Závěrečná zpráva z Česko-německého fóra napříč všemi oblastmi Tandemu

Ve dnech 26.–30. března 2014 proběhlo v Berlíně česko-německého setkání pedagogů (ZŠ, gymnázia, SOŠ a SOU, VOŠ) a pracovníků s mládeží v novém kabátě, které kombinovalo tematický, kontaktní a plánovací seminář do tzv. fóra. V první polovině roku 2014 zrealizoval Tandem zcela nový formát česko-německého setkání a dalšího vzdělávání pedagogů a pracovníků s mládeží, který obsahově kombinoval prvky tematického, kontaktního a plánovacího semináře. Akce s názvem Česko-německé fórum napříč všemi oblastmi Tandemu se uskutečnila ve dnech 26.–30. března 2014 v BSM Diakonie Betriebs gGmbH v Berlíně a jejím cílem bylo navázání těsnější spolupráce školské a mimoškolní oblasti v česko-německém prostředí.

První den fóra byl vyplněn setkáním pracovní skupiny k tématu „zdravý životní styl“, tohoto setkání se zúčastnili odborníci z Česka a z Německa, kteří si vzájemně vyměňovali své znalosti a zkušenosti z oboru a pokoušeli se je přenést do česko-německých setkání mládeže. Pracovní skupina by i nadále měla zůstat v kontaktu a společně pracovat na tématu „zdravý životní styl v česko-německých výměnách“.

Na setkání pracovní skupiny plynule navázalo slavnostní zahájení a přivítání účastníků, proběhla pódiová diskuse s českým velvyslancem v Německu panem Jindrákem. Na závěr večera si pak účastníci mohli vlastnoručně vyrobit chutný koktejl z čerstvého ovoce a zeleniny. V dalších dnech pak na účastníky čekala řada přednášek, workshopů a prezentací různého obsahu a charakteru, které probíhaly paralelně, takže si účastníci mohli vybírat a sami rozhodovat o náplni svého dne.

Čtvrtek byl zaměřen tematicky na „zdravý životní styl v česko-německých výměnách“. Program nabídl několik přednášek k tématu, dále pak prezentace příkladných projektů s tímto zaměřením a v druhé polovině dne bylo možné vybírat z různých workshopů k tématu jako např. zdravá výživa, pohyb, regulace stresu a sociální aspekty dospívání.
V pátek bylo hlavním programovým bodem navazování partnerství a hledání kontaktů. Pro tuto příležitost jsme zvolili trh možností, kde měla každá organizace možnost prezentovat svou nabídku a činnost. V dalších blocích byly nabízeny jazyková animace, struktura práce s mládeží v Česku a Německu, školské systémy. Důležité informace o možnostech financování pro jednotlivé oblasti získali účastníci na prezentacích, které vedli pracovníci Tandemu, nabídnuto bylo také individuální poradenství. O kulturní vyžití a zábavu se ve večerních hodinách postaral spisovatel Jaroslav Rudiš, který předčítal ze své knihy Konec punku v Helsinkách, která vyšla nově v německém překladu.

Sobotní a nedělní programová náplň cílila na již existující nebo vznikající partnerství a přinesla nabídku plánovacích bloků. Důležitými body programu bylo financování, výměny od A do Z, sociální média v mezinárodních výměnách, evaluace v praxi a reálie České republiky a Německa. Během neděle se účastníci mohli seznámit s konkrétními příklady dobré praxe v česko-německých výměnách mládeže a závěrečnou aktivitou byla zážitková pedagogika v praxi.

Stručně shrnuto, fórum nabídlo účastníkům čtyři dny nabité pestrým programem, možnostmi seznámení se a získání nových kontaktů, sloužilo také k naplánování konkrétních aktivit a nasbírání nových impulsů a podnětů k realizaci výměn inspirovaných tématem „zdravý životní styl“.========  Prezentace  ========

Program podpory odborných praxí - financování.ppt
Program podpory odborných praxí - praxe krok za krokem.pptLeták jazykové animaceReálie České republiky (Landeskunde Tschechien)Financování česko-německých (mimoškolních) výměn mládeže

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (20.–26. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 20.–26. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info případně web www.sgun.cz.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Drážďany, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

 • Evropský den jazyků 2017 (25. 9. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 25. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol s výukou němčiny
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 350 (max. 15 žáků na workshop)
  Obsah:

  několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Západočeská univerzita