Sousedé se stali přáteli – zhodnocení česko-německého projektu

Tisková zpráva Tandemu: S prosincem končí projekt „Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)“ na podporu česko-německé spolupráce dětí a mládeže. Prostřednictvím rozmanité nabídky projekt umožnil mladým lidem z Plzeňského a Karlovarského kraje a z Horních Franků poznat kulturu sousední země, seznámit se s novými lidmi a zapojit se do přeshraniční spolupráce. Slavnostní ukončení projektu se konalo ve čtvrtek 12. 12. 2013 v prostoru bayreuthského kulturního střediska „Das Zentrum“ za účasti politiků a pracovníků s dětmi a mládeží. Nabídky projektu Sousedé se stávají přáteli (2012-2013) byly zaměřeny na volnočasová sdružení, školy a na jednotlivce. Během dvou projektových let bylo realizováno či podpořeno přes třicet setkání, do kterých se zapojilo 765 účastníků z řad dětí a mládeže. Jednotlivá setkání umožnila výměny v nejrůznějších oblastech, od sportu a tance přes záchrannou službu až po cirkus a hudbu. Další cílovou skupinou projektu byli pracovníci s dětmi a mládeží v Plzeňském a Karlovarském kraji a v německých Horních Francích, pro které byly uspořádány informační dny, kontaktní semináře, odborné setkání a hospitace v zařízeních sousední země. Praktickým výstupem z projektu je sbírka 12 modulů, ze kterých je možné sestavit vlastní česko-německé setkání. Příručka je určena všem zájemcům z řad multiplikátorů a pracovníků s mládeží, kteří si ji mohou volně stáhnout z webové stránky projektu www.sousede-nachbarn.eu.

Česko-německé aktivity projektu ocenili během slavnostního odpoledne předseda Krajského sněmu Horních Franků Günther Denzler, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková a primátorka města Bayreuthu Brigitte Merk-Erbe.

„Díky nejrůznějším aktivitám, jakými byly například přeshraniční soutěže pro mládež, kulturní workshopy, tematické projektové dny a další česko-německá setkání dětí a mládeže na obou stranách hranice, měli účastníci projektu možnost načerpat řadu zkušeností a poznatků, zlepšit své jazykové dovednosti a odnést si mnoho pěkných zážitků ze společně strávených chvil, během kterých se ze sousedů skutečně stali přátelé.“ shrnula JUDr. Jaroslava Havlíčková ve svém úvodním proslovu výsledky projektu.

Od nového roku zahajují Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Krajský kruh mládeže Horní Franky nový společný projekt „KULTUR JAM“, který se na základě zkušeností obou partnerů zaměří na kulturní spolupráci mládeže. Cílem bude navázat kontakty mezi konkrétními kulturními seskupeními a jejich společná česko-německá produkce na obou stranách hranice.

O praktických výstupech z projektu se mohou zájemci dozvědět více na internetových stránkách www.sousede-nachbarn.eu nebo osobně, pokud se obrátí na Tandem Plzeň.

Pro více informací kontaktujte Martinu Petrakovičovou, koordinátorku projektu „Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)“, tel. +420 377 634 754, petrakovicova@tandem.adam.cz, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, www.sousede nachbarn.eu.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem bylo zřízeno na základě společného prohlášení českého ministra školství a německé spolkové ministryně pro mládež. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT.

Projekt „Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)“ je spolufinancován Evropskou unií. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti.

Aktuality

Doporučujeme

  • 12. 7. 2018 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2018
    Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2018, kde se mohou děti a mladí lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude průběžně doplňován. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám napsat...
  • 19. 6. 2018 Vypsání dobrovolnických míst v Německu - podzim 2018
    Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? Již od letošního září je v nabídce několik...
  • 23. 5. 2018 Gut drauf školení - strava, pohyb, stres
    Česko-německé školení GUT DRAUF, kde je hlavním tématem strava, pohyb a stres v práci s mládeží, se bude konat  15. - 17. června 2018   v Königsdorfu u Mnichova a je určeno pro pracovníky s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a...
<%eshopCart%>

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita