Němčina nekouše - seminář jazykové animace pro učitele

Pro učitele němčiny z Čech a učitele češtiny z Německa připravil Tandem ve dnech 11.–14. 4. 2013 společný seminář jazykové animace. Termín a místo konání: 11.–14. duben 2012, Beroun

On-line elektronická přihláška zde

Zveme vás na kurz jazykové animace
Tento seminář je speciálně zaměřen na jazykovou animaci, která má v rámci projektu Němčina nekouše za cíl motivovat žáky k volbě resp. výuce německého jazyka na základních školách a českého jazyka na německých reálných školách. Seznámíme vás s touto osvědčenou metodou uplatňovanou např. při česko-německých setkáních, školních i mimoškolních projektech a mnoha dalších akcích.

Rok trvání projektu Němčina nekouše (od ledna 2012), který školám nabízí realizaci jazykové animace ve výuce, přinesl mnoho pozitivních ohlasů na tento způsob motivování žáků a podněcování jejich chuti k porozumění řeči sousedů. V rámci projektu proběhlo dosud téměř 300 hodin jazykových animací na 100 základních školách.

Seminář byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem 17308/2012-25-399

Cíle semináře
Během semináře vám ukážeme, jak aplikovat jazykovou animaci pro zvýšení motivace vašich žáků a zpestření vaší jazykové výuky. Jazykovou animací mohou učitelé jazyka přispět k zastavení všeobecného poklesu zájmu žáků o němčinu na českých školách a zvýšení zájemců o češtinu na reálných školách v Německu.

Obsah
Seznámíte se mimo jiné:
• s teoretickými základy a východisky
  jazykové animace,
• s oblastmi využití jazykové animace,
• s příklady jednotlivých jazykových aktivit.

Kurz je vystavěn na vaší aktivní spolupráci, při které vás čekají praktické úkoly, např. modifikace jazykových her, simulace výukové hodiny s jazykovou animací nebo řešení krizových situací. Každý si bude moct vyzkoušet roli jazykového animátora i žáka.

Na koho se obracíme
Kurz je určen pro celkem 20 učitelů němčiny v Česku a češtiny v Německu. Bude veden převážně v českém jazyce. Předpokladem je chuť hrát si s cizí řečí, zájem zpestřit výuku interaktivními prvky a propagovat jazyk sousední země mezi školní mládeží.

Nejedná se o školení jazykových animátorů pořádané každoročně Tandemem, ale o seminář pro učitele, kteří chtějí používat jazykovou animaci ve své pedagogické praxi pro zvýšení zájmu svých žáků o jazyk.


Místo konání
Hotel Na Ostrově
Na Ostrově 816
266 01 Beroun
Tel.: +420 311 713 100
hotel@naostrove.cz
www.naostrove.cz

Náklady
Příspěvek na seminář pro učitele němčiny v České republice včetně ubytování a stravy činí 1200 Kč. Poté, co vám v níže uvedeném termínu potvrdíme účast na semináři, uhraďte prosím poplatek za seminář převodem na účet, který vám sdělíme.

Jízdné
Tandem hradí 50 % cestovného, tzn. jen cestu jedním směrem. Cesta autem bude proplacena pouze do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána! (Řidiči bude proplacena suma odpovídající jízdnému ve vlaku 2. třídy, zbývající náklady mu mohou po dohodě uhradit spolujezdci, kterým cesta nebude proplacena.)

Ubytování
Bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.

Pojištění
Tandem všem účastníkům semináře zajišťuje
a hradí nemocenské a úrazové pojištění
a pojištění odpovědnosti za škodu.

Přihlášky
Vzhledem k tomu, že se snažíme o vyrovnaný počet účastníků z obou zemí, je možné, že budeme nuceni některé přihlášky odmítnout.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 15. března 2013

Nejpozději 24. dubna 2013 od nás obdržíte potvrzení vaší účasti na semináři a další informace.
Pokud vám potvrdíme účast na semináři, a přesto se nebudete moci semináře zúčastnit, neprodleně nás prosím informujte, abychom mohli volné místo nabídnout dalším zájemcům. Pokud tak neučiníte, budeme od vás vyžadovat storno poplatek
ve výši poplatku za seminář.

Přihlášky učitelů češtiny v Německu přijímá
Hansjürgen Karl z Tandemu Regensburg,
který vám na požádání zašle formuláře a bližší informace o semináři i v němčině. Můžete je najít také na www.tandem-org.de v sekci Aktuelles – Termine – Sprache.

Časový rámec
od čtvrtka, 11. dubna 2013, příjezd do 16.00
do neděle, 14. října 2013, odjezd po 12.00

Organizační tým
Lucie Kroulíková, jazyková animátorka, lektorka
Zbyšek Brůj, koordinátor projektu, Tandem Plzeň
Hansjürgen Karl, odborný pracovník pro školskou a jazykovou oblast, Tandem Regensburg

Těšíme se na vás!


Přihlášku naleznete
zde


Informační leták k semináři


Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 23. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

 • Pozvánka na Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 CZ, 12 DE
  Obsah:

  Podrobnosti o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání. Budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.


  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Immenreuth, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Immenreuth

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita