Tandem záhájil víceleté téma Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti

27. 2. 2017

Ve dnech 2.–4. února 2017 uspořádala Koordinační centra zahajovací konferenci k víceletému tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Na akci se sešlo téměř 60 účastníků z řad odborníků, pedagogů, vedoucích mládežnických skupin, dobrovolníků a zástupců institucí občanského vzdělávání z Česka a Německa. Výstupy z akce i plánové kroky jsme pro vás shrnuli v textu.

Česko-německá rada mládeže pověřila Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem, aby se v letech 2017–2019 intenzivně zabývala tématem česko-německé spolupráce na památných místech / občanské vzdělávání pro česko-německé výměny mládeže. Hlavním motivem připravovaných setkání a společných diskuzí bude v následujících třech letech období od 2. světové války s ohledem na důležité otázky současnosti, kterými jsou diskriminace, rasismus, antisemitismus, pravicový extremismus, útěk a migrace.

Koordinační centra se těmto tématům chtějí věnovat společně s českými a německými pedagogy a širokou veřejností, která je aktivní v mimoškolní oblasti. Prvním krokem byla právě realizace zahajovací konference v únoru 2017 v Berlíně, kde účastníci z obou zemí společně diskutovali a plánovali další kroky v tématu. 

První den konference patřil úvodním přednáškám. Jako první se k tématu Kultura vzpomínání na holokaust v Česku a Německu vyjádřil historik a pedagog Dr. Bernhard Schoßig. Příspěvek k tématu Kultura vzpomínání a struktura občanského vzdělávání v České republice – minulost a součastnost následně přednesl Mgr. Ondřej Matějka z Ústavu pro studium totalitních režimů. A na závěr prvního dne promluvil pan Ulrich Bongertmann, předseda Spolku učitelů historie Německa (Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V.) na téma Kultura vzpomínání a struktury občanského vzdělávání v Německu.

Následující den se každý účastník dle vlastních preferencí zapojil do dvou ze čtyř paralelně probíhajících workshopů na stěžejní témata, kterými byly památná místa a občanské vzdělávání. První zmíněné s účastníky diskutovali Dr. Christa Schikorra z Památníku Flossenbürg, Mgr. Jan Špringl z Památníku Terezín, Dr. Matthias Heyl z Mezinárodního centra mládeže Ravensbrück a pedagogických služeb památníků Ravensbrück a Dr. Vojtěch Kyncl z Historického ústavu akademie věd České republiky. Tématu občanského vzdělávání se věnovali Mgr. Ondřej Horák z Centra občanského vzdělávání, Juliane Niklas z Bavorského kruhu mládeže, Mgr. Jan Schroth Mezinárodní organizace pro migraci a Gerhard Wagner z Kreisjugendring München-Stadt.

Všechny skupiny propojily svoji práci pomocí předem stanovených centrálních otázek k tématům, kterými bylo zamýšlení se nad vhodnými tématy pro mládež v česko-německém kontextu, existujícími metodami v česko-německých výměných mládeže, možnými místy a formáty pro realizaci jednotivých akcí a vznikajícími výzvami v bilaterálních výměných a podpoře, která je nutně zapotřebí.

Z diskuzí opakovaně zaznívalo, že je stále potřeba připomínat si holocaust a zločiny nacismu a společně se zasazovat o to, aby se už nikdy neopakovaly. Z hovorů nad formátem jednotivých česko-německých setkání vyplynula důležitost být co nejvíce konkrétní. To znamená využívat výpovědi pamětníků a jiných možností, jak na konkrétním příkladu vysvětlit obecné informace tak, aby to bylo pro cílovou skupinu co nejvíce srozumitelné, uchopitelné a představitelné. Účastníci kofenrece zároveň došli k názoru, že není důležité, z jaké země mládež na setkání či památné místo přichází. Při návštěvě nás těchto míst spojují podobné prožitky a pocity.

Poslední den konference byl věnován prezentaci výstupů z jednotlivých workshopů, aby s nimi byli dobře seznámeni i ostatní účastníci a zjištění mohla být využita při dalších aktivitách v tématu. Následně zástupci Tandemu představili zamýšlený koncept činností pro odbobí 2017-2019 v projektu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Závěrečné slovo patřilo ředitelům obou Koordinačních center, kteří nabídli přítomným konkrétní možnosti zapojení se a využití dotačních programů pro jednotlivé aktivity škol a zájmových spolků mládeže.  

---

Koordinační centra Tandem budou na téma česko-německé spolupráce na památných místech/občanské vzdělávání připravovat občansko-historické vzdělávací aktivity, které se budou zaměřovat na zločiny období nacismu (1933-1945). Za základní materiál považují publikaci Společnou cestou ke vzpomínkám, kterou vydala v roce 2016. Koordinační centra vnímají potřebu spolupráce v občanském vzdělávání mládeže obou zemí tak, aby se mladí lidé z Česka a Německa společně zabývali historií, z minulosti se učili a utvářeli budoucnost bez rasismu, antisemitismu a  pravicového extremismu. Cílem je iniciovat výměny a setkávání mládeže, které se budou tematicky zaměřovat na vyrovávání se s minulostí, zvýšit počet aktivit na toto téma a rozšířit okruh skupin, které tyto aktivity pořádají.

Další akcí pořádanou v rámci víceletého tématu česko-německé spolupráce na památných místech/občanské vzdělávání bude seminář, který se uskuteční 21.-23. května 2017 ve Výmaru. Program bude určen pro pedagogy a vedoucí mládeže ze školní i mimoškolní oblasti z Česka a Německa. Více informací naleznete již brzy na www.tandem-org.cz/akce.

 


Kateřina Podanámimoškolní oblast
Monika Štroblová
e-mail: stroblova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 757
skype: mimoskolni-tandem
 

Aktuality

Doporučujeme

  • 3. 7. 2019 Staň se členem / členkou Česko-německého fóra mládeže!
    Je ti 16-25 let? Cestuješ rád/a do Německa? Máš chuť poznat nové lidi z Česka a Německa a zažít česko-německou spolupráci na vlastní kůži? Staň se členem Česko-německého fóra mládeže​!
  • 1. 7. 2019 Česko-německé setkání mládeže
    Je ti 16-26 let? 8.-10.11.2019 se bude v Berlíně konat již 10. česko-německé setkání mládeže. Nabídne spousty zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity.
  • 10. 6. 2019 Seminář dalšího vzdělávání v Památníku Terezín
    V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň