Archiv akcí 2013

 • Sousedé se stávají přáteli: Slavnostní ukončení projektu (12. 12. 2013) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Bayreuth
  Termín: 12. prosinec 2013
  Odpovědné osoby: Martina Petrakovičová
  Cílová skupina: politická reprezentace, zástupci médií, odborná veřejnost
  Cíle: Informovat širokou veřejnost o výsledcích projektu a přínosech česko-německé spolupráce.
  Účastníci: 40 z ČR a SRN
  Obsah: Informace o výsledcích projektu "Sousedé se stávají přáteli". Prezentace konkrétních výstupů projektu.
  Spolupráce: www.bezirksjugendring-oberfranken.de
  Google Maps lokalita: Bayreuth
  Zpráva z akce:

  Typ akce: příležitostná akce
  Termín: 12. prosince 2013
  Místo: SRN, Bayreuth
  Počet účastníků: 60 účastníků z ČR a SRN

  Slavnostně zakončili 12.12.2013 v kulturním středisku DAS ZENTRUM v Bayreuthu kooperační partneři Tandem Plzeň a Krajský kruh mládeže Horní Franky projekt "Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)". Za účasti politické reprezentace, zástupců médií a odborné veřejnosti byly zhodnoceny výsledky projektu na podporu česko-německé spolupráce dětí a mládeže v Horních Francích, Plzeňském a Karlovarském kraji.

  Nabídky projektu byly zaměřeny na volnočasová sdružení, školy a na jednotlivce. Během dvou projektových let bylo realizováno či podpořeno přes třicet setkání, do kterých se zapojilo 765 účastníků z řad dětí a mládeže. Jednotlivá setkání umožnila výměny v nejrůznějších oblastech, od sportu a tance přes záchrannou službu až po cirkus a hudbu. Další cílovou skupinou projektu byli pracovníci s dětmi a mládeží, pro které byly uspořádány informační dny, kontaktní semináře, odborné setkání a hospitace v zařízeních sousední země. Praktickým výstupem projektu je sbírka 12 modulů, ze kterých je možné sestavit vlastní česko-německé setkání. Příručka je určena všem zájemcům z řad multiplikátorů a pracovníků s mládeží a je volně přístupná na webových stránkách projektu.
 • Informační odpoledne v Mladé Boleslavi (9. 12. 2013) Typ akce: informační den
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Mladá Boleslav, pracoviště VISK, Havlíčkova 456
  Termín: 9. prosinec 2013
  Odpovědné osoby: Mgr. Iva Tesařová

  Cílová skupina: učitelé a ředitelé středních odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol
  Cíle: seznámení se s Programem podpory odborných praxí, praktické informace potřebné k získání finančních prostředů, vybrané otázky projektového cyklu
  Obsah: Realizace a finanční podpora odborných praxí v Německu

  Cena: zdarma
  Informační setkání bylo určeno pedagogům a ředitelům, kteří se zajímají o spolupráci s Německem v rámci odborných praxí, nebo kteří mají německou partnerskou instituci a hledají finanční podporu pro společné aktivity. Program podpory odborných praxí nabízí českým a německým žákům všech oborů odborného vzdělávání ve věku 15–26 let možnost absolvovat minimálně třítýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi.
 • Mládež a multikultura (6. 12. 2013) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 13. 12. 2013
  Odpovědné osoby: Alexander klozar (Tandem) a Yambi Yeka (Cultura Afrika, o. s.)
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží a vedoucí mládeže, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat tématem multikulturality v Evropě
  Cíle:

  Vážení zájemci o seminář, z organizačních důvodů jsme museli tento seminář zrušit. Omlouváme se vám za případné způsobené komplikace.  Poskytnout pracovníkům s mládeží a youth leaderům kompetence k práci s tématem životní hodnoty v multikulturních vzdělávacích programech. Účastníci by měli získat širší povědomí o možnostech, jak uchopit multikulturní aspekty v projektech neformálního vzdělávání.

  Školení navazuje na úvodní vzdělávací modul Multikulti tour, který v regionu proběhl v prosinci 2012. Tato navazující aktivita se má nyní více zaměřit na praxi, tzn. zejména ukázat konkrétní příklady aktivit vhodných pro neformální vzdělávání.
  Účastníci: 15
  Obsah: Seminář je určen především pracovníkům s mládeží a s mladými lidmi ve veřejném i neziskovém sektoru, kteří chtějí začít nebo zkvalitnit práci s tématy kulturní rozmanitost, rasismus nebo xenofobie. Účastníci získají úvod do problematiky interkulturního učení, osvojí si termíny jako rasismus a xenofobie a naučí se s nimi pracovat. Seminář je zaměřen na uplatnění této tématiky v projektech financovaných z grantového programu EU Mládež v akci.
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česká národní agentura Mládež, Cultura Africa, o. s. – Síť multikulturních otevřených klubů
  Google Maps lokalita: náměstí Republiky 135/21, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň-Plzeň 3
  Specifické cíle – co by aktivita měla účastníkům nabídnout:
  • vysvětlit, co znamená pojem životní hodnoty
  • ukázat, jak mohou být životní hodnoty použity v multikultrních vzdělávacích aktivitách
  • představit, v praxi konkrétní příklady aktivit neformálního vzdělávání, které se dají použít v multikultrních vzdělávacích aktivitách

  On-line přihláška na seminář

 • Integrace romské mládeže do volnočasových aktivit (22. 11. 2013) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Berlin
  Termín: 22. - 24. listopad 2013
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá, Kathrin Freier
  Cílová skupina: profesionální či dobrovolní pracovníci s mládeží z volnočasových, vzdělávacích a výchovných sdružení pracujících s romskou mládeží
  Cíle: představení práce s mládeží v obou zemích, zejména romského původu a ostatních minorit, výměna zkušeností, koncepčních přístupů, metodických materiálů, seznámění s praxí v Berlíně
  Účastníci: 12 z ČR a 12 z DE
  Obsah: Představení přítomných organizací a zařízení s jejich projekty a integračními či vzdělávacími programy, vzájemné seznámení, odborné příspěvky ze strany expertů.
  Návštěva zařízení pracujcí s romskou mládeží a ve své programové volnočasové nabídce umožňují jejich zapojení, diskuse o možnostech a bariérách přeshraniční spolupráce, trh infromací a kulturrní program související s tématem

  Cena: 500,- Kč
  Spolupráce: Roma Trial, Romodrom
  Google Maps lokalita: Berlin
  Seminář již proběhl
 • Můj česko-německý projekt - pro vedoucí projektů (13. 11. 2013) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: Skalka u Chebu
  Termín: 13. - 15. listopad 2013
  Odpovědné osoby: Štěpánka Podlešáková, Radka Bonacková, Ulrike Fügel

  Cílová skupina: pedagogové MŠ, školních družin, základních škol (1. a 2. třída), studenti ped. oborů, dobrovolní i profesionální pracovníci dětských a mládežnických organizací
  Cíle: zpracování podnětů z oblasti projektového managementu, propagace materiálů o sousední zemi
  Účastníci: 20 ČR a SRN
  Obsah: organizace přeshraničních projektů, překonávání jazykové bariéry, možnosti financování, P.R. projektu, seznámení s materiály "Projekt jako stavebnice", prezentace k "Vyslancům ze sousední země", workshop
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: http://goo.gl/maps/tvgNB
  Třídenní seminář „Můj česko-německý projekt“, který se konal ve dnech 13. až 15. listopadu 2013 ve Skalce u Chebu, se věnoval tématu plánování a financování přeshraničních projektů pro děti od 3 do 8 let. Dvacet účastnic z českých a německých mateřských škol, základních škol a spolků bylo informováno o projektu "Krůček po krůčku do sousední země", o různých možnostech podpory při plánování a realizaci přeshraničních projektů nejen v předškolní oblasti a o zásadách projektového managementu, přičemž samy měly možnost aplikovat získané znalosti a vytvořit konkrétní návrhy projektů. O financování projektů z Česko-německého fondu budoucnosti referovala Susanne Reitemyer.

  Účastnice obdržely publikaci "Projekt jako stavebnice" s praktickými návody k česko-německým projektům pro tří- až osmileté děti a tipy na další materiály k přeshraniční spolupráci a k rané výuce jazyka a kultury sousední země. Konkrétní metodické aktivity
  představila „vyslankyně ze sousední země“ Petra Zahradníčková.

  Ke stažení

 • Garance kvality v oblasti odborných praxí (6. 11. 2013) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: SRN, Waldmünchen
  Termín: 6. - 8. listopad 2013
  Odpovědné osoby: Iva Tesařová, Lisa Minet
  Cílová skupina: 20 zástupců českých a německých škol
  Cíle: podpora při plánování společných aktivit, financování  Účastníci: 20 z ČR a SRN
  Obsah: Teambuilding, příklady dobré praxe, kontrola kvality, jak podat žádost  Cena: 1200,- Kč, propláceno 50% cestovného
  Google Maps lokalita: Waldmünchen

  Ve dnech 6. -8. listopadu uspořádal Tandem tematický seminář Kontrola kvality v oblasti odborných praxí v německém Waldmünchenu. Semináře se zúčastnilo 12 českých a německých učitelů ze středních odborných škol a učilišť.

  Během workshopů se účastníci seznámili s metodou Teambuildingu pod vedením Kateřiny Vágnerové. Během celého semináře probíhala jazyková animace skvěle provedená jazykovým animátorem Maxem Pushem. Dalšími tématy byl Europass mobility a Kontrola kvality odborných stáží. Zkušený projektový koordinátor Petr Köstler představil projektovou činnost své školy jako příklad dobré praxe a na závěr semináře se účastníci vrhli na teamtrainingovou aktivitu Parcour v blízkém lanovém centru.

  Akce se velmi podařila, účastníci měli dostatek prostoru i pro výměnu svých zkušeností a mohli sdílet své obavy ohledně realizace svých stáží s ostatními. Poděkování patří tlumočníkovi Jiřími Olišarovi za jazykovou podporu během celého semináře.

 • Projekt Němčina nekouše II - specializované školení jazykových animátorů (18. 10. 2013) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: ČR, Poděbrady
  Termín: 18. října - 20. října 2013
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: specializace již vyškolených jazykových animátorů na realizace jazykových animací v rámci projektu Němčina nekouše II

  Účastníci: 20 z ČR a SRN
  Obsah: rozšíření vzdělání jazykových animátorů - jazyková animace jako podpora motivace žáků k výuce němčiny na ZŠ
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti
  Google Maps lokalita: Poděbrady
  Projekt Němčina nekouše II navazuje na úspěšný projekt Němčina nekouše, který trval od 1/2012 do 6/2013 a v jehož rámci proběhlo přes 450 hodin jazykové animace na více než 150 školách ČR a SRN. Cílem pokračování projektu je opět motivace žáků druhých stupňů základních škol k výuce německého jazyka a žáků německých škol k výuce češtiny.

  Seminář specializace jazykových animátorů pro tento projekt byl určen již vyškoleným jazykovým animátorům, kteří se na něm naučili pracovat s konkrétní cílovou skupinou žáků druhých stupňů a rovněž se seznámili s konceptem motivační jazykové animace. Na základě absolvování tohoto semináře jsou pak jazykoví animátoři oprávněni k samostatným realizacím jazykových animací v rámci projektu Němčina nekouše II.

  Účastníci dostali dostatek prostoru pro představení vlastních herních aktivit, které sloužily jako podklad pro rozšíření již stávající brožury k realizaci jazykové animace.

  Této akce se účastnilo celkem 15 jazykových animátorů - 13 z ČR a 2 ze SRN.

  Místo konání:
  Školní hotel Junior

  Hotelová škola a VOŠ hotelnictví a turismu
  Komenského 156/III
  290 60 Poděbrady
  tel.: 325 612 540
  fax: 325 614 292
  e-mail: junior@hsvos.cz

  Účastnický poplatek nebyl vyžadován a každému účastníku bylo proplaceno 50 procent nákladů na jízdné na základě doložení originálu jízdenky. V případě cesty autem se proplatila cena jízdného vlaku 2. třídy.

  Účastníci byli na semináři pojištěni. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích i strava (plná penze) byly hrazeny z prostředků projektu.

  V rámci projektu Němčina nekouše II se počítá s realizací 480 hodin jazykové animace po celé České republice a v německém příhraničí.

  Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Petra Zahradníčková.

 • Kontaktní seminář jako vstupenka do sousední země (10. 10. 2013) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: 10. - 13. října 2013
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá, Kathrin Freier
  Cílová skupina: Nejširší spektrum pracovníků s mládeží, primárně z volnočasových, vzdělávacích a výchovných zařízení. Ale i pedagogové s plány mimoškolních projektů
  Cíle: Získat kompexní přehled o práci s mládeží v ČR a SRN, vhled do praktické činnosti projektu Plzeň 2015 jako EHMK, který zahrnuje i mnoho aktivit pro děti a mládež, projekt Erlebe Pilsen a seznámit se příkladnými subjekty v Plzni a okolí, které pracují s danou cílovou skupinou a zároveň dlouhodobě připravují a realizují česko-německá setkání. Představit přítomné organizace a jejich dosavadní zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce. Navázat kontakty, ideálně najít partnerské sdružení ze sousední země k budoucí spolupráci a plánování dalších společných kroků. Získat metodické tipy jak využít sociální média v přípravě mezinárodního setkání a vyzkoušet si metodu jazykové animace.

  Účastníci: 12 ČR a 12 SRN
  Obsah: Prezentace organizací a Tandemu, best practise, projekt Plzeň 2015 a Erlebe Pilsen, poradenství v oblasti financování, projektového managementu, interkulturní spolupráce, metoda jazykové animace, role neformálního vzdělávání, pozvání experta na česko-německé téma
  Cena: 500,- Kč
  Google Maps lokalita: Plzeň
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň srdečně zve nejširší spektrum pracovníků s dětmi a mládeží na blížící se seminář, který zájemce komplexně připraví na zpracování, příravu a realizaci bilaterálních, popř. mezinárodních projektů. Závazné přihlášky přijímáme do 25. září 2013 . Seminář proběhne v termínu od 10. do 13. října 2013 v Plzni.

  ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KONCI STRÁNKY
  Cílová skupina

  • jste dobrovolníci či profesionálové z oblasti volnočasové a mimoškolní práce s dětmi a mládeží nebo třeba studenti (pedagogických fakult) či angažovaní jednotlivci z řad občanské společnosti
  • připravujete a vedete různé tématické kroužky či kurzy, skautský oddíl či se jiným/příležitostným způsobem zapojujete do aktivit s mládeží
  • angažujete se pravidelně či externě v činnosti DDM, SVČ, klubech mládeže, nízkoprahových zařízení, mateřských centrech, školních klubech, apod.
  • chcete získat nové informace, nové impulzy s mezinárodní dimenzí
  • rádi byste neformálně diskutovali o praxi s německými kolegy, tj. také pracovníky s mládeží
  • chcete poznat aktivity pro děti a mládež v rámci projektu Erlebe Pilsen, projektu Plzeň 2015 a mezi partnerskými městy Plzeň a Regensburg
  • zajímají vás rozdíly mezi formálním, neformálním vzděláváním a informálním učením
  • chtěli byste vědět, "jak využít sociální média v mezinárodní spolupráci s mládeží a získat tipy k jejich motiaci, jak je zapojit do projektu"
  • hledáte inspiraci pro zpestření své běžné práce a/nebo chcete inspiraci ostatním sami nabízet
  • hledáte konkrétní německou partnerskou organizaci, s níž byste v budoucnu mohli realizovat projekty a vyměňovat si zkušenosti

  Cíl a obsah semináře

  Cílem semináře je komplexní příprava pracovníků s mládeží k přípravě a realizaci mezinárodního či česko-německého projektu s cílovou skupinou děti a mládež ve volnočasové oblasti. Cílem kontaktního semináře je navázat nová partnerství mezi organizacemi z nejrůznějších oblastí, představit a propojit existující projekty, informovat se navzájem o stavu a vývoji volnočasové práce s mládeží v obou zemích. Diskutovat nad aktuálními problémy a řešenými otázkami. Zprostředkovat organizační a programové tipy na česko-německá setkání dětí a mládeže. Poznat projekt Erlebe Pilsen a Plzeň 2015 či aktivity pro děti a mládež v rámci partnerských měst Plzeň a Regensburg. Získat přehled o možnostech financování a poradit s projektovým managementem v rámci česko-německého kontextu. Seznámit se blíže s metodou jazykové animace a jejím praktickým využitím.

  Těšíme se na Vás!

  Páteční program je určen pro německé pracovníky s mládeží, ovšem srdečně jsou zváni i čeští zástupci, program bude bohatý a pestrý. Kromě návštěv plzeňských zařízení, které se dlouhodobě věnují mládeži a realizují česko-německé akce, budou účastníci seznámeni s projektem Erlebe Pilsen, který připravuje "na míru" interkativním způsobem prohlídky Plzní pro mladé lidi. Protože není tato část programu pro české účastníky povinná, prosím, uveďte v přihlášce, zda máte zájem přijet již ve čtvrtek večer a zúčastnit se i výše uvedeného programu. Sobota se bude věnovat kromě představení přítomných organizací i odbornému tématu: "Jak využít sociální média v mezinároní práci s mládeží a tipy k motivaci mládeže, jak je zapojit do projektu."


  Během semináře budou rovněž k dispozici informační materiály a tipy k česko-německým výměnám. Těšíme se i na Vaše materiály.

  Rádi také přivítáme Vaše přání a podněty, abychom si pro Vás připravili materiály a přizpůsobili program Vašim očekáváním. Uveďte, prosím, svá přání v přihlášce.

  Organizační tým

  Michaela Veselá
  pracovnice pro mimoškolní oblast
  TANDEM Plzeň

  Kathrin Freier
  pracovnice pro mimoškolní oblast
  TANDEM Regensburg

  Seminář bude simultánně tlumočen!

  Informace k organizaci semináře

  Náklady
  Účastnický poplatek (zahrnující program, stravu a ubytování) činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem budete vyzváni v potvrzení o účasti.

  Seminární místnost

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM
  Riegrova 17, Plzeň
  web: http://www.tandem.adam.cz/sekce/o-tandemu/kontakty


  Ubytování

  vyskokoškolské koleje ZČU
  Bolevecká 30-32, Plzeň (hotelový typ ubytování)
  web: http://skm.zcu.cz/hotel.html


  Pojištění

  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné
  Cestovní náklady ve výši 70 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Pokud pojedete autem, vyplatíme Vám náhradu cestovného ve výši odpovídající 70% ceny jízdenky vlakem 2. třídy. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev.


  Kontaktní osobou pro německé organizace je Kathrin Freier z Tandemu Regensburg. Ta nejen vyřizuje přihlášky německých účastníků, ale také na požádání zašle formuláře a bližší informace o semináři v němčině. Ty najdete i na stránkách Tandemu Regensburg.

  Přihlášky

  Nejpozději do 30. září 2013 vyplňte prosím níže uvedený on-line formulář. Děkujeme

  >>>> ON-LINE PŘIHLÁŠKA <<<<
 • Evaluační seminář k projektu Na praxi k sousedům 2012-2013 (7. 10. 2013) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Pardubice
  Termín: 7. října 2013
  Odpovědné osoby: Iva Tesařová
  Cílová skupina: zástupci škol zapojených do projektu LdV 2012
  Cíle: evaluace projektu
  Účastníci: 8 z ČR
  Obsah: Zhodnocení projektu, diskuse o problémech, předávání zkušeností
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Praha

  Evaluační seminář je každoroční závěrečnou aktivitou k projektu z programu Leonardo da Vinci, sloužící k zhodnocení končícího projektu. Tentokrát to byl projekt Na praxi k sousedům 2012-2013 z Výzvy 2012, který probíhal ve školním roce 2012/2013.

  Do projektu se zapojilo celkem 8 škol z různých míst v České republice, na setkání kromě jedné školy dorazili všichni zástupci. Společně jsme oznámkovali projekt z různých hledisek, nejlépe dopadla komunikace s Tandemem, pak komunikace s partnerskou organizací a jazyková animace. Největší zátěží pro zúčastněné byla časová náročnost projektu, kdy ke své běžné činnosti musí přibrat další věci a zatíží i některé další kolegy z řad účetních atd.

  Po úvodních diskuzích a výměně zkušeností z průběhu a realizace projektu následoval oběd v Kavárně Evropa. V odpoledním bloku jsme se zaměřili na praktikanty a přínos projektu pro ně. Každý zástupce školy namaloval na papír praktikanta a přiřadil k němu získané znalosti, dovednosti, zážitky, poté jsme výsledky prezentovali a diskutovali o kritériích výběru praktikantů a zvýšení dopadu stáží na praktikanty.

  Na závěr jsme si promítli fotografie a prezentace z jednotlivých stáží. Doplnili naše hodnocení, prodiskutovali problémová místa a přidali zlepšovací návrhy pro další projekty.

 • Informační dopoledne na téma: Realizace a finanční podpora odborných praxí v Německu (7. 10. 2013) Typ akce: informační den
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 7. října 2013
  Cílová skupina: učitele a ředitelé SOŠ, SOU a VOŠ
  Cíle:
  • prezentace Tandemu a jeho činnosti
  • představení Programu podpory odborných praxí
  • možnosti financování odborných stáží

  Obsah: Informační setkání je určeno pedagogům a ředitelům, kteří se zajímají o spolupráci s Německem v rámci odborných praxí, nebo kteří mají německou partnerskou instituci a hledají finanční podporu pro společné aktivity. Informační setkání je zaměřeno na praktické informace potřebné k získávání finančních prostředků a na vybrané otázky projektového cyklu.
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Goethe-Zentrum Pardubice

  Informační dopoledne v Pardubicích bylo další z řady informačních dní oblasti odborných praxí v České republice. Tentokrát jsme s informačním programem zavítali do Pardubic, kde se nás ujala paní Inga Meissner v Goethe-Zentrum.

  Délka programu byla 90 minut, během nichž jsme se vzájemně seznámili interaktivní formou. Účastníci se představili pomocí předložených obrázků a pak pomocí sociometrického průzkumu se řadili po místnosti, takže jsme měli šanci zjistit, kdo odkud přijel, jakou školu zastupuje, jaké má zkušenosti atd.

  Celkem dorazilo 14 účastníků z 12 středních odborných škol a učilišť a 2 zástupkyně z Krajského úřadu Pardubice. Oborové zaměření škol bylo různorodé, většina z nich slyšela o Tandemu poprvé, zkušenosti s projektovou činností všeobecně mělo jen pár lidí. Velký zájem byl tedy především o zprostředkování partnerské organizace v Německu, na čemž musíme neustále pracovat, aby vznikla nová partnerství a mohli jsme podporovat nové projekty.

  V rámci programu se účastníci seznámili s Tandemem, podrobně jsme rozebrali i Program podpory odborných praxí a možnosti financování odborných praxí v Německu. Paní Petra Bílá ze Střední školy pro administrativu EU představila účastníkům podařenou stáž, která proběhla v rámci projektu Na praxi k sousedům 2012-2013. Akce se velmi podařila a splnila tak stanovené cíle.
 • Prevence pravicového extremismu v česko-německé práci s mládeží (5. 10. 2013) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Bad Alexandersbad
  Termín: 5. října 2013
  Odpovědné osoby: Martina Petrakovičová, projekt Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)

  Cílová skupina: pracovníci s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků
  Cíle: › Seznámení pracovníků s mládeží s fenoménem pravicového extremismu
  › Prevence proti projevům xenofobie v oblasti přeshraniční práce s mládeží
  › Výměna zkušeností
  Účastníci: 10 z ČR a 10 ze SRN
  Obsah: › Informace k projektu Sousedé se stávají přáteli (2012–2013)
  › Informace o možnostech spolupráce občanské společnosti a státu v boji proti pravicovému extremismu
  › Přehled mezinárodních sítí neonacistů v česko-německých příhraničních regionech
  › Téma pravicového extremismu a jeho místo v česko-německé práci s mládeží
  › Objasnění pozadí násilí z nenávisti
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Krajský kruh mládeže Horní Franky (Bezirksjugendring Oberfranken)
  Bayerisches Bündniss für Toleranz (Projektové pracoviště proti pravicovému extremismu Bavorského svazu na podporu tolerance).

  Google Maps lokalita: Bad Alexandersbad

  Zpráva z akce


  Typ akce: pracovní setkání
  Termín: 5. října 2013
  Místo: SRN, Bad Alexandersbad
  Počet účastníků: 15 účastníků z ČR a SRN

  Projekt Sousedé se stávají přáteli (2012-2013) ve spolupráci s Projektovým pracovištěm proti pravicovému extremismu Bavorského svazu na podporu tolerance uspořádal 5. října 2013 v Evangelickém vzdělávacím centru v Bad Alexandersbad odborné setkání na téma „Prevence pravicového extremismu v česko-německé práci s mládeží“.

  Toto odborné setkání bylo reakcí na zvyšující se výskyt pravicově extremistických tendencí na obou stranách hranice a cílem bylo seznámit s tímto tématem české a německé pracovníky s mládeží. Se svými příspěvky vystoupili tři odborní referenti v oblasti pravicového extremismu - Martin Becher (Projektové pracoviště proti pravicovému extremismu Bavorského svazu na podporu tolerance), Juliane Niklas (Bavorský kruh mládeže) a Klára Kalibová (In IUSTITIA, o.s.). Každý z referentských příspěvků byl doprovázen živou diskusí a výměnou zkušeností mezi přítomnými zástupci institucí pracujících s mládeží, což jen potvrdilo aktuálnost a naléhavost daného tématu.


  Setkání je organizováno projektem "Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)".
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programů Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.
  Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
 • Výchova k demokracii (1. 10. 2013) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN
  Termín: podzim 2013
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá, Kathrin Freier
  Cílová skupina: zástupci volnočasových, vzdělávacích a výchovných sdružení pracujících s mládeží v libovolné oblasti, pedagogové všech typů škol
  Cena: 500,- Kč
  Spolupráce: Demokratisch handeln
  Akce se připravuje. Pokud máte zájem o včasné informace, sledujte newsletter Tandem info.
 • Evropský den jazyků (26. 9. 2013) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 26. září 2013
  Odpovědné osoby: Dana Pleskotová, Barbora Živná

  Cílová skupina: Žáci 2. stupně základních škol a studenti středních škol z Česka a Německa
  Cíle: Podpořit německý jazyk na českých základních školách, informovat o kultuře a historii Plzně.

  Účastníci: cca 80
  Obsah: Jazyková animace, hry, soutěže, prezentace.
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německá knihovna v Plzni; Knihovna města Plzně,p.o.; Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015
  V novém školním roce se opět přiblížilo 26. září - Evropský den jazyků 2013. Tradičně si tento den společně připomínáme, a i letos bychom jej rádi - společně s Vámi - oslavili.

  Ve spolupráci s Německou knihovnou v Plzni, Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, informačním střediskem Europe Direct Plzeň, Knihovnou města Plzně, Muzeem loutek v Plzni a EHMK Plzeň 2015 jsme připravili bohatý program plný her, soutěží a různých vzdělávacích aktivit. Akce je určena žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol z Česka a Německa.

  Zveme Vás, Vaše žáky a studenty, ve čtvrtek 26. 09. 2013 od 10 hodin k nám - do Německé knihovny v Plzni, náměstí Republiky 12. Zde společně s kolegyněmi z Německé knihovny a z informačního střediska Europe Direct vytvoříme skupiny dětí a studentů. Každá skupinka obdrží „herní mapu“ s vyznačenými stanovišti. S mapou se pak vydá po jednotlivých místech v centru Plzně. Na každém stanovišti bude pro děti připraven úkol - hra, jazyková animace, krátké video, soutěž nebo např. vystoupení žonglérů. Výherci soutěží a her budou odměněni. Účastníci dostanou možnost navštívit zajímavá centra kultury a vzdělávání v centru Plzně a zároveň se dozvědět více o jejich historii, práci a možnostech využití pro ně samotné.

  Velmi vítáme, pokud si české školy z Plzně a okolí k účasti v této akci pozvou své partnerské školy z Německa, na všech stanovištích zajistíme komentář v češtině i v němčině.

  Svačinu si účastníci přinesou sebou, malé občerstvení a nápoje budou k dispozici v atriu Německé knihovny v Plzni na náměstí Republiky.


  PROGRAM
  Těšíme se s Vámi na viděnou!

  Přihlásit se můžete do 16.9.2013.

 • Další vzdělávání jazykových animátorů v oblasti Programu podpory odborných praxí (21. 9. 2013) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Nürnberg
  Termín: 21. - 22. září 2013
  Odpovědné osoby: Iva Tesařová, Lisa Minet
  Cílová skupina: jazykoví animátoři s IKK
  Cíle: Metody a tipy práce s odbornou slovní zásobou v rámci jazykové animace.
  Účastníci: 12 z ČR a SRN
  Obsah: workshopy k práci s odbornou slovní zásobou v rámci odborných praxí, burza nápadů
  Cena: 500 Kč, propláceno 30% cestovného
  Google Maps lokalita: Nürnberg
  Obsahem semináře bylo seznámení účastníků s tématem zprostředkovávání odborné slovní zásoby v rámci jazykové animace. Seminář byl zaměřen na metodiku práce s odbornou slovní zásobou.

  leták s informacemi

 • Specializace v rámci Programu podpory odborných praxí pro jazykové animátory (19. 9. 2013) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: SRN, Norimberk
  Termín: 19. - 22. září 2013
  Odpovědné osoby: Iva Tesařová, Lisa Minet
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: proškolení v interkulturní komunikaci a zrostředkování odborné slovní zásoby při odborných praxích
  Účastníci: 16 z ČR a SRN
  Obsah: metody, hry k jazykové animaci, povinnosti animátora
  Cena: 1300,- Kč, propláceno 50% cestovného
  Poznámka: Tento seminář je akreditován.Č.j. MSMT-11826/2013-201-405

  Google Maps lokalita: Nürnberg

  Program podpory odborných praxí nabízí českým a německým žákům všech oborů odborného vzdělávání ve věku 15-26 let možnost absolvovat minimálně třítýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi. Součástí programu je jazyková a interkulturní příprava (jazyková animace).

  Tento seminář je koncipován jako rozšiřující školení pro jazykové animátory, kteří prošli základním školením jazykové animace a mají zájem působit v oblasti odborných praxí.
  Obsahem semináře je seznámení účastníků s tématem Interkulturní komunikace a zprostředkováváním odborné slovní zásoby v rámci jazykové animace. Seminář je zaměřen na metodiku práce s různými skupinami za různých specifických podmínek, které mohou v oblasti odborných praxí nastat. Obsahově a metodicky si nastíníme přípravu několikadenní animace. Nabídneme Vám také možnost výměny zkušeností a poskytneme Vám spoustu dalších zajímavých tipů a rad.  leták s informacemi


 • Bilaterální výměny ve školské oblasti (1. 9. 2013) Typ akce: konference
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: SRN, Berlín
  Termín: 7. - 8.10.2013
  Odpovědné osoby: Dana Pleskotová, Hansjürgen Karl
  Cílová skupina: zkušení učitelé, odborníci v oblasti mobility ve školství
  Cíle: výměna informací a rozvoj budoucích perspektiv
  Účastníci: 60 (z ČR, Německa, Polska, Francie)
  Obsah: - nová média - udržitelnost a kvalita meziškolních partnerství -mezinárodní výměnné programy jako součást profilu školy - mezinárodní charakter ve vzdělávání a dalším vzdělávání učitelů
  Spolupráce: bilaterální organizace
  Google Maps lokalita: berlin
  Akce se připravuje. Pokud máte zájem o včasné informace, sledujte newsletter Tandem info.
 • Informační seminář k projektu "S němčinou o krok napřed 2013-2014" (27. 8. 2013) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: 27. srpna 2013
  Odpovědné osoby: Iva Tesařová
  Cílová skupina: zástupci škol účastnících se projektu 2013
  Cíle: předání informací, tipy, jak realizovat, organizační záležitosti
  Účastníci: 8 z ČR
  Obsah: vyúčtování, závěrečné zprávy, samotná realizace
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Pilsen, Czech Republic
  Pracovní setkání k novému projektu Leonardu 2013 se uskutečnilo dne 27. srpna 2013 v zasedací místnosti Tandemu Plzeň od 10:00 do 15:00. Setkání se neslo v přátelské atmosféře, zúčastnili se ho 4 zástupci ze 6 zapojených škol.

  Hlavním tématem byl samozřejmě nový projekt, na začátku se všichni účastníci představili, abychom měli všichni představu, s kým dalším se na projektu podílíme. Pro některé z nich to byla nová zkušenost, protože v minulosti ještě projekt Leonardo neabsolvovali. Velmi pozitivní byla vzájemná interakce mezi zkušenými a nezkušenými, kdy zkušenější přednesli své poznatky z předchozích projektů.

  Na setkání se hodně diskutovalo, probírala se ožehavé téma financí a následného vyúčtování. Všichni se seznámili s novinkami v projektu jako je rozšíření hodin přípravy jazyka před stáží. Názorně jsme si ukázali, co je nutné vyplnit v Europassu mobility a jak na vyplnění závěrečných zpráv. Pro všechny účastníky to bylo velice plodné setkání a první krok k úspěšnému projektu.

 • Konferenci o možnostech česko-německé spolupráce v rámci partnerství měst a obcí (18. 6. 2013) Typ akce: konference
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR, Praha, Goethe institut
  Termín: 18. červen 2013
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá
  Cílová skupina: zástupci měst a obcí, kteří připravují a realizují projekty pro děti a mládež v rámci partnerství měst a obcí s německými protějšky
  Cíle: možnosti česko-německé spolupráce v oblasti dětí a mládeže, prezentace best practise projektů mezi českými a německými partnerskými městy se zaměřením na cílovou skupinu mládež, finanční zdroje
  Účastníci: 60 z ČR + SRN
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Svaz měst a obcí ČR
  Google Maps lokalita: Praha
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň ve spolupráci se Svazem měst a obcí připravuje konferenci, která se bude primárně věnovat možnostem česko-německé spolupráce v oblasti dětí a mládeže, představí příklady fungujících projektů mezi českými a německými partnerskými městy se zaměřením na cílovou skupinu mládež a detailněji se bude věnovat finančním zdrojům, jež česko-německé výměny a setkání mládeže podporují.
  Účastnit se mohou nejen zástupci partnerských měst a obcí, ale i pedagogové, pracovními nejrůznějších institucí a organizací, jakož pracovníci s mládeží, jež se v rámci partnerství projektově anagažuji.

  Datum: 18. června 2013
  Místo: Goethe institut, Masarykovo nábřeží 224/32, 110 00 Praha 5

  Program:
  • 10:00 hod Úvodní slovo zástupce SMO ČR, ředitele Tandemu a příspěvek vrchní ředitelky Odboru strategie a evropských záležitostí MŠMT (Mgr. Gabriela Hůlková, Ing. Jan Lontschar a RNDr. Michaela Kleňhová)
  • 10:30 hod Představení Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem - nabídka akcí a seminářů (Ing. Jan Lontschar)
  • 11:15 hod Prezentace SMO ČR a příspěvek na téma: „Současné trendy v partnerství měst a obcí a její potenciál pro rozvoj obcí a místních komunit“ (Mgr. Gabriela Hůlková)
  • 11:45 hod I. Příklad/y úspěšných přeshraničních projektů v rámci partnerství měst Česka a Německa
  • 12:15 hod Přestávka na kávu
  • 12:30 hod Možnosti financování česko-německé spolupráce v oblasti mládeže + diskuse (Ing. Jan Lontschar a Mgr. Michaela Veselá)
  • 13:15 hod Přestávka na občerstvení
  • 13:45 hod II. Příklad/y úspěšných přeshraničních projektů v rámci partnerství měst Česka a Německa
  • 14:30 hod Diskuse
  • 15:00 hod Předběžný konec setkání

  Svou účast potvrďte, prosím e-mailem na adresu: vesela@tandem.adam.cz nebo hulkova@smocr.cz.

  Dotazy směrujte prosím na Mgr. Michaelu Veselou.

  Děkujeme a těšíme se na setkání.
 • Informační den na téma: Finanční podpora odborných praxí v Německu (17. 6. 2013) Typ akce: informační den
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: České Budějovice
  Termín: 17. června 2013
  Cílová skupina: učitelé, ředitelé středních odborných škol a učilišť a vyšších odborných škol
  Cíle:
  • prezentace Tandemu a jeho činnosti
  • představení Programu podpory odborných praxí
  • možnosti financování odborných stáží

  Cena: 0 Kč
  Spolupráce: Goethe- Zentrum ČB
  Tandem ve spolupráci s Goethe-Zentrum v Českých Budějovicích připravil dne 17. června 2013 od 12:00 do 14:00 informační setkání na téma "Finanční podpora odborných praxí v Německu" pro pedagogy a ředitele škol, kteří se zajímají o spolupráci s Německem v rámci odborných praxí, nebo kteří mají německou partnerskou organizaci a hledají finanční podporu pro společné aktivity.

  O informační odpoledne byl velký zájem, zúčastnilo se ho celkem 22 účastníků ze 14 odborných škol, 1 zástupkyně z Krajského úřadu Jihočeského kraje a 1 zástupkyně Jihočeské hospodářské komory. Zástupci škol byli nejen z Jihočeského kraje, ale měli jsme i zástupce z jedné pražské školy, oborové zaměření škol bylo velmi pestré od cestovního ruchu přes technické obory až k rybníkářství, které je typické pro tento kraj.

  Informační setkání bylo zaměřeno na praktické informace potřebné k získání finančních prostředků a na vybrané otázky projektového cyklu.

  Úvodní slovo si vzala paní Pilná z Goethe-centra a představila účastníkům činnost centra včetně nabídek pro učitele, pak se dostal ke slovu ředitel Tandemu pan Jan Lontschar, který prezentoval činnost Tandemu a zjistil od účastníků, z kterých škol přicházejí, jaké mají zkušenosti se zahraniční spoluprací a s praxemi v Německu. Pak přišla na řadu referentka Best practise paní Ludmila Kolářová Čtvrtníková ze školy ve Spáleném Poříčí, kde se již několik let daří odborným praxím s německou školou z Neumarktu. Poslední prezentaci měla na starosti Iva Tesařová, která s účastníky podrobně prošla možnosti financování v rámci Programu podpory odborných praxí a seznámila účastníky s podklady, které obdrželi. Na závěr proběhla krátká diskuse a osobní pohovory.


 • Sousedé se stávají přáteli: Informační cesta na Bambiriádu (25. 5. 2013) Typ akce: informační cesta
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR, Cheb
  Termín: 25. květen 2013
  Odpovědné osoby: Martina Petrakovičová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží z Horních Franků
  Cíle: Seznámení se strukturou práce s dětmi a mládeží v Česku
  Účastníci: 10 ze SRN
  Obsah: Návštěva stánků institucí a organizací věnujících se práci s dětmi a mládeží, seznámení s možností kooperace
  Cena: zdarma
  Spolupráce: www.bezirksjugendring-oberfranken.de
  Google Maps lokalita: cheb
  Zpráva z akce

  Název akce: Informační cesta na Bambiriádu
  Typ akce: informační cesta
  Termín: 25. května 2013
  Místo: ČR, Cheb
  Počet účastníků: 2 koordinátorky projektu + 3 pracovníci s mládeží ze SRN


  V sobotu 25. 5. 2013 navštívily koordinátorky projektu Sousedé se stávají přáteli (2012–2013) Bambiriádu v Chebu – každoroční přehlídku činnosti organizací věnujících se dětem v Karlovarském kraji.

  Tato informační cesta měla splnit následující cíle:
  1) Informovat veřejnost Karlovarského kraje o projektu, dostat projekt do povědomí místních lidí;
  2) nabídnout konkrétní možnosti česko-německé spolupráce v rámci projektu;
  3) seznámit hornofrancké pracovníky s dětmi a mládeží s činností v dané oblasti v českém příhraničí;
  4) konfrontovat české děti s česko-německou historií jejich kraje a německy hovořícími sousedy.

  Na Bambiriádě, konané v areálu Chebského hradu, se toho dne prezentovalo na patnáct sdružení a organizací. Návštěvníky byly především rodiny s dětmi školního věku. Projekt byl přítomen s vlastním informačním stánkem. Každý návštěvník obdržel leták projektu, cíleně pak byly nabízeny plakáty na akce Česko-německý víkend pro šachisty, Mini-Bayreuth a Jufinale.

  S německou koordinátorkou projektu přijeli tři zástupci z Horních Franků, kteří si prošli stánky ostatních vystavovatelů a seznámili se s městem Cheb, ležícím v bezprostřední blízkosti česko-německých hranic a tedy výhodným pro přeshraniční aktivity.

  Pro děti si koordinátorky projektu připravily česko-německou rallye po hradě. Úkolem bylo prozkoumat areál a najít odpovědi na deset otázek souvisejících s historií hradu a města Cheb, která byla úzce provázána s německým rodem Štaufů. Rallye obsahovala i bonusovou otázku, jež vyzývala děti k oslovení přítomných německých pracovníků. Malí návštěvníci tak byli často nuceni překonat vlastní ostych a vyzkoušet si použití cizího jazyka v praxi. Všem se nakonec tento úkol podařilo splnit.

  Informační cesta na Bambiriádu naplnila vytyčené cíle. Koordinátorky projektu se mohly radovat jak ze spokojených zástupců z Horních Franků odnášejících si infomateriály o českých organizacích, tak z usměvavých dětí, které díky rallye zažily trochu německé reality, a nakonec i z jejich rodičů odcházejících s povědomím o projektu Sousedé se stávají přáteli (2013–2013).

Aktuality

 • 22. 5. 2019 Pozvánka na 26. česko-německého setkání mládeže v Teplé
  Ještě jsou dvě volná místa pro 26. česko-německého setkání mládeže v Teplé, které se koná 30.5. - 2.6.2019 v Teplé.  
 • 22. 5. 2019 6. česko-německý workcamp HeuHoj
  Od 6. do 14. července 2019 se koná šestý česko-německý senný workcamp Heuhoj. Zveme Vás na týden plný přírody, kultury, zajímavých setkání a hlavně spousty zábavy na loukách západních Krušných hor.
 • 17. 5. 2019 30 let svobody. Moje Evropa, můj příběh, moje budoucnost
  Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice a Nadace Hannse Seidela v Praze Vás srdečně zvou na pódiovou diskuzi 30 let svobody. Moje Evropa, můj příběh, moje budoucnost. Diskuze se koná dne 29. 5. 2019 v 16:30 hodin (vstup: 16:00 hodin) na Zastoupení...

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň