chtějí. Vítáni jsou i další odborní pracovníci či školitelé.

  Informace k organizaci semináře

  Ubytování
  Meister BÄR HOTEL
  Marktplatz 2, Floß
  Tel.: +49 (0)9603/ 90398-0
  wen@mb-hotel.de; www.mb-hotel.de

  Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. Zájem o jednolůžkový pokoj uveďte prosím v přihlašovacím formuláři. Doplatek za nadstandardní typ ubytování hradí účastník.

  Místo konání semináře
  KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
  Gedächtnisallee 5, Flossenbürg 
  Tel.: +49 (0)9603-90390-0
  information@gedenkstaette-flossenbuerg.de

  Časový rámec semináře
  Začátek semináře je plánován na pátek 13. listopadu 2015, od 12:00 hodin do neděle 15. listopadu 2015, do cca 12:00 hodin. Na závěr semináře je možné zúčastnit se společného oběda. Prosím uveďte, pokud byste museli odjíždět ze semináře dříve a oběda se tak nezúčastnili.

  Jízdné
  Tandem uhradí 70 % jízdného. Náklady budou uhrazeny po předložení originálu jízdenek. Cesta autem bude proplacena pouze do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána! Zájem/Nabídku spolujízdy uveďte ve formuláři.

  Autobus z hotelu na místo konání semináře
  Pro účastníky bude zajištěno autobusové spojení z hotelu na místo konání semináře a zpět.

  Tlumočení
  Seminář bude simultánně tlumočen. Znalost němčiny není podmínkou účasti.

  Účastnický poplatek
  Příspěvek na seminář pro účastníky z ČR včetně ubytování a stravy činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem na účet budete vyzváni po potvrzení účasti.

  Pojištění
  Tandem zajistí a uhradí účastníkům z ČR nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. 

  Přihlášky
  K přihlášení na seminář prosím využijte níže uvedený on-line  formulář.

   PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

  Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 29. října 2015

  Nejpozději 2. listopadu 2015 od nás obdržíte potvrzení účasti a bližší informace k programu semináře.

  Přihlášky pro zájemce z Německa a bližší informace o semináři v němčině naleznete na stránkách Tandemu Regensburg: http://goo.gl/LVepV6.

 • Setkání jazykových animátorů (6.–8. 11. 2015) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: SRN, Dresden
  Termín: 6. - 8. listopad 2015
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Jana Kučerová


  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem, další vzdělávání
  Účastníci: 30 (z ČR a SRN)
  Obsah:

  tematický workshop, mentoring, kulturní a společenská akce


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Brücke-Most-Stiftung
  Google Maps lokalita: Dresden

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Školení jazykových animátorů (5.–7. 11. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: SRN, Dresden
  Termín: 5. - 7. listopad 2015
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Jana Kučerová


  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 (z ČR a SRN)
  Obsah:

  tematický workshop, mentoring, proces certifikace


  Cena: motivační příspěvek
  Spolupráce: Brücke-Most-Stiftung
  Google Maps lokalita: Dresden

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Tematický česko-německý seminář primární prevence užívání návykových látek - závislostí (15.–17. 10. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 15.‒17. říjen 2015
  Odpovědné osoby:

  Michaela Veselá, Stefanie Schütz


  Cílová skupina: Školní metodici prevence, pracovníci PPP a pedagogičtí pracovníci na školách (např. výchovní poradci). Odborníci zajišťující programy na školách. Pracovníci s mládeží a krajští nebo místní protidrogoví koordinátoři
  Cíle: Proniknout do struktur a systému primární prevence užívání návykových látek v ČR a SRN, představit praxi jednotlivých typů škol a příp. volnočasových organizací, sdílet fungující postupy a metody či programy, diskutovat možnosti participace dalších subjektů. Networking, zprostředkovat přehled o aktuálních tématech, trendech v obou zemích. Představit Tandem a jeho úlohu nejen v oblasti primární prevence užívání návykových látek - závislostí.
  Účastníci: cca 12 z Česka a 12 z Německa - kvůli omezené kapacitě pouze jeden zástupce za organizaci, školu či instituci!
  Obsah:

  Odborná a facilitovaná diskuse k tématu: Efektivní zajištění primární prevence užívání návykových látek na základních a středních školách, příp. ve volnočasových zařízeních pro děti a mládež, výměna informací k jednotlivým tématům prevence v ČR a SRN, představení přeshraničních projektů, ale i  programů a nabídek na národní úrovni. Strategie/záměry obou zemí v oblasti prevence na školách/volnočasových zařízeních, trendy, aktuální výzvy, potřeby a networking. Možnosti česko-německé spolupráce.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni, Život bez závislostí v Praze
  Poznámka: Seminář je kofinancován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti
  Google Maps lokalita: Plzeň
  ..

  Již od roku 2012 je Tandem aktivní v oblasti česko-německé oblasti primární prevence užívání návykových látek - závislostí. Za uplynulé tři roky se konaly tři odborné dialogy a několik pracovních setkání za aktivní přítomnosti zástupců z oblasti práce s mládeží, představitelů škol - kompetentních pedagogů/školních metodiků prevence, pracovníků PPP, terénních a sociálních pracovníků, krajských a místních protidrogových koordinátorů a zástupců odborných pracovišť. Zapojili se i zástupci Policie ČR, představitelé Národní protidrogové centrály SKPV PČR a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.

  Díky získání praktického vhledu do problematiky, příslibu odborné podpory, expertiz a důvěry partnerských institucí, Tandem pokračuje i v roce 2015 a 2016 v angažmá díky schválenému projektu Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). S cílem posílit a prohloubit přeshraniční spolupráci a oslovit další subjekty či projekty činné v prevenci užívání návykových látek mládeže v ČR a SRN.

  Schválený projekt  ČNFB kromě připravovaného semináře umožňuje využít finanční podpory Tandemu v rámci odborných hospitací v sousední zemi. Zájemci si mohou vybrat z několika hospitačních nabídek v naší kontaktní databázi a vyjet na několikadenní odborné setkání s kolegy/pracovníky stejného nebo podobného profesního zaměření do jakékoliv části Německa.

  Podmínky odborné hospitace: Tandem převezme náklady na ubytování, stravování, dopravu a zajistí tlumočení. Konkrétní nabídky jednotlivých německých zařízení najdete zde: http://goo.gl/5uN8Kl. Zájemci o hospitační mobilitu si mohou aktivně najít přijímající instituci také sami dle vlastních preferencí a zájmu.

  Tímto seminářem Tandem reaguje na akcentovanou potřebu intenzivnější komunikace a výměny informací mezi českými a německými školními metodiky prevence a pedagogickými pracovníky na školách či pracovníky PPP a pracovníky s mládeží, jež se primární prevencí rizikového chování zabývají. Těšíme se na setkání.

  Termín konání semináře: čtvrtek, 15. října 2015, 16:00 hodin do soboty, 17. října 2015 cca 12:30 hodin.

  Místo konání semináře a ubytování

  Ubytování bude zajištěno v obou níže uvedených zařízeních, dle počtu přihlášených.

  Pension City
  Sady 5. května 301/52, Plzeň
  tel.: +420 377 326 069, +420 728 501 710
  info@pensioncityplzen.czwww.pensioncityplzen.cz  
  Hotel Roudná
  Na Roudné 13, Plzeň
  tel.: +420 377 259 926
  info@hotelroudna.czwww.hotelroudna.cz  

  Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.

  Seminární prostory:

  TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
  Kaznějovská 1517/51, Plzeň
  tel.: +420 377 260 425, +420 777 343 580

  GPS: 49.780759; 13.375945

  Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. Možné se zúčastnit jen části programu, dle Vašich časových možností a jiných povinností.

  Parkování aut je možné na místě zdarma.

  Stravování

  Obědy a večeře zajištěny ve Starobolevecké hospůdce nedaleko Totemu. Webové stránky restaurace: www.staroboleveckahospudka.cz

  Jízdné

  Tandem hradí účastníkům 50% cestovného. 
  Cesta autem bude proplacena pouze do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána! 
   
  Tlumočení
  Po celou dobu semináře je zajištěno simultánní tlumočení. (Znalost němčiny není podmínkou účasti).

  Tandem nezajišťuje a nehradí žádnou formu a typ pojištění. 

  Co s sebou:
  Vezměte si prosím s sebou materiály, metodické podklady či letáky a brožury dokumentující Vaše projekty, aktivity, příp. Vaši školu/organizaci/ spolek za účelem vzájemného seznámení s německými kolegy.

  Obsah semináře:

  • Představení systému primární prevence včetně koordinace vnitřní (systém institucí) a vnější (zainteresované subjekty, NNO, zřizovatel, rodiče, komunita) a koordinační praxe (oblastní, školští, krajští metodici prevence apod.)
  • Systém národního vzdělávání a školení metodiků prevence a (pedagogických) pracovníků na školách, resp. dalších poskytovatelů protidrogové prevence v ČR a Německu. 
  • Otázka sebezkušenostních výcviků ve vedení tříd a seberozvojový program + psychologické souvislosti
  • Seznámení s příklady česko-německé spolupráce v oblasti primární prevence užívání návykových látek
  • Sdílení příkladů dobré praxe z oblastí, ukázka přímé praxe institucí poskytující primární prevenci, např. účinný program nebo intervence
  • Práce v malých skupinách ke společným tématům, např. práce s rodiči, nadstandardní práce s ohroženými žáky či studenty s návykovými látkami, kouření cigaret a marihuany a alkohol na školách
  • Interaktivní prohlídka Plzně jako Evropského hlavního města kultury v roce 2015 v rámci projektu Erlebe Pilsen

  Přihlášky
  K přihlášení na seminář prosím využijte on-line  formulář  

   

  PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

   

  Uzávěrka přihlášek je ve středu 30. září 2015

  Zájemci z Německa najdou informace včetně přihlášky v němčině zde: http://goo.gl/2cMBXX

  KVŮLI OMEZENÉ KAPACITĚ MÍST SE PROSÍM HLASTE POUZE JEDEN ZÁSTUPCE ZA ORGANIZACI, ŠKOLU ČI INSTITUCI, DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

  Seminář je spolufinancován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti
   
 • Evaluační seminář k projektu "Na praxi do Německa 2014-2015" (15. 10. 2015) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Goethe - Institut Praha
  Termín: 15. říjen 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: koordinátoři projektu Erasmus+ z výzvy 2014
  Cíle: evaluace, zhodnocení proběhlých stáží a celého projektu
  Účastníci: 11
  Obsah:

  prezentace jednotlivých stáží, výměna zkušeností, celkové zhodnocení projektu

   


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Praha

  Seminář potrvá od 10 do cca 14 hodin.


  Školy představí prezentace jednotlivých stáží, proběhne diskuze a celkové vyhodnocení projektu.


  Bude dán dostatečný prostor pro výměnu zkušeností.

 • Česko-německý kontaktní a plánovací seminář pro zástupce obcí či měst a mimoškolně aktivní subjekty v rámci partnerství měst a obcí (24.–26. 9. 2015) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR, Říčany u Prahy
  Termín: 24. - 26. září 2015
  Odpovědné osoby:

  Michaela Veselá, Stefanie Schütz


  Cílová skupina: Zástupci měst a obci, kteří jsou aktivní v česko-německé spolupráci dětí a mládeže, osoby - pedagogové, školští pracovníci apod., jež se volnočasově pod záštitou partnerství anagažují
  Cíle: Propojit zájemce o spolupráci a naplánovat přeshraniční projekty, prezentovat všechny možnosti finanční podpory česko-německé spolupráce mládeže, inspirovat se z příkladných projektů a inovativních přístupů prezentace měst a obcí
  Účastníci: 15 z ČR a 15 ze SRN
  Obsah:

  Představení organizací a zařízení s projekty a aktivitami pro děti a mládež, představení zástupců českého a němekého svazu měst a obcí, burza organizací, diskuse o možnostech a překážkách přeshraniční/mezinárodní spolupráce, příkladné projekty spolupráce, návštěva/exkurze zařízení z oblasti práce s mládeží, financování projektů 


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Svaz měst a obcí ČR
  Google Maps lokalita: Říčany u Prahy
  ..
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR srdečně zve na připravovaný česko-německý kontaktní a plánovací seminář, který je určen zástupcům měst a obcí a nejrůznějšímu spektru profesionálních či dobrovolných pracovníků s mládeží z ČR a SRN, popř. pro mimoškolně se angažující pedagogy, jejichž obec, popř. město a organizace/škola hledá projektového partnera a je aktivní v rámci česko-německého partnerství měst a obcí.

   

  Srdečně zveme i Vaši partnerskou organizaci či zařízení z Německa, pokud byste chtěli seminář využít jako plánovací a koordinační.

  Termín semináře: čtvrtek, 24. září 2015, 18:00 hodin do soboty, 26. září 2015 cca 12:30 hodin (na závěr semináře mohou účastníci využít společný oběd)

  Dotace na tento seminář byla poskytnuta ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR

  Cíl semináře

  • Účastníci z ČR a SRN získají příležitost oslovit zástupce organizací, zařízení a škol k mezinárodní, resp. česko-německé mimoškolní spolupráci a naplánovat první společné kroky.
  • Seminář se bude zabývat současnými trendy a relevantními tématy (nejen) v oblasti česko-německé spolupráce mládeže v rámci partnerství měst a obcí.
  • Účastníci se navzájem seznámí s inovativními a neobvyklými přístupy/prvky k prezentaci měst a obcí.
  • Účastníci budou mít dostatek prostoru k diskusi, výměně informací, kontaktů a přístupů. Ambicí semináře je tak prosíťovat kontakty navzájem.
  • Účastníci získají přehled o aktuálních tématech v Tandemu a přehled o možnostech financování.
  • Přímo na semináři budete mít možnost konzultovat Vaše nápady, dotazy a připomínky s pracovníky Tandemu, SMO ČR a ostatními účastníky semináře.

  Místo konání a ubytování

  Pavilon Říčany
  Bezručova 222/68
  251 01 Říčany u Prahy
  tel.:+420 323 631 073
  web: www.pavilon-ricany.cz
  e-mail: recepce@pavilonricany.cz

  GPS: 49°59′36.46″ N, 14°40′50.34″ E

  Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích, jednolůžkový pokoj může být zajištěn v případě doplacení příplatku z vlastních prostředků.

  Parkování aut je možné na místě zdarma, u hotelu Pavilon.

  Jízdné
  Tandem hradí 70% cestovného. 
  Cesta autem bude proplacena pouze do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána! 
   
  Tlumočení
  Po celou dobu semináře je zajištěno simultánní tlumočení. (Znalost němčiny není podmínkou účasti).

  Účastnický poplatek
  Příspěvek pro české účastníky včetně ubytování a stravy činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem na účet budete vyzváni po potvrzení účasti. V případě odřeknutí účasti po 21. září 2015 včetně budeme považovat účastnický poplatek jako storno, resp. sankci za pozdní zrušení účasti.

  Tandem nezajišťuje a nehradí žádnou formu a typ pojištění. 

  Co s sebou
  Na páteční burzu organizací si prosím vezměte materiály, podklady či letáky a brožury dokumentující Vaše projekty, aktivity, příp. Vaši školu/organizaci/ spolek za účelem vzájemného seznámení s německými kolegy.

  Přihlášky
  K přihlášení na seminář prosím využijte on-line  formulář:

   

  PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

   

   

  Uzávěrka přihlášek je ve středu 11. září 2015

  Přihlášky německých účastníků přijímá Tandem Regensburg. Informace o semináři
  v němčině naleznete zde: http://www.tandem-org.de/aktuelles/termine/ausserschulischer-austausch/deutsch-tschechischer-jugendaustausch-von-partnerstaedten-und-gemeinden.html

   
   
   
  Těšíme se na Vaši účast!
 • Zvýšení kvality odborných praxí v sousední zemi (23.–25. 9. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: SRN, Drážďany
  Termín: 23. - 25. září 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jan Kučerová


  Cílová skupina: učitelé SOŠ, SOU, VOŠ
  Cíle: plánování společných projektů
  Účastníci: 26
  Obsah:

  podpora při plánování, přípravě, realizaci a vyhodnocení praxí, kontrola kvality, smysluplné sestavení programu, výměna zkušeností aj.


  Cena: 1.000 Kč
  Google Maps lokalita: Drážďany
  .

  Máte partnerskou organizaci v sousední zemi se kterou plánujete společné odborné praxe Vašich žáků? Chtěli byste zvýšit kvalitu zahraničních odborných praxí žáků? Kladete si následující otázky:


  •    Na co je potřeba dbát při přípravě odborné praxe v zahraniční?
  •    Jak provádět vyhodnocení praxe?
  •    Jak vypadá opravdu kvalitní odborná praxe?
  •    Co vše je potřeba udělat pro lepší zorganizování odborné praxe v zahraničí?


  Přijďte sdílet své zkušenosti a nasbírat nové tipy pro kvalitnější plánování, přípravu, realizaci a vyhodnocení zahraniční odborné praxe. Jedním z hlavních témat semináře bude také dokument tzv. Learning Agreement a certifikát Europass-mobility.

  Na semináři budete mít možnost načerpat inspiraci od již zkušených organizací, které jsou do Programu podpory odborných praxí zapojeny. Seminářem Vás budou provázet pracovnice Tandemu a odborní referenti. S jazykovou animací Vás seznámí a provede Kateřina Push.

  Seminář je určen 24 českým a německým ředitelům škol, koordinátorům odborných praxí, mistrům odborného výcviku. Zveme nejen ty, kteří se do Programu podpory odborných praxí již zapojují, ale také nováčky v našem programu.

  Předpokládaný začátek semináře je ve středu 23. září od 18 hod. a ukončení se plánuje na pátek 25. září společným obědem.

  Program podpory odborných praxí umožňuje učilištím, středním a vyšším odborným školám z České republiky a Německa vyslat žáky ve věku od 16 let na několikatýdenní praxi do sousední země. Žáci tak získají nejen nové pracovní zkušenosti  a zlepší si svoji pozici na trhu práce, ale poznají také kulturu a styl života v sousední zemi.

  Těšíme se i na Vaši účast!

  Stáhněte si leták a přihlašujte se do 10. září 2015.

  Leták

  Přihláška

   

 • Seminář v rámci použití brožury pro setkání na památných místech (1.–30. 9. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: vedení
  Místo konání: SRN, Flossenbürg
  Termín: září 2015
  Odpovědné osoby:

  Jan Lontschar, Thomas Rudner


  Cílová skupina: pracovníci památných míst, učitelé a pracovníci s mládeží
  Cíle: Další vzdělávání, použití brožury na českých a německých památných místech
  Účastníci: 6 (ČR) + 6 (SRN)
  Obsah:

  Seminář pro pracovníky s mládeží - prezentace vzniklé brožury, informace o možnoste práce s ní a možnostech financování setkání mládeže na památných místech v ČR a SRN.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Památník Lidice, Památník Terezín, GS Flossenbürg a další německá památná místa
  Google Maps lokalita: Flossenbürg

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Školení jazykových animátorů pro realizaci animací na SŠ (1.–30. 9. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: ČR
  Termín: září 2015
  Odpovědné osoby:

  Eva Wagnerová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři se základním školením
  Cíle: vyškolení v oblasti realizace jazykových animací na SŠ, sbírka vhodných aktivit
  Účastníci: 20 (z ČR a SRN)
  Obsah:

  specializace jazykových animátorů, základy jazykové animace, modelové situace v praxi, sbírka vhodných aktivit


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví SRN v Praze
  Google Maps lokalita: ČR

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Slavnostní akce k výročí Programu podpory odborných praxí (25. 8. – 23. 9. 2015) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: SRN, Drážďany
  Termín: 23. září 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jan Kučerová


  Cílová skupina: učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, VIP, praktikanti
  Cíle: slavnostní shrnutí 15 let Programu
  Účastníci: 40-60
  Obsah:

  Best practise, představení novinek, evaluace, dokumentační film


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Dresden

  Program podpory odborných praxí je od roku 2000 realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Na jeho financování se velkou měrou podílí Česko-německý fond budoucnosti a program EU Erasmus+.


  Na slavnostní akci v rámci jubilea Programu podpory odborných praxí jsou pozváni zástupci z řad institucí odborného vzdělávání, zástupci česko-německých partnerských škol, ředitelé odborných škol, pedagogové a praktikanti, kteří se do programu zapojili.

  Začátek programu je plánován na 14 hodinu v hotelu art´otel, Ostra-Allee 33, Drážďany, Německo.

  14:00 Slavnostní zahájení, Thomas Rudner a Jan Lontschar, ředitelé Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem

  14:15 Klaus Fahle, ředitel Národní agentury pro vzdělávání (NA BIBB), Německo (osloven)

  14:30 Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti

  14:45 Patnáct let Programu podpory odborných praxí, prezentace

  15:15 Příklady dobré praxe, parnerství českých a německých odborných škol

  16:00 Krátký film "15 let Programu podpory odborných praxí"

 • KULTURJAM se rozloučí na Živé ulici (3.–17. 8. 2015) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: jednotlivci
  Místo konání: Šafaříkovy sady - Inspiral garden, Plzeň
  Termín: 15. 8. 2015
 • Workshop jazykové animace pro učitele němčiny v rámci "Letní akademie" SGUN (1.–31. 8. 2015) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: ČR, Hradec Králové
  Termín: srpen 2015
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Spolupráce: SGUN - Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: Hradec Králové

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Informační seminář k Erasmus + (1.–31. 8. 2015) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: srpen 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: koordinátoři projektu Erasmus+ 2015
  Cíle: seznámení s projektovým cyklem a základními údaji k novému projektu, výměna zkušeností
  Účastníci: 15
  Obsah:

  DZS - její činnost, nový projekt. Obsah, cíle, praktická realizace projektu, administrativní záležitosti, finance


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Plzeň

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Seminář dalšího vzdělávání pro jazykové animátory se specializací v Programu podpory odborných praxí (4.–5. 7. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: jednotlivci
  Místo konání: Domažlice
  Termín: 4.-5. července 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři se specializací pro Program podpory odborných praxí
  Cíle: Zvýšení kvalifikace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí, představení nového konceptu přípravných dnů, získání potvrzení k realizaci přípravných dnů od roku 2017.
  Účastníci: 16 jazykkových animátorů z České republiky a Německa
  Obsah:

  Představení nového konceptu přípravných dnů a jeho využití v praxi, interkulturní vzdělání, zprostředkování odborné slovní zásoby, výměna zkušeností.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Domažlice

  Seminář je určen všem jazykovým animátorům, kteří absolvovali specializaci pro Program podpory odborných praxí a chtějí i nadále realizovat přípravné dny v rámci tohoto programu.

  Do konce roku 2016 se musí všichni jazykoví animátoři se specializací pro Program podpory odborných praxí zúčastnit semináře dalšího vzdělávání.

  Program podpory odborných praxí umožňuje učilištím, středním a vyšším odborným školám z České republiky a Německa vyslat žáky ve věku od 16 let na praxi do sousední země. Žáci tak získají nejen nové pracovní zkušenosti  a zlepší si svoji pozici na trhu práce, ale poznají také kulturu a styl života v sousední zemi.

  Z obsahu semináře:

  • představení nového konceptu přípravných dnů
  • praktické tipy k realizaci přípravných dnů
  • interkulturní vzdělávání - referent Karolína Kousalová
  • zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace
  • vytvoření společné výchozí úrovně znalostí pro všechny jazykové animátory v Programu podpory odborných praxí
  • praktická cvičení, workshopy, burza nápadů
  • výměna zkušeností a metodických pomůcek
  • diskuse

  Seminář bude interaktivní, očekáváme zapojení všech účastníků do jednotlivých aktivit.

  Seminář je určen pro celkem 16 vyškolených jazykových animátorů z České republiky a Německa. Předpokladem účastni na semináři je úspěšně absolvované základn íškolení JASAN a specializace pro Program podpory odborných praxí (interkulturní vzdělání).

  Leták

  Přihláška na seminář.

   

 • Specializace pro jazykové animátory v Programu podpory odborných praxí (3.–5. 7. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Domažlice
  Termín: 3. - 5. červenec 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: úspěšní absolventi základního školení JASAN
  Cíle: seznámení účastníků s aktuálním konceptem přípravných dní v rámci jazykové přípravy u odborných praxí, téma interkulturního vzdělávání v novém světle u Tandemu, možnosti rozšiřování odborné slovní zásoby v rámci odborných praxí
  Účastníci: 10
  Obsah:

  Účastníkům bude mj. představen Program podpory odborných praxí, nový koncept přípravných dnů a praktické tipy k jejich realizaci. Tématu interkulturního vzdělávání se bude věnovat odborný referent. Prostor bude dán nápadům ke zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace.


  Cena: 1.100 Kč
  Google Maps lokalita: Domažlice
  .

  Seminář je určen všem jazykovým animátorům, kteří úspěšně absolvovali základní školení a mají chuť realizovat přípranvé dny v Programu podpory odborných praxí a rozšířit si své povědomí o interkultrním vzdělávání.

  Program podpory odborných praxí umožňuje učilištím, středním a vyšším odborným školám z České republiky a Německa vyslat žáky ve věku od 16 let na praxi do sousední země. Žáci tak získají nejen nové pracovní zkušenosti  a zlepší si svoji pozici na trhu práce, ale poznají také kulturu a styl života v sousední zemi.

  Z obsahu semináře:

  • Program podpory odborných praxí - představení
  • představení konceptu přípravných dnů
  • praktické tipy k realizaci přípravných dnů
  • interkulturní vzdělávání - referent Karolína Kousalová
  • zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace
  • praktická cvičení, workshopy, burza nápadů
  • výměna zkušeností a metodických pomůcek
  • diskuse

  Seminář bude interaktivní, očekáváme zapojení všech účastníků do jednotlivých aktivit.

  Seminář je určen pro celkem 10 vyškolených jazykových animátorů z České republiky a Německa, kteří se chtějí specializovat pro Program podpory odborných praxí.

  Těšíme se na Vás!

  Leták_cz

  Na seminář se můžete příhlásit zde.

 • Workshop oživlého landartu (2.–5. 7. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR
  Termín: 2. - 5. červenec 2015
  Odpovědné osoby:

  Kamila Jůzlová


  Cílová skupina: jednotlivci, sdružení, pracovníci s mládeží, pedagogové
  Cíle: vyzkoušení různých metod animačních technik v přírodě a natočení krátkých filmů
  Účastníci: 16 mladých lidí z ČR a SRN
  Obsah:

  Účastníci si pod vedením zkušených lektorů ze spolku Animánie vyzkouší animaci krajiny, přírodních materiálů, principy land-artu a vytvoří společně jeden či více krátkých filmů.


  Cena: zdarma, doprava hrazena účastníkem
  Spolupráce: Bezirksjugendring Oberfranken

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Infocesta pro budoucí učitele a studenty pedagogické fakulty ZČU / UK (17.–20. 6. 2015) Typ akce: informační cesta
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Plzeň, Praha
  Termín: 17. - 20. červen 2015
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Judith Rösch


  Cílová skupina: budoucí učitelé (Referendariat), studenti pedagogické fakulty ZČU / UK
  Cíle: motivace studentů učitelství k budoucímu navázání partnerství českých a německých škol, představení možností programů a projektů Tandemu, zprostředkování informací o Tandemu, jazykové animaci a školském systému v ČR
  Účastníci: 30 (15 z ČR a 15 ze SRN)
  Obsah:

  informace o možnostech česko-německé spolupráce (programy a projekty, organizace, realizace setkání), tematická městská rallye, návštěva školy


  Cena: bude upřesněno
  Spolupráce: projekt
  Google Maps lokalita: Plzeň

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Maultaschen und Piroggen - diverzita v oblasti mezinárodních výměn mládeže (11.–14. 6. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Bad Liebenzell
  Termín: 11.- 14. červen 2015
  Odpovědné osoby:

  Michaela VeseláStefanie Schütz


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
  Cíle: skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací, navštívit příslušné organizace ve Stuttgartu a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
  Účastníci: 10 z ČR
  Obsah:

  Představení pořádajících organizací - Burg Bad Liebenzell, DPJW, DJRA aTandem včetně možností finanční podpory, jazyková animace za doprovodu vyškolené animátorky z Polska, burza organizací, exkurze do Stuttgartu a diskuse s pracovníky integračního zemského ministerstva, kulturního fóra a městského kruhu mládeže Stuttgart, workshopy k tématu diverita v mezinárodních setkáních mládeže, kulurně divadelní večer, projektová práce, výměna informací s účastníky z mnoha zemí, fundraising, ...


  Cena: zdarma
  Spolupráce: DPJW, DRJA, Internationales Forum Burg Liebenzell
  Poznámka: zpětně bude hrazeno 50% cestovních nákladů
  Google Maps lokalita: Bad Liebenzell
  .

  Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže a vhodně implementovat aktivity k tématu diverzita, rozmanitost a interkulturní vzdělávání. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 11. - 14. června 2015 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu. Možné se zúčastnit jen části programu, dle vlastních časových kapacit. 

  Vzdělávací seminář pod názvem "Maultaschen und Piroggen" je ideální formát pro všechny zájemce ze škol, volnočasových zařízení a angažované jednotlivce, kteří by prostřednictvím odborně vedených workshopů chtěli získat hlubší vhled do problematiky diverzity, rozmanitosti a interkulturního vzdělání v kontextu mezinárodních výměn mládeže pod vedením expertky Karin Reindlmeier. Téma bude prezentováno interaktivní formou workshopů, které nabídnou využití tématu diverzity jakožto vhodné prevence xenofobie a rasismu mezi mladými lidmi prostřednictvím úvodu do teorie a především praktickým ukázek včetně evaluace. Odborní hosté a referenti shrnou dosavadní zkušenosti z oblasti mezinárodní práce s mládeží a za moderované diskuse rozvinou Vaše nápady a myšlenky, které by se daly uplatnit a vhodně zakomponovat do Vašich stávajících nebo plánovaných projektů. Fórum nabídne všem účastníkům i jedinečnou příležitost navázat kontakty s možnými partnery z Polska, Německa a Ruska.

  Účastníci také společně zavítají do kompetentních institucí ve Stuttgartu, jež se problematikou diverzity, migrace a rozmanitosti zabývají - emigrační zemské ministerstvo, kulturní fórum a městský kruhu mládeže Stuttgart.

  Současně dostanou všichni příležitost k výměně informací i zkušeností, jakož i k seznámení s projektovým managementem, užitečnou „abecedou“ mezinárodních výměn aneb jak optimálně naplánovat, připravit a realizovat binacionální, resp. multinacionální projekt výměny dětí a mládeže. Nevynecháme ani finanční možnosti, kde čerpat a kde/jak žádat o prostředky. Mnoho jich nabízí právě kooperace s polskými, německými nebo ruskými školami či volnočasovými organizacemi. Inspirujte sebe i ostatní a zlepšete i své jazykové kompetence.

  Tlumočení po celou dobu zajištěno.

  ____________________________________

  PROGRAM A ORGANIZACE AKCE

  • Příjezd ve ČTVRTEK, dne 11. června 2015do 15:00 hodin na místo setkání: 

  Burg Liebenzell

  75378 Bad Liebenzell
  Telefon: 07052-92450
  E-mail: info@internationalesforum.de
  Homepage: http://goo.gl/oM6W03

  Příjezd vlakem: 

  Nádraží Bad Liebenzell ze směru Pforzheim/Stuttgart. Možné využití taxi služby od nádraží k hradu nebo pěšky viz https://goo.gl/maps/Vm6GB

  Příjezd autem:

  GPS souřadnice: 48.774721; 8.729979

  Následovat bude vzájemné seznámení s účastníky při kávě a malém občerstvení

  15.15 – 15.30 hodin
  Přivítání a úvodní slovo paní Gertrud Gandenberger z Internationales Forum Burg Liebenzell e.V.

  15.30  – 18.30 hodin
  Představení DPJW, DJRA, Tandemu a možnosti finanční podpory
  Stefanie Schütz, Szymon Kopiecki, Benjamin Spatz a Michaela Veselá

  20.00 hodin
  Interaktivní část výměny informací a zkušeností s účastníky a možnými projektovými partnery
  Závěr večera v hradním sklípku

  • PÁTEK, 12. června 2015

  9.00 hodin 
  Warming up a jazyková animace na úvod dne

  9.30 – 12.00 hodin
  „Exchange for beginners“ aneb jak krok za krokem připravit mezinárodní setkání mládeže

  13.30 hodin
  Společný odjez do Stuttgartu na exkurzi institucí, jež se problematikou diverzity zabývají

  Kolem 20. hodiny návrat do Bad Liebenzell

  • SOBOTA, 13. června 2015

  9.00 hodin
  Warming up a jazyková animace na úvod dne

  9.15 - 12.30 hodin
  1. část workshopu - Diverzita a interkulturní vzdělávání v rámci mezinárodních výměn mládežem, pod vedením expertky Karin Reindlmeier - více o ni zde: http://www.karinreindlmeier.de/kontakt.htm

  14.30 – 18.00 hodin
  2. část workshopu - Diverzita a interkulturní vzdělávání v rámci mezinárodních výměn mládeže, jméno referenta bude uvedeno

  Kulturní večerrní program 

  • NEDĚLE, 14. června 2015

  9.30 hodin
  Warming up a jazyková animace na úvod dne

  10.00 - 12.00 hodin
  Odborný referát k tématu projektový management se zkušenostmi v oblasti mezinárodních výměn mládeže, příkladná ukázka zpracování projektové žádosti

  12.00 - 12.30 hodin 
  Evaluace, zhodnocení

  12.30 oběd
  Následně konec fóra a odjezd

  _________________________________

  Náklady
  Tandem přebírá veškeré náklady za ubytování a stravování, včetně programové skladby

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
   
  Jízdné
  Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného (tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů). Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána! 

  Přihlášky a kontakt
   
  V případě zájmu pošlete prosím na uvedený email - vesela@tandem.adam.cz - své kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo), včetně zastupující instituce/školy/spolku a data narození pro potřeby zajištění pojištění. Přihlášky německých účastníků přijímá Tandem Regensburg. Informace v němčině naleznete zde: http://goo.gl/LHxOst.
   
  Uzávěrka přihlášek je v pátek 22. května 2015.

   

  Těšíme se na Vaši účast!  

  KONTAKTNÍ OSOBA
   
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 
  Michaela Veselá
  Tel.: +420 377 634 757
  vesela@tandem.adam.cz, www.tandem-org.cz

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň