Závěry z druhého přeshraničního protidrogového Dialogu

16. 12. se v bavorském městě Weiden uskutečnil již druhý přeshraničního odborný dialog k tématu protidrogové prevence, jehož se zúčastnilo více než 70 odborníků z Česka a Německa. Níže se můžete dočíst shrnutí o jeho průběhu a výsledcích. Příhraniční město Weiden se v pondělí 16. 12. 2013 stalo centrem diskusí k tématu česko německé protidrogové prevence. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s iniciativou Need NO Speed připravil již druhý Dialog k palčivému tématu zvýšené přeshraniční produkce a prodeje pervitinu a rychle rostoucímu počtu prvouživatelů a potenciálních konzumentů mezi německými mladistvými této návykové látky, jež má na zdraví mladého člověka silně negativní a nevratné účinky. Crystal speed, jak je v Německu pervitin označován, patří mezi obávané syntetické psychotropní látky, které jsou na ilegálních trzích v celoevropském měřítku stále populárnější a dostupnější. Výroba pervitinu má na české drogové scéně již dlouhou tradici z dob komunismu, ovšem posledních několik let se díky profesionalizaci skupin a gangů často nelegální produkce zvyšuje, distribuční sítě neustále zdokonalují a cena za gram je pro mladé lidi stále únosnější, zejména první dávku lze koupit za minimální sumu.
Dobré „výrobní zázemí“ na české straně v kombinaci s rostoucí poptávkou na straně německé dělají starost všem odborným institucím, které se zabývají protidrogovou prevencí v primární, sekundární či terciální oblasti. Kooperace v oblasti represe, tj. společné zásahy protidrogových kriminalistů a celníků vykazují dílčí úspěchy, na které bychom chtěli navázat v oblasti preventivní spolupráce a přeshraničních projektů. Cílem je tedy zabránit nejen přechodu drog přes hranic a dopadnout prodejce či kupce, ale především ochránit mladistvé před experimentováním a neuváženým užitím za pomoci osvěty, odborných informací a spolupráce českých a německých organizací z oblasti prevence. Nadějným krokem je vznik a již více než roční působnost přeshraniční iniciativy Need NO Speed z Horní Falce se snahou podnítit občanskou společnost k větší angažovanosti, zapojit do prevence různé příhraniční instituce a podílet se tak pozitivně na zlepšení situace. Aktivně se připojil i Česko-německý fond budoucnosti, který bude v roce 2014 zvláště podporovat projekty na téma „společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence“. U nich může příspěvek dosahovat namísto obvyklé poloviny až 70 % celkových projektových nákladů. Záměry a cíle speciální podpory na místě představil i ředitel Fondu Budoucnosti, pan Tomáš Jelínek.
Prezident bavorského kruhu mládeže, pan Matthias Fack se ve svém ústním příspěvku zaměřil na zásadní faktory, které přimějí mladé lidi k užití drogy. Zmínil především destrukci morálních hodnot, nezastupitelnou podpůrnou funkci a zázemí ze strany rodičů a rodiny, pubertu, heterogenitu společnosti ve smyslu tradiční role matky a otce, média, úroveň dosaženého vzdělání, absolventy bez práce, neshody s blízkými či kamarády a neúspěch v osobní či pracovní rovině.
Pan Vladimír Sklenář z oddělení prevence na MŠMT hovořil především o strategii primární prevence v České republice, nastínil plány do roku 2018 a zdůraznil, že finanční podporu získají především programy a projekty s dlouhodobou efektivitou a přiznal, že celková suma na primární prevenci na rok 2014 ze státního rozpočtu činí pouze 20 mil. korun. Primární programy nesmí využívat metody zastrašování, nýbrž pozitivní motivace a příklady dobré praxe. V další části odborného Dialogu se jednotlivé organizace v rámci tzv. Trhu organizací prezentovaly a čeští, resp. němečtí zástupci měli tak možnost za asistence jazykových zprostředkovatelů diskutovat mezi sebou. Mezi přítomnými praktiky bychom našli zástupce sdružení Kotec z Mariánských Lázní, Světlo z Kadaně, Most k Naději z Mostu, Centrum protidrogové terapie a prevence z Plzně a Prosapia z Děčína. Názorově a diskusně plodnou částí byl moderovaný workshop, při kterém se účastníci rozdělili do dvou přibližně třicetičlenných skupin a hledali odpovědi na čtyři klíčové otázky. První se věnovala vývojovým podmínkám, které mohou mladistvé přimět k vyzkoušení či užití pervitinu. Účastníci se shodli, že zásadním problémem je kvalita rodinného zázemí, sociální a ekonomické potíže, školní výsledky, přechod ze školy do zaměstnání, regionální rozdíly, ztráta přátel a či blízkých, přehnaná očekávání a nároky ze strany společnosti, vliv médií a reklamy či pozice ve skupině. V druhé otázce se diskuse věnovala smysluplnosti přeshraniční spolupráce v oblasti prevence a zazněla jednoznačná shoda, že jen při hledání společného řešení může být problém účinně odstraněn. Obě strany mohou využít dosavadních zkušeností a vzájemně se učit a tím se tak vyvarovat chyb. Organizace mohou využít geografickou či kulturní blízkost a otevřené hranice. Na tuto otázku navázala třetí s možnostmi a formami česko-německé spolupráce, která je dle přítomných vhodná ve školních výměnách, jak pedagogů či školních preventistů, žádoucí i ze strany žáků a studentů. V úvahu připadá i školení pracovníků mládeže, cílená práce s médii, péče a rozšíření kontaktní sítě a míst, kam se mohou lidí s odbornými otázkami a nesnázemi obracet. Nezbytná je ovšem vůle na obou stranách. Poslední otázka workshopu se věnovala podmínkám, které musí být splněny, aby mohla fungovat přeshraniční spolupráce v oblasti prevence. K těm nejčastěji uvedeným patřila funkční síť kontaktů, finanční zdroje, politická vůle na české i německé straně, jasné a dosažitelné cíle. 
V závěru Dialogu poděkovali oba ředitelé Tandemu za aktivní účast, chuť spolupracovat a podílet se na česko-německé spolupráci v oblasti protidrogové prevence a zejména poté pan Lontschar, ředitel Tandemu Plzeň, pozval všechny na třetí plánovaný protidrogový Dialog, který se předběžně uskuteční v červnu 2014, tentokrát na české straně v Plzni. 
 

Aktuality

 • 23. 5. 2018 Gut drauf školení - strava, pohyb, stres
  Česko-německé školení GUT DRAUF, kde je hlavním tématem strava, pohyb a stres v práci s mládeží, se bude konat  15. - 17. června 2018   v Königsdorfu u Mnichova a je určeno pro pracovníky s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a...
 • 22. 5. 2018 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2018
  Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2018, kde se mohou děti a mladí lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude průběžně doplňován. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám napsat...
 • 21. 5. 2018 Česko-německý fond budoucnosti slaví dvacetiny festivalem
  Česko-německý fond budoucnosti slaví dvacetiny a TANDEM bude u toho! Pražský Mánesův most a jeho okolí ožijí 2. června 2018 hudbou, divadlem, literaturou, ale i sportem či akcemi pro děti. Na celodenní zdarma přístupné česko-německé sousedské slavnosti s...

Doporučujeme

 • 23. 5. 2018 Gut drauf školení - strava, pohyb, stres
  Česko-německé školení GUT DRAUF, kde je hlavním tématem strava, pohyb a stres v práci s mládeží, se bude konat  15. - 17. června 2018   v Königsdorfu u Mnichova a je určeno pro pracovníky s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a...
 • 22. 5. 2018 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2018
  Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2018, kde se mohou děti a mladí lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude průběžně doplňován. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám napsat...
 • 21. 5. 2018 Česko-německý fond budoucnosti slaví dvacetiny festivalem
  Česko-německý fond budoucnosti slaví dvacetiny a TANDEM bude u toho! Pražský Mánesův most a jeho okolí ožijí 2. června 2018 hudbou, divadlem, literaturou, ale i sportem či akcemi pro děti. Na celodenní zdarma přístupné česko-německé sousedské slavnosti s...

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita