Sousední světy – Nachbarwelten 2016–2019

Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.

Projekt Sousední světy – Nachbarwelten je další z řady předškolních projektů realizovaných Tandemem. Navazuje na úspěšný Krůček po krůčku do sousední země, z něhož přebírá řadu osvědčených prvků, zároveň ale přichází s mnoha novinkami. Nabídka je určena mateřským školám, školním družinám, 1. a 2. třídám základních škol a dalším organizacím a spolkům, které pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let podél celé česko-německé hranice.

  

 

Hlavním úkolem projektu je zprostředkovat dětem hravou formou informace o sousední zemi a jejím jazyku. Tím je v nich probouzena touha ji dále poznávat a seznamovat se s jejími obyvateli.  V projektu budou nově významně využívána média všeho druhu - malované obrázky, příběhy, knihy, fotografie, krátké filmy i animace. Tandem tím přispívá do diskuze ohledně mediální pedagogiky a v praxi chce vyzkoušet, jak mohou malé děti pracovat s nejrůznějšími médii.

 

Přihlašování do projektu

Přihlašování pro česká zařízení bylo z důvodu velké poptávky dočasně pozastaveno. Zájemce budeme nyní zapisovat na čekací listinu. Jakmile budeme moci opět přihlášky přijímat, budeme přihlášená zařízení informovat.

Návštěvy medinautů budou probíhat v letech 2017 a 2018. Během této doby se můžete průběžně přihlašovat prostřednictvím následujícího formuláře.

 

Medinauti

Stěžejními postavami celého projektu jsou tzv. medinauti. Jedná se o Tandemem vyškolené pracovníky, kteří rádi pracují s dětmi, znají sousední zemi, ovládají její jazyk a především se nebojí ve vzdělávání využívat nejrůznější média a moderní technologie. Medinauti budou vysíláni přímo do jednotlivých zařízení, kde budou poskytovat první kontakt s cizím jazykem a pomocí mediálně-pedagogických aktivit pomáhat při přiblížení každodenního života a kultury sousední země. 

Každé přihlášené zařízení může získat až 8 půldenních návštěv medinauta, přičemž minimální počet jsou 4 návštěvy. První z nich může být informační schůzka, kdy si zařízení domluví s medinautem vše potřebné pro následnou úspěšnou realizaci projektu. Konkrétní program návštěv je totiž možné přizpůsobit potřebám a možnostem daného zařízení. Inspiraci najdete v připravované projektové publikaci Ukážu ti svůj svět nebo v publikaci z minulého projektu Projekt jako stavebnice

Součástí této bezplatné nabídky je také výlet do sousední země za doprovodu medinauta, který je možné využít pro sběr materiálu při zpracování svého mediálního projektu.  


Nabídka projektu

 • medinauti - návštěvy s aktivitami k jazyku a kultuře sousední země pro více než 120 zařízení
 • metodická podpora a poradenství k česko-německým projektům
 • informace o vzdělávacích akcích a organizacích věnující se mediální pedagogice a práci s moderními technologiemi
 • online kontaktní databáze, individuální zprostředkování kontaktů prostřednictvím projektového kontaktíka a cílené síťování
 •  spolupráce s příslušnými místními úřady a partnerskými organizacemi
 •  informační materiály, tiskové zprávy a aktivity zaměřené na propagaci česko-německé spolupráce (nejen) v předškolní oblasti
 • česko-německý elektronický newsletter (čtyřikrát ročně)
 • internetové stránky www.sousednisvety.info a www.nachbarwelten.info s příklady dobré praxe, doporučenou literaturou a zajímavými odkazy, galerií projektů a forem pro sdílení Vašich tipů a názorů, atp.
 • prakticky zaměřená publikace „Ukážu ti svůj svět“ s mnoha nápady na česko-německé jazykové a mediální projekty (brzy jako PDF na webových stránkách projektu)

                                          

Přeshraniční zprostředkování kontaktů

Interaktivní kontaktní burza Tandemu umožňuje zájemcům o přeshraniční spolupráci najít partnerskou organizaci v sousední zemi za asistence pracovníka Tandemu, tzv. kontaktíka. Novinkou oproti předchozímu projektu je kontaktík přímo u projektu. Smyslem jeho činnosti je ještě více přispívat ke vzniku partnerství mezi českými a německými organizacemi.

 

Další možnosti podpory v předškolní oblasti

Vedle zmíněného projektu mohou zařízení při realizaci vlastních aktivit zaměřených na kulturu a jazyk sousední země, výměny pedagogů nebo společné aktivity českých a německých dětí získat od Tandemu finanční podporu v rámci programů Odmalička a Von klein auf (určeno pro česká, bavorská a saská předškolní zařízení) nebo v rámci projektu Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD.

 

Projekt Sousední světy – Nachbarwelten je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačních programů Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014—2020 a Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014—2020.

                                       

 


Eva Danielováprojekt Sousední světy
Eva Danielová
e-mail: danielova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 631 490
skype: live:danielova_7


Kateřina Podanáprojekt Sousední světy
Jana Nová
e-mail: nova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 631 490
skype: sousednisvety1


Marie Hörlováprojekt Sousední světy
Marie Hörlová
e-mail: hoerlova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 631 490
skype: live:hoerlova

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 23. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

 • Pozvánka na Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 CZ, 12 DE
  Obsah:

  Podrobnosti o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání. Budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.


  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Immenreuth, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Immenreuth

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita