Sousedé se stali přáteli – zhodnocení česko-německého projektu

Tisková zpráva Tandemu: S prosincem končí projekt „Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)“ na podporu česko-německé spolupráce dětí a mládeže. Prostřednictvím rozmanité nabídky projekt umožnil mladým lidem z Plzeňského a Karlovarského kraje a z Horních Franků poznat kulturu sousední země, seznámit se s novými lidmi a zapojit se do přeshraniční spolupráce. Slavnostní ukončení projektu se konalo ve čtvrtek 12. 12. 2013 v prostoru bayreuthského kulturního střediska „Das Zentrum“ za účasti politiků a pracovníků s dětmi a mládeží. Nabídky projektu Sousedé se stávají přáteli (2012-2013) byly zaměřeny na volnočasová sdružení, školy a na jednotlivce. Během dvou projektových let bylo realizováno či podpořeno přes třicet setkání, do kterých se zapojilo 765 účastníků z řad dětí a mládeže. Jednotlivá setkání umožnila výměny v nejrůznějších oblastech, od sportu a tance přes záchrannou službu až po cirkus a hudbu. Další cílovou skupinou projektu byli pracovníci s dětmi a mládeží v Plzeňském a Karlovarském kraji a v německých Horních Francích, pro které byly uspořádány informační dny, kontaktní semináře, odborné setkání a hospitace v zařízeních sousední země. Praktickým výstupem z projektu je sbírka 12 modulů, ze kterých je možné sestavit vlastní česko-německé setkání. Příručka je určena všem zájemcům z řad multiplikátorů a pracovníků s mládeží, kteří si ji mohou volně stáhnout z webové stránky projektu www.sousede-nachbarn.eu.

Česko-německé aktivity projektu ocenili během slavnostního odpoledne předseda Krajského sněmu Horních Franků Günther Denzler, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková a primátorka města Bayreuthu Brigitte Merk-Erbe.

„Díky nejrůznějším aktivitám, jakými byly například přeshraniční soutěže pro mládež, kulturní workshopy, tematické projektové dny a další česko-německá setkání dětí a mládeže na obou stranách hranice, měli účastníci projektu možnost načerpat řadu zkušeností a poznatků, zlepšit své jazykové dovednosti a odnést si mnoho pěkných zážitků ze společně strávených chvil, během kterých se ze sousedů skutečně stali přátelé.“ shrnula JUDr. Jaroslava Havlíčková ve svém úvodním proslovu výsledky projektu.

Od nového roku zahajují Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Krajský kruh mládeže Horní Franky nový společný projekt „KULTUR JAM“, který se na základě zkušeností obou partnerů zaměří na kulturní spolupráci mládeže. Cílem bude navázat kontakty mezi konkrétními kulturními seskupeními a jejich společná česko-německá produkce na obou stranách hranice.

O praktických výstupech z projektu se mohou zájemci dozvědět více na internetových stránkách www.sousede-nachbarn.eu nebo osobně, pokud se obrátí na Tandem Plzeň.

Pro více informací kontaktujte Martinu Petrakovičovou, koordinátorku projektu „Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)“, tel. +420 377 634 754, petrakovicova@tandem.adam.cz, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, www.sousede nachbarn.eu.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem bylo zřízeno na základě společného prohlášení českého ministra školství a německé spolkové ministryně pro mládež. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT.

Projekt „Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)“ je spolufinancován Evropskou unií. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti.

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 23. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

 • Pozvánka na Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 CZ, 12 DE
  Obsah:

  Podrobnosti o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání. Budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.


  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Immenreuth, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Immenreuth

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita