Hledá se česká třída na česko-německé projektové setkání „Týden o zdraví“

Projektové dny ve vzdělávacím středisku „Am Knock“ v Horních Francích jsou věnovány zdraví a zdravému životnímu stylu. Žáci se učí sami řídit své stravovací návyky a dbát na dostatek pohybu. Pro koho: žáci 4. třídy ZŠ z Plzeňského a Karlovarského kraje v doprovodu pedagogického dozoru dané školy (přibližně 20 žáků)

Kdy: 29.9.
3.10.2014 
Kde: vzdělávací středisko „Am Knock“ v Teuschnitz, Horní Franky (severní Bavorsko)

Jak: Žáci budou objevovat své vlastní tělesné, citové, duševní a sociální silné stránky, a to hravě a přiměřeně dětským potřebám. Budou vedeni k vědomě řízenému chování v oblasti stravování, pohybu a trávení volného času. Žáci získají nejen vědomosti, ale především i dovednosti (teorii střídá praxe), dostanou i tipy na to, jak vše smysluplně a jednoduše převést do svého všedního (školního) dne.

S kým: Česká třída se účastní současně s německou třídou (pravděpodobně 18 žáků 4. třídy ZŠ v Kronachu). Podmínkou není znalost českého nebo německého jazyka, ale předpokládáme, že touto cestou budou děti pozitivně motivovány ke studiu jazyka svých sousedů. Internetová stránka projektu v němčině: http://www.knock.de/robuste_kids/index.html

Za kolik: Náklady na projektové dny jsou ve výši 90 eur / osoba.
Čeští žáci i jejich pedagogický doprovod se podílí na nákladech částkou 30 eur.

Dopravu na místo konání a zpět si musí škola sama zorganizovat a zaplatit.

Kdo: Česko-německé projektové dny probíhají za finanční podpory Hornofrancké nadace (Oberfrankenstiftung).  

V případě zájmu se české třídy mohou hlásit u projektové pracovnice:

Michaela Skopalová
Bezirksjugendring Oberfranken
+49 921 63310
michaela.skopalova@bezirksjugendring-oberfranken.de

Aktuality

Aktuální akce

  • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
    Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
    Místo konání: Český Krumlov
    Termín: 23. 8. 2017
    Odpovědné osoby:

    Lenka Pučalíková


    Cílová skupina: učitelé němčiny
    Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
    Účastníci: max. 40
    Obsah:

    možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


    Cena: viz propozice na webu SGUN
    Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
    Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

    V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

  • Pozvánka na Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
    Oblast: Mimoškolní oblast
    Místo konání: Pardubice
    Termín: 15.–17. 9. 2017
    Odpovědné osoby:

    Monika Štroblová


    Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
    Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
    Účastníci: 12 CZ, 12 DE
    Obsah:

    Podrobnosti o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání. Budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.


    Cena: 500 Kč
    Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
    Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

    Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

    V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

  • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
    Oblast: Předškolní oblast
    Místo konání: Immenreuth, SRN
    Termín: 23.–24. 9. 2017
    Odpovědné osoby:

    Eva Danielová, Ulrike Fügl


    Cílová skupina: medinauti
    Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
    Účastníci: 35 z Česka a Německa
    Obsah:

    evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


    Cena: zdarma
    Google Maps lokalita: Immenreuth

    Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

        

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita