Závěrečná zpráva z Česko-německého fóra napříč všemi oblastmi Tandemu

Ve dnech 26.–30. března 2014 proběhlo v Berlíně česko-německého setkání pedagogů (ZŠ, gymnázia, SOŠ a SOU, VOŠ) a pracovníků s mládeží v novém kabátě, které kombinovalo tematický, kontaktní a plánovací seminář do tzv. fóra. V první polovině roku 2014 zrealizoval Tandem zcela nový formát česko-německého setkání a dalšího vzdělávání pedagogů a pracovníků s mládeží, který obsahově kombinoval prvky tematického, kontaktního a plánovacího semináře. Akce s názvem Česko-německé fórum napříč všemi oblastmi Tandemu se uskutečnila ve dnech 26.–30. března 2014 v BSM Diakonie Betriebs gGmbH v Berlíně a jejím cílem bylo navázání těsnější spolupráce školské a mimoškolní oblasti v česko-německém prostředí.

První den fóra byl vyplněn setkáním pracovní skupiny k tématu „zdravý životní styl“, tohoto setkání se zúčastnili odborníci z Česka a z Německa, kteří si vzájemně vyměňovali své znalosti a zkušenosti z oboru a pokoušeli se je přenést do česko-německých setkání mládeže. Pracovní skupina by i nadále měla zůstat v kontaktu a společně pracovat na tématu „zdravý životní styl v česko-německých výměnách“.

Na setkání pracovní skupiny plynule navázalo slavnostní zahájení a přivítání účastníků, proběhla pódiová diskuse s českým velvyslancem v Německu panem Jindrákem. Na závěr večera si pak účastníci mohli vlastnoručně vyrobit chutný koktejl z čerstvého ovoce a zeleniny. V dalších dnech pak na účastníky čekala řada přednášek, workshopů a prezentací různého obsahu a charakteru, které probíhaly paralelně, takže si účastníci mohli vybírat a sami rozhodovat o náplni svého dne.

Čtvrtek byl zaměřen tematicky na „zdravý životní styl v česko-německých výměnách“. Program nabídl několik přednášek k tématu, dále pak prezentace příkladných projektů s tímto zaměřením a v druhé polovině dne bylo možné vybírat z různých workshopů k tématu jako např. zdravá výživa, pohyb, regulace stresu a sociální aspekty dospívání.
V pátek bylo hlavním programovým bodem navazování partnerství a hledání kontaktů. Pro tuto příležitost jsme zvolili trh možností, kde měla každá organizace možnost prezentovat svou nabídku a činnost. V dalších blocích byly nabízeny jazyková animace, struktura práce s mládeží v Česku a Německu, školské systémy. Důležité informace o možnostech financování pro jednotlivé oblasti získali účastníci na prezentacích, které vedli pracovníci Tandemu, nabídnuto bylo také individuální poradenství. O kulturní vyžití a zábavu se ve večerních hodinách postaral spisovatel Jaroslav Rudiš, který předčítal ze své knihy Konec punku v Helsinkách, která vyšla nově v německém překladu.

Sobotní a nedělní programová náplň cílila na již existující nebo vznikající partnerství a přinesla nabídku plánovacích bloků. Důležitými body programu bylo financování, výměny od A do Z, sociální média v mezinárodních výměnách, evaluace v praxi a reálie České republiky a Německa. Během neděle se účastníci mohli seznámit s konkrétními příklady dobré praxe v česko-německých výměnách mládeže a závěrečnou aktivitou byla zážitková pedagogika v praxi.

Stručně shrnuto, fórum nabídlo účastníkům čtyři dny nabité pestrým programem, možnostmi seznámení se a získání nových kontaktů, sloužilo také k naplánování konkrétních aktivit a nasbírání nových impulsů a podnětů k realizaci výměn inspirovaných tématem „zdravý životní styl“.========  Prezentace  ========

Program podpory odborných praxí - financování.ppt
Program podpory odborných praxí - praxe krok za krokem.pptLeták jazykové animaceReálie České republiky (Landeskunde Tschechien)Financování česko-německých (mimoškolních) výměn mládeže

Aktuality

  • 1. 12. 2017 Workshopy v Terezíně: nabídka pro partnerské školy
    Partnerským školám z Česka a Německa nabízíme možnost zúčastnit se workshopů v Terezíně. Tandem hradí větší část nákladů.
  • 27. 11. 2017 Nabídka workshopů pro rok 2018
    I pro 2018 nabízí Tandem a Centrum Bavaria Bohemia workshopy pro partnerské školy z Plzeňského a Karlovarského kraje a Bavorska. Workshopy pokrývají celou řadu zajímavých témat, nově je taktéž možné využít nabídku tzv....
  • 27. 11. 2017 Přátelství bez hranic na JuFinale
    Na filmovém festivalu mládežnických filmů JUFINALE Oberfranken 2017 se tento rok podílel i náš projekt Přátelství bez hranic, který zde organizoval česko-německé setkání mládeže.

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita