Vzdělávací dny pro učitele němčiny

9. 6. 2015

Ve dnech 7.–8. 7. 2015 se v dolnorakouském Poysdorfu konají Rakousko-česko-slovenské vzdělávací dny pro učitele cizích jazyků, které  připravila NÖ Landesakademie ve spolupráci s NIDV a Pädagogische Hochschule Niederösterreich. Hlavním tématem je rozvoj řečové dovednosti a poslech.

Milé kolegyně, milí kolegové,

srdečně si Vás dovoluji pozvat na 7. Vzdělávací dny učitelů, které se konají od 7. do 8. července 2015 v Hotelu Veltlín v Poysdorfu.

Tématem letošních Vzdělávacích dnů je řečová dovednost – poslech. Seminář se bude zaměřovat jak na teoretické poznatky, tak na praktické ukázky, které se dají využít při výuce.

Seminář povede Mgr. Markéta Slezáková, která se zabývá vzděláváním dospělých a jazykovou integrací cizinců (dětí i dospělých). Vede kurzy pro rodilé mluvčí (písemná komunikace, mluvená kultura), pro učitele základních a středních škol o zapojování dětí-cizinců do výuky, specializované kurzy pro cizince (výuka čtení a psaní, výslovnost), učí v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince. Pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR, na Literární akademii Josefa Škvoreckého, jako metodička v jazykových školách, vedla kurzy pro krajany, podílelala se na vzniku inovativních programů: nízkoprahové výuky a videokurzy Čeština do práce. Je autorkou řady odborných statí a příspěvků.

Součástí semináře je exkurze v městském vinařském muzeu Vino Versum Poysdorf.

Bližší informace najdete v přiložené pozvánce.

Kontaktní osoba:

Mgr. Vladislava Pekárková, T: +43-2247-51933-15, F: +43-2247-51933-14, www.noe-lak.at

 

 

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň