Česko-německá škola diverzity v Plzni

5. 6. 2017

Zajímají Vás otázky kulturní a sociální rozmanitosti, tolerance a respektu k jinakosti a zacházení s předsudky, stereotypy a škatulkováním (nejen) ve vzdělávání? Zveme Vás 16.–18. června 2017 do Plzně na Školu diverzity se zajímavými lektory z Česka i Německa. Přihlašování do 11. června 2017 – kapacita omezena!

Koordinační centra Tandem srdečnou zvou všechny pedagogy a pracovníky s mládeží a další zájemce z Česka i Německa na Školu diverzity, která se koná v prostorách kreativní zóny DEPO2015 v Plzni. Společně se budeme zabývat vědomou prací s diverzitou neboli kulturní a sociální rozmanitostí, antidiskriminačním přístupem, tolerancí a respektem k jinakosti a zacházením s předsudky, stereotypy a škatulkováním (nejen) ve vzdělávání.

Zájemci se mohou zúčastnit celého – třídenního programu složeného z odborné diskuze, workshopů, promítání tématických filmů a divadla, nebo se mohou zapojit pouze do vybraných částí dle vlastní volby. Nabízené worskhopy jsou kapacitně omezeny (20 osob), předchozí registrace nutná do 11. června zde.  

Program

Pátek 16. června

15:00 Zahájení. Křest českého vydání publikace More Than Culture (volně přístupné)

15:20 Pódiová diskuze na téma „Pedagogická práce s předsudky a diskriminací v ČR a SRN“ (volně přístupné)

19:00 Promítání: Gegen die Wand – Proti zdi (volně přístupné)

Sobota 17. června 

9:00 Workshop I: Vědomá práce s diverzitou: přístupy, předsudky, moc (nutná registrace)

9:00 Workshop II: Adultismus (nutná registrace)

16:30 Divadlo utlačovaných 2na3: Ztracená (volně přístupné)

20:00 Promítání: Oh boy – Sakra, kluku! (volně přístupné)

Neděle 18. června

9:00 Workshop III: Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek (IN IUSTITIA) (nutná registrace)

9:00 Workshop IV: Lidé v pohybu. Práce s kontroverzními tématy (Junák - český skaut) (nutná registrace)

14:00 Workshop V: Živá knihovna (Amnesty International) (nutná registrace)

Akce na facebooku.

Přihlašování

Workshopy jsou koncipovány vždy pro 20 účastníků a jejich kapacita je tedy omezena! Doporučujeme včasné přihlášení pod tímto odkazem,  ato nejpozději do 11. června 2017. Další program (zahájení, diskuze, promítání a divadlo utlačovaných) je volně přístupný.

Tlumočení

Veškerý program bude tlumočený do češtiny a/nebo němčiny.

Výstava komiksů a ilustrací

Současně s programem k diverzitě proběhne v kreativní zóně DEPO2015 výstava česko-německých komiksů a ilustrací na motivy literárních děl německých autorů Heinricha Hoffmanna a Joachima Meyerhoffa, které vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Účastnické poplatky

Veškerý program je zdarma. Stravování a ubytování si hradí účastníci sami.

Kontakt

Štěpánka Podlešáková, podlesakova@tandem-org.cz

Česko-německé kulturní jaro

Akce se koná za podpory Česko-německého fondu budoucnosti v rámci Česko-německého kulturního jara. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/the/fru.html

 

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň