Ocenění mimořádných česko-německých projektů v mimoškolní oblasti „Jdeme správnou cestou“

5. 1. 2012 U příležitosti 15tiletého výročí založení Tandemu byly v rámci 7. česko-německého setkání mládeže v Bayreuthu oceněny úspěšně fungující projekty na poli česko-německé mimoškolní spolupráce. Oceněným srdečně gratulujeme!

Ocenění mimořádných česko-německých projektů v mimoškolní oblasti „Jdeme správnou cestou“


Již 15 let uplynulo od 1. česko-německého setkání mládeže v Poličce. Toto setkání bylo v mnoha ohledech ojedinělou záležitostí. Aktuálním tématem byla diskuse o Česko-německé deklaraci, připravoval se vznik Česko-německého fondu budoucnosti a nikdy se česká a německá mládež nesešla v takovém rozsahu (260 účastníků po 4 dny), aby prezentovala svou vůli po usmíření obou národů a narovnání vztahů mezi nimi. Ojedinělé situace tehdy využily organizace zastřešující práci s mládeží v obou zemích – Kruh sdružení dětí a mládeže společně s Německým spolkovým kruhem dětí a mládeže (DBJR – Deutscher Bundesjugendring), realizovaly setkání mládeže a iniciovaly rozhovor s představiteli států.
Setkání v Poličce se zúčastnili prezidenti obou zemí a tehdejší ministři zodpovědni za mládež. Zde bylo na závěrem podepsáno společné prohlášení o založení Koordinačních center česko-německých výměn mládeže, známé pod společným názvem Tandem.

Patnáctileté výročí vybízí k myšlenkovému ohlédnutí, bilancování činnosti Tandemu a zhodnocení nejrůznějších dobrovolných aktivit občanů obou států. Tandem se rozhodl ocenit mimořádné česko-německé projekty v mimoškolní oblasti, které přispívají k realizaci cílů, jež byly v 90. letech vytyčeny a které dlouhodobě napomáhají k česko-německé spolupráci mladých lidí. Vyhlášené podmínky byly velmi otevřené pro projekty sdružení různého zaměření či školských zařízení, které jsou převážně organizovány ve volném čase.

Cílem ocenění pod názvem „Jdeme správnou cestou“ bylo vyzdvihnutí dobrovolného angažmá v rámci česko-německých aktivit, neboť realizaci partnerství předchází velké množství osobního nasazení, obětování volného času, často na úkor rodiny a přátel. Právě toto nasazení není samozřejmou záležitostí a je potřeba jej alespoň v této omezené míře ocenit.

Šestičlenná jury zasedala poslední říjnový den 2011 v německém Norimberku, kde zcela objektivně a transparentně vybrala ty organizace, resp. projekty, jež si ocenění nejvíce zaslouží. Nutno podotknout, že se jak na české, tak i německé straně sešly skutečně velmi kvalitní a hodnotné projekty. Celkový zájem nás velmi potěšil a velmi si jej vážíme!  

Předání takového ocenění za záslužnou a mnohaletou činnost si žádá slavnostní příležitost, kterou byl bezesporu večer na Krajském sněmu v Bayreuthu v rámci 7. česko-německého setkání mládeže "spolu l aktivně l dobrovolně", jež se uskutečnilo ve dnech 18. – 20. listopadu 2011 v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011. 

Na české straně byly oceněny tyto organizace se svými projekty:


1. občanské sdružení Sojka zastoupené Terezou Pražskou
2. plzeňské sdružení Knoflík zastoupené Lucií Valentovou
3. občanské sdružení Spektrum Děčín zastoupené Soňou Kapicovou

Všem třem českým oceněným zástupcům byl předán i poukaz s finanční částkou, kterou mohou pokrýt své projektové náklady v roce 2012.

 

Na německé straně byly oceněny následující organizace a jejich projekty:


1. centrum pro vzdělávání mládeže Jugendbildungsstätte Waldmünchen zastoupené André Negrem
2. organizace Rollstuhl-Sportverband zastoupena Herbertem Winterlem
3. občanské sdružení M3 z Berlína zastoupené Timem Hoffbauerem a Angelinou Delandovou
4. organizace Deutsche Wanderjugend Landesverband Bayern bez osobního zastoupení, Rebekka Dalmer se omluvila

Ocenění zástupci přijeli i se svými projektovými partnery ze sousedské země, kterým bylo také předáno ocenění, jež jim tuto událost bude připomínat. Současně jim byly poskytnuty přihlašovací údaje do Tandem „Best Practise“ projektové databáze, kde jsou popsány a dokumentovány příkladné projekty z mimoškolní oblasti za účelem motivace ostatních organizací.

V závěru slavnostního večera bylo i nadaci Oberfrankenstiftung uděleno ocenění "Jdeme správnou cestou"za dlouhodobou podporu česko-německé spolupráci mladých lidí. Za nadaci Oberfrankenstiftung převzala ocenění místopředsedkyně vlády Horních Frank - Petra Platzgummer-Martin.

Všem oceněným ještě jednou srdečně blahopřejeme, děkujeme a přejeme do dalších let mnoho úspěšných česko-německých setkání a výměn, Tandem bude rád nejen oceněným organizacím nadále oporou.

Aktuality

 • 25. 2. 2020 Finanční podpora z dotačního programu Mládež kraji
  Je ti od 15 do 26 let? Jsi aktivní a máš nápady? Najdi cestu a získej peníze pro svůj neziskový projekt…  
 • 25. 2. 2020 Česko-německé síťovací setkání k Tématu roku 2020 ČNFB
  Česko-německý fond budoucnosti vypsal na rok 2020 téma trvalé udržitelnosti s názvem " Budoucnost je teď ". Pro zájemce, kteří by se rádi pustili do projektu v rámci tohoto tématu, ale chybí jim projektový partner v Německu, připravuje Fond...
 • 25. 2. 2020 XXIX. brněnská konferenci „Dialog uprostřed Evropy“
  Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde Vás společně s Magistrátem města Brna srdečně zvou na XXIX. brněnskou konferenci „Dialog uprostřed Evropy“ na téma Dvě Evropy? V čem a proč se nedaří nalézt společnou řeč v termínu o d 3. -5. dubna 2020 v Brně. Uzávěrka...

Doporučujeme

 • 17. 2. 2020 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2020
  Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2020, kde se mohou děti a mladí lidé seznámit s vrstevníky ze sousední země a zdokonalit v němčině. Seznam průběžně doplňujeme. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám...
 • 29. 1. 2020 Hledají se dobrovolníci do projektu ahoj.info 2020
  Končíš školu a přemýšlíš, jakým směrem se budeš ubírat dál? Chceš získat nové zkušenosti, rozšířit si obzory a zlepšit si jazyky? Máš chuť podílet se na utváření společné...
 • 17. 12. 2019 Videoworkshop ahoj.info
  Poslední šance pro zájemce ve věku 16-26 let se přihlásit na náš seminář s tématem „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“ . Seminář se koná 6. - 8. března 2020 ve Waldmünchenu (v Bavorsku), uzávěrka přihlášek je 6....

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň