Dodatečné výběrové řízení do 8. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

3. 1. 2017

Termín pro přihlášení do dodatečného výběrového řízení pro zájemce o nástup do 8. ročníku česko-německého studia na Gymnáziu F. Schillera v Pirně je stanoven na 31. 1. 2017.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/žákyni ke studiu v 8. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

O přijetí do 8. ročníku se mohou ucházet jak žáci základní školy /základní školy s rozšířenou výukou jazyků, tak žáci tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou velmi dobré znalosti německého a anglického jazyka.

Přihlášky k příjímacím zkouškám do 8. ročníku zasílejte do 31. 1.2017 na adresu:
Friedrich-Schiller-Gymnasium
Dr. Tomáš Křenek
Seminarstr. 3
D-01796 Pirna
Deutschland

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední klasifikační období.
 
Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní zkouška).

Předpokládaný nástup ke studiu: 26. 2.2017

Pro další informace kontaktujte českého studijního koordinátora:
Dr. T. Křenek, Tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75,
e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info.
www.schillergymnasium-pirna.de


Vypsání výběrového řízení

Aktuality

 • 25. 2. 2020 Finanční podpora z dotačního programu Mládež kraji
  Je ti od 15 do 26 let? Jsi aktivní a máš nápady? Najdi cestu a získej peníze pro svůj neziskový projekt…  
 • 25. 2. 2020 Česko-německé síťovací setkání k Tématu roku 2020 ČNFB
  Česko-německý fond budoucnosti vypsal na rok 2020 téma trvalé udržitelnosti s názvem " Budoucnost je teď ". Pro zájemce, kteří by se rádi pustili do projektu v rámci tohoto tématu, ale chybí jim projektový partner v Německu, připravuje Fond...
 • 25. 2. 2020 XXIX. brněnská konferenci „Dialog uprostřed Evropy“
  Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde Vás společně s Magistrátem města Brna srdečně zvou na XXIX. brněnskou konferenci „Dialog uprostřed Evropy“ na téma Dvě Evropy? V čem a proč se nedaří nalézt společnou řeč v termínu o d 3. -5. dubna 2020 v Brně. Uzávěrka...

Doporučujeme

 • 17. 2. 2020 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2020
  Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2020, kde se mohou děti a mladí lidé seznámit s vrstevníky ze sousední země a zdokonalit v němčině. Seznam průběžně doplňujeme. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám...
 • 29. 1. 2020 Hledají se dobrovolníci do projektu ahoj.info 2020
  Končíš školu a přemýšlíš, jakým směrem se budeš ubírat dál? Chceš získat nové zkušenosti, rozšířit si obzory a zlepšit si jazyky? Máš chuť podílet se na utváření společné...
 • 17. 12. 2019 Videoworkshop ahoj.info
  Poslední šance pro zájemce ve věku 16-26 let se přihlásit na náš seminář s tématem „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“ . Seminář se koná 6. - 8. března 2020 ve Waldmünchenu (v Bavorsku), uzávěrka přihlášek je 6....

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň