Němčina v Plzni zaujala. Nepovinný kurz absolvovalo 59 studentů technických oborů.

Na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni byl slavnostně zakončen 1. ročník nepovinné výuky němčiny. Celkem 59 studentů z 5 technických oborů získalo tento týden certifikát potvrzující jejich roční jazykové vzdělávání. Kurz němčiny byl během školního roku realizován díky finanční podpoře německých investorů v regionu. Plzeňská strojárna se tak stala vůbec první odbornou školou, která se do konceptu spolupráce školské a firemní sféry ve výuce jazyka zapojila. Na základě pozitivních reakcí studentů i zúčastněných společností bude kurz pokračovat i v následujícím školním roce, a to nově i dalším okrese Plzeňského kraje – na Střední průmyslové škole v Tachově.  Projekt iniciovalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v reakci na jazykové požadavky firem na trhu práce a ve snaze zvýšit kvalifikaci a uplatnění mladých absolventů. Projekt dále podporuje Krajský úřad Plzeňského kraje.

Střední průmyslová škola strojnická vzdělává ve strojírenských oborech žáky, kteří následně míří na technické obory vysokých škol nebo do strojírenských firem. Právě u těchto absolventů je znalost německého jazyka velice žádaná. Zavedení nepovinné výuky tak uvítali studenti i budoucí zaměstnavatelé, kteří ji zároveň aktivně podpořili i finančně.

„V naší společnosti sice hodně využíváme angličtinu, ale protože jsme bavorská firma, tak s němčinou u nás naleznete mnohem více příležitostí a uplatnění s vysokoškolským i středoškolským vzděláním,“ vysvětlil studentům při setkání Johannes Hafner, jednatel společnosti Konplan s. r. o.

„Oceňuji, jak velkou skupinu studentů se podařilo v jejich volném čase pro němčinu získat. Bez angličtiny to v současné době nejde, ale němčina je v našem regionu také důležitá, neboť více jak 70 % firem je zde německých,“ doplnil Dr. Jiří Lopata, ředitel společnosti Streicher, spol. s r. o. „Snahou projektu není získat jazykově vybavené absolventy pouze do naší firmy, ale celkově v regionu zvýšit znalost němčiny tak, aby z toho dlouhodobě mohli profitovat i ostatní zaměstnavatelé i zájemci o práci a došlo ke společné spokojenosti,“ přiblížil Dr. Jiří Lopata i záměr projektu.

Odpolední kroužek v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně navštěvovalo během školníku roku 2016/2017 celkem 59 studentů z oborů elektrotechnika, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení, obráběč kovů a strojírenství. Ve studiu se zaměřili na gramatiku a především odbornou slovní zásobu. Inovativním prvkem ve výuce bylo zapojení česko-německé jazykové animace, nevšední metody k přiblížení cizího jazyka. Speciálně vyškolená spolupracovnice Tandemu doplňovala práci stálého pedagoga a pomocí zábavných aktivit motivovala studenty k učení jazyka.

Další netradiční součástí kurzu byly návštěvy rodilého mluvčího a exkurze do zapojených firem. Studenti tak měli jedinečnou příležitost naživo poznat možné budoucí pracovní prostředí a v jednotlivých firmách si dle vlastního zájmu domluvit stáž. Této příležitosti již využil Jan Kadlec, student 2. ročníku oboru strojírenství, který na jaře 2017 absolvoval stáž ve společnosti MBtech Bohemia s. r. o.

„Poté, co jsme se spolužáky navštívili firmu, tak jsem si zde domluvil praxi. Její absolvování mě motivovalo se němčinu učit dál. K tomu mi pomohla i česko-německá jazyková animace, která pro nás byla vedle klasické výuky v hodině zábavou,“ popsal student Jan Kadlec. 

Na základě pozitivních reakcí ze strany studentů i německých firem se zapojené organizace dohodly na spolupráci i v dalším školním roce. Od září 2017 se tak kurz na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni znovu otevře pro stávající žáky, ale i pro nově příchozí do prvních ročníků. Škola bude zároveň za podpory Plzeňského kraje aktivně usilovat začlenění německého jazyka do klasického výukového plánu.

Spolupráci odborné školy s německými investory se navíc nově podařilo dohodnout i v dalším okrese Plzeňského kraje. Žáci Střední průmyslové školy v Tachově tak budou moci rovněž od nového školního roku navštěvovat výuku němčiny v kombinaci s česko-německou jazykovou animací, exkurzemi do firem a vstupy rodilých mluvčí. To vše za finanční podpory německých investorů z Tachovska a Plzeňského kraje.

Projekt nepovinné výuky němčiny ve spojení s česko-německou jazykovou animací je na odborných středních školách realizován v reakci na požadavky na trhu práce na kvalifikaci a jazykové znalosti absolventů.  Projekt je realizován za podpory německých investorů v regionu, Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Realizaci dále finančně podporuje Krajský úřad Plzeňského kraje z prostředků Nadačního fondu Plzeňského kraje.

 ---

Nepovinná výuka německého jazyka na Střední průmyslové škole strojnické v Plzni ve školním roce 2016/2017 v číslech:

 • 59 studentů z 5 oborů,
 • 4 jazykové skupiny (3x mírně pokročilí, 1x začátečníci),
 • 154 hodin německého jazyka,
 • 64 hodin česko-německé jazykové animace,
 • 10 hodin konverzací s rodilou mluvčí,
 • 10 exkurzí a vstupů zástupců německých investorů do výuky.

Výuka se uskutečnila za finanční podpory následujících německých investorů z regionu:

 • STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
 • Konplan s.r.o.
 • Alfmeier CZ s.r.o.
 • MBtech Bohemia s.r.o.
 • ZF Engineering Plzeň s.r.o

                 

 

Foto: Image Pro

.


Ivana Stuchlovápublic & media relations
Ivana Stuchlová
e-mail: stuchlova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 762

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 23. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

 • Pozvánka na Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 CZ, 12 DE
  Obsah:

  Podrobnosti o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání. Budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.


  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Immenreuth, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Immenreuth

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita