Archiv akcí 2014

 • Školení jazykové animace pro učitele německého jazyka na středních školách (3. 12. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Třebíč
  Termín: 3. prosince 2014
  Odpovědné osoby:

  Iva Břendová


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka na středních školách
  Cíle: Účastníci se seznámí s metodami a realizací jazykové animace, prakticky si vyzkouší aktivity vhodné pro cílovou skupinu žáků na středních školách.
  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah:

  seznámení s Tandemem a jazykovou animací projekt Němčina nekouše Program podpory odborných praxí metodika a teorie jazykové animace – hry, aktivity praktická ukázka aktivit jazykové animace modelové situace z výuky hodnocení aktivit výměna zkušeností


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Vysočina Education, pobočka Třebíč
  Google Maps lokalita: Trebic

  Akce z důvodu malého zájmu zrušena.


  Jazyková animace je hravá jazyková metoda, která podněcuje zájem o jiný jazyk a kulturu, lidi a zemi. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v interkulturních skupinách. Školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Aktivity jazykové animace mají především motivační funkci při učení se cizímu jazyku. Seminář je určen výlučně pro učitele němčiny na středních školách, zaměření aktivit bude orientované na skupiny žáků ve věku 16–20 let.


   

 • Integrace romské mládeže do volnočasových aktivit (28. 11. 2014) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Frankfurt nad Mohanem
  Termín: 28.−30. listopadu 2014
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá & Kathrin Freier
  Cílová skupina: profesionální či dobrovolní pracovníci s mládeží z volnočasových, vzdělávacích a výchovných sdružení pracujících s romskou mládeží
  Cíle: stručná představení práce s mládeží v obou zemích, zejména romského původu a ostatních minorit, výměna zkušeností, koncepčních přístupů, metodických materiálů, seznámění s praxí ve Frankfurtu nad Mohanem
  Účastníci: 12 z ČR a 12 ze SRN
  Obsah: Představení přítomných organizací a zařízení s jejich projekty a integračními či vzdělávacími programy, vzájemné seznámení, odborné příspěvky ze strany expertů. Návštěva zařízení pracujcí s romskou mládeží a ve své programové volnočasové nabídce umožňují jejich zapojení, diskuse o možnostech a bariérách přeshraniční spolupráce, trh infromací a kulturrní program související s tématem
  Cena: 500,- Kč
  Spolupráce: amarodrom, Roma e.V.
  Ve dnech 28.30. listopadu 2014 se ve Frankfurtu nad Mohanem uskuteční tematický seminář, resp. pracovní setkání pro nejširší spektrum pracovníků s dětmi a mládeží (metodiků), kteří pracují s romskou mládeží.

  ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KONCI STRÁNKY


  Účastníci semináře, tj. pracovníci s mládeží, získají příležitost detailně se seznámit se způsobem a metodikou práce s romskou mládeží v příhodném městě - Frankfurtu nad Mohanem, kde se dlouhodobě koncepčně pracuje s mladými Romy, jakožto i s mladými migranty, cizinci a dalšími minoritami.

  Účastníci navštíví příkladná zařízení, která se mladým Romům věnují, připravují pro ně speciální inkluzivní (a zároveň vzdělávací a multikulturní) programy, realizují terénní programy, spolupracují se školou, rodinami či policií. Organizují různé (mezinárodní) projekty a úzce spolupracují s řadou návazných institucí.

  Pro účastníky se tak nabízí ideální příležitost pro inspirační výměnu metodických postupů a materiálů či načerpání nových informací a zkušeností o tématu/problému, a to mezi českými a německými pracovníky, jakož i mezi zástupci úřadů nebo státních (příspěvkových) institucí.
  Důraz bude kladen na výměnu metodických a koncepčních přístupů, na diskusi o praktických aktivitách a efektivních praktikách, které mají vzdělávací, integrační, multikulturní a výchovný charakter s dostatečnou udržitelností či ověřenou funkčností. Zacílíme na nízkororozpočtové aktivity aneb, jak za málo peněz připravit hodnotný a efektivní program. Jak propojit většinovou, bílou, mládež s romskou a jak s nimi dohromady pracovat. Teoretický in-put bude zajištěn experty v dané problematice, a to českým i německým zástupcem.

  Odborná spolupráce/facilitace s pracovníky sdružení Amaro Drom e.V a Rom e.V. Köln
  Zabezpečen bude dostatečný prostor na vyváženou a objektivní diskusi, která umožní každému jednotlivému účastníku přispět vlastními názory a zkušenostmi.
  Ambicí semináře je také prosíťovat české a německé kontakty navzájem, poznat vzdělávací a inkluzivní přístupy obou stran a náhled na problematiku optikou německých, resp. českých pracovníků.

  Zazní i důležitý příspěvek shrnující možné finanční zdroje (na evropské, bilaterální, národní i lokální úrovni), které by mohly následně sloužit jako cenný základ pro přeshaniční česko-německé projekty s danou cílovou skupinou.

  Žádoucí je přivézt s sebou vzdělávací podklady, které v praxi využíváte a aplikujete, stejně jako brožury, letáky a další propagační materiály, které lépe představí Vaši činnost a aktivity s danou cílovou skupinou.

  Vznik nových přeshraničních projektů je v dané oblasti vítán a bude ze strany Tandemu nadstandardně podporován.


  Seminář bude simultánně tlumočen! Jazykové znalosti nejsou tedy podmínkou účasti.

  Účastnický poplatek (zahrnující program, stravu a ubytování) činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem budete vyzváni v potvrzení o účasti.

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné
  Cestovní náklady ve výši 70 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Pokud pojedete autem, vyplatíme Vám náhradu cestovného ve výši odpovídající 70% ceny jízdenky vlakem 2. třídy. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev.

  Kontaktní osobou pro německé organizace je Kathrin Freier z Tandemu Regensburg. Ta nejen vyřizuje přihlášky německých účastníků, ale také na požádání zašle formuláře a bližší informace o semináři v němčině. Ty najdete i na stránkách Tandemu Regensburg.

  Přihlášky

  Nejpozději do 4. listopadu 2014 vyplňte prosím níže uvedený on-line formulář. Děkujeme.  LETÁK S INFORMACEMI O ORGANIZACI A PROGRAMU  >>>> ON-LINE PŘIHLÁŠKA <<<<
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Brně (25. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Malý sál v 6. patře
  Termín: 25. 11. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Moravskou zemskou kihovnou v Brně
  Google Maps lokalita: Brno czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 25. 11. 20140 od 9:30 do 16:30
  Místo: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Malý sál v 6. patře
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Soňa Vrátná, M.A.
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 11. 11. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 12. 11. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Školení jazykové animace pro učitele německého jazyka na středních školách (25. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 25. listopadu 2014
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková

  Cílová skupina: učitelé německého jazyka na středních školách (SŠ, SOŠ, SOU a gymnázia)
  Cíle: seznámení s metodami, prostředky a cíli jazykové animace, aktivity jazykové animace v praxi, tipy na přípravu a realizaci výuky metodou jazykové animace

  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: seznámení s Tandemem a jazykovou animací
  projekt Němčina nekouše
  Program podpory odborných praxí
  metodika a teorie jazykové animace – hry, aktivity
  praktická ukázka aktivit
  modelové situace
  hodnocení aktivit
  výměna zkušeností


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Goethe-Institut v Praze
  Google Maps lokalita: Prague
  Dne 25. listopadu 2014 pořádal Tandem ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze další celodenní školení jazykové animace určené učitelům německého jazyka na středních školách (tj. SOŠ, SOU a gymnáziích). Školení, které proběhlo v rámci pilotního projektu usilujícího o rozšíření metody jazykové animace na střední školy, se zúčastnilo 19 učitelů z Prahy a Středočeského kraje. Školení vedla zkušená jazyková animátorka Petra Zahradníčková.

  Účastníci se během školení seznámili s metodou jazykové animace, která má především motivační funkci při učení se cizímu jazyku. Zároveň si vyzkoušeli různé hry a aktivity vhodné pro využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Aktivity byly zaměřeny na věkovou skupinu žáků od 15 do 19 let. Jednotlivé hry a aktivity, jejich využití či možné variace lektorka s účastníky zevrubně konzultovala. Učitelé také měli prostor pro výměnu zkušeností a prezentaci vlastních her, cvičení, interaktivních metod a materiálů.

  Vedle motivačního kufříku „Jdi do němčiny!“, připraveného Goethe-Institutem pro úspěšný projekt Tandemu Němčina nekouše, obdrželi účastníci školení také metodickou příručku Němčina nekouše, sbírku aktivit jazykové animace přizpůsobenou pro střední školy a další materiály, jimiž budou moci obohatit svou výuku.

 • Školení jazykové animace pro učitele německého jazyka na středních školách (24. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 24. listopadu 2014
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková

  Cílová skupina: učitelé německého jazyka na středních školách (SŠ, SOŠ, SOU a gymnázia)
  Cíle: seznámení s metodami, prostředky a cíli jazykové animace, aktivity jazykové animace v praxi, tipy na přípravu a realizaci výuky metodou jazykové animace.

  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: seznámení s Tandemem a jazykovou animací
  projekt Němčina nekouše
  Program podpory odborných praxí
  metodika a teorie jazykové animace – hry, aktivity
  praktická ukázka aktivit
  modelové situace
  hodnocení aktivit
  výměna zkušeností

  Cena: zdarma
  Spolupráce: Goethe-Institut v Praze

  Google Maps lokalita: Praha
  Dne 24. listopadu 2014 pořádal Tandem ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze celodenní školení jazykové animace určené učitelům německého jazyka na středních školách (tj. SOŠ, SOU a gymnáziích). Školení, které proběhlo v rámci pilotního projektu usilujícího o rozšíření metody jazykové animace na střední školy, se zúčastnilo 20 učitelů z Prahy a Středočeského kraje. Školení vedla zkušená jazyková animátorka Petra Zahradníčková.

  Účastníci se během školení seznámili s metodou jazykové animace, která má především motivační funkci při učení se cizímu jazyku. Zároveň si účastníci vyzkoušeli různé hry a aktivity vhodné pro využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Aktivity byly zaměřeny na věkovou skupinu žáků od 15 do 19 let. Jednotlivé hry a aktivity, jejich využití či možné variace lektorka s účastníky zevrubně konzultovala. Učitelé také měli prostor pro výměnu zkušeností a prezentaci vlastních her, cvičení, interaktivních metod a materiálů.

  Účastníci školení byli pozváni na slavnostní křest motivačních kufříků „Jdi do němčiny!“, připravených Goethe-Institutem pro úspěšný projekt Tandemu Němčina nekouše. Slavnostního předání kufříků se vedle zástupců Tandemu zúčastnil ředitel Goethe-Institutu v Praze dr. Berthold Franke, německý velvyslanec dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven a zástupce ministerstva školství Richard Banert.

  Vedle motivačního kufříku obdrželi účastníci školení také metodickou příručku Němčina nekouše, sbírku aktivit jazykové animace přizpůsobenou pro střední školy a další materiály, jimiž budou moci obohatit svou výuku.

 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Uherském Brodě (14. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: KCDPV Uherský Brod, Nivnická 1763, učebna 314
  Termín: 14. 11. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Krajským centrem profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
  Google Maps lokalita: Uhersky Brod czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Krajským centrem profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. v Uherském Brodě.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 14. 11. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: KCDPV Uherský Brod, Nivnická 1763, učebna 314
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Soňa Vrátná, M. A.
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 30. 10. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 31. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Olomouci (13. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Vědecká knihovna v Olomouci, budova Bezručova 3, přednáškový sál
  Termín: 13. 11. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Vědeckou knihovnou v Olomouci
  Google Maps lokalita: Olomouc czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 13. 11. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Vědecká knihovna v Olomouci, budova Bezručova 3, přednáškový sál
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Soňa Vrátná, M.A.
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 30. 10. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 31. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Česko-německá spolupráce ve školské oblasti (7. 11. 2014) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Plzeň, ČR
  Termín: 7.-9. listopad 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová a Lenka Pučalíková

  Cílová skupina: učitelé všech typů škol
  Cíle: navázaní nových kontaktů, vznik a podpora nových partnerství, naplánování výměnných stáží nebo setkávání mládeže, seznámení se s možnostmi financování
  Účastníci: 36 z ČR a SRN
  Obsah: kontaktní burza, navazování kontaktů, financování česko-německých projektů a setkání, jazyková animace, Zažij Plzeň - interaktivní prohlídka Plzně
  Cena: 1 000 Kč
  Spolupráce: PAD - Pädagogischer Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz
  Poznámka: Tento seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP, Č.j.: MSMT- 16704/2014-1-653
  Google Maps lokalita: Pilsen, Czech Republic
  Ve dnech 7.-9. listopadu se uskutečnil v Plzni, Evropském hlavním městě kultury 2015, kontaktní seminář pro české a německé pedagogy ze všech typů škol a vzdělávacích zařízení.

  V rámci semináře měli účastníci možnost seznámit se s kolegy ze sousední země a mohli společně rozjet česko-německé aktivity na podporu německého jazyka a česko-německého přátelství.

  Součástí programu byla mj. interaktivní prohlídka centra Plzně, jazyková animace a workshop ke kontaktní databázi. Dále se účastníci seznámili s možnostmi financování v rámci česko-německé spolupráce, ať už se jedná o několikadenní setkání mládeže, nebo o projekty a odborné stáže v sousední zemi. V rámci programu nepřišlo zkrátka ani projektové plánování. Pracovníci Tandemu představili podrobně také Tandem a jeho činnost nejen v rámci školské oblasti, ale i v mimoškolní sféře. Příspěvek o PAD přednesl pan Johannes Gehrke, zástupce této organizace.

  Hlavním cílem semináře bylo navazování kontaktů a zahájení nových aktivit v rámci česko-německé spolupráce, což se podařilo, jak vyplynulo z následné evaluace semináře. • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Pardubicích (3. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Goethe-Zentrum Pardubice, Pernštýnské náměstí 54
  Termín: 3. 11. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Goethe-Zentrem Pardubice, Pernštýnské náměstí 54
  Google Maps lokalita: Pardubice czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Goethe-Zentrem v Pardubicích.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 3. 11. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Goethe-Zentrum Pardubice, Pernštýnské náměstí 54
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Petra Zahradníčková
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 20. 10. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 21. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Informační seminář k novému programu EU Erasmus+: praxe v odborném výcviku (1. 11. 2014) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Plzeň
  Termín: listopad 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová
  Cílová skupina: koordinátoři projektů odborných praxí
  Cíle: seznámení s projektovým cyklem a základními údaji k novému projektu, výměna zkušeností
  Účastníci: 10
  Obsah: Národní agentura - její činnost, nový projekt . Obsah, cíle, praktická realizace projektu, administrativní záležitosti, finance
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Pilsen, Czech republic
  Akce bude vypsána, sledujte náš newsletter Tandem Info.
 • Projekt Zažij Plzeň! Evaluační seminář roku 2014 (1. 11. 2014) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Albrechtice, ČR
  Termín: listopad 2014
  Cílová skupina: průvodci projektu Zažij Plzeň!
  Cíle: Zhodnocení spolupráce s Plzní 2015 a příprava roku 2015.
  Účastníci: 15 z ČR
  Obsah: zhodnocení dosavadních vzdělávacích okruhů, další vzdělávání průvodců v oblasti jazykové animace
  Google Maps lokalita: Albrechtice, Sušice
  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Liberci (24. 10. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec, Malý poslechový sál
  Termín: 24. 10. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci
  Google Maps lokalita: Liberec czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 24. 10. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec, Malý poslechový sál
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Lucie Kroulíková
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 13. 10. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 14. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Mostě (23. 10. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806
  Termín: 23. 10. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz
  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Europe Direct Most a Vysokou školou finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most
  Google Maps lokalita: Most czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Europe Direct Most a Vysokou školou finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 23. 10. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Lucie Kroulíková
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 13. 10. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 14. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Školení jazykové animace pro učitele německého jazyka na středních školách (22. 10. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Ostrava
  Termín: 20. října 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka na středních školách (SOŠ, SOU, SŠ, gymnázia)
  Cíle: Účastníci se seznámí s metodami a realizací jazykové animace, prakticky si vyzkouší aktivity vhodné pro cílovou skupinu žáků na středních školách.
  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: seznámení s Tandemem a jazykovou animací
  projekt Němčina nekouše
  Program podpory odborných praxí
  metodika a teorie jazykové animace – hry, aktivity
  praktická ukázka aktivit jazykové animace
  modelové situace z výuky hodnocení aktivit výměna zkušeností
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Jazyková škola Hello – Ostrava
  Google Maps lokalita: Ostrava
  Jazyková animace je hravá jazyková metoda, která podněcuje zájem o jiný jazyk a kulturu, lidi a zemi. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v interkulturních skupinách.

  Školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Aktivity jazykové animace mají především motivační funkci při učení se cizímu jazyku. Seminář je určen výlučně pro učitele němčiny na středních školách, zaměření aktivit bude orientované na skupiny žáků ve věku 16–20 let.

  Pozvánka
 • Informační odpoledne programu Rozjeď to s Tandemem (9. 10. 2014) Typ akce: informační den
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Brno
  Termín: 9.10.2014
  Odpovědné osoby: Kateřina Podaná

  Cílová skupina: subjekty, které pořádají nebo plánují česko-rakouské a česko-německé mimoškolní projekty pro děti a mládež
  Účastníci: 20 Z ČR
  Obsah: informace o působení Tandemu a možnostech, které nabízí, představení programu Rozjeď to s Tandemem!, prezentace úspěšných modelů česko-německé spolupráce, možnost individuální konzultace
  Cena: zdarma
  Spolupráce: YMCA ICM Brno

  Google Maps lokalita: Brno
  Přihlaste se prosím do 1. října 2014 na podana@tandem.adam.cz Děkuji.
 • Evaluační seminář k projektu S němčinou o krok napřed 2013-2014 (8. 10. 2014) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Praha, Evropský dům
  Termín: 8. října 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová
  Cílová skupina: koordinátoři projektu CZ/13/LLP-LdV/IVT/134299
  Cíle: evaluace, zhodnocení proběhlých stáží a celého projektu
  Účastníci: 6 z ČR
  Obsah: prezentace jednotlivých stáží, vyhodnocení projektu celkově
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Praha
  Evaluační seminář ke končícímu projektu Leonardo z výzvy 2013 se uskutečnil v prostorách Evropského domu v Praze. Akce se zúčastnili 3 koordinátoři odborných stáží a jejich 3 žáci, kteří přispěli svými zážitky a zkušenostmi do diskuse. Společnými silami jsme zhodnotili končící projekt, který byl hodnocen výborně, nevyskytly se téměř žádné problémy během realizace.
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Hradci Králové (2. 10. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: DVPP, Štefánikova 566, Hradec Králové, učebna č. 3
  Termín: 2. 10. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz
  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královehradeckého kraje, Hradec Králové
  Google Maps lokalita: Hradec Kralove czech republic
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT proběhl 2. října 2014 ve spolupráci se Školským zařízením pro DVPP Královehradeckého kraje v Hradci Králové.
  Cílem semináře bylo zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka. Školení se účastnilo celkem 14 učitelek německého jazyka. Lektorkou semináře se stala Mgr. Petra Zahradníčková.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Informační odpoledne programu Rozjeď to s Tandemem (2. 10. 2014) Typ akce: informační den
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Husova 45/622, České Budějovice
  Termín: 2. 10. 2014
  Odpovědné osoby: Kateřina Podaná
  Cílová skupina: subjekty, které pořádají nebo plánují česko-rakouské a česko-německé mimoškolní projekty pro děti a mládež
  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: informace o působení Tandemu a možnostech, které nabízí, představení programu Rozjeď to s Tandemem!, prezentace úspěšných modelů česko-německé spolupráce, možnost individuální konzultace

  Cena: zdarma
  Spolupráce: RADAMBUK, České Budějovice

  Google Maps lokalita: České Budějovice
  Přihlaste se prosím předem na info@radambuk.cz
 • Zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace (27. 9. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Tachov
  Termín: 27. - 28. září 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová, Radka Bonacková

  Cílová skupina: jazykoví animátoři s IKV
  Cíle: možnosti rozšiřování odborné slovní zásoby v rámci odborných praxí
  Účastníci: 10 z ČR a SRN
  Obsah: odborná slovní zásoba v rámci jazykové animace, Program podpory odborných praxí, praktické tipy k jazykovým animacím v oblasti odborných praxí
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Tachov
  Akce je určena pro jazykové animátory Tandemu, kteří již prošli školením pro oblast odborných praxí a chtějí si rozšířit své znalosti a dovednosti. Víkendový program semináře je zaměřen na rozšiřování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace, seminář bude veden formou workshopů a bude se skládat mimojiné z burzy nápadů a z výměny zkušeností.

  Pozvánka s informacemi


  Einladung mit Infos - de


  ----- Přihláška -----
 • Evropský den jazyků (26. 9. 2014) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň, ČR
  Termín: 26. září 2014
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková, Franziska Stölzel (Německá knihovna SVK PK)
  Cílová skupina: žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol
  Cíle: propagace výuky cizích jazyků a kultury
  Účastníci: dle zájmu
  Obsah: Pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol z Plzně a okolí byl připraven bohatý program, který probíhal na různých stanovištích v historickém centru města. Na každé stanici čekaly na žáky a studenty různé hry a soutěže. Rovněž se mohli dozvědět o možnostech pobytů v zahraničí (Evropská dobrovolná služba, Erasmus+ aj.), seznámit se s projektem Plzeň 2015 a vyzkoušet si němčinu (např. formou jazykové animace), angličtinu a další evropské jazyky v praxi.

  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německá a Rakouská knihovna SVK PK, Europe Direct Plzeň, Plzeň 2015, Eurocentrum, Alliance Francaise, Ústav jazykové přípravy ZČU v Plzni, Knihovna města Plzně, Muzeum loutek, Rakouské kulturní fórum v Praze, Goethe-Institut v Praze, Česko-německé fórum mládeže, Do Německa na zkušenou!

  Google Maps lokalita: Pilsen, Czech Republic
  Pod mottem „Jazykové cestování“ se 26. září konal Evropský den jazyků 2014.
  Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ve spolupráci s Europe Direct Plzeň, Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže a dalšími partnery připravila bohatý program plný her, soutěží a vzdělávacích aktivit. Akce byla určena žákům druhého stupně základních škol a studentům středních škol z Plzně a regionu.
  Učitelé, žáci a studenti se nejprve sešli v Evropském domě. Zde se vytvořily skupiny a každá z nich obdržela „herní mapu“ s vyznačenými stanovišti. S mapou se pak skupiny vydaly na cestu po jednotlivých místech v centru Plzně. Na každém stanovišti byl pro děti připraven úkol týkající se cizích jazyků různých zemí, Evropské dobrovolné služby, workcampů, výměnných programů pro mládež a dalších aktivit. Výherci soutěží a her z jednotlivých stanovišť obdrželi drobné odměny.
  Paralelně k programu pro žáky se konal i seminář pro učitele na téma „Možnosti pro školy v novém programu ERASMUS+“.
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže se na akci podílelo dvěma stanovišti v ulici Riegrova 17. První bylo věnováno jazykové animaci, druhé možnostem přeshraničních vzdělávacích mobilit pro mladé lidi do 30 let.

Aktuality

 • 23. 5. 2019 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2019
  Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2019, kde se mohou děti a mladí lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude průběžně doplňován. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám napsat...
 • 22. 5. 2019 Pozvánka na 26. česko-německé setkání mládeže v Teplé
  Poslední volná místa na 26. česko-německém setkání mládeže v Teplé, které se koná 30.5. - 2.6.2019 .  
 • 22. 5. 2019 6. česko-německý workcamp HeuHoj
  Od 6. do 14. 7. 2019 se koná šestý česko-německý senný workcamp Heuhoj: týden plný přírody, kultury, zajímavých setkání a hlavně spousty zábavy na loukách západních Krušných hor.

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň