Den setkání Lépe porozumět sousedovi – dík mezikulturní kompetenci

26. 9. 2014 Ackermannova obec (Ackermann-Gemeinde) zve na Den setkání dne 11.10. 2014 od 9.00 do 16.30 hod. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2014. Jak si mohou Němci a Češi lépe porozumět? Jednou možností je uvědomit si, co mají jejich kultury rozdílného a společného. Tím člověk získá mezikulturní kompetenci a poučí se více o mentalitě a formách chování milého souseda. To je obzvlášť důležité pro ty, kteří provádějí partnerskou práci nebo výměnné projekty. Setkání se koná se v diecézním centru Obermünster. Dvě referentky (z Ludwig- Maximilians-Universität v Mnichově a ze Západočeské univerzity v Plzni) uvedou do tématiky. Po obědě bude příležitost znalosti prohloubit v malých skupinách ve formě diskusí a otázek. Na závěr vystoupí sbor z Dobřan. Program probíhá v němčině i češtině. Náklady (včetně oběda): Češi a studenti 5 €, Němci 15 €. Přihlášky posílejte na Leonharda Fuchse, Ackermann-Gemeinde: foxline@t-online.de.

Bližší informacec naleznete v přílohách.

program v nj
pozvánka v čj, nj
Informace v  nj

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň