První česko-německý dialog na téma přeshraniční protidrogové prevence

3. června se v bavorském Weidenu uskutečnil první česko-německý odborný dialog k problematice zvýšené produkce, distribuce a konzumace syntetické návykové látky metamfetamin. K diskusi zasedli experti z Česka a Německa. Optikou protidrogové prevence hraje v současné době problematika metamfetaminu zejména na česko-bavorských, resp. česko-saských hranicích zásadní roli. Zcela výjimečně se do centra pozornosti různých státních, krajských i lokálních institucí, organizací a neziskových subjektů dostal právě příhraniční region, který již nějaký čas trápí palčivá otázka narůstající výroby, distribuce a produkce této návykové látky. Na zvýšenou potřebu výměny postojů a stanovisek reagovalo i Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, které se zhostilo role mediátora a přizvalo zástupce institucí k česko-německému odbornému dialogu na téma přeshraniční protidrogová prevence. Akce se konala v pondělí 3. června 2013 v příjemném prostředí Max-Reger-Halle v bavorském Weidenu. Více než 60 českých a německých zástupců z oblasti práce s mládeží, národní protidrogové policejní centrály, národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, celní správy, protidrogových koordinátorů z krajských úřadů a magistrátu či ze sféry poradenství pro závislé diskutovalo o faktech a číslech, preventivních modelech a v neposlední řadě došlo i na otázku, co se obě strany mohou od sebe navzájem naučit. Český generální konzul Josef Hlobil svým úvodním příspěvkem povzbudil všechny přítomné k přeshraniční komunikaci.

K výsledkům diskuse:

Metamfetamin musí být uznán jako problém, který se postupně stává spolu s dalšími syntetickými návykovými látkami více než lokální otázkou a začíná nabírat celoevropského rozměru. Počet zadržených či stíhaných osob v souvislosti s ilegálním držením, výrobou a distribucí významně roste, stejně jako počet konzumentů zejména na německé straně. Dvě třetiny spotřebitelů jsou mladší 30 let, proto je nanejvýš důležité, aby ke "kulatému stolu" zasedli i pracovníci s mládeží a koordinátoři protidrogové prevence z odborů školství a mládeže. Z diskuse zazněla několikrát jednoznačná shoda, že prevence a přeshraniční spolupráce v oblasti preventivních opatření je nezbytně nutná. Kromě vůle, času všech angažovaných či personálních kapacit je k posunu řešení tohoto problému nutné zajistit finanční a strukturální/infrastrukturní podmínky. Kromě toho se musí do diskuse intenzivněji integrovat poznatky a zkušenosti nízkoprahových center a ambulantních zařízení pracující s mladými/začínajícími uživateli drog. V návazných krocích by měly být zohledněny rozdílné přístupy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže na obou stranách hranic a hledány možnosti společného protnutí a spolupráce, tak aby došlo k co nejširší osvětě, informovanosti a zabránění nárůstu nových potenciálních experimentátorů, resp. uživatelů. 

Iniciativa Tandemu k organizaci prvního příhraničního odborného dialogu v oblasti protidrogové prevence byla hodnocena všemi zúčastněnými velmi kladně a přítomní se shodli, že spolupráce by v tomto směru měla dále pokračovat. Druhý dialog tohoto charakteru by měl vyslyšet mimo jiné i názory vědecké obce, zástupců škol, kteří se starají o prevenci mezi žáky a studenty na školách a školských zařízeních a pracovníky sociální/terénní práce.

Pro obě Koordinační centra byla akce ve Weidenu tohoto typu prvním vážnou konfrontací s daným tématem a na základě všeobecného kladného hodnocení je Tandem v Plzni i Regensburgu připraven věnovat se aktuálnímu problému z odborného úhlu i nadále s cílem přimět k diskusi další zainteresované aktéry a pomoci přispět k pozitivnímu vývoji a řešení celé situace.

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE

Aktuality

Doporučujeme

  • 12. 7. 2018 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2018
    Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2018, kde se mohou děti a mladí lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude průběžně doplňován. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám napsat...
  • 19. 6. 2018 Vypsání dobrovolnických míst v Německu - podzim 2018
    Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? Již od letošního září je v nabídce několik...
  • 23. 5. 2018 Gut drauf školení - strava, pohyb, stres
    Česko-německé školení GUT DRAUF, kde je hlavním tématem strava, pohyb a stres v práci s mládeží, se bude konat  15. - 17. června 2018   v Königsdorfu u Mnichova a je určeno pro pracovníky s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a...
<%eshopCart%>

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita