Němčina nekouše - seminář jazykové animace pro učitele

Pro učitele němčiny z Čech a učitele češtiny z Německa připravil Tandem ve dnech 11.–14. 4. 2013 společný seminář jazykové animace. Termín a místo konání: 11.–14. duben 2012, Beroun

On-line elektronická přihláška zde

Zveme vás na kurz jazykové animace
Tento seminář je speciálně zaměřen na jazykovou animaci, která má v rámci projektu Němčina nekouše za cíl motivovat žáky k volbě resp. výuce německého jazyka na základních školách a českého jazyka na německých reálných školách. Seznámíme vás s touto osvědčenou metodou uplatňovanou např. při česko-německých setkáních, školních i mimoškolních projektech a mnoha dalších akcích.

Rok trvání projektu Němčina nekouše (od ledna 2012), který školám nabízí realizaci jazykové animace ve výuce, přinesl mnoho pozitivních ohlasů na tento způsob motivování žáků a podněcování jejich chuti k porozumění řeči sousedů. V rámci projektu proběhlo dosud téměř 300 hodin jazykových animací na 100 základních školách.

Seminář byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem 17308/2012-25-399

Cíle semináře
Během semináře vám ukážeme, jak aplikovat jazykovou animaci pro zvýšení motivace vašich žáků a zpestření vaší jazykové výuky. Jazykovou animací mohou učitelé jazyka přispět k zastavení všeobecného poklesu zájmu žáků o němčinu na českých školách a zvýšení zájemců o češtinu na reálných školách v Německu.

Obsah
Seznámíte se mimo jiné:
• s teoretickými základy a východisky
  jazykové animace,
• s oblastmi využití jazykové animace,
• s příklady jednotlivých jazykových aktivit.

Kurz je vystavěn na vaší aktivní spolupráci, při které vás čekají praktické úkoly, např. modifikace jazykových her, simulace výukové hodiny s jazykovou animací nebo řešení krizových situací. Každý si bude moct vyzkoušet roli jazykového animátora i žáka.

Na koho se obracíme
Kurz je určen pro celkem 20 učitelů němčiny v Česku a češtiny v Německu. Bude veden převážně v českém jazyce. Předpokladem je chuť hrát si s cizí řečí, zájem zpestřit výuku interaktivními prvky a propagovat jazyk sousední země mezi školní mládeží.

Nejedná se o školení jazykových animátorů pořádané každoročně Tandemem, ale o seminář pro učitele, kteří chtějí používat jazykovou animaci ve své pedagogické praxi pro zvýšení zájmu svých žáků o jazyk.


Místo konání
Hotel Na Ostrově
Na Ostrově 816
266 01 Beroun
Tel.: +420 311 713 100
hotel@naostrove.cz
www.naostrove.cz

Náklady
Příspěvek na seminář pro učitele němčiny v České republice včetně ubytování a stravy činí 1200 Kč. Poté, co vám v níže uvedeném termínu potvrdíme účast na semináři, uhraďte prosím poplatek za seminář převodem na účet, který vám sdělíme.

Jízdné
Tandem hradí 50 % cestovného, tzn. jen cestu jedním směrem. Cesta autem bude proplacena pouze do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána! (Řidiči bude proplacena suma odpovídající jízdnému ve vlaku 2. třídy, zbývající náklady mu mohou po dohodě uhradit spolujezdci, kterým cesta nebude proplacena.)

Ubytování
Bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.

Pojištění
Tandem všem účastníkům semináře zajišťuje
a hradí nemocenské a úrazové pojištění
a pojištění odpovědnosti za škodu.

Přihlášky
Vzhledem k tomu, že se snažíme o vyrovnaný počet účastníků z obou zemí, je možné, že budeme nuceni některé přihlášky odmítnout.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 15. března 2013

Nejpozději 24. dubna 2013 od nás obdržíte potvrzení vaší účasti na semináři a další informace.
Pokud vám potvrdíme účast na semináři, a přesto se nebudete moci semináře zúčastnit, neprodleně nás prosím informujte, abychom mohli volné místo nabídnout dalším zájemcům. Pokud tak neučiníte, budeme od vás vyžadovat storno poplatek
ve výši poplatku za seminář.

Přihlášky učitelů češtiny v Německu přijímá
Hansjürgen Karl z Tandemu Regensburg,
který vám na požádání zašle formuláře a bližší informace o semináři i v němčině. Můžete je najít také na www.tandem-org.de v sekci Aktuelles – Termine – Sprache.

Časový rámec
od čtvrtka, 11. dubna 2013, příjezd do 16.00
do neděle, 14. října 2013, odjezd po 12.00

Organizační tým
Lucie Kroulíková, jazyková animátorka, lektorka
Zbyšek Brůj, koordinátor projektu, Tandem Plzeň
Hansjürgen Karl, odborný pracovník pro školskou a jazykovou oblast, Tandem Regensburg

Těšíme se na vás!


Přihlášku naleznete
zde


Informační leták k semináři


Aktuality

Doporučujeme

  • 12. 7. 2018 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2018
    Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2018, kde se mohou děti a mladí lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude průběžně doplňován. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám napsat...
  • 19. 6. 2018 Vypsání dobrovolnických míst v Německu - podzim 2018
    Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? Již od letošního září je v nabídce několik...
  • 23. 5. 2018 Gut drauf školení - strava, pohyb, stres
    Česko-německé školení GUT DRAUF, kde je hlavním tématem strava, pohyb a stres v práci s mládeží, se bude konat  15. - 17. června 2018   v Königsdorfu u Mnichova a je určeno pro pracovníky s mládeží, učitele a vychovatele z Česka a...
<%eshopCart%>

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita