Ocenění mimořádných česko-německých projektů v mimoškolní oblasti „Jdeme správnou cestou“

U příležitosti 15tiletého výročí založení Tandemu byly v rámci 7. česko-německého setkání mládeže v Bayreuthu oceněny úspěšně fungující projekty na poli česko-německé mimoškolní spolupráce. Oceněným srdečně gratulujeme!

Ocenění mimořádných česko-německých projektů v mimoškolní oblasti „Jdeme správnou cestou“


Již 15 let uplynulo od 1. česko-německého setkání mládeže v Poličce. Toto setkání bylo v mnoha ohledech ojedinělou záležitostí. Aktuálním tématem byla diskuse o Česko-německé deklaraci, připravoval se vznik Česko-německého fondu budoucnosti a nikdy se česká a německá mládež nesešla v takovém rozsahu (260 účastníků po 4 dny), aby prezentovala svou vůli po usmíření obou národů a narovnání vztahů mezi nimi. Ojedinělé situace tehdy využily organizace zastřešující práci s mládeží v obou zemích – Kruh sdružení dětí a mládeže společně s Německým spolkovým kruhem dětí a mládeže (DBJR – Deutscher Bundesjugendring), realizovaly setkání mládeže a iniciovaly rozhovor s představiteli států.
Setkání v Poličce se zúčastnili prezidenti obou zemí a tehdejší ministři zodpovědni za mládež. Zde bylo na závěrem podepsáno společné prohlášení o založení Koordinačních center česko-německých výměn mládeže, známé pod společným názvem Tandem.

Patnáctileté výročí vybízí k myšlenkovému ohlédnutí, bilancování činnosti Tandemu a zhodnocení nejrůznějších dobrovolných aktivit občanů obou států. Tandem se rozhodl ocenit mimořádné česko-německé projekty v mimoškolní oblasti, které přispívají k realizaci cílů, jež byly v 90. letech vytyčeny a které dlouhodobě napomáhají k česko-německé spolupráci mladých lidí. Vyhlášené podmínky byly velmi otevřené pro projekty sdružení různého zaměření či školských zařízení, které jsou převážně organizovány ve volném čase.

Cílem ocenění pod názvem „Jdeme správnou cestou“ bylo vyzdvihnutí dobrovolného angažmá v rámci česko-německých aktivit, neboť realizaci partnerství předchází velké množství osobního nasazení, obětování volného času, často na úkor rodiny a přátel. Právě toto nasazení není samozřejmou záležitostí a je potřeba jej alespoň v této omezené míře ocenit.

Šestičlenná jury zasedala poslední říjnový den 2011 v německém Norimberku, kde zcela objektivně a transparentně vybrala ty organizace, resp. projekty, jež si ocenění nejvíce zaslouží. Nutno podotknout, že se jak na české, tak i německé straně sešly skutečně velmi kvalitní a hodnotné projekty. Celkový zájem nás velmi potěšil a velmi si jej vážíme!  

Předání takového ocenění za záslužnou a mnohaletou činnost si žádá slavnostní příležitost, kterou byl bezesporu večer na Krajském sněmu v Bayreuthu v rámci 7. česko-německého setkání mládeže "spolu l aktivně l dobrovolně", jež se uskutečnilo ve dnech 18. – 20. listopadu 2011 v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011. 

Na české straně byly oceněny tyto organizace se svými projekty:


1. občanské sdružení Sojka zastoupené Terezou Pražskou
2. plzeňské sdružení Knoflík zastoupené Lucií Valentovou
3. občanské sdružení Spektrum Děčín zastoupené Soňou Kapicovou

Všem třem českým oceněným zástupcům byl předán i poukaz s finanční částkou, kterou mohou pokrýt své projektové náklady v roce 2012.

 

Na německé straně byly oceněny následující organizace a jejich projekty:


1. centrum pro vzdělávání mládeže Jugendbildungsstätte Waldmünchen zastoupené André Negrem
2. organizace Rollstuhl-Sportverband zastoupena Herbertem Winterlem
3. občanské sdružení M3 z Berlína zastoupené Timem Hoffbauerem a Angelinou Delandovou
4. organizace Deutsche Wanderjugend Landesverband Bayern bez osobního zastoupení, Rebekka Dalmer se omluvila

Ocenění zástupci přijeli i se svými projektovými partnery ze sousedské země, kterým bylo také předáno ocenění, jež jim tuto událost bude připomínat. Současně jim byly poskytnuty přihlašovací údaje do Tandem „Best Practise“ projektové databáze, kde jsou popsány a dokumentovány příkladné projekty z mimoškolní oblasti za účelem motivace ostatních organizací.

V závěru slavnostního večera bylo i nadaci Oberfrankenstiftung uděleno ocenění "Jdeme správnou cestou"za dlouhodobou podporu česko-německé spolupráci mladých lidí. Za nadaci Oberfrankenstiftung převzala ocenění místopředsedkyně vlády Horních Frank - Petra Platzgummer-Martin.

Všem oceněným ještě jednou srdečně blahopřejeme, děkujeme a přejeme do dalších let mnoho úspěšných česko-německých setkání a výměn, Tandem bude rád nejen oceněným organizacím nadále oporou.

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 23. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

 • Pozvánka na Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 CZ, 12 DE
  Obsah:

  Podrobnosti o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání. Budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.


  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Immenreuth, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Immenreuth

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita