Holokaust Romů - Seminář pro pedagogy

23. 8. 2017

Seminář pro pedagogy na téma holokaust Romů se bude konat 5.–8. října 2017 v Mnichově.

Program:

V rámci semináře budeme tematizovat vývoj diskurzu připomínání a historie týkající se nacisty zavražděných Sintů a Romů, a také význam romského holokaustu v česko-německém kontextu. Navštívíme památník v Dachau a Dokumentační centrum národního socialismu v Mnichově. V širokém plénu i v malých skupinách budeme se zabývat kulturou připomínání. V centru našeho zájmu je reflexe vlastní historie a jiných narativů a jejich význam pro mládež / výměny mládeže. Program bude doplněn o odborné přednášky.

Kromě tematických vstupů je dle zájmu účastníků možné diskutovat i další otázky týkající se výměn mládeže a podpory německo / bavorsko-českých projektů. Kromě toho účastníci budou mít možnost prezentovat své vlastní projekty.

Cílová skupina:

Pedagogové, vedoucí mládežnických skupin, pracovníci s mládeží (vč. mezinárodně zaměřených), zaměstnanci muzeí a památníků, které se zabývají, nebo se chtějí zabývat nacistickou genocidou Romů a Sintů

Organizační:

V přihlášce můžete uvést, zda byste rádi vystoupili s vlastním příspěvkem, např. byste chtěli představit svůj projekt či si pro účastníky připravit malý workshop.

Podrobný program obdržíte s dostatečným předstihem před konferencí.

Dle jazykových znalostí účastníků se seminář bude konat v angličtině, nebo s česko-německým tlumočením.

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň