Nový projekt „Krůček po krůčku do sousední země“

V období let 2012-2014 přichází koordinační centra Tandemu s novým projektem s názvem Krůček po krůčku do sousední země, který je kromě předškolní oblasti zaměřen i na cílovou skupinu dětí 1. a 2. tříd základních škol, školních družin, organizací a sdružení pracujících s dětmi ve věku od 3 do 8 let.


V období let 2012-2014 přichází koordinační centra Tandemu s novým projektem s názvem Krůček po krůčku do sousední země, který se kromě předškolní oblasti zaměřuje nově na skupinu dětí 1. a 2. tříd základních škol, školních družin, organizací a sdružení pracujících s dětmi ve věku od 3 do 8 let. Projekt bude realizován podél celé česko-německé hranice, konkrétně na celém území Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje.

Důležitou součástí celého projektu jsou tzv. „Vyslanci ze sousední země“, kteří dětem na české straně hranice přiblíží Německo a němčinu jako jazyk našich sousedů.Ti kromě adekvátních aktivit zaměřených na seznámení dětí s jazykem budou seznamovat i s kulturou sousední země. „Vyslanci“ vyškolení Tandemem budou u zájemců realizovat česko-německá odpoledne plná her, jazykové animace, předčítání dětské literatury ze sousední země a další. Zároveň mohou pomáhat pedagogům při zřízení německého tématického koutku, s plánováním výletů do sousední země, realizací setkání dětí s vrstevníky ze sousední země apod. V rámci tohoto projektu budou pořádány tématicky zaměřené semináře, rovněž pak nabízena metodická podpora a poradenství, zprostředkování kontaktů, tvořeny budou nové informační materiály a publikace související s projektem. Konkrétně  publikace Projekt jako stavebnice, jako složka podkladů k věkově adekvátním projektům v předškolních zařízeních a školních družinách, dále pak česko-německý slovníček (nejen) pro předškolní oblast a 4x ročně vydáván elektronický newsletter projektu.


Projekt je financován z finančních prostředků EU, konkrétně z programu Cíl3 – příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Během března 2012 došlo ke schválení i druhé poloviny projektu finanční podpory z programu Cíl3 přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko.


Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem se sídlem v Regensburgu a v Plzni podporovala od roku 2006 do konce roku 2011 v rámci projektů financovaných z prostředků Evropské unie: OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 - Ziel 3, Česko – Bavorsko a Česko – Sasko pod názvem „Odmalička – Von klein auf“ spolupráci českých a německých předškolních zařízení. Cílem těchto projektů byla podpora setkávání českých a německých dětí a kontakt s jazykem sousední země již od útlého věku, a to v rámci výměnných návštěv předškolních zařízení, jazykových animací, organizace seminářů a informačních akcí pro pedagogy mateřských škol. Dále pak informování o úspěšných projektech a koordinování spolupráce v předškolní oblasti podél celé česko-německé hranice.

Webové stránky projektu www.krucekpokrucku.info a www.schrittfuerschritt.info se v současné době připravují.

 

 

  

 

 

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 23. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

 • Pozvánka na Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 CZ, 12 DE
  Obsah:

  Podrobnosti o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání. Budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.


  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Immenreuth, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Immenreuth

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita