Výběr žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Na základě pověření MŠMT výběr žáků ke studiu v dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně organizačně zajišťuje Gymnázium v Děčíně. Základní informace o studiu:

- studium je šestileté - přírodovědného zaměření a je určeno žákům v 7.-12. roce školní docházky (o 1 rok kratší, než v ČR)

- žáci po dobu plnění povinné školní docházky zůstávají „kmenově“ žáky české školy výuka bude organizována ve třídě s 15 českými a 15 německými žáky

- čeští žáci a část německých žáků bude ubytována společně v internátě

- studium je ukončeno německou maturitní zkouškou nostrifikovanou v ČR

- kromě českého a německého jazyka budou žáci studovat anglický nebo francouzský jazyk

- studijní plán obsahuje dále běžné všeobecně vzdělávací předměty (zpočátku vyučované v ČJ, postupně i v NJ)

- studium (včetně ubytování, stravování ve dnech vyučování a učebnic a učebních pomůcek) je hrazeno ze státních prostředků  ČR a SRN; žákům je poskytováno kapesné

Základní informace o výběrovém řízení:

- přihlásit se mohou žáci šestého ročníku základní školy nebo žáci prim osmiletých gymnázií

- přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení do středních škol (v kolonce Název a adresa střední školy bude uvedeno: Gymnázium Fr. Schillera Pirna, dvojjazyčné studium)

- přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje

- potvrzení lékaře se nevyžaduje

- do poznámek uveďte, z jakého jazyka bude uchazeč vykonávat při výběrovém řízení zkoušku (A, N)

- požadavky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách: www.gymnaziumdc.cz awww.schillergymnasium-pirna.de

Bližší informace ohledně přihlášky či termínů naleznete pod tímto odkazem.

Aktuality

Doporučujeme

  • 12. 7. 2018 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2018
    Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2018, kde se mohou děti a mladí lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude průběžně doplňován. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám napsat...
  • 19. 6. 2018 Vypsání dobrovolnických míst v Německu - podzim 2018
    Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? Již od letošního září je v nabídce několik...
  • 23. 5. 2018 Gut drauf školení - strava, pohyb, stres
    Česko-německé školení GUT DRAUF, kde je hlavním tématem strava, pohyb a stres v práci s mládeží, se bude konat  15. - 17. června 2018   v Königsdorfu u Mnichova a je určeno pro pracovníky s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a...
<%eshopCart%>

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita