Program na podporu česko-německých odborných praxí nabízí možnost vycestovat do sousední země

21. 2. 2018

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem podporují zahraniční praxe českých a německých žáků odborných škol. Ještě v letošním roce se může zapojit kterákoliv střední odborná či učňovská škola z celé republiky, která se přihlásí do 31. března.

Výměnný program úspěšně funguje již od roku 2000. „Během té doby vyjelo díky naší podpoře na praxi do Německa či naopak do České republiky již přes 5700 žáků středních odborných a učňovských škol,“ sděluje Jan Lontschar, ředitel Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže, a dodává: „Pro mladé lidi představuje účast na odborné praxi v zahraničí velmi významným přínos pro jejich další odborný i osobní rozvoj. České školy o tuto možnost projevují trvale velký zájem. Zastoupeny jsou všechny kraje, nejvíce pak Zlínský a Plzeňský kraj, či Praha.“

Program podpory odborných praxí umožňuje českým a německým žákům středních odborných škol a učilišť absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve firmách, dílnách a vzdělávacích zařízeních v sousední zemi. Praxe je uskutečňována v oborech, ve kterých se žáci vzdělávají. Školy vysílají praktikanty nejrůznějších oborů od technických přes administrativní až po zdravotnické obory.

Zahraniční praxe začíná přípravnými dny, kdy smíšená skupina českých a německých žáků prostřednictvím jazykových a interkulturních aktivit naváže první společné kontakty. Tuto část programu zajišťují Koordinačními centry vyškolení jazykoví animátoři. Následně žáci absolvují několikatýdenní praxi v zařízení. Cílem programu je zejména zlepšit možnosti uplatnění žáků na evropském trhu práce a zlepšit jejich odborné a interkulturní dovednosti.

Pokud chce škola zažádat o financování letošní odborné praxe v období 1. 7. – 31. 12. 2018, musí vyplnit online přihlášku do 31. března 2018. Více informací, podmínky programu a přihlašovací formulář jsou k dispozici na http://www.tandem-org.cz/praxe.

Program je finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti a programem EU Erasmus+. Program není určen pro gymnázia a vysoké školy. Podmínkou účasti je partnerství dvou institucí, tj. přijímacího a vysílajícího zařízení (škola, učiliště, podnik, hospodářská komora, úřad práce), které se společně zaváží uskutečnit výměnnou praxi. Zahraniční odborná praxe nemusí mít reciproční charakter. Pokud škola svého partnera v sousední zemi teprve hledá, může využít česko-německou kontaktní databázi na www.tandem-org.eu/partner.

Videa se zkušenostmi praktikantů:

https://www.youtube.com/watch?v=hLQ1MeWh3Zg

https://www.youtube.com/watch?v=cp9ikTzLatg

.


Iva Břendováprogram podpory odborných praxí
Jarmila Půbalová
e-mail: pubalova@tandem-org.cz

telefon: +420 377 634 759
skype: odbornepraxe


Mirka Reifovapublic & media relations
Mirka Reifová
e-mail: reifova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 762

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň