Nový projekt „Krůček po krůčku do sousední země“

V období let 2012-2014 přichází koordinační centra Tandemu s novým projektem s názvem Krůček po krůčku do sousední země, který je kromě předškolní oblasti zaměřen i na cílovou skupinu dětí 1. a 2. tříd základních škol, školních družin, organizací a sdružení pracujících s dětmi ve věku od 3 do 8 let.


V období let 2012-2014 přichází koordinační centra Tandemu s novým projektem s názvem Krůček po krůčku do sousední země, který se kromě předškolní oblasti zaměřuje nově na skupinu dětí 1. a 2. tříd základních škol, školních družin, organizací a sdružení pracujících s dětmi ve věku od 3 do 8 let. Projekt bude realizován podél celé česko-německé hranice, konkrétně na celém území Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje.

Důležitou součástí celého projektu jsou tzv. „Vyslanci ze sousední země“, kteří dětem na české straně hranice přiblíží Německo a němčinu jako jazyk našich sousedů.Ti kromě adekvátních aktivit zaměřených na seznámení dětí s jazykem budou seznamovat i s kulturou sousední země. „Vyslanci“ vyškolení Tandemem budou u zájemců realizovat česko-německá odpoledne plná her, jazykové animace, předčítání dětské literatury ze sousední země a další. Zároveň mohou pomáhat pedagogům při zřízení německého tématického koutku, s plánováním výletů do sousední země, realizací setkání dětí s vrstevníky ze sousední země apod. V rámci tohoto projektu budou pořádány tématicky zaměřené semináře, rovněž pak nabízena metodická podpora a poradenství, zprostředkování kontaktů, tvořeny budou nové informační materiály a publikace související s projektem. Konkrétně  publikace Projekt jako stavebnice, jako složka podkladů k věkově adekvátním projektům v předškolních zařízeních a školních družinách, dále pak česko-německý slovníček (nejen) pro předškolní oblast a 4x ročně vydáván elektronický newsletter projektu.


Projekt je financován z finančních prostředků EU, konkrétně z programu Cíl3 – příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Během března 2012 došlo ke schválení i druhé poloviny projektu finanční podpory z programu Cíl3 přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko.


Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem se sídlem v Regensburgu a v Plzni podporovala od roku 2006 do konce roku 2011 v rámci projektů financovaných z prostředků Evropské unie: OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 - Ziel 3, Česko – Bavorsko a Česko – Sasko pod názvem „Odmalička – Von klein auf“ spolupráci českých a německých předškolních zařízení. Cílem těchto projektů byla podpora setkávání českých a německých dětí a kontakt s jazykem sousední země již od útlého věku, a to v rámci výměnných návštěv předškolních zařízení, jazykových animací, organizace seminářů a informačních akcí pro pedagogy mateřských škol. Dále pak informování o úspěšných projektech a koordinování spolupráce v předškolní oblasti podél celé česko-německé hranice.

Webové stránky projektu www.krucekpokrucku.info a www.schrittfuerschritt.info se v současné době připravují.

 

 

  

 

 

Aktuality

 • 23. 6. 2017 V Plzni proběhla první Česko-německá škola diverzity
  Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem uspořádala o víkendu 16.–18. 6. 2017 první Česko-německou školu diverzity na českém území. Do plzeňské kreativní zóny DEPO2015 zavítalo na odborné workshopy na čtyři...
 • 22. 6. 2017 Mediální dílna hledá účastníky
  Mládežnická organizace djo-Deutsche Jugend in Europa pořádá ve dnech 21.–27. 8. 2017 česko-německou mediální dílnu, která se koná v djo - Jugenbildungsstaette Spukschloss Bahratal. Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2017.
 • 19. 6. 2017 Mezinárodní parlamentní stipendium Německého spolkového sněmu (IPS)
  Velvyslanectví spolkové republiky Německo vypisuje stipendijní program pětiměsíční praxe v Německém spolkovém sněmu v Berlíně. Program probíhá každoročně od 1. 3. – 31. 7. Přihlašování je možné do  30. 6. 2017.  

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (20.–26. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 20.–26. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info případně web www.sgun.cz.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Drážďany, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

 • Evropský den jazyků 2017 (25. 9. 2017) Typ akce: informační den
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 25. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková, Michaela Kořánová


  Cílová skupina: žáci základních a středních škol s výukou němčiny
  Cíle: propagace němčiny a češtiny, německé a české kultury, propagace Tandemu jako partnera při organizaci česko-německých akcí
  Účastníci: cca 350 (max. 15 žáků na workshop)
  Obsah:

  několik stanovišť s různými aktivitami (interaktivní puzzle, pexeso, hry a soutěže, česko-německá jazyková animace, informace o dobrovolnictví a pobytech v zahraničí atd.), ve formě workshopů


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje – Německá knihovna
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info.

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Západočeská univerzita