TISKOVÁ ZPRÁVA: Česko-německá spolupráce mládeže se zaměřuje především na společnou budoucnost

23.3.2021

Koordinační centra TANDEM v Čechách i Německu dnes slavnostně zahajují aktivní komunikaci tématu „Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita.“ Online konference 23. března se zúčastní více než stovka odborníků z obou zemí.

„Klíčovým tématům se věnujeme už řadu let,“ vysvětluje Thomas Rudner, vedoucí německé organizace TANDEM. „Tuto komunikační linku zvolila Česko-německá rada pro spolupráci a výměny mládeže jako stěžejní pro nadcházející roky. Jejím cílem je vést mladé k aktivnímu hledání odpovědí na nejrůznější společensko-politické otázky, které je zajímají, a rozvíjet přitom také kritický úsudek.“ Jeho česká kolegyně z plzeňského TANDEMu Lucie Tarabová doplňuje: „Toto vše by samozřejmě nešlo realizovat bez učitelů, specialistů v práci s mládeží i všech dobrovolníků, kterým patří náš obrovský dík za spolupráci.“

Zájem o stěžejní téma je obrovský. Odpolední online konference se zúčastní více než sto odborníků z obou zemí, čtyřhodinový program budou simultánně překládat česko-němečtí tlumočníci. Organizátoři budou akci kvůli navýšení kapacit živě přenášet v obou jazycích přes stream Vimeo. Jedním z významných hostů konference je Dr. Christian Lüders, někdejší vedoucí oddělení mládeže v Německém mládežnickém institutu. Ten představí nejnovější trendy a výsledky výzkumu z aktuální 16. zprávy spolkové vlády o dětech a mládeži. 

Generaci mladých na konferenci zastupuje Barbora Kvasničková, která v letech 2019 až 2020 působila jako mladá delegátka České republiky do OSN. „Měla jsem jedinečnou příležitost poznat mezinárodní i české diplomatické a politické prostředí. Přesvědčila jsem se, že míra zapojení mladých neustále roste,“ zdůrazňuje Kvasničková. „Celý problém změny klimatu asi nevyřešíme, ale určitě je to prostor, kde se má rozhodovat v zájmu nejmladších a budoucích generací, ideálně s nimi,“ dodává.

Koordinační centra v této souvislosti plánují pravidelná odborná fóra i semináře ke konkrétním tématům, kterými jsou například mediální gramotnost, migrace, změna klimatu, účast mladých na demokracii nebo přeshraniční projekty podporující soudržnost v Evropě a upozorňující na nebezpečí pravicového extrémismu. V říjnu TANDEM pro mladé pořádá mezinárodní mediální konference, kde budou pracovat na společných projektech s novináři, fotografy a influencery.

TANDEM nenabízí jen své vlastní akce, ale pomáhá také organizacím nalézat zdroje financování. Konkrétní příklad česko-německé spolupráce v praxi na tiskové konferenci představila Valentina Eimer, manažerka česko-německá divadelní síť Čojč. Ta informovala o scénickém projektu pro mladé, který se uskuteční online. „Události a zkušenosti z minulého roku jasně ukazují, jak důležitá je česká-německá spolupráce i angažovanost v kulturním životě v obou zemích,“ uvádí Valentina Eimer. „Divadelní síť Čojč se o to bude zasazovat i nadále a počítá s realizací kreativních projektů setkávání mladých v rámci stěžejního tématu,“ doplňuje. 

Konference se koná na zbrusu nové platformě DINA.international, která byla vyvinuta speciálně pro organizace působící v mezinárodní spolupráci. Umožňuje skupinovou práci, setkávání kolegů, tlumočení, chat nebo sdílení dokumentů na jednom místě. „DINA je v souladu s ochranou dat, bez reklam a zdarma,“ informuje Thomas Rudner, a dodává: „Je proto ideálním nástrojem, který umožňuje mezinárodní setkávání i v době pandemie.“ 

KONTAKT:

Lenka Mahdalová
public relations
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
tel.: +420 377 634 762
www.tandem-org.cz
Utváříme společnou budoucnost.

Kdo je TANDEM?

Jsme ústředními specializovanými agenturami Spolkové republiky Německo a České republiky pro výměny mládeže a škol mezi těmito dvěma zeměmi. Poskytujeme poradenství a podporu institucím a organizacím při realizaci německo-české výměny mládeže. Mezi úkoly TANDEMu patří také finanční podpora různých formátů mezinárodní práce s mládeží. Realizujeme nejen vlastní aktivity v prioritní oblasti, ale finančně podporujeme také tematicky zaměřené aktivity dalších aktérů česko-německé spolupráce. Plzeňské Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM organizačně spadá pod Západočeskou univerzitu v Plzni. http://www.tandem-org.cz  

„Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita.“

Stěžejní téma představuje tříletou obsahovou linku v podpoře česko-německé spolupráce. V jeho duchu se pak nese nejen vlastní činnost TANDEMu, ale i podpora tematicky orientovaných aktivit dalších aktérů česko-německé spolupráce. Aktuální téma TANDEMu pro roky 2020 – 2022 se nazývá „Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita.“ a klade důraz na zapojení občanského vzdělávání do česko-německé spolupráce, výchovu k demokracii, angažovanost mladých lidí ve společnosti a vědomou práci s diverzitou ve vzdělávání. Historické a politické vzdělání, historie a současnost v něm mají být vzájemně propojeny. Nový program rovněž vychází z výsledků aktuální 16. zprávy o dětech a mladých lidech spolkové vlády a výsledků naší poslední německo-české konference pro mládež v Berlíně. http://jugend-gestalten-zukunft.eu/  

DINA.international

Platforma je společným projektem mezinárodních organizací pro výměny mládeže. Na jejím vývoji spolupracovala Německá odborná společnost pro mezinárodní práci s mládeží a 5 binacionálních organizací pro práci s mládeží: česko-německá (Tandem), německo-francouzská (DFJW), německo-ruská (DRJA), německo-polská (DPJW) a německo-izraelská (Conact). V uvedených jazykových mutacích bude také DINA.international fungovat, navíc má angličtinu, arabštinu a hebrejštinu. Je to samostatný systém, který zaručuje ochranu osobních údajů, je zajišťován na klimaticky neutrálních serverech a je konfigurován pro webový prohlížeč (není třeba stahovat aplikaci a třetí osoby nemají přístup k datům na pozadí). Servery, na kterých platforma běží, se nacházejí v Německu, software je open source. https://dina.international

PŘEHLED AKCÍ 2021 se zaměřením na stěžejní téma:

● Kick-off a DINA.international a tisková konference 

● 2. setkání pracovní skupiny ke stěžejnímu tématu 

● 1.metodická dílna 

● 2. metodická dílna 

● Česko-německé odborné fórum 

● Česko-německá mediální konference 

● 3. metodická dílna 

● 3. setkání pracovní skupiny ke stěžejnímu tématu 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: