Dodatečný výběr do 10. a 11. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně ve školním roce 2016/17

13. 5. 2016

MŠMT ČR oznamuje, že se uvolnila stipendijní studijní místa pro české žáky  ke studiu v 10. a 11. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou po dvanáctém roce školní docházky, tedy o rok dříve než v České republice. Maturitní zkouška opravňuje žáky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo.

O přijetí do budoucího 10. a 11. ročníku se mohou ucházet žáci, kteří v tomto školním roce navštěvují  4. / 5. ročník osmiletého gymnázia nebo 2. / 3. ročník šestiletého gymnázia v ČR. Podmínkou je výborná znalost německého jazyka a anglického jazyka.

Přihlášky ke studiu zasílejte na adresu:
Friedrich-Schiller-Gymnasium, Dr. Tomáš Křenek, Seminarstr. 3, D - 01796 Pirna

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonického / e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák navštěvuje, spolu s kopiemi vysvědčení za poslední klasifikační období.

Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z německého, anglického jazyka a  matematiky.

Předpokládaný nástup ke studiu: začátek školního roku  2016/17.

Pro další informace kontaktujte českého studijního koordinátora:
dr. T. Křenek, tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75, e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info
www.schillergymnasium-pirna.de

Aktuality

Aktuální akce

Doporučujeme

  • 14. 11. 2018 ROZHOVOR: Za rovnoprávný svět musíme bojovat
    „Za rovnoprávný svět musíme bojovat,“ říká autorka knihy o diverzitě Anne Sophie Winkelmann v rozhovoru pro TANDEM. Vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže představuje cestu k respektování jinakosti a rozmanitosti...
  • 7. 9. 2018 Praha pod hákovým křížem + Lidice - Seminář dalšího vzdělávání
    V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se konat...
  • 19. 6. 2018 Vypsání dobrovolnických míst v Německu - podzim 2018
    Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? Již od letošního září je v nabídce několik...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita