Projekt "Jedeme dál – Weiter geht´s"

Síťovací projekt pro udržitelný rozvoj česko-německé spolupráce v předškolní oblasti financovaný z prostředků Česko-němekého fondu budoucnosti.

Po ukončení evropského projektu Sousední světy v roce 2019 byl Tandem postaven před otázku, jak nadále udržet česko-německou spolupráci v předškolní oblasti. Velký zájem ze strany předškolních zařízení o podporu, zprostředkování kontaktů a nabídku konkrétních obsahů vedl Tandem k závěru, že je potřeba mít ve svém týmu osobu, která bude tyto záměry mít na starosti. Díky projektu „Jedeme dál“ bylo od září 2019 do února 2021 umožněno zajistit pro plzeňskou kancelář Tandemu koordinátorku předškolní oblasti.

Po dobu trvání projektu tak mohl Tandem Plzeň společně s projektovým partnerem Tandemem Regensburg administrovat program podpory "Odmalička", díky kterému vznikaly přeshraniční projekty, jež rozvíjí zájem o jazyk a kulturu sousední země mezi dětmi, pedagogy a rodiči a tím přispívají k výchově otevřených a tolerantních bytostí, schopných žít v harmonii se svými sousedy z druhé strany hranice.

Prostřednictvím akcí pro pedagogy a zřizovatele předškolních zařízení, bilaterálních schůzek s aktéry česko-německé spolupráce, pracovních setkání s jazykovými animátory a spolupráce s dalšími přeshraničně aktivními pracovišti (Euregio Egrensis, LaNa) byla zajištěna výměna odborných zkušeností a hledání nápadů na společné směřování zapojených aktérů. Během seminářů pro pedagogy docházelo také k navazování nových partnerských vztahů, které často ústí v nové česko-německé projekty.

Koordinátorky obou kanceláří Tandemu zajišťovaly stabilní poradenství k přeshraniční spolupráci pro zájemce z řad předškolních zařízení a zprostředkovávaly kontakty napříč hranicí. Zvláště v době po vypuknutí pandemie Coronaviru, kdy bylo znemožněno přeshraniční setkávání tak, jak jsme je znali doposud, napnuly obě kanceláře Tandemu všechny síly k hledání nových cest, jak nenechat cenná česko-německá partnerství usnout. Díky čilému mailovému a telefonickému kontaktování předškolních zařízení a nové nabídce online seminářů a online jazykových animací byly školky motivovány ke spolupráci i přes zavřené hranice.

V rámci projektu vzniklo též statistické vyhodnocení dosavadní přeshraniční nabídky Tandemu v předškolní oblasti. Dokument "15 let česko-německé spolupráce v předškolní oblasti" podává přehled přeshraničních projektů a programů podpory od roku 2006 do roku 2020, včetně seznamu všech zapojených předškolních zařízení na české i německé straně.

 

 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: