Ocenění mimořádných česko-německých projektů v mimoškolní oblasti „Jdeme správnou cestou“

U příležitosti 15tiletého výročí založení Tandemu byly v rámci 7. česko-německého setkání mládeže v Bayreuthu oceněny úspěšně fungující projekty na poli česko-německé mimoškolní spolupráce. Oceněným srdečně gratulujeme!

Ocenění mimořádných česko-německých projektů v mimoškolní oblasti „Jdeme správnou cestou“


Již 15 let uplynulo od 1. česko-německého setkání mládeže v Poličce. Toto setkání bylo v mnoha ohledech ojedinělou záležitostí. Aktuálním tématem byla diskuse o Česko-německé deklaraci, připravoval se vznik Česko-německého fondu budoucnosti a nikdy se česká a německá mládež nesešla v takovém rozsahu (260 účastníků po 4 dny), aby prezentovala svou vůli po usmíření obou národů a narovnání vztahů mezi nimi. Ojedinělé situace tehdy využily organizace zastřešující práci s mládeží v obou zemích – Kruh sdružení dětí a mládeže společně s Německým spolkovým kruhem dětí a mládeže (DBJR – Deutscher Bundesjugendring), realizovaly setkání mládeže a iniciovaly rozhovor s představiteli států.
Setkání v Poličce se zúčastnili prezidenti obou zemí a tehdejší ministři zodpovědni za mládež. Zde bylo na závěrem podepsáno společné prohlášení o založení Koordinačních center česko-německých výměn mládeže, známé pod společným názvem Tandem.

Patnáctileté výročí vybízí k myšlenkovému ohlédnutí, bilancování činnosti Tandemu a zhodnocení nejrůznějších dobrovolných aktivit občanů obou států. Tandem se rozhodl ocenit mimořádné česko-německé projekty v mimoškolní oblasti, které přispívají k realizaci cílů, jež byly v 90. letech vytyčeny a které dlouhodobě napomáhají k česko-německé spolupráci mladých lidí. Vyhlášené podmínky byly velmi otevřené pro projekty sdružení různého zaměření či školských zařízení, které jsou převážně organizovány ve volném čase.

Cílem ocenění pod názvem „Jdeme správnou cestou“ bylo vyzdvihnutí dobrovolného angažmá v rámci česko-německých aktivit, neboť realizaci partnerství předchází velké množství osobního nasazení, obětování volného času, často na úkor rodiny a přátel. Právě toto nasazení není samozřejmou záležitostí a je potřeba jej alespoň v této omezené míře ocenit.

Šestičlenná jury zasedala poslední říjnový den 2011 v německém Norimberku, kde zcela objektivně a transparentně vybrala ty organizace, resp. projekty, jež si ocenění nejvíce zaslouží. Nutno podotknout, že se jak na české, tak i německé straně sešly skutečně velmi kvalitní a hodnotné projekty. Celkový zájem nás velmi potěšil a velmi si jej vážíme!  

Předání takového ocenění za záslužnou a mnohaletou činnost si žádá slavnostní příležitost, kterou byl bezesporu večer na Krajském sněmu v Bayreuthu v rámci 7. česko-německého setkání mládeže "spolu l aktivně l dobrovolně", jež se uskutečnilo ve dnech 18. – 20. listopadu 2011 v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011. 

Na české straně byly oceněny tyto organizace se svými projekty:


1. občanské sdružení Sojka zastoupené Terezou Pražskou
2. plzeňské sdružení Knoflík zastoupené Lucií Valentovou
3. občanské sdružení Spektrum Děčín zastoupené Soňou Kapicovou

Všem třem českým oceněným zástupcům byl předán i poukaz s finanční částkou, kterou mohou pokrýt své projektové náklady v roce 2012.

 

Na německé straně byly oceněny následující organizace a jejich projekty:


1. centrum pro vzdělávání mládeže Jugendbildungsstätte Waldmünchen zastoupené André Negrem
2. organizace Rollstuhl-Sportverband zastoupena Herbertem Winterlem
3. občanské sdružení M3 z Berlína zastoupené Timem Hoffbauerem a Angelinou Delandovou
4. organizace Deutsche Wanderjugend Landesverband Bayern bez osobního zastoupení, Rebekka Dalmer se omluvila

Ocenění zástupci přijeli i se svými projektovými partnery ze sousedské země, kterým bylo také předáno ocenění, jež jim tuto událost bude připomínat. Současně jim byly poskytnuty přihlašovací údaje do Tandem „Best Practise“ projektové databáze, kde jsou popsány a dokumentovány příkladné projekty z mimoškolní oblasti za účelem motivace ostatních organizací.

V závěru slavnostního večera bylo i nadaci Oberfrankenstiftung uděleno ocenění "Jdeme správnou cestou"za dlouhodobou podporu česko-německé spolupráci mladých lidí. Za nadaci Oberfrankenstiftung převzala ocenění místopředsedkyně vlády Horních Frank - Petra Platzgummer-Martin.

Všem oceněným ještě jednou srdečně blahopřejeme, děkujeme a přejeme do dalších let mnoho úspěšných česko-německých setkání a výměn, Tandem bude rád nejen oceněným organizacím nadále oporou.

Aktuality

  • 1. 12. 2017 Workshopy v Terezíně: nabídka pro partnerské školy
    Partnerským školám z Česka a Německa nabízíme možnost zúčastnit se workshopů v Terezíně. Tandem hradí větší část nákladů.
  • 27. 11. 2017 Nabídka workshopů pro rok 2018
    I pro 2018 nabízí Tandem a Centrum Bavaria Bohemia workshopy pro partnerské školy z Plzeňského a Karlovarského kraje a Bavorska. Workshopy pokrývají celou řadu zajímavých témat, nově je taktéž možné využít nabídku tzv....
  • 27. 11. 2017 Přátelství bez hranic na JuFinale
    Na filmovém festivalu mládežnických filmů JUFINALE Oberfranken 2017 se tento rok podílel i náš projekt Přátelství bez hranic, který zde organizoval česko-německé setkání mládeže.

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita