Ocenění mimořádných česko-německých projektů v mimoškolní oblasti „Jdeme správnou cestou“

U příležitosti 15tiletého výročí založení Tandemu byly v rámci 7. česko-německého setkání mládeže v Bayreuthu oceněny úspěšně fungující projekty na poli česko-německé mimoškolní spolupráce. Oceněným srdečně gratulujeme!

Ocenění mimořádných česko-německých projektů v mimoškolní oblasti „Jdeme správnou cestou“


Již 15 let uplynulo od 1. česko-německého setkání mládeže v Poličce. Toto setkání bylo v mnoha ohledech ojedinělou záležitostí. Aktuálním tématem byla diskuse o Česko-německé deklaraci, připravoval se vznik Česko-německého fondu budoucnosti a nikdy se česká a německá mládež nesešla v takovém rozsahu (260 účastníků po 4 dny), aby prezentovala svou vůli po usmíření obou národů a narovnání vztahů mezi nimi. Ojedinělé situace tehdy využily organizace zastřešující práci s mládeží v obou zemích – Kruh sdružení dětí a mládeže společně s Německým spolkovým kruhem dětí a mládeže (DBJR – Deutscher Bundesjugendring), realizovaly setkání mládeže a iniciovaly rozhovor s představiteli států.
Setkání v Poličce se zúčastnili prezidenti obou zemí a tehdejší ministři zodpovědni za mládež. Zde bylo na závěrem podepsáno společné prohlášení o založení Koordinačních center česko-německých výměn mládeže, známé pod společným názvem Tandem.

Patnáctileté výročí vybízí k myšlenkovému ohlédnutí, bilancování činnosti Tandemu a zhodnocení nejrůznějších dobrovolných aktivit občanů obou států. Tandem se rozhodl ocenit mimořádné česko-německé projekty v mimoškolní oblasti, které přispívají k realizaci cílů, jež byly v 90. letech vytyčeny a které dlouhodobě napomáhají k česko-německé spolupráci mladých lidí. Vyhlášené podmínky byly velmi otevřené pro projekty sdružení různého zaměření či školských zařízení, které jsou převážně organizovány ve volném čase.

Cílem ocenění pod názvem „Jdeme správnou cestou“ bylo vyzdvihnutí dobrovolného angažmá v rámci česko-německých aktivit, neboť realizaci partnerství předchází velké množství osobního nasazení, obětování volného času, často na úkor rodiny a přátel. Právě toto nasazení není samozřejmou záležitostí a je potřeba jej alespoň v této omezené míře ocenit.

Šestičlenná jury zasedala poslední říjnový den 2011 v německém Norimberku, kde zcela objektivně a transparentně vybrala ty organizace, resp. projekty, jež si ocenění nejvíce zaslouží. Nutno podotknout, že se jak na české, tak i německé straně sešly skutečně velmi kvalitní a hodnotné projekty. Celkový zájem nás velmi potěšil a velmi si jej vážíme!  

Předání takového ocenění za záslužnou a mnohaletou činnost si žádá slavnostní příležitost, kterou byl bezesporu večer na Krajském sněmu v Bayreuthu v rámci 7. česko-německého setkání mládeže "spolu l aktivně l dobrovolně", jež se uskutečnilo ve dnech 18. – 20. listopadu 2011 v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011. 

Na české straně byly oceněny tyto organizace se svými projekty:


1. občanské sdružení Sojka zastoupené Terezou Pražskou
2. plzeňské sdružení Knoflík zastoupené Lucií Valentovou
3. občanské sdružení Spektrum Děčín zastoupené Soňou Kapicovou

Všem třem českým oceněným zástupcům byl předán i poukaz s finanční částkou, kterou mohou pokrýt své projektové náklady v roce 2012.

 

Na německé straně byly oceněny následující organizace a jejich projekty:


1. centrum pro vzdělávání mládeže Jugendbildungsstätte Waldmünchen zastoupené André Negrem
2. organizace Rollstuhl-Sportverband zastoupena Herbertem Winterlem
3. občanské sdružení M3 z Berlína zastoupené Timem Hoffbauerem a Angelinou Delandovou
4. organizace Deutsche Wanderjugend Landesverband Bayern bez osobního zastoupení, Rebekka Dalmer se omluvila

Ocenění zástupci přijeli i se svými projektovými partnery ze sousedské země, kterým bylo také předáno ocenění, jež jim tuto událost bude připomínat. Současně jim byly poskytnuty přihlašovací údaje do Tandem „Best Practise“ projektové databáze, kde jsou popsány a dokumentovány příkladné projekty z mimoškolní oblasti za účelem motivace ostatních organizací.

V závěru slavnostního večera bylo i nadaci Oberfrankenstiftung uděleno ocenění "Jdeme správnou cestou"za dlouhodobou podporu česko-německé spolupráci mladých lidí. Za nadaci Oberfrankenstiftung převzala ocenění místopředsedkyně vlády Horních Frank - Petra Platzgummer-Martin.

Všem oceněným ještě jednou srdečně blahopřejeme, děkujeme a přejeme do dalších let mnoho úspěšných česko-německých setkání a výměn, Tandem bude rád nejen oceněným organizacím nadále oporou.

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (20.–26. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 20.–26. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info případně web www.sgun.cz.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Drážďany, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

 • Evropský den jazyků 2017 (25. 9. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 25. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol s výukou němčiny
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 350 (max. 15 žáků na workshop)
  Obsah:

  několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Západočeská univerzita