Němčina nekouše: jednodenní seminář jazykové animace pro učitele NJ v Karlových Varech

13. 2. 2019

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Karlových Varech dne 11. 3. 2019 jednodenní seminář jazykové animace pro učitele německého jazyka ZŠ a SŠ. Po absolvování tohoto semináře mohou učitelé sami motivovat pomocí animace své žáky k učení se němčiny.

Předběžný program:

  • představení Tandemu
  • teorie a metodika jazykové animace
  • seznámení s metodickou brožurou jazykových aktivit
  • praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků
  • modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů
  • krátké hodnocení aktivit
  • prezentace vlastních interaktivních výukových metod
  • krátká evaluace, předání osvědčení a rozloučení

Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost výpovědi. Jazyková animace mj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk, jeho konotace i rozdíly.

Datum a místo konání:

11. 3. 2019  9:00 - cca 16:00 hod.

Krajská knihovna Karlovy Vary

Jak se přihlašovat?

Přihlašování je možné prostřednictvím tohoto online formuláře nebo na e-mailové adrese koranova@tandem-org.cz. 

Uzávěrka přihlášek je středa 6. 3. 2019. V tento den Vám bude zasláno i potvrzení Vaší účasti na semináři.

Seminář je určen primárně učitelům NJ ze ZŠ (2. stupeň) a víceletých gymnázií. Pro učitele je seminář zdarma.

Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství pod číslem MSMT-12/2016-1-196.
Bližší informace naleznete na stránkách pořádajícího projektu zde.


Eva WagnerováProjekty Němčina nekouše a Němčina nad zlato
Michaela Kořánová
e-mail: koranova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 764
skype: nemcinanekouse

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň