Financování mimoškolních aktivit z programu KJP

17.1.2024

Jedna z možností, jak získat peníze na mimoškolní setkání mládeže nebo odborné setkání pro své pracovníky, je požádat skrz vaše německé partnery u naší německé kanceláře o dotaci z programu KJP (Kinder- und Jugendplan des Bundes). Při splnění všech pomínek je možné získat paušální podporu na každého účastníka.

Dotace z programu KJP

Jedna z možností jak získat peníze na setkání je požádat u naší německé kanceláře o dotaci z programu KJP (Kinder- und Jugendplan des Bundes). Tento program je financován Spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež (BMFSFJ) a slouží k podpoře mimoškolních česko-německých výměn mládeže.

O dotaci mohou žádat organizace pracující s mládeží, které chtějí realizovat setkání mládeže a/nebo odborná setkání pro své pracovníky. Žádost musí podat příslušná kancelář vašeho německého partnera (např. zastřešující spolek, příslušný úřad apod.) nejpozději do 1.10. předchozího roku. Ve výjimečných případech lze žádat i do 1.7. roku probíhajícího

Požadavky na program

Při žádosti o dotaci je třeba splnit následující požadavky:

  • Zásada reciprocity: Počet setkání v ČR by měl odpovídat počtu setkání v Německu.
  • Koncepce programu: Všechny akce musí mít včas připravenou a mezi partnery odsouhlasenou koncepci, která poskytuje dostatek informací, zejména o cílových skupinách, vzdělávacích cílech, metodách a v případě tematických programů také o tématech. Musí být zajištěna dostatečná příprava a vyhodnocení.
  • Vedení: Vedoucí odpovědní za akce musí mít zkušenosti s prací s mládeží a měli by ovládat cizí jazyky.
  • Pojištění: Organizátor musí zajistit, aby účastníci byli dostatečně pojištěni pro případ úrazu, nemoci a nároků na náhradu škody.
  • Vyváženost: Počet účastníků z jednotlivých zemí by měl být vyvážený. Počet zúčastněných vedoucích a odborníků musí být rovněž v přiměřeném poměru k celkovému počtu účastníků.

Výše podpory

Výše podpory se stanoví paušálně.
Při setkání mládeže v Německu máte nárok na 24 EUR/účastník/den + 305 EUR na tlumočníka na den.
Při setkání mládeže v Česku máte nárok na příspěvek na dopravu ve výši 0,12 EUR/účastník/km.

Při setkání pracovníků s mládeží v Německu máte nárok na 40 EUR/účastník/den + 305 EUR na tlumočníka na den.
Při setkání pracovníků s mládeží v Česku máte nárok na příspěvek na dopravu ve výši 0,12 EUR/účastník/km.

 

Kontakt

Všechny tyto informace a další detailnější najdete zde v němčině. Bližší informace o programu KJP vám poskytne německá kancelář Tandemu. Obracet se můžete na Lucii Matyášovou (matyasova@tandem-org.de) nebo Kateřinu Holišovou (holisova@tandem-org.de)

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: