Na jedné lodi - Česko-německé animační moduly

Projekt Na jedné lodi zaměřuje svoji nabídkou na české a německé partnerské školy a organizace, které realizují česko-německé výměny a projekty.

Komu je projekt určen*

Projekt je zaměřen na již existující partnerství škol všech typů (základní, střední, umělecké, odborné) a organizací  z Česka a Německa. Předpokladem je, že se účastníci nejsou schopni domluvit jazykem partnerské skupiny (Češi německy a naopak). V tomto případě je dopad projektu největší.

Nabídka projektu

V místě setkání české a německé partnerské skupiny bude uspořádán  čtyřhodinový animační modul, který obsahuje seznamovací či rozehřívací hry, jazykovou animaci a část, kde je možné volit mezi aktivitami zaměřenými na interkulturní výchovu, resp. vědomou práci s diverzitou či teambuilding. Každý nabízený animační modul je individuální, reaguje na požadavky skupin, téma výměny, stáří účastníků, počet atp.

Animační modul vede zkušený, speciálně vyškolený jazykový animátor Tandemu v češtině a němčině.

Tato nabídka je v rámci projektu zdarma díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu je zintenzivnění prožitku a nabytí nových zkušeností účastníků česko-německých projektů a setkání. Intenzivnějších výměn může být dosaženo poznáním druhého národa, získáním nových  zkušeností a znalostí. Neoddělitelným prvkem je poznávání jazyka a kultury sousedního země. Touto cestou může dojít ke zvýšení zájmu o jazyk a kulturu. Prostřednictvím realizace animačního modulu dojde k výraznému posílení komunikace, poznání a pochopení účastníků obou stran.

Přihlašování do projektu

Projekt je v  ročních cyklech realizován od roku 2013 a pokračuje  i v roce 2018. Pokud máte zájem o nabídku animačních modulů, prosím vyplňte následující formulář.

 

Žádost o realizaci animačního modulu

Nově je možné rozšířit část věnující se teambuildingu o práci s novými médii (převážně chytré telefony). Pokud máte o tuto možnost zájem, informujte se o podrobnostech u koordinátorky projektu.

Máte další otázky k nabídce projektu, realizaci animačních modulů, nejste si jisti, jestli je nabídka vhodná právě pro Vás? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

 

Co se skrývá pod jednotlivými částmi animačního modulu?

Jazyková animace
... je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry při komunikaci ve skupinách a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.
Více o jazykové animaci se dočtete zde.

Interkulturní výchova, resp. vědomá práce s diverzitou
...  ve vzdělávání mládeže představuje cestu k respektování jinakosti a rozmanitosti každého jedince s ohledem na jeho – nejen – kulturní a národ(nost)ní příslušnost. Směřuje k vnímání sebe sama a ostatních jako komplexních osobností, které přísluší k nejrůznějším skupinám. Při aplikaci vědomé práce s diverzitou je důležité, aby se mladí lidé učili vnímat, že i přes možné rozdíly mohou mít s ostatními mnoho společného. Nezbytná je snaha o porozumění procesům škatulkování, diskriminace a utváření předsudků a stereotypů. Základním pilířem vědomé práce s diverzitou je antidiskriminační perspektiva.  Více o vědomé práci s diverzitou a interkultrurním vzdělávání u Tandemu naleznete zde.

Teambuilding
... je forma zážitkového vzdělávání, která vede ke stmelování týmu a týmové spolupráci prostřednictvím společných zážitků, řešení netradičních úkolů či překonávání problémů a výzev. Takto zaměřený animační modul povede k prohloubení a zintenzivnění spolupráce účastníků. Nově je možno rozšířit teambuldingovou část o práci s novými médii (hlavně chytré telefony).

Zdravý životní styl
Aktivity zaměřené na zdravý životní styl propojené s jazykovou animací. V rámci naší nabídky pracujeme převážně v oblastech zdravého stravování  /potravinová pyramida, hygiena a lidské tělo. Nejedná se o odbornou práci s tématem, ale o propojení jazyka a hravého náhledu do odborného tématu. Tuto nabídku nabízíme pouze po dohodě s koordinátorkou projektu.

 

Leták ke stažení

 

* Projekt nelze využít v rámci odborných praxí Programu podpory odborných praxí Tandemu.

 

 

Projekt finančně podporuje

 

MŠMT

 


Lucie Tarabováškolská oblast, projekt jazykové animace Na jedné lodi
Lucie Tarabová
e-mail: tarabova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 766
skype: tarabova_1

Aktuality

Aktuální akce

Doporučujeme

  • 14. 11. 2018 ROZHOVOR: Za rovnoprávný svět musíme bojovat
    „Za rovnoprávný svět musíme bojovat,“ říká autorka knihy o diverzitě Anne Sophie Winkelmann v rozhovoru pro TANDEM. Vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže představuje cestu k respektování jinakosti a rozmanitosti...
  • 7. 9. 2018 Praha pod hákovým křížem + Lidice - Seminář dalšího vzdělávání
    V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se konat...
  • 19. 6. 2018 Vypsání dobrovolnických míst v Německu - podzim 2018
    Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? Již od letošního září je v nabídce několik...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita