Program podpory ODMALIČKA

9. 1. 2019

Termín podávání žádostí na podporu česko-německých setkání dětí do 6 let v druhé polovině roku 2019 je 5. 7. 2019.

Také v roce 2019 podporuje Česko-německý fond budoucnosti a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR česko-německá přeshraniční setkávání dětí a pedagogů. Podávání žádostí do programu podpory Odmalička probíhá za stejných podmínek jako v roce 2018.

Žádost mohou podat zařízení pracující s předškolními dětmi z celé ČR. Finanční příspěvek je určen na společná setkání dětí z Čech a Německa do 6 let a lze ho využít na cestovní náklady účastníků, jazykového prostředníka, výukový materiál nebo stravování. Kompletní podmínky programu a formulář žádosti naleznete na www.tandem-org.cz.

Přihlášky můžete podávat ke každému z daných termínů, v odůvodněných případech i mimo stanovené termíny:

  • 17. leden  (akce realizované od února do června 2019) 
  • 5. červenec (akce od července do prosince 2019).

Výše příspěvku činí max. 12 000 Kč v každém z termínů. Své přihlášky posílejte na adresu:

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Riegrova 17, 306 14 Plzeň

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo chcete svoji žádost předem konzultovat, kontaktujte Evu Danielovou, danielova@tandem-org.cz, tel: +420 377 631 490

V roce 2018 bylo v rámci programu podpory Odmalička podpořeno z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy podpořeno 27 žádostí. Na realizaci česko-německých setkání předškolních dětí a pedagogů tak bylo přispěno částkou 210 388 Kč.

Do projektu se zapojilo více jak 100 pedagogů, 800 dětí a 150 dalších osob (rodiče, jazykoví prostředníci, rodinní příslušníci) z Česka a  Německa z 16 mateřských škol z Česka a 24 zařízení z Německa. Mezi oblíbené aktivity patřilo společné vyrábění, sportovní dny, výlety do okolí a  nechybělo ani společné slavení tradičních svátků, jako jsou Velikonoce nebo Advent.

Tímto chceme za všechny účastníky programu Odmalička velice poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Česko-německému fondu budoucnosti za dlouhodobou podporu programu a popřát nejen jim, ale všem, kteří podporují česko-německá setkávání, hodně úspěchů v realizaci přeshraničních aktivit také v roce 2019.

 

               

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň