Školy

 • Česko-německý kontaktní seminář s workshopy (2.–3. 12. 2019) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Regensburg, Hotel Ibis, Furtmayerstr. 1
  Termín: 2.–3. 12. 2019
  Odpovědné osoby:

  Zuzana Nejedlá

  Martina Petrakovičová


  Cílová skupina: Zřizovatelé a pedagogové předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Seznámení účastníků s metodami zprostředkování cizích jazyků, navázání kontaktů mezi českými a německými pedagogy
  Účastníci: 10 CZ + 10 DE
  Obsah:

  Seznámení s nabídkou Tandemu a možnostmi financování česko-německých projektů v předškolní oblasti;

  Workshop I: Metodika výuky jinojazyčných dětí KIKUS;

  Workshop II: Jazyková animace s dětmi od 3 do 6 let


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.0103, 12.1022

  Během semináře, kde se setkáte s kolegy ze sousední země, se dozvíte o možnosti realizovat a financovat  česko-německé projekty v předškolní oblasti. V praktických workshopech se pak pod vedením zkušené jazykové animátorky Tandemu blíže seznámíte s metodou jazykové animace pro nejmenší děti. Odborná referentka ZKM (Centra pro dětskou vícejazyčnost) Vám představí úspěšnou metodiku výuky jinojazyčných dětí v mateřské škole, zvanou KIKUS. Kompletní program akce naleznete v příloze.

  Seminář je pořádán pro zřizovatele a pedagogy předškolních zařízení z Česka a Německa  a všechny, kteří pracují s dětmi ve věku od 3 do 6 let . Simultánní tlumočení zajištěno. Účast na akci je zdarma.

  Přihlašujte se do 22.11.2019. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu: tandem@tandem-org.de.

  Zde najdete program semináře.

  Těšíme se na Vás!

   

 • Specializační školení nových animátorů pro projekt Němčina nekouše (29. 11. – 1. 12. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 29. 11. – 1. 12. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři Tandemu
  Cíle: setkání animátorů projektu Němčina nekouše, předávání zkušeností, vyškolení nových animátrorů pro specializaci v projektu
  Účastníci: jazykoví animátoři Tandemu
  Obsah:

  - představení projektu Němčina nekouše,

  školení nováčků pro projekt: zopakování základů česko-německé jazykové animace,

  metodická publikace Němčina nekouše - vyzkoušení aktivit v praxi, diskuze.

  Následně samostatná práce – vyvíjení a brainstorming nových aktivit se zohledněním na cílovou skupinu, administrativní průběh animací.


  Cena: 300 Kč
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo - Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 0, 0

  I v letech 2020/2021 Tandem dále plánuje realizovat jazykové animace na základních školách a víceletých gymnáziích v ČR a SRN.

  Chceš se do projektu zapojit a podpořit tak svou jazykovou animací zájem o německý jazyk u nás a o český jazyk u našich sousedů?

  Přihlaš se na specializační školení projektu Němčina nekouše, které se bude konat 29. 11. – 1. 12. 2019 v Plzni!

  Specializace je určena především pro všechny „nové“ jazykové animátory, kteří ještě pro projekt neanimují.

  Plnohodnotná účast na tomto semináři je pro zapojení do projektu a animování v něm povinná!

  Bližší informace ke specializačnímu školení projektu Němčina nekouše nalezneš ZDE.

  Přihlašování na školení je možné pomocí tohoto přihlašovacího formuláře a to do středy 13. listopadu 2019.

  Případné dotazy směřuj na koordinátorku projektu Michaelu Kořánovou (koranova@tandem-org.cz)

  Na viděnou v Plzni!

 • Tematický a informační seminář pro pedagogy (21.–23. 11. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Norimberg
  Termín: 21.–23. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Lucie Tarabová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: pedagogové všech typů škol z ČR a Německa
  Cíle: zprostředkování informací k plánování a organizaci česko-německé školní spolupráce, občanské vzdělávání
  Účastníci: 10+10
  Obsah:

  informace k hledání partnerské organizace a plánování a organizaci česko-německých školních výměn, návštěva Dokumentačního centra NSDAP, česko-německá jazyková animace


  Cena: 800 Kč
  Spolupráce: Koordinační centrum Tandem in Regensburg
  Google Maps lokalita: 49.4521, 11.0766

  Přihlašování

  Na seminář se prosím přihlašujte online do 25. 10. 2019.

   

  Organizační informace

  Cena
  Účastnický poplatek je ve výši 800Kč a pokyny k jeho uhrazení obdrží účastníci s potvrzením účasti. V rámci účastnického poplatku je zajištěno ubytování, strava, program semináře a tlumočení.

  Ubytování
  Hotel am Heideloffplatz
  Heideloffplatz 7, 90478 Nürnberg
  www.HotelamHeideloffplatz.de

  Ubytování je zajištěno v rámci semináře ve dvoulůžkových pokojích. v případě požadavku na jednolůžkový pokoj nás prosím kontaktujte, v tomto případě je ale nutné náklady za ubytování uhradit.

  Strava
  Stravování je zajištěno v rámci semináře od čtvrteční večeře po sobotní oběd.

  Doprava
  Doprava na místo konání je individuální. Tandem přispívá na dopravu 50% z reálné ceny jízdného na základě předložených jízdenek.

  Program (ke stažení)

  čtvrtek 21.11.
  do 15.30: ubytování v hotelu, individuální přejezd do Dokumentačního centra

  16.00: zahájení semináře, přivítání a představení účastníků, očekávání, program a organizační informace
  17.00: představení Koordinačního centra Tandem – kdo jsme a co nabízíme
  18.00: představení PAD (Pedagogická výměnná služba), školní partnerství střední a východní Evropa
  19.00: večeře (pravděpodobně restaurace Gutmann am Dutzendteich)

  pátek 22.11.
  9:00: ranní jazyková animace
  9.15: Dokumentační centrum - prezentace pedagogických nabídek a možnosti pro česko-německé výměny škol
  12.00: oběd
  13.30: komentovaná prohlídka Dokumentačního centra - areál sjezdů NSDAP (Reichsparteitagsgelände)
  15.30: občerstvení
  16.00: další informace k pedagogickým programům, diskuze, reflexe
  17.30: komentovaná prohlídka Ulice lidských práv (Straβe der Menschenrechte)
  19.00: večeře

  Sobota 23.11
  9:00: partnerství škol v praxi, informace k česko-německým projektům, plánování vlastních
  projektových nápadů
  12.30: oběd
  13.30: další kroky v česko-německé spolupráci, evaluace a zhodnocení semináře, ukončení semináře
  Cca 15.00 odjezd

  Seminář bude simultánně tlumočen. Znalost jazyka není podmínkou účasti!

 • Informační a kontaktní seminář s exkurzí do přeshraničního zařízení (14.–15. 11. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Hotel Hohenbogen, Furth im Wald, Německo
  Termín: 14.–15. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin, exkurze do předškolního zařízení v sousední zemi a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 6 z ČR a 6 z Bavorska
  Obsah:

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů a nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů


  Cena: zdarma
  Poznámka: Projekt je financován z prostředků Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci
  Google Maps lokalita: Bahnhofstraße 25, 93437 Furth im Wald, Německo

  Seminář Vám umožní získat představu o tom, jak pracují a jaké pracovní podmínky mají Vaši kolegové v sousední zemi. Dozvíte se o možnostech financování česko-německých projektů zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí. Budete mít prostor pro výměnu zkušeností.

  Seminář probíhá v českém a německém jazyce, jednotlivé části jsou simultánně tlumočeny. Účast je zdarma. (Tandem přebere náklady na ubytování a stravu. Náklady na dopravu hromadnými dopravními prostředky lze podpořit maximální částkou 20 euro; náklady na cestu vlastním vozem budou proplaceny řidiči osobního automobilu pouze v případě umožnění spolujízdy.)

  Máte-li již partnerskou mateřskou školu či školní družinu na bavorské straně, můžete se přihlásit společně. Pokud partnerství teprve hledáte, tyto semináře jsou již několik let vhodnou příležitostí k nalezení přeshraničního partnerského zařízení.

  Přihlašování je možné do 20. října 2019 (kapacita omezena!), přihlašovací formulář najdete zde.

  Program semináře naleznete zde.

   

 • Jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka, Weiden (13. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Weiden
  Termín: 13. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé českého jazyka z německých škol
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako dalšího cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů českého jazyka z německých
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Tandem Regensburg, Evangelische Jugend für Gedenken und Versöhnung
  Google Maps lokalita: 49.6743, 12.1489

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá ve spolupráci s Evangelische Jugend für Gedenken und Versöhnung jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu. Po absolvování tohoto semináře mohou učitelé sami motivovat své žáky k češtině pomocí jazykové animace. 

  Předběžný program:

  - představení Tandemu, představení projektu Němčina nekouše a jazykové animace v teorii a praxi

  - seznámení s metodickou publikací

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání:

  13. 11. 2019, Weiden: Evangelische Jugend: Gemeindezentrum Tobias-Clausnitzer-Haus, Storchenweg 14, 92637 Weiden

  Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství pod číslem 12/2016-1-196

  V případě zájmu o účast na semináři, vyplňte prosím online přihlášku ZDE.

  Přihlášky vyplňujte nejpozději do pondělí 28. října 2019. Po deadlinu obdržíte e-mailem další informace k akci.

 • Česko-německé setkání mládeže (8.–10. 11. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Berlín
  Termín: 8.–10. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová, Lucie Tarabová


  Cílová skupina: mladí lidé z Česka a Německa
  Cíle: setkání mladých lidí s workshopy k tématu občanského vzdělávání, debaty
  Účastníci: 30 z Česka
  Cena: 700 Kč
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Je ti 16-26 let? Přijeď v listopadu do Berlína na česko-německé setkání mládeže. Nabídneme ti skvělý program se spoustou zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity. Během setkání bude možnost se setkat se spoustou inspirativních osob, se kterými si budete moci vyměnit zkušenosti v oblasti česko-německých setkání.

  Na česko-německém setkání mládeže se uzavře téma Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, ve kterém jde o téma památných míst a občanského vzdělávání a zároveň otevře téma nové, které nás opět bude doprovázet 3 roky a to je téma demokracie, diverzita, participace. Proběhne několik zajímavých workshopů a dialogů s mládeží na tato témata.

  Program česko-německého setkání

  Přihlásit se můžeš do 6.10.2019 zde

  Akce bude simultánně tlumočena. 

   

 • Train-the-trainer školení (8.–10. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 8.–10. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: jazykoví animátoři, kteří budou mít roli referentů na našich seminářech
  Cíle: školit jazykové animátory jako referenty
  Účastníci: 10-15 z Česka a Německa
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  sledujte naše webové stránky Tandemu

 • Navazující školení česko-německé jazykové animace 2019 (7.–9. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 7.–9. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci základního školení)
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a nvázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: tematický workshop, jazyková animace v teorii a praxi, proces certifikace
  Cena: 800 Kč
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Sledujte náš newsletter: www.tandem-org.cz/letter.php

 • Evaluační setkání projektových partnerů projektu Němčina nekouše IV (4. 11. 2019) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 4. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová Lucie Tarabová


  Cílová skupina: projektoví partneři
  Cíle: představení výstupů projektu Němčina nekouše IV a následná evaluace
  Účastníci: projektoví partneři, média
  Obsah:

  představení projektu Němčina nekouše IV a následná evaluace jeho výsledků


  Cena: zdarma
  Spolupráce: partneři projektu Němčina nekouše IV
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Dne 4. listopadu se v Praze konalo evaluační setkání partnerů projektu Němčina nekouše. Setkali se zde všichni partneři, kteří se na projektu v posledních dvou letech podíleli, tzn. zástupci Česko-německého fondu budoucnosti, německého velvyslanectví v Praze, Goethe Institutu a MŠMT.

  Po úvodních zdravicích si vzal slovo Jan Lontschar a pohovořil o struktuře a průběhu zapojení jednotlivých partnerů, dále zhodnotil projekt a jeho roli u Tandemu, krátce zdůraznil význam metody jazykové animace a v neposlední řadě zmínil zapojení firemní sféry jako jednu z dalších možností rozvoje projektu.

  Dále následovala prezentace, kterou si připravily koordinátorky projektu Michaela Kořánová a Lucie Tarabová. Obsahem prezentace bylo obsahové a statistické zhodnocení projektu za poslední projektové období, čili za roky 2018 a 2019. Pomocí grafů byl znázorněn průběh a vývoj projektu v číslech (např. počty animací v ČR a Německu, v jednotlivých krajích anebo ukázky z pořádaných seminářů). Dále byla zmíněna dlouholetá spolupráce s kampaní německého velvyslanectví Šprechtíme, jejíž důležitost byla podtržena i zástupci Goethe Institutu a německého velvyslanectví.

  Byl také předložen koncept spolupráce s firemní sférou a její podpora výuky němčiny na středních odborných školách. Tento koncept již Tandem realizuje a v roce 2018 se rozvinul do samostatného projektu Němčina nad zlato - díky finančnímu příspěvku Německého velvyslanectví.

  Po občerstvení následoval krátký přehled aktivit, které se plánují pro následující projektové období. Součástí této vize do budoucnosti byla i diskuze ohledně inovativních bodů projektu, jejichž klady a zápory byly společně diskutovány.
  Celá akce se příjemně vydařila. Koordinátorky projektu si odnesly spoustu podnětných nápadů pro další realizaci projektu.

  Přítomní zástupci institucí/projektoví partneři, kteří projekt Němčina nekouše podporují, se vyjádřili pozitivně i ohledně spolupráce na projektu v dalších letech.

 • Evaluační seminář k projektu "Přeshraniční odborná spolupráce 2018 - 2020" programu Erasmus+ (28. 10. – 30. 11. 2019) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: ČR, Praha
  Termín: podzim 2019
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: členové konsorcia projektu "Přeshraniční odborná spolupráce 2018 - 2020"
  Cíle: evaluace celého projektu a jednotlivých praxí, výměna zkušeností, výhled do budoucna, příklad dobré praxe
  Účastníci: koordinátoři zahraničních praxí, praktikanti
  Obsah:

  evaluace celého projektu a jednotlivých praxí z pohledu koordinátorů i praktikantů, výměna zkušeností, výhled do budoucna, příklady dobré praxe


  Cena: zdarma, hrazeno 100% cestovních nákladů
  Spolupráce: Goethe-Institut, Praha
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Předběžný program akce:

  10:30 zahájení, shrnutí projektu

  11:00 - 13:30 prezentace praxí z pohledu praktikantů, diskuze koordinátorů

  14:00 ukončení

 • Den s němčinou v Hradci Králové (17. 10. 2019) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Hradec Králové
  Termín: 17. 10. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová Petr Veselý


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; učitelé NJ, široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti, prezentace projektu Němčina nad zlato
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé NJ, široká veřejnost
  Obsah:

  Přehled programu 17.10.2019:

  10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo!

  12:30–13:30 hod.: Koncert Uwe Kaa

  14:00–16:00 hod.: Seminář pro učitele němčiny „Divadlo ve výuce němčiny: Spiel und Sprich!“

   

  Prosíme, nahlaste účast (své školy) na programu na e-mail: tatyana.synkova.extern@goethe.de

   

  Celý program je zdarma.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 0, 0

  V rámci kampaně Šprechtíme pořádá Goethe Institut pravidelně v českých městech program s názvem „Den s němčinou“. Celý den má motto: „Den s němčinou“, a tak jsou jeho náplní hry, koncerty, workshopy, jazykové animace pro žáky, semináře pro učitele němčiny a přednášky pro studenty vysokých škol. Setkání mezi řediteli škol, zástupci německých firem a česko-německých organizací umožní vzájemný kontakt a společné projekty.

  Proto srdečně zveme učitelky a učitele němčiny a jejich žáky

  17. října 2019 na Den s němčinou do Hradce Králové!


  Stručný program „Dne s němčinou“:

  Německo prozkoumat, učit se německy a přitom se bavit? To si mohou užít žáci 5. až 7. tříd v interaktivní hře Autobahnspiel – Procestuj Německo! Je to zábavná hra se 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na soutěžní týmy čekají záludné úkoly. Celá hra probíhá v češtině. A poté se mohou učitelé i s žáky němčiny těšit na koncert Uwe Kaa.

  Pro učitele je nabízen seminář, který se věnuje dramaticko-výchovným metodám, které pomáhají žákům zbavit se zábran při ústním projevu. Tento seminář vede zkušená lektorka Jitka Gabašová, absolventka DAMU a germanistiky.

  Celý program je zdarma.

  Bližší informace k programu Goethe Institutu naleznete v přiloženém letáku nebo na https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/unt/ver/tmd.html


  Prosíme, nahlaste účast své školy na programu na e-mail: tatyana.synkova.extern@goethe.de


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Česko-německá jazyková animace od Tandemu

  V rámci akce „Den s němčinou“ můžete pro svoje žáky na tento a další dva dny, tzn. 16. 10., 17. 10. a 18. 10. 2019 zdarma objednat česko-německou jazykovou animaci od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Jazykové animace probíhají v rámci projektu s názvem „Němčina nekouše“ a bližší informace k projektu si můžete přečíst zde: http://www.tandem-org.cz/nemcina-nekouse

   

  A co je to ta jazyková animace?

  Jazyková animace je hravá metoda, která podněcuje zájem o jiný jazyk a kulturu, lidi a zemi. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v interkulturních skupinách.

  Jedna animace trvá 45 minut (tj. 1 vyučovací hodina) a je určena pro max. 25 dětí ve skupině. Vhodné je objednat si více jazykových animací za sebou, pro každou třídu jednu.

  Česko-německá jazyková animace je v tomto případě určena žákům, kteří si budou volit 2. cizí jazyk a začátečníkům, případně i pokročilejším žákům.

  Nabídka platí pro druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

  Jazykové animace pro svoje žáky objednávejte vyplněním tohoto poptávkového formuláře co nejdříve (kapacita je omezená!!) na: http://www.jazykova-animace.info/jasan/animace-poptavka?tabulka=247

  Nejpozději pak prosím objednávejte 4 dny před termínem.

  V poznámce, uveďte, že se animace koná v rámci „Dne s němčinou“.

  Budeme se těšit na Vaše přihlášení.

   

 • Den s němčinou v Opavě (15. 10. 2019) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Opava
  Termín: 15. 10. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová Petr Veselý


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; učitelé NJ, široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti, prezentace projektu Němčina nad zlato
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé NJ, široká veřejnost
  Obsah:

  Přehled programu, 15.10.2019:

  10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo!

  12:30–13:30 hod.: Koncert Uwe Kaa

  09:00–12:30 hod.: Seminář pro učitele němčiny „Metody aktivizace žáků v hodinách němčiny“

  13:00-16:30 hod.: Seminář pro studenty germanistiky „Překládat znamená porozumět a zprostředkovat.“

   

  Prosíme, nahlaste účast (své školy) na programu na e-mail: tatyana.synkova.extern@goethe.de

  Celý program je zdarma.


  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 0, 0

  V rámci kampaně Šprechtíme pořádá Goethe Institut pravidelně v českých městech program s názvem „Den s němčinou“. Celý den má motto: „Den s němčinou“, a tak jsou jeho náplní hry, koncerty, workshopy, jazykové animace pro žáky, semináře pro učitele němčiny a přednášky pro studenty vysokých škol. Setkání mezi řediteli škol, zástupci německých firem a česko-německých organizací umožní vzájemný kontakt a společné projekty.

  Proto srdečně zveme učitelky a učitele němčiny a jejich žáky

  15. října 2019 na Den s němčinou do Opavy!


  Stručný program „Dne s němčinou“:

  Německo prozkoumat, učit se německy a přitom se bavit? To si mohou užít žáci 5. až 7. tříd v interaktivní hře Autobahnspiel – Procestuj Německo! Je to zábavná hra se 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na soutěžní týmy čekají záludné úkoly. Celá hra probíhá v češtině. A poté se mohou učitelé i s žáky němčiny těšit na koncert Uwe Kaa.

  Učitelé němčiny se mohou těšit na seminář na téma „Metody aktivizace žáků v hodinách němčiny“ a studenti germanistiky zase na seminář „Překládat znamená porozumět a zprostředkovat“.

  Celý program je zdarma.

  Bližší informace k programu Goethe Institutu naleznete v přiloženém letáku nebo na https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/unt/ver/tmd.html


  Prosíme, nahlaste účast své školy na programu na e-mail: tatyana.synkova.extern@goethe.de

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Česko-německá jazyková animace od Tandemu

  V rámci akce „Den s němčinou“ můžete pro svoje žáky na tento a další dva dny, tzn. 14. 10., 15. 10. a 16. 10. 2019 zdarma objednat česko-německou jazykovou animaci od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Jazykové animace probíhají v rámci projektu s názvem „Němčina nekouše“ a bližší informace k projektu si můžete přečíst zde: http://www.tandem-org.cz/nemcina-nekouse

   

  A co je to ta jazyková animace?

  Jazyková animace je hravá metoda, která podněcuje zájem o jiný jazyk a kulturu, lidi a zemi. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v interkulturních skupinách.

  Jedna animace trvá 45 minut (tj. 1 vyučovací hodina) a je určena pro max. 25 dětí ve skupině. Vhodné je objednat si více jazykových animací za sebou, pro každou třídu jednu.

  Česko-německá jazyková animace je v tomto případě určena žákům, kteří si budou volit 2. cizí jazyk a začátečníkům, případně i pokročilejším žákům.

  Nabídka platí pro druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

  Jazykové animace pro svoje žáky objednávejte vyplněním tohoto poptávkového formuláře co nejdříve (kapacita je omezená!!) na: http://www.jazykova-animace.info/jasan/animace-poptavka?tabulka=247

  Nejpozději pak prosím objednávejte 4 dny před termínem.

  V poznámce prosíme, uveďte, že se animace koná v rámci „Dne s němčinou“.

  Budeme se těšit na Vaše přihlášení.

 • Od žádosti k článku v novinách. Tematický seminář pro odborné školy z Česka a Německa (11.–12. 10. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Školicí středisko Marianeum Máchova 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
  Termín: 11.–12. 10. 2019
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kremling


  Cílová skupina: vzdělávací instituce zapojené do Programu podpory odbroných praxí
  Cíle: výmněna zkušeností, Best-Practice, workshop mediální propagace zahraniční praxe
  Účastníci: 12 účastníků z Česka, 12 účastníků z Německa
  Obsah:

  Cílem dvoudenního semináře bude především výměna zkušeností, vzájemná inspirace. Nové impulsy načerpáte díky praktickému workshopu k mediální propagaci praxe. Česko-německý fond představí další možnosti financování setkávání žáků odborných škol.


  Cena: 1.000,-
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Zástupci středních škol, odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol, koordinátoři odborných praxí, kteří organizují přes Tandem odborné praxe v sousední zemi, se mohou zúčastnit česko-německého tematického semináře s těmito cíli:

  • Výměna zkušeností, vzájemná inspirace
  • Příklady dobré praxe odborných praxí v sousední zemi
  • Praktický workshop k mediální propagaci praxe s novinářkou a pracovnicí České televize Bárou Procházkovou
  • Možnosti financování česko-německých výměn mládeže představí referentka Česko-německého fondu budoucnosti Ingrid Koděrová
  • Workshopy k tématům (přípravné dny, volnočasové aktivity během praxe, motivace žáků a vedení školy, Europass-mobility, dlouhodobé praxe či moblity pracovníků)
  • Interaktivní komentovaná prohlídka Prahy „Události v letech 1968 -1989“ pod vedením Pragkontaktu

  Seminář bude tlumočen.

  Pro přihlášení použijte prosím on-line formulář. Uzávěrka přihlášek je 13. září 2019.

  Pozvánka, podrobný program

  Budeme se těšit na setkání s Vámi!

 • Informační den pro zřizovatele a pedagogy předškolních zařízení z Česka a Německa (10. 10. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: předškolní
  Místo konání: Marktredwitz, Egerland-Kulturhaus
  Termín: 10. 10. 2019
  Odpovědné osoby:

  Zuzana Nejedlá


  Cílová skupina: Zřizovatelé a pedagogové předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Seznámit účastníky s možnostmi metodické a finanční podpory česko-německých projektů, motivovat je k vlastní přeshraniční spolupráci.
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Německa
  Obsah:

  Seminář nabízí informace o možnostech financování česko-německých projektů zaměřených na přeshraniční výměny dětí a pedagogů. Budou představeny úspěšné projekty přeshraniční spolupráce MŠ, bude příležitost k inspiraci a vzájemné výměně zkušeností, k seznámení se s metodou česko-německé jazykové animace.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Projekt je financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti
  Poznámka: Pořádáno ve spolupráci s EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V.
  Google Maps lokalita: https://www.google.com/maps/place/Fikentscherstra%C3%9Fe+24,+95615+Marktredwitz,+N%C4%9Bmecko/@50.0042022,12.0934393,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47a0543519e06b5f:0xae75594f693f5f6f!2sFikentscherstra%C3%9Fe+24,+95615+Marktredwitz,+N%C4%9Bmecko!3b1!8m2!3d50.0042022!4d12.095628!3m4!1s0x47a0543519e06b5f:0xae75594f693f5f6f!8m2!3d50.0042022!4d12.095628

  Referenti Tandemu, ČNFB a EUREGIA EGRENSIS vás budou informovat o možnostech financování česko-německých projektů na obou stranách hranice. V programu nebudou chybět příklady z praxe, představení konkrétní přeshraniční spolupráce partnerských školek ani prostor pro výměnu zkušeností. Těšit se můžete na ukázky česko-německé jazykové animace, metody, která v českých a německých školkách seznamuje děti hravou formou s jazykem sousední země.

  Seminář je pro účastníky z Česka i Německa, bude proto simultánně tlumočen. Účast na akci je zdarma.

  Přihlašování je možné do 22. 9. 2019, přihlašovací formulář najdete zde.

  Program semináře zde.

  Více informací k připravované akci poskytne Zuzana Nejedlá, tel.: 0049 (0)941 8996 3584, email: nejedla@tandem-org.de.

 • Čí je to město? HAMBURK - PRAHA: výměna žáků českých a německých škol 2019 (24.–29. 9. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Praha
  Termín: 24.–29. 9. 2019
  Odpovědné osoby: Mirka Reifová
  Cílová skupina: žáci 16-18 let
  Cíle: výjezd do zahraničí, odbourání bariér jazykových i kulturních, poznání sousední země
  Účastníci: 10 CZ + 10 DE dětí
  Poznámka: projekt hrazen MŠMT
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Sledujte náš newsletter: www.tandem-org.cz/letter.php

 • Evropský den jazyků 2019 (23. 9. 2019) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 23. 9. 2019
  Odpovědné osoby:

  Jana Heenen Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol
  Cíle: propagace němčiny, německé kultury a česko-německé jazykové animace, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 300 žáků a studentů českých základních a středních škol
  Obsah:

  Ideou je přiblížit různé jazyky hravou formou tak, abychom studenty a žáky motivovali k tomu, začít se učit novou cizí řeč či prohloubit znalosti té řeči, se kterou již začali. Formou je cca 5hodinová městská hra s interaktivními stanicemi, které budou obsahově připraveny ve spolupráci s Europe Direct Plzeň, Eurocentrem Plzeň, Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a dalšími partnery.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  23. 9. 2019 se Tandem účastnil jako jeden z partnerů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje každoroční tradiční akce "Evropský den jazyků". Na dohromady dvanácti stanovištích se skoro 800 žáků a studentů ze základních a středních škol Plzeňska setkalo s mnoha cizími jazyky. Tandem měl tento rok své stanoviště v nádherných prostorách obřadní síně na plzeňské radnici, kde byl jako již tradičně zastoupen česko-německou jazykovou animací. Tu bravurně zvládla jedna z nich jazykových animátorek, Martina Petrakovičová.

 • Seminář dalšího vzdělávání v Památníku Terezín (20.–22. 9. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Terezín
  Termín: 20.–22. 9. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová, Lucie Tarabová, Stefanie Schütz, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží a učitelé, kteří by chtěli organizovat česko-německé semináře s tématikou druhé světové války.
  Cíle: Poznání nových metod při práci s mládeží na památném místě
  Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
  Cena: 700 Kč
  Spolupráce: Památník Terezín
  Google Maps lokalita: 50.511, 14.1505

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Při zahajovací akci v Berlíně projevili účastníci zájem také o semináře dalšího vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a památnými místy, aby poznali vhodné metody pro setkávání mládeže a zjistili zvláštnosti při přípravě, realizaci a vyhodnocení setkání.

  Seminář k česko-německé spolupráci na památných místech / občanskému vzdělávání nabízí Tandem

  20. 9. 2019 - 22. 9. 2019

  v Památníku Terezín.

  Na tomto semináři spolupracujeme společně s Památníkem Terezín.

  Na semináři Vám zprostředkujeme informace o Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem a jeho nabídkách a možnostech podpory pro Vaše vlastní projekty k tématu (například financování, kontaktní databázi Tandemu, materiály k tématu). V památníku Terezín Vám bude představena pedagogická nabídka památníku a prohlídka památného místa.

  Více o Památníku Terezín se můžete dočíst na webových stránkách památníku zde

  Cílovou skupinou akce jsou pracovníci s mládeží a pedagogové, kteří mohou, ale nemusí mít zkušenosti s tématem česko-německé spolupráce na památných místech. 

  Účastnický poplatek: 700 Kč

  Program zde

  Přihlášky online: zde

  Přihlašovat se můžete do 12.9.2019

 • Tradiční plzeňsko-řezenský tábor pro mládež 2019 (26.–31. 8. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 26.–31. 8. 2019
  Odpovědné osoby: Mirka Reifová (Tandem) Lucie Štvánová (SVČ Radovánek)
  Cílová skupina: děti 10 - 14 let
  Cíle: propojení mezi partnerskými městy, prázdninová nabídka s poznáním sousední země, jazyková animace
  Účastníci: 10 CZ + 10 DE dětí / 2+2 vedoucí / 1 jazykový animátor
  Spolupráce: DDM Radovánek, Amt für kommunale Jugendarbeit (AKJ) Stadt Regensburg
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Osmý ročník prázdninového tábora pro děti z partnerských měst Plzeň a Regensburg se uskuteční na české straně. Účastníci stráví 6 dní v Plzni (s jednodenním výletem do Prahy) a budou se věnovat aktivitám spojeným s tématem TECHNIKA. V plánu je návštěva Techmania Science Center, Domu digitálních dovedností, ale i plzeňské radnice a přijetí primátorem. Každý den je uvedený česko-německou jazykovou animací.

 • ahoj.info seminář II. - listopadová revoluce 1989 (21.–23. 6. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR
  Termín: 21.–23. 6. 2019
  Odpovědné osoby:

  Julia Fleischmann, Le Minh Tam, David Ripel


  Cílová skupina: Mladí lidé do 26 let
  Cíle: Setkání mladých lidí z Česka a Německa
  Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
  Obsah:

  Na semináři se setká mládež z Česka a Německa a bude se věnovat tématu demokracie a revoluce v roce 1989, která byla velmi významná nejen pro další vývoj České republiky, ale také Německa. Na semináři bude blíže představena také Evropská dobrovolná služba a projekt ahoj.info.


  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Sledujte portál ahoj.info

 • pracovní setkání jazykové animace a diverzity (14.–15. 6. 2019) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 14.–15. 6. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: jazykoví animátoři
  Cíle: sbírka metod pro setkání mládeže
  Účastníci: 5 jazykových animátorů a 2 referenti
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Sledujte náš newsletter: www.tandem-org.cz/letter.php

 • Maultaschen und Piroggen (22.–25. 5. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Bad Liebenzell
  Termín: 22.–25. 5. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Stefanie Schütz
  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
  Cíle: Skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
  Účastníci: 10 z Česka
  Obsah: Seminář Maultaschen und Piroggen 2019 se bude zabývat tématem sociální spravedlnost a její význam v mezinárodních výměnách mládeže. Naše společnost je založena ve svém politickém systému na demokratických a svobodných principech, ale přesto existují nespravedlivé situace, rozhodnutí nebo jednání. Existují lidé, kteří jsou chudí. Existují lidé, kteří jsou ve škole nebo ve svém zaměstnání znevýhodněni. Existují lidé, se kterými je nespravedlivě zacházeno kvůli jejich původu a vzhledu. V celosvětovém měřítku existuje nerovnoměrné rozdělení zdrojů, příležitostí, moci a peněz. Společnost, která je vnímána jako spravedlivá, je však ústředním předpokladem udržitelného mírového soužití a souhlasem s demokratickým systémem. Mladí lidé jsou velmi vnímaví k nespravedlnosti a nerovnostem. Jsou citliví na nespravedlivé mocenské vztahy. Jak toto mnohostranné téma pojmout a reflektovat v mezinárodních výměnách mládeže, je hlavním tématem metodického workshopu na jeden a půl dne. A jako vždy se dozvíte také informace o aktuálních programech a financování DPJW, DRJA a Tandemu. A i tento rok je na programu také výlet na jedno zajímavé místo.
  Cena: 40 Euro
  Poznámka: Cestovné proplácíme pouze ve výši 2. třídy vlakem
  Google Maps lokalita: 48.7747, 8.72997

  Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 22. - 25. května 2019 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu.

  Bližší informace

  Přihlásit se můžete ZDE

 • Informační a kontaktní seminář k projektu Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD (16.–17. 5. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Bavorsko
  Termín: 16.–17. 5. 2019
  Odpovědné osoby: Xenia Baumgartner, Eva Danielová
  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Bavorska
  Obsah: Získáte informace o průběhu a podmínkách přeshraničních výměn pedagogů a jejich přínosu pro pedagogy a zařízení, organizaci a finanční podpoře výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinaci přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů.
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 48.7904, 11.4978

  Sledujte náš newsletter: www.tandem-org.cz/letter.php

 • Den s němčinou v Plzni 2019 (14. 5. 2019) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 14. 5. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová Martina Matějková Jan Lontschar


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; učitelé NJ, široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé NJ, široká veřejnost
  Obsah:

  Přehled programu, 14.05.2019:

  10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo! - všechna místa jsou již obsazená!

  12:30–13:30 hod.: Koncert Uwe Kaa DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

  14:50–16:30 hod.: Seminář „Němčina na prvním stupni základních škol“ Pedagogická fakulta ZČU, Místnost CH-209, vchod: Klatovská tř. 51, Plzeň

  Prosíme, nahlaste účast (své školy) na programu na e-mail: info@sprechtime.cz

  Celý program je zdarma.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň, IHK/AHK Plzeň
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Partneři jazykové kampaně Šprechtíme zvou žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, stejně jako širokou veřejnost, 14. 05. 2019 na Den s němčinou do Plzně! V rámci akce si mohou školy z Plzeňského kraje na určité dny zdarma objednat česko-německou jazykovou animaci od Tandemu. Animace jsou realizované díky projektu Němčina nekouše.

  Pro žáky:

  Žáky čeká oblíbená hra Autobahnspiel - Procestuj Německo! Jedná se o zábavnou hru se 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na soutěžní týmy čekají rozmanité úkoly. Celá hra probíhá v češtině. Vhodné pro žáky 5. až 7. tříd a odpovídající stupně gymnázií.

  Pro učitele němčiny:

  Pro učitele němčiny je připraven seminář na téma "Němčina na prvním stupni základních škol". Seminář bude probíhat formou workshopu a bude věnován nejen teoretickým základům výuky německého jazyka s dětmi v raném školním věku, ale především praktickým ukázkám práce s dětmi ve věku od šesti do desíti let.

  Lektoři: Jana Martiníková, Lenka Langerová

  Místo konání: Pedagogická fakulta ZČU, Chodské nám. Plzeň

  Prosíme, aby se třídy a učitelé na program přihlásili na tomto e-mailu: info@sprechtime.cz

  Program celé akce naleznete na stránkách Goethe Institutu zde.


  V rámci akce Den s němčinou mohou školy z Plzeňského kraje objednávat pro svoje žáky na tento a další dva jedinečné dny, tzn. 13. 05., 14. 05. a 15. 05. 2019 zdarma česko-německou jazykovou animaci od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Jazykové animace probíhají v rámci projektu s názvem "Němčina nekouše" a bližší informace k projektu si můžete přečíst zde: Němčina nekouše.

  A co je to ta jazyková animace?
  Jazyková animace je hravá metoda, která podněcuje zájem o jiný jazyk a kulturu, lidi a zemi. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v interkulturních skupinách.
  Jedna animace trvá 45 minut (tj. 1 vyučovací hodina) a je určena pro max. 25 dětí ve skupině. Vhodné je objednat si více jazykových animací za sebou, pro každou třídu jednu. Česko-německá jazyková animace je v tomto případě určena žákům, kteří si budou volit 2. cizí jazyk a začátečníkům, případně i pokročilejším žákům. Nabídka platí pro druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

  Jazykové animace pro svoje žáky objednávejte vyplněním tohoto poptávkového formuláře co nejdříve. Kapacita je omezená!!
  Nejpozději pak prosím objednávejte 4 dny před termínem.
  V poznámce, prosíme, uveďte, že se animace koná v rámci Dne s němčinou.

  Budeme se těšit na Vaše přihlášení.
  Za Tandem Plzeň
  Michaela Kořánová

 • GUT DRAUF digitálně – česko-německý workshop GUT DRAUF s tématem mediální pedagogika (3.–4. 5. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Cham Oberpfalz
  Termín: 3.–4. 5. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, +420 377 634 757  
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, učitelé a vychovatelé
  Cíle: Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl.
  Účastníci: 24 z Česka a Německa
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Gut drauf, Jugendmedienzentrum T1
  Google Maps lokalita: 49.2238, 12.662

  Druhý česko-německý workshop s motem „GUT DRAUF digitálně“ se bude zabývat otázkami, jak bychom mohli využít média v práci s mládeží. Jaký potenciál přináší mediální vzdělávání k překonání hranic a kde najde svůj vlastní limit? Jaké možnosti podpory zdraví se otevírají prostřednictvím mediální výchovy?

  Co v programu nebude chybět?

  • česko-německá jazyková animace
  • představení organizací Tandem, T1, Gut drauf
  • téma média
  • seznámení s metodami mediální pedagogiky a Gut drauf
  • česko-německé výměny – jak to děláte u Vás? Diskuze
  • prohlídka města Chamu

  Worskhopu se může zúčastnit celkem 24 účastníků z Česka a Německa, kteří pracují s mládeží a již pracují, nebo by chtěli pracovat s tímto tématem také přeshraničně.

  Akce bude simultánně tlumočena.

  Workshop bude začínat v pátek 3.5.2019 ve 12:30 obědem a končit bude v sobotu 4.5.2019 ve 12:00 také obědem.

  Worskhop je zdarma. Ubytování zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. Strava zajištěna.

  Přihlášky do 18.4. zde.

  Tandem tímto workshopem navazuje na stěžejní téma z let 2014 – 2015, kde tématem byl zdravý životní styl a navázali jsme spolupráci s organizací GUT DRAUF.

  Referentky:

  Karin Steinert                trenérka GUT DRAUF, (www.das-abenteuermobil.de)

  Cirta Rosbach               mediální pedagožka u T1 – Přeshraniční mediální centrum pro mládež v Horním Falcku (http://www.t1-jmz.de)

  Tandem:

  Monika Štroblová         Tandem v Plzni

  Ulrike Fügl                    Tandem v Regensburgu

 • Česko-německé fórum Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (11.–13. 4. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Brno
  Termín: 11.–13. 4. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Lucie Tarabová, Ulrike Fügl, Stefanie Schütz
  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží a pedagogové, kteří se zajímají o tématiku občanského a globálního vzdělávání a rádi by tato témata zapojili do své praxe
  Cíle: Přiblížení tématu občanského a globálního vzdělávání a práce se vzpomínkami. Seznámení s různými pedagogickými přístupy z Česka a Německa.
  Účastníci: 30 z Česka
  Obsah: Česko-německé fórum s workshopy: občanské a globální vzdělávání, práce s pamětníky, fake news (viz program), prezentacemi projektů z praxe: setkání na památných místech, simulační hra, divadelní pedagogika. Návštěva Muzea romské kultury. Výměna zkušeností, informace k financování.
  Cena: 700 Kč
  Spolupráce: Česko-německé odborné fórum je spolufinancováno Česko-německým fondem budoucnosti
  Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

  Potřebujete nové impulzy do své pedagogické činnosti? Zajímá Vás, jak se pracuje s tématem občanského a globálního vzdělávání v Česku a Německu?  Máte chuť poznat inspirativní osoby a vyměnit si zkušenosti? Chtěli byste uspořádat česko-německé setkání na památném místě? Potřebujete tipy na obsahovou náplň Vašeho česko-německého setkání?

  Zúčastněte se fóra Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti 11. - 13. 4. 2019 v Brně. Třídenní program Vám nabídne mnoho zajímavých workshopů, pedagogických konceptů a příkladů dobré praxe, které Vás mohou inspirovat.

  Koordinační centrum Tandem zve na třídenní vzdělávací fórum v Brně. Určené je pro pracovníky s mládeží, pedagogy, multiplikátory i jednotlivce, kteří se zajímají o téma občanského vzdělávání a rádi by s ním pracovali nejen v česko-německém kontextu.

  Praktické workshopy se budou věnovat občanskému vzdělávání, vědomé práci s diverzitou a fake news.

  Přihlásit online se můžete do 21.3.2019 zde.

  Ubytování ve dvoulůžkových pokojích a stravování je v rámci semináře zajištěno a plně hrazeno. Pokud účastník potřebuje ubytování v jednolůžkovém pokoji, musí si ho plně uhradit.

  Akce bude simultánně tlumočena.

  Zpětně bude hrazeno 50 % cestovních nákladů (podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů), cesta autem bude řidiči proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy.

  Účastnický poplatek: 700 Kč

  Kontaktní osoby:

  Lucie Tarabová - tarabova@tandem-org.cz +420 377 634 766

  Monika Štroblová - stroblova@tandem-org.cz +420 377 634 757

  ---------------------------------------------

  Předběžný program

  • Čtvrtek 11. dubna 2019

  od 16:00  registrace

  večeře

  18.30 / 19.00 Divadlo Husa na provázku: oficiální zahájení a česko-německý kabaret „To téma“ – „Das Thema“

  • Pátek, 12. dubna 2019    

  Inputy, workshopy, diskuze

  Úvod do tématu - práce se vzpomínkami a občanské vzdělávání
  Prof. Dr. Michele Barricelli, Mgr. Ondřej Matějka

  I. blok workshopů
  Pedagogické koncepty práce se vzpomínáním a občanské vzdělávání

  Všichni účastníci mohou vybrat v každém bloku jednu možnost.

  Workshop 1: Práce s pamětníky a oral history
  Živá pamět, Šárka Jarská

  Workshop 2: Fake News, poplašné zprávy, populismus
  Bára Procházková, žurnalistka

  Workshop 3: Lidé v pohybu
  Petra Frühbauerová, NaZemi

  oběd
      
  II. blok workshopů

  Workshop 1: Afgánistán. Mnichov. Já. Má cesta za lepším životem.
  Hassan Ali Djan

  Workshop 2: Fakescape - představení únikové hry na téma fake news
  Fakescape, z.s.

  Workshop 3: Práce s pamětníky a oral history
  Živá pamět, Šárka Jarská

  Prohlídka Muzea romské kultury a představení pedagogického programu
    

  Večeře

  • Sobota, 13. dubna 2019  

  Plénum - Informace k financování česko-německých projektů: Česko-německý fond budoucnosti (Jakob Venuss), Kinder und Jugendplan des Bundes (Marius Meier)

  Česko-jazyková animace
  Prostor pro výměnu zkušeností - práce ve skupinách
  Paralelně konzultace o možnostech financování: Česko-německý fond budoucnosti a Tandem

  oběd

  III. a IV. blok workshopů
  Tři paralelní příklady česko-německých projektů k tématu památných míst a občanského vzdělávání

  - simulační hra, česko-německé setkání škol v Terezíně, čojč pedagogika na památných místech

  Závěrečný input - Ondřej Liška

  Evaluace a reflexe, zakončení akce

 • Pracovní setkání Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (10.–11. 4. 2019) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Brno
  Termín: 10.–11. 4. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Lucie Tarabová, Ulrike Fügl, Stefanie Schütz
  Cílová skupina: Odborníci a pedagogičtí pracovníci z památných míst a institucí, kteří se zabývají občanským vzděláváním
  Cíle: Vytvořit koncept pro setkávání na památných místech
  Účastníci: 20 z Česka a z Německa
  Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

  sledujte naše webové stránky Tandemu

 • Informační den na podporu realizace česko-německých projektů předškolních zařízení (10. 4. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Ústí nad Labem
  Termín: 10. 4. 2019
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová


  Cílová skupina: zřizovatelé, vedoucí pracovníci a pracovníci předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Finanční a metodická podpora realizace přeshraničních projektů předškolních zařízení
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Německa
  Obsah:

  Česko-německý informační den na podporu realizace přeshraničních projektů předškolních zařízení pořádáme pro zřizovatele, vedoucí pracovníky a pedagogy předškolních zařízení, které chceme informovat o možnostech financování česko-německých projektů předškolních zařízení na obou stranách hranice z prostředků Tandemu, ČNFB a Euregií. V programu nebude chybět ani příklad z praxe, představení konkrétní přeshraniční spolupráce partnerských školek. Těšit se můžete na ukázky česko-německé jazykové animace, metody, která v českých a německých školkách seznamuje děti hravou formou s jazykem sousední země.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Seminář je financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.
  Poznámka: Pořádáno ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP
  Google Maps lokalita: 50.6611, 14.0531

  Přihlásit se můžete do 31.3. 2019 zde.

 • základní školení jazykové animace 2019 (4.–7. 4. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Mlázovy u Klatov
  Termín: 4.–7. 4. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, koncept vzdělávání, proces certifikace
  Cena: 1600 kč
  Google Maps lokalita: 49.3137, 13.4095

  Jazyková animace je nekonveční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.

  Školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých  projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Kurz je určen pro 20 účastníků:

  • kteří jsou starší 18 let,

  • které baví práce s jazykem,

  • kteří mají zkušenosti z oblasti práce s dětmi a mládeží nebo jsou členy spolků, sdružení a jiných iniciativ na poli česko-německé spolupráce,

  • kteří se chtějí dále vzdělávat a zúčastnit se i navazujícího školení,

  • kteří chtějí animovat pro Tandem.

   

  Časový rámec:

  čtvrtek, 4. dubna 2019: začátek programu v 15.30

  neděle, 7. dubna 2019: konec programu ve 13.00

   

  Pro přihlášení použijte prosím formulář.

  Přihlášky účastníků z Německa přijímá Tandem Regensburg.

  Bližší informace o semináři v němčině naleznete zde.

  Uzávěrka přihlášek je v neděli 4. března 2019.

   

 • Ahoj info seminář - Digitalizuj demokracii (22.–24. 3. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Waldmünchen
  Termín: 22.–24. 3. 2019
  Odpovědné osoby: Julia Fleischmann, Le Minh Tam a David Ripel 
  Cílová skupina: Mladí lidé do 26 let
  Cíle: Setkání mladých lidí
  Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
  Obsah: Na semináři se setká mládež z Česka a Německa a bude se věnovat tématu demokracie a digitalizace. Na semináři bude blíže představena také Evropská dobrovolná služba a projekt ahoj.info.
  Cena: 1000
  Spolupráce: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
  Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

  První seminář od týmu ahoj.info  “digitalizuj #demokracii” je za dveřmi! Od 22. do 24. března 2019 očekávejte skvělý víkend, kde se dozvíte více o demokracii, sociálních sítích a o tom, jak tyto dvě témata spolu souvisí. Celý víkend společně strávíme v Jugendbildungsstätte Waldmünchen.

  Připravili jsme si pro vás pestrý program, přičemž na první večer jsme k nám pozvali odborného referenta Dr. Bastiana Vergnona, který vám pomůže lépe pochopit dané téma a následně poté bude ochotný odpovídat vám na vaše dotazy. Další den budeme pracovat s technickým zařízením, kterým Centrum vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu disponuje, a budete mít příležitost si vymyslet a natočit vlastní reklamu v návaznosti na to, co jste se dozvěděli předchozí večer od našeho referenta.

  Nepropásněte náš seminář, více informací a příhlášky zde a pošlete nám je na adresu ahoj.info@gmail.com do 20. 2. 2019. Podrobnější informace najdete v našem letáku, v němž najdete i přihlašovací formulář.

  Těšíme se na vás!

  ahoj.info Team

 • Němčina nekouše – jednodenní seminář jazykové animace pro učitele německého jazyka Karlovy Vary (11. 3. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Karlovy Vary
  Termín: 11. 3. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Krajská knihovna Karlovy Vary
  Google Maps lokalita: 50.2318, 12.8719

  Dne 11.3.2019 proběhl v rámci projektu Němčina nekouše IV ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary jednodenní seminář česko-německé jazykové animace pro učitele německého jazyka ze základních škol a víceletých gymnázií. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 11 účastníků, plus lektorka a zástupkyně Tandemu.

  Učitelé byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol k výběru němčiny jako druhého cizího jazyka. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Tandemu, Soňa Vrátná.

  Účastníci měli možnost získané teoretické znalosti ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním metodám a nápadům na hry a aktivity, které si mezi sebou vyměňovali.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka Hradec Králové (6. 2. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Hradec Králové
  Termín: 6. 2. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Univerzita Hradec Králové
  Google Maps lokalita: 50.2103, 15.8252

  Dne 6.2.2019 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše IV ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové jednodenní školení česko-německé jazykové animace pro učitele německého jazyka ze základních škol a víceletých gymnázií. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 10 účastníků, plus lektorka a zástupkyně Tandemu (koordinátorka projektu).

  Učitelé byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol k výběru němčiny jako druhého cizího jazyka. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Tandemu, Petra Zahradníčková.

  Účastníci měli možnost získané teoretické znalosti ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním metodám a nápadům na hry a aktivity, které si mezi sebou vyměňovali.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro studenty magisterského oboru ZČU 2019 (9. 1. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 9. 1. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: studenti magisterského studia na ZČU
  Cíle: školení jazykové animace, teorie a praxe
  Účastníci: studenti magisterského studia na ZČU
  Obsah: Představení, lektorka, program, organizační záležitosti, představení Tandemu a jazykové animace, evaluace
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Západočeská univerzita v Plzni
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Dne 9. ledna 2019 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše IV ve spolupráci se Západočeskou Univerzitou v Plzni jednodenní školení jazykové animace určené studentům němčiny v magisterském studiu. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 9 lidí (7 účastníků, lektorka a koordinátorka projektu).

  Studenti a studentky byli během semináře obeznámeni se základy a principy česko-německé jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol a víceletých gymnázií, byly připojeny i aktivity, které vyžadovaly hlubší znalost jazyka a také aktivity zaměřené na diverzitu. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Soňa Vrátná.

  Účastníci měli možnost získané teoretické poznatky ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním nápadům na hry a jejich variace a také následné diskuzi.

  Možnost praktického vyzkoušení získaných informací a jejich obsah hodnotili účastníci při závěrečné evaluaci velmi pozitivně.

 • Test (11. 12. 2018)

  rrwertwe

 • Kontaktní seminář pro mimoškolní organizace (30. 11. – 2. 12. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Chodová Planá
  Termín: 30. 11. – 2. 12. 2018
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Michaela Dryjová
  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží z mimoškolní oblasti
  Cíle: Účastníci z Česka a Německa získají příležitost oslovit zástupce organizací nebo zařízení k mezinárodní, resp. česko-německé mimoškolní spolupráci a naplánovat první společné kroky.
  Účastníci: 24 z Česka a Německa
  Obsah: Účastníci získají příležitost oslovit zástupce organizací k česko-německé spolupráci, naplánovat první společné kroky, vyměnit si informace a kontakty. Účastníci také získají přehled o aktuálních tématech Tandemu a přehled o možnostech financování.
  Cena: 500
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Kontaktní seminář je pro všechny mimoškolní organizace a pracovníky s mládeží z Česka a Německa, kteří hledají projektového partnera.

  Přihlašovat se můžete prostřednictvím online formuláře

  Více informací o akci najdete zde

 • Den s němčinou v Pardubicích 2018 (22. 11. 2018) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 22. 11. 2018
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová Martina Matějková


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; učitelé NJ, široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé NJ, široká veřejnost
  Obsah:

  10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo! Místo konání v centru města (místo upřesníme přihlášeným školám) 13–14:30 hod.: Koncert Uwe Kaa s autogramiádou. Místo konání: ABC klub, Štolbova 2665, Pardubice


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Dne 22. listopadu 2018 proběhl na půdě hotelu v Pardubicích další Den s němčinou, v roce 2018 již druhý. Sešli se zástupci kampaně Šprechtíme, zástupci škol (učitelé středních škol a základních škol), zástupci Univerzity Pardubice a Goethe Centra v Pardubicích, zástupci firem, zástupce obchodní komory a zástupce Česko-německého fondu budoucnosti.

  Nejprve proběhla oficiální část, kdy dal Goethe Institut společně s dalšími řečníky kampaně Šprechtíme podnět pro spolupráci firemní a školské sféry. Dále následovala prezentace Fondu Budoucnosti o možnostech finanční podpory pro školy a poté proběhla prezentace Tandemu. Tandem byl prezentován jako celek s pozorností na nabídku pro školy a pak byla velká část věnována prezentaci nového projektu Němčina nad zlato.  Tyto počáteční vstupy pak daly impuls školám a firmám k debatě. Každý účastník dostal otázky týkající se spolupráce s druhou sférou a společně se o tématu pobavili a navázali tak kontakt.

  Zhodnocení vzájemných diskuzí a počínajícího zkontaktovávání obou stran proběhne na dalším setkání 12. února 2019, opět v Pardubicích. Zde již bude Goethe Institut apelovat na utvoření konkrétní spolupráce. Tandem bude také přizván.

 • Den s němčinou v Olomouci 2018 (20. 11. 2018) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Olomouc
  Termín: 20. 11. 2018
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; učitelé NJ, široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé NJ, široká veřejnost
  Obsah:

  10:00–12:00 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo! Místo konání v centru města (místo upřesníme přihlášeným školám) 13–16:30 hod.: Seminář pro učitele němčiny „Němčina na prvním stupni základních škol" (Jana Nálepová, Jana Martiníková, Lenka Langerová). Místo konání: Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, Olomouc


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 49.5937, 17.2508

  Dne 20. listopadu 2018 proběhl na půdě hotelu v Olomouci další Den s němčinou, v roce 2018 první. Sešli se zástupci kampaně Šprechtíme, zástupci škol (ředitelé a učitelé středních škol a základních škol, zástupci Univerzity Palackého v Olomouci), zástupci firem (Siemens, Miele), zástupci obchodní komory, zástupce kraje a Česko-německého fondu budoucnosti.

  Nejprve proběhla oficiální část, kdy dal Goethe Institut podnět pro spolupráci firemní a školské sféry. Dále následovala prezentace Fondu Budoucnosti o možnostech finanční podpory pro školy a poté proběhla prezentace Tandemu. Tandem byl prezentován jako celek s pozorností na nabídku pro školy a pak byla velká část věnována prezentaci nového projektu Němčina nad zlato. Tyto počáteční vstupy pak daly impuls školám a firmám k debatě. Utvořili se skupiny škol s firmami. Každá skupina dostala otázky týkající se spolupráce s druhou skupinou a společně se o tématu pobavili a navázali kontakt.

  Zhodnocení vzájemných diskuzí proběhne na dalším setkání opět v Olomouci. Zde již bude Goethe Institu apelovat na utvoření konkrétní spolupráce. Tandem bude také přizván.

 • Kontaktní a tematický seminář pro české a německé učitele 2018 (15.–17. 11. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Praha
  Termín: 15.–17. 11. 2018
  Odpovědné osoby: Lucie Tarabová, Ulrike Fügl
  Cílová skupina: učitelé všech typů škol, kteří hledají partnerskou školu nebo již společně se svým partnerem plánují školní výměnu
  Cíle: seznámení s česko-německou výměnou škol, informace k realizaci česko-německých projektů a navázání přeshraničních kontaktů
  Účastníci: 10+10
  Obsah: česko-německá jazyková animace, financování česko-německých školních výměn, realizace a plánování česko-německých projektů, návštěva a představení pedagogické nabídky Židovského muzea v Praze, interaktivní prohlídka Prahy
  Cena: 800
  Spolupráce: Židovské muzeum v Praze, Česko-německý fond budoucnosti
  Poznámka: Seminář získal akreditaci MŠMT č.j.: MSMT-7003/2018-2401.
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Na kontaktní a tematický seminář zveme pedagogy všech typů škol, kteří mají zájem se dozvědět více o česko-německé spolupráci, plánování projektů, financování česko-německých výměn a o práci s  historickými tématy a občanským vzděláváním nejen v rámci česko-německých aktivit

  Seminář se koná od čtvrtka 15. do soboty 17. listopadu 2018 v centru Prahy.

  Předběžný program:

  čtvrtek
  17.00-19.00 - úvod, seznámení, organizace semináře, představení Koordinačního centra Tandem
  večeře
  19.30 - interaktivní prohlídka Prahy s těžištěm v roce 1968, Pragkontakt

  pátek
  9.00-12.00 - návštěva Židovského muzea včetně představení pedagogické nabídky
  oběd
  14.00 -18.30 - představení zúčastněných zařízení, základy projektového managementu - jak najít partnera, první kroky k úspěšné realizaci česko-německých výměn
  večeře

  sobota
  9.00 -12.00  financování česko-německých projektů (Česko-německý fond budoucnosti), příklady z praxe
  oběd
  14.00 -16.00  plánování vlastních projektů
  16.00-17.30 zhodnocení a zakončení semináře

  Po celou dobu trvání semináře je zajištěno ubytování ve dvoulůžkových pokojích a kompletní strava. Volitelně je možné ještě využít po ukončení programu společné sobotní večeře a ubytování do neděle. Tuto možnost případně zaškrtněte v přihlašovacím formuláři.

  Účastnický poplatek: 800 Kč, Tandem přispívá na cestovné ve výši 50% reálných nákladů (maximální možná cena příspěvku je 1320Kč). Účasnický poplatek se hradí po potvrzení účasti převodem na konto.

  Pro přihlášení použijte prosím on-line formulář.
  Uzávěrka přihlášek je 23. října 2018.

  Seminář bude simultánně tlumočen, znalost jazyka není podmínkou účasti.

  Těšíme se na Vaši účast a pro případné dotazy jsme plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

   

   

   

   

 • Kontaktní a informační seminář s exkurzí do přeshraničního zařízení (15.–16. 11. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Moosbach (PSČ 92709), SRN
  Termín: 15.–16. 11. 2018
  Odpovědné osoby:

  Danielová Eva, Xenia Vyhnalek


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin, exkurze do předškolního zařízení v sousední zemi a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 6 z ČR a 6 z Bavorska
  Obsah:

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů a nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů – zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Projekt je financován z prostředků Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů dne 15. - 16. listopadu 2018, Moosbach (PSČ 92709), SRN.Zájemci se mohou do 28.10.2018 přihlásit zde

 • Setkání jazykových animátorů 2018 (9.–11. 11. 2018) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Bayreuth, Německo
  Termín: 9.–11. 11. 2018
  Odpovědné osoby: Jana Heenen, Jana Kremling
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem, další vzdělávání v tematických workshopech
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: tematické workshopy, mentoring, vývoj jazykové animace u Tandemu, kulturní a společenská akce
  Cena: 400 Kč
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Místo konání
  Jugendherberge Bayreuth
  Universitätsstr. 28
  95447 Bayreuth
  Tel.: +49 921/764380
  E-Mail: bayreuth@jugendherberge.de
  Homepage: https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/bayreuth-765/portraet

  Časový rámec
  Pátek 9. 11. 2018, začátek v 18:00 hod
  Neděle 11. 11. 2018, konec v 13:00 hod

  Účastnický poplatek
  Příspěvek pro účastníky z Česka, který zahrnuje program semináře, ubytování a stravu činí 400 Kč. Spolu s potvrzením přihlášky na seminář v níže uvedeném termínu od nás obdržíte číslo účtu, na nějž uhradíte účastnický poplatek bezhotovostním převodem.

  Ubytování
  Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích, k dispozici nejsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje.

  Pojištění

  Pro účastníky s bydlištěm v Česku Tandem zajistí nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné

  Tandem uhradí 50 % jízdného, tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů. Náklady budou uhrazeny po předložení originálu jízdenek. Cesta autem bude proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána!

  Pro přihlášení použijte prosím online formulář:http://www.tandem-org.eu/app/formulare/formular?formular=134680

  Uzávěrka přihlášek je v neděli 7. října 2018.


  K dispozici je pouze 20 volných míst, která budou obsazována mj. podle pořadí přihlášek.

  Nejpozději 19. října 2018 vám potvrdíme přihlášku na setkání a zašleme vám další informace a program.

  Pokud po potvrzení přihlášky zjistíte, že se setkání nemůžete zúčastnit, dejte nám prosím neprodleně vědět, abychom mohli oslovit náhradníky. Při odhlášení po 28. říjnu 2018 včetně od vás budeme vyžadovat storno poplatek v plné výši účastnického poplatku.

  Na co se můžete těšit?

  • na novinky v projektech a programech Tandemu a v oblasti jazykové animace
  • na následující témata: vědomá práci s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží, burza a dílna aktivit jazykové animace, čojč-workshop
  • na jazykové animátory nově vyškolené v tomto roce, kteří se účastní paralelního navazujícího školení a kteří se těší na setkání se svými zkušenějšími kolegy
  • na celou řadu dalších her a aktivit česko-německé jazykové animace a společné večery
  • na zajímavé diskuse a výměnu zkušeností s vašimi kolegy, koordinátorkou Ivou a pracovnicemi Tandemu
  • na intenzivní seminární dny vyplněné zážitků (Aktivní účast všech účastníků předpokládáme).
  • a spoustu dalšího…

    V sobotu jsou na programu 3 paralelní body:

  - Vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží s Anne Sophie Winkelmann

  - Burza a dílna aktivit jazykové animace s Martinou Matějkovou

  - Principy vedení skupiny a malý čojč workshop s Karlem Hájkem

  Vedení semináře

  • Martina Matějková, zkušená jazyková animátorka (bližší informace viz níže)
  • Karel Hájek, zkušený jazykový animátor (bližší informace viz níže)
  • Jana Heenen, pedagogická pracovnice (oblast jazyka a jazykové animace, práce s diverzitou)
  • Jana Kučerová, pedagogická pracovnice (oblast jazykové animace a Program podpory odborných praxí)
  • Iva Břendová, koordinátorka jazykových animátorů

   

 • Seminář Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (9.–11. 11. 2018) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Praha
  Termín: 9.–11. 11. 2018
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová, Kathrin Freier-Maldoner


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží
  Cíle: poznání nových metod při práci s mládeží na památném místě
  Účastníci: 24 z Česka a Německa
  Obsah:

  Na semináři Vám zprostředkujeme informace o Tandemu, představíme spolek Pragkontakt a jeho nabídky. S Pragkontaktem si projdeme komentovanou prohlídku Prahou s tématikou druhé světové války s názvem „Praha pod hákovým křížem“. Během semináře bude výlet do památníku Lidice, kde bude představena pedagogická nabídka Lidic a prohlídka památného místa.

  Poslední den proběhne reflexe programu a Vašich osobních dojmů. Na závěr představí Tandem možnosti podpory pro Vaše vlastní projekty k tématu česko-německé spolupráce na památných místech / občanskému vzdělávání. Například financování, kontaktní databázi Tandemu, materiály k tématu.


  Cena: 700
  Spolupráce: Památník Lidice, Pragkontakt

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Při zahajovací akci v Berlíně projevili účastníci zájem také o semináře dalšího vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a památnými místy, aby poznali vhodné metody pro setkávání mládeže a zjistili zvláštnosti při přípravě, realizaci a vyhodnocení setkání.

  Seminář k česko-německé spolupráci na památných místech / občanskému vzdělávání nabízí Tandem

  9. 11. 2018 - 11. 11. 2018

  v hotelu U Divadla v Praze a v Památníku Lidice.

  Na tomto semináři spolupracujeme společně se spolkem Pragkontakt a Památníkem Lidice.

  Cílovou skupinou akce jsou pracovníci s mládeží, kteří mohou, ale nemusí mít zkušenosti s tématem česko-německé spolupráce na památných místech. Předběžný program naleznete níže.

  Účastnický poplatek: 700 Kč

  Přihlášky online: zde

  Přihlašovat se můžete do 26.10.2018

 • Navazující školení česko-německé jazykové animace 2018 (8.–10. 11. 2018) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 8.–10. 11. 2018
  Odpovědné osoby: Jana Heenen, Jana Kučerová
  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci základního školení)
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: tematický workshop, jazyková animace v teorii a praxi, proces certifikace
  Cena: 800 Kč
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Navazující školení česko-německé jazykové animace je určeno pro účastníky základního školení z roku 2018, příp. let minulých. Pro bližší informace o školení a možnosti přihlášení kontaktujte Janu Heenen (zájemci z Česka), příp. Janu Kučerovou (zájemci z Německa).

 • Kontaktní a plánovací seminář v oblasti odborného školství (5.–7. 10. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Hotel Am Regenbogen, Schützenstraße 14, 93413 Cham
  Termín: 5.–7. 10. 2018
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová  


  Cílová skupina: ředitelé, učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ
  Cíle: navázat nová partnerství vzdělávacích institucí, seznámení se s metodou jazykové animace pomocí praktických ukázek, vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží, plánovaní odborné praxe do sousední země a její financování
  Účastníci: 16 (ze SRN) + 16 (z ČR)
  Obsah:

  viz popis níže


  Cena: 1300,- Kč, hrazeno 50% cestovních nákladů
  Google Maps lokalita: Hotel Am Regenbogen, Schützenstraße 14, 93413 Cham

  Zástupci středních škol, odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol se mohou zúčastnit česko-německého kontaktního a plánovacího semináře, jehož cílem bude:

  -    Zprostředkování partnerství mezi českými a německými vzdělávacími organizacemi
  -    Předání informací k možnostem financování odborných praxí v zahraničí
  -    Konkrétní postupy při plánování a realizaci odborných praxí
  -    Praktické představení metody jazykové animace
  -    Představení činnosti Tandemu

  Seminář získal akreditaci MŠMT č.j.: MSMT-7003/2018-2401. Účastnící získají osvědčení o absolvování 18 vzdělávacích hodin.

  Předběžný program

  pátek, 5. října
  od 14:00   ubytování, akreditace, občerstvení
  15:00        zahájení semináře, představení činnosti Tandemu a konceptu vědomé práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží
  16:30        přestávka
  16:45        jazyková animace (praktická ukázka vedená jazykovým animátorem)
  18:00        večeře
  20:00 – 21:30   představení vzdělávacích organizací, navázání kontaktů

  sobota, 6. října
   8:30    Program podpory odborných praxí, vzdělávací systémy v Česku a Německu, přípravné dny s jazykovou animací a orientací v místě praxe
  10:30         přestávka
  11:00         příklady dobré praxe (rady, tipy a zkušenosti dvou pozvaných odborných škol z Česka a Německa)
  12:30         oběd
  14:00         workshop projektové plánování vlastních zahraničních praxí
  15:30         přestávka
  16:00         interaktivní prohlídka města Cham (městská rallye)
  18:30         večeře

  neděle, 7. října
   8:30         zprostředkování odborné slovní zásoby formou jazykové animace (praktická ukázka vedená jazykovým animátorem)
   9:15         prezentace výsledků workshopu projektové plánování, diskuze
  10:15        přestávka
  10:30        financování odborných praxí v sousední zemi
  11:15        evaluace a ukončení semináře
  12:00        společný oběd a odjezd

  Pro přihlášení použijte prosím on-line formulář.
  Uzávěrka přihlášek je 9. září 2018.
  Seminář i individuální hovory partnerských organizací budou simultánně tlumočeny.

  TĚŠÍME SE NA VÁS!

  Více informací k Programu podpory odborných praxí www.tandem-org.cz/praxe.

  Seminář je finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

   

 • Evropský den jazyků 2018 (24. 9. 2018) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 24. 9. 2018
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová

  Jana Heenen


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol
  Cíle: propagace němčiny, německé kultury a česko-německé jazykové animace, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 300 žáků a studentů českých základních a středních škol
  Obsah:

  10 stanovišť s různými aktivitami - (za Tandem česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), na dalších stanovištích propagace dalších světových jazyků (angličtina, španělština, francouzština, ruština, švédština) formou podobných interaktivních her a kvízů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
  Poznámka: 24. 9. 2017 se Tandem účastnil jako jeden z deseti partnerů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje každoroční tradiční akce "Evropský den jazyků". Na dohromady deseti stanovištích se celkem 210 žáků a studentů ze základních a středních škol Plzeňska setkalo s mnoha cizími jazyky. Tandem byl i tento rok na svém stanovišti v Sedláčkově ulici zastoupen česko-německou jazykovou animací, kterou po loňských kolegyních převzal jazykový animátor Bohumil Blecha.
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Cílem Evropského dne jazyků je motivovat studenty učit se cizí jazyk, informovat o možnostech cestování v Evropské unii a vyzkoušet si praktické znalosti a prezentovat kulturní rozmanitosti v Plzni.

  Tento rok jsme pro Vás připravili řadu stanovišť a aktivit a Vy sami si můžete dle naší nabídky zvolit místo a čas pro svou skupinu žáků, aby se dozvěděli o jednotlivých institucích a vyzkoušeli si svoje znalosti. Vše tedy letos záleží na Vás, z 10ti stanovišť si zvolte pouze ty, které Vás zaujmou a vyberte čas, kdy budete chtít přijít. Pouze je třeba si místo a čas zarezervovat. Věříme, že se Vám bude líbit.

  Aktivity probíhají celé dopoledne ve stanovený čas 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45 a 13:30. Délka aktivity je 30 minut a maximální počet účastníků na 1 aktivitu je 30 osob. V případě, že se naplní kapacita 1 aktivity, je třeba zvolit jinou. Stanice jsou obsluhovány pracovníky spolupracujících partnerů.

  10 stanovišť:

  SVK PK vzdělávací centrum, Smetanovy sady 2 – Europe Direct

  Procvičit si své jazykové znalosti zábavnou formou budete moci s Europe Direct Plzeň, které pro vás připravilo program, v rámci kterého si budete moci vyzkoušet dabování známých filmů!

  Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12 – US Point, infostánek Fraus

  Zábavnou a interaktivní formou se seznámíte s českými zajímavostmi a osobnostmi, které se proslavily v USA. #ceskoamerickestoleti

  V Anglické knihovně je k dispozici především učitelům infostánek nakladatelství Fraus s ukázkovou zahraniční literaturou. Přijďte se podívat co je nového a co Vám může pomoci při výuce jazyka.   

  Německá a Rakouská knihovna SVK PK, nám. Republiky 12 – A BASTA! z.s.

  Představ si hodinu němčiny bez učitelů. Dramaťák bez scénáře. A partu lidí, které baví to samé, co tebe.

  Že to zní dobře, ale v němčině si moc nevěříš? Co kdybychom ti řekli, že už německy umíš! Flaška, flek, regál, šňůra, fusekle, ... Přijď se podívat, zaexperimentovat si s jazykem a zažít malou ochutnávku toho, co můžeš každoročně zažít s Čojčlandskou kulturní sítí a divadelním spolkem A BASTA! z.s.

  Divadelní projekty čojč jsou určené pro každého od 14 let. Účastníci jsou Češi i Němci, půl napůl. Společně překonáváme hranice – geografické i mezilidské. 

  Těšit se můžeš i na další možnosti aktivit jako česko-rakouské projekty, divadelní kroužky a workshopy.

  Tak přijď dát trochu dojč!

  Románská knihovna SVK PK, nám. Republiky 12 

  Už jste byli ve Španělsku? Určitě znáte pár frází a základních slovíček. Přijďte si vyzkoušet španělštinu a dozvědět se více o španělské a latinskoamerické kultuře a literatuře. 

  Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12  – Eurocentrum

  Víte, jak se hovoří v jednotlivých členských zemích Evropské unie? Poznáte evropské jazyky z textů či nahrávek? Interaktivní soutěže připravené Eurocentrem Plzeň na Evropský den jazyků Vás zasvětí do tajů lingvistiky, tak neváhejte a přijďte zábavně poznávat evropské jazyky do Galerie Evropského domu! Kromě soutěží máme nachystány také užitečné informace a tipy, jak vycestovat na programy hrazené EU (pro mládež již od 13 let) a procvičit si cizí jazyky přímo v zahraničí!

  Alliance Française, nám. Republiky 12  

  Chcete se naučit základy francouzštiny a dozvědět se něco o francouzské kultuře? Stavte se u nás v Alliance Française de Plzeň na krátký kurz francouzštiny a francouzské gastronomie. Na programu budou jazykové hry, promítání krátkých filmů a palačinkový kurz!

  Knihovna města Plzně, Polanova síň, B. Smetany 13 – Do Německa na zkušenou

  Zastavte se na stanovišti "Do Německa na zkušenou" a ověřte si v kvízu své znalosti o našem německém sousedovi, procvičte slovíčka v česko-německém dominu a získejte přehled nabídek, jak využít němčinu v praxi! 

  ZČU SP319, 3. patro, Sedláčkova 19 - Tandem

  Metoda česko-německé jazykové animace

  Jazyková animace je nekonvenční hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění. Podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové animace aktivně zapojeni. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Tandem Plzeň získal v roce 2008 Evropskou jazykovou cenu Label za inovaci v oblasti jazykového vzdělávání právě díky česko-německé jazykové animaci.

  Kulturka, Sedláčkova 19 – Ruské centrum UJP ZČU  

  Přijďte se naučit základy ruské azbuky, zahrát si jazykovou hru a naučit se číst rusky. Toto si pro Vás připravilo Ruské centrum, které je pro všechny zájemce otevřeno na Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni na Borech.

  iDé Language School and Cultural Center, nám. Republiky 29

  Víte jak zní švédština a kde se ji můžete v Plzni učit? Vyzkoušejte hravou formou tento jazyk a oslavte Evropský den jazyků netradičně. Dále Vás čekají aktivity s rodilými mluvčími v angličtině a němčině.

  Registrační formulář pro školy: ZDE

  Veškeré další podrobné informace získáte od paní Kapsové, která je za SVK PK hlavní koordinátorkou celé akce. Kontakt na paní Kapsovou je: Mgr. Vlasta Kapsová, 377 237 376, kapsova@svkpl.cz.

 • Můj česko-německý jazykový a mediální projekt (20.–22. 9. 2018) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Hof
  Termín: 20.–22. 9. 2018
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, pracovníci s dětmi od 3 do 8 let
  Cíle: plánování, příprava a realizace jazykových a mediálních projektů pro děti od 3 do 8 let ve vlastním zařízení
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Cena: zdarma
  Poznámka: Simultánní tlumočení zajištěno.
  Google Maps lokalita: 0, 0

  V praktických workshopech se pod vedením zkušeného jazykového animátora Tandemu blíže seznámíte s metodou jazykové animace pro nejmenší děti a vyzkoušíte si aktivity, které se během realizace projektové nabídky při seznamování dětí se sousedním jazykem osvědčily. Referentka z Mediálního centra pro mládež T1 Horní Falcko Vás uvede do tématu mediální pedagogiky u dětí od 3 do 8 let a pod jejím vedením získáte informace, podněty a praktické dovednosti k přípravě a realizaci audioprojektu, který můžete s dětmi uskutečnit ve vlastním zařízení. Pod metodickým vedením projektových pracovnic si vyzkoušíte přípravu vlastního jazykového a mediální projektu, k dispozici bude i odborná literatura a publikace s tipy na další jazykové a mediální projekty.

  Přihlásit se můžete do 3. 9. 2018 zde. Program naleznete zde.

  Více informací k připravované akci i k projektu Sousední světy – Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let Vám poskytnou pedagogické pracovnice Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň na tel.: +420 377 631 490, email: sousednisvety@tandem-org.cz. Najdete je také na projektovém webu www.sousednisvety.info.

   

 • Metodická dílna jazykové animace 2018 (7.–9. 9. 2018) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Stein u Norimberka
  Termín: 7.–9. 9. 2018
  Odpovědné osoby: Jana Heenen, Jana Kučerová
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři s bohatými zkušenostmi s metodou jazykové animace
  Cíle: rozvoj metody jazykové animace nad rámec binacionálních struktur, síťování jazykových animátorů z Česka, Polska, Německa a Ruska, výměna zkušeností, příprava nových her a aktivit pro mezinárodní setkání
  Účastníci: 5 jazykových animátorů Tandemu (z Česka a Německa)
  Obsah: příprava nových her a aktivit pro mezinárodní setkání způsoby zprostředkování metody jazykové animace síťování jazykových animátorů z Česka, Polska, Německa a Ruska výměna zkušeností, materiálů tematické workshopy, další vzdělávání
  Spolupráce: Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Stiftung deutsch-Russischer Jugendaustausch, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Akce se připravuje.

 • Evropský den jazyků 2018 (4. 9. 2018) Typ akce: Informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 24. 9. 2018
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová

  Jana Heenen


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol
  Cíle: propagace němčiny, německé kultury a česko-německé jazykové animace, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 300 žáků a studentů českých základních a středních škol
  Obsah:

  Ideou je přiblížit různé jazyky hravou formou tak, abychom studenty a žáky motivovali k tomu, začít se učit novou cizí řeč či prohloubit znalosti v těch, se kterými již začali. Formou je cca 5hodinová městská hra s interaktivními stanicemi, které budou obsahově připraveny ve spolupráci s Europe Direct Plzeň, Eurocentrem Plzeň, Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem a dalšími partnery.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
  Poznámka: 24. 9. 2017 se Tandem účastnil jako jeden z deseti partnerů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje každoroční tradiční akce "Evropský den jazyků". Na dohromady deseti stanovištích se celkem 210 žáků a studentů ze základních a středních škol Plzeňska setkalo s mnoha cizími jazyky. Tandem byl i tento rok na svém stanovišti v Sedláčkově ulici zastoupen česko-německou jazykovou animací, kterou po loňských kolegyních převzal jazykový animátor Bohumil Blecha.

  Cílem Evropského dne jazyků je motivovat studenty učit se cizí jazyk, informovat o možnostech cestování v Evropské unii a vyzkoušet si praktické znalosti a prezentovat kulturní rozmanitosti v Plzni.

  Tento rok jsme pro Vás připravili řadu stanovišť a aktivit a Vy sami si můžete dle naší nabídky zvolit místo a čas pro svou skupinu žáků, aby se dozvěděli o jednotlivých institucích a vyzkoušeli si svoje znalosti. Vše tedy letos záleží na Vás, z 10ti stanovišť si zvolte pouze ty, které Vás zaujmou a vyberte čas, kdy budete chtít přijít. Pouze je třeba si místo a čas zarezervovat. Věříme, že se Vám bude líbit.

  Aktivity probíhají celé dopoledne ve stanovený čas 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45 a 13:30. Délka aktivity je 30 minut a maximální počet účastníků na 1 aktivitu je 30 osob. V případě, že se naplní kapacita 1 aktivity, je třeba zvolit jinou. Stanice jsou obsluhovány pracovníky spolupracujících partnerů.

  10 stanovišť:

  SVK PK vzdělávací centrum, Smetanovy sady 2 – Europe Direct

  Procvičit si své jazykové znalosti zábavnou formou budete moci s Europe Direct Plzeň, které pro vás připravilo program, v rámci kterého si budete moci vyzkoušet dabování známých filmů!

  Anglická knihovna SVK PK, nám. Republiky 12 – US Point, infostánek Fraus

  Zábavnou a interaktivní formou se seznámíte s českými zajímavostmi a osobnostmi, které se proslavily v USA. #ceskoamerickestoleti

  V Anglické knihovně je k dispozici především učitelům infostánek nakladatelství Fraus s ukázkovou zahraniční literaturou. Přijďte se podívat co je nového a co Vám může pomoci při výuce jazyka.   

  Německá a Rakouská knihovna SVK PK, nám. Republiky 12 – A BASTA! z.s.

  Představ si hodinu němčiny bez učitelů. Dramaťák bez scénáře. A partu lidí, které baví to samé, co tebe.

  Že to zní dobře, ale v němčině si moc nevěříš? Co kdybychom ti řekli, že už německy umíš! Flaška, flek, regál, šňůra, fusekle, ... Přijď se podívat, zaexperimentovat si s jazykem a zažít malou ochutnávku toho, co můžeš každoročně zažít s Čojčlandskou kulturní sítí a divadelním spolkem A BASTA! z.s.

  Divadelní projekty čojč jsou určené pro každého od 14 let. Účastníci jsou Češi i Němci, půl napůl. Společně překonáváme hranice – geografické i mezilidské. 

  Těšit se můžeš i na další možnosti aktivit jako česko-rakouské projekty, divadelní kroužky a workshopy.

  Tak přijď dát trochu dojč!

  Románská knihovna SVK PK, nám. Republiky 12 

  Už jste byli ve Španělsku? Určitě znáte pár frází a základních slovíček. Přijďte si vyzkoušet španělštinu a dozvědět se více o španělské a latinskoamerické kultuře a literatuře. 

  Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12  – Eurocentrum

  Víte, jak se hovoří v jednotlivých členských zemích Evropské unie? Poznáte evropské jazyky z textů či nahrávek? Interaktivní soutěže připravené Eurocentrem Plzeň na Evropský den jazyků Vás zasvětí do tajů lingvistiky, tak neváhejte a přijďte zábavně poznávat evropské jazyky do Galerie Evropského domu! Kromě soutěží máme nachystány také užitečné informace a tipy, jak vycestovat na programy hrazené EU (pro mládež již od 13 let) a procvičit si cizí jazyky přímo v zahraničí!

  Alliance Française, nám. Republiky 12  

  Chcete se naučit základy francouzštiny a dozvědět se něco o francouzské kultuře? Stavte se u nás v Alliance Française de Plzeň na krátký kurz francouzštiny a francouzské gastronomie. Na programu budou jazykové hry, promítání krátkých filmů a palačinkový kurz!

  Knihovna města Plzně, Polanova síň, B. Smetany 13 – Do Německa na zkušenou

  Zastavte se na stanovišti "Do Německa na zkušenou" a ověřte si v kvízu své znalosti o našem německém sousedovi, procvičte slovíčka v česko-německém dominu a získejte přehled nabídek, jak využít němčinu v praxi! 

  ZČU SP319, 3. patro, Sedláčkova 19 - Tandem

  Metoda česko-německé jazykové animace

  Jazyková animace je nekonvenční hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění. Podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové animace aktivně zapojeni. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Tandem Plzeň získal v roce 2008 Evropskou jazykovou cenu Label za inovaci v oblasti jazykového vzdělávání právě díky česko-německé jazykové animaci.

  Kulturka, Sedláčkova 19 – Ruské centrum UJP ZČU  

  Přijďte se naučit základy ruské azbuky, zahrát si jazykovou hru a naučit se číst rusky. Toto si pro Vás připravilo Ruské centrum, které je pro všechny zájemce otevřeno na Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni na Borech.

  iDé Language School and Cultural Center, nám. Republiky 29

  Víte jak zní švédština a kde se ji můžete v Plzni učit? Vyzkoušejte hravou formou tento jazyk a oslavte Evropský den jazyků netradičně. Dále Vás čekají aktivity s rodilými mluvčími v angličtině a němčině.

  Registrační formulář: ZDE

 • (27. 7. 2018)
 • (27. 7. 2018)
 • (27. 7. 2018)
 • Česko-německý umělecký workshop "Digitální fotografie - městská krajina" (22.–27. 7. 2018) Typ akce: tematický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 22.–27. 7. 2018
  Odpovědné osoby: Nikola Koptová
  Cílová skupina: mladí lidé 16-26 let
  Cíle: podpořit setkání mladých tvořivých lidí z Česka a Německa, vytvoření nových propagačních materiálů k projektu Zažij Plzeň
  Účastníci: 5 účastníků z Česka, 5 účastníků z Německa
  Obsah: Plzeň je živým a dynamickým centrem západu Čech, také má velmi blízko k německým hranicím, a právě proto je ideálním místem pro pořádání česko-německých akcí. Česko-německé setkání ve veřejném prostoru města Plzně je pro mladé lidi velmi inspirativním, a to kvůli bohaté historii města i jeho aktivnímu rozvoji v současnosti. Ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislova Sutnara a jejím projektem Artcamp je umožněno 5 českým a 5 německým mladým kreativním lidem zažít tvořivou atmosféru letní Plzně na workshopu "Digitální fotografie - městská krajina", a to pod vedením pana profesora Štěpána Grygara, který je uznávanou kapacitou v oboru fotografie. Účastníci z Česka a Německa budou celý týden společně tvořit, prohlubovat znalosti o fotografování - teoretické i praktické. Cílem je zachytit současnou Plzeň očima mladých Čechů a Němců, tedy nejen historické centrum, ale i odlehlejší kouty, velký prostor bude věnován právě periferii města. Kromě nových kontaktů a spolupráce studentů přinese workshop i nový materiál, který bude v budoucnu využitý pro výrobu propagačních pohlednic projektu Zažij Plzeň! Workshop je realizován díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Plzeňského kraje.
  Cena: zdarma
  Spolupráce: spolupráce s Fakultou designu a umění
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

   

  Plzeň je živým a dynamickým centrem západu Čech, také má velmi blízko k německým hranicím, a právě proto je ideálním místem pro pořádání česko-německých akcí. Česko-německé setkání ve veřejném prostoru města Plzně je pro mladé lidi velmi inspirativním, a to kvůli bohaté historii města i jeho aktivnímu rozvoji v současnosti.

  Ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislova Sutnara a jejím projektem Artcamp je umožněno 5 českým a 5 německým mladým kreativním lidem zažít tvořivou atmosféru letní Plzně na workshopu "Digitální fotografie - městská krajina", a to pod vedením pana profesora Štěpána Grygara, který je uznávanou kapacitou v oboru fotografie. Účastníci z Česka a Německa budou celý týden společně tvořit, prohlubovat znalosti o fotografování - teoretické i praktické. Cílem je zachytit současnou Plzeň očima mladých Čechů a Němců, tedy nejen historické centrum, ale i odlehlejší kouty, velký prostor bude věnován právě periferii města. Kromě nových kontaktů a spolupráce studentů přinese workshop i nový materiál, který bude v budoucnu využitý pro výrobu propagačních pohlednic projektu Zažij Plzeň!

  Workshop je realizován díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Plzeňského kraje.

   

 • ahoj.info 15 let + Oživení městského prostoru (22.–24. 6. 2018) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 22.–24. 6. 2018
  Odpovědné osoby: Paul Schneider, Daniela Kodýdková, Adéla Horáková
  Cílová skupina: mladí lidé do 26 let z Česka a Německa, bývalí dobrovolníci v projektu ahoj.info
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Téměř jsme ještě nestačili zpracovat dojmy z ahoj.info videosemináře k tématu „Upcycling“ a už je tu vypsání našeho druhého semináře! Tentokrát se jedná o seminář, na kterém se společnými silami pokusíme přispět k oživení městského prostoru v Plzni, čtvrtém největším městě České republiky. Jako referent nás podpoří plzeňský spolek Pěstuj prostor: http://pestujprostor.plzne.cz/.


  Seminář se koná od 22. do 24. června 2018 v Plzni (Česko) a je zcela zdarma. Nepotřebuješ žádné předchozí zkušenosti ani jazykové znalosti, seminář bude simultánně tlumočen.

  Tentokrát začínáme oslavou 15letého výročí projektu ahoj.info v Plzni v DEPO2015, na kterou jsou všichni naši účastníci srdečně zváni!

  Máš chuť se našeho semináře zúčastnit? Vytiskni a vyplň přihlášku a pošli ji do 18. května 2018 na e-mail adela@ahoj.info.

  Vypsání semináře i přihlášku najdeš zde. Vezmi prosím na vědomí, že je pro nás důležitá tvá motivace a podle ní budeme účastníky vybírat.

  Těšíme se na tebe!

  Tvůj tým ahoj.info

   

 • Den otevřených dveří na Německém velvyslanectví v Praze (21. 6. 2018) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 21. 6. 2018
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: školy a široká veřejnost
  Cíle: podávání informací o činnosti Tandemu a projektu Němčina nekouše, ukázka jazykové animace
  Účastníci: školy a šíroká veřejnost
  Obsah:

  informační den, stánek Tandemu a podávání informací o jeho činnosti, ukázka jazykové animace, program pro školy a širokou veřejnost


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Den otevřených dveří německého velvyslanectví v Praze

  Účast: Michaela Kořánová, Martin Cízl, Jana Heenen, Jan Lontschar

  Termín: 21. 6. 2018

  Místo: ČR, Praha

  Dne 21. června 2018 se konal na půdě německého velvyslanectví v Praze Den otevřených dveří. Koordinační centrum Tandem zde bylo zastoupeno informačním stánkem a česko-německou jazykovou animací. Na stánku jsme podávali informace ohledně činnosti našeho centra a zodpovídali zvídavé dotazy návštěvníků. Ti se často zajímali o možnosti studia či práce/brigády v Německu, nebo také o různé výukové materiály pro německý jazyk a v neposlední řadě o partnerství škol s německými. Návštěvníci si mohli na stánku také vyzkoušet všeobecný česko-německý kvíz nebo česko-německé domino. Za zodpovězený kvíz a sestavené domino pak dostávali různé dárečky ve formě propagačních předmětů Tandemu.

  Součástí doprovodného programu celé akce byla i česko-německá jazyková animace od Tandemu, kterou prováděla animátorka Soňa Vrátná. Animace proběhly celkem 4, dopoledne pro školní skupiny, odpoledne pak pro veřejnost.

  Akce se vydařila a přispěla ku větší propagaci česko-německých organizací v České republice.

 • Maultaschen und Piroggen (20.–23. 6. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Bad Liebenzell
  Termín: 20.–23. 6. 2018
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová, Stefanie Schütz


  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
  Cíle: Skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
  Účastníci: 10 z Česka
  Obsah:

  Představení pořádajících organizací - Burg Bad Liebenzell, DPJW, DJRA a Tandemu včetně možností finanční podpory, jazykové animace, burzy organizací, výměn informací s účastníky z mnoha zemí, fundraising, ...


  Cena: 40 Euro
  Spolupráce: DPJW, DRJA, Internationales Forum Burg Liebenzell
  Google Maps lokalita: 48.7747, 8.72997

  Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 20. - 23. června 2018 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu.

  Program a přihláška

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné
  Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného ve výši nejvýhodnějších tarifů 2. vlakové třídy. Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána!

  Účastnický poplatek pro české účastníky je 40 Euro.

  Přihlásit se můžete na e-mail stroblova@tandem-org.cz

   

 • Evaluace projektu výuky NJ na SPŠ strojnické a SOŠ Prof. Švejcara a předávání certifikátů studentům 2018 (20. 6. 2018) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 20. 6. 2018
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: studenti SPŠ strojnické a SOŠ Prof. Švejcara v Plzni
  Cíle: prezentace výsledků druhého ročníku výuky NJ a předání certifikátů studentům
  Účastníci: studenti a část učitelského sboru + ředitel SPŠ strojnické a SOŠ Prof. Švejcara v Plzni, zástupci AHK/IHK, zástupci něm. firem v regionu, zástupci Tandemu
  Obsah:

  - prezentace výsledků druhého ročníku výuky partnerům projektu - diskuze s partnery o dalším pokračování projektu (obsahové a finanční hledisko) - slavnostní předání certifikátů studentům


  Spolupráce: AHK/IHK, německé firmy v regionu, SPŠ strojnická a SOŠ Prof. Švejcara v Plzni, Plzeňský kraj
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Dne 20. 6. 2018 se nejprve sešli zástupci Tandemu, Plzeňského kraje, hospodářské komory a německých podporujících firem k evaluačnímu setkání. Na něm proběhla prezentace výsledků a zhodnocení výuky němčiny spojené s jazykovou animací, praxei a exkurzemi do firem, za školní rok 2017/2018.

  Odhlasovaly se určité změny v pokračování projektu pro příští rok (např. zavedení podmíněné přítomnosti na hodinách pro získání certifikátu nebo zavedení odborné technické strojařské němčiny pro třetí ročníky) a ze všech participujících stran zazněla chuť v projektu pokračovat i v nadcházejícím školním roce.

  Na evaluační sezení navazovalo slavnostní předávání certifikátů. Po proslovech pánů ředitelů a jednatelů německých firem tak dostalo celkem 71 studentů certifikát za absolvování dobrovolného kurzu německého jazyka spojeného s česko-německou jazykovou animací, praxemi a exkurzemi do firem.

 • Gut drauf školení - strava, pohyb, stres (15.–17. 6. 2018) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Königsdorf
  Termín: 15.–17. 6. 2018
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, učitelé a vychovatelé
  Cíle: Základní školení je určeno pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl.
  Účastníci: 24 z Česka a Německa
  Obsah: Základní školení je určeno pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl.
  Cena: 500
  Google Maps lokalita: 47.8163, 11.481

  Od 15. do 17. června 2018 se v Jugendsiedlung Hochland (Königsdorf) uskutečnilo první školení GUT DRAUF, které se zabývá hlavně tématy strava, pohyb a stres. Školení bylo určeno pro učitele a pracovníky s mládeží, kteří se chtěji přeshraničně zabývat těmito tématy.

  GUT DRAUF je akce pro vzdělávání ve zdravotnictví k vylepšení zdraví dětí a mládež ve věku 5 až 18 let.

  Hlavním cílem bylo účastníkům představit základní 3 principy GUT DRAUF kterými jsou strava, pohyb a stres. O pohyb se během celého školení starala také česko-německá jazyková animace, která všechny nejdříve stmelila, a také rozhýbala.  Všichni měli na závěr možnost vymyslet svůj česko-německý projekt, který by by obsahoval témata strava, pohyb a stres a byl by pro mládež velmi aktraktivní!

 • Specializační seminář pro jazykové animátory v Programu podpory odborných praxí, 15. - 17. 6. 2018, Plzeň, Hotel Lions (15.–17. 6. 2018) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 15.–17. 6. 2018
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři, kteří chtějí získat specializaci pro Program podpory odborných praxí
  Cíle: - Specializace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí, - Další vzdělávání v oblasti vědomé práce z diverzitou, zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace. - Výměna zkušeností.
  Účastníci: 10 účastníků celkem (ze SRN a ČR)
  Obsah:

  Během semináře získají vyškolení jazykoví animátoři hlubší vhled do fungování Programu podpory odborných praxí. Budou seznámeni s konceptem a jednotlivými částmi přípravných dnů. Naučí se využívat jazykovou animaci pro zprostředkování odborné slovní zásoby. Prakticky si vyzkouší aktivity z oblasti vědomé práce s diverzitou. Díky setkání se zkušenými jazykovými animátory mohou sbírat další inspiraci a nápady pro svoji práci.


  Cena: 1400,- Kč
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

   

   

  Seminář je určen pro 10 jazykových animátorů z Česka a Německa, kteří absolvovali základní školení česko-německé jazykové animace a mají zájem o realizaci přípravných dnů v rámci Programu podpory odborných praxí. Cílem semináře bude:

  • Specializace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí (představení Programu podpory odborných praxí a konceptu přípravných dnů)
  • Praktické osvojení si metod v rámci bloku „Zprostředkování odborné slovní zásoby“ u vybraných oborů
  • Praktické osvojení si metod v rámci bloku „Orientace v místě praxe“
  • Setkání s jazykovými animátory, kteří již specializaci pro Program podpory odborných praxí mají a přípravné dny realizují
  • Výměna zkušeností a metodických pomůcek
  • Teambuilding

  Seminář bude interaktivní, očekáváme zapojení všech účastníků do jednotlivých aktivit. Program semináře.

  Přihlášky

  Pro přihlášení účastníků žijících v ČR použijte prosím on-line formulář. Účastníci s bydlištěm v SRN se přihlásí na www.tandem-org.de v rubrice „Aktuelles“/„Termine“.

  Uzávěrka přihlášek je 4. května 2018.

  Nejpozději do 25. května 2018 od nás obdržíte potvrzení vaší účasti na semináři a bližší informace.

  Těšíme se na vás!

  Jarka a Jana

 • Seminář dalšího vzdělávání pro jazykové animátory se specializací pro Program podpory odborných praxí, 15. - 17. 6. 2018 (15.–17. 6. 2018) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Hotel Lions, Zborovská 18, 301 00 Plzeň
  Termín: 15.–17. 6. 2018
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři, kteří již absolvovali specializaci pro Program podpory odborných praxí a mají chuť i nadále realizovat přípravné dny v rámci tohoto programu
  Cíle: - Zvýšení kvalifikace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí. - Výměna zkušeností.
  Účastníci: 20 účastníků celkem z ČR a SRN
  Obsah:

  - Výměna zkušeností s ostatními jazykovými animátory a pracovníky Tandemu. - Vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží. - Zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace.


  Cena: 300,- Kč
  Google Maps lokalita: 49.7284, 13.383

  Seminář je určen pro 15 vyškolených jazykových animátorů z Česka a Německa se specializací pro Program podpory odborných praxí, kteří chtějí i nadále realizovat přípravné dny v rámci tohoto programu.

  Cílem semináře bude:

  • Zvýšení kvalifikace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí
  • Praktické osvojení si nových metod v rámci bloku: „Zprostředkování odborné slovní zásoby“ u vybraných oborů
  • Praktické osvojení si nových metod v rámci bloku „Orientace v místě praxe“
  • Jak reagovat na odmítavé/opovrhující postoje praktikantů během aktivit zaměřených na vnímání jiné kultury
  • Setkání s novými jazykovými animátory, kteří získají specializaci pro Program podpory odborných praxí
  • Výměna zkušeností a metodických pomůcek
  • Teambuilding

  Seminář bude interaktivní, očekáváme zapojení všech účastníků do jednotlivých aktivit. Program semináře.

  Přihlášky

  Pro přihlášení účastníků žijících v ČR použijte prosím on-line formulář Účastníci s bydlištěm v SRN se přihlásí na www.tandem-org.de v rubrice „Aktuelles“/„Termine“.

  Uzávěrka přihlášek je 4. května 2018. Nejpozději do 25. května 2018 od nás obdržíte potvrzení vaší účasti na semináři a bližší informace.

  Těšíme se na vás!

  Jarka a Jana

   

 • Tematický seminář: vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání (8.–9. 6. 2018) Typ akce: tematický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Praha
  Termín: 8.–9. 6. 2018
  Odpovědné osoby: Jana Heenen, Ulrike Fügl
  Cílová skupina: jazykoví animátoři, teameři, členové juniortýmu, tlumočníci, překladatelé a další osoby, které s Tandemem externě spolupracují
  Cíle: seznámení s konceptem vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání a jeho rozšiřování mezi cílové skupiny Tandemu a v široké veřejnosti
  Účastníci: 15 až 20 (z Česka a Německa)
  Obsah: 2 paralelní workshopy s externími lektory z Česka a Německa k tématu vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání senzibilizace účastníků pro práci s tématem tematické další vzdělávání výměna zkušeností a představení materiálů
  Cena: zdarma
  Spolupráce: bude upřesněno
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Akce se připravuje, sledujte prosím náš newsletter Tandem Info.

 • Pracovní setkání s pedagogy památných míst I (4.–5. 6. 2018) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Berlín
  Termín: 4.–5. 6. 2018
  Odpovědné osoby: Jana Heenen, Jana Kučerová
  Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci památných míst z Česka a Německa
  Cíle: možnosti zapojení metody jazykové animace při práci se skupinami dětí a mládeže na památných místech
  Účastníci: do 15 osob z Česka a Německa
  Obsah: metody česko-německé spolupráce na památných místech představení metody česko-německé jazykové animace a jejího potenciálu pro vzdělávání dětí a mládeže na památných místech výměna zkušeností a návrh konceptu propojení jazykové animace a tématu občanského vzdělávání
  Spolupráce: Památná místa v Česku a Německu
  Google Maps lokalita: 52.52, 13.4049

  V Berlíně proběhlo pracovní setkání zástupců památných míst, jazykových animátorů a pracovníků Tandemu. Zastoupeny byly památníky Ravensbrück, Flossenbürg, Sachsenhausen a Terezín, kterým byla představena jazyková animace ve třech vstupech třemi jazykovými animátory. Cílem bylo ukázat možnosti jazykové animace a ujasnit si její podobu během česko-německých setkání na památných místech.

 • Informační a kontaktní seminář k projektu Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD (4.–5. 5. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Cham, SRN, Bavorsko
  Termín: 4.–5. 5. 2018
  Odpovědné osoby:

  Xenia Vyhnalek, Eva Danielová


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Bavorska
  Obsah:

  Získáte informace o průběhu a podmínkách přeshraničních výměn pedagogů a jejich přínosu pro pedagogy a zařízení, organizaci a finanční podpoře výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinaci přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.2238, 12.662

   Program semináře naleznete zde. Přihlášení je možné do 22. 4. 2018 zde.

 • GUT DRAUF workshop (3. 5. 2018) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Česká republika
  Termín: 3. 5. 2018
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová Stefanie Schütz


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, učitelé a vychovatelé
  Cíle: Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat podporou zdraví.
  Účastníci: 24 z Česka a Německa
  Obsah:

  Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl.


  Google Maps lokalita: Plzeň

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info

 • Vzdělávací den (nejen) pro pedagogy - Můj mediální a jazykový projekt (27. 4. 2018) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 27. 4. 2018
  Odpovědné osoby: Eva Danielová, Ulrike Fügl,
  Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, pracovníci s dětmi od 3 do 8 let
  Cíle: seznámení s přípravou a realizací jazykových a mediálních projektů pro děti od 3 do 8 let
  Účastníci: 15 z Česka a 15 z Německa
  Obsah: informace o předškolní oblasti Tandemu a o projektu "Sousední světy – Nachbarwelten: Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let", management a financování přeshraničních projektů, mediální pedagogika, jazyková animace pro nejmenší, tvorba stop-motion filmu
  Cena: zdarma
  Poznámka: Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Program k nahlédnutí zde.

 • Odborné fórum - Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (19.–21. 4. 2018) Typ akce: odborné fórum
  Oblast:
  Místo konání: Mnichov
  Termín: 19.–21. 4. 2018
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cíle: Seznámení s tématem na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti
  Účastníci: 80 z Česka a Německa
  Obsah:

  Odborné fórum s workshopy, prezentacemi projektů a referáty. Účastníci se budou zabývat tématem na léta 2017-2019. Seznámí se s kooperačními a projektovými partnery a metodami pro realizaci projektů.


  Google Maps lokalita: 48.1351, 11.5819

  Odborné fórum s workshopy, prezentacemi projektů a referáty. Účastníci se budou zabývat tématem na léta 2017-2019. Seznámí se s kooperačními a projektovými partnery a metodami pro realizaci projektů. Více informací nalzenete zde

 • Pracovní skupina - Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (18.–19. 4. 2018) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Mnichov
  Termín: 18.–19. 4. 2018
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: odborníci na občanské vzdělávání a z památníků
  Cíle: Pracovní skupina bude doprovázet téma Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti po obsahové stránce a rozvíjet koncepce pro setkání mládeže
  Obsah:

  Pracovní skupina se sejde v roce 2018, kdy se bude zabývat konkrétními kroky k vytvoření nových metod a formátů seminářů pro mládež na téma „česko-německá spolupráce na památných místech / občanské vzdělávání“


  Cena: -
  Google Maps lokalita: 48.1351, 11.5819

  Pracovního setkání k tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti se účastní odborníci na téma občanského vzdělávání a památných míst, učitelů a pracovníků s mládeží z Česka a Německa, kteří chtějí téma nadále odborně rozvíjet.

 • Základní školení česko-německé jazykové animace 2018 (12.–15. 4. 2018) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Litoměřice
  Termín: 12.–15. 4. 2018
  Odpovědné osoby: Jana Heenen, Jana Kučerová
  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, koncept vzdělávání, proces certifikace
  Cena: 1 600 Kč
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Jazyková animace je hravá metoda práce s jazykem, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi z cizí země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a aktivizovat a prohloubit dříve osvojené jazykové znalosti, odbourává zábrany a ostych při používání cizího jazyka, obavy z chyb či mluvení vůbec a usnadňuje vzájemný kontakt ve smíšených skupinách.

  Základní školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Školení povedou vedle pedagogických pracovníků Tandemu zkušení jazykoví animátoři a dále koordinátorka jazykových animátorů Iva Břendová.

  Leták s podrobnými informacemi naleznete zde.

  Příspěvek na školení pro účastníky z Česka včetně ubytování a stravy činí 1.600 Kč.

  Tandem uhradí 50 % jízdného. Cesta autem bude proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána!

  Přihlašovací formulář pro účastníky z Česka naleznete zde.

  Uzávěrka přihlášek je stanovena na 11. března 2018.

  Očekáváme, že účastníci základního školení se zúčastní i navazujícího školení, které se koná od 8. do 10. listopadu 2018 v Německu. Bližší informace o navazujícím školení naleznete včas na webových stránkách Tandemu.

 • Školení nových průvodců projektu Zažij Plzeň! (31. 3. – 2. 5. 2018) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast:
  Místo konání: Plzeň
  Termín: jaro 2018
  Odpovědné osoby:

  Nikola Koptová


  Cílová skupina: studenti ZČU ovládajících NJ, kteří se zůčastnili informačního setkání a mají vážný zájem o práci průvodce projektu Zažij Plzeň
  Cíle: vyškolení nových průvodců projektu Zažij Plzeň, seznámení s
  Účastníci: 5-7 studentů ZČU ovládajících NJ, kteří se zůčastnili informačního setkání a mají vážný zájem o práci průvodce projektu Zažij Plzeň, druhý den i stávající průvodci projektu
  Obsah:

  - Opakování základních informací o projektu - Seznámení s jazykovou animací - Prohlídka očima průvodce a účastníka: typy a triky (ve městě) - Seznámení se systémem a s Jasanem - Tvorba materiálů k interaktivním prohlídkám


  Cena: zdarma
  Poznámka: v rámci setkání půjdeme oba dny na společný oběd + zajištěné občerstvení a pití v průběhu semináře
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Dvoudenní školení nových průvodců Projektu zažij Plzeň!

  Kdy: duben 2018

  Kde: Tandem Plzeň

  Co:

  -den první:

  -připomeneme si základní informace o projektu

  - seznámíme se s jazykovou animací

  - čeká nás prohlídka tak trochu jinak - s typy a triky, jak být v džungli města dobrým průvodcem

  - shrnutí prohlídky a seznámení se se systémem (Jasan)

  - den druhý:

  - seznámení se zkušenými průvodci, teambuldingové aktivity

  - tvorba materiálů a her

 • Němčina nekouše: Jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka, Jihlava (26. 3. 2018) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Jihlava
  Termín: 26. 3. 2018
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Obsah:

  Předběžný program:

  - představení Tandemu a Vysočina Education a jejich projektů zaměřených na cizí jazyky

  - metodika a teorie jazykové animace

  - seznámení s metodickou brožurou aktivit

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Vysočina Education
  Google Maps lokalita: 49.3983, 15.587

  Dne 26.3.2018 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše IV ve spolupráci s Vysočina Education jednodenní školení česko-německé jazykové animace pro učitele německého jazyka ze základních škol a víceletých gymnázií. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 12 účastníků, plus lektorka a zástupkyně Tandemu (koordinátorka projektu).

  Učitelé byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol k výběru němčiny jako druhého cizího jazyka. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Tandemu, Soňa Vrátná.

  Účastníci měli možnost získané teoretické znalosti ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním metodám a nápadům na hry a aktivity, které si mezi sebou vyměňovali.

 • Videoworkshop ahoj.info (2.–4. 3. 2018) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Waldmünchen, SRN
  Termín: 2.–4. 3. 2018
  Odpovědné osoby:

  Paul Schneider Daniela Kodýdková Adéla Horáková


  Cílová skupina: mladí lidé do 26 let z Česka a Německa
  Cíle: tvorba a natáčení česko-německých videí, jazykové hry, strávit víkend plný zábavy, nových zkušeností a setkání se s vrstevníky ze sousední země
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah:

  tvorba a natáčení česko-německých videí, jazykové hry, strávit víkend plný zábavy, nových zkušeností a setkání se s vrstevníky ze sousední země


  Spolupráce: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
  Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

  O čem seminář bude?

  Upcycling je proces, při kterém člověk vytváří ze starých a zdánlivě už nepoužitelných věcí věci nové. Tato metoda je šetrná k životnímu prostředí, a navíc při ní ušetříte své kapesné. Příklad upcyclingu starého nábytku najdete zde.

  Nejen, že se v rámci našeho semináře dozvíte o upcyclingu a natočíte a nastříháte o tom svělá videa – především vás čeká víkend plný zábavy strávený v česko-německé skupině lidí ve vašem věku. Nepotřebujete žádné specifické předchozí znalosti. Prostě do toho pojďte s námi!

  Více informací a přihlášku najdete pod tímto odkazem: Videoseminář. Vytištěnou a vyplněnou přihlášku posílejte na email: adela@ahoj.info.

  Účast na semináři včetně ubytování a stravování je zdarma, náklady na dopravu budou proplaceny ze 70 % (zbytek hradí účastníci sami).

 • 2. Pracovní setkání medinautů (2.–4. 3. 2018) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 2.–4. 3. 2018
  Odpovědné osoby:

  Nová Jana,  Xenia Vyhnalek


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 34 z Česka a Německa
  Obsah:

  Evaluace projektu, výměna zkušeností, osvědčené metody a praktické tipy na přípravu a realizaci jazykových a mediálních projektů s dětmi od 3 do 8 let


  Poznámka: Akce je určená jen pro aktivní medinauty – speciálně vyškolené pracovníky projektu Sousední světy-Nachbarwelten.
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro studenty magisterského oboru ZČU (31. 1. 2018) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 31. 1. 2018
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: studenti magisterského studia na ZČU
  Cíle: školení jazykové animace, teorie a praxe
  Účastníci: studenti magisterského studia na ZČU
  Obsah:

  Představení, lektorka, program, organizační záležitosti, představení Tandemu a jazykové animace, evaluace


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Západočeská univerzita v Plzni
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Název akce: Jednodenní školení jazykové animace pro studenty magisterského oboru

  Typ akce: školení

  Termín: 31. ledna 2018

  Místo: ČR, Plzeň, Chodské náměstí

  Počet účastníků: 9 studentů němčiny z magisterských oborů

   

  Dne 31. ledna 2018 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše IV ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni jednodenní školení jazykové animace určené studentům němčiny různých magisterských oborů. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 11 lidí (9 účastníků, lektorka a koordinátorka projektu).

  Studenti a studentky byli během semináře obeznámeni se základy a principy česko-německé jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol a víceletých gymnázií, byly připojeny i aktivity, které vyžadovaly hlubší znalosti jazyka. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Soňa Vrátná.

  Účastníci měli možnost získané teoretické poznatky ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním nápadům na hry, aktivitám a následné diskuzi.

  Možnost praktického vyzkoušení získaných informací a jejich obsah hodnotili účastníci při závěrečné evaluaci velmi pozitivně.

 • Regionální informační den (nejen) pro pedagogy (26. 1. 2018) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Ústí nad Labem, ČR
  Termín: 26. 1. 2018
  Odpovědné osoby:

  Ulrike Fügl, Eva Danielová


  Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, pracovníci s dětmi od 3 do 8 let
  Cíle: seznámení pedagogů s projektem
  Účastníci: 20 z Česka a 20 z Německa
  Obsah:

  informace o Tandemu, zejména o předškolní oblasti a projektu "Sousední světy – Nachbarwelten: Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let", příklady dobré praxe, management a financování přeshraničních projektů, mediální pedagogika, jazyková animace pro nejmenší, práce s projektovou publikací


  Cena: zdarma
  Poznámka: Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.Pro účastníky bude zajištěna doprava svozným autobusem. Přesná trasa autobusu bude stanovena na základě vašich údajů vyplněných v přihláškách. Napište tedy do přihlášek, zda máte zájem o dopravu touto formou a nástupní místo. Svozný autobus je zdarma.Akce je pořádana ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV)
  Google Maps lokalita: 50.6611, 14.0531

  Další podrobnosti naleznete v programu.

            

 • Informační setkání pro potenciálně nové průvodce (1. 1. – 28. 2. 2018) Typ akce: informační den
  Oblast:
  Místo konání: Plzeň
  Termín: zima 2018
  Odpovědné osoby:

  Nikola Koptová


  Cílová skupina: studenti ZČU ovládající NJ
  Cíle: oslovení potenciálních nových průvodců, seznámení s projektem Zažij Plzeň a s prácí průvodce, informování o možnostech, jak se stát průvodcem našeho projektu
  Účastníci: 20 studentů ZČU ovládající NJ, kteří mají chuť Zažít Plzeň!
  Obsah:

  Informační setkání pro nové zájemce seznámí stručně s činností Tandemu, dále pak představí projekt Zažij Plzeň! a objasní, co vše obnáší práce průvodce a jak je možné se průvodcem stát. Následovat bude prohlídka ve městě, kde účastníci v praxi vše zažijí na vlastní kůži.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Do projektu Zažij Plzeň!/Erlebe Pilsen! hledáme nové průvodce.

  Jsi student/ka ZČU? Baví Tě kultura, historie a zajímáš se o město, ve kterém studuješ? Ovládáš aktivně němčinu a jsi komunikativní?

  Pak se přijď podívat na náše informační setkání. Dozvíš se něco o Tandemu, a především o projektu Zažij Plzeň, zažiješ na vlastní kůži, co je to jazyková animace a jak se dá využít při poznávání města - součástí setkání bude totiž i naše interaktivní prohlídka!

 • Specializační školení nových animátorů pro projekt Němčina nekouše (1.–3. 12. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 1.–3. 12. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: jazykoví animátoři Tandemu
  Cíle: setkání animátorů projektu Němčina nekouše, předávání zkušeností, vyškolení nových animátrorů pro specializaci v projektu
  Účastníci: jazykoví animátoři Tandemu
  Obsah: - představení projektu Němčina nekouše, školení nováčků pro projekt: zopakování základů česko-německé jazykové animace, metodická publikace Němčina nekouše - vyzkoušení aktivit v praxi, diskuze. Následně samostatná práce – vyvíjení a brainstorming nových aktivit se zohledněním na cílovou skupinu, administrativní průběh animací.
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo - Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  1. - 3. 12. 2017 se v Plzni konalo specializační školení nových animátorů pro projekt Němčina nekouše. Česko-německým fondem budoucnosti bylo schváleno další (tentokráte již čtvrté) pokračování projektu a protože zájem škol o projekt stále stoupá, bylo nutno vyškolit nové jazykové animátory.

  Patnáct nových jazykových animátorů bylo vyškoleno na jazykovou animaci specializující se na cílovou skupinu žáků 2. stupně základních škol a paralelních ročníků víceletých gymnázií. Budou se tak moci přiřadit ke stávajícím animátorům a realizovat jazykové animace v ČR a SRN. Svými jazykovými animacemi tak budou podporovat zájem o německý jazyk a kulturu na českých školách a zájem o český jazyk u našich sousedů.

  Na školení byl představen projekt Němčina nekouše, jeho cíle a publikace s jazykovými aktivitami "Němčina nekouše". Animátoři představovaly sami sobě jednotlivé hry a diskutovali nad nimi. Dále si každý z účastníků připravil vlastní dvě aktivity vhodné pro cílovou skupinu projektu a představil je ostatním, následovala diskuze, zda jsou hry pro cílovou skupinu vhodné a když, tak pro kterou třídu konkrétně.

  Poté se účastníci rozdělili do čtyř pracovních skupin (1. skupina 6. třída, 2. skupina 7. a 8. třída, 3. skupina 9.třída a 4. skupina střední školy) a měli za úkol vymyslet jednu animační jednotku pro svou konkrétní cílovou skupinu.

  Následovalo sdělení teoretických informací ohledně administrace a vyúčtování projektu.

  Výsledky a diskuze v rámci školení se velmi podařili a po tomto víkendu jsou jazykoví animátoři plně vybaveni veškerým know-how pro animování na základních školách.

 • Den s němčinou v Karlových Varech (28. 11. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Karlovy Vary
  Termín: 28. 11. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, široká veřejnost
  Obsah: 08:30–10:30 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo! Místo konání v centru města (místo upřesníme přihlášeným školám) 15–17:00 hod.: Seminář pro učitele němčiny „Divadlo ve výuce němčiny: Spiel und Sprich!" (Jitka Gabašová) Místo konání: Lidový dům, Školní 7, Karlovy Vary
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 50.2318, 12.8719
  Na pozvání německého velvyslance Dr. Christopha Israngaa Goethe Institutu se zástupci Tandemu Plzeň vydali na akci Den s němčinou do Karlových Varů, konané v rámci kampaně Šprechtíme.

  Kromě partnerů z kampaně Šprechtíme, byli na akci účastněni také zástupci německých firem a zástupci gymnázií a středních odborných škol z regionu.

  Po úvodu nastínila Michaela Kořánová koncept pravidelné jazykové animace na středních odborných školách v ČR s participací místních firem jakožto příklad dobré praxe.

  Jak se následně v moderované diskuzi mezi řediteli škol a firmami ukázalo, získal jeho příspěvek velký ohlas a ze stran škol i firem by o tento koncept byl i v tomto kraji zájem.

  Diskuze pak následně pokračovala u společného oběda.

  Během celého dne probíhal v Karlových Varech program pro školy a veřejnost. Program se zaměřoval na podporu německého jazyka. Součástí programu byly i souběžně běžící česko-německé jazykové animace od Tandemu, které byly realizovány v tento den na několika základních školách najednou.

 • Kontaktní a tematický seminář pro české a německé učitele 2017 (23.–26. 11. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Německo
  Termín: 23.–26. 11. 2017
  Odpovědné osoby: Lucie Tarabová, Ulrike Fügl
  Cílová skupina: učitelé všech typů škol, kteří hledají partnerskou školu nebo již společně se svým partnerem plánují školní výměnu
  Cíle: navázání nových kontaktů, podpora stávajících česko-německých partnerství, seznámení s konceptem vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže, zapojení tématu česko-německé spolupráce na památných místech a občanského vzdělávání do školních výměn, seznámení s možnostmi financování
  Účastníci: 24 účastníků z Česka a Německa
  Obsah: pedagogická a didaktická práce památníku Flossenbürg v česko-německém kontextu příklady dobré praxe vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže naplánování školních výměn s tematickým zaměřením na česko-německou spolupráci na památných místech a občanské vzdělávání česko-německá jazyková animace financování česko-německých školních výměn
  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Gedenkstätte Flossenbürg, Česko-německý fond budoucnosti.
  Poznámka: Projekt spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Kontaktní a tematický seminář probíhal částečně v hotelu Maister Bär ve městečku Floss (čt/ne) a v památníku Flossenbürg (pá/so).  Semináře zúčastnilo 6 německých a 9 českých pedagogů z 12 škol různých typů.

  Čtvrteční večer se účastníci krátce seznámili mezi sebou a s Tandemem. Pátek byl věnován prohlídce památníku a představení pedagogické nabídky, sobota pak informacím k navázání kontaktů a plánování česko-německých projektů. Přítomen byl i zástupce z Česko-německého fondu budoucnosti, který pomohl účastníkům zorinetovat se v dalších finančních možnostech. 

  Jako nejlepší hodnotili účastníci možnost vzdělávání v památníku Flossenbürg, která je vhodná jak pro německé, tak pro české skupiny.

  O dobrou náladu se postaraly ukázky česko-německé jazykové animace

  Seminář byl spolufinancován z Česko-německého fondu budoucnosti.

  Ukázky fotek najdete na facebookovské stránce Tandemu.

   

 • Regionální informační den (nejen) pro pedagogy (11. 11. 2017) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: Bavorská Železná Ruda, SRN
  Termín: 11. 11. 2017
  Odpovědné osoby:

  Xenia Vyhnalek, Eva Danielová


  Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, pracovníci s dětmi od 3 do 8 let
  Cíle: seznámení pedagogů s projektem Sousední světy – Nachbarwelten
  Účastníci: 20 z Česka a 20 z Německa
  Obsah:

  Informace o Tandemu, zejména o předškolní oblasti a projektu "Sousední světy – Nachbarwelten: Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let", příklady dobré praxe, management a financování přeshraničních projektů, mediální pedagogika, jazyková animace pro nejmenší

   

   

       


  Cena: zdarma
  Poznámka: Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Pro účastníky bude zajištěna doprava svozným autobusem. Přesná trasa autobusu bude stanovena na základě vašich údajů vyplněných v přihláškách. Napište tedy do přihlášek, zda máte zájem o dopravu touto formou a nástupní místo. Svozný autobus je zdarma.
  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Na akci jsou zváni všichni, kteří se zajímají o přeshraniční spolupráci a rádi by se více dozvěděli o nabídce Tandemu v této oblasti.

  Program akce

   

            

 • Evaluační setkání projektových partnerů projektu Němčina nekouše III (9. 11. 2017) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 9. 11. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: projektoví partneři
  Cíle: představení výstupů projektu Němčina nekouše III a následná evaluace
  Účastníci: projektoví partneři, média
  Obsah: představení projektu Němčina nekouše III a následná evaluace jeho výsledků
  Cena: zdarma
  Spolupráce: partneři projektu Němčina nekouše III
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Dne 9. listopadu se v budově Goethe Institutu konalo evaluační setkání partnerů projektu Němčina nekouše. Setkali se zde všichni partneři, kteří se na projektu v posledních dvou letech podíleli, tzn. zástupci Česko-německého fondu budoucnosti, německého velvyslanectví v Praze, Goethe Institutu, MŠMT, Plzeňského kraje a firem.

  Po úvodních zdravicích si vzal slovo Jan Lontschar a pohovořil o struktuře a průběhu zapojení jednotlivých partnerů, dále zhodnotil projekt a jeho roli u Tandemu, krátce zdůraznil význam metody jazykové animace a v neposlední řadě zmínil zapojení firemní sféry jako jednu z dalších možností rozvoje projektu.

  Dále následovala prezentace, kterou si připravila koordinátorka projektu Michaela Kořánová. Obsahem prezentace bylo obsahové a statistické zhodnocení projektu za poslední projektové období, čili za roky 2016 a 2017. Pomocí grafů byl znázorněn průběh a vývoj projektu v číslech (např. počty animací v ČR a Německu, v jednotlivých krajích anebo ukázky z pořádaných seminářů). Dále byla zmíněna dlouholetá spolupráce s kampaní německého velvyslanectví Šprechtíme, jejíž důležitost byla podtržena i zástupci Goethe Institutu a německého velvyslanectví.

  Dále byl předložen koncept spolupráce s firemní sférou a její podpora výuky němčiny na středních odborných školách. Tento koncept již Tandem částečně realizuje, plnému rozkvětu tohoto konceptu jako samostatnému projektu chybí ale dostatečné financování, což bylo také předmětem diskuze mezi zúčastněnými. Všichni se shodli, že koncept je zdařilý a má potenciál.

  Celé setkání proběhlo v přátelském duchu. V rámci jednotlivých bodů probíhaly diskuze. Přítomní zástupci institucí, kteří projekt Němčina nekouše podporují, se vyjádřili pozitivně i ohledně spolupráce na projektu v dalších letech.

 • Setkání jazykových animátorů 2017 (3.–5. 11. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Cham, Německo
  Termín: 3.–5. 11. 2017
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková, Jana Kučerová
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem, další vzdělávání
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: tematické workshopy, mentoring, vývoj jazykové animace u Tandemu, kulturní a společenská akce
  Cena: 400 Kč
  Google Maps lokalita: 49.2238, 12.662

  Místo konání
  Hotel Am Regenbogen
  Schützenstraße 14
  93413 Cham
  Spolková republika Německo
  Tel.: +49 9971/8493
  info@hotel-am-regenbogen.de
  www.hotel-am-regenbogen.de

  Časový rámec
  Pátek 3. 11. 2017, začátek v 18:00 hod
  Neděle 5. 11. 2017, konec v 13:00 hod

  Účastnický poplatek
  Účastnický poplatek činí 400 Kč.

  Přihlašování
  Pro přihlášení použijte prosím online formulář.
  Uzávěrka přihlášek je v neděli 1. října 2017. Přihláška je závazná!
  K dispozici je pouze 20 volných míst.

  Vedení semináře
  •    Lucie Čechová a Susanne Bierlmeier, zkušené jazykové animátorky
  •    Lenka Pučalíková, pedagogická pracovnice (oblast jazyka a jazykové animace a vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání)
  •    Jana Kučerová, pedagogická pracovnice (oblast jazykové animace a Program podpory odborných praxí)
  •    Míla Man, koordinátor jazykových animátorů

  Na programu jsou mj. 3 paralelní workshopy: Voice and Body s Anitou Gritsch, Aplikace psycholingvistiky v praxi s Lindou Doleží a Vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání s externím lektorem.

  Bližší informace o setkání naleznete v letáku.

 • Navazující školení česko-německé jazykové animace 2017 (2.–4. 11. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 2.–4. 11. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Jana Kučerová


  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci základního školení)
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah:

  tematický workshop, jazyková animace v teorii a praxi, proces certifikace


  Cena: 800 Kč
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Navazující školení česko-německé jazykové animace je určeno pro účastníky základního školení z roku 2017, příp. 2016. Pro bližší informace o školení a možnosti přihlášení kontaktujte Lenku Pučalíkovou (zájemci z Česka), příp. Janu Kučerovou (zájemci z Německa).

 • Den s němčinou v Jihlavě (31. 10. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Jihlava
  Termín: 31. 10. 2017
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; široká veřejnost
  Cíle: propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, široká veřejnost
  Obsah:

  08:30–10:30 hod.: Autobahnspiel – Procestuj Německo! Místo konání v centru města (místo upřesníme přihlášeným školám) 13–14 hod.: Koncert Phil Vetter Divadlo Diod, Tyršova 1565/12, Jihlava 15–17:30 hod.: Seminář pro učitele němčiny „Emoce, kreativita a muzika: hudba ve výuce němčiny“ (Bernadett Veress) Vysočina Education, Žižkova 1939/20, Jihlava


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Na pozvání rakouského velvyslance Dr. Alexandera Grubmayera, LL.M. a Goethe Institutu se zástupci Tandemu Plzeň vydali na akci Den s němčinou do Jihlavy, konané v rámci kampaně Šprechtíme.

  Kromě partnerů z kampaně Šprechtíme, byli na akci účastněni také zástupci kraje Vysočina, zástupci Vysočina Education, zástupci rakouských a německých firem a zástupci gymnázií a středních odborných škol v regionu.

  Po úvodu nastínil pan ředitel Lontschar koncept pravidelné jazykové animace na středních odborných školách v ČR s participací místních firem jakožto příklad dobré praxe.

  Jak se následně v moderované diskuzi mezi řediteli škol a firmami ukázalo, získal jeho příspěvek velkýohlas a ze stran škol i firem by o tento koncept byl i v tomto kraji zájem.

  Diskuze pak následně pokračovala u společného oběda.

  Během celého dne probíhal v Jihlavě program pro školy a veřejnost. Program se zaměřoval na podporu německého jazyka. Součástí programu byly i souběžně běžící česko-německé jazykové animace od Tandemu, které byly realizovány v tento den na několika základních školách najednou.

 • 1. Česko-německý workshop GUT DRAUF (18. 10. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Regensburg
  Termín: 18. 10. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, učitelé a vychovatelé z Česka a Německa
  Cíle: Podpora zdraví
  Účastníci: 12 CZ a 12 DE
  Obsah:

  Jak může být problematika regulace stresu zohledněna v mezinárodních, zejména česko-německých, výměnách mládeže? Jak může v průběhu akce uspět a jak lze metody regulace stresu zprostředkovat mladým lidem? První česko-německý workshop GUT DRAUF na téma „Regulace stresu v rámci mezinárodních výměn mládeže“.Workshop je určen pro 24 pracovníků s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat podporou zdraví. Akce bude simultánně tlumočena.


  Spolupráce: GUT DRAUF
  Google Maps lokalita: 49.0134, 12.1016

  Workshop je určen pro 24 pracovníků s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat podporou zdraví. Akce bude simultánně tlumočena.

  Tento workshop navazuje na stěžejní téma Tandemu zdravý životní styl v letech 2014-2015, které bylo v kooperaci s GUT DRAUF. GUT DRAUF je akce pro vzdělávání ve zdravotnictví k vylepšení zdraví dětí a mládeže ve věku 5 až 18 let.

 • Kontaktní seminář pro odborné školy (6.–8. 10. 2017) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 6.–8. 10. 2017
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: ředitelé, učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ
  Cíle: navázat nová partnerství, seznámení se s metodou jazykové animace, diverzita, financování
  Účastníci: ředitelé, učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ
  Obsah:

  - Jak najít vhodnou partnerskou organizaci? - Jak naplánovat a zafinancovat praxi? - Diverzita v česko-německých výměnách mládeže. - Jazyková animace. - Příklad dobré praxe.


  Cena: 1.200
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  O víkendu 6. - 8. října 2017 se do Plzně sjelo 30 zástupců odborných škol a zájemců o nalezení partnerské školy v Česku i Německu. Témat vzdělávací akce bylo několik. Vedle představení činností Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a jazykové animace, bylo hlavním cílem propojit účastníky a podnítit navazování partnerských vztahů mezi institucemi obdobného typu z obou zemí.

  "Odjíždím s pocitem dobře vykonané práce, nalezl jsem partnerskou školu a během semináře jsme společně zcela konkrétně naplánovali odbornou praxi v Německu. Teď už zbývá jen namotivovat žáky naší školy," uvedl závěrečný den s úsměvem na rtech Radek.

  "Jsem nadšená z metody jazykové animace. Určitě ji využiji při našich společných projektech," ocenila Pavla mnoho praktických ukázek jazykové animace a zprostředkování odborné slovní zásoby, které probíhají v rámci tzv. přípravných dnů.

  Radek nebyl jediný, který odjížděl s vizitkou partnerské instituce a s hlavou plnou plánů do společných aktivit. Seminář splnil svůj účel a Vy můžete nasát jeho atmosféru z přiložených fotografií.

  Pro velký zájem plánujeme obdobný typ semináře i pro rok 2018. Pro další informace sledujete naše webové stránky či  on-line zpravodaj Tandem Info.

  Program akce.

  Partnerské instituce mohou podávat přihlášky do Programu podpory odborných praxí!

   

  Více fotografií z akce najdete na našem Facebooku.

   

 • Evropský den jazyků 2017 (26. 9. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 26. 9. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: žáci základních a středních škol
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: 210 žáků a studentů českých základních a středních škol
  Obsah: několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  26. 9. 2017 se Tandem účastnil jako jeden ze šesti partnerů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje každoroční tradiční akce "Evropský den jazyků". Na dohromady sedmi stanovištích se celkem 210 žáků a studentů ze základních a středních škol Plzeňska setkalo s mnoha cizími jazyky. Tandem byl i tento rok na svém stanovišti v Sedláčkově ulici zastoupen česko-německou jazykovou animací, kterou vedly zkušené jazykové animátorky Jana Kluiberová a Linda Straub. Z rozhovorů s doprovodnými pedagožkami a vlastní účasti na jazykové animaci mohu soudit, že se všem velmi líbila.

  Večer navazoval na tuto celodenní akci ještě tzv. "Speak Dating" konaný v prostorách knihovny. Sešlo se zde 8 rodilých mluvčích různých světových jazyků. Přes klasickou němčinu či angličtinu se tu našla například i francouzština či švédština a široká veřejnost si ve večerních hodinách tak mohla vyzkoušet small talk v sedmi světových jazycích.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Německo, Immenreuth
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy

   

          


  Cena: zdarma
  Poznámka: Akce je určená jen pro medinauty – speciálně vyškolené pracovníky projektu Sousední světy-Nachbarwelten.
  Google Maps lokalita: 49.9064, 11.8694

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

         

 • Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 z Česka a 12 z Německa
  Obsah: občanské vzdělávání, vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země, první kroky pro plánování česko-německých výměn
  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017–2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017–2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

  Obsah:

  První seminární den se účastníci podrobněji dozvědí o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání.

  Druhý den semináře budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Po celý den se bude program konat souběžně ve čtyřech posluchárnách a v hale suterénu. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Tyto 4 workshopy budou simultánně tlumočeny do českého jazyka. Během těchto workshopů bychom si měli odpovědět na otázky jako:

  • Co motivuje ty super lidi, které znám z facebooku a televize, aby se zapojovali do tak nudné a nepřehledné věci, jako je politika?
  • Co z toho mají?
  • Co můžu dělat já?
  • Jaké projekty existují?
  • Co znamenají výrazy, které používají politici a politologové při svých vystoupeních, ale normální smrtelník jim nerozumí?
  • Proč bych měl/a být aktivní?
  • Jak mohu namotivovat lidi kolem sebe, aby se více zajímali o okolí?
  • Jakou přidanou hodnotu můžu dát mladým, aby měli chuť měnit sebe i svět kolem?

  Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 23. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

 • Kontaktní a informační seminář k Výměnám česko-bavorských pedagogů (13. 8. 2017) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: Furth im Wald, SRN
  Termín: 19. - 20. října 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Xenia Vyhnalek


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin, exkurze do předškolního zařízení v sousední zemi a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 6 z ČR a 6 z Bavorska
  Obsah:

  Seminář vám nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů – zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí. Více informací k akci a přihlášku naleznete zde.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: pořádají Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem z pověření Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí

  Seminář vám nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů – zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí. Více informací k akci a přihlášku naleznete
   

 • Seminář ahoj.info – Fake news! Co? Kde? Kdy? Jak? Proč? (23.–25. 6. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Česko
  Termín: 23.–25. 6. 2017
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Heidi Inderwies
  Cílová skupina: mladí lidé mezi 16 a 26 lety
  Cíle: Jak se správně orientovat v médiích a jak s námi manipulují
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah: mediální gramotnost, jak se správně v médiích orientovat, téma migrace v médiích dříve a dnes, jazyková animace, představení projektu ahoj.info
  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Vypsání semináře najdete na www.tandem-org.cz/aktuality/ahoj.info-seminar.

 • Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti – seminář dalšího vzdělávání (21.–23. 6. 2017) Typ akce: metodický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Výmar
  Termín: 21.–23. 6. 2017
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová
  Cílová skupina: Pedagogové, pracovníci s mládeží
  Cíle: Poznat vhodné metody pro setkávání mládeže na památných místech a zjistili zvláštnosti při přípravě, realizaci a vyhodnocení setkání.
  Účastníci: 12 z Česka
  Obsah: V letech 2017–2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Při zahajovací akci v Berlíně projevili účastníci zájem také o semináře dalšího vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a památnými místy, aby poznali vhodné metody pro setkávání mládeže a zjistili zvláštnosti při přípravě, realizaci a vyhodnocení setkání.
  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Na tomto semináři spolupracujeme společně s Evropským centrem vzdělávání a setkávání Výmar (dále EJB Výmar) a památníkem Buchenwald.
  Poznámka: Zpětně bude hrazeno 50 % cestovních nákladů
  Google Maps lokalita: 50.9794, 11.3235

  První den nám Manuel Vogel, referent pro občanské vzdělávání EJB Výmar, zprostředkuje informace o Výmaru jako místě učení a o metodicko-didaktických přístupech EJB Weimar. Tématem tohoto semináře bude nacionální socialismus ve městě Výmar a jeho blízkost ke koncentračnímu táboru Buchenwald. Více informací v němčině nebo angličtině naleznete na stránkách EJB Výmar (www.ejbweimar.de). Následně se připravíme na návštěvu památného místa v Buchenwaldu, která se koná další den. Druhý den se vydáme na památné místo Buchenwald, které si představíme, stejně jako metodicko-didaktické přístupy, které jsou nabízeny pro mládež v mezinárodní skupině. Na webových stránkách památného místa (www.buchenwald.de) se můžete předem informovat o pedagogických nabídkách tábora. Večer bude možnost neformální výměny.

 • Evaluace projektu výuky NJ na SPŠ strojnické a SOŠ Prof. Švejcara a předávání certifikátů studentům (13. 6. 2017) Typ akce: evaluační setkání a slavnostní akce
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 13. 6. 2017
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: studenti SPŠ strojnické a SOŠ Prof. Švejcara v Plzni
  Cíle: prezentace výsledků pilotního ročníku výuky a předání certifikátů studentům
  Účastníci: studenti a část učitelského sboru + ředitel SPŠ strojnické a SOŠ Prof. Švejcara v Plzni, zástupci AHK/IHK, zástupci něm. firem v regionu, zástupci Tandemu
  Obsah:

  - prezentace výsledků pilotního ročníku výuky partnerům projektu

  - diskuze s partnery o dalším pokračování projektu (obsahové a finanční hledisko)

  - slavnostní předání certifikátů studentům


  Spolupráce: AHK/IHK, německé firmy v regionu, SPŠ strojnická a SOŠ Prof. Švejcara v Plzni, Plzeňský kraj
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Tato akce začala setkáním partnerů projektu, kteří se seznámili s výsledky pilotního ročníku výuky německého jazyka na SPŠ strojnické a SOŠ Prof. Švejcara. Byl znovu připomenut tento v ČR ojedinělý koncept (klasická výuka NJ doplněná o česko-německou jazykovou animaci a o exkurze do firem a vstupy zástupců firem do hodin). Byl diskutován další vývoj projektu a partneři se shodli na tom, že projekt chtějí dále podporovat.

  Na toto setkání navazovalo slavnostní předávání certifikátů žákům, kteří úspěšně nepovinnou výuku němčiny ve školním roce 2016/2017 absolvovali.

  Koncept výuky němčiny obohacený o česko-německou jazykovou animaci od Tandemu a o přímou interakci s firemní oblastí v regionu je dalším rozšířením projektu Němčina nekouše - rozšíření podpory výuky němčiny na střední školy.

 • Maultaschen und Piroggen 2017 (11.–14. 5. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Bad Liebenzell, Německo
  Termín: 11.–14. 5. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
  Cíle: Skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
  Účastníci: 10 z Česka
  Obsah:

  Představení pořádajících organizací - Burg Bad Liebenzell, DPJW, DJRA a Tandemu včetně možností finanční podpory, jazykové animace, burzy organizací, výměn informací s účastníky z mnoha zemí, fundraising, ...


  Spolupráce: DPJW, DRJA, Internationales Forum Burg Liebenzell
  Poznámka: Zpětně bude hrazeno 50 % cestovních nákladů.
  Google Maps lokalita: 48.7747, 8.72997

  Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 11. - 14. června 2017 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu.

  Program a přihláška

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné
  Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného (tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů). Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána!

  Účastnický poplatek pro české účastníky je 20 Euro.

  Vyplněné přihlášky zasílejte do 2. května na info@internationalesforum.de

 • Základní školení česko-německé jazykové animace 2017 (11.–14. 5. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Mlázovy u Klatov
  Termín: 11.–14. 5. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Jana Kučerová


  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah:

  jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, koncept vzdělávání, proces certifikace


  Cena: 1.600 Kč
  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Jazyková animace je hravá metoda práce s jazykem, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi z cizí země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a aktivizovat a prohloubit dříve osvojené jazykové znalosti, odbourává zábrany a ostych při používání cizího jazyka, obavy z chyb či mluvení vůbec a usnadňuje vzájemný kontakt ve smíšených skupinách.

  Základní školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Školení povedou vedle pedagogických pracovníků Tandemu zkušení jazykoví animátoři Petra Zahradníčková a Jaroslav Šup a dále koordinátor jazykových animátorů Miloslav Man.

  Leták s podrobnými informacemi naleznete zde.

  Příspěvek na školení pro účastníky z Česka včetně ubytování a stravy činí 1.600 Kč.

  Tandem uhradí 50 % jízdného. Cesta autem bude proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána!

  Přihlašovací formulář pro účastníky z Česka naleznete zde.

  Uzávěrka přihlášek je stanovena na 14. dubna 2017.

  Očekáváme, že účastníci základního školení se zúčastní i navazujícího školení, které se koná od 2. do 4. listopadu 2017 v Německu. Bližší informace o navazujícím školení naleznete včas na webových stránkách Tandemu.

 • Den s němčinou v Českých Budějovicích (10. 5. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: České Budějovice
  Termín: 10. 5. 2017
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; široká veřejnost
  Cíle: Propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, široká veřejnost
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 48.9756, 14.4802

  Název akce: Den s němčinou v Českých Budějovicích

  Typ akce: propagace

  Termín: 10. května 2017 v Českých Budějovicích

  Místo: Restaurant U královské pečeti, Hotel Malý pivovar, Karla IV. 8-10, České Budějovice

  Počet účastníků: ca 22 z toho 15 středních odborných škol v regionu

  V Českých Budějovicích se v rámci kampaně německého a rakouského velvyslanectví Šprechtíme uskutečnil Den s němčinou. Kampaň si klade za cíl podporu výuky německého jazyka v České republice a Tandem ji ideálně doplňuje aktivitami v rámci projektu Němčina nekouše.

  V rámci Dne byl připraven oběd s řediteli základních a středních škol z Jihočeského kraje, prezentace nejen Tandemu, ale také Goethe-Institutu, Česko-německého fondu budoucnosti a jiných organizací. Akce se zúčastnilo ca. 15 zástupců škol. Zástupkyně Tandemu na akci, jazyková animátorka Alena Vlachová, vedla dialogy se zástupci jednotlivých škol a odpovídala na dotazy ohledně činnosti Tandemu. Také místní zástupce firem informovala o novém projektu animací na středních odborných školách podporovaných firmami a navázala tak kontakty pro budoucí spolupráci.

  Během tohoto dne probíhaly v rámci projektu Němčina nekouše na základních školách bezplatné jazykové animace ve zvýšené míře.

  Den s němčinou v Českých Budějovicích se konal také jako jedna z akcí Česko-německého kulturního jara. Během této dvouměsíční oslavy podepsání česko-německé deklarace, byly nabízeny jazykové animace extra také v dalších městech ČR, kromě Českých Budějovic to bylo konkrétně v Ostravě, Olomouci, Plzni, Ústí nad Labem, Brně a Liberci.

 • Plzeňsko-grazské didaktické dny 2017 (27.–30. 4. 2017) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 27.–30. 4. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: studenti učitelství z Plzně a Grazu
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek, prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-rakouských aktivit
  Účastníci: 35 z Česka a Rakouska
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-rakouských setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Spolupráce: Katedra německého jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, stav odborné didaktiky Humanitní fakulty Univerzity v Grazu
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736
 • Seminář pro pedagogy MŠ a ŠD (20. 4. – 10. 5. 2017) Typ akce: vzdělávací
  Oblast: předškolní
  Místo konání: Cham, SRN
  Termín: 12.-13.května 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Xenia Vyhnalek


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Bavorska
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Bavorské ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poznámka: Získáte informace o průběhu a podmínkách přeshraničních výměn pedagogů a jejich přínosu pro pedagogy a zařízení, organizaci a finanční podpoře výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinaci přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů.
  Google Maps lokalita: Cham

  Zájemci se mohou přihlašovat do 1. května 2017 zde.

 • Jazyková animace na akci Deutsch attrAktiv 2017 (6. 4. 2017) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 6. 4. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: studenti němčiny pedagogických a filozofických fakult
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek, prezentovat Tandem jako partnera při organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Informační centrum DAAD, Goethe-Institut v Praze
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378
 • Jazyková animace v rámci Dne učitelů němčiny 2017 (25. 3. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 25. března 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek, prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40 (2 workshopy jazykové animace)
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz informace na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Místo konání:
  ZŠ J. Gutha-Jarkovského (budova 1. stupně), Klimentská 38, Praha 1 - Nové Město, 110 00

  Program DLT 2017

  Workshopy jazykové animace:
  Anotace a informace o lektorovi naleznete zde.

  Anotace všech workshopů:
  Anotace a informace o lektorech všech workshopů naleznete zde.

  Novinkou letošního ročníku je mj. možnost získat stipendium na mezinárodní setkání učitelů německého jazyka (IDT - Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer) ve švýcarském Freiburgu. Kritéria pro získání stipendia naleznete v příloze.

  Bližší informace a možnost přihlásit se na jednotlivé workshopy naleznete na webové stránce SGUN.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka, Brno (10. 3. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Brno
  Termín: 10. 3. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

  Název akce: Jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka

  Typ akce: školení

  Termín: 10. března 2017

  Místo: ČR, Brno

  Počet účastníků: 7 učitelů

   

  Dne 10.3. 2017 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše III ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou jednodenní školení jazykové animace určené učitelům německého jazyka na základních školách, popř. víceletých gymnázií. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 9 lidí (7 účastníků, lektorka a zástupkyně Tandemu.)

  Učitelé byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol k výběru němčiny jako druhého cizího jazyka. Seminář vedla dlouholetá jazyková animátorka Tandemu Alice Frýbová.

  Účastníci měli možnost získané teoretické poznatky ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Po skupinkách si připravili více animačních hodin na témata, která aktuálně s žáky probírají. Na semináři vymyšlené hry tak mohou hned další týden ve své škole při vyučování NJ aplikovat. Právě možnost praktického vyzkoušení získaných informací hodnotili účastníci při závěrečné evaluaci s velkým uznáním.

  Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním metodám, nápadům na hry a aktivity, které si mezi sebou vyměňovali. Díky nižšímu počtu účastníků se tak na konci semináře lépe rozvinula diskuze na téma jazykových her při výuce němčiny společně se vzájemnou výměnnou a poskytování tipů pro tyto hry.

   

 • Regionální informační den (nejen) pro pedagogy (10. 3. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Plauen, Německo
  Termín: 10. 3. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, pracovníci s dětmi od 3 do 8 let
  Cíle: seznámení pedagogů s projektem
  Účastníci: 20 z Česka, 20 z Německa
  Obsah:

  informace o Tandemu, zejména o předškolní oblasti a projektu "Sousední světy - Nachbarwelten" Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let, příklady dobré praxe, management a financování přeshraničních projektů, mediální pedagogika, jazyková animace pro nejmenší, práce s projektovou publikací


  Cena: zdarma
  Poznámka: Seminář je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
  Google Maps lokalita: 50.4976, 12.1368

  Na akci jsou zváni všichni pedagogové MŠ, ZŠ a ŠD, kteří se zajímají o přeshraniční spolupráci a rádi by se více dozvěděli o nabídce Tandemu v této oblasti.

   

              

 • Pracovní setkání na téma "Orientace v místě praxe" (4. 3. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Reigrova 17, 301 00 Plzeň
  Termín: 4. 3. 2017
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři se specializací pro Program podpory odborných praxí
  Cíle: sběr materiálů, aktivit a her k tématu
  Účastníci: 8-10 účastníků z ČR a SRN
  Cena: bez účastnického poplatku
  Google Maps lokalita: 49.7473, 13.3745

  V rámci Programu podpory odborných praxí absolvují praktikanti dva přípravné dny, během nichž jsou jazykovými animátory seznamování se základní slovní zásobou druhého jazyka, s odbornou slovní zásobou a mimo jiné i s orinetací v místě praxe.

  Jaké metody, aktivity a hry jazykoví animátoři využívají právě při orientaci v místě praxe? Které aktivity se osvědčily a které méně? O tom všem bude pracovní setkání, jehož výstupem bude vznik sbírky her a aktivit k tématu "orientace v místě praxe". Zúčastnění jazykoví animátoři si již na setkání přivezou své osvědčené aktivity, mnohé z nich si vyzkoušíme přímo na místě.

  Pracovní setkání se uskuteční od 9:30 - 17:00 hodin v prostorech Tandemu v Plzni. Občerstvení bude zajistěno.

  Cestovné na setkání bude hrazeno v plné výši.

 • Seminář ahoj.info – Fritzchen a Pepíček před kamerou (3.–5. 3. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Waldmünchen, Německo
  Termín: 3.–5. 3. 2017
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Heidi Inderwies
  Cílová skupina: mladí lidé mezi 16 a 26 lety
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah: Seznámení a práce s videotechnikou a internetem, nátáčení a střih krátkého česko-německého videa za odborné podpory, jazyková animace, workshopy, představení projektu a portálu ahoj.info.
  Cena: Účast včetně ubytování a stravování je zdarma! Náklady na dopravu budou ze 70 % zpětně uhrazeny.
  Spolupráce: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
  Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

  Kdo se směje ve Waldmünchenu, ten se směje nejlépe!

  Ahoj.info tým pořádá videoseminář ve vzdělávacím centru pro mládež Waldmünchen a TY můžeš být u toho!

  Kdo by neznal Pepíčka a jeho německého protějška Fritzchena? Proslulí svými všetečnými a hloupými otázkami, které nechají všechny kolem stát v úžasu.

  Pokud je ti mezi 16 a 26 lety a máš zájem o natáčení a střih videa, rád se směješ a chtěl bys točit humorné příběhy příp. vtipy, třeba zrovna ty o Pepíčkovi, tak jsi u nás správně. Zveme tě na česko-německý videoworkshop s názvem „Fritzchen a Pepíček“ během něhož se můžeš nejen naučit, jak vytvořit video, ale i se setkat se s mladými lidmi ze sousední země a především zažít víkend plný zábavy.

  Předchozí zkušenosti s natáčením a stříháním videí nejsou potřeba. Stejně tak si nemusíš dělat starosti, pokud nemáš žádné znalosti německého jazyka. Celá akce bude profesionálně tlumočena.

 • Specializační seminář pro jazykové animátory – projekt Na jedné lodi (24.–26. 2. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 24.–26. 2. 2017
  Odpovědné osoby: Lucie Tarabová
  Cílová skupina: jazykový animátoři
  Cíle: specializace pro projekt Na jedné lodi
  Účastníci: 15
  Cena: účastníci si hradí cestovné
  Spolupráce: Tandem Regensburg
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Základní školení teamerů pro projekt Přátelství bez hranic (10.–12. 2. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Bayreuth, Německo
  Termín: 10.–12. 2. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová, Daniela Wutz
  Cílová skupina: zájemci o spolupráci na projektu
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a se základy interkulturní komunikace na česko-německých setkáních mládeže
  Účastníci: 15–20 z Česka a Německa
  Obsah: seznámení s projektem Přátelství bez hranic, představení metody jazykové animace a seznámení s interkulturní komunikací a možnosti využití na česko-německých setkáních mládeže, představení pozice teamera
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Bezirksjugendring Oberfranken
  Google Maps lokalita: 49.9456, 11.5713

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka, Liberec (9. 2. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Liberec
  Termín: 9. 2. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 50.7662, 15.0543

  Název akce: Jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka

  Typ akce: školení

  Termín: 9. února 2017

  Místo: ČR, Liberec

  Počet účastníků: 13 učitelů

  Dne 9. února 2017 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše III ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje jednodenní školení jazykové animace určené učitelům německého jazyka na základních školách popř. víceletých gymnázií. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 16 lidí (13 účastníků, lektorka, zástupkyně Tandemu a dobrovolnice Tandemu).

  Učitelé byli během školení obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol a víceletých gymnázií. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Petra Zahradníčková.

  Účastníci měli možnost získané teoretické poznatky ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním metodám, nápadům na hry a aktivity, které si mezi sebou vyměňovali.

  Právě možnost praktického vyzkoušení získaných informací hodnotili při závěrečné evaluaci s velkým uznáním.

 • Zahájení tématu práce Tandemu na léta 2017–2019: Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (2.–4. 2. 2017) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Berlín
  Termín: 2.–4. 2. 2017
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová
  Cílová skupina: pedagogové, odborníci a dobrovolníci z mimoškolní oblasti a zástupce institucí občanského vzdělávání
  Cíle: Iniciovat česko-německé výměny, které se budou tematicky zaměřovat na vyrovnání se s minulostí, zvýšit počet aktivit na toto téma, rozšířit okruh organizací, které tyto aktivity pořádají. V oblasti občanského vzdělávání se ukazuje potenciál zpracování témat relevantních pro česko-německou spolupráci, jako je občanská angažovanost proti rasismu, antisemitismu a pravicovému extremismu, integrace menšin, např. Romů, integrace migrantů, přístup k uprchlíkům a výchova k demokracii a zapojení mladých lidí do politiky.
  Účastníci: 30 z Česka a 30 z Německa
  Obsah: V rámci zahajovací akce bude představeno hlavní téma pro období 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Součástí programu dále budou přednášky o kultuře, vzpomínání a občanském vzdělávání. Na základě získaných informací budou účastníci v menších pracovních skupinách diskutovat o aspektech těchto témat v česko-německé spoluráci. Diskutovanými otázkami rovněž budou možná témata a formáty výměn mládeže v česko-německé oblasti na památkých místech a v rámci občanského vzdělávání. Výstupem pracovních skupin, které budou pracovat ve spolupráci s odborníky z vybraných památných míst nebo občanského vzdělávání, bude zpracování tématu pro různé cílové skupiny.
  Google Maps lokalita: 52.52, 13.4049

  Ve dnech 2.–4. února 2017 uspořádala Koordinační centra zahajovací konferenci k víceletému tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Na akci se sešlo téměř 60 účastníků z řad odborníků, pedagogů, vedoucích mládežnických skupin, dobrovolníků a zástupců institucí občanského vzdělávání z Česka a Německa.

  První den patřil úvodním přednáškám, které vedl historik a pedagog Dr. Bernhard Schoßig na téma Kultura vzpomínání na holokaust v Česku a Německu. Příspěvek k tématu Kultura vzpomínání a struktura občanského vzdělávání v České republice – minulost a součastnost přednesl Mgr. Ondřej Matějka z Ústavu pro studium totalitních režimů. A na závěr prvního dne promluvil pan Ulrich Bongertmann, předseda Spolku učitelů historie Německa (Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V.) na téma Kultura vzpomínání a struktury občanského vzdělávání v Německu.

  Následující den se každý zúčastnil dvou ze čtyř paralelně probíhajících workshopů na stěžejní témata, kterými byly Památná místa a Občanské vzdělávání. První zmíněné s účastníky diskutovali Dr. Christa Schikorra z Památníku Flossenbürg, Mgr. Jan Špringl z Památníku Terezín, Dr. Matthias Heyl z Mezinárodního centra mládeže Ravensbrück a pedagogických služeb památníků Ravensbrück a Dr. Vojtěch Kyncl z Historického ústavu akademie věd České republiky. Tématu občanského vzdělávání se věnovali Mgr. Ondřej Horák z Centra občanského vzdělávání, Juliane Niklas z Bavorského kruhu mládeže, Mgr. Jan Schroth z Mezinárodní organizace pro migraci a Gerhard Wagner z Kreisjugendring München-Stadt.

  Všechny skupiny propojily svoji práci pomocí předem stanovených centrálních otázek k tématům, kterými bylo zamýšlení se nad vhodnými tématy pro mládež v česko-německém kontextu, existujícími metodami v česko-německých výměných mládeže, možnými místy a formáty pro realizaci jednotivých akcí, vznikajícími výzvami v bilaterálních výměných a podpoře, která je nutně zapotřebí.

  Poslední den byl věnován prezentaci zjištěných výstupů z jednotlivých workshopů, tak aby s nimi byli dobře seznámeni i ostatní účastníci a mohli být využity při dalších aktivitách v tématu. Následně zástupci Tandemu představili zamýšlený koncept činností pro odbobí 2017-2019 v projektu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Závěrečné slovo patřilo ředitelům obou Koordinačních center, kteří nabídli přítomným konkrétní možnosti zapojení se a využití dotačních programů pro jednotlivé aktivity škol a zájmových spolků mládeže. 

 • Konference partnerských měst a obcí (27.–28. 1. 2017) Typ akce: konference
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Chodová Planá
  Termín: 27.–28. 1. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová, Daniela Wutz
  Cílová skupina: zástupci partnerských měst a obcí z projektových oblastí
  Cíle: představení projektu a možností spolupráce v oblasti práce s mládeží
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah: Během dvoudenní konference bude účastníkům z řad starostů partnerských měst a obcí a jejich pedagogickému doprovodu představen projekt Přátelství bez hranic a potenciál přeshraničního partnerství.
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Bezirksjugendring Oberfranken
  Google Maps lokalita: 49.8932, 12.7301

  Účast na této akci je podmíněna pozvánkou od projektových pracovníků.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro studenty magisterského oboru (24. 1. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 24. 1. 2017
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: studenti magisterského studia na ZČU
  Cíle: školení jazykové animace, teorie a praxe
  Účastníci: studenti magisterského studia na ZČU
  Obsah: - úvod - lektorka - program - organizační záležitosti - představení Tandemu - představení projektu Němčina nekouše a metody jazykové animace - praktická aplikace metody – zkoušení aktivit a debata nad jejich pedagogickým využitím - evaluace
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Západočeská univerzita v Plzni
  Poznámka: Akce nebyla veřejně vypsána, protože byla určena konkrétní vybrané cílové skupině studentů Mgr.
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Název akce: Jednodenní školení jazykové animace pro studenty magisterského oboru

  Typ akce: školení

  Termín: 24. ledna 2017

  Místo: ČR, Plzeň, Chodské náměstí

  Počet účastníků: 12 studentů němčiny z magisterských oborů

   

  Dne 24. ledna 2017 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše III ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni jednodenní školení jazykové animace určené studentům němčiny různých magisterských oborů. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 15 lidí (12 účastníků, lektorka, koordinátorka projektu a dobrovolnice Tandemu).

  Studenti byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol a víceletých gymnázií, byly připojeny i aktivity, které vyžadovaly hlubší znalosti jazyka. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Soňa Vrátná.

  Účastníci měli možnost získané teoretické poznatky ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním nápadům na hry, aktivitám a následné diskuzi.

  Možnost praktického vyzkoušení získaných informací a jejich obsah hodnotili při závěrečné evaluaci velmi pozitivně.

 • Setkání jazykových animátorů 2016 (4.–6. 11. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Cham
  Termín: 4.-6. listopadu 2016
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Jana Kučerová


  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem, další vzdělávání
  Účastníci: 20 z ČR a SRN
  Obsah:

  tematické workshopy, mentoring, vývoj jazykové animace u Tandemu, kulturní a společenská akce


  Cena: účast na setkání je bezplatná

  Místo konání
  Hotel Am Regenbogen
  Schützenstraße 14
  93413 Cham
  Spolková republika Německo
  Tel.: +49 9971/8493
  info@hotel-am-regenbogen.de
  www.hotel-am-regenbogen.de

  Časový rámec
  Pátek 4. 11. 2016, začátek v 18:00 hod
  Neděle 6. 11. 2016, konec v 13:00 hod

  Účastnický poplatek
  Účast na setkání je bezplatná.

  Přihlašování
  Pro přihlášení použijte prosím online formulář.
  Uzávěrka přihlášek je v pátek 7. října 2016. Přihláška je závazná!
  K dispozici je pouze 20 volných míst.

  Vedení semináře
  •    Judith M. Rösch, zkušená jazyková animátorka
  •    Lenka Pučalíková, pedagogická pracovnice (školská a jazyková oblast)
  •    Jana Kučerová, pedagogická pracovnice (oblast jazykové animace a Program podpory odborných praxí)
  •    Míla Man, koordinátor jazykových animátorů

  Bližší informace o setkání naleznete v letáku.

 • Navazující školení česko-německé jazykové animace (3.–5. 11. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Cham
  Termín: 3.-5. listopadu 2016
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Jana Kučerová


  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci základního školení)
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 z ČR a SRN
  Obsah:

  tematický workshop, jazyková animace v teorii a praxi, proces certifikace


  Cena: 800,- Kč

  Navazující školení česko-německé jazykové animace je určeno pro účastníky základního školení z roku 2016, příp. 2015. Pro bližší informace o školení a možnosti přihlášení kontaktujte Lenku Pučalíkovou (zájemci z Česka), příp. Janu Kučerovou (zájemci z Německa).

 • Den s němčinou v Liberci (19. 10. 2016) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Liberec
  Termín: 19. 10. 2016
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; široká veřejnost
  Cíle: Propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, široká veřejnost
  Obsah:

  poznávání Německa z geografického hlediska koncert berlínského muzikanta Dyka workshop o hudbě a učení němčiny oběd ředitelů místních škol se zástupci kampaně Šprechtíme přednáška: Proč se vyplatí učit se cizí jazyky a jak na to?


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 50.7662, 15.0543

  Název akce: Den s němčinou v Libereckém kraji

  Typ akce: propagace

  Termín: 19. října 2016 v Liberci

  Místo: Radniční sklípek, Nám. Dr. E. Beneše, Liberec

  Počet účastníků: ca 50 z toho 30 zástupců ze škol

  V Liberci se v rámci kampaně německého a rakouského velvyslanectví Šprechtíme uskutečnil Den s němčinou. Kampaň si klade za cíl podporu výuky německého jazyka v České republice a Tandem ji ideálně doplňuje aktivitami v rámci projektu Němčina nekouše.

  V rámci Dne byl připraven oběd s řediteli základních a středních škol z Libereckého kraje, prezentace nejen Tandemu, ale také Goethe-Institutu, Česko-německého fondu budoucnosti a jiných organizací. Akce se zúčastnilo ca. 30 zástupců škol. Zástupkyně Tandemu na akci, jazyková animátorka Petra Zahradníčková, vedla dialogy se zástupci jednotlivých škol a odpovídala na dotazy ohledně činnosti Tandemu.

  Během tohoto dne probíhaly v rámci projektu Němčina nekouše na základních školách bezplatné jazykové animace ve zvýšené míře.

 • Seminář k česko-bavorským výměnám pedagogů v předškolní oblasti (6. 10. – 6. 12. 2016) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: SRN, Cham
  Termín: 2.-3. prosinec 2016
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Xenia Vyhnalek


  Cílová skupina: pedagogové mateřských škol a školních družin z Česka a Bavorska
  Cíle: seznámení s projektem "Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin" a první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: pedagogové z ČR a Bavorska
  Obsah:

  průběh a podmínky přeshraničních výměn pedagogů, přínos pro pedagogy a zařízení, organizace a finanční podpora výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinace přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů  


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Bavorské ministerstvo práce a sociálních věcí
  Google Maps lokalita: Cham

  Během akce měli účastníci možnost blíže se seznámit s nabídkou projektu Jak to chodí v sousední zemi, se shodami a odlišnostmi vzdělávacích systémů obou zemí, a v neposlední řadě poznat  zájemce o výměny pedagogů z bavorské strany a podniknout první kroky k navázání přeshraničního partnerství. Iniciativa účastníků byla podpořena společnými aktivitami jazykové animace, příklady dobré praxe, výměnou nápadů a zkušeností v malých skupinkách, individuálním poradenstvím a vytvářením konkrétních návrhů a postupů k přeshraniční spolupráci.

   
   
 • Vyhodnocovací seminář k projektu Erasmus+ 2015: Přeshraniční odborná spolupráce 2015–2016 (1. 10. 2016) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Praha
  Termín: říjen 2016
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: úspěšní realizátoři praxí v letech 2014-2015
  Cíle: evaluace celého projektu a jednotlivých praxí, výměna zkušeností, výhled do budoucna, příklad dobré praxe
  Účastníci: úspěšní realizátoři praxí v letech 2014-2015
  Obsah:

  evaluace celého projektu a jednotlivých praxí, výměna zkušeností, výhled do budoucna, příklady dobré praxe


  Cena: zdarma, hrazeno 100% cestovních nákladů
  Spolupráce: Goethe-Institut, Praha
  Google Maps lokalita: Praha

  Seminář se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Evropský den jazyků 2016 (26. 9. 2016) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 26. 9. 2016
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková
  Cílová skupina: žáci základních a středních škol s výukou němčiny
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 350 (max. 15 žáků na workshop)
  Obsah: několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • 9. česko-německé setkání mládeže (23.–25. 9. 2016) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Termín: 23.–25. 9. 2016
  Odpovědné osoby:

  Jan Lontschar Monika Štroblová


  Cílová skupina: zástupci volnočasových, vzdělávacích a výchovných sdružení pracujících s mládeží v libovolné oblasti
  Cíle: Motivace mladých lidí k tématu, díky odborně vedeným workshopům seznámí mladých účastníků s jednotlivými tématy, setkání s pamětníky, přiblížení nedávné historické etapy interaktivním způsobem. Hodnocení 20 let spolupráce po 1. česko-německém setkání mládeže a založení Tandemu.
  Účastníci: 30 (DE) + 30/40 (CZ)
  Obsah: odborné workshopy a diskuse o česko-německé spolupráci, perspektiva budoucnosti
  Cena: 400 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže, Deutscher Bundesjugenring
  Google Maps lokalita: 49.7149, 16.2658
  Od 23. do 25. září 2016 proběhlo v Poličce již 9. česko-německé setkání mládeže, které přineslo workshopy, diskuze, zábavu a nová přátelství. První setkání se uskutečnilo již před 20 lety. Za přítomnosti tehdejších prezidentů obou zemí Václava Havla a Romana Herzoga tak úspěšně započalo prohlubování česko-německých vztahů.

  9. setkání navštívilo kolem padesáti účastníků. Hlavní část programu tvořily různorodé workshopy a diskuze, kde mladí lidé vedli dychtivé debaty zejména o společenských otázkách např. o vývoji česko-německých vztahů za poslední desetiletí či o aktuální migraci uprchlíků, dále přišla řada také na rozpravu o současném vnímání poválečného vysídlení Němců z naší země. Setkání doprovázely zkušené tlumočnice, které vše pohotově překládaly. Mladí Češi a Němci tak měli příležitost k procvičení cizího jazyka v uvolněné atmosféře, nabyli nové zkušenosti, získali užitečné kontakty do budoucna, stejně tak nové kamarády a užili si dost zábavy kupříkladu díky hravým prvkům, divadelní tvůrčí dílně či tancovačce při vystoupení senegalského bubeníka.
 • Školení medinautů (15.–18. 9. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: předškolní oblast
  Termín: 15.–18. 9. 2016
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, pracovníci s dětmi od 3 do 8 let
  Cíle: vyškolení tzv. medinautů, kteří budou v rámci projektu
  Účastníci: 15 z ČR, 15 ze SRN
  Obsah:

  informace o Tandemu, zejména o předškolní oblasti a projektu "Sousední světy - Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let", úkoly a povinnosti medinauta, metody práce v oblasti mediální a jazykové pedagogiky, jazyková animace, práce s projektovou publikací, management přeshraničních projektů

           


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.8084, 13.4213

  Koordinační centrum česko-německé výměny mládeže Tandem zve všechny, kteří mají zájem o přeshraniční spolupráci, rádi pracují s dětmi a chtějí jim pomoci objevovat sousední zemi na školení tzv. medinautů, tedy pracovníků pro projekt Sousední světy-Nachbarwelten. Během školení získáte vešekeré informace o tomto novém projektu, o jeho organizaci a průběhu. Na programu jsou také praktické workshopy s moderními médii.

 • Slavnostní zahájení projektu Sousední světy – Nachbarwelten (15. 9. 2016) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: ČR, Moving Station Plzeň
  Termín: 15. září 2016 od 14:30
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová


  Cílová skupina: multiplikátoři, kooperační partneři, vedení a zřizovatelé zařízení, pedagogové
  Cíle: slavnostní zahájení a představení projektu Sousední světy – Nachbarwelten: Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let
  Účastníci: 20 z ČR, 20 ze SRN
  Obsah:

  představení koncepce, obsahu a cílů projektu

   

                          


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Západočeská univerzita v Plzni
  Google Maps lokalita: Plzeň

   

 • Úvod do jazykové animace ve výuce němčiny a při česko-německých školních výměnách (1. 9. – 30. 10. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: vybraná místa v ČR
  Termín: podzim 2016
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: studenti němčiny pedagogických a filozofických fakult
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek, prezentovat Tandem jako partnera při organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: 20
  Obsah:

  možnosti použití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: zdarma
  Spolupráce: pedagogické a filozofické fakulty univerzit
  Google Maps lokalita: 50.447, 13.2673

  možnosti použití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN (21.–25. 8. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: ČR, Český Krumlov
  Termín: 21.-25. srpna 2016
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže
  informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: SGUN - Spolek germanistů a učitelů němčiny

  Bližší informace naleznete zde.

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN (21.–25. 8. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 21.–25. 8. 2016
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: SGUN - Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  Bližší informace naleznete zde.

 • Den otevřených dveří na Německém velvyslanectví v Praze 2016 (23. 6. 2016) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 23. 6. 2016
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová, wagnerova@tandem-org.cz Michaela Kořánová, koranova@tandem-org.cz
  Cílová skupina: školy a široká veřejnost
  Cíle: podávání informací o činnosti Tandemu a projektu Němčina nekouše, ukázka jazykových animací
  Účastníci: školy a šíroká veřejnost
  Obsah: informační den, stánek Tandemu a podávání informací o jeho činnosti, ukázka jazykové animace, Pexmory apod.
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Název akce: Den otevřených dveří na německém velvyslanectví

  Typ akce:

  Termín: 23. červen 2016

  Místo: ČR, Praha

  Počet účastníků: kolem X.000 z řad učitelů, žáků a široké veřejnosti

  Německé velvyslanectví v Praze otevřelo 23. června 2016 opětovně své brány a to dopoledne školám a odpoledne široké veřejnosti.

  Akce v prostorách Lobkowiczkého paláce se účastnilo na třicet česko-německých organizací včetně Tandemu. Návštěvníci si mohli prohlédnout vnitřní prostory velvyslanectví i přilehlé zahrady.

  Připraven byl bohatý program: rozhovor s panem velvyslancem Freytagem von Loringhovenem nebo známými fotbalovými hráči, živá knihovna, promítání animačních filmů na podporu německého jazyka, workshopy od ARD a bohatý hudební program.

  Tandem byl jedním z vystavovatelů, nabízel informace o své činnosti a projektech, hru Pexmory pro mládež, kterou si nejenom děti, ale i dospělí mohli zahrát. Během dne  proběhly jazykové animace, které vedla zkušená animátorka Soňa Vrátná.

 • Maultaschen und Piroggen – téma interkulturality v oblasti mezinárodních výměn mládeže (16.–19. 6. 2016) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Bad Liebenzell, Baden-Württemberg
  Termín: 16.−19. června 2016
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
  Cíle: skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finančními zdroji, jazykovou animací a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
  Účastníci: 10 z ČR
  Obsah:

  Představení pořádajících organizací - Burg Bad Liebenzell, DPJW, DJRA a Tandem včetně možností finanční podpory, jazykové animace za doprovodu vyškolené animátorky, workshopy k tématu „hate speech“ v mezinárodních setkáních mládeže, výměna informací s účastníky z mnoha zemí a o relaxaci se postará Zdeněk Roller se svým workshopem s drumbeny, ...


  Cena: 15 euro
  Spolupráce: DPJW, DRJA, Internationales Forum Burg Liebenzell
  Poznámka: zpětně bude hrazeno 50% cestovních nákladů
  Google Maps lokalita: Bad Liebenzell

  Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže a vhodně implementovat aktivity k tématu projevu násilí a interkulturní vzdělávání. Do lázeňského města nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 16. - 19. června 2016 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu. Možné se zúčastnit jen části programu, dle vlastních časových kapacit. 

  Vzdělávací seminář pod názvem "Maultaschen und Piroggen" je ideální formát pro všechny zájemce ze škol, volnočasových zařízení a angažované jednotlivce, kteří by prostřednictvím odborně vedených workshopů chtěli získat hlubší vhled do problematiky „hate speech“ a interkulturního vzdělání v kontextu mezinárodních výměn mládeže pod vedením expertů Olafa Matthei-Socha a Gertrudy Gandenberger. Téma bude prezentováno interaktivní formou workshopů. Odborní hosté a referenti shrnou dosavadní zkušenosti z oblasti mezinárodní práce s mládeží a za moderované diskuse rozvinou Vaše nápady a myšlenky, které by se daly uplatnit a vhodně zakomponovat do Vašich stávajících nebo plánovaných projektů. Fórum nabídne všem účastníkům i jedinečnou příležitost navázat kontakty s možnými partnery z Polska, Německa a Ruska.

  Účastníci také společně zavítají do Hirsau na zajímavou exkurzi s názvem „Mezi kostelem a mešitou“.

  Současně dostanou všichni příležitost k výměně informací i zkušeností, jakož i k seznámení s projektovým managementem, užitečnou „abecedou“ mezinárodních výměn aneb jak optimálně naplánovat, připravit a realizovat binacionální, resp. multinacionální projekt výměny dětí a mládeže. Nevynecháme ani finanční možnosti, kde čerpat a kde/jak žádat o prostředky. Mnoho jich nabízí právě kooperace s polskými, německými nebo ruskými školami či volnočasovými organizacemi. Inspirujte sebe i ostatní a zlepšete i své jazykové kompetence.

  Tlumočení po celou dobu zajištěno.

  ____________________________________

  PROGRAM A ORGANIZACE AKCE

  • Příjezd ve ČTVRTEK, dne 16. června 2016do 15:00 hodin na místo setkání: 

  Burg Liebenzell

  75378 Bad Liebenzell
  Telefon: 07052-92450
  E-mail: info@internationalesforum.de
  Homepage: internationalesforum.de
   

  Příjezd vlakem: 

  Nádraží Bad Liebenzell ze směru Pforzheim/Stuttgart. Možné využití taxi služby od nádraží k hradu nebo pěšky viz zde.

  Příjezd autem:

  GPS souřadnice: 48.774721; 8.729979

  příjezd do 15.00 hodin
  Vzájemné seznámení účastníků při kávě a malém občerstvení

  15.15 – 15.30 hodin
  Přivítání a úvodní slovo paní Gertrud Gandenberger z Internationales Forum Burg Liebenzell e.V.

  15.30  – 16.30 hodin
  Seznámení účastníků a týmu

  16.30  – 18.00 hodin
  Představení DPJW, DJRA, Tandemu a možnosti finanční podpory
  Stefanie Schütz, Szymon Kopiecki, Benjamin Holm a Monika Štroblová

  18.00 hodin
  Večeře

  20.00 hodin
  Interaktivní část výměny informací a zkušeností s účastníky a možnými projektovými partnery
  Závěr večera v hradním sklípku

  • PÁTEK, 17. června 2016

  9.00 hodin 
  Warming up a jazyková animace na úvod dne se Swenjou Bauer

  9.30 – 12.30 hodin
  „Exchange for beginners“ aneb jak krok za krokem připravit mezinárodní setkání mládeže referenti: Marta Wyspianska a Stefanie Schütz

  „Nástroje pro společnou spolupráci“ pod vedením Stefanie Opitz

  12.30 hodin
  oběd

  13.30 hodin
  Exkurze do Hirsau – „Mezi kostelem a mešitou"

  18.00 hodin
  večeře

  • SOBOTA, 18. června 2015

  od 8.00 hodin
  snídaně

  9.00 hodin
  Warming up a jazyková animace na úvod dne se Swenjou Bauer

  9.30 – 12.30 hodin
  „Hate Speech“ přednáška a interaktivní metody v rámci mezinárodních výměn mládeže s referentem Olafem Matthei-Sochou a politoložkou Gertrud Gandenberger  

  12.30 hodin
  oběd

  14.30 – 18.00 hodin
  Pokračování workshopu Olafa Matthei-Socha a Gertrud Gandenberger

  20.00 hodin
  Kulturní večerrní program 

  • NEDĚLE, 19. června 2015

  Pozdní snídaně

  10.00 - 12.00 hodin
  Příkladná ukázka zpracování projektové žádosti

  12.00 - 12.30 hodin 
  Evaluace, zhodnocení

  12.30 oběd
  Následně konec fóra a odjezd

  _________________________________

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
   
  Jízdné
  Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného (tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů). Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána! 

  Přihlášky a kontakt
   
  V případě zájmu pošlete prosím na e-mail - stroblova@tandem-org.cz - vyplněnou přihlášku, která se nachází pod článkem v pdf formě nebo přímo na e-mail info@internationalesforum.de.


  Uzávěrka přihlášek je v pondělí 6. června 2016.

 • Specializační seminář pro jazykové animátory v Programu podpory odborných praxí (10.–12. 6. 2016) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Bad Alexandersbad Markgrafenstraße 34, SRN
  Termín: 10.–12. 6. 2016
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: vyškolení jazyková animátoři
  Cíle: Specializace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí, další vzdělání v oblasti interkulturních dovedností, zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace.
  Účastníci: 10 z ČR a ze SRN
  Obsah:

  Program podpory odborných praxí, přípravné dny, interkulturní vzdělávání, zprostředkování odborné slovní zásoby, best practice.


  Cena: 1.300,- Kč, hrazeno 50% cest. nákladů
  Poznámka: Bad Alexandersbad Markgrafenstraße 34
  Google Maps lokalita: 50.0143, 12.0132

  Cíle semináře

  • Specializace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí
  • Další vzdělání v oblasti interkulturních dovedností, zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace

  Obsah semináře

  Průběh a realizace přípravných dnů v rámci Programu podpory odborných praxí:

  • Teoretické ukotvení a struktura
  • Představení konceptu přípravných dnů
  • Praktická cvičení, workshopy, burza nápadů
  • Výměna zkušeností a metodických pomůcek
  • Podněty k realizaci přípravných dnů
  • Interkulturní vzdělávání (IKV)
  • Zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace

  Aktivní účast na semináři je předpokladem pro veškeré animace v Programu podpory odborných praxí. Seminář bude interaktivní, očekáváme zapojení všech účastníků do jednotlivých aktivit.

  Seminář je určen pro celkem 10 jazykových animátorů z Česka a Německa, kteří mají zájem realizovat přípravné dny s jazykovou animací a interkulturním vzděláváním v rámci Programu podpory odborných praxí.
  Předpokladem účasti na semináři je úspěšně absolvované základní školení česko-německé jazykové animace.

  Uzávěrka přihlášek je 6. května 2016.

  Těšíme se na Vás!

  Leták

  Přihláška

 • Seminář dalšího vzdělávání pro jazykové animátory se specializací pro Program podpory odborných praxí (10.–12. 6. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Bad Alexandersbad, Markgrafenstraße 34
  Termín: 10.–12. 6. 2016
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři se specializací pro Program podpory odborných praxí (IKV)
  Cíle: Představení nového konceptu přípravných dnů a jeho využití v praxi, interkulturní vzdělání, zprostředkování odborné slovní zásoby, výměna zkušeností.
  Účastníci: 20 jazykových animátorů z Česka a Německa
  Obsah:

  Seminář je určen všem jazykovým animátorům, kteří absolvovali specializaci pro Program podpory odborných praxí a chtějí i nadále realizovat přípravné dny v rámci tohoto programu. Do konce roku 2016 se musí všichni jazykoví animátoři se specializací pro Program podpory odborných praxí zúčastnit semináře dalšího vzdělávání.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 50.0143, 12.0132

  Cíle semináře

  • Zvýšení kvalifikace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí
  • Představení nového konceptu přípravných dnů
  • Získání potvrzení k realizaci přípravných dnů od roku 2017   

  Z obsahu semináře:

  Během semináře bude podrobně představen nový koncept přípravných dnů a jeho využití v praxi. Účastníci obdrží další podněty a materiály k jednotlivým částem přípravných dnů.

  • Výměna zkušeností s ostatními jazykovými animátory a pracovníky Tandemu
  • Interkulturní vzdělávání (IKV) jako jedna část přípravných dnů
  • Zprostředkování odborné slovní zásoby formou jazykové animace
  • Vytvoření společné výchozí úrovně znalostí pro všechny jazykové animátory v Programu podpory odborných praxí

  Aktivní účast na semináři je předpokladem pro veškeré animace v Programu podpory odborných praxí. Seminář bude interaktivní, očekáváme zapojení všech účastníků do jednotlivých aktivit.

  Seminář je určen pro celkem 20 vyškolených jazykových animátorů z Česka a Německa. Předpokladem účastni na semináři je úspěšně absolvované základní školení česko-německé jazykové animace a specializace pro Program podpory odborných praxí (interkulturní vzdělání).

  Uzávěrka přihlášek je 6. května 2016.

  Těšíme se na Vás!

  Leták

  Přihláška na seminář

 • Oběd německého velvyslance s řediteli škol, Plzeň (3. 6. 2016) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 3. 6. 2016
  Odpovědné osoby:

  Eva Wagnerová


  Cílová skupina: ředitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: prezentace Tandemu, ukázka a prezentace jazykové animace, pěstování dobrých vztahů s Německým velvyslanectvím
  Účastníci: ředitělé ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé, zástupci kraje, velvyslanectví a Tandemu
  Obsah:

  prezentace Tandemu a projektu Němčina nekouše proslov pana velvyslance, zástupců kraje a Tandemu ukázka a prezentace jazykové animace oběd diskuze


  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Poznámka: nepublikováno na web Tandemu
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Název akce: Obědy s velvyslancem SRN – sprechtime.cz

  Typ akce: prezentace projektu

  Termín a místo: 3. června 2016 Plzeň, Hotel Angelo by Vienna House Pilsen

  Počet zástupců ze škol: 21

  Tandem navázal opakovaně spolupráci s Velvyslanectvím SRN, které v rámci kampaně „Šprechtíme“ pořádalo v roce 2016 další společné obědy ředitelů ZŠ a velvyslance SRN Dr. Arndta Freiherr Freytag von Loringhovena.

  Účelem akce byla propagace kampaně a důležitosti znalosti NJ v geografických podmínkách České republiky. Tandem se podílel na koordinaci a zprostředkování kontaktů s místními samosprávami.

  Při obědě byl přítomným prezentován projekt Němčina nekouše. Došlo rovněž na praktickou ukázku jazykové animace. Tento formát akce se ukázal jako úspěšný pro šíření nabídky projektu i jména Tandemu. Akce byla zdařilá, interaktivní, ředitelé škol se aktivně zapojili během celého programu. Přítomni byli i dva zástupci ze státní sféry a hejtman Plzeňského kraje.

 • Dny s němčinou v Brně (19.–20. 5. 2016) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Brno
  Termín: 19.–20. 5. 2016
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; široká veřejnost
  Cíle: Propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, široká veřejnost
  Obsah: poznávání Německa z geografického hlediska workshop o učení němčiny oběd ředitelů místních škol se zástupci kampaně Šprechtíme přednáška: Jak snížit stres při zkoušení cizích jazyků?
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

  Název akce: Dny s němčinou v Jihomoravském kraji

  Typ akce: propagace

  Termín: 19. – 20. května 2016 v Brně

  Počet účastníků: 36 účastníků z toho 30 zástupců ze škol

  V Brně se v rámci kampaně německého a rakouského velvyslanectví „Šprechtíme“ uskutečnil Den s němčinou. Kampaň si klade za cíl podporu výuky německého jazyka v České republice a Tandem ji ideálně doplňuje aktivitami v rámci projektu Němčina nekouše.

  V rámci Dne byl připraven oběd s řediteli základních a středních škol z Jihomoravského kraje, prezentace nejen Tandemu, ale také Goethe-Institutu, Česko-německého fondu budoucnosti a jiných organizací. Akce se zúčastnilo ca. 30 ředitelů škol.

  V rámci Dnů němčiny v Jihomoravském kraji byl Tandem během obědu zastoupen informačním stánkem, který vedla naše zkušená animátorka Simona Faustýna Malá.

  Během těchto Dnů probíhají  v rámci projektu Němčina nekouše na základních školách bezplatné jazykové animace ve zvýšené míře. 

 • Den s němčinou v Ústí nad Labem (17. 5. 2016) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Ústí nad Labem
  Termín: 17. 5. 2016
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová
  Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií; široká veřejnost
  Cíle: Propagace německého jazyka a jeho přiblížení žákům a široké veřejnosti
  Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, široká veřejnost
  Obsah: 08:30-10:30 Autobahnspiel – Procestuj Německo! Zábavná hra se 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na soutěžní týmy čekají záludné úkoly. Celá hra probíhá v češtině. Vhodné pro žáky 6. až 8. třídy a odpovídající stupně gymnázií. V kulturním domě v centru města Ústí nad Labem (místo upřesníme přihlášeným školám) 11:30-13:00 Velká koncertní show hamburské hudební skupiny Tonbandgerät Zažijte němčinu hravě s německými popovými hudebníky, kteří koncertují pro žáky a studenty po celém světě. Na pozvání německého a rakouského velvyslance: Oběd ředitelů místních škol se zástupci kampaně Šprechtíme Pro učitele němčiny: 14:30-16:30 S hudbou jde všechno lépe. Seminář s lektory Fabio Niehausem a Sandro Jahnem o využití aktuální německé hudby ve výuce němčiny s praktickými tipy a příklady. Pro širokou veřejnost: 17:00-18:30 Jak snížit stres při zkoušení cizích jazyků? Přednáška a diskuze s profesorkou Karin Kleppin z Porúrské univerzity v Bochumi, která se podílí na tvorbě mezinárodních zkoušek z němčiny. Po přednášce jste srdečně zváni na malé občerstvení. Akce bude simultánně tlumočena.
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Goethe Institut Praha, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 50.6611, 14.0531

  Název akce: Dny s němčinou v Ústeckém kraji

  Typ akce: propagace

  Termín: 17. května 2016 v Ústí nad Labem

  Místo: Restaurant Větruše Ústí nad Labem  

  Počet účastníků: 36 účastníků z toho 30 zástupců ze škol

  V krajském městě Ústí nad Labem se v rámci kampaně německého a rakouského velvyslanectví „Šprechtíme“ uskutečnil Den s němčinou. Kampaň si klade za cíl podporu výuky německého jazyka v České republice a Tandem ji ideálně doplňuje aktivitami v rámci projektu Němčina nekouše.

  V rámci Dne byl připraven oběd s řediteli základních a středních škol z Ústeckého kraje, prezentace nejen Tandemu, ale také Goethe-Institutu, Česko-německého fondu budoucnosti a jiných organizací. Akce se zúčastnilo ca. 30 ředitelů škol.

  Během těchto Dnů probíhají  v rámci projektu Němčina nekouše na základních školách bezplatné jazykové animace ve zvýšené míře. 

 • Oběd německého velvyslance s řediteli škol Olomouc (13. 5. 2016) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Olomouc
  Termín: 13. 5. 2016
  Odpovědné osoby:

  Eva Wagnerová


  Cílová skupina: ředitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: prezentace Tandemu, ukázka a prezentace jazykové animace, pěstování dobrých vztahů s Německým velvyslanectvím
  Účastníci: ředitělé ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé, zástupci kraje, velvyslanectví a Tandemu
  Obsah:

  prezentace Tandemu a projektu Němčina nekouše proslov pana velvyslance, zástupců kraje a Tandemu ukázka a prezentace jazykové animace oběd diskuze


  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Poznámka: nepublikováno na webu Tandemu
  Google Maps lokalita: 49.5937, 17.2508

  Název akce: Obědy s velvyslancem SRN – sprechtime.cz

  Typ akce: prezentace projektu

  Termín a místo: 11. května 2016 Olomouc, Restaurant Podkova  

  Počet zástupců ze škol: 22

   

  Tandem navázal opakovaně spolupráci s Velvyslanectvím SRN, které v rámci kampaně „Šprechtíme“ pořádalo v roce 2016 další společné obědy ředitelů ZŠ a velvyslance SRN Dr. Arndta Freiherr Freytag von Loringhovena.

  Účelem akce byla propagace kampaně a důležitosti znalosti NJ v geografických podmínkách České republiky. Tandem se podílel na koordinaci a zprostředkování kontaktů s místními samosprávami.

  Při obědě byl přítomným prezentován projekt Němčina nekouše. Došlo rovněž na praktickou ukázku jazykové animace. Tento formát akce se ukázal jako úspěšný pro šíření nabídky projektu i jména Tandemu. Akce byla velmi zdařilá, interaktivní, ředitelé škol se aktivně zapojili během celého programu. Přítomni byli i tři zástupci ze státní správy.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka Olomouc (13. 5. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Olomouc
  Termín: 13. 5. 2016
  Odpovědné osoby:

  Eva Wagnerová, wagnerova@tandem-org.cz Michaela Kořánová, koranova@tandem-org.cz  


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20
  Obsah:

  teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 49.5937, 17.2508

  Název akce: Jednodenní seminář jazykové animace pro učitele německého jazyka

  Typ akce: seminář

  Termín: 13. květen 2016

  Místo: ČR, Olomouc

  Počet účastníků: 9 učitelů

  Dne 13. května 2016 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše III ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci jednodenní školení jazykové animace určené učitelům německého jazyka na základních školách popř. víceletých gymnázií. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 10 lidí (9 účastníků a lektorka).

  Učitelé byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol a víceletých gymnázií. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Soňa Vrátná.

  Účastníci měli možnost získané teoretické poznatky ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním metodám, nápadům na hry a aktivity, které si mezi sebou vyměňovali.

  Právě možnost praktického vyzkoušení získaných informací hodnotili při závěrečné evaluaci s velkým uznáním.

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka, Praha (12. 5. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Masarykovo nábřeží 32, Praha
  Termín: 12. 5. 2016
  Odpovědné osoby:

  Eva Wagnerová


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako duhého cizího jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20
  Obsah:

  teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 50.0795, 14.4141
 • Wunde Punkte: konference pro učitele z Česka a Bavorska (22.–24. 4. 2016) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: SRN, Stein u Norimberku
  Termín: od 22. dubna 2016 (15:00 h) do 24. dubna 2016 (14:00 h)
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Hansjürgen Karl


  Cílová skupina: učitelé z Česka a Bavorska
  Cíle: tematické zaměření společných projektů, občanské vzdělávání, výměna zkušeností
  Účastníci: cca 12 z ČR, 12 ze SRN
  Obsah:

  partnerská burza, plánování projektů, možnosti financování, jazyková animace


  Cena: zdarma pro učitele z Česka
  Spolupráce: Seminář pod vedením MŠMT a Bavorského kruhu mládeže
  Google Maps lokalita: 49.405672, 11.010964

  Nähere Informationen für die Lehrkräfte aus Bayern sind auf der Website von Tandem Regensburg zu finden.

  Rámcové podmínky

  Termín:
  od 22. 4. 2016, 15:00 hod do 24. 4. 2016, 14:00 hod
  Místo konání:
  FrauenWerk Stein e.V.
  Deutenbacher Str. 1
  90547 Stein
  Účastnický poplatek:
  zdarma pro učitele z Česka
  Cena zahrnuje:
  ubytování, plnou penzi, program, odjezd z Prahy (pro učitele z Česka), resp. proplacení jízdného (pro  učitele z Bavorska)
  Cílová skupina:
  Učitelé všech typů škol, kteří mají partnerskou školu v Bavorsku, a zástupci škol, kteří partnerskou školu v Bavorsku teprve hledají.

  Program:

  Bavorský kruh mládeže pořádá společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže již 9. ročník konference učitelů partnerských škol z Česka a Bavorska.

  Tématem konference s názvem „Bolavá místa“ je občanské vzdělávání v česko-bavorských školních výměnách. Jedním ze způsobů, jak lze téma uchopit, je reflexe historické vzpomínky. V plánu jsou proto nejen odborné přednášky, ale také návštěva Dokumentačního centra areálu říšských sjezdů NSDAP, německého místa pachatelů. V popředí přitom stojí reflexe vlastní historie, existujících historických narativů a jejich význam pro školní výměny. Vedle tematického zaměření konference nabídne jazykovou animaci, informace o možnostech financování česko-německých/bavorských projektů, prostor pro navázání nových kontaktů a plánování s partnerskými školami. Zástupci zúčastněných škol budou moct představit své projekty a setkání.

  V přihlášce můžete uvést další témata, kterým byste se chtěli věnovat. Do přihlášky dále uveďte, zda byste rádi vystoupili s vlastním příspěvkem, např. zda byste chtěli představit svůj projekt či si pro účastníky připravit malý workshop.

  Leták a přihláška

  Kontaktní osoba:
  Valerie Dusch
  Bayerischer Jugendring K.d.ö.R
  Herzog-Heinrich-Str. 7, 80336 München
  tel +49 89 51458 -54, www.bjr.de
  dusch.valerie@bjr.de

 • Wunde Punkte: konference pro učitele z Česka a Bavorska (22.–24. 4. 2016) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Stein u Norimberku
  Termín: 22.–24. 4. 2016
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková, Hansjürgen Karl
  Cílová skupina: učitelé z Česka a Bavorska
  Cíle: tematické zaměření společných projektů, občanské vzdělávání, výměna zkušeností
  Účastníci: cca 12 z ČR, 12 ze SRN
  Obsah: partnerská burza, plánování projektů, možnosti financování, jazyková animace
  Cena: zdarma pro učitele z Česka
  Spolupráce: Seminář pod vedením MŠMT a Bavorského kruhu mládeže
  Google Maps lokalita: 49.4578, 11.0551

  Nähere Informationen für die Lehrkräfte aus Bayern sind auf der Website von Tandem Regensburg zu finden.

  Rámcové podmínky

  Termín:
  od 22. 4. 2016, 15:00 hod do 24. 4. 2016, 14:00 hod
  Místo konání:
  FrauenWerk Stein e.V.
  Deutenbacher Str. 1
  90547 Stein
  Účastnický poplatek:
  zdarma pro učitele z Česka
  Cena zahrnuje:
  ubytování, plnou penzi, program, odjezd z Prahy (pro učitele z Česka), resp. proplacení jízdného (pro  učitele z Bavorska)
  Cílová skupina:
  Učitelé všech typů škol, kteří mají partnerskou školu v Bavorsku, a zástupci škol, kteří partnerskou školu v Bavorsku teprve hledají.

  Program:

  Bavorský kruh mládeže pořádá společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže již 9. ročník konference učitelů partnerských škol z Česka a Bavorska.

  Tématem konference s názvem „Bolavá místa“ je občanské vzdělávání v česko-bavorských školních výměnách. Jedním ze způsobů, jak lze téma uchopit, je reflexe historické vzpomínky. V plánu jsou proto nejen odborné přednášky, ale také návštěva Dokumentačního centra areálu říšských sjezdů NSDAP, německého místa pachatelů. V popředí přitom stojí reflexe vlastní historie, existujících historických narativů a jejich význam pro školní výměny. Vedle tematického zaměření konference nabídne jazykovou animaci, informace o možnostech financování česko-německých/bavorských projektů, prostor pro navázání nových kontaktů a plánování s partnerskými školami. Zástupci zúčastněných škol budou moct představit své projekty a setkání.

  V přihlášce můžete uvést další témata, kterým byste se chtěli věnovat. Do přihlášky dále uveďte, zda byste rádi vystoupili s vlastním příspěvkem, např. zda byste chtěli představit svůj projekt či si pro účastníky připravit malý workshop.

  Leták a přihláška

  Kontaktní osoba:
  Valerie Dusch
  Bayerischer Jugendring K.d.ö.R
  Herzog-Heinrich-Str. 7, 80336 München
  tel +49 89 51458 -54, www.bjr.de
  dusch.valerie@bjr.de

 • Oběd německého velvyslance s řediteli škol, Pardubice (22. 4. 2016) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 22. 4. 2016
  Odpovědné osoby:

  Eva Wagnerová


  Cílová skupina: ředitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: prezentace Tandemu, ukázka a prezentace jazykové animace, pěstování dobrých vztahů s Německým velvyslanectvím
  Účastníci: ředitelé ZŠ a víceletých gymnázií, učitelé, zástupci kraje, velvyslanectví a Tandemu
  Obsah:

  prezentace Tandemu a projektu Němčina nekouše proslov pana velvyslance, zástupců kraje a Tandemu ukázka a prezentace jazykové animace oběd diskuze


  Spolupráce: Německé Velvyslanectví v Praze, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Poznámka: nepublikováno na webu Tandemu
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Název akce: Obědy s velvyslancem SRN – sprechtime.cz

  Typ akce: prezentace projektu

  Termín a místo: 22. dubna 2016 Pardubice, Hotel Zlatá štika

  Počet zástupců ze škol: 25

   

  Tandem navázal opakovaně spolupráci s Velvyslanectvím SRN, které v rámci kampaně „Šprechtíme“ pořádalo v roce 2016 další společné obědy ředitelů ZŠ a velvyslance SRN Dr. Arndta Freiherr Freytag von Loringhovena.

  Účelem akce byla propagace kampaně a důležitosti znalosti NJ v geografických podmínkách České republiky. Tandem se podílel na koordinaci a zprostředkování kontaktů s místními samosprávami.

  Při obědě byl přítomným prezentován projekt Němčina nekouše. Došlo rovněž na praktickou ukázku jazykové animace. Tento formát akce se ukázal jako úspěšný pro šíření nabídky projektu i jména Tandemu. Akce byla velmi zdařilá, interaktivní, ředitelé škol se aktivně zapojili během celého programu. Přítomni byli i dva zástupci ze státní sféry.

 • Setkání bývalých praktikantů a doprovodných osob (16.–17. 4. 2016) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Praha, ČR
  Termín: 16. - 17. duben 2016
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Radka Bonacková


  Cílová skupina: bývalí praktikanti v rámci Programu podpory odborných praxí, jejich doprovodné osoby
  Cíle: výměna zkušeností, navázání kontaktů
  Účastníci: 50 z ČR a SRN
  Obsah:

  setkání bývalých praktikantů a doprovodných osob, výměna zkušeností, vývoj motivačních nástrojů pro budoucí praktikanty, workshopy, kulturní program


  Cena: zdarma, hrazeno 50 % cestovních nákladů
  Google Maps lokalita: U Sluncové 14, Praha 8

  Zúčastnili jste se v minulých letech jako praktikant či doprovodná osoba praxe v sousední zemi?
  V čem Vám praxe v zahraničí změnila život? Máte chuť setkat se s přáteli, které jste na praxi v Německu poznali?
  Pozvěte své kamarády a kolegy, kteří se praxe zúčastnili, a přijeďte do Prahy sdílet své zkušenosti!

  Připravili jsme pro Vás pestrý program, ve kterém budete mít možnost pracovat se zajímavými lidmi a tématy. Budete mít prostor pro výměnu názorů, navázání kontaktů, nevšední poznání hlavního města Prahy a opět se setkáte s oblíbenou jazykovou animací.

  Akce bude tlumočena.

  Organizační záležitosti
  Ubytování a strava jsou zajištěny zdarma! Nevybírá se žádný účastnický poplatek! Doprovodné osoby se mohou účastnit při počtu od 3 praktikantů.

  Místo konání, ubytování
  Hotel Olympik Tristar (centrum Prahy)
  U Sluncové 14, Praha 8
  www.olympik.cz/cz/tristar/
  Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.

  Jízdné
  Tandem uhradí 50 % jízdného – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů. Cesta autem bude proplacena do výše jízdného ve vlaku v 2. třídě. Náklady budou uhrazeny po předložení originálů jízdenek. Spolujízda vítána!

  Přihlášky
  Pro přihlášení použijte prosím on-line formulář.
   

  Uzávěrka přihlášek je 15. března 2016.

  Nejpozději do 22. března 2016 od nás obdržíte potvrzení Vaší účasti na semináři a bližší informace k příjezdu a k programu. V případě, že po potvrzení Vaší účasti zjistíte, že se nebudete moci semináře zúčastnit, neprodleně nás prosím informujte.

  Program akce

   

 • Setkání bývalých praktikantů a doprovodných osob (16.–17. 4. 2016) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: U Sluncové 14, Praha 8
  Termín: 16.–17. 4. 2016
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Radka Bonacková


  Cílová skupina: bývalí praktikanti v rámci Programu podpory odborných praxí, jejich doprovodné osoby
  Cíle: výměna zkušeností, navázání kontaktů
  Účastníci: 50 z ČR a SRN
  Obsah:

  setkání bývalých praktikantů a doprovodných osob, výměna zkušeností, vývoj motivačních nástrojů pro budoucí praktikanty, workshopy, kulturní program


  Cena: zdarma, hrazeno 50 % cestovních nákladů
  Google Maps lokalita: 50.0988, 14.4706

  Zúčastnili jste se v minulých letech jako praktikant či doprovodná osoba praxe v sousední zemi?
  V čem Vám praxe v zahraničí změnila život? Máte chuť setkat se s přáteli, které jste na praxi v Německu poznali?
  Pozvěte své kamarády a kolegy, kteří se praxe zúčastnili, a přijeďte do Prahy sdílet své zkušenosti!

  Připravili jsme pro Vás pestrý program, ve kterém budete mít možnost pracovat se zajímavými lidmi a tématy. Budete mít prostor pro výměnu názorů, navázání kontaktů, nevšední poznání hlavního města Prahy a opět se setkáte s oblíbenou jazykovou animací.

  Akce bude tlumočena.

  Organizační záležitosti
  Ubytování a strava jsou zajištěny zdarma! Nevybírá se žádný účastnický poplatek! Doprovodné osoby se mohou účastnit při počtu od 3 praktikantů.

  Místo konání, ubytování
  Hotel Olympik Tristar (centrum Prahy)
  U Sluncové 14, Praha 8
  www.olympik.cz/cz/tristar/
  Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.

  Jízdné
  Tandem uhradí 50 % jízdného – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů. Cesta autem bude proplacena do výše jízdného ve vlaku v 2. třídě. Náklady budou uhrazeny po předložení originálů jízdenek. Spolujízda vítána!

  Přihlášky
  Pro přihlášení použijte prosím on-line formulář.
   

  Uzávěrka přihlášek je 15. března 2016.

  Nejpozději do 22. března 2016 od nás obdržíte potvrzení Vaší účasti na semináři a bližší informace k příjezdu a k programu. V případě, že po potvrzení Vaší účasti zjistíte, že se nebudete moci semináře zúčastnit, neprodleně nás prosím informujte.

  Program akce

 • Jednodenní školení jazykové animace pro studenty bakalářských oborů ZČU (14. 4. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 14. 4. 2016
  Odpovědné osoby:

  Eva Wagnerová


  Cílová skupina: studenti bakalářského studia ZČU
  Cíle: školení jazykové animace, prezentace teorie a praxe
  Účastníci: studenti bakalářského studia ZČU
  Obsah:

  Představení, lektorka, program, organizační záležitosti hry představení Tandemu jazyková animace evaluace


  Cena: zdarma pro studenty
  Spolupráce: Západočeská Univerzita, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Název akce: Workshopy jazykové animace pro bakalářské obory ZČU

  Typ akce: workshop

  Termín: 14. dubna 2016

  Místo: ČR, Plzeň, Chodské náměstí

  Počet účastníků:  23 studentů němčiny z bakalářských oborů

   

  Dne 14. dubna 2016 proběhly v rámci projektu Němčina nekouše III ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni dva workshopy jazykové animace určené studentům němčiny z různých bakalářských oborů. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem  lidí (23 účastníků, lektorka a praktikantka Tandemu).

  Studenti byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol a víceletých gymnázií, byly připojeny i aktivity, které vyžadovaly hlubší znalosti jazyka. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Soňa Vrátná.

  Účastníci měli možnost získané teoretické poznatky ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním nápadům na hry, aktivitám a následné diskuzi.

  Možnost praktického vyzkoušení získaných informací a jejich obsah hodnotili při závěrečné evaluaci velmi pozitivně.

 • Základní školení česko-německé jazykové animace (7.–10. 4. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Mlázovy
  Termín: 7.–10. 4. 2016
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková, Jana Kučerová
  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20 (z ČR a SRN)
  Obsah: jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, koncept vzdělávání, proces certifikace
  Cena: 1.600 Kč
  Google Maps lokalita: 49.3137, 13.4095

  Jazyková animace je hravá metoda práce s jazykem, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi z cizí země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a aktivizovat a prohloubit dříve osvojené jazykové znalosti, odbourává zábrany a ostych při používání cizího jazyka, obavy z chyb či mluvení vůbec a usnadňuje vzájemný kontakt ve smíšených skupinách.

  Základní školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Příspěvek na kurz pro účastníky z ČR včetně ubytování a stravy činí 1.600 Kč.

  Tandem uhradí 50 % jízdného. Cesta autem bude proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána!

  Uzávěrka přihlášek je v pátek 11. března 2016.

  Očekáváme, že účastníci základního školení se zúčastní i navazujícího školení, které se koná od 3. do 5. listopadu 2016 v bavorském Chamu. Bližší informace o navazujícím školení naleznete včas na webových stránkách Tandemu.

  Leták

  Přihlašovací formulář

 • Seminář ahoj.info – Člověk na útěku (1. 4. – 28. 5. 2016) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Termín: jaro 2016
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová, Pauline Tschakert


  Cílová skupina: mladí lidé do 26 let z Česka a Německa
  Cíle: Vzdělávací seminář s cílem seznámit mladé lidi s tématem, prohloubit mezispolečenskou toleranci, rozvinout individuální přístup a angažovanost vůči přicházejícím skupinám lidí z odlišných kultur a prostředí, s jinými zvyklostmi a tradicemi. Přispět k pozitivnímu nahlížení mladých lidí na diverzitu a konkrétně propojit migrační/uprchlické vlny minulosti se současnými výzvami
  Účastníci: 10 (ČR) + 10 (SRN)
  Obsah:

  práce s tématem migrace, uprchlictví a interkulturní odlišnosti, jazyková animace, představení projektu a portálu ahoj.info


  Cena: účast včetně stravování a ubytování je zdarma; náklady na cestu budou ze 70 % proplaceny
  Google Maps lokalita: 49.1995, 13.5664

  V rámci česko-německého internetového portálu pro mládež ahoj.info tě zveme na seminář pro mladé lidi z Česka a Německa. Zajímají tě témata jako migrace v minulosti a dnes, interkulturní vzdělávání a interkulturní komunikace? Právě pro tebe je tady seminář s názvem „Člověk na útěku“, který se bude konat od 27. do 29. května v Albrechticích u Sušice.

  Na semináři půjde především o podporu výměny názorů mezi mladými lidmi z různých zemí a jejich respektování. Při společných aktivitách se budeme zabývat také tématem interkulturního vzdělávání – diverzity.

  Přihlášky a kontakt
   
  V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku, která se nachází pod článkem v pdf formě prosím na e-mail - pauline@ahoj.info nebo pokud ti je nad 18 let, můžeš přihlášku vyplnit a zaslat online zde: přihláška online

  Uzávěrka přihlášek je 5.5.2016

 • Noc s Andersenem (1. 4. 2016) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: mimoškolní oblast
  Termín: 1. 4. 2016
  Odpovědné osoby:

  Štěpánka Podlešáková


  Cílová skupina: děti a mladí lidé od 5 do 15 let
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Klub dětských knihoven SKIP ČR a oddělení zahraničních knihoven SVK PK pořádali v pátek 1. 4. 2016 v 16:00–19:00 Noc s Andersenem pro děti ve věku 5–15 let.

  Program:
  > Anglická knihovna SVK PK | Bylo nebylo, bylo jedno lego (Flowing Bridges)
  > Německá a Rakouská knihovna SVK PK | Na skok do mořského království (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem)
  > Galerie Evropského domu SVK PK | S pohádkami napříč Evropou (Eurocentrum Plzeň)
   

 • Jednodenní školení jazykové animace pro studenty magisterských oborů ZČU 2016 (1. 4. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 1. 4. 2016
  Odpovědné osoby:

  Eva Wagnerová


  Cílová skupina: studenti magisterského studia ZČU
  Cíle: školení jazykové animace, prezentace teorie a praxe
  Účastníci: studenti magisterského studia ZČU
  Obsah:

  Představení, lektorka, program, organizační záležitosti hry představení Tandemu jazyková animace evaluace


  Cena: zdarma pro studenty
  Spolupráce: Západočeská Univerzita, Koordinační centrum česko-německých výmen mládeže Tandem Plzeň
  Poznámka: nepublikováno na webu Tandemu
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Název akce: Jednodenní seminář jazykové animace pro magisterské obory ZČU

  Typ akce: seminář

  Termín: 1. dubna 2016

  Místo: ČR, Plzeň, Chodské náměstí

  Počet účastníků: 21 studentů němčiny z magisterských oborů

   

  Dne 1. dubna 2016 proběhlo v rámci projektu Němčina nekouše III ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni jednodenní školení jazykové animace určené studentům němčiny z různých magisterských oborů. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 23 lidí (21 účastníků, lektorka a koordinátorka projektu).

  Studenti byli během semináře obeznámeni se základy a principy jazykové animace zaměřené na motivování žáků základních škol a víceletých gymnázií, byly připojeny i aktivity, které vyžadovaly hlubší znalosti jazyka. Seminář vedla zkušená jazyková animátorka Soňa Vrátná.

  Účastníci měli možnost získané teoretické poznatky ihned otestovat a vyzkoušet při praktických simulacích prostředí školní třídy. Prostor byl poskytnut i jejich vlastním interaktivním nápadům na hry, aktivitám a následné diskuzi.

  Možnost praktického vyzkoušení získaných informací a jejich obsah hodnotili při závěrečné evaluaci velmi pozitivně.

 • Specializační školení NEJEN jazykových animátorů (11.–14. 3. 2016) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: mimoškolní oblast
  Termín: 11.–14. 3. 2016
  Odpovědné osoby:

  Lucie Tarabová


  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři, pedagogové, pracovníci s mládeží, organizátoři česko-německých výměn
  Cíle: další vzdělávání jaz.animátorů nejen v projektu Na jedné lodi, zaměření na práci s velkými skupinami
  Účastníci: 14 z ČR a SRN
  Obsah:

  metody zaměřené na práci s velkými skupinami, propojení s jazykovou animací, implementace do praxe, vlastní realizace


  Cena: ve vypsání
  Spolupráce: Čojč gGmbH
  Google Maps lokalita: 49.0177, 13.2379

  Čojč pedagogika zaměřená na velké skupiny!

  11. 3. - 13. nebo 14. 3.2016 ve Zwiesel, Německo

  Zveme studenty, vedoucí spolků a organizací, jazykové animátory, pedagogy a další organizátory mezinárodních setkání, aby se zapojili do vytváření nových postupů a koncepcí.

  Během tohoto semináře se soustředíme na postupy vhodné k vedení velkých skupin (40-100 účastníků) a společně je rozvineme. Budeme se věnovat následujícím oblastem:

   způsoby vedení úvodů (samostatně nebo v týmu, nonverbálně, prostřednictvím pomůcek, v jazyku Čojč bez překladu)

   hledání společného (např. prostřednictvím sociometrických otázek – tvoření skupin dle zálib, koníčků, názorů a následné jednání – jaké způsoby dělení se nabízejí?)

   hry (jak jednoduché soutěže, tak i hry bez vítězů, v různých prostorách)

   výtvarné metody (divadlo, tanec, zpěv, malování…)

   jazyk (styčné body pro umožnění základní komunikace)

  Především je pro nás důležité vytvořit rámec pro skutečná setkání, při kterých účastníci převezmou zodpovědnost za své aktivity a stanou se tak více než jen vykonavateli úkolů.

  14. 3. 2016 bude možnost si v praxi vyzkoušet diskutované metody s česko-německou skupinou asi 50 mladých lidí.

  Počet míst je omezen na 16 účastníků, komunikačním jazykem semináře je němčina!

  Seminář se koná v Kolpinghaus ve Zwieslu, strava zajištěna. Začátek semináře: pátek 19:00, konec neděle 16:00, resp. pondělí 15:00

  Seminář povede:

  Eleanora Allerdings, divadelní pedagožka, tanečnice, choreografka, režisérka a od roku 2000 vedoucí projektu čojč Theaternetzwerk Böhmen Bayern

  Mathias Straub, jazykový animátor, divadelník a scénograf. Od roku 2012 vedoucí projektů v čojč Theaternetzwerk Böhmen Bayern.

  Účastnické poplatky včetně ubytování a stravování:

  11. - 13. 3. 2016 - 0,00€ - pro jazykové animátory Tandemu (bez možnosti úhrady cestovného), 120,00€ pro pracující, 40,00€ pro studenty a jiné osoby s nízkým příjmem

  11. - 14. 3. 2016 -0,00€ - pro jazykové animátory Tandemu (bez možnosti úhrady cestovného), 140,00€ pro pracující, 50,00€ pro studenty a jiné osoby s nízkým příjmem

  Účastníkům z Bavorska cestujícím veřejnou dopravou může být cestovné uhrazeno.

  Dotazy?
  Eleonora Allerdings: eleanora.allerdings@cojc.eu
  Lucie Tarabová: tarabova@tandem-org.cz

  Přihlašování je možné do 29. 2. 2016.

  Vypsání (PDF)

  Ausschreibung (PDF)

  Seminář se koná v kooperaci s cojc Theaternetzwerk Böhmen Bayern pořádá již více než 16 let divadelní setkání českých a německých mladých lidí. V průběhu let vzniklo množství metod inspirovaných divadelní pedagogikou a jazykem, které slouží k vedení mezinárodních projektů.

   

 • Informační den v Ústeckém kraji na téma: Finanční podpora odborných praxí v Německu (4. 3. – 7. 4. 2016) Typ akce: informační den
  Oblast: mimoškolní oblast
  Termín: jaro 2016
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová 


  Cílová skupina: ředitelé, učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ
  Cíle: informace o Tandemu, informace o Programu podpory odborných praxí, finanční možnosti výměn mládeže, příklad dobré praxe
  Účastníci: 30 z ČR
  Obsah:

  informace o Tandemu, informace o Programu podpory odborných praxí, možnosti finacování výměny mládeže, příklad dobré praxe


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 50.7725, 14.2127

  čtvrtek 7. dubna 2016, od 14:00 hodin

   

  Střední zdravotnická škola Děčín, Čsl. mládeže 5/9

  Předběžný program

  14:00     začátek
  -    představení Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem
  14:20
  -    prezentace Programu podpory odborných praxí
  -    možnosti navázání partnerství s německými školami
  -    možnosti financování česko-německých výměn mládeže
  15:00
  -    příklad dobré praxe – prezentace česko-německého partnerství škol
       (Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.)
  15:30
  -    prostor pro dotazy


  Cílová skupina:
  Informační setkání je určeno pedagogům a ředitelům, kteří se zajímají
  o spolupráci s Německem v rámci odborných praxí, nebo kteří mají německou partnerskou instituci a hledají finanční podporu pro společné aktivity. Program podpory odborných praxí nabízí českým a německým žákům všech oborů odborného vzdělávání od 16 let možnost absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi. Informační setkání je zaměřeno na praktické informace potřebné k získání finančních prostředků a na vybrané otázky projektového cyklu.


  Více informací a přihlašování:
  Mgr. Jarmila Půbalová, pubalova@tandem-org.cz, 377 634 759


  Uzávěrka přihlášek: ve čtvrtek 31. března 2016

 • Informační den v Libereckém kraji na téma: Finanční podpora odborných praxí v Německu (4. 3. – 7. 4. 2016) Typ akce: informační den
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1
  Termín: jaro 2016
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: ředitelé, učitelé SŠ, SOŠ, VOŠ
  Cíle: informace o Tandemu, informace o Programu podpory odborných praxí, finanční možnosti výměn mládeže, příklad dobré praxe
  Účastníci: 30 z ČR
  Obsah:

  informace o Tandemu, informace o Programu podpory odborných praxí, možnosti finacování výměny mládeže, příklad dobré praxe


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 0, 0

  čtvrtek 7. dubna 2016, od 9:00 hodin

  Střední zdravotnická škola Děčín, Čsl. mládeže 5/9

  Předběžný program

  9:00     začátek
  -    představení Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem
  9:20
  -    prezentace Programu podpory odborných praxí
  -    možnosti navázání partnerství s německými školami
  -    možnosti financování česko-německých výměn mládeže
  10:00
  -    příklad dobré praxe – prezentace česko-německého partnerství škol
       (Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.)
  10:30
  -    prostor pro dotazy


  Cílová skupina:
  Informační setkání je určeno pedagogům a ředitelům, kteří se zajímají
  o spolupráci s Německem v rámci odborných praxí, nebo kteří mají německou partnerskou instituci a hledají finanční podporu pro společné aktivity. Program podpory odborných praxí nabízí českým a německým žákům všech oborů odborného vzdělávání od 16 let možnost absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi. Informační setkání je zaměřeno na praktické informace potřebné k získání finančních prostředků a na vybrané otázky projektového cyklu.


  Více informací a přihlašování:
  Mgr. Jarmila Půbalová, pubalova@tandem-org.cz, 377 634 759


  Uzávěrka přihlášek: ve čtvrtek 31. března 2016

 • Aktuální vývoj v Evropě - výzva pro česko-německé školské výměny (1. 3. – 31. 5. 2016) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Termín: jaro 2016
  Odpovědné osoby:

  Lenka PučalíkováHansjürgen Karl


  Cílová skupina: učitelé všech typů škol (mimo odborných)
  Cíle: příklady dobré praxe a jejich přenos z/do Německa a ČR, možnosti integrace žáků s jinou národností do školní reality, navázání kontaktů
  Účastníci: 12 z ČR, 12 ze SRN
  Obsah:

  příklady dobré praxe, výměna zkušeností, jazyková animace


  Cena: 1200,- Kč
  Spolupráce: Seminář ve spolupráci s Pedagogickou výměnnou službou
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Seminář se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

 • Seminář ahoj.info – Videoworkshop (26.–28. 2. 2016) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Termín: 26.–28. 2. 2016
  Odpovědné osoby:

  Michaela Veselá, Pauline Tschakert


  Cílová skupina: mladí lidé do 26 let z Česka a Německa
  Cíle: tvorba a natáčení vlastní česko-německých videí na téma - české a německé jazykolamy a jazykové hry, strávit víkend plný zábavy, nových zkušeností a setkání se s vrstevníky ze sousední země
  Účastníci: 10 (ČR) + 10 (SRN)
  Obsah:

  seznámení a práce s videotechnikou a internetem, nátáčení krátké česko-německého videa za odborné podpory, tradicky a zvyky sousední země, jazyková animace, workshopy, představení projektu a portálu ahoj.info


  Spolupráce: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
  Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

  Ahoj.info tým opět připravuje videoseminář pro mladé lidi z Česka a Německa, tentokrát na téma přísloví a slovní hříčky. Proběhne v termínu 26.–28.2.2016 v Centru vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu. Přihlášky jsou přijímány do konce ledna 2016.

  Chceš se stát součástí česko-německého projektu a spolu s námi vybočit z řady? Tak si věř a překroč svůj vlastní stín!

  Pokud je ti mezi 16 a 26 lety a  máš zájem  o natáčení a střih videa, tak jsi u nás správně. Ahoj.info tým totiž připravuje spolu s Jugendbildungsstätte Waldmünchen v Bavorsku česko-německý videoworkshop, během něhož se můžeš nejen naučit, jak vytvořit video, ale taky zažít víkend plný zábavy, nových zkušeností a setkání mladými lidmi ze sousední země.

  Mimo jiné bude celý průběh semináře profesionálně tlumočen, takže účastníci nemusí mít žádné znalosti německého jazyka, důležité jsou pouze zájem a chuť potkat nové lidi a něco nového se naučit.

  KDE? Jugendbildungsstätte Waldmünchen
  (účast včetně ubytování a stravování je zdarma, náklady na dopravu budou ze 70 % zpětně uhrazeny)
  KDY? od 26. února (příjezd do 17 hod.) do 28. února 2016 (odjezd do 12 hod.) 

  Z Domažlic nebo z Furthu bude vypraven společný shuttle bus, který účastníky odveze na místo setkání semináře. Bude upřesněno.

  UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK? 29.01.2016

  Poté bude všem přihlášeným zaslán informační email s bližšímmi programovými a organizačními náležitostmi. 

   Více informací včetně přihlášky najdete zde.

 • Zdravý životní styl české a německé mládeže - závěrečné setkání a zhodnocení (22. 1. 2016) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Termín: 22. 1. 2016
  Odpovědné osoby:

  Jan Lontschar, Michaela Veselá, Thomas Rudner, Ulrike Fügel


  Cílová skupina: spolky, mimoškolně přeshraničně aktivní subjekty v daném tématu; zapojené organizace, instituce a školy po celý průběh trvání podpory téma
  Cíle: Shrnutí a výsledky česko-německé spoluprácemládeže v tématu zdravý životní styl, koncept a diskuse k dalším stěžejním tématum Tandemu
  Účastníci: 50 z ČR a SRN
  Obsah:

  Rekapitulace výsledků, časová osa, podpořené projekty na české a německé straně, perspektiva a práce a budoucími tématy u Tandemu.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Zastoupení Bavorska v Praze
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Pozvánky byly již rozeslány. Těšíme se na další spolupráci.

 • Česko-německá jazyková animace pro nejmenší (22. 1. 2016) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Olomouc
  Termín: 22. 1. 2016
  Odpovědné osoby: Štěpánka Podlešáková
  Cílová skupina: pedagogové MŠ, ŠD, 1. stupně ZŠ, mimoškolní pracovníci pracující s dětmi od 3 do 8 let, studenti pedagogiky nebo germanistiky
  Cíle: seznámení s technikami a možnostmi využití česko-německé jazykové animace v práci s dětmi
  Účastníci: 15 z ČR
  Obsah: česko-německá jazyková animace pro nejmenší se zkušenou animátorkou, hry a aktivity pro seznámení s jazykem a kulturou sousední země, příklady dobré praxe, tipy na materiály k výuce, aktuální nabídka Tandemu pro danou cílovou skupinu
  Cena: 150 Kč (platba v hotovosti na místě)
  Spolupráce: Vědecká knihovna v Olomouci, Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.5937, 17.2508
  Seminář uspořádal Tandem ve spolupráci s Německou knihovnou Vědecké knihovny v Olomouci, ve které pracovnice knihovny paní Miroslava Dvorská spolu s lektorkou Janou Martiníkovou začaly realizovat Kinderklub – výuku němčiny pro nejmenší. Zájem o seminář projevily i další pedagožky a maminky. Jazyková animátorka a „vyslankyně ze sousední země“ Květa Šelbická představila sedmi účastnicím aktivity jazykové animace pro děti od 3 do 8 let, přeshraniční partnerství MŠ Pampeliška Jablonec n. Nisou a Kita Knirpsenland Oderwitz a materiály a pomůcky k rané výuce němčiny. Účastnice ocenily její dlouholeté zkušenosti v práci s dětmi, kladly spoustu konkrétních dotazů týkajících se metodiky, vedení dětské skupiny, vhodnosti aktivit atp. Jak se v evaluaci vyjádřila jedna z nich: „Paní Šelbická je přesně ta referentka, kterou jsem v současné době potřebovala potkat.“ Obsah semináře: česko-německá jazyková animace pro nejmenší hry a aktivity pro seznámení s jazykem a kulturou sousední země příklady dobré praxe – přeshraniční partnerství MŠ Pampeliška Jablonec n. Nisou a Kita Knirpsenland Oderwitz tipy na materiály k výuce – přehled učebnic a dalších zdrojů k práci s němčinou a informacemi o Německu pro nejmenší aktivity a aktuální nabídka Koordinačního centra Tandem aktuální nabídka akcí v Německé knihovně v Olomouci Další informace naleznete pod následujícími odkazy: jazyková animátorka Květa Šelbická – www.mspampeliska.cz/aktuality.php?lg=&id=260 jazyková animace – www.jazykova-animace.info Německá knihovna Olomouc – www.vkol.cz/cs/sluzby/nemecka-knihovna
 • Informační setkání programu Rozjeď to s Tandemem (11. 1. 2016) Typ akce: informační den
  Oblast: mimoškolní oblast
  Termín: 11. 1. 2016
  Odpovědné osoby:

  Michaela Veselá, Kateřina Podaná


  Cílová skupina: organizátoři česko-německých setkání mládeže v rámci Rozjeď to s Tandemem
  Účastníci: 30
  Obsah:

  setkání pro výměnu zkušeností k programu Rozjeď to s Tandemem


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Setkání nabízí prostor k výměně zkušeností z organizování česko-německých setkání mládeže. Poskytne informace ke zkvalitnění Vašich přeshraničních setkání a aktuality z Tandemu. 

  Přihláška

 • Projekt Zažij Plzeň! Evaluační seminář roku 2014 (20.–31. 12. 2015) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR
  Termín: 2. pololetí 2015
  Odpovědné osoby:

  Ivana Stuchlová, Susanne Bierlmeier


  Cílová skupina: průvodci projektu Zažij Plzeň!
  Cíle: Zhodnocení spolupráce s Plzní 2015 a příprava roku 2015.
  Účastníci: 15 z ČR
  Obsah:

  zhodnocení dosavadních vzdělávacích okruhů, další vzdělávání průvodců v oblasti jazykové animace


  Cena: zdarma

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Informační cesta do Vídně pro odborníky pro práci s mládeží (9.–11. 12. 2015) Typ akce: informační cesta
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Vídeň, Rakousko
  Termín: 9.–11. 12. 2015
  Odpovědné osoby: Alexander Klozar
  Cílová skupina: zejména zástupci ČRDM a krajských rad dětí a mládeže, pracovníci odborů mládeže KÚ a měst, zástupci střešních organizací spolků dětí a mládeže, zástupci AICM/NICM/ICM a další
  Obsah: Ve spolupráci s rakouským Federálním ministerstvem pro rodinu a mládež uspořádalo MŠMT a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže informační cestu do Vídně pro odborníky pro práci s mládeží.
  Spolupráce: Bundesministerium für Familien und Jugend, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Google Maps lokalita: 48.2081, 16.3738
  Informační cestu Koordinační centrum zrealizovalo na podnět MŠMT a na pozvání rakouského federálního ministerstva pro rodinu a mládež. Program na místě zajišťovalo oddělení pro mezinárodní politiku mládeže rakouského ministerstva a skupinu po celou dobu ve Vídni doprovázela zástupkyně ředitele oddělení Birgit Klausser. Informační cesty se účastnilo sedm odborníků pro práci s mládeží z Česka a dva pracovníci Koordinačního centra. Skupina navštívila Interkulturelles Zentrum – Národní agenturu Erasmus+: Mládež v akci a setkala se s referentkou Melanie Jacobs. Dále účastníci navštívili Rakouskou federální radu mládeže (Österreichische Bundesjugendvertretung) a hovořili s její předsedkyní Johannou Tradinik, referentkou pro politiku mládeže Elisabeth Hanzl a rakouskou delegátkou v Evropském fóru mládeže Carinou Autengruber zejména o participaci mladých lidí v Rakousku. Následně navštívili informační centrum pro mládež Jugendinfo wienXtra, kde se setkali s vedoucím centra Stefanem Kühnem a následně tamtéž se zemským referentem pro mládež (Wiener Landesjugendreferent) Karlem Ceplakem. Následovala návštěva informačního centra pro děti a rodiče Kinderinfo Wien. V komunitním centru a centru pro mládež Come2gether účastníci hovořili s ředitelem Michaelem Mezler-Andelbergem o nízkoprahové práci zejména s mladými uprchlíky a lidmi s migračním backgroundem. Na závěr navštívili společné sídlo federální sítě pro nízkoprahovou práci s mládeží (Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit BOJA) a federální sítě rakouských informačních center pro mládež (Bundesnetzwerk Österreichischer Jugendinfos), kde hovořili s Alexandrou Beweis mimo jiné také o vznikající síti Professional Open Youth Work in Europe (POYWE). Účastníci byli ubytovaní v Hotelu Magdas – sociálním podniku Charity vedeným týmem lidí s uprchlickým backgroundem. Skupinu po celou dobu doprovázela tlumočnice.
 • Česko-německá spolupráce na památných místech ve školské a mimoškolní oblasti (13.–15. 11. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: vedení
  Místo konání: Flossenbürg
  Termín: 13.–15. listopadu 2015
  Odpovědné osoby:

  Jan Lontschar, Thomas Rudner


  Cílová skupina: pracovníci památných míst, pracovníci s mládeží a učitelé všech typů škol
  Cíle: Prezentace nové publikace pro česko-německá setkání mládeže a práce s ní za účelem přípravy nových přeshraničních projektů
  Účastníci: 12 (ČR) + 12 (SRN)
  Obsah:

  Seznámení se s novou publikací pro česko-německá setkání mládeže, prezentace zúčastněných památných míst. Prohlídka areálu bývalého koncentračního tábora Flossenbürg s průvodcem a individuální návštěva aktuální výstavy. 
  Práce v malých skupinách a vlastní projektová činnost ve školské i mimoškolní oblasti. Konzultace s pracovníky památných míst, resp. s pracovníky Tandemu. Výměna zkušeností a networking.


  Cena: 500
  Spolupráce: Památník Lidice, Památník Terezín, GS Flossenbürg a další německá památná místa
  Google Maps lokalita: Flossenbürg
  ..

  Tandem připravuje tematický česko-německý seminář, jehož součástí bude i představení nové publikace pro setkání česko-německých skupin mladých lidí a žáků/studentů na památných místech, jež vyjde na podzim 2015 pod názvem Společnou cestou ke vzpomínkám. Seminář se uskuteční v termínu 13.–15. listopadu 2015 ve Flossenbürgu

  Seminář je připravován ve spolupráci s Bavorským kruhem mládeže a jsou zváni čeští a němečtí učitele všech typů škol a dobrovolní či profesionální pracovníci s mládeží, kteří se tématem památných míst v kontextu práce s mládeží již zabývají nebo zabývat chtějí. Vítáni jsou i další odborní pracovníci či školitelé.

  Informace k organizaci semináře

  Ubytování
  Meister BÄR HOTEL
  Marktplatz 2, Floß
  Tel.: +49 (0)9603/ 90398-0
  wen@mb-hotel.de; www.mb-hotel.de

  Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. Zájem o jednolůžkový pokoj uveďte prosím v přihlašovacím formuláři. Doplatek za nadstandardní typ ubytování hradí účastník.

  Místo konání semináře
  KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
  Gedächtnisallee 5, Flossenbürg 
  Tel.: +49 (0)9603-90390-0
  information@gedenkstaette-flossenbuerg.de

  Časový rámec semináře
  Začátek semináře je plánován na pátek 13. listopadu 2015, od 12:00 hodin do neděle 15. listopadu 2015, do cca 12:00 hodin. Na závěr semináře je možné zúčastnit se společného oběda. Prosím uveďte, pokud byste museli odjíždět ze semináře dříve a oběda se tak nezúčastnili.

  Jízdné
  Tandem uhradí 70 % jízdného. Náklady budou uhrazeny po předložení originálu jízdenek. Cesta autem bude proplacena pouze do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána! Zájem/Nabídku spolujízdy uveďte ve formuláři.

  Autobus z hotelu na místo konání semináře
  Pro účastníky bude zajištěno autobusové spojení z hotelu na místo konání semináře a zpět.

  Tlumočení
  Seminář bude simultánně tlumočen. Znalost němčiny není podmínkou účasti.

  Účastnický poplatek
  Příspěvek na seminář pro účastníky z ČR včetně ubytování a stravy činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem na účet budete vyzváni po potvrzení účasti.

  Pojištění
  Tandem zajistí a uhradí účastníkům z ČR nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. 

  Přihlášky
  K přihlášení na seminář prosím využijte níže uvedený on-line  formulář.

   PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

  Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 29. října 2015

  Nejpozději 2. listopadu 2015 od nás obdržíte potvrzení účasti a bližší informace k programu semináře.

  Přihlášky pro zájemce z Německa a bližší informace o semináři v němčině naleznete na stránkách Tandemu Regensburg: http://goo.gl/LVepV6.

 • Setkání jazykových animátorů (6.–8. 11. 2015) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: SRN, Dresden
  Termín: 6. - 8. listopad 2015
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Jana Kučerová


  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem, další vzdělávání
  Účastníci: 30 (z ČR a SRN)
  Obsah:

  tematický workshop, mentoring, kulturní a společenská akce


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Brücke-Most-Stiftung
  Google Maps lokalita: Dresden

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Školení jazykových animátorů (5.–7. 11. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: SRN, Dresden
  Termín: 5. - 7. listopad 2015
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Jana Kučerová


  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 (z ČR a SRN)
  Obsah:

  tematický workshop, mentoring, proces certifikace


  Cena: motivační příspěvek
  Spolupráce: Brücke-Most-Stiftung
  Google Maps lokalita: Dresden

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Tematický česko-německý seminář primární prevence užívání návykových látek - závislostí (15.–17. 10. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 15.‒17. říjen 2015
  Odpovědné osoby:

  Michaela Veselá, Stefanie Schütz


  Cílová skupina: Školní metodici prevence, pracovníci PPP a pedagogičtí pracovníci na školách (např. výchovní poradci). Odborníci zajišťující programy na školách. Pracovníci s mládeží a krajští nebo místní protidrogoví koordinátoři
  Cíle: Proniknout do struktur a systému primární prevence užívání návykových látek v ČR a SRN, představit praxi jednotlivých typů škol a příp. volnočasových organizací, sdílet fungující postupy a metody či programy, diskutovat možnosti participace dalších subjektů. Networking, zprostředkovat přehled o aktuálních tématech, trendech v obou zemích. Představit Tandem a jeho úlohu nejen v oblasti primární prevence užívání návykových látek - závislostí.
  Účastníci: cca 12 z Česka a 12 z Německa - kvůli omezené kapacitě pouze jeden zástupce za organizaci, školu či instituci!
  Obsah:

  Odborná a facilitovaná diskuse k tématu: Efektivní zajištění primární prevence užívání návykových látek na základních a středních školách, příp. ve volnočasových zařízeních pro děti a mládež, výměna informací k jednotlivým tématům prevence v ČR a SRN, představení přeshraničních projektů, ale i  programů a nabídek na národní úrovni. Strategie/záměry obou zemí v oblasti prevence na školách/volnočasových zařízeních, trendy, aktuální výzvy, potřeby a networking. Možnosti česko-německé spolupráce.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni, Život bez závislostí v Praze
  Poznámka: Seminář je kofinancován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti
  Google Maps lokalita: Plzeň
  ..

  Již od roku 2012 je Tandem aktivní v oblasti česko-německé oblasti primární prevence užívání návykových látek - závislostí. Za uplynulé tři roky se konaly tři odborné dialogy a několik pracovních setkání za aktivní přítomnosti zástupců z oblasti práce s mládeží, představitelů škol - kompetentních pedagogů/školních metodiků prevence, pracovníků PPP, terénních a sociálních pracovníků, krajských a místních protidrogových koordinátorů a zástupců odborných pracovišť. Zapojili se i zástupci Policie ČR, představitelé Národní protidrogové centrály SKPV PČR a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.

  Díky získání praktického vhledu do problematiky, příslibu odborné podpory, expertiz a důvěry partnerských institucí, Tandem pokračuje i v roce 2015 a 2016 v angažmá díky schválenému projektu Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). S cílem posílit a prohloubit přeshraniční spolupráci a oslovit další subjekty či projekty činné v prevenci užívání návykových látek mládeže v ČR a SRN.

  Schválený projekt  ČNFB kromě připravovaného semináře umožňuje využít finanční podpory Tandemu v rámci odborných hospitací v sousední zemi. Zájemci si mohou vybrat z několika hospitačních nabídek v naší kontaktní databázi a vyjet na několikadenní odborné setkání s kolegy/pracovníky stejného nebo podobného profesního zaměření do jakékoliv části Německa.

  Podmínky odborné hospitace: Tandem převezme náklady na ubytování, stravování, dopravu a zajistí tlumočení. Konkrétní nabídky jednotlivých německých zařízení najdete zde: http://goo.gl/5uN8Kl. Zájemci o hospitační mobilitu si mohou aktivně najít přijímající instituci také sami dle vlastních preferencí a zájmu.

  Tímto seminářem Tandem reaguje na akcentovanou potřebu intenzivnější komunikace a výměny informací mezi českými a německými školními metodiky prevence a pedagogickými pracovníky na školách či pracovníky PPP a pracovníky s mládeží, jež se primární prevencí rizikového chování zabývají. Těšíme se na setkání.

  Termín konání semináře: čtvrtek, 15. října 2015, 16:00 hodin do soboty, 17. října 2015 cca 12:30 hodin.

  Místo konání semináře a ubytování

  Ubytování bude zajištěno v obou níže uvedených zařízeních, dle počtu přihlášených.

  Pension City
  Sady 5. května 301/52, Plzeň
  tel.: +420 377 326 069, +420 728 501 710
  info@pensioncityplzen.czwww.pensioncityplzen.cz  
  Hotel Roudná
  Na Roudné 13, Plzeň
  tel.: +420 377 259 926
  info@hotelroudna.czwww.hotelroudna.cz  

  Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.

  Seminární prostory:

  TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
  Kaznějovská 1517/51, Plzeň
  tel.: +420 377 260 425, +420 777 343 580

  GPS: 49.780759; 13.375945

  Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. Možné se zúčastnit jen části programu, dle Vašich časových možností a jiných povinností.

  Parkování aut je možné na místě zdarma.

  Stravování

  Obědy a večeře zajištěny ve Starobolevecké hospůdce nedaleko Totemu. Webové stránky restaurace: www.staroboleveckahospudka.cz

  Jízdné

  Tandem hradí účastníkům 50% cestovného. 
  Cesta autem bude proplacena pouze do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána! 
   
  Tlumočení
  Po celou dobu semináře je zajištěno simultánní tlumočení. (Znalost němčiny není podmínkou účasti).

  Tandem nezajišťuje a nehradí žádnou formu a typ pojištění. 

  Co s sebou:
  Vezměte si prosím s sebou materiály, metodické podklady či letáky a brožury dokumentující Vaše projekty, aktivity, příp. Vaši školu/organizaci/ spolek za účelem vzájemného seznámení s německými kolegy.

  Obsah semináře:

  • Představení systému primární prevence včetně koordinace vnitřní (systém institucí) a vnější (zainteresované subjekty, NNO, zřizovatel, rodiče, komunita) a koordinační praxe (oblastní, školští, krajští metodici prevence apod.)
  • Systém národního vzdělávání a školení metodiků prevence a (pedagogických) pracovníků na školách, resp. dalších poskytovatelů protidrogové prevence v ČR a Německu. 
  • Otázka sebezkušenostních výcviků ve vedení tříd a seberozvojový program + psychologické souvislosti
  • Seznámení s příklady česko-německé spolupráce v oblasti primární prevence užívání návykových látek
  • Sdílení příkladů dobré praxe z oblastí, ukázka přímé praxe institucí poskytující primární prevenci, např. účinný program nebo intervence
  • Práce v malých skupinách ke společným tématům, např. práce s rodiči, nadstandardní práce s ohroženými žáky či studenty s návykovými látkami, kouření cigaret a marihuany a alkohol na školách
  • Interaktivní prohlídka Plzně jako Evropského hlavního města kultury v roce 2015 v rámci projektu Erlebe Pilsen

  Přihlášky
  K přihlášení na seminář prosím využijte on-line  formulář  

   

  PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

   

  Uzávěrka přihlášek je ve středu 30. září 2015

  Zájemci z Německa najdou informace včetně přihlášky v němčině zde: http://goo.gl/2cMBXX

  KVŮLI OMEZENÉ KAPACITĚ MÍST SE PROSÍM HLASTE POUZE JEDEN ZÁSTUPCE ZA ORGANIZACI, ŠKOLU ČI INSTITUCI, DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

  Seminář je spolufinancován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti
   
 • Evaluační seminář k projektu "Na praxi do Německa 2014-2015" (15. 10. 2015) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Goethe - Institut Praha
  Termín: 15. říjen 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: koordinátoři projektu Erasmus+ z výzvy 2014
  Cíle: evaluace, zhodnocení proběhlých stáží a celého projektu
  Účastníci: 11
  Obsah:

  prezentace jednotlivých stáží, výměna zkušeností, celkové zhodnocení projektu

   


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Praha

  Seminář potrvá od 10 do cca 14 hodin.


  Školy představí prezentace jednotlivých stáží, proběhne diskuze a celkové vyhodnocení projektu.


  Bude dán dostatečný prostor pro výměnu zkušeností.

 • Česko-německý kontaktní a plánovací seminář pro zástupce obcí či měst a mimoškolně aktivní subjekty v rámci partnerství měst a obcí (24.–26. 9. 2015) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR, Říčany u Prahy
  Termín: 24. - 26. září 2015
  Odpovědné osoby:

  Michaela Veselá, Stefanie Schütz


  Cílová skupina: Zástupci měst a obci, kteří jsou aktivní v česko-německé spolupráci dětí a mládeže, osoby - pedagogové, školští pracovníci apod., jež se volnočasově pod záštitou partnerství anagažují
  Cíle: Propojit zájemce o spolupráci a naplánovat přeshraniční projekty, prezentovat všechny možnosti finanční podpory česko-německé spolupráce mládeže, inspirovat se z příkladných projektů a inovativních přístupů prezentace měst a obcí
  Účastníci: 15 z ČR a 15 ze SRN
  Obsah:

  Představení organizací a zařízení s projekty a aktivitami pro děti a mládež, představení zástupců českého a němekého svazu měst a obcí, burza organizací, diskuse o možnostech a překážkách přeshraniční/mezinárodní spolupráce, příkladné projekty spolupráce, návštěva/exkurze zařízení z oblasti práce s mládeží, financování projektů 


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Svaz měst a obcí ČR
  Google Maps lokalita: Říčany u Prahy
  ..
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR srdečně zve na připravovaný česko-německý kontaktní a plánovací seminář, který je určen zástupcům měst a obcí a nejrůznějšímu spektru profesionálních či dobrovolných pracovníků s mládeží z ČR a SRN, popř. pro mimoškolně se angažující pedagogy, jejichž obec, popř. město a organizace/škola hledá projektového partnera a je aktivní v rámci česko-německého partnerství měst a obcí.

   

  Srdečně zveme i Vaši partnerskou organizaci či zařízení z Německa, pokud byste chtěli seminář využít jako plánovací a koordinační.

  Termín semináře: čtvrtek, 24. září 2015, 18:00 hodin do soboty, 26. září 2015 cca 12:30 hodin (na závěr semináře mohou účastníci využít společný oběd)

  Dotace na tento seminář byla poskytnuta ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR

  Cíl semináře

  • Účastníci z ČR a SRN získají příležitost oslovit zástupce organizací, zařízení a škol k mezinárodní, resp. česko-německé mimoškolní spolupráci a naplánovat první společné kroky.
  • Seminář se bude zabývat současnými trendy a relevantními tématy (nejen) v oblasti česko-německé spolupráce mládeže v rámci partnerství měst a obcí.
  • Účastníci se navzájem seznámí s inovativními a neobvyklými přístupy/prvky k prezentaci měst a obcí.
  • Účastníci budou mít dostatek prostoru k diskusi, výměně informací, kontaktů a přístupů. Ambicí semináře je tak prosíťovat kontakty navzájem.
  • Účastníci získají přehled o aktuálních tématech v Tandemu a přehled o možnostech financování.
  • Přímo na semináři budete mít možnost konzultovat Vaše nápady, dotazy a připomínky s pracovníky Tandemu, SMO ČR a ostatními účastníky semináře.

  Místo konání a ubytování

  Pavilon Říčany
  Bezručova 222/68
  251 01 Říčany u Prahy
  tel.:+420 323 631 073
  web: www.pavilon-ricany.cz
  e-mail: recepce@pavilonricany.cz

  GPS: 49°59′36.46″ N, 14°40′50.34″ E

  Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích, jednolůžkový pokoj může být zajištěn v případě doplacení příplatku z vlastních prostředků.

  Parkování aut je možné na místě zdarma, u hotelu Pavilon.

  Jízdné
  Tandem hradí 70% cestovného. 
  Cesta autem bude proplacena pouze do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána! 
   
  Tlumočení
  Po celou dobu semináře je zajištěno simultánní tlumočení. (Znalost němčiny není podmínkou účasti).

  Účastnický poplatek
  Příspěvek pro české účastníky včetně ubytování a stravy činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem na účet budete vyzváni po potvrzení účasti. V případě odřeknutí účasti po 21. září 2015 včetně budeme považovat účastnický poplatek jako storno, resp. sankci za pozdní zrušení účasti.

  Tandem nezajišťuje a nehradí žádnou formu a typ pojištění. 

  Co s sebou
  Na páteční burzu organizací si prosím vezměte materiály, podklady či letáky a brožury dokumentující Vaše projekty, aktivity, příp. Vaši školu/organizaci/ spolek za účelem vzájemného seznámení s německými kolegy.

  Přihlášky
  K přihlášení na seminář prosím využijte on-line  formulář:

   

  PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

   

   

  Uzávěrka přihlášek je ve středu 11. září 2015

  Přihlášky německých účastníků přijímá Tandem Regensburg. Informace o semináři
  v němčině naleznete zde: http://www.tandem-org.de/aktuelles/termine/ausserschulischer-austausch/deutsch-tschechischer-jugendaustausch-von-partnerstaedten-und-gemeinden.html

   
   
   
  Těšíme se na Vaši účast!
 • Zvýšení kvality odborných praxí v sousední zemi (23.–25. 9. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: SRN, Drážďany
  Termín: 23. - 25. září 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jan Kučerová


  Cílová skupina: učitelé SOŠ, SOU, VOŠ
  Cíle: plánování společných projektů
  Účastníci: 26
  Obsah:

  podpora při plánování, přípravě, realizaci a vyhodnocení praxí, kontrola kvality, smysluplné sestavení programu, výměna zkušeností aj.


  Cena: 1.000 Kč
  Google Maps lokalita: Drážďany
  .

  Máte partnerskou organizaci v sousední zemi se kterou plánujete společné odborné praxe Vašich žáků? Chtěli byste zvýšit kvalitu zahraničních odborných praxí žáků? Kladete si následující otázky:


  •    Na co je potřeba dbát při přípravě odborné praxe v zahraniční?
  •    Jak provádět vyhodnocení praxe?
  •    Jak vypadá opravdu kvalitní odborná praxe?
  •    Co vše je potřeba udělat pro lepší zorganizování odborné praxe v zahraničí?


  Přijďte sdílet své zkušenosti a nasbírat nové tipy pro kvalitnější plánování, přípravu, realizaci a vyhodnocení zahraniční odborné praxe. Jedním z hlavních témat semináře bude také dokument tzv. Learning Agreement a certifikát Europass-mobility.

  Na semináři budete mít možnost načerpat inspiraci od již zkušených organizací, které jsou do Programu podpory odborných praxí zapojeny. Seminářem Vás budou provázet pracovnice Tandemu a odborní referenti. S jazykovou animací Vás seznámí a provede Kateřina Push.

  Seminář je určen 24 českým a německým ředitelům škol, koordinátorům odborných praxí, mistrům odborného výcviku. Zveme nejen ty, kteří se do Programu podpory odborných praxí již zapojují, ale také nováčky v našem programu.

  Předpokládaný začátek semináře je ve středu 23. září od 18 hod. a ukončení se plánuje na pátek 25. září společným obědem.

  Program podpory odborných praxí umožňuje učilištím, středním a vyšším odborným školám z České republiky a Německa vyslat žáky ve věku od 16 let na několikatýdenní praxi do sousední země. Žáci tak získají nejen nové pracovní zkušenosti  a zlepší si svoji pozici na trhu práce, ale poznají také kulturu a styl života v sousední zemi.

  Těšíme se i na Vaši účast!

  Stáhněte si leták a přihlašujte se do 10. září 2015.

  Leták

  Přihláška

   

 • Česko-německá setkávání dětí (30. 11. 1999 – 16. 9. 2015) Typ akce: informační den
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: 16. září 2015
  Odpovědné osoby:

  Štěpánka Podlešáková, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: pedagogové MŠ, dobrovolní i profesionální pracovníci organizací pracujících s dětmi
  Cíle: seznámení s managementem a možnostmi financování česko-německých projektů v oblasti práce s dětmi do 6 let
  Účastníci: 25 ČR a SRN
  Obsah:

  organizování přeshraničních projektů, Společný program česko-německých setkávání dětí "Odmalička" a další možnosti financování česko-německých projektů, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti
  Poznámka: Účastníci budou pojištěni a bude zajištěna strava. Dopravu si hradí účastníci sami.
  Google Maps lokalita: Plzeň

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Seminář v rámci použití brožury pro setkání na památných místech (1.–30. 9. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: vedení
  Místo konání: SRN, Flossenbürg
  Termín: září 2015
  Odpovědné osoby:

  Jan Lontschar, Thomas Rudner


  Cílová skupina: pracovníci památných míst, učitelé a pracovníci s mládeží
  Cíle: Další vzdělávání, použití brožury na českých a německých památných místech
  Účastníci: 6 (ČR) + 6 (SRN)
  Obsah:

  Seminář pro pracovníky s mládeží - prezentace vzniklé brožury, informace o možnoste práce s ní a možnostech financování setkání mládeže na památných místech v ČR a SRN.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Památník Lidice, Památník Terezín, GS Flossenbürg a další německá památná místa
  Google Maps lokalita: Flossenbürg

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Školení jazykových animátorů pro realizaci animací na SŠ (1.–30. 9. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: ČR
  Termín: září 2015
  Odpovědné osoby:

  Eva Wagnerová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři se základním školením
  Cíle: vyškolení v oblasti realizace jazykových animací na SŠ, sbírka vhodných aktivit
  Účastníci: 20 (z ČR a SRN)
  Obsah:

  specializace jazykových animátorů, základy jazykové animace, modelové situace v praxi, sbírka vhodných aktivit


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví SRN v Praze
  Google Maps lokalita: ČR

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Slavnostní akce k výročí Programu podpory odborných praxí (25. 8. – 23. 9. 2015) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: SRN, Drážďany
  Termín: 23. září 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jan Kučerová


  Cílová skupina: učitelé SOŠ, SOU a VOŠ, VIP, praktikanti
  Cíle: slavnostní shrnutí 15 let Programu
  Účastníci: 40-60
  Obsah:

  Best practise, představení novinek, evaluace, dokumentační film


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Dresden

  Program podpory odborných praxí je od roku 2000 realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Na jeho financování se velkou měrou podílí Česko-německý fond budoucnosti a program EU Erasmus+.


  Na slavnostní akci v rámci jubilea Programu podpory odborných praxí jsou pozváni zástupci z řad institucí odborného vzdělávání, zástupci česko-německých partnerských škol, ředitelé odborných škol, pedagogové a praktikanti, kteří se do programu zapojili.

  Začátek programu je plánován na 14 hodinu v hotelu art´otel, Ostra-Allee 33, Drážďany, Německo.

  14:00 Slavnostní zahájení, Thomas Rudner a Jan Lontschar, ředitelé Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem

  14:15 Klaus Fahle, ředitel Národní agentury pro vzdělávání (NA BIBB), Německo (osloven)

  14:30 Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti

  14:45 Patnáct let Programu podpory odborných praxí, prezentace

  15:15 Příklady dobré praxe, parnerství českých a německých odborných škol

  16:00 Krátký film "15 let Programu podpory odborných praxí"

 • KULTURJAM se rozloučí na Živé ulici (3.–17. 8. 2015) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: jednotlivci
  Místo konání: Šafaříkovy sady - Inspiral garden, Plzeň
  Termín: 15. 8. 2015
 • Workshop jazykové animace pro učitele němčiny v rámci "Letní akademie" SGUN (1.–31. 8. 2015) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: ČR, Hradec Králové
  Termín: srpen 2015
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Spolupráce: SGUN - Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: Hradec Králové

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Informační seminář k Erasmus + (1.–31. 8. 2015) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: srpen 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: koordinátoři projektu Erasmus+ 2015
  Cíle: seznámení s projektovým cyklem a základními údaji k novému projektu, výměna zkušeností
  Účastníci: 15
  Obsah:

  DZS - její činnost, nový projekt. Obsah, cíle, praktická realizace projektu, administrativní záležitosti, finance


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Plzeň

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Seminář dalšího vzdělávání pro jazykové animátory se specializací v Programu podpory odborných praxí (4.–5. 7. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: jednotlivci
  Místo konání: Domažlice
  Termín: 4.-5. července 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři se specializací pro Program podpory odborných praxí
  Cíle: Zvýšení kvalifikace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí, představení nového konceptu přípravných dnů, získání potvrzení k realizaci přípravných dnů od roku 2017.
  Účastníci: 16 jazykkových animátorů z České republiky a Německa
  Obsah:

  Představení nového konceptu přípravných dnů a jeho využití v praxi, interkulturní vzdělání, zprostředkování odborné slovní zásoby, výměna zkušeností.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Domažlice

  Seminář je určen všem jazykovým animátorům, kteří absolvovali specializaci pro Program podpory odborných praxí a chtějí i nadále realizovat přípravné dny v rámci tohoto programu.

  Do konce roku 2016 se musí všichni jazykoví animátoři se specializací pro Program podpory odborných praxí zúčastnit semináře dalšího vzdělávání.

  Program podpory odborných praxí umožňuje učilištím, středním a vyšším odborným školám z České republiky a Německa vyslat žáky ve věku od 16 let na praxi do sousední země. Žáci tak získají nejen nové pracovní zkušenosti  a zlepší si svoji pozici na trhu práce, ale poznají také kulturu a styl života v sousední zemi.

  Z obsahu semináře:

  • představení nového konceptu přípravných dnů
  • praktické tipy k realizaci přípravných dnů
  • interkulturní vzdělávání - referent Karolína Kousalová
  • zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace
  • vytvoření společné výchozí úrovně znalostí pro všechny jazykové animátory v Programu podpory odborných praxí
  • praktická cvičení, workshopy, burza nápadů
  • výměna zkušeností a metodických pomůcek
  • diskuse

  Seminář bude interaktivní, očekáváme zapojení všech účastníků do jednotlivých aktivit.

  Seminář je určen pro celkem 16 vyškolených jazykových animátorů z České republiky a Německa. Předpokladem účastni na semináři je úspěšně absolvované základn íškolení JASAN a specializace pro Program podpory odborných praxí (interkulturní vzdělání).

  Leták

  Přihláška na seminář.

   

 • Specializace pro jazykové animátory v Programu podpory odborných praxí (3.–5. 7. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Domažlice
  Termín: 3. - 5. červenec 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Jana Kučerová


  Cílová skupina: úspěšní absolventi základního školení JASAN
  Cíle: seznámení účastníků s aktuálním konceptem přípravných dní v rámci jazykové přípravy u odborných praxí, téma interkulturního vzdělávání v novém světle u Tandemu, možnosti rozšiřování odborné slovní zásoby v rámci odborných praxí
  Účastníci: 10
  Obsah:

  Účastníkům bude mj. představen Program podpory odborných praxí, nový koncept přípravných dnů a praktické tipy k jejich realizaci. Tématu interkulturního vzdělávání se bude věnovat odborný referent. Prostor bude dán nápadům ke zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace.


  Cena: 1.100 Kč
  Google Maps lokalita: Domažlice
  .

  Seminář je určen všem jazykovým animátorům, kteří úspěšně absolvovali základní školení a mají chuť realizovat přípranvé dny v Programu podpory odborných praxí a rozšířit si své povědomí o interkultrním vzdělávání.

  Program podpory odborných praxí umožňuje učilištím, středním a vyšším odborným školám z České republiky a Německa vyslat žáky ve věku od 16 let na praxi do sousední země. Žáci tak získají nejen nové pracovní zkušenosti  a zlepší si svoji pozici na trhu práce, ale poznají také kulturu a styl života v sousední zemi.

  Z obsahu semináře:

  • Program podpory odborných praxí - představení
  • představení konceptu přípravných dnů
  • praktické tipy k realizaci přípravných dnů
  • interkulturní vzdělávání - referent Karolína Kousalová
  • zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace
  • praktická cvičení, workshopy, burza nápadů
  • výměna zkušeností a metodických pomůcek
  • diskuse

  Seminář bude interaktivní, očekáváme zapojení všech účastníků do jednotlivých aktivit.

  Seminář je určen pro celkem 10 vyškolených jazykových animátorů z České republiky a Německa, kteří se chtějí specializovat pro Program podpory odborných praxí.

  Těšíme se na Vás!

  Leták_cz

  Na seminář se můžete příhlásit zde.

 • Workshop oživlého landartu (2.–5. 7. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR
  Termín: 2. - 5. červenec 2015
  Odpovědné osoby:

  Kamila Jůzlová


  Cílová skupina: jednotlivci, sdružení, pracovníci s mládeží, pedagogové
  Cíle: vyzkoušení různých metod animačních technik v přírodě a natočení krátkých filmů
  Účastníci: 16 mladých lidí z ČR a SRN
  Obsah:

  Účastníci si pod vedením zkušených lektorů ze spolku Animánie vyzkouší animaci krajiny, přírodních materiálů, principy land-artu a vytvoří společně jeden či více krátkých filmů.


  Cena: zdarma, doprava hrazena účastníkem
  Spolupráce: Bezirksjugendring Oberfranken

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Infocesta pro budoucí učitele a studenty pedagogické fakulty ZČU / UK (17.–20. 6. 2015) Typ akce: informační cesta
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Plzeň, Praha
  Termín: 17. - 20. červen 2015
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Judith Rösch


  Cílová skupina: budoucí učitelé (Referendariat), studenti pedagogické fakulty ZČU / UK
  Cíle: motivace studentů učitelství k budoucímu navázání partnerství českých a německých škol, představení možností programů a projektů Tandemu, zprostředkování informací o Tandemu, jazykové animaci a školském systému v ČR
  Účastníci: 30 (15 z ČR a 15 ze SRN)
  Obsah:

  informace o možnostech česko-německé spolupráce (programy a projekty, organizace, realizace setkání), tematická městská rallye, návštěva školy


  Cena: bude upřesněno
  Spolupráce: projekt
  Google Maps lokalita: Plzeň

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

 • Maultaschen und Piroggen - diverzita v oblasti mezinárodních výměn mládeže (11.–14. 6. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Bad Liebenzell
  Termín: 11.- 14. červen 2015
  Odpovědné osoby:

  Michaela VeseláStefanie Schütz


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
  Cíle: skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací, navštívit příslušné organizace ve Stuttgartu a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
  Účastníci: 10 z ČR
  Obsah:

  Představení pořádajících organizací - Burg Bad Liebenzell, DPJW, DJRA aTandem včetně možností finanční podpory, jazyková animace za doprovodu vyškolené animátorky z Polska, burza organizací, exkurze do Stuttgartu a diskuse s pracovníky integračního zemského ministerstva, kulturního fóra a městského kruhu mládeže Stuttgart, workshopy k tématu diverita v mezinárodních setkáních mládeže, kulurně divadelní večer, projektová práce, výměna informací s účastníky z mnoha zemí, fundraising, ...


  Cena: zdarma
  Spolupráce: DPJW, DRJA, Internationales Forum Burg Liebenzell
  Poznámka: zpětně bude hrazeno 50% cestovních nákladů
  Google Maps lokalita: Bad Liebenzell
  .

  Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže a vhodně implementovat aktivity k tématu diverzita, rozmanitost a interkulturní vzdělávání. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 11. - 14. června 2015 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu. Možné se zúčastnit jen části programu, dle vlastních časových kapacit. 

  Vzdělávací seminář pod názvem "Maultaschen und Piroggen" je ideální formát pro všechny zájemce ze škol, volnočasových zařízení a angažované jednotlivce, kteří by prostřednictvím odborně vedených workshopů chtěli získat hlubší vhled do problematiky diverzity, rozmanitosti a interkulturního vzdělání v kontextu mezinárodních výměn mládeže pod vedením expertky Karin Reindlmeier. Téma bude prezentováno interaktivní formou workshopů, které nabídnou využití tématu diverzity jakožto vhodné prevence xenofobie a rasismu mezi mladými lidmi prostřednictvím úvodu do teorie a především praktickým ukázek včetně evaluace. Odborní hosté a referenti shrnou dosavadní zkušenosti z oblasti mezinárodní práce s mládeží a za moderované diskuse rozvinou Vaše nápady a myšlenky, které by se daly uplatnit a vhodně zakomponovat do Vašich stávajících nebo plánovaných projektů. Fórum nabídne všem účastníkům i jedinečnou příležitost navázat kontakty s možnými partnery z Polska, Německa a Ruska.

  Účastníci také společně zavítají do kompetentních institucí ve Stuttgartu, jež se problematikou diverzity, migrace a rozmanitosti zabývají - emigrační zemské ministerstvo, kulturní fórum a městský kruhu mládeže Stuttgart.

  Současně dostanou všichni příležitost k výměně informací i zkušeností, jakož i k seznámení s projektovým managementem, užitečnou „abecedou“ mezinárodních výměn aneb jak optimálně naplánovat, připravit a realizovat binacionální, resp. multinacionální projekt výměny dětí a mládeže. Nevynecháme ani finanční možnosti, kde čerpat a kde/jak žádat o prostředky. Mnoho jich nabízí právě kooperace s polskými, německými nebo ruskými školami či volnočasovými organizacemi. Inspirujte sebe i ostatní a zlepšete i své jazykové kompetence.

  Tlumočení po celou dobu zajištěno.

  ____________________________________

  PROGRAM A ORGANIZACE AKCE

  • Příjezd ve ČTVRTEK, dne 11. června 2015do 15:00 hodin na místo setkání: 

  Burg Liebenzell

  75378 Bad Liebenzell
  Telefon: 07052-92450
  E-mail: info@internationalesforum.de
  Homepage: http://goo.gl/oM6W03

  Příjezd vlakem: 

  Nádraží Bad Liebenzell ze směru Pforzheim/Stuttgart. Možné využití taxi služby od nádraží k hradu nebo pěšky viz https://goo.gl/maps/Vm6GB

  Příjezd autem:

  GPS souřadnice: 48.774721; 8.729979

  Následovat bude vzájemné seznámení s účastníky při kávě a malém občerstvení

  15.15 – 15.30 hodin
  Přivítání a úvodní slovo paní Gertrud Gandenberger z Internationales Forum Burg Liebenzell e.V.

  15.30  – 18.30 hodin
  Představení DPJW, DJRA, Tandemu a možnosti finanční podpory
  Stefanie Schütz, Szymon Kopiecki, Benjamin Spatz a Michaela Veselá

  20.00 hodin
  Interaktivní část výměny informací a zkušeností s účastníky a možnými projektovými partnery
  Závěr večera v hradním sklípku

  • PÁTEK, 12. června 2015

  9.00 hodin 
  Warming up a jazyková animace na úvod dne

  9.30 – 12.00 hodin
  „Exchange for beginners“ aneb jak krok za krokem připravit mezinárodní setkání mládeže

  13.30 hodin
  Společný odjez do Stuttgartu na exkurzi institucí, jež se problematikou diverzity zabývají

  Kolem 20. hodiny návrat do Bad Liebenzell

  • SOBOTA, 13. června 2015

  9.00 hodin
  Warming up a jazyková animace na úvod dne

  9.15 - 12.30 hodin
  1. část workshopu - Diverzita a interkulturní vzdělávání v rámci mezinárodních výměn mládežem, pod vedením expertky Karin Reindlmeier - více o ni zde: http://www.karinreindlmeier.de/kontakt.htm

  14.30 – 18.00 hodin
  2. část workshopu - Diverzita a interkulturní vzdělávání v rámci mezinárodních výměn mládeže, jméno referenta bude uvedeno

  Kulturní večerrní program 

  • NEDĚLE, 14. června 2015

  9.30 hodin
  Warming up a jazyková animace na úvod dne

  10.00 - 12.00 hodin
  Odborný referát k tématu projektový management se zkušenostmi v oblasti mezinárodních výměn mládeže, příkladná ukázka zpracování projektové žádosti

  12.00 - 12.30 hodin 
  Evaluace, zhodnocení

  12.30 oběd
  Následně konec fóra a odjezd

  _________________________________

  Náklady
  Tandem přebírá veškeré náklady za ubytování a stravování, včetně programové skladby

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
   
  Jízdné
  Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného (tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů). Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána! 

  Přihlášky a kontakt
   
  V případě zájmu pošlete prosím na uvedený email - vesela@tandem.adam.cz - své kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo), včetně zastupující instituce/školy/spolku a data narození pro potřeby zajištění pojištění. Přihlášky německých účastníků přijímá Tandem Regensburg. Informace v němčině naleznete zde: http://goo.gl/LHxOst.
   
  Uzávěrka přihlášek je v pátek 22. května 2015.

   

  Těšíme se na Vaši účast!  

  KONTAKTNÍ OSOBA
   
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 
  Michaela Veselá
  Tel.: +420 377 634 757
  vesela@tandem.adam.cz, www.tandem-org.cz

 • Školení pro Jasany pro specializaci Němčina nekouše (10. 6. – 30. 9. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Teplá - Klášter premonstrátů, hotel U Nádraží Teplá
  Termín: 10. - 12. září 2015
  Odpovědné osoby:

  Eva Wagnerová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři, kteří absolvovali základní školení
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů, kteří budou pracovat v rámci projektu Němčina nekouše a budou provádět animace na ZŠ
  Účastníci: 15 (z ČR a SRN)
  Obsah:

  Seminář pro provádění animací na ZŠ  bude začínat 10. 9. 2015 obědem a končit 12. 9. 2015 také obědem.

  Uzávěrka přihlášek je  26. července 2015.

  Přihláška na seminář zde


  Cena: Účastníci si hradí dopravu. Ubytování a stravování je zajištěno bezplatně.
  Google Maps lokalita: Teplá
 • Školení jazykových animátorů (7.–10. 5. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: SRN, Cham
  Termín: 7. - 10. květen 2015
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Judith Rösch


  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 20 (z ČR a SRN)
  Obsah:

  jazyková animace v teorii i praxi, představení Tandemu, informace o programech a projektech Tandemu, proces certifikace


  Cena: 1.600 Kč
  Google Maps lokalita: cham
  .

  Jazyková animace je hravá metoda práce s jazykem, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi z cizí země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a aktivizovat a prohloubit dříve osvojené jazykové znalosti, odbourává zábrany a ostych při používání cizího jazyka, obavy z chyb či mluvení vůbec a usnadňuje vzájemný kontakt ve smíšených skupinách.

  Kurz česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Příspěvek na kurz pro české účastníky včetně ubytování a stravy činí 1.600 Kč.

  Tandem uhradí 50 % jízdného a zajistí účastníkům semináře z ČR nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Uzávěrka přihlášek je v pátek 10. dubna 2015.

  Očekáváme, že účastníci základního školení se zúčastní i navazujícího školení, které se koná od 5. do 7. listopadu 2015 v Drážďanech. Bližší informace o navazujícím školení naleznete včas na webových stránkách Tandemu.

   

  Přihlašovací formulář

   

 • Seminář ahoj.info – Just chillin (1.–30. 5. 2015) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Termín: 1.–30. 5. 2015
  Odpovědné osoby:

  Annika Jakobs, Lenka Nejedlá, Monika Langová


  Cílová skupina: mladí lidé do 26 let z Česka a Německa
  Cíle: Praktické seznámení s metodami vyvarování se konfliktu a interkulturní kompetence
  Účastníci: 10 (ČR) + 10 (SRN)
  Obsah:

  ukázky a hry k tématu IKK pro danou cílovou skupinu, jazyková animace, představení projektu ahoj.info, vlastní tvorba účastníků k tématu


  Poznámka: jazykové znalosti nejsou podmínkou, tlumočení zajištěno
  Google Maps lokalita: 49.1374, 13.2352

  Účastníci z Česka a Německa se na tematickém semináři během jednoho víkendu proměnili z cizích lidí v přátele. Společně prožili v komorní atmosféře víkend plný relaxačních technik a metod za doprovodu odborné referentky Susanne Müllner, které se podařilo přivést účastníky do stavu odpočinku a koncentrovat jejich pozornost jen na ně samotné. Cítit a vnímat, aniž by člověk cokoli hodnotil. V příjemném prostředí, na matracích, pod dekami, za doprovodu relaxační hudby a vonných tyčinek. Další osobou, bez níž by se seminář nemohl uskutečnit, byla jazyková animátorka Kateřina Push, jejíž zásoby her a aktivit nebraly konce. Majitel penzionu se pak postaral o doprovodný program v podobě zpěvu a hraní na kytaru u táborového ohně.

   

 • Jak na česko-německé projekty (28. 4. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: Městská knihovna Děčín
  Termín: 28. dubna 2015
  Odpovědné osoby:

  Štěpánka Podlešáková, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: pedagogové MŠ, školních družin, prvních stupňů základních škol, studenti ped. oborů, dobrovolní i profesionální pracovníci dětských a mládežnických organizací
  Cíle: seznámení s managementem a možnostmi financování česko-německých projektů v předškolní oblasti
  Účastníci: 30 ČR a SRN
  Obsah:

  organizování přeshraničních projektů, poradenství k plánování, realizaci a financování projektů, možnosti financování česko-německých projektů a podávání žádostí, navazování přeshraničních partnerství, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti
  Poznámka: Účastníci budou pojištěni a bude zajištěna strava. Dopravu si hradí účastníci sami.
  Google Maps lokalita: Děčín
  ..

  Informační seminář "Jak na česko-německé projekty" pro předškolní oblast podpořený z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti se konal dne 28. 4. 2015 v Městské knihovně v Děčíně. Seminář byl obsahově zaměřený na možnosti organizování a financování přeshraničních projektů. 22 účastníků bylo informováno o aktuální nabídce Tandemu pro realizaci česko-německých projektů v předškolní oblasti, zejména o programech podpory „Odmalička“ a „Von klein auf“. O podpoře projektů ze strany Česko-německého fondu budoucnosti referovala paní Ingrid Koděrová. Svá partnerství a přeshraniční spolupráci představila zařízení RADKA Kadaň (spolupráce s Kita Schwalbennest Olbernhau) a MŠ Pampeliška Jablonec n. Nisou spolu se školkou Knirpsenland Oderwitz. Nechyběly ani informace o fundraisingu, aktivity v rámci jazykové animace, výměna zkušeností a síťování.

   

   

 • Čí je to město? Výměnný projekt žáků 2015 (24. 4. – 20. 9. 2015) Typ akce: tématický seminář
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Hamburk / Praha
  Termín: 16. - 20.9. 2015 / 16. - 21. 10. 2015
  Odpovědné osoby:

  David Procházka


  Cílová skupina: Žáci pražských škol ve věku 16–18 let
  Cíle: Najít 10 mladých lidí věku 16–18 let z Prahy, kteří se chtějí setkat se stejně starými protějšky z Hamburku. Cílem projektu je podpořit mezinárodní setkávání žáků, umožnit třeba i tobě společné zpracování tématu. Pomocí různých uměleckých způsobů chceme zachytit, ztvárnit a zdokumentovat odpovědi na otázku: „Čí je to město?“. Nakonec vše ukážeme v Praze tvým vrstevníkům formou veřejné prezentace.
  Účastníci: 10 CZ / 10 D
  Obsah:

  Zúčastni se 5 dnů v Hamburku (včetně odjezdů a příjezdů) a 6 dnů v Praze, zapoj se do kulturní výměny a zažij společný program. Poznáš běžný den v německé škole i život německé rodiny. Seznámíš se s novými lidmi, získáš si nové přátele. Poznáš hanzovní město Hamburk a jako zástupce z Prahy budeš mít možnost ukázat Prahu z pohledu domorodce. V Hamburku budeš ubytován/a v německé rodině a navštívíš německou školu. Stejně tak německý žák či žačka bude ubytována ve tvé rodině a navštíví tvoji školu.


  Cena: zdarma, podpořeno z prostředků MŠMT
  Spolupráce: Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg
  Poznámka: 4. ročník výměny žáků mezi městy Praha a Hamburk
  .

  logo výměna Praha Hamburk 2015

  Jak k nám může město promlouvat? Jak se mne dotýká street art? Jak se stane z nějakého města „moje“ město? Máš chuť zažít Hamburk na vlastní kůži, věnovat se jeho vývoji a strukturám? Jsi otevřený/a poznat nové lidi a jejich způsoby, nabídnout ty své?

   

  Projekt výměny žáků Praha – Hamburk 2015 se uskuteční:

  1.    část, 16. – 20. září 2015 Hamburk (St–Ne)

  2.    část, 16. – 21. října 2015 Praha (Pá–St)

  Ano, jdu do toho! Čti pozorně!

  •    Svoji účast nejdříve domluv s rodiči, jelikož podmínkou účasti je poskytnutí ubytování a stravy pro německého žáka během druhé části v Praze!
  •    Podmínkou je, že se zúčastníš obou částí. Během projektu budeš uvolněn z povinné školní docházky.
  •    Komunikačním jazykem bude němčina. Očekáváme, že tvoje němčina bude na odpovídající úrovni (středně pokročilá a vyšší). Také budeš mít za úkol naučit Němce trochu česky.
  •    Projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a německým Úřadem pro školu a odborné vzdělávání Hamburk. MŠMT hradí náklady na cestu, pojištění, částečně stravu a program: jednotlivé dílny, případné vstupné.
  •    Chceš se zúčastnit? Napiš krátkou úvahu na otázku: Čí je to město? (Praha) a napiš něco málo o sobě: co tě zajímá a proč by ses rád do této výměny zapojil/a. To vše asi na jednu A4. Nezapomeň uvést jméno, věk, školu, třídu, adresu a kontakt na sebe.

  Vše pošli e-mailem českému vedoucímu projektu nejpozději do pátku 31. 5. 2015.

  Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu rozhovoru v němčině, který se uskuteční v budově MŠMT v první polovině června. Vznikne skupina 10 žáků, kteří se zúčastní výměny Hamburk–Praha. Pokud máš nějaké další dotazy, můžeš se kdykoliv obrátit na českého vedoucího Davida Procházku.

  Koordinátor a vedoucí projektu

  David Procházka, prochazka@tandem.adam.cz, tel.: +420 377 634 768

   

 • Žiješ jen jednou! aneb odborné fórum ke zdravému životnímu stylu (23.–25. 4. 2015) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Drážďany, SRN
  Termín: 23.-25. dubna 2015
  Odpovědné osoby:

  Michaela VeseláLenka PučalíkováUlrike FüglJana Kučerová


  Cílová skupina: pracovníci s dětmi a mládeží, učitelé všech typů škol a školských zařízení a osoby aktivní v oblasti mezinárodních výměn dětí a mládeže
  Cíle: primárním cílem fóra je zkvalitnit a zatraktivnit program a náplň již připravovaného nebo teprve zamýšleného setkání mladých lidí a sekundárně účastníky profesně a osobně obohatit
  Účastníci: 30 (ČR) + 30 (SRN)
  Obsah:

  návštěva volnočasového zařízení „Mareicke“, diskuse s odborníky na zdravý životní styl a kreativně smýšlejícími osobnostmi, tematická jazyková animace, interaktivní česko-německé workshopy, příklady dobré praxe, burza organizací, kulturní hudební večer, financováni, project management, fundraising aj.


  Cena: 500,- Kč
  Spolupráce: Státní zdravotní ústav
  Poznámka: akce napříč všemi oblastmi Tandemu
  Google Maps lokalita: dresden
  ..

  YOLO - You Only Live Once/ žiješ jen jednou

  POPIS A CÍLE AKCE:
   
  Česko-německé odborné fórum v termínu 23.25. dubna 2015 k tématu zdravý životní styl v kontextu přeshraničních/mezinárodních výměn dětí a mládeže pro učitele všech typů škol a školských zařízení, pracovníky s mládeží a rovněž pro všechny aktivní osoby v oblasti mezinárodních výměn dětí a mládeže se zájmem o téma.
   
  Více než dva roky se Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem věnuje tématu zdravý životní styl dětí a mládeže v rámci česko-německých výměn a setkání. Vedle přímé finanční podpory na české i německé straně přispívá Tandem odbornými fóry (shrnutí z roku 2014 zde: http://goo.gl/OSG1YC) či pracovními setkáními pro pedagogy, pracovníky s mládeží a odbornou veřejnost a speciálními semináři pro jazykové animátory k rozšíření společných česko-německých témat, k iniciaci nových projektů či setkání mládeže/žáků zaměřených na dané téma, ke sdílení příkladů dobré praxe a ke sdílení znalostí, zkušeností a podnětů pro dané téma.  
   
  Téma zdravého životního stylu je navíc ideální příležitostí, jak propojit školskou a mimoškolní oblast ve sféře bilaterálních a multilaterálních setkání či výměn mladých lidí. 

  Z pověření společné česko-německé Rady a z potřeby podpory tématu připravují v roce 2015 Koordinační centra odborné česko-německé fórum, které účastníkům představí příklady dobré praxe na vybraná témata ze školské a mimoškolní oblasti, jako jsou např. zdravé stravování, pohyb, regulace stresu a sociální aspekty dospívání, relaxační techniky, muzikoterapie atp. 
  Fórum nabídne sadu kreativních, metodicky inovativních česko-německých workshopů za přítomnosti samotných koordinátorů projektů a dalších expertů. Poskytne prostor pro diskusi, sdílení informací a výměnu zkušeností s kolegy, pedagogy, zástupci odborných pracovišť či pracovníky Tandemu. 
   
  Primárním cílem fóra je zkvalitnit a zatraktivnit program a náplň již připravovaného nebo teprve zamýšleného setkání mladých lidí a sekundárně účastníky profesně a osobně obohatit.
   
  PRO KOHO JE ODBORNÉ FÓRUM URČENO:
   
  Pro dobrovolné a profesionální pracovníky s dětmi a mládeží, rovněž pro učitele všech typů škol a školských zařízení (gymnázia, ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ, SOU, ZUŠ) se zájmem o téma zdravého životního stylu. Vhodné je i pro další osoby aktivní v oblasti mezinárodních výměn dětí a mládeže, které hledají nové podněty a metodické přístupy.
   
  ČASOVÝ RÁMEC A PRŮBĚH / PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM FÓRA:
   
  Odborné fórum se koná od čtvrtka 23. dubna od 18:00 do soboty 25. dubna 2015 do 12:30.
   
  Před oficiálním zahájením fóra budou mít účastníci možnost společně navštívit volnočasové zařízení „Mareicke“ v Drážďanech, které dlouhodobě a úspěšně pracuje s dětmi a mládeží a taktéž dbá na zařazení aktivit z oblasti zdravého životního stylu do své programové nabídky. 
  Zájem o návštěvu prosím uveďte v přihlašovacím on-line formuláři.
   
  Čtvrteční oficiální program začne v 18:00 zahájením, přivítáním a shrnutím dosavadních aktivit Tandemu na dané téma. Poté budou následovat tematicky zaměřené ukázky jazykové animace, vrcholem večera bude společná česko německé diskuse za přítomnosti hostů – expertů a kreativně smýšlejících osobností z ČR a SRN na téma: Různé perspektivy – jedno téma: impulsy, možnosti, vize k tématu zdravý životní styl dětí a mládeže v česko-německých setkáních.
   
  Účast přislíbili:
  • Mgr. Michal Urban - vedoucí mezirezotní komise k tématu zdravý životní styl a ředitel odboru pro mládež na MŠMT
  • Ing. arch. Jakub Mareš - kreativně smýšlející osoba, architekt, průvodce start-up projektů, zakladatel PechaKucha v Plzni a zakladatel občanského sdružení K světu
  • Prof. Dr. Steffen Schaal - akademický pracovník univerzity v Ludwigsburgu, zabývající se zdravým životním stylem mládeže na školách a součástí programu Gut Drauf (http://www.gutdrauf.net/)
  • Ulrike Nowaczynski - ředitelka centra mládeže Mareicke v Drážďanech
  • Ansgar Drücker - vedoucí Informačního a dokumentačního centra pro práci s rasismem (IDA), Düsseldorf 
  • Oliver Schmitz - zástupce vedoucího sdružení transfer e.V., Kolín nad Rýnem a vedoucí projektu Gut Drauf
  Moderace: Petr Vaněk
   
  V přihlašovacím formuláři prosím uveďte, zda máte zájem se úvodního večera ve čtvrtek (23. 4.) zúčastnit. 
   
   
  Páteční program (24. 4.) bude plně věnován tématu zdravý životní styl dětí a mládeže s ohledem na praktickou využitelnost všech informací během česko-německých či mezinárodních výměn dětí a mládeže, a to prostřednictvím interaktivních diskusí, praktických a metodických workshopů, jazykové animace a prezentace příkladných projektů. Všechny části programu budou probíhat česko-německy a budou simultánně tlumočeny. 
   
  Paralelně budou po celý den vždy probíhat dva nebo tři různé workshopy, ze kterých si budou moci účastníci vybrat. K výběru budou účastníci vyzváni po potvrzení jejich účasti na fóru. V odpolední části pátečního programu bude následovat burza organizací, kde si každá organizace/ škola či každý projekt budou moci vystavit své materiály a představit se tak ostatním účastníkům fóra.  Novinkou a doprovodnou součástí burzy organizací bude interview s odborníky, kdy Vy jakožto odborníci (na aktivity k danému tématu) budete moct vést rozhovory s kolegy a tak přispět k výměně a diskusi svými nápady, znalostmi či zkušenostmi. 
  Zájem vystoupit jako odborník na dané téma uveďte prosím v  přihlašovacím on-line formuláři. 
   
  Sobotní program fóra (25. 4.) všem účastníkům nabídne nejprve fakultativní workshop k možnostem financování a grantové nabídce. Workshop bude reflektovat rozdílné cílové skupiny a odlišné způsoby zajišťování finančních prostředků. V další části se účastníci rozdělí do malých skupin, v nichž budou rozvíjet své nápady a plány k tématu zdravý životní styl za přítomnosti německých kolegů, dalších odborníků a pracovníků Tandemu Plzeň/Regensburg. 
   
  Fórum je v sobotu zakončeno obědem. V přihlášce prosím uveďte, zda se ho zúčastníte.
   
  Celé fórum bude simultánně tlumočeno!
   
  ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
   
  Místo konání a ubytování
  Ostraallee 33, 01067 Dráždany
  + 49 (0)351-49220
  GPS: 51.057035; 13.727888
  Parkování aut je možné na místě za poplatek. Po příjezdu se hlaste na recepci hotelu. 
   
  Ubytování 
  Bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.
   
  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
   
  Jízdné
  Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného (tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů). Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána! 
   
  Účastnický poplatek
  Příspěvek pro české účastníky včetně ubytování a stravy činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem na účet budete vyzváni po potvrzení účasti. 
   
  Co s sebou
  Na páteční burzu organizací si prosím vezměte (metodické) materiály, podklady či letáky a brožury dokumentující Vaše projekty, aktivity, příp. Vaši školu/ organizaci/ spolek za účelem vzájemného seznámení s německými kolegy.
   
  Přihlášky a kontakt
   
  Přihlášky německých účastníků přijímá Tandem Regensburg. Informace o fóru
  v němčině naleznete zde: http://goo.gl/G5tjh0.
   
  Uzávěrka přihlášek je v pátek 2. dubna 2015
   
  Nejpozději 7. dubna 2015 od nás obdržíte potvrzení účasti a další informace. 
   
  Při odhlášení v týdnu před konáním semináře (tj. od 16. dubna 2015 včetně) od Vás budeme vyžadovat storno poplatek v plné výši účastnického poplatku. 
   
  Těšíme se na Vaši účast! 
   
  KONTAKTNÍ OSOBY
   
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 
  Michaela Veselá
  Tel.: +420 377 634 757
   
  Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
  Ulrike Fügl
  Tel.: + 49 0941/58557-24
   
  Leták s informacemi v českém jazyce
  Leták s informacemi v německém jazyce
   

  Přihláška na akci ZDE

   

 • Realizace a finanční podpora odborných praxí v Německu (1. 4. – 30. 9. 2015) Typ akce: informační den
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR Most, Karlovy Vary, Liberec
  Termín: během roku 2015
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: učitelé SOŠ, SOU a VOŠ
  Cíle: seznámení s Tandemem a programem podpory odborných praxí
  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah:

  prezentace Tandemu, Programu podpory odborných praxí, možnosti financování, vysílání českých žáků do Německa a přijímání německých praktikantů na praxi v ČR, možnosti financování těchto stáží


  Cena: zdarma

  Informační setkání bude určeno pedagogům a ředitelům z Plzeňského kraje, kteří se zajímají o spolupráci s Německem v rámci odborných praxí, nebo kteří mají německou partnerskou instituci a hledají finanční podporu pro společné aktivity.

  Program podpory odborných praxí

  • odborné praxe v sousední zemi
  • pro české i německé žáky
  • oborové zaměření - všechny obory
  • věk účastníků od 16 let
  • praxe možná ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či v institucích veřejné správy
  • délka stáž od 2 týdnů

   

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.

   

 • Projekt Zažij Plzeň! Seminář pro budoucí průvodce Plzní (1. 4. – 30. 6. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: 2. čtvrtletí 2015
  Odpovědné osoby:

  Ivana Stuchlová, Susanne Bierlmeier


  Cílová skupina: studenti, členové spolků atp.
  Cíle: Vyškolení stávajících a nových průvodců projektu Zažij Plzeň v rámci spolupráce s Plzní 2015.
  Účastníci: 15 z ČR
  Obsah:

  Bližší seznámení s projektem EHMK 2015, definováních ových česko-německých vzdělávacích okruhů po Plzni s těžištěm Plzně 2015.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Plzeň 2015 o.p.s
  Google Maps lokalita: Plzeň

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Noc s Andersenem (27. 3. 2015) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: 27. březen 2015
  Odpovědné osoby:

  Štěpánka Podlešáková


  Cílová skupina: děti od 3 let
  Cíle: představení dvoujazyčné knihy "Die Zauberbäume - Kouzelné stromy" a seznámení s jazykovou animací pro nejmenší
  Účastníci: 20 ČR a SRN
  Obsah:

  autor dvoujazyčné knihy pro děti "Die Zauberbäume - Kouzelné stromy" Michael Sellner spolu s jazykovou animátorkou budou předčítat knihu v němčině a v češtině, následovat bude jazyková animace a hry pro děti


  Cena: zdarma
  Spolupráce: SVK - Německá knihovna, Plzeň
  Google Maps lokalita: Plzeň

  V rámci Noci s Andersenem, mezinárodní akce k podpoře čtení dětí, která se v roce 2015 konala již popatnácté, připravilo oddělení zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve spolupráci s Tandemem předčítání z dvoujazyčné knihy Die Zauberbäume – Kouzelné stromy. Dobrodružný příběh skřítků Jakoba a Jiřího žijících na česko-bavorské hranici představili dětem hravou formou autor knihy Michael Sellner a jazyková animátorka Vendula Maihorn. Příběh si vyposlechlo na 40 dětí ve věku od 2 do 12 let.

   

   

 • Česko-bavorské výměny pedagogů (20.–21. 3. 2015) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: SRN, Windischeschenbach
  Termín: 20.-21. březen 2015
  Odpovědné osoby:

  Štěpánka Podlešáková, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: pedagogové mateřských škol a školních družin z Česka a Bavorska
  Cíle: seznámení s projektem "Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin" a první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 20 ČR a SRN
  Obsah:

  průběh a podmínky přeshraničních výměn pedagogů, přínos pro pedagogy a zařízení, organizace a finanční podpora výměn, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství, plánování a koordinace přeshraniční výměny, best practice - prezentace úspěšných česko-německých projektů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Bavorské ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poznámka: Účastníci budou pojištěni a bude zajištěna strava a ubytování. Dopravu si hradí účastníci sami.
  Google Maps lokalita: Windischeschenbach
  .

  Seminář k česko-bavorským výměnám pedagogů se konal v zařízení Jugendtagungshaus Stützelvilla ve Windischeschenbachu. Během akce měli účastníci možnost blíže se seznámit s nabídkou projektu "Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin" a také se zájemci o výměny z bavorské strany a podniknout první kroky k navázání přeshraničního partnerství. Iniciativa účastníků byla podpořena společnými aktivitami jazykové animace, příklady dobré praxe, výměnou nápadů a zkušeností v malých skupinkách, individuálním poradenstvím a vytvářením konkrétních návrhů a postupů k přeshraniční spolupráci.

 • Projektové plánování: S chutí do toho a půl je hotovo (19.–22. 3. 2015) Typ akce: plánovací seminář
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Bad Alexandersbad
  Termín: 19. - 22. března 2015
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Iva Břendová


  Cílová skupina: čeští a němečtí učitelé všech typů škol a zástupci vzdělávacích zařízení (především partnerské školy/organizace)
  Cíle: plánování společných projektů, výměna zkušeností
  Účastníci: 28 z ČR a SRN
  Obsah:

  příklady dobré praxe workshop „Management mezinárodních projektů“ metodický workshop prostor pro plánovací rozhovory a výměnu zkušeností individuální poradenství jazyková animace evaluační metody v praxi


  Cena: 1.200 Kč
  Google Maps lokalita: Bad Alexandersbad
  .

  Součástí semináře je mj. prakticky zaměřený workshop na téma řízení mezinárodních projektů a metodický workshop. Dále se seznámíte s příklady dobré praxe, které poslouží jako motivace k Vaší vlastní práci. Celým programem semináře Vás bude provázet jazyková animace. Těšit se můžete i na tradiční česko-německý večer a společný výlet. V neposlední řadě Vám představíme aktuální témata česko-německé spolupráce v Tandemu a možnosti financování. Přímo na semináři budete mít možnost konzultovat Vaše nápady, dotazy a připomínky s pracovníky Tandemu a ostatními účastníky semináře.

  Seminář bude simultánně tlumočen.

  Příspěvek na seminář pro české účastníky včetně ubytování a stravy činí 1.200 Kč.

  Tandem uhradí 50 % jízdného a zajistí všem účastníkům semináře nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Hlaste se prosím se svojí partnerskou školou/organizací a nezapomeňte ji uvést do přihlášky!

  Přihláška na akci ZDE

 • Zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace během přípravných dnů v Programu podpory odborných praxí (14. 3. 2015) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: ČR, Plzeň
  Termín: 14. březen 2015
  Odpovědné osoby:

  Iva Břendová, Jana Kučerová


  Účastníci: 10
  Obsah:

  Pro jazykové animátory.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Plzeň
 • Seminář ahoj.info – Videoworkshop CZanGe it! (27. 2. – 1. 3. 2015) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Termín: 27. 2. – 1. 3. 2015
  Odpovědné osoby:

  Annika Jakobs, Lenka Nejedlá, Monika Langová


  Cílová skupina: mladí lidé do 26 let z Česka a Německa
  Cíle: Tvorba a natáčení vlastní česko-německé videokampaně na libovolné téma, strávit víkend plný zábavy, nových zkušeností a setkání se stejně starými lidmi ze sousední země
  Účastníci: 10 (ČR) + 10 (SRN)
  Obsah:

  seznámení a práce s videotechnikou a internetem, nátáčení krátké česko-německé videokampaně za odborné podpory, jazyková animace, workshopy, představení projektu a portálu ahoj.info


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
  Google Maps lokalita: 49.3783, 12.7059

  Skupina dvaceti skvělých, motivovaných účastníků pocházejících z nejrůznějších koutů Německa a Česka natáčela ve smíšených skupinách videa, naučila se je stříhat a pak je sdílela s ostatními. Kreativní fázi předcházel úvod do práce s mediální technikou pod vedením mediální referenta Tobiase Spätha. Účastníkům názorně vysvětlil, jak pracovat s kamerou a následně i s programy na úpravu hudby a videa, aby vznikly výsledky, které stojí za zhlédnutí. Výsledná videa jsou k vidění na youtube kanálu ahoj.info. Celý víkend, který byl programově velmi nabitý, byl samozřejmě doplněn jazykovou animací, která účastníkům pomohla prolomit jazykovou bariéru.

 • Informační a síťovací den mezinárodních výměn mládeže v Mnichově a Norimberku (26.–27. 2. 2015) Typ akce: informační den
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Mnichov a Norimberk
  Termín: 26. - 27. únor 2015
  Odpovědné osoby:

  Michaela Veselá, Kathrin Freier


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, pedagogové volnočasově aktivní, zájemci o navázání partnerství v mimoškolní oblasti, zájemci o projektového partnera z Bavorska, zájemci o jednotlivé tematické workshopy
  Cíle: Cílem je propojit české a německé organizace, resp. zástupce, předat si informace o plánovaných akcích, dotačních a finančních možnostech, získat přehled o struktuře mládeže v ČR a Německu, resp. Bavorsku a navázat spolupráci s dalšími koordinačními organizacemi
  Obsah:

  burza organizací, jazyková animace, představení jednotlivých organizací, jež akci připravují a disponují finančními prostředky, pozvání na akce v roce 2015, tematické a odborné workshopy, sdílení a výměna zkušeností


  Spolupráce: ConAct, DPJW, DFJW, Bavorský kruh mládeže, DRJA, Most německo-turecké mládeže
  Google Maps lokalita: München

  Informační a síťovací den pro zájemce o mezinárodní výměnu dětí a mládeže

  • Zastoupené organizace, které informační den pořádají, mohou podat detailní informace k plánovaným, připravovaným či probíhajícím meznárodním projektům s Polskem, Německem, Francií, Tureckem, Ruskem a Izraelem.
    

   ● ConAct - Koordinační centrum německo-izraelské výměny mládeže
   ● Německo- polská agentura pro mládež
   ● Německo- francouzská agentura pro mládež
   ● Most německo-turecké mládeže
   ● Bavorský zemský kruh mládeže 
   ● Nadace pro německo-ruskou výměnu mládeže
   ● Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a      Regensburg


  Termín: 26. února 2015, v Mnichově, 9:00 - 16:30 hodin
  Místo konání: DGB Haus, Schwanthalerstraße 64, Mnichov, Německo

  Termín: 27. února 2015, v Norimberku, 9:00 - 16:30 hodin
  Místo konání: Haus Eckstein, Burgstraße 1-3, 90403 Nürnberg, Německo


  Jízdné
  Cestovní náklady ve výši 50 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Pokud pojedete autem, vyplatíme Vám náhradu cestovného ve výši odpovídající 50% ceny jízdenky vlakem 2. třídy. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev.

  Komunikačním jazykem angličtina nebo němčina, k tlumočení a jazykovému zprostředkování pro český jazyk budou přítomni profesionální tlumočníci či pracovníci Tandemu.

  Program informačního a síťovacího dne:

  9:00 hodin - Trh organizací
  11:30 hodin - Základní informace a podmínky k získání grantových prostředků
  12:00 hodin - "Ländertische"

  - stoly s informacemi, reáliemi a fakty o jednotlivých zastoupených zemích

  13:00 hodin - Oběd a přestávka

  14:00 hodin - Pracovní tematické skupiny

  Pracovní skupina 1:  První kroky aneb od žádosti k provedení a realizaci 

   

  Pracovní skupina 2: „Co budeme dnes dělat?” – jak sestavit kvalitní program mezinárodního setkání mládeže, na co dát pozor a čeho se vyvarovat
  Pracovní skupina 3:  Od ananasu po ZipZap – jazyková animace, praktické ukázky a hry využitelné pro mezinárodní setkání mládeže 
  Pracovní skupina 4: Bez práce nejsou koláče – Fundraising pro mezinárodní projekty


  16:00 hodin - Shrnutí výsledků z jednotlivých pracovních skupin

  16:30 hodin - Individuální konzultace


  Pro více informací je kontaktní osobou pracovnice pro mimoškolní oblast, Michaela Veselá, u níž se prosím také přihlaste s údaji o zastupující instituci

  Případné dotazy a nejasnosti samozřejmě také. Děkuji

   

   

 • Specializační školení jazykových animátorů (12.–15. 2. 2015) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: SRN, Cham
  Termín: 12. - 15. únor 2015
  Odpovědné osoby:

  Lucie Tarabová


  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: specializace jaz.animátorů pro projekt Na jedné lodi 2015
  Účastníci: 15
  Obsah:

  seznámení s aktivitami jazykové animace, teambuildingu, interkulturníhoho vzdělávání a zradvého životního stylu vhodných pro dvoujazyčné skupiny s velkým počtem osob a bez znalosti společného jazyka


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Cham

  Pro další informace kontaktujte Lucii Tarabovou.

 • Prevence proti produkci a distribuci metamfetaminu mezi mladistvými (29. 1. 2015) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Marktredwitz
  Termín: 29. leden 2015
  Odpovědné osoby:

  Michaela Veselá, Kathrin Freier


  Cílová skupina: Odborníci z oblasti prevence, zástupci Policie ČR, terénní a sociální pracovníci, zástupci měst a obcí z pohraničí, školní preventisté a koordinátoři protidrogové politiky na krajské či regionální úrovni
  Cíle: Výměna zkušeností a praxe v oblasti protidrogové primární prevence, sdílení metodiky, rozšiřování kontaktní sítě, příprava česko-německého projektu zaměřeného na protidrogovou problematiku
  Účastníci: 30 (DE) + 30 (ČR)
  Obsah:

  Představení situace v ČR a Německu, dosavadní práce v oblasti prevence a represe, možnosti kooperace českých a německých institucí na státní či regionální úrovni v pohraničí


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Marktredwitz

  Akce již proběhla.

 • Školení jazykové animace pro učitele německého jazyka na středních školách (3. 12. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Třebíč
  Termín: 3. prosince 2014
  Odpovědné osoby:

  Iva Břendová


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka na středních školách
  Cíle: Účastníci se seznámí s metodami a realizací jazykové animace, prakticky si vyzkouší aktivity vhodné pro cílovou skupinu žáků na středních školách.
  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah:

  seznámení s Tandemem a jazykovou animací projekt Němčina nekouše Program podpory odborných praxí metodika a teorie jazykové animace – hry, aktivity praktická ukázka aktivit jazykové animace modelové situace z výuky hodnocení aktivit výměna zkušeností


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Vysočina Education, pobočka Třebíč
  Google Maps lokalita: Trebic

  Akce z důvodu malého zájmu zrušena.


  Jazyková animace je hravá jazyková metoda, která podněcuje zájem o jiný jazyk a kulturu, lidi a zemi. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v interkulturních skupinách. Školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Aktivity jazykové animace mají především motivační funkci při učení se cizímu jazyku. Seminář je určen výlučně pro učitele němčiny na středních školách, zaměření aktivit bude orientované na skupiny žáků ve věku 16–20 let.


   

 • Integrace romské mládeže do volnočasových aktivit (28. 11. 2014) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: SRN, Frankfurt nad Mohanem
  Termín: 28.−30. listopadu 2014
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá & Kathrin Freier
  Cílová skupina: profesionální či dobrovolní pracovníci s mládeží z volnočasových, vzdělávacích a výchovných sdružení pracujících s romskou mládeží
  Cíle: stručná představení práce s mládeží v obou zemích, zejména romského původu a ostatních minorit, výměna zkušeností, koncepčních přístupů, metodických materiálů, seznámění s praxí ve Frankfurtu nad Mohanem
  Účastníci: 12 z ČR a 12 ze SRN
  Obsah: Představení přítomných organizací a zařízení s jejich projekty a integračními či vzdělávacími programy, vzájemné seznámení, odborné příspěvky ze strany expertů. Návštěva zařízení pracujcí s romskou mládeží a ve své programové volnočasové nabídce umožňují jejich zapojení, diskuse o možnostech a bariérách přeshraniční spolupráce, trh infromací a kulturrní program související s tématem
  Cena: 500,- Kč
  Spolupráce: amarodrom, Roma e.V.
  Ve dnech 28.30. listopadu 2014 se ve Frankfurtu nad Mohanem uskuteční tematický seminář, resp. pracovní setkání pro nejširší spektrum pracovníků s dětmi a mládeží (metodiků), kteří pracují s romskou mládeží.

  ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KONCI STRÁNKY


  Účastníci semináře, tj. pracovníci s mládeží, získají příležitost detailně se seznámit se způsobem a metodikou práce s romskou mládeží v příhodném městě - Frankfurtu nad Mohanem, kde se dlouhodobě koncepčně pracuje s mladými Romy, jakožto i s mladými migranty, cizinci a dalšími minoritami.

  Účastníci navštíví příkladná zařízení, která se mladým Romům věnují, připravují pro ně speciální inkluzivní (a zároveň vzdělávací a multikulturní) programy, realizují terénní programy, spolupracují se školou, rodinami či policií. Organizují různé (mezinárodní) projekty a úzce spolupracují s řadou návazných institucí.

  Pro účastníky se tak nabízí ideální příležitost pro inspirační výměnu metodických postupů a materiálů či načerpání nových informací a zkušeností o tématu/problému, a to mezi českými a německými pracovníky, jakož i mezi zástupci úřadů nebo státních (příspěvkových) institucí.
  Důraz bude kladen na výměnu metodických a koncepčních přístupů, na diskusi o praktických aktivitách a efektivních praktikách, které mají vzdělávací, integrační, multikulturní a výchovný charakter s dostatečnou udržitelností či ověřenou funkčností. Zacílíme na nízkororozpočtové aktivity aneb, jak za málo peněz připravit hodnotný a efektivní program. Jak propojit většinovou, bílou, mládež s romskou a jak s nimi dohromady pracovat. Teoretický in-put bude zajištěn experty v dané problematice, a to českým i německým zástupcem.

  Odborná spolupráce/facilitace s pracovníky sdružení Amaro Drom e.V a Rom e.V. Köln
  Zabezpečen bude dostatečný prostor na vyváženou a objektivní diskusi, která umožní každému jednotlivému účastníku přispět vlastními názory a zkušenostmi.
  Ambicí semináře je také prosíťovat české a německé kontakty navzájem, poznat vzdělávací a inkluzivní přístupy obou stran a náhled na problematiku optikou německých, resp. českých pracovníků.

  Zazní i důležitý příspěvek shrnující možné finanční zdroje (na evropské, bilaterální, národní i lokální úrovni), které by mohly následně sloužit jako cenný základ pro přeshaniční česko-německé projekty s danou cílovou skupinou.

  Žádoucí je přivézt s sebou vzdělávací podklady, které v praxi využíváte a aplikujete, stejně jako brožury, letáky a další propagační materiály, které lépe představí Vaši činnost a aktivity s danou cílovou skupinou.

  Vznik nových přeshraničních projektů je v dané oblasti vítán a bude ze strany Tandemu nadstandardně podporován.


  Seminář bude simultánně tlumočen! Jazykové znalosti nejsou tedy podmínkou účasti.

  Účastnický poplatek (zahrnující program, stravu a ubytování) činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem budete vyzváni v potvrzení o účasti.

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné
  Cestovní náklady ve výši 70 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Pokud pojedete autem, vyplatíme Vám náhradu cestovného ve výši odpovídající 70% ceny jízdenky vlakem 2. třídy. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev.

  Kontaktní osobou pro německé organizace je Kathrin Freier z Tandemu Regensburg. Ta nejen vyřizuje přihlášky německých účastníků, ale také na požádání zašle formuláře a bližší informace o semináři v němčině. Ty najdete i na stránkách Tandemu Regensburg.

  Přihlášky

  Nejpozději do 4. listopadu 2014 vyplňte prosím níže uvedený on-line formulář. Děkujeme.  LETÁK S INFORMACEMI O ORGANIZACI A PROGRAMU  >>>> ON-LINE PŘIHLÁŠKA <<<<
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Brně (25. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Malý sál v 6. patře
  Termín: 25. 11. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Moravskou zemskou kihovnou v Brně
  Google Maps lokalita: Brno czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 25. 11. 20140 od 9:30 do 16:30
  Místo: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Malý sál v 6. patře
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Soňa Vrátná, M.A.
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 11. 11. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 12. 11. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Školení jazykové animace pro učitele německého jazyka na středních školách (25. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 25. listopadu 2014
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková

  Cílová skupina: učitelé německého jazyka na středních školách (SŠ, SOŠ, SOU a gymnázia)
  Cíle: seznámení s metodami, prostředky a cíli jazykové animace, aktivity jazykové animace v praxi, tipy na přípravu a realizaci výuky metodou jazykové animace

  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: seznámení s Tandemem a jazykovou animací
  projekt Němčina nekouše
  Program podpory odborných praxí
  metodika a teorie jazykové animace – hry, aktivity
  praktická ukázka aktivit
  modelové situace
  hodnocení aktivit
  výměna zkušeností


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Goethe-Institut v Praze
  Google Maps lokalita: Prague
  Dne 25. listopadu 2014 pořádal Tandem ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze další celodenní školení jazykové animace určené učitelům německého jazyka na středních školách (tj. SOŠ, SOU a gymnáziích). Školení, které proběhlo v rámci pilotního projektu usilujícího o rozšíření metody jazykové animace na střední školy, se zúčastnilo 19 učitelů z Prahy a Středočeského kraje. Školení vedla zkušená jazyková animátorka Petra Zahradníčková.

  Účastníci se během školení seznámili s metodou jazykové animace, která má především motivační funkci při učení se cizímu jazyku. Zároveň si vyzkoušeli různé hry a aktivity vhodné pro využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Aktivity byly zaměřeny na věkovou skupinu žáků od 15 do 19 let. Jednotlivé hry a aktivity, jejich využití či možné variace lektorka s účastníky zevrubně konzultovala. Učitelé také měli prostor pro výměnu zkušeností a prezentaci vlastních her, cvičení, interaktivních metod a materiálů.

  Vedle motivačního kufříku „Jdi do němčiny!“, připraveného Goethe-Institutem pro úspěšný projekt Tandemu Němčina nekouše, obdrželi účastníci školení také metodickou příručku Němčina nekouše, sbírku aktivit jazykové animace přizpůsobenou pro střední školy a další materiály, jimiž budou moci obohatit svou výuku.

 • Školení jazykové animace pro učitele německého jazyka na středních školách (24. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 24. listopadu 2014
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková

  Cílová skupina: učitelé německého jazyka na středních školách (SŠ, SOŠ, SOU a gymnázia)
  Cíle: seznámení s metodami, prostředky a cíli jazykové animace, aktivity jazykové animace v praxi, tipy na přípravu a realizaci výuky metodou jazykové animace.

  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: seznámení s Tandemem a jazykovou animací
  projekt Němčina nekouše
  Program podpory odborných praxí
  metodika a teorie jazykové animace – hry, aktivity
  praktická ukázka aktivit
  modelové situace
  hodnocení aktivit
  výměna zkušeností

  Cena: zdarma
  Spolupráce: Goethe-Institut v Praze

  Google Maps lokalita: Praha
  Dne 24. listopadu 2014 pořádal Tandem ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze celodenní školení jazykové animace určené učitelům německého jazyka na středních školách (tj. SOŠ, SOU a gymnáziích). Školení, které proběhlo v rámci pilotního projektu usilujícího o rozšíření metody jazykové animace na střední školy, se zúčastnilo 20 učitelů z Prahy a Středočeského kraje. Školení vedla zkušená jazyková animátorka Petra Zahradníčková.

  Účastníci se během školení seznámili s metodou jazykové animace, která má především motivační funkci při učení se cizímu jazyku. Zároveň si účastníci vyzkoušeli různé hry a aktivity vhodné pro využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Aktivity byly zaměřeny na věkovou skupinu žáků od 15 do 19 let. Jednotlivé hry a aktivity, jejich využití či možné variace lektorka s účastníky zevrubně konzultovala. Učitelé také měli prostor pro výměnu zkušeností a prezentaci vlastních her, cvičení, interaktivních metod a materiálů.

  Účastníci školení byli pozváni na slavnostní křest motivačních kufříků „Jdi do němčiny!“, připravených Goethe-Institutem pro úspěšný projekt Tandemu Němčina nekouše. Slavnostního předání kufříků se vedle zástupců Tandemu zúčastnil ředitel Goethe-Institutu v Praze dr. Berthold Franke, německý velvyslanec dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven a zástupce ministerstva školství Richard Banert.

  Vedle motivačního kufříku obdrželi účastníci školení také metodickou příručku Němčina nekouše, sbírku aktivit jazykové animace přizpůsobenou pro střední školy a další materiály, jimiž budou moci obohatit svou výuku.

 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Uherském Brodě (14. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: KCDPV Uherský Brod, Nivnická 1763, učebna 314
  Termín: 14. 11. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Krajským centrem profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
  Google Maps lokalita: Uhersky Brod czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Krajským centrem profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. v Uherském Brodě.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 14. 11. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: KCDPV Uherský Brod, Nivnická 1763, učebna 314
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Soňa Vrátná, M. A.
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 30. 10. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 31. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Olomouci (13. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Vědecká knihovna v Olomouci, budova Bezručova 3, přednáškový sál
  Termín: 13. 11. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Vědeckou knihovnou v Olomouci
  Google Maps lokalita: Olomouc czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 13. 11. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Vědecká knihovna v Olomouci, budova Bezručova 3, přednáškový sál
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Soňa Vrátná, M.A.
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 30. 10. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 31. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Česko-německá spolupráce ve školské oblasti (7. 11. 2014) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Plzeň, ČR
  Termín: 7.-9. listopad 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová a Lenka Pučalíková

  Cílová skupina: učitelé všech typů škol
  Cíle: navázaní nových kontaktů, vznik a podpora nových partnerství, naplánování výměnných stáží nebo setkávání mládeže, seznámení se s možnostmi financování
  Účastníci: 36 z ČR a SRN
  Obsah: kontaktní burza, navazování kontaktů, financování česko-německých projektů a setkání, jazyková animace, Zažij Plzeň - interaktivní prohlídka Plzně
  Cena: 1 000 Kč
  Spolupráce: PAD - Pädagogischer Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz
  Poznámka: Tento seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP, Č.j.: MSMT- 16704/2014-1-653
  Google Maps lokalita: Pilsen, Czech Republic
  Ve dnech 7.-9. listopadu se uskutečnil v Plzni, Evropském hlavním městě kultury 2015, kontaktní seminář pro české a německé pedagogy ze všech typů škol a vzdělávacích zařízení.

  V rámci semináře měli účastníci možnost seznámit se s kolegy ze sousední země a mohli společně rozjet česko-německé aktivity na podporu německého jazyka a česko-německého přátelství.

  Součástí programu byla mj. interaktivní prohlídka centra Plzně, jazyková animace a workshop ke kontaktní databázi. Dále se účastníci seznámili s možnostmi financování v rámci česko-německé spolupráce, ať už se jedná o několikadenní setkání mládeže, nebo o projekty a odborné stáže v sousední zemi. V rámci programu nepřišlo zkrátka ani projektové plánování. Pracovníci Tandemu představili podrobně také Tandem a jeho činnost nejen v rámci školské oblasti, ale i v mimoškolní sféře. Příspěvek o PAD přednesl pan Johannes Gehrke, zástupce této organizace.

  Hlavním cílem semináře bylo navazování kontaktů a zahájení nových aktivit v rámci česko-německé spolupráce, což se podařilo, jak vyplynulo z následné evaluace semináře. • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Pardubicích (3. 11. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Goethe-Zentrum Pardubice, Pernštýnské náměstí 54
  Termín: 3. 11. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Goethe-Zentrem Pardubice, Pernštýnské náměstí 54
  Google Maps lokalita: Pardubice czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Goethe-Zentrem v Pardubicích.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 3. 11. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Goethe-Zentrum Pardubice, Pernštýnské náměstí 54
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Petra Zahradníčková
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 20. 10. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 21. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Informační seminář k novému programu EU Erasmus+: praxe v odborném výcviku (1. 11. 2014) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Plzeň
  Termín: listopad 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová
  Cílová skupina: koordinátoři projektů odborných praxí
  Cíle: seznámení s projektovým cyklem a základními údaji k novému projektu, výměna zkušeností
  Účastníci: 10
  Obsah: Národní agentura - její činnost, nový projekt . Obsah, cíle, praktická realizace projektu, administrativní záležitosti, finance
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Pilsen, Czech republic
  Akce bude vypsána, sledujte náš newsletter Tandem Info.
 • Projekt Zažij Plzeň! Evaluační seminář roku 2014 (1. 11. 2014) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Albrechtice, ČR
  Termín: listopad 2014
  Cílová skupina: průvodci projektu Zažij Plzeň!
  Cíle: Zhodnocení spolupráce s Plzní 2015 a příprava roku 2015.
  Účastníci: 15 z ČR
  Obsah: zhodnocení dosavadních vzdělávacích okruhů, další vzdělávání průvodců v oblasti jazykové animace
  Google Maps lokalita: Albrechtice, Sušice
  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Liberci (24. 10. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec, Malý poslechový sál
  Termín: 24. 10. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci
  Google Maps lokalita: Liberec czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 24. 10. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec, Malý poslechový sál
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Lucie Kroulíková
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 13. 10. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 14. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Mostě (23. 10. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806
  Termín: 23. 10. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz
  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Europe Direct Most a Vysokou školou finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most
  Google Maps lokalita: Most czech republic,
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT probíhá ve spolupráci s Europe Direct Most a Vysokou školou finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most.
  Cílem semináře je zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Termín: 23. 10. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Lucie Kroulíková
  Přihlášky: Přihlašujte se prosím nejpozději do 13. 10. 2014 na mailové adrese wagnerova@tandem.adam.cz či telefonicky 377 634 764
  V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.
  Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 14. 10. 2014) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Školení jazykové animace pro učitele německého jazyka na středních školách (22. 10. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Ostrava
  Termín: 20. října 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová
  Cílová skupina: učitelé německého jazyka na středních školách (SOŠ, SOU, SŠ, gymnázia)
  Cíle: Účastníci se seznámí s metodami a realizací jazykové animace, prakticky si vyzkouší aktivity vhodné pro cílovou skupinu žáků na středních školách.
  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: seznámení s Tandemem a jazykovou animací
  projekt Němčina nekouše
  Program podpory odborných praxí
  metodika a teorie jazykové animace – hry, aktivity
  praktická ukázka aktivit jazykové animace
  modelové situace z výuky hodnocení aktivit výměna zkušeností
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Jazyková škola Hello – Ostrava
  Google Maps lokalita: Ostrava
  Jazyková animace je hravá jazyková metoda, která podněcuje zájem o jiný jazyk a kulturu, lidi a zemi. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti a usnadňuje vzájemný kontakt v interkulturních skupinách.

  Školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Aktivity jazykové animace mají především motivační funkci při učení se cizímu jazyku. Seminář je určen výlučně pro učitele němčiny na středních školách, zaměření aktivit bude orientované na skupiny žáků ve věku 16–20 let.

  Pozvánka
 • Informační odpoledne programu Rozjeď to s Tandemem (9. 10. 2014) Typ akce: informační den
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Brno
  Termín: 9.10.2014
  Odpovědné osoby: Kateřina Podaná

  Cílová skupina: subjekty, které pořádají nebo plánují česko-rakouské a česko-německé mimoškolní projekty pro děti a mládež
  Účastníci: 20 Z ČR
  Obsah: informace o působení Tandemu a možnostech, které nabízí, představení programu Rozjeď to s Tandemem!, prezentace úspěšných modelů česko-německé spolupráce, možnost individuální konzultace
  Cena: zdarma
  Spolupráce: YMCA ICM Brno

  Google Maps lokalita: Brno
  Přihlaste se prosím do 1. října 2014 na podana@tandem.adam.cz Děkuji.
 • Evaluační seminář k projektu S němčinou o krok napřed 2013-2014 (8. 10. 2014) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Praha, Evropský dům
  Termín: 8. října 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová
  Cílová skupina: koordinátoři projektu CZ/13/LLP-LdV/IVT/134299
  Cíle: evaluace, zhodnocení proběhlých stáží a celého projektu
  Účastníci: 6 z ČR
  Obsah: prezentace jednotlivých stáží, vyhodnocení projektu celkově
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Praha
  Evaluační seminář ke končícímu projektu Leonardo z výzvy 2013 se uskutečnil v prostorách Evropského domu v Praze. Akce se zúčastnili 3 koordinátoři odborných stáží a jejich 3 žáci, kteří přispěli svými zážitky a zkušenostmi do diskuse. Společnými silami jsme zhodnotili končící projekt, který byl hodnocen výborně, nevyskytly se téměř žádné problémy během realizace.
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Hradci Králové (2. 10. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: DVPP, Štefánikova 566, Hradec Králové, učebna č. 3
  Termín: 2. 10. 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz
  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 max. 20 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královehradeckého kraje, Hradec Králové
  Google Maps lokalita: Hradec Kralove czech republic
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT proběhl 2. října 2014 ve spolupráci se Školským zařízením pro DVPP Královehradeckého kraje v Hradci Králové.
  Cílem semináře bylo zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka. Školení se účastnilo celkem 14 učitelek německého jazyka. Lektorkou semináře se stala Mgr. Petra Zahradníčková.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399
 • Informační odpoledne programu Rozjeď to s Tandemem (2. 10. 2014) Typ akce: informační den
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Husova 45/622, České Budějovice
  Termín: 2. 10. 2014
  Odpovědné osoby: Kateřina Podaná
  Cílová skupina: subjekty, které pořádají nebo plánují česko-rakouské a česko-německé mimoškolní projekty pro děti a mládež
  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: informace o působení Tandemu a možnostech, které nabízí, představení programu Rozjeď to s Tandemem!, prezentace úspěšných modelů česko-německé spolupráce, možnost individuální konzultace

  Cena: zdarma
  Spolupráce: RADAMBUK, České Budějovice

  Google Maps lokalita: České Budějovice
  Přihlaste se prosím předem na info@radambuk.cz
 • Zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace (27. 9. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Tachov
  Termín: 27. - 28. září 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová, Radka Bonacková

  Cílová skupina: jazykoví animátoři s IKV
  Cíle: možnosti rozšiřování odborné slovní zásoby v rámci odborných praxí
  Účastníci: 10 z ČR a SRN
  Obsah: odborná slovní zásoba v rámci jazykové animace, Program podpory odborných praxí, praktické tipy k jazykovým animacím v oblasti odborných praxí
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Tachov
  Akce je určena pro jazykové animátory Tandemu, kteří již prošli školením pro oblast odborných praxí a chtějí si rozšířit své znalosti a dovednosti. Víkendový program semináře je zaměřen na rozšiřování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace, seminář bude veden formou workshopů a bude se skládat mimojiné z burzy nápadů a z výměny zkušeností.

  Pozvánka s informacemi


  Einladung mit Infos - de


  ----- Přihláška -----
 • Evropský den jazyků (26. 9. 2014) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň, ČR
  Termín: 26. září 2014
  Odpovědné osoby: Lenka Pučalíková, Franziska Stölzel (Německá knihovna SVK PK)
  Cílová skupina: žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol
  Cíle: propagace výuky cizích jazyků a kultury
  Účastníci: dle zájmu
  Obsah: Pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol z Plzně a okolí byl připraven bohatý program, který probíhal na různých stanovištích v historickém centru města. Na každé stanici čekaly na žáky a studenty různé hry a soutěže. Rovněž se mohli dozvědět o možnostech pobytů v zahraničí (Evropská dobrovolná služba, Erasmus+ aj.), seznámit se s projektem Plzeň 2015 a vyzkoušet si němčinu (např. formou jazykové animace), angličtinu a další evropské jazyky v praxi.

  Cena: zdarma
  Spolupráce: Německá a Rakouská knihovna SVK PK, Europe Direct Plzeň, Plzeň 2015, Eurocentrum, Alliance Francaise, Ústav jazykové přípravy ZČU v Plzni, Knihovna města Plzně, Muzeum loutek, Rakouské kulturní fórum v Praze, Goethe-Institut v Praze, Česko-německé fórum mládeže, Do Německa na zkušenou!

  Google Maps lokalita: Pilsen, Czech Republic
  Pod mottem „Jazykové cestování“ se 26. září konal Evropský den jazyků 2014.
  Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ve spolupráci s Europe Direct Plzeň, Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže a dalšími partnery připravila bohatý program plný her, soutěží a vzdělávacích aktivit. Akce byla určena žákům druhého stupně základních škol a studentům středních škol z Plzně a regionu.
  Učitelé, žáci a studenti se nejprve sešli v Evropském domě. Zde se vytvořily skupiny a každá z nich obdržela „herní mapu“ s vyznačenými stanovišti. S mapou se pak skupiny vydaly na cestu po jednotlivých místech v centru Plzně. Na každém stanovišti byl pro děti připraven úkol týkající se cizích jazyků různých zemí, Evropské dobrovolné služby, workcampů, výměnných programů pro mládež a dalších aktivit. Výherci soutěží a her z jednotlivých stanovišť obdrželi drobné odměny.
  Paralelně k programu pro žáky se konal i seminář pro učitele na téma „Možnosti pro školy v novém programu ERASMUS+“.
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže se na akci podílelo dvěma stanovišti v ulici Riegrova 17. První bylo věnováno jazykové animaci, druhé možnostem přeshraničních vzdělávacích mobilit pro mladé lidi do 30 let.
 • Specializace v Programu podpory odborných praxí (25. 9. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Tachov
  Termín: 25.–27. září 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová
  Cílová skupina: jazykoví animátoři Tandemu se základním školením
  Cíle: seznámení s tématem interkulturního vzdělávání, možnosti rozšiřování odborné slovní zásoby v rámci odborných praxí
  Účastníci: 16 z ČR a SRN
  Obsah: Interkulturní vzdělávání, kultura, odborná slovní zásoba v rámci jazykové animace, Program podpory odborných praxí, praktické tipy k jazykovým animacím u FBP
  Cena: 1 300 Kč
  Google Maps lokalita: Tachov
  Program podpory odborných praxí nabízí českým a německým žákům všech oborů odborného vzdělávání od 16 let možnost absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi.

  Součástí programu je jazyková a interkulturní příprava (jazyková animace). Seminář byl koncipován jako rozšiřující školení pro jazykové animátory, kteří prošli základním školením jazykové animace a mají zájem působit v oblasti odborných praxí.

  Obsahem školení bylo seznámení účastníků s tématem Interkulturního vzdělávání a zprostředkováváním odborné slovní zásoby v rámci jazykové animace. Seminář se zaměřil na metodiku práce s různými skupinami za různých specifických podmínek, které mohou v oblasti odborných praxí nastat. Obsahově a metodicky jsme si prošli přípravu několikadenní animace. V rámci programu proběhla také výměna zkušeností.

 • Informační odpoledne v Olomouci pro učitele odborných škol (23. 9. 2014) Typ akce: informační den
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Olomouc
  Termín: 23. září 2014
  Odpovědné osoby: Iva Břendová
  Cílová skupina: učitelé a ředitelé středních odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol
  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: financování odborných stáží, činnost a nabídky Tandemu, best practise, Program podpory odborných praxí
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Vědecká knihovna v Olomouci
  Google Maps lokalita: Olomouc
  Informační odpoledne v Olomouci nabídlo účastníkům z řad pedagogů středních odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol vhled do problematiky odborných praxí v Německu. Seznámili se s možnostmi financování v této oblasti a možnostmi navázání spolupráce.

 • Prevence proti užívání metamfetaminu mezi mladistvými (23. 6. 2014) Typ akce: konference
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeň, ČR
  Termín: 23. červen 2014
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá, Kathrin Freier
  Cílová skupina: Odborníci z oblasti prevence, zástupci Policie ČR, terénní a sociální pracovníci, zástupci měst a obcí z pohraničí, školní preventisté a koordinátoři protidrogové politiky na krajské či regionální úrovni
  Cíle: Výměna zkušeností a praxe v oblasti protidrogové primární prevence, sdílení metodiky, rozšiřování kontaktní sítě, příprava česko-německého projektu zaměřeného na protidrogovou problematiku
  Účastníci: 30 (DE) + 30 (ČR)
  Obsah: Představení situace v ČR a Německu, dosavadní práce v oblasti prevence a represe, možnosti kooperace českých a německých institucí na státní či regionální úrovni v pohraničí
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Pilsen czech republic
  Již třetí odborný dialog přeshraniční protidrogové prevence na téma Variabilita preventivních přístupů v české a německé praxi a možnosti implementace do česko-německé spolupráce připravilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Centrem protidrogové prevence a terapie v Plzni a německou iniciativou Need NO Speed. Setkání odborníků proběhlo 23. června 2014 v prostorách hotelu Angelu v Plzni, kam přijali naše pozvání čeští a němečtí preventisté, školní metodici, výchovní poradci, pracovníci nízkoprahových zařízení či center pro léčbu závislosti, zástupci policie, příslušných (vládních) úřadů a projektů, jež se ve své činnosti věnují primární nebo sekundární preventivní práci s mládeží. Tandem organizací interních pracovních setkání a otevřených dialogů reaguje na zvýšený výskyt syntetických návykových látek (metamfetaminu) v česko-německém příhraničí a na rostoucí počet prvouživatelů mezi mladistvými. Nebezpečí prudkého nárůstu závislých převažuje primárně mezi německou mládeží, odborné setkání se však zaměřilo na prevenci mládeže z širší perspektivy. Setkání navazuje na dva předchozí dialogy, které proběhly v německém Weidenu, a které položily základ spolupráce v oblasti prevence návykových látek a vzniku přeshraničního projektu.

  V dopolední části programu si kromě diskuse a výměny informací ve foyer pak především účastníci vyslechli odborný příspěvek pana Dr. Petra Hrouzka na téma Systém prevence zneužívání návykových látek v České republice.
  V druhém příspěvku se zaměřil pan Kamil Podzimek z jihočeského sdružení Prevent na praktickou práci s mládeží v terénu, jak pracuje Prevent jako streetworkerová instituce a s jakými problémy je konfrontována.

  V odpolední části si mohli vybrat účastníci z několika tematických pracovních skupin, resp. workshopů. První česko-německá skupina se věnovala tématu: Transfer znalostí a vědomostí mezi streetworkery a nízkoprahovými zařízeními pod vedením pana Kamila Podzimka. Druhý se věnoval tématu: Bazální činnost – prevence a včasná pomoc pro (potenciální) konzumenty metamfetaminu za odborné moderace pana Gerharda Kroneho z weidenské kliniky pro závislé a pana Hrouzka z plzeňské CPPT a třetí se zaměřil na výměnu zkušeností a informací mezi školními metodiky a preventivy na školách v ČR a Bavorsku. Poslední uvedený workshop vedl zkušený metodik pro Plzeňsko, pan Lukáš Eisenvort spolu s panem Reberem, který působí jako koordinátor výchovných poradců v okolí Weidenu. O třetí workshop prevence na školách byl mezi účastníky největší zájem a Tandem plánuje v příštím roce pro tuto cílovou skupinu vypsat (kontaktní) česko-německý seminář, který bude zaměřen na výměnu informací, návštěvu ekvivalentních zařízení v sousedské zemi a přispěje k získání inovativních postupů do práce s problémovou mládeží na obou stranách, optimálně zabrání k nárůstu nových provouživatelů drog.
  Tandem se bude tématu drogové prevence nadále věnovat, na podzim proběhne ještě pracovní setkání v užším odborném kruhu a dále rozhodne, jaké konkrétní kroky a opatření budou následovat v roce následujícím.


  Tandem se problematice prevence proti návykovým látkám věnuje více než dva roky, letos participuje na „tematickém roku“ vyhlášeném Česko-německým fondem budoucnosti, z jehož prostředků byl Dialog také kofinancován.


  FOTOGALERIE

  >>>>>>>>>>>> PREZENTACE NA DIALOGU <<<<<<<<<<<


  Hrouzek (CPPT) - Systém prevence zneužívání návykových látek v ČR
  Podzimek (Prevent) - Streetwork v ČR
  Eisenvort (PPP Plzeň) - Systém primární prevence na školách v Plzni
  Krones (Need NO Speed) - Prevence a včasná pomoc pro mládež (DE)
  Brožura pro mládež - Need NO Speed - prevence

  Pro více informací kontaktujte:
  Mgr. Michaela Veselá
  e-mail: vesela@tandem.adam.cz
  Tel: (+420) 377 634 757

 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Českých Budějovicích (6. 6. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: České Budějovice, Krajinská 2, Goethe-Zentrum JU
  Termín: 6. červen 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Goethe-Zentrum České Budějovice
  Google Maps lokalita: české budějovice czech republic
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT proběhl ve spolupráci s Goethe-Zentrem České Budějovice.
  Cílem semináře bylo zprostředkovat metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka. Semináře se účastnilo celkem 6 učitelů ze ZŠ a 3 ze středních škol.

  Termín: 6. 6. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Goethe-Zentrum JU, Krajinská 2, České Budějovice
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Soňa Vrátná, M. A.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399


 • Pracovní setkání zástupců památných míst a občanských sdružení (1. 6. 2014) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: vedení
  Místo konání: Terezín, ČR
  Termín: červen 2014
  Odpovědné osoby: Jan Lontschar, Thomas Rudner
  Cílová skupina: pracovníci památných míst
  Cíle: Vytvoření příručky pro česko-německá setkání mládeže
  Účastníci: 6 (ČR) + 6 (SRN)
  Obsah: Pracovní setkání za účelem rozpracování impulsů z let 2012 a 2013
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Památník Lidice, Památník Terezín, GS Flossenbürg a další německá památná místa
  Google Maps lokalita: Terezín
  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.
 • Česko-německá spolupráce. Aktuální problémy a role Tandemu při jejich řešení (1. 6. 2014) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Praha, ČR
  Termín: červen 2014
  Odpovědné osoby: Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.
  Cílová skupina: učitelé a ředitelé škol se zkušenostmi v oblasti česko-německé spolupráce
  Cíle: získat podněty a zpětnou vazbu pro další práci Tandemu ve školské oblasti
  Účastníci: dle zájmu
  Obsah: získat informace o problémech, které ředitelé a učitelé ve spolupráci s partnerskou školou řeší a pokusit se najít pro ně řešení; jde o přesnější nebo nové vymezení činnosti Tandemu ve školské oblasti tak, aby reflektovalo potřeby škol; cílem je mj získat několik škol pro užší spolupráci, tak abychom měli stabilní partnery pro naše vlastní projekty a akce, abychom měli aktuální informace přímo od škol, abychom měli přehled o úspěšných projektech, které můžeme prezentovat atd. Jde o navázání užší spolupráce s několika školami, kterým bychom postupně vytvářeli službu "na míru". Diskuze na předem určená témata, témata by měla vzejít přímo od škol samotných, proto je potřeba včasná organizace, témata uvést krátkým příspěvkem, který bude východiskem k diskuzi.
  Cena: zdarma
  Poznámka: Setkání je prioritně určeno pro školy s česko-německým partnerstvím nebo zkušeností s ním.
  Google Maps lokalita: Praha
  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.
 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Praze (26. 5. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábř. 224/32, Praha 1, druhé patro
  Termín: 26. květen 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz

  Cílová skupina: učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Goethe-Institutem Praha
  Google Maps lokalita: Prague czech republic
  Tento jednodenní seminář akreditovaný MŠMT proběhl ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha.
  Cílem semináře bylo zprostředkování metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Semináře se účastnilo 12 učitelů ze ZŠ, 4 z gymnázií a 2 ze SŠ.

  Termín: 26. 5. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Praha 1, Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 224/32, druhé patro
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Petra Zahradníčková
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399


 • Identita pod lupou - ll. ahoj.info seminář (16. 5. 2014) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Albrechtice, ČR
  Termín: 16. - 18. květen 2014
  Odpovědné osoby: Petr Rys, Michaela Skopalová a Johanna Gutmann
  Cílová skupina: mladí lidé z Česka a Německa
  Cíle: Praktické seznámení s metodami vyvarování se konfliktu a interkulturní kompetence
  Účastníci: 10 ČR a 10 SRN
  Obsah: ukázky a hry k tématu interkulturní učení pro danou cílovou skupinu, jazyková animace, představení projektu ahoj.info, vlastní tvorba účastníků k tématu
  Google Maps lokalita: Albrechtice, Sušice
  Proto vás zveme na druhý česko-německý ahoj.info seminář pod názvem „Identita pod lupou“, který se uskuteční 16.-18. května 2014 v Albrechticích u Sušice.


  ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KONCI STRÁNKY !!


  Dlouhodobý pobyt v jiné zemi je v mnoha ohledech velkou osobní výzvou. Avšak i na tuto výzvu je možné se předem připravit.

  Každý, kdo jednou vykročil objevit něco nového, brzy pochopí, že jde o osobní cestu a že ta možná odhalí mnohem víc, než si člověk na začátku myslel. Co jiného než právě pobyt v jiné zemi totiž nastaví člověku, jeho vlastní identitě a kultuře, ze které pochází, zrcadlo. To někdy může vést až ke střetům, častěji se ale vynoří nové otázky...

  Jaké si budeme během semináře klást otázky a jaké budeme hledat odpovědi.

  • Co to přesně znamená kulturní identita?
  • Jsem Čech nebo Němec jenom proto, že mluvím česky nebo německy?
  • Jak se liší pohled můj a ostatních na mou identitu?
  • Jakou roli hraje v mém chování strach a nejistota, když opouštím komfortní zónu, kterou mi poskytuje můj domov?
  • Cítím spíš zvědavost, když se setkám s něčím novým nebo bych nejraději utekl?

  Otázky, které bychom si měli položit nejen my sami, ale na které nám mohou odpovědět nejlépe lidé, kteří nežijí v naší vlastní zemi.

  ORGANIZAČNÍ NÁLEŽITOSTI

  Místo ubytování:
  Albrechtice 43, 342 01 Sušice
  E-mail: penzionpodsedlem@seznam.cz
  Tel: 774 071 770, 728 266 541

  - ve vícelůžkových pokojích s ložním prádlem a ručníkem k dispozici

  Stravování:
  plná penze

  Tlumočení zajištěno po celou dobu semináře

  Účastnický poplatek: žádný

  Doprava

  Možný svoz autobusem ze Železné Rudy - Alžbětín (vhodné pro německé účastníky) a Sušice do místa konání semináře, autobus bude čekat před vlakovým nádražím přibližně v 15:30 hodin v Železné Rudě v 16:00 hodin v Sušici. Čas koresponduje s vhodným vlakovým spojením z obou míst.

  Zpět bychom účastníky také mohli odvézt do Sušice na vlak, který jede ve 14:15 ze Sušice a ve 14:44 hodin ze Železné Rudy (vhodné pro německé účastníky).

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné
  Cestovní náklady ve výši 70 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem.

  Přihlášky
  Nejpozději do 2.května 2014 vyplňte prosím níže uvedený on-line formulář.


  Kontaktní osoby pro všechny dotazy:
  Michaela Skopalová: michaela@ahoj.info
  Petr Rys: petr@ahoj.info


  Těšíme se!

  >>>> ON-LINE PŘIHLÁŠKA <<<<

 • Němčina nekouše II - jednodenní školení jazykové animace v Ostravě (16. 5. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Ostrava, Lehrmittelzentrum Ostrava, Novinářská 7
  Termín: 16. květen 2014
  Odpovědné osoby: Eva Wagnerová: wagnerova@tandem.adam.cz
  Cílová skupina: Učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka
  Účastníci: min. 10 v každém kraji
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: s Lehrmittelzentrum Ostrava a Jazykovou školou Hello
  Google Maps lokalita: ostrava czech republic
  Tyto jednodenní semináře akreditované MŠMT proběhly ve spolupráci s Goethe-Zentrem, Lehrmittelzentrum Ostrava.
  Cílem seminářů bylo zprostředkovat metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka.

  Seminářů se účastnilo celkem 25 učitelů ze ZŠ a jeden z gymnázia.

  Termín: 16. 5. 2014 a 19. 5. 2014 od 9:00 do 16:00
  Místo: Lehrmittelzentrum Ostrava, Novinářská 7, Jazyková škola Hello
  Doporučeno: učitelé němčiny na ZŠ a učitelé víceletých gymnázií
  Poplatek: zdarma
  Lektorka: Mgr. Soňa Vrátná, M. A.
  Akreditace: MŠMT 17308/2012-25-399


 • Setkání jazykových animátorů (2. 5. 2014) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Hohenberg, SRN
  Termín: 2. - 4. květen 2014
  Odpovědné osoby: Dana Pleskotová, Hansjürgen Karl
  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři
  Cíle: výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem, další vzdělání jazykových animátorů,
  Účastníci: 30 z ČR a SRN
  Obsah: workshop na určené téma
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Hohenberg
  Ve dnech 2. až 4. května pořádá Tandem setkání již vyškolených jazykových animátorů, které proběhne stejně jako rok minulý na malebném hradě Hohenberg.

  Pracovní setkání jazykových animátorů je zaměřeno na výměnu praktických zkušeností v oblasti jazykové animace a projednání organizačních záležitostí spojených s její koordinací. Jazykoví animátoři budou seznámeni s novými projekty Tandemu, v jejichž rámci je využívána jazyková animace. Zároveň budou seznámeni se statistikou jazykových animací v Tandemu za rok 2013.

  Pracovní setkání bude vystavěno na aktivní spolupráci všech účastníků. Jelikož se setkání bude záměrně překrývat se školením nových jazykových animátorů, budou mít již ostřílení jazykoví animátoři během volného večerního programu možnost podělit se o své zážitky a bohaté zkušenosti se svými nastávajícími kolegy.

 • Kontaktní seminář v kulturní oblasti projektu KULTURJAM (1. 5. 2014) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Dům hudby, Plzeň ČR
  Termín: 16.-18.květen 2014
  Odpovědné osoby: Kamila Jůzlová
  Cílová skupina: sdružení a školy, aktivní v kulturní oblasti
  Cíle: Zprostředkování partnerství minimálně čtyřem kulturním seskupením (prioritně mladým kapelám) z obou stran hranice – tj. celkem osmi seskupením.
  Účastníci: 15 z ČR a 15 ze SRN
  Obsah: V první polovině roku 2014 realizuje projekt kontaktní seminář v Plzni pro zájemce z celé oblasti kultury mládeže. Náplní semináře bude partnerská burza, seznámení s kulturní prací mládeže v zúčastněných regionech (např. struktury práce s mládeží, autorské poplatky na obou stranách hranice, klubová scéna atp.)
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Bezirksjugendring Oberfranken
  Google Maps lokalita: Dum hudby, Husova, Plzen-Plzen 3
  Seminář je určen všem, kteří se věnují hudbě, tanci, folkloru, hrají v kapele, v souboru, skládají hudbu, stepují… a rádi by se potkali s podobnými nadšenci z Německa a nacvičili dohromady společné vystoupení.
  Neváhejte a zapojte se, pokud
  • jste z Plzeňského či Karlovarského kraje
  • je Vám méně než 27 let nebo vedete hudební či taneční seskupení
  • se chcete nechat inspirovat pohledem na vaší tvorbu z jiného úhlu

  KDY: 16.5 2014 od 18:00 – 18.5 2014 do 13:00

  KDE: DŮM HUDBY v Plzni (www.dumhudbyplzen.cz)

  KDO: 15 účastníků z Čech, 15 účastníků z Německa/Oberfranken

  (pouze jeden člen seskupení, manager nebo vedoucí)

  ZA KOLIK: Náklady na seminář, program, ubytování a jídlo přebírá projekt.

  Doprava je placena účastníkem.

  UBYTOVÁNÍ: Hotel Plzeň (www.hotel-pilsen.eu)

  Během semináře se dozvíte více o projektu, seznámíte se s jazykovou animací a budete mít šanci najít Vaši partnerskou německou taneční či hudební skupinu, se kterou budete moci už zde začít plánovat Vaše společné setkání.

  Zároveň jsme pro vás připravili příklady dobré praxe z česko-německých projektů a pozvali referenta, který pohovoří o eventmanagementu a o podobách česko-německé kultury.

  A jelikož se Plzeň stane v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury, představíme Vám, co všechno se v tomto roce bude ve městě a v regionu konat a do čeho se můžete v rámci projektu KULTURJAM zapojit i Vy.
  Sobotní večer pak zpestří živá hudba na právě probíhajícím festivalu Bavorské dny v centru města.

  Jazykem semináře bude čeština a němčina. Simultání tlumočení bude po celou dobu konání semináře zajištěno.
  ZNALOST NĚMECKÉHO JAZYKA JE TUDÍŽ VÝHODOU, NIKOLIV PODMÍNKOU.

  ON-line přihlášku vyplňte nejpozději do 9.5. 2014. Po uzávěrce se přihlásíme s podrobnými informacemi a s potvrzením Vaší účasti. Těšíme se na spolupráci!
 • Infocesta pro referendariáty a studenty pedagogické fakulty ZČU (1. 5. 2014) Typ akce: informační cesta
  Oblast: školská oblast
  Místo konání: Plzeň, Praha, Regensburg
  Termín: květen 2014 (do Regensburgu), červen 2014 (do Plzně a Prahy)
  Odpovědné osoby: Dana Pleskotová, Hansjürgen Karl
  Cílová skupina: referendariáti, studenti pedagogické fakulty ZČU
  Cíle: motivace referendariátů a budoucích učitelů k budoucímu navázání partnerství českých a německých škol, představení možností programů, zprostředkování informací o Tandemu a jazykové animaci
  Účastníci: 30 (15 z ČR a 15 ze SRN)
  Obsah: informace o možnostech česko-německé spolupráce (informace v oblastech programu, organizace, realizace setkání)
  Cena: zdarma
  Spolupráce: projekt "Zažij Plzeň!", projekt "Pragkontakt", Bohemicum (Regensburg), česko-německé komunity v Regensburgu a Plzni (Štamtiš)
  Google Maps lokalita: Praha
  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.
 • Finanční podpora spolupráce v rámci partnerství měst a obcí ČR a SRN (1. 5. 2014) Typ akce: konference
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Praha, ČR
  Termín: květen 2014
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá
  Cílová skupina: Zástupci měst a obci, kteří jsou v česko-německé spolupráci dětí a mládeže
  Cíle: Prezentovat všechny možnosti finanční podpory česko-německé spolupráce
  Účastníci: dle zájmu
  Obsah: Představení Fondu budoucnosti, programů Tandemu, ale také nového programu EU Erasmus+
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Svaz měst a obcí ČR
  Google Maps lokalita: Praha
  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info.
 • "Feel Špáß!" (30. 4. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Hohenberg, SRN
  Termín: 30. duben - 4. květen 2014
  Odpovědné osoby: Dana Pleskotová, Hansjürgen Karl
  Cílová skupina: zájemci s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Účastníci: 18 z ČR a SRN
  Obsah: seznámení se s jazykovou animací v teorii i praxi


  Cena: 1 800,- Kč
  Google Maps lokalita: Hohenberg
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem si pro vás i tento rok připravil základní školení jazykových animátorů.

  Účastníci se na semináři blíže seznámí s česko-německou jazykovou animací, tedy metodou uplatňovanou např. při česko-německých setkáních, školních i mimoškolních projektech, společných kulturních akcích partnerských měst a mnoha dalších akcích a setkáních.

  Díky příkladům jednotlivých jazykových aktivit, které jim budou představeny, budou mít možnost se naučit, jak plánovat jazykovou animaci pro konkrétní akci a rovněž budou obeznámeni s jednotlivými metodami evaluace, to vše pod vedením našich nejzkušenějších jazykových animátorek a pracovníků Tandemu.

  Němčina a čeština může být tak jednoduchá! S vaší pomocí to mohou ostatní zažít na vlastní kůži. Skupiny i jednotlivci, malí i velcí, všichni si zaslouží být animováni.
  Přijďte mezi nás a neptejte se PROTSCH. Důležité je JAK a to jde EINS, ZWEI,
  hravě, zábavně a akčně.
 • 8. česko-německé setkání mládeže (25. 4. 2014) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Terezín, ČR
  Termín: 25. - 27. duben 2014
  Odpovědné osoby: Michaela Veselá, Kathrin Freier
  Cílová skupina: mladí lidé z Česka a Německa ve věku 16 - 26 (30) let
  Cíle: Motivace mladých lidí k tématu díky odborně vedeným workshopům, setkání s pamětníky, přiblížení nedávné historické etapy interaktivním způsobem
  Účastníci: cca 50 (ČR) + 50 (SRN)
  Obsah: odborné tematické workshopy, česko-německé divadelní představení, burza organizací a institucí, kulturní program, diskuse s pamětníky holocaustu, pietní akt, pódiová diskuse, prohlídka Památníku Terezín a Malé Pevnosti
  Cena: 300,- Kč
  Spolupráce: Památník Terezín
  Google Maps lokalita: Terezín
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem připravuje ve spolupráci s Památníkem Terezín a Lidice pro mladé lidi ve věku 16 - 26 let z Česka a Německa již 8. česko-německé setkání v termínu 25.-27. dubna 2014, které proběhne v areálu Památníku Terezín.

  Téma setkání: Možnosti a využití památných míst pro dnešní mladou generaci

  Studuješ střední nebo vysokou školu nebo Tě jen baví historie, rád/a čteš historické knihy a zajímají Tě osudy lidí perzekuovaných nacistickým režimem z rasových, náboženských nebo národnostních důvodů? Sleduješ nelehké příběhy těch, kteří útrapy, odloučení a represe nepřežili a chtěl/a by ses naopak setkat s přeživšími, kteří díky štěstí, přízni osudu nebo vytrvalosti a bojovnosti těžké období plné křivd, zákazů a nespravedlnosti překonali a druhou světovou válku přežili? Návštěvou a besedou nás poctí dva pamětníci, paní Dagmar Lieblová a pan Felix Kolmer, kteří si v dětství prošli několika koncentračními tábory.

  Pokud jsi člověk otevřené mysli, rád přemýšlíš nad vážnými tématy, jsi přístupný diskusi a jiným názorům, splníme Tvé očekávání mnoha tematickými workshopy, které budou vedeny akademiky, odborníky a pracovníky památných míst. Díky místu setkání budeš mít jedinečnou příležitost si prohlédnout autentické prostory Památníku Terezín a na vlastní kůži poznat jeho genius loci. Jsi-li příznivec divadelního umění, pak se můžeš těšit na česko-německé představení hry Brundibár v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru.

  A to nejlepší na konec! Chceš-li poznat stejně naladěné, angažované a fajn mladé lidi z různých koutů Česka a Německa, určitě bys na 8. česko-německém setkání v Terezíně neměl/a chybět.


  Příklady tematických česko-německých odborných workshopů:

  • Po stopách osudu pamětnice z Ravensbrücku
  • Místa paměti a jejich prezentace v mobilní aplikaci
  • Orální historie jako unikátní historický pramen v době bez pamětníků: Terezínské ghetto a stereotypní potýkání mezi Čechy a Němci
  • Nevítaní cizinci - hlubší vhled do uprchlické problematiky nejen v 30. letech, ale i v současnosti
  • Nucené práce v pobočných táborech KT Gross-Rosen a Flossenbürg v československém pohraničí
  • Místa inspirace ve spolužití Čechů a Němců v 1. československé republice
  • Po Vítězném únoru 1948 – skauti v době totality
  • Válka jako otázka každodennosti
  • Téma architektury památníků
  • atd.

  TLUMOČENÍ BUDE PO CELOU DOBU KONÁNÍ SETKÁNÍ ZAJIŠTĚNO, NETŘEBA SE OBÁVAT JAZYKOVÝCH BARIÉR.
  ZNALOST NĚMECKÉHO JAZYKA JE TUDÍŽ VÝHODOU, NIKOLIV PODMÍNKOU.
  DŮLEŽITÝ JE ZÁJEM O TÉMA A CHUŤ POZNAT ŘADU ZAJÍMAVÝCH LIDÍ A OSOBNOSTÍ.

  INFORMACE K ORGANIZACI SETKÁNÍ

  Místo ubytování a konání akce:
  Areál Památníku Terezín
  Adresa Muzea Památníku Terezín: Máchova 178, Terezín
  Tel.: +420-604241179, 606632914
  E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
  Facebook profil: www.facebook.com/TerezinMemorial

  Účastníci budou ubytováni ve vícelůžkových pokojích s příslušenstvím. Na místě k dispozici ložní prádlo, ručník a v určitých prostorách i wifi připojení.

  Náklady
  Účastnický poplatek je symbolický a výše činí 300,- Kč, k převodu peněz budou účastníci po potvrzení účasti začátkem dubna písemně vyzváni.

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné
  Cestovní náklady ve výši 50 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Oceníme využití spolujízdy a možných vlakových slev. Kdo může nabídnout volná místa v autě, prosím o uvedení této informace v přihlášce. Z Ústí nad Labem (v pátek 25.4.) a zpět (27.4.) bude pro účastníky setkání organizován a vypraven autobus. Zájem o svoz prosím uveďte v přihlášce. Děkuji.

  Přihlášky
  Nejpozději do 10. dubna 2014 vyplňte prosím níže uvedený on-line formulář.


  LETÁK - PROGRAM SETKÁNÍ
  >>>> ON-LINE PŘIHLÁŠKA <<<<
 • YOLO - You Only Live Once / Žiješ jen jednou. Fórum pro všechny cílové skupiny Tandemu (26. 3. 2014) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: vedení
  Místo konání: Berlín, SRN
  Termín: 26. - 30. březen 2014
  Odpovědné osoby: Iva Tesařová, Michaela Veselá, Dana Pleskotová

  Cílová skupina: učitelé všech typů škol, zástupci volnočasových, vzdělávacích a výchovných sdružení pracujících s mládeží v libovolné oblasti
  Cíle: navázaní nových kontaktů, vytvoření nových partnerství, možnosti práce s tématem zdravého životního stylu v rámci česko-německé spolupráce, plánování česko-německých výměn a setkání
  Obsah: zdravý životní styl - pohyb, výživa, sociální aspekty, plánování praxí, školních a mimoškolních výměn, finacování česko-německé spolupráce, jazyková animace, trh možností - burza organizací a škol
  Cena: žádný účastnický poplatek, zpětně bude propláceno 50% jízdného
  Poznámka: kontaktní, plánovací, tematický seminář; školská oblast, oblast odborných praxí, mimoškolní oblast
  Google Maps lokalita: Berlin
  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pro Vás připravuje zcela nový formát česko-německého setkání a dalšího vzdělávání pedagogů napříč všemi vzdělávacími stupni (od základních škol, přes gymnázia, střední odborné školy a učiliště, až po vyšší odborné školy) a pracovníků s mládeží, který kombinuje tematický, kontaktní a plánovací seminář do tzv. česko-německého fóra. Účastníci se budou moci zúčastnit buď celé akce nebo pouze vybraných částí dle potřeb své organizace.

  Cílem Tandemu je navázání kontaktů a spolupráce mezi klíčovými aktéry ve vzdělávání dětí a mládeže, prohlubování stávajících kontaktů a projektových česko-německých partnerství. V návaznosti na zářijovou konferenci v Norimberku k tématu zdravý životní styl dětí a mládeže půjde o rozšíření znalostí a informací k tomuto tématu v kontextu česko-německých výměn a volnočasových setkání.

  Fórum bude probíhat interaktivní a flexibilní formou s ohledem na praktické využití ve výuce a projektové činnosti. Idea uspořádat fórum napříč oblastmi vychází ze stále těsnější spolupráce školské a mimoškolní oblasti v česko-německém prostředí a zároveň reaguje na časovou vytíženost cílových skupin.

  Program fóra je strukturován tak, aby náplň, pestrost a inovace zaručily kvalitu a přínos pro všechny zúčastněné po celou dobu konání:

  1. den, středa, 26. 3. 2014 – příjezd účastníků v odpoledních hodinách, registrace, ubytování
  V 19:00 hodin proběhne oficiální zahájení fóra řediteli Tandemu, pozvanými hosty k významu česko-německých výměn mládeže.

  2. den, čtvrtek 27. 3. 2014 - téma zdravý životní styl
  Odborné příspěvky k tématu zdravý životní styl v kontextu česko-německých výměn, poté bude probíhat paralelně několik interaktivních a prakticky orientovaných workshopů, jejichž cílem bude seznámení s jednotlivými subtématy - pohyb, stravování a výživa, regulace stresu, sociální apekty dospívání, mediální výchova, aj. Výběr workshopů a jejich počet bude záležet na každém účastníkovi.

  3. den, pátek 28. 3. 2014 - kontaktní česko-německý seminář
  Během dne proběhne představení škol a volnočasových organizací, zprostředkování informací o možnostech finanční podpory různých projektových záměrů a struktuře školského či mimoškolního systému v Česku a Německu. Přínosem bude diskuse a konfrontace mezi oběma oblastmi, tj. mezi školskou a mimoškolní. Věnovat se budeme i jazykové animaci, reáliím a zvyklostem v obou zemích s cílem zvýšit interkulturní kompetence účastníků fóra.

  Účastníci budou mít také příležitost zavítat do příkladného zařízení v Berlíně, které se dlohodobě a úspěšně věnuje práci s mládeží a zároveň se mezinárodně angažuje.

  4. den, sobota 29. 3. 2014 – plánovací část fóra
  Tato část fóra je koncipována pro již stávající projektová partnerství, v nichž zástupci obou stran potřebují naplánovat další postup a načerpat nové impulsy a inspiraci, současně bude nabízen zajímavý program pro ty, jež nebudou mít na místě německého partnera. Součástí programu bude i představení best practise projektů ze školské a mimoškolní oblasti, praktické využití jazykové animace (včetně metod) a seznámení s českými. resp. německými reáliemi. Zaměříme se na možnosti a způsoby evaluace během výměn a mezinárodních setkání.

  5. den, neděle 30. 3. 2014 - závěrečná diskuse, hodnocení a návrhy pro Tandem, jak tento formát dál rozvíjet a zlepšovat.


  INFORMACE K ORGANIZACI FÓRA


  Místo konání fóra + místo ubytování
  BSM Diakonie Betriebs gGmbH
  Jugendgästehaus Hauptbahnhof
  Lehrter Straße 68, 10557 Berlin
  www.gaestehaeuser-bsm.de

  Účastníci budou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Na místě k dispozici ložní prádlo, ručník a wifi připojení.

  Seminář bude simultánně tlumočen!

  Náklady
  Účastnický poplatek není žádný

  Pojištění
  Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

  Jízdné
  Cestovní náklady ve výši 50 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev. Kdo může nabídnout volná místa v autě, prosím o uvedení této informace v přihlášce. • Školení podpůrného týmu projektu KULTURJAM (21. 3. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: jednotlivci
  Místo konání: Jugendherberge Bayreuth
  Termín: 21.-23. březen 2014
  Odpovědné osoby: Kamila Jůzlová koordinátorka projektu KULTURJAM / Plzeň
  Jana Kučerová koordinátorka projektu KULTURJAM / Bayreuth
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, studenti, kulturní aktéři, jazykoví animátoři atp., kteří mají zájem o česko německou spolupráci v kulturní oblasti
  Cíle: vyškolení v oblasti jazykové animace, kulturního managementu a právních aspektech práce s mládeží na obou starnách hranice  Účastníci: 10 z Čech, 10 z Německa
  Obsah: představení projektu
  představení práce člena podpůrného týmu
  seminář o interkulturním vzdělávání
  úvod do jazykové animace
  právní aspekty práce s mládeží
  Stadtrellay po městě Bayreuth
  Cena: hrazeno z projektu
  Google Maps lokalita: Jugendherberge Bayreuth Universitätsstr. 28 95447 Bayreuth

  Hallo! Ahoj!

  KULTURJAM právě vytváří svůj podpůrný tým! Mach mit!

  Hledáme zájemce o česko-německou kulturu do podpůrného týmu projektu, který se zaměřuje na spolupráci mladých umělců z Plzeňského a Karlovarského kraje a z Horních Franků.

  Požadujeme dobrou znalost německého jazyka, plnoletost a otevřený přístup.

  Výměnou nabízíme spoustu netradičních zážitků v dvoujazyčném prostředí, zajímavou práci na poli kultury, finanční ohodnocení a přispění k živým česko-německým vztahům.

  Školení podpůrného týmu/Betreuerpoolschulung proběhne 21.-23.3.2014 v Bayreuthu.

  Náklady na školení pro jednotlivé členy jsou hrazeny z projektu.

  Účast na školení je nutná pro dalšího angažmá v týmu.

  Během víkendu se dozvíte více o projektu a o tom, co vás jako členy podpůrného týmu čeká:
  • spolupráce při obsahové přípravě setkání
  • podpora koordinátorů projektu při realizaci programu
  • organizační zajištění akcí
  • jazyková podpora (běžné tlumočení a překlady) jazyková animace
  Účast na školení a práce v podpůrném týmu projektu KULTURJAM Vám nabízí:
  • možnost nasbírat zkušenosti v mezinárodní práci s mládeží
  • zábavu a nové kontakty
  • uvedení do principů jazykové animace
  • pestrou a zajímavou práci v oblasti kultury
  • potvrzení o spoluúčasti na přeshraničním projektu
  • finanční ohodnocení

  Další informace o projektu se dozvíte zde, později pak na našich právě vznikajících webových stránkách www.kulturjam.eu

  On-line přihlášku na školení společně s motivačním dopisem a životopisem posílejte e-mailem do 9.3. 2014 na adresu juzlova@tandem.adam.cz

 • Můj projektový den (15. 3. 2014) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: předškolní oblast
  Místo konání: Plzeň, ČR
  Termín: 15. březen 2014
  Odpovědné osoby: Štěpánka Podlešáková, Radka Bonacková, Ulrike Fügl

  Cílová skupina: pedagogové MŠ, školních družin, prvních stupňů základních škol, studenti ped. oborů, dobrovolní i profesionální pracovníci dětských a mládežnických organizací
  Cíle: zpracování podnětů z oblasti projektového managementu, propagace materiálů o sousední zemi
  Účastníci: 23 ČR a SRN
  Obsah: organizace přeshraničních projektů, překonávání jazykové bariéry, možnosti financování, PR projektu, seznámení s publikací "Projekt jako stavebnice" a dalšími materiály, prezentace k nabídce "Vyslanci ze sousední země", workshop
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Pilsen, Czech Republic
  Čtvrtý a poslední regionální seminář projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ se uskutečnil dne 15. března 2014 v Regionálním dobrovolnickém centru Totem v Plzni. Semináře se zúčastnilo celkem 23 učitelek mateřských a základních škol, vychovatelek a dalších pracovnic z Plzeňského kraje a z Bavorska, které pracují s dětmi od 3 do 8 let.

  V rámci dopoledního programu se účastnice seznámily s činností Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Regensburgu a s nabídkou projektu „Krůček po krůčku do sousední země“. K té se řadí i projektová pomoc, kterou zprostředkovávají „vyslanci ze sousední země“. Jeden z našich 29 „vyslanců“ Alfons Reger zapojil účastnice do různých česko-německých her a aktivit, takže mohly načerpat inspiraci pro práci s dětmi v oblasti jazyka a kultury sousední země. Většinu aktivit lze dohledat v publikaci „Projekt jako stavebnice“, která byla vydána v rámci projektu a slouží „vyslancům“ a pedagogům jako podklad pro přeshraniční spolupráci. Krásný příklad česko-německého partnerství představily Dana Šmídová, ředitelka MŠ Bohumilice, a Vendula Maihorn, další z našich „vyslankyň“, která pomohla navázat partnerství se školkou ve Freyungu.
  Kromě finanční podpory zprostředkovávané Tandemem v rámci programu Odmalička, určené pro česko-německá setkání dětí do 6 let, představila možnosti financování přeshraničních projektů také zástupkyně Česko-německého fondu budoucnosti Ilona Rožková. Odpolední program byl pak věnován především práci v malých skupinkách, ve kterých účastnice buď připravovaly vlastní návrhy projektů, nebo diskutovaly otázky spojené s praktickou přípravou a organizací přeshraničních aktivit. Výměna zkušeností, rad a tipů pak vyústila v závěrečnou inspirativní diskuzi.

  Leták k semináři
 • Informační odpoledne na téma: Realizace a finanční podpora odborných praxí v Německu (5. 3. 2014) Typ akce: informační den
  Oblast: oblast odborných praxí
  Místo konání: Jihlava
  Termín: 5. březen 2014
  Odpovědné osoby: Iva Tesařová
  Cílová skupina: učitelé a ředitelé SOŠ, SOU a VOŠ
  Cíle: seznámení se s Tandemem a Programem podpory odborných praxí
  Účastníci: 20 z ČR
  Obsah: - informace a o možnostech financování odborných praxí v Německu - hledání partnerských organizací - vysílání českých praktikantů na praxi do Německa - přijímání německých praktikantů na praxi v Česku
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Vysočina Education
  Google Maps lokalita: Jihlava
  Informační setkání je určeno pedagogům a ředitelům, kteří se zajímají o spolupráci s Německem v rámci odborných praxí, nebo kteří mají německou partnerskou instituci a hledají finanční podporu pro společné aktivity. Program podpory odborných praxí nabízí českým a německým žákům všech oborů odborného vzdělávání ve věku 15–26 let možnost absolvovat minimálně třítýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi.


 • Projekt Zažij Plzeň! Seminář pro budoucí průvodce Plzní (1. 3. 2014) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeň, ČR
  Termín: březen 2014
  Odpovědné osoby: Barbora Živná, Esther Benning
  Cílová skupina: studenti, členové sdružení atp.
  Cíle: Vyškolení stávajících a nových průvodců projektu Zažij Plzeň v rámci spolupráce s Plzní 2015.
  Účastníci: 15 z ČR
  Obsah: Bližší seznámení s projektem EHMK 2015, definováních ových česko-německých vzdělávacích okruhů po Plzni s těžištěm Plzně 2015.