Dodatečné výběrové řízení do 7. ročníku bilingvního studia na gymnáziu v SRN

14. 3. 2016

Termín pro přihlášení do dodatečného výběrového řízení pro zájemce o nástup do letošního 7. ročníku česko-německého studia na Gymnáziu F. Schillera v Pirně je stanoven na 30. 3. 2016.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/žákyni ke studiu v 7. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou po dvanáctém roce školní docházky, tedy o rok dříve než v České republice. Maturitní zkouška opravňuje žáky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo.

O přijetí do 7. ročníku se mohou ucházet žáci/žákyně, kteří/které ve školním roce 2015/16 navštěvují  7. ročník ZŠ nebo 2. ročník osmiletého gymnázia. Nezbytnou podmínkou pro přijetí je znalost německého jazyka na úrovni A1 ERR (základní komunikativní dovednosti a znalost základních gramatických struktur).

Přihlášky ke studiu prosím zasílejte co nejdříve, je však nutné doručit je nejpozději do 30. března 2016 na adresu:
Friedrich-Schiller-Gymnasium
Dr. Tomáš Křenek,
Seminarstr. 3
D-01796 Pirna

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče/uchazečky a rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dvě klasifikační období.

Zájemci/zájemkyně budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, jehož součástí bude písemná a ústní zkouška z německého a anglického jazyka a písemná zkouška z matematiky.

Předpokládaný nástup ke studiu: 11. 4.2016.

Další informace o dvojnárodnostním bilingvním studiu může poskytnout český studijní koordinátor, dr. Tomáš Křenek: tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75, e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info.  K dispozici jsou rovněž na: www.schillergymnasium-pirna.de.


Vypsání

Aktuality

Doporučujeme

  • 17. 2. 2020 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2020
    Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2020, kde se mohou děti a mladí lidé seznámit s vrstevníky ze sousední země a zdokonalit v němčině. Seznam průběžně doplňujeme. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám...
  • 29. 1. 2020 Hledají se dobrovolníci do projektu ahoj.info 2020
    Končíš školu a přemýšlíš, jakým směrem se budeš ubírat dál? Chceš získat nové zkušenosti, rozšířit si obzory a zlepšit si jazyky? Máš chuť podílet se na utváření společné...
  • 17. 12. 2019 Videoworkshop ahoj.info
    Poslední šance pro zájemce ve věku 16-26 let se přihlásit na náš seminář s tématem „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“ . Seminář se koná 6. - 8. března 2020 ve Waldmünchenu (v Bavorsku), uzávěrka přihlášek je 6....

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň