Sousední světy – Nachbarwelten 2016–2019

Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.

Projekt Sousední světy – Nachbarwelten je další z řady předškolních projektů realizovaných Tandemem. Navazuje na úspěšný Krůček po krůčku do sousední země, z něhož přebírá řadu osvědčených prvků, zároveň ale přichází s mnoha novinkami. Nabídka je určena mateřským školám, školním družinám, 1. a 2. třídám základních škol a dalším organizacím a spolkům, které pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let podél celé česko-německé hranice.

  

 

Hlavním úkolem projektu je zprostředkovat dětem hravou formou informace o sousední zemi a jejím jazyku. Tím je v nich probouzena touha ji dále poznávat a seznamovat se s jejími obyvateli.  V projektu budou nově významně využívána média všeho druhu - malované obrázky, příběhy, knihy, fotografie, krátké filmy i animace. Tandem tím přispívá do diskuze ohledně mediální pedagogiky a v praxi chce vyzkoušet, jak mohou malé děti pracovat s nejrůznějšími médii.

 

Přihlašování do projektu

Přihlašování pro česká zařízení bylo z důvodu velké poptávky dočasně pozastaveno. Zájemce budeme nyní zapisovat na čekací listinu. Jakmile budeme moci opět přihlášky přijímat, budeme přihlášená zařízení informovat.

Návštěvy medinautů budou probíhat v letech 2017 a 2018. Během této doby se můžete průběžně přihlašovat prostřednictvím následujícího formuláře.

 

Medinauti

Stěžejními postavami celého projektu jsou tzv. medinauti. Jedná se o Tandemem vyškolené pracovníky, kteří rádi pracují s dětmi, znají sousední zemi, ovládají její jazyk a především se nebojí ve vzdělávání využívat nejrůznější média a moderní technologie. Medinauti budou vysíláni přímo do jednotlivých zařízení, kde budou poskytovat první kontakt s cizím jazykem a pomocí mediálně-pedagogických aktivit pomáhat při přiblížení každodenního života a kultury sousední země. 

Každé přihlášené zařízení může získat až 8 půldenních návštěv medinauta, přičemž minimální počet jsou 4 návštěvy. První z nich může být informační schůzka, kdy si zařízení domluví s medinautem vše potřebné pro následnou úspěšnou realizaci projektu. Konkrétní program návštěv je totiž možné přizpůsobit potřebám a možnostem daného zařízení. Inspiraci najdete v připravované projektové publikaci Ukážu ti svůj svět nebo v publikaci z minulého projektu Projekt jako stavebnice

Součástí této bezplatné nabídky je také výlet do sousední země za doprovodu medinauta, který je možné využít pro sběr materiálu při zpracování svého mediálního projektu.  


Nabídka projektu

 • medinauti - návštěvy s aktivitami k jazyku a kultuře sousední země pro více než 120 zařízení
 • metodická podpora a poradenství k česko-německým projektům
 • informace o vzdělávacích akcích a organizacích věnující se mediální pedagogice a práci s moderními technologiemi
 • online kontaktní databáze, individuální zprostředkování kontaktů prostřednictvím projektového kontaktíka a cílené síťování
 •  spolupráce s příslušnými místními úřady a partnerskými organizacemi
 •  informační materiály, tiskové zprávy a aktivity zaměřené na propagaci česko-německé spolupráce (nejen) v předškolní oblasti
 • česko-německý elektronický newsletter (čtyřikrát ročně)
 • internetové stránky www.sousednisvety.info a www.nachbarwelten.info s příklady dobré praxe, doporučenou literaturou a zajímavými odkazy, galerií projektů a forem pro sdílení Vašich tipů a názorů, atp.
 • prakticky zaměřená publikace „Ukážu ti svůj svět“ s mnoha nápady na česko-německé jazykové a mediální projekty (brzy jako PDF na webových stránkách projektu)

                                          

Přeshraniční zprostředkování kontaktů

Interaktivní kontaktní burza Tandemu umožňuje zájemcům o přeshraniční spolupráci najít partnerskou organizaci v sousední zemi za asistence pracovníka Tandemu, tzv. kontaktíka. Novinkou oproti předchozímu projektu je kontaktík přímo u projektu. Smyslem jeho činnosti je ještě více přispívat ke vzniku partnerství mezi českými a německými organizacemi.

 

Další možnosti podpory v předškolní oblasti

Vedle zmíněného projektu mohou zařízení při realizaci vlastních aktivit zaměřených na kulturu a jazyk sousední země, výměny pedagogů nebo společné aktivity českých a německých dětí získat od Tandemu finanční podporu v rámci programů Odmalička a Von klein auf (určeno pro česká, bavorská a saská předškolní zařízení) nebo v rámci projektu Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD.

 

Projekt Sousední světy – Nachbarwelten je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačních programů Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014—2020 a Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014—2020.

                                       

 


Eva Danielováprojekt Sousední světy
Eva Danielová
e-mail: danielova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 631 490
skype: live:danielova_7


Kateřina Podanáprojekt Sousední světy
Jana Nová
e-mail: nova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 631 490
skype: sousednisvety1


Marie Hörlováprojekt Sousední světy
Marie Hörlová
e-mail: hoerlova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 631 490
skype: live:hoerlova

Aktuality

 • 1. 12. 2017 Workshopy v Terezíně: nabídka pro partnerské školy
  Partnerským školám z Česka a Německa nabízíme možnost zúčastnit se workshopů v Terezíně. Tandem hradí větší část nákladů.
 • 27. 11. 2017 Nabídka workshopů pro rok 2018
  I pro 2018 nabízí Tandem a Centrum Bavaria Bohemia workshopy pro partnerské školy z Plzeňského a Karlovarského kraje a Bavorska. Workshopy pokrývají celou řadu zajímavých témat, nově je taktéž možné využít nabídku tzv....
 • 27. 11. 2017 Přátelství bez hranic na JuFinale
  Na filmovém festivalu mládežnických filmů JUFINALE Oberfranken 2017 se tento rok podílel i náš projekt Přátelství bez hranic, který zde organizoval česko-německé setkání mládeže.

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita