Podpora 25 let partnerství mezi Plzní a Řeznem

18. 9. 2018

Celodenním programem na náměstí Republiky v neděli 16. 9. 2018 oslavilo město Plzeň 25 let partnerství Plzně a německého Řezna. 

Západočeská univerzita v Plzni a její součást Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni podporují plzeňsko-řezenskou spolupráci. Na fotografii zleva: Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. - prorektor ZČU pro rozvoj a vnější vztahy; Thomas Rudner - ředitel Tandemu Regensburg;
Gertrud Maltz-Schwarzfischer - náměstkyně primátora města Regensburg; Martin Zrzavecký - primátor Statutárního města Plzeň; Jan Lontschar - ředitel Tandemu Plzeň.

Do Plzně zavítala delegace nejvyšších představitelů z partnerského města Regensburg (Řezna), spolu s emeritní primátorkou Regensburgu Christou Meier, která 25. září 1993 podepsala partnerskou dohodu se Zdeňkem Mračkem, emeritním primátorem Plzně. V úvodních projevech byly velmi pozitivně hodnoceny nejen příspěvky vzájemné spolupráce v rámci univerzit, ale také aktivity Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Regensburgu. Jejich přínos pro spolupráci měst ocenili zastupitelé měst i německý velvyslanec Dr. Christoph Israng.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni je součástí Západočeské univerzity v Plzni a bylo zřízena na základě společného prohlášení ministerstev ČR a SRN v roce 1997. Aktivity centra jsou provázané s aktivitami univerzity a tento příspěvek ke společné spolupráci obou měst je zároveň pozitivním dokladem, že partnerství je stále živé a funguje ve všech oblastech spolupráce.
Tandem Plzeň má celostátní působnost a své poslání  naplňuje pomocí programů a projektů na podporu česko-německé spolupráce mladých lidí. Jeho existence v Plzni není náhodná.

Rádi bychom popřáli oběma partnerským městům a všem partnerským organizacím z Řezna a Plzně úspěšnou spolupráci, mnoho společných projektů a hlavně přátelské vztahy a soulad v dalších 25 letech. 
 

Aktuality

Doporučujeme

  • 7. 9. 2018 Praha pod hákovým křížem + Lidice - Seminář dalšího vzdělávání
    V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se konat...
  • 12. 7. 2018 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2018
    Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2018, kde se mohou děti a mladí lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude průběžně doplňován. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám napsat...
  • 19. 6. 2018 Vypsání dobrovolnických míst v Německu - podzim 2018
    Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? Již od letošního září je v nabídce několik...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita