Na jedné lodi

Česko-německé animační moduly při výměnách partnerských škol a organizací

Projekt Na jedné lodi zaměřuje svoji nabídkou na české a německé partnerské školy a organizace, které realizují česko-německé výměny a projekty.

Komu je projekt určen

Projekt je zaměřen na již existující partnerství škol všech typů (základní, střední, umělecké, odborné) a organizací  z Česka a Německa. Podmínkou je, že komunikačním jazykem výměny je angličtina, popřípadě že se účastníci nejsou schopni domluvit jazykem partnerské skupiny (Češi německy a naopak).
Projekt nelze využít v rámci odborných stáží Programu podpory odborných praxí Tandemu.

Nabídka projektu

V místě setkání české a německé partnerské skupiny bude uspořádán  čtyřhodinový animační modul, který obsahuje seznamovací či rozehřívací hry, jazykovou animaci a část, kde je možné volit mezi aktivitami zaměřenými na interkulturní výchovu, teambuilding nebo zdravý životní styl. Každý nabízený animační blok je individuální, reagujeme na požadavky skupin, téma výměny, stáří účastníků, počet atp.

Animační blok vede zkušený, speciálně vyškolený jazykový animátor Tandemu v češtině a němčině.

Tato nabídka je v rámci projektu zdarma díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu je zintenzivnění prožitku a nabytí nových zkušeností účastníků česko-německých projektů a setkání. Intenzivnějších výměn může být dosaženo poznáním druhého národa, získáním nových  zkušeností a znalostí. Neoddělitelným prvkem je poznávání jazyka a kultury sousedního země. Touto cestou může dojít ke zvýšení zájmu o jazyk a kulturu. Prostřednictvím realizace animačního modulu dojde k výraznému posílení komunikace, poznání a pochopení účastníků obou stran.

Přihlašování do projektu

Projekt je v  ročních cyklech realizován od roku 2013 a pokračuje  i v roce 2017. Pokud máte zájem o nabídku animačních modulů, prosím vyplňte následující formulář.

Žádost o realizaci animačního modulu

Nově je možné rozšířit část věnující se teambuildingu o práci s novými médii (převážně chytré telefony). Pokud máte o tuto možnost zájem, informujte se o podrobnostech u koordinátorky projektu.

Máte další otázky k nabídce projektu, realizaci animačních modulů, nejste si jisti, jestli je nabídka vhodná právě pro Vás? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

 

Co se skrývá pod jednotlivými částmi animačního modulu?

Jazyková animace
... je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry při komunikaci ve skupinách a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.
Více o jazykové animaci se dočtete zde.

Interkulturní výchova, resp. vědomá práce s diverzitou
...  ve vzdělávání mládeže představuje cestu k respektování jinakosti a rozmanitosti každého jedince s ohledem na jeho – nejen – kulturní a národ(nost)ní příslušnost. Směřuje k vnímání sebe sama a ostatních jako komplexních osobností, které přísluší k nejrůznějším skupinám. Při aplikaci vědomé práce s diverzitou je důležité, aby se mladí lidé učili vnímat, že i přes možné rozdíly mohou mít s ostatními mnoho společného. Nezbytná je snaha o porozumění procesům škatulkování, diskriminace a utváření předsudků a stereotypů. Základním pilířem vědomé práce s diverzitou je antidiskriminační perspektiva.  Více o vědomé práci s diverzitou a interkultrurním vzdělávání u Tandemu naleznete zde.

Teambuilding
... je forma zážitkového vzdělávání, která vede ke stmelování týmu a týmové spolupráci prostřednictvím společných zážitků, řešení netradičních úkolů či překonávání problémů a výzev. Takto zaměřený animační modul povede k prohloubení a zintenzivnění spolupráce účastníků. Nově je možno rozšířit teambuldingovou část o práci s novými médii (hlavně chytré telefony).

Zdravý životní styl
Aktivity zaměřené na zdravý životní styl propojené s jazykovou animací. V rámci naší nabídky pracuejme převážně v oblastech zdravého stravování  /potravinová pyramida, hygiena a lidské tělo. Nejedná se o odbornou práci s tématem, ale o propojení jazyka a hravého náhledu do odborného tématu.

 

Projekt finančně podporuje

 

MŠMT

 


Lucie Tarabováprojekt jazykové animace Na jedné lodi
Lucie Tarabová
e-mail: tarabova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 766
skype: lucinky1

Aktuality

Aktuální akce

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Německo, Immenreuth
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy

   

          


  Cena: zdarma
  Poznámka: Akce je určená jen pro medinauty – speciálně vyškolené pracovníky projektu Sousední světy-Nachbarwelten.
  Google Maps lokalita: 49.9064, 11.8694

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

         

 • Evropský den jazyků 2017 (26. 9. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 26. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol s výukou němčiny
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 350 (max. 15 žáků na workshop)
  Obsah:

  několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Kontaktní seminář pro odborné školy (6.–8. 10. 2017) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 6.–8. 10. 2017
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: ředitelé, učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ
  Cíle: navázat nová partnerství, seznámení se s metodou jazykové animace, diverzita, financování
  Účastníci: ředitelé, učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ
  Obsah:

  - Jak najít vhodnou partnerskou organizaci? - Jak naplánovat a zafinancovat praxi? - Diverzita v česko-německých výměnách mládeže. - Jazyková animace. - Příklad dobré praxe.


  Cena: 1.200
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Pro velký zájem ze strany českých i německých škol a vzdělávacích institucí pořádá Tandem v Plzni v temínu 6.–8. října 2017 česko-německý kontaktní seminář. Vzdělávací akce je primárně určena zástupcům odborných škol, kteří hledají partnerské zařízení pro realizaci odborných praxí v zahraničí.

  Po celou dobu semináře je zajištěno tlumočení.

  Předběžný program:

  pátek, 6. října (od 14 – cca 21 hodin):
  - představní škol, vzdělávacích institucí a zařízení
  - představení činnosti Tandemu
  - seznámení se s konceptem Vědomé práce s diverzitou
  - představení metody jazykové animace

  sobota, 7. října (od 8.30 – 19 hod):
  - vzdělávací systémy v Česku a Německu
  - příklady dobré praxe z Česka a Německa
  - workshop na téma projektové plánování
  - interaktivní prohlídka Plzní v rámci projektu Zažij Plzeň!

  neděle, 8. října (od 8.30 – 12 hodin):
  - zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace
  - finanční možnosti v česko-německých výměnách mládeže
  - vyhodnocení, závěr


  Podrobný program vzdělávací akce.

  On-line přihlášky vyplňujte do pondělí 4. září 2017.

Doporučujeme

 • 13. 9. 2017 Do Německa na praxi s projektem Přátelství bez hranic!
  Projekt Přátelství bez hranic nabízí všem pracovníkům s mládeží možnost nahlédnout do zákulisí vybrané německé organizace a obohatit tak své know-how o nové zkušenosti.
 • 12. 9. 2017 Setkání jazykových animátorů
  Tradiční setkání jazykových animátorů se koná od 3. do 5. listopadu 2017 v Chamu. Na programu jsou mj. workshopy s externími lektory na téma Voice and Body, Aplikace psycholingvistiky v praxi a Vědomá práce s diverzitou a celá řada her a aktivit jazykové...
 • 4. 9. 2017 72 hodin česko-německy s projektem Přátelství bez hranic
  Dobrovolnický projekt České rady dětí a mládeže 72 hodin letos spojí své síly s naším česko-německým projektem Přátelství bez hranic a rozšíří své pole působnosti i do Německa.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita