Financování výměn v rámci stěžejního tématu

11.8.2023

Zabýváte se tématy, co nějak souvisejí s udržitelností? Pak pro vás máme dobrou zprávu! Německá kancelář Tandemu má každoročně k dispozici finanční prostředky na podporu projektů, které vznikou v rámci našeho stěžejního tématu "Udržitelnost v česko-německých výměnách mládeže". Žádost podává vaše partnerské zařízení z Německa a uzávěrka přihlášek na rok 2024 je 1. října 2023.

Česko-německá Rada na svém zasedání v březnu 2023 rozhodla o "Udržitelnosti v česko-německých výměnách mládeže" jako o nové tematické a finanční prioritě Tandemu pro roky 2024 - 2026. Komplexní téma "udržitelnost" zahrnuje zřejmá témata, jako je životní prostředí a klima, ale umožňuje také rozšíření o témata, jako je well-being nebo udržitelný sociální rozvoj, tedy např. posilování demokratické občanské společnosti.

Důležitou součástí stěžejního tématu je i finanční podpora. Německá kancelář Tandemu v Regensburgu každoročně dává k dispozici na projekty související se stěžejním tématem až 100 000 eur v rámci zvláštního financování z prostředků Spolkového plánu pro děti a mládež (Kinder- und Jugendplan des Bundes). Cílem je, aby se mladí lidé zabývali problematikou udržitelnosti přeshraničně, rozšířili svou schopnost úsudku a naučili se takovému jednání.

Financována mohou být setkání dětí a mládeže, ale i setkání pracovníků s mládeží, která se zaměřují na toto téma. Financovány mohou být také materiály (např. filmy, tiskové produkty, výstavy). Zásadní je inovativní přístup k tématům nebo neobvyklá forma, udržitelné výsledky a pokud možno zviditelnění projektu na veřejnosti.

Téma udržitelnosti by se mělo týkat nejen projektů jako takových, ale i samotné financování by mělo mít udržitelnější efekt. Proto se chceme zaměřit především na podporu nejednorázových projektů, které mají dlouhodobější vizi do budoucna. Krátkodobé projekty samozřejmě nevylučujeme.

Možná témata:

 •     Udržitelnost na akcích (cesta, program, stravování, ubytování).
 •     Odpovědnost vůči životnímu prostředí a ochrana klimatu.
 •     Projekty na posílení duševního zdraví a pohody dětí a mládeže (výslovně bez terapeutického zaměření).
 •     Každodenní digitální život, je to udržitelné?
 •     Vzdělávání v oblasti udržitelné demokracie.
 •     a další...

 

Projekty mohou probíhat od roku 2024, vítány jsou i víceleté projekty v období 2024 - 2026. Součásti projektu, např. přípravné nebo naopak evaluační setkání, by měly probíhat v obou zemích. Poradíme vám i s financováním v České republice.

Financování v rámci stěžejního tématu je poskytováno formou tzv. Fehlbedarfsfinanzierung (volně přeloženo dofinancování rozdílu). Financování podle tohoto principu znamená, že výše dotace je určena rozdílem mezi způsobilými náklady a dostupnými finančními zdroji.

Žádost o dotaci musí podat váš německý partner přímo na řezenskou kancelář Tandemu. Uzávěrka je 1. října 2023 pro projekty, které se mají uskutečnit (od) roku 2024. Všechny informace v němčině a způsob podání žádosti najdete zde.

 

Zajímá vás program financování? Máte již konkrétní nápad a partnera? Nebo první myšlenky? Kontaktujte Kateřinu Holišovou z řezenské kanceláře na, +49 941 58557-13, +49 174 66 03 373 nebo holisova@tandem-org.de

Hledáte projektového partnera? Naše kontaktice Daniela Cvachová (kontaktlotse@tandem-org.de) vám s hledáním ráda pomůže!


Při přípravě koncepce prosím zvažte následující návodné otázky:

 • Jaké je téma projektu? Jaký je cíl?
 • Jak budu akci připravovat?
 • Jaká je cílová skupina?
 • Jak je plánována spolupráce s českou partnerskou organizací? Jaké je plánované složení účastníků?
 • Existuje partnerství již delší dobu?
 • Plánují se další akce také v sousední zemi? Pokud ne, proč?
 • Jak důležitá je účast mladých lidí ve vašem projektu? Jak jsou mladí lidé zapojeni do plánování/přípravy, realizace a následných vyhodnocení?
 • Jaká je kvalifikace vedoucího týmu?
 • Jaké metody budou použity?
 • Jaký výsledek by měl projekt přinést? Existuje nějaký "produkt"?
 • Jak jsou zohledněny otázky genderové citlivosti, rozmanitosti a inkluze?
 • Jak opatření přispívá k ekologické udržitelnosti?
 • Existuje nějaký bod, který byste chtěli zdůraznit?

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: