Němčina v Plzni zaujala. Nepovinný kurz absolvovalo 59 studentů technických oborů.

Na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni byl slavnostně zakončen 1. ročník nepovinné výuky němčiny. Celkem 59 studentů z 5 technických oborů získalo tento týden certifikát potvrzující jejich roční jazykové vzdělávání. Kurz němčiny byl během školního roku realizován díky finanční podpoře německých investorů v regionu. Plzeňská strojárna se tak stala vůbec první odbornou školou, která se do konceptu spolupráce školské a firemní sféry ve výuce jazyka zapojila. Na základě pozitivních reakcí studentů i zúčastněných společností bude kurz pokračovat i v následujícím školním roce, a to nově i dalším okrese Plzeňského kraje – na Střední průmyslové škole v Tachově.  Projekt iniciovalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v reakci na jazykové požadavky firem na trhu práce a ve snaze zvýšit kvalifikaci a uplatnění mladých absolventů. Projekt dále podporuje Krajský úřad Plzeňského kraje.

Střední průmyslová škola strojnická vzdělává ve strojírenských oborech žáky, kteří následně míří na technické obory vysokých škol nebo do strojírenských firem. Právě u těchto absolventů je znalost německého jazyka velice žádaná. Zavedení nepovinné výuky tak uvítali studenti i budoucí zaměstnavatelé, kteří ji zároveň aktivně podpořili i finančně.

„V naší společnosti sice hodně využíváme angličtinu, ale protože jsme bavorská firma, tak s němčinou u nás naleznete mnohem více příležitostí a uplatnění s vysokoškolským i středoškolským vzděláním,“ vysvětlil studentům při setkání Johannes Hafner, jednatel společnosti Konplan s. r. o.

„Oceňuji, jak velkou skupinu studentů se podařilo v jejich volném čase pro němčinu získat. Bez angličtiny to v současné době nejde, ale němčina je v našem regionu také důležitá, neboť více jak 70 % firem je zde německých,“ doplnil Dr. Jiří Lopata, ředitel společnosti Streicher, spol. s r. o. „Snahou projektu není získat jazykově vybavené absolventy pouze do naší firmy, ale celkově v regionu zvýšit znalost němčiny tak, aby z toho dlouhodobě mohli profitovat i ostatní zaměstnavatelé i zájemci o práci a došlo ke společné spokojenosti,“ přiblížil Dr. Jiří Lopata i záměr projektu.

Odpolední kroužek v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně navštěvovalo během školníku roku 2016/2017 celkem 59 studentů z oborů elektrotechnika, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení, obráběč kovů a strojírenství. Ve studiu se zaměřili na gramatiku a především odbornou slovní zásobu. Inovativním prvkem ve výuce bylo zapojení česko-německé jazykové animace, nevšední metody k přiblížení cizího jazyka. Speciálně vyškolená spolupracovnice Tandemu doplňovala práci stálého pedagoga a pomocí zábavných aktivit motivovala studenty k učení jazyka.

Další netradiční součástí kurzu byly návštěvy rodilého mluvčího a exkurze do zapojených firem. Studenti tak měli jedinečnou příležitost naživo poznat možné budoucí pracovní prostředí a v jednotlivých firmách si dle vlastního zájmu domluvit stáž. Této příležitosti již využil Jan Kadlec, student 2. ročníku oboru strojírenství, který na jaře 2017 absolvoval stáž ve společnosti MBtech Bohemia s. r. o.

„Poté, co jsme se spolužáky navštívili firmu, tak jsem si zde domluvil praxi. Její absolvování mě motivovalo se němčinu učit dál. K tomu mi pomohla i česko-německá jazyková animace, která pro nás byla vedle klasické výuky v hodině zábavou,“ popsal student Jan Kadlec. 

Na základě pozitivních reakcí ze strany studentů i německých firem se zapojené organizace dohodly na spolupráci i v dalším školním roce. Od září 2017 se tak kurz na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni znovu otevře pro stávající žáky, ale i pro nově příchozí do prvních ročníků. Škola bude zároveň za podpory Plzeňského kraje aktivně usilovat začlenění německého jazyka do klasického výukového plánu.

Spolupráci odborné školy s německými investory se navíc nově podařilo dohodnout i v dalším okrese Plzeňského kraje. Žáci Střední průmyslové školy v Tachově tak budou moci rovněž od nového školního roku navštěvovat výuku němčiny v kombinaci s česko-německou jazykovou animací, exkurzemi do firem a vstupy rodilých mluvčí. To vše za finanční podpory německých investorů z Tachovska a Plzeňského kraje.

Projekt nepovinné výuky němčiny ve spojení s česko-německou jazykovou animací je na odborných středních školách realizován v reakci na požadavky na trhu práce na kvalifikaci a jazykové znalosti absolventů.  Projekt je realizován za podpory německých investorů v regionu, Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Realizaci dále finančně podporuje Krajský úřad Plzeňského kraje z prostředků Nadačního fondu Plzeňského kraje.

 ---

Nepovinná výuka německého jazyka na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni ve školním roce 2016/2017 v číslech:

 • 59 studentů z 5 oborů,
 • 4 jazykové skupiny (3x mírně pokročilí, 1x začátečníci),
 • 154 hodin německého jazyka,
 • 64 hodin česko-německé jazykové animace,
 • 10 hodin konverzací s rodilou mluvčí,
 • 10 exkurzí a vstupů zástupců německých investorů do výuky.

Výuka se uskutečnila za finanční podpory následujících německých investorů z regionu:

 • STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
 • Konplan s.r.o.
 • Alfmeier CZ s.r.o.
 • MBtech Bohemia s.r.o.
 • ZF Engineering Plzeň s.r.o

                 

 

Foto: Image Pro


Mirka Reifovapublic & media relations
Mirka Reifová
e-mail: reifova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 762

Aktuality

 • 20. 4. 2018 Nabídka bezplatné prezentace projektu Do Německa na zkušenou pro základní střední školy
  Unikátní projekt Česko-německé ho fóra mládeže " Do Německa na zkušenou " probíhá na českých školách již ​14. rokem. Jeho cílem je  motivovat žáky k různě zaměřeným krátkodobým i dlouhodobým...
 • 18. 4. 2018 OBŘÍ JAZYKOVÉ PEXESO
  Zapojte se a vytvořte český národní rekord v "Obřím jazykovém pexesu". Jedná se o celorepublikovou akci, do které může svými kartičkami přispět opravdu kdokoliv. Cílem akce, která bude probíhat pod dohledem Agentury Dobrý den Pelhřimov, je...
 • 16. 4. 2018 Základní školení česko-německé jazykové animace
  Ve dnech 12.–15. dubna 2018 se v Litoměřicích konalo základní školení česko-německé jazykové animace. Školení se zúčastnilo celkem 16 osob z Česka a 4 osoby z Německa. Vedli jej Jaroslav Šup a Mathias Straub....

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita