Diskusní seminář I. - pravicový extremismus

Obrátit se můžete na:

projekt Němčina nad zlato
Petr Veselý
e-mail: vesely@tandem-org.cz
telefon: +420 736 509 684

tematický seminář Stěžejní téma
Termín: 9.–10. 6. 2021
Místo konání: online

G:NEUSchwerpunkt Jugend gestaltet ZukunftLogoLogo_Jugend_gestaltet_Zukunft(JgZ)JPGText_grau3.2_Logo_JgZ_RGB.jpg

Pozvání k diskusnímu semináři I., jehož tématem je pravicový extremismus: pozadí, metodika a aktivity pro nejen česko-německé setkávání žáků a mládeže.

V letech 2020-2023 si Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem pod heslem „Mládež utváří budoucnost“ stanovila za stěžejní téma politické vzdělávání mladých lidí k demokracii a k aktivnímu občanství. Již dávno nelze témata důležitá pro mladé lidi řešit pouze uvnitř hranic vlastní země. Výzvy jako pandemie, klimatické změny, fake news, nenávist a popuzování na internetu se nezastaví na státních hranicích. Může k tomu ovšem přispět přeshraniční spolupráce. Na česko-německém setkání mládeže v Berlíně roku 2019 formulovali mladí lidé ze sousedních zemí témata, která pro ně ve výměnách mládeže jsou důležitá. Silně zastoupeny zde byly přeshraniční projekty proti pravicového extremismu a nacionalismu.

V návaznosti na tento požadavek zve Tandem dobrovolnické i profesní pracovníky v oboru práce s mládeži, stejně jako učitele i učitelky všech typů škol k prvnímu diskusnímu semináři. Akce se odehraje na nové platformě pro práci s mládeži Dina.international od 9. června od 16:30 do 10. června 2021.  

Cílem diskusního semináře je zprostředkovat účastníkům pozadí pravicového extremismu v obou zemích, aby tak poznali metody pro práci s mladistvými, a také aby sami vypracovali možné aktivity pro česko-německá setkání žáků a mladistvých. To představuje jeden z centrálních cílů setkání. 

Akce je směřována jak na ty, kteří již mají s výměnou mládeže zkušenosti, tak i na nové zájemce. V rámci diskusního semináře bude možnost vyměnit si zkušenosti s kolegy z Česka i Německa, navázat nové kontakty a rozvinout nápady na budoucí setkávání.  

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost” přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita, mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání. 

Program

Středa, 9.6.2021

16.00 Otevření místnosti, kontrola techniky

16.30 Zahájení akce

Vysvětlení tlumočení

Přivítání a cíle setkání

Stručné informace k DINĚ a jejímu využití 

Představení účastníků

Seznámení s programem a organizačními záležitostmi 

17.15 Pauza

17:30 Úvodní přednáška od Prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D., Masarykova univerzita Brno (Česko) 
Jaké se projevuje pravicový extremismus v Česku, v Německu i napříč hranicemi? Jak se projevuje ve školách a mezi mladistvými. A co lze proti tomu dělat?

18:00 Pauza

18.15 Diskuse

18.45 Slovo na závěr, informace k programu další den

Čtvrtek, 10.6.2021

09.15 Otevření místnosti

09.30 Přivítání

09.35 Workshop „Jak rozpoznat pravicový extremismus a jak proti němu jednat“ s Aktion Zivilcourage e.V. 

  • Koncepce, ideologie a projevy pravicového extremismu

  • Schopnost integrace do společnosti

  • Mobilizace mladistvých Online & Offline

  • Možnosti metodického jednání ve Vašem pedagogickém okolí 

  • Stěžejní body pro demokratické vzdělání a demokratickou pedagogiku

zahrnuta 30 minut pauza

12.00 Pauza

14.00 pracovní část v malých skupinách (pauzy zahrnuty)

  • Jaké nápady máte ke konkrétní realizaci, když myslíte na cílovou skupinu mladistvých/žáků a na česko-německé výměny? 
  • Existují ve Vaší instituci již projekty proti pravicovému extremismu? V jaké formě? A existují také v mezinárodním, či česko-německém kontextu?
  • Máte již v rámci těchto malých skupin možnost propojení a spolupráce? 
  • V jaké formě mohou být ve vašem okolí realizovány konkrétní aktivity? Jak Vás může Tandem v česko-německých výměnách žáků a mladistvých podpořit?

15.30 Pauza

15.45 Jaké nápady na přeshraniční projekty výměn mládeže vznikly?

Jak to bude pokračovat?

Vyhodnocení

16:45 Závěrečné slovo s pohledem na další možnosti a ukončení oficiální části setkání

20.00 Neformální setkání

Organizační záležitosti

Prosíme o přihlášeni do 04.06.2021 přes tento formulář

Informace k registraci na Dina.international, link do místnosti i další důležité informace k online setkání obdržíte od nás několik dní před samotnou akcí. 

Pro vzájemné seznámení a informování všech účastníků o případném dalším vývoji ke stěžejnímu tématu na Vaší instituci, či škole zřídíme padlet. Mimo to připravíme před setkáním všechny důležité informace a materiály v Dině. Linky ke všemu budou  včas rozeslány před akcí.

Akce bude simultánně tlumočena a účast je bezplatná.

Bude též možnost setkat se znovu v rámci odborného fórav Berlíně 22.-24.10. 2021 a prodiskutovat rozpracované nápady. 

Mimo to  bychom Vás rádi pozvali na 17. německé Dny pomoci dětem a mládeži, které se v letošním roce konají 18.- 20. května online. Tandem ve svém příspěvku představí metody a zkušenosti česko-německé práce s mládeží na památných místech. Příspěvek bude tlumočen do češtiny. Registrovat se můžete zde. Přihlašovací formulář je v češtině a v angličtině, v případě zájmu o pomoc s registrací na akci se na nás neváhejte obrátit.

Těšíme se na Vaši účast. V případě otázek jsme Vám rádi k dispozici na e-mailu!

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás na sociálních sítích: