Sousední světy – Nachbarwelten 2016–2019

Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let.

 

Projekt Sousední světy – Nachbarwelten je další z řady předškolních projektů realizovaných Tandemem. Navazuje na úspěšný Krůček po krůčku do sousední země, z něhož přebírá řadu osvědčených prvků, zároveň ale přichází s mnoha novinkami. Nabídka je určena mateřským školám, školním družinám, 1. a 2. třídám základních škol a dalším organizacím a spolkům, které pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let podél celé česko-německé hranice. 

 

Hlavním úkolem projektu je zprostředkovat dětem hravou formou informace o sousední zemi a jejím jazyku. Tím je v nich probouzena touha ji dále poznávat a seznamovat se s jejími obyvateli.  V projektu budou nově významně využívána média všeho druhu - malované obrázky, příběhy, knihy, fotografie, krátké filmy i animace. Tandem tím přispívá do diskuze ohledně mediální pedagogiky a v praxi chce vyzkoušet, jak mohou malé děti pracovat s nejrůznějšími médii.

 

Přihlašování do projektu

Návštěvy medinautů budou probíhat v letech 2017 a 2018.

Přihlašování do projektu bylo z důvodu naplnění kapacity ukončeno.

Medinauti

Stěžejními postavami celého projektu jsou tzv. medinauti. Jedná se o Tandemem vyškolené pracovníky, kteří rádi pracují s dětmi, znají sousední zemi, ovládají její jazyk a především se nebojí ve vzdělávání využívat nejrůznější média a moderní technologie. Medinauti budou vysíláni přímo do jednotlivých zařízení, kde budou poskytovat první kontakt s cizím jazykem a pomocí mediálně-pedagogických aktivit pomáhat při přiblížení každodenního života a kultury sousední země. 

Každé přihlášené zařízení může získat až 8 půldenních návštěv medinauta, přičemž minimální počet jsou 4 návštěvy. První z nich může být informační schůzka, kdy si zařízení domluví s medinautem vše potřebné pro následnou úspěšnou realizaci projektu. Konkrétní program návštěv je totiž možné přizpůsobit potřebám a možnostem daného zařízení. Inspiraci najdete v připravované projektové publikaci Ukážu ti svůj svět nebo v publikaci z minulého projektu Projekt jako stavebnice

Součástí této bezplatné nabídky je také výlet do sousední země za doprovodu medinauta, který je možné využít pro sběr materiálu při zpracování svého mediálního projektu.  


Nabídka projektu

 • medinauti - návštěvy s aktivitami k jazyku a kultuře sousední země pro více než 120 zařízení
 • metodická podpora a poradenství k česko-německým projektům
 • informace o vzdělávacích akcích a organizacích věnující se mediální pedagogice a práci s moderními technologiemi
 • online kontaktní databáze, individuální zprostředkování kontaktů prostřednictvím projektového kontaktíka a cílené síťování
 •  spolupráce s příslušnými místními úřady a partnerskými organizacemi
 •  informační materiály, tiskové zprávy a aktivity zaměřené na propagaci česko-německé spolupráce (nejen) v předškolní oblasti
 • česko-německý elektronický newsletter (čtyřikrát ročně)
 • internetové stránky www.sousednisvety.info a www.nachbarwelten.info s příklady dobré praxe, doporučenou literaturou a zajímavými odkazy, galerií projektů a forem pro sdílení Vašich tipů a názorů, atp.
 • prakticky zaměřená publikace „Ukážu ti svůj svět“ s mnoha nápady na česko-německé jazykové a mediální projekty (brzy jako PDF na webových stránkách projektu)

                                          

Přeshraniční zprostředkování kontaktů

Interaktivní kontaktní burza Tandemu umožňuje zájemcům o přeshraniční spolupráci najít partnerskou organizaci v sousední zemi za asistence pracovníka Tandemu, tzv. kontaktíka. Novinkou oproti předchozímu projektu je kontaktík přímo u projektu. Smyslem jeho činnosti je ještě více přispívat ke vzniku partnerství mezi českými a německými organizacemi.

 

Další možnosti podpory v předškolní oblasti

Vedle zmíněného projektu mohou zařízení při realizaci vlastních aktivit zaměřených na kulturu a jazyk sousední země, výměny pedagogů nebo společné aktivity českých a německých dětí získat od Tandemu finanční podporu v rámci programů Odmalička a Von klein auf (určeno pro česká, bavorská a saská předškolní zařízení) nebo v rámci projektu Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD.

 

Projekt Sousední světy – Nachbarwelten je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačních programů Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014—2020 a Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014—2020.

                                       

 

Aktuality

 • 24. 1. 2020 Nezapomenutelný zážitek? Praxe v zahraničí! Přihlášky do konce března
  Do 31. 3. 2020 můžete zažádat o finanční podporu pro realizaci odborné praxe Vašich žáků v  Německu, nebo žáků Vaší partnerské německé školy v Česku. Díky Česko-německému fondu budoucnosti obdrží žáci na praxi finanční...
 • 24. 1. 2020 Čojč Pädagogika
  Ve dnech 13.-16.2.2020 se v Rehau koná čtyřdenní praktický seminář pro divadelní pedagogy, pedagogické specialisty, odborníky na interkulturní vzdělávání, osoby aktivní v německo-české práci s mládeží, mladé lidi,...
 • 22. 1. 2020 Noví jazykoví animátoři v projektu Němčina nekouše vyškoleni
  V prosinci se v Plzni konalo specializační školení nových animátorů pro projekt Němčina nekouše. Česko-německým fondem budoucnosti bylo schváleno další (tentokráte již páté) pokračování projektu, a protože zájem škol o projekt...

Doporučujeme

 • 17. 12. 2019 Videoworkshop ahoj.info
  Konečně je to tady! Od této chvíle se můžete přihlašovat na náš seminář s tématem „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“ . Seminář se koná 6. - 8. března 2020 ve Waldmünchenu (v Bavorsku).
 • 7. 8. 2019 Česko-německé setkání mládeže
  Je ti 16-26 let? 8. – 10. 11. 2019 se bude v Berlíně konat již 10. česko-německé setkání mládeže. Nabídne spousty zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity.
 • 4. 8. 2019 Seminář dalšího vzdělávání v Památníku Terezín
  V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň