ČNFB vyhlašuje téma roku 2019: "Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti"

19. 3. 2019

Svým Tématem roku 2019 by chtěl Fond budoucnosti motivovat české a německé aktéry, aby se postavili proti rozdělujícím tendencím a hledali dialog nejen mezi oběma společnostmi, ale i v jejich rámci. Podporu až do výše 70% celkových projektových nákladů získají takové česko-německé projekty, které se zabývají různými dělícími liniemi uvnitř obou společností (Musíme spolu mluvit!) anebo připraví noví aktéři z venkovských a strukturálně slabých oblastí/městských periferií (Jdeme do toho s vámi!). V oblasti škol se chceme zaměřit zejména na střední odborné školy/učiliště.

Informace k podání žádosti

Téma roku se může týkat všech projektových kategorií, musí být však hlavní součástí obsahové náplně projektu. U projektů k tématu roku může požadovaný příspěvek činit namísto běžných 50 % až 70% celkových nákladů. Při podávání žádostí v rámci Tématu roku je postup obdobný jako v případě ostatních projektů. V žádosti však musí být popsáno, jak se projekt vztahuje k Tématu roku, a ve formuláři musí být zaškrtnuto pole Téma roku. V návaznosti na to může požadovaný příspěvek, uvedený v rozpočtu, dosahovat až 70 % celkových nákladů.

Žádosti lze předkládat vždy ke konci čtvrtletí, tj. k 31. prosince (předchozího roku), 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci. Realizace projektu může zasahovat i do následujícího roku. Pokud chcete předložit žádost spadající do Tématu roku, doporučujeme Vám, abyste před předložením žádosti Váš projektový záměr konzultovali. S Vašimi dotazy se prosím obracejte na Jacoba Venuße (jacob.venuss@fb.cz / +420 266 312 004).

Podrobnosti

Aktuality

Doporučujeme

  • 7. 8. 2019 Seminář dalšího vzdělávání v Památníku Terezín
    V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se...
  • 7. 8. 2019 Česko-německé setkání mládeže
    Je ti 16-26 let? 8.-10.11.2019 se bude v Berlíně konat již 10. česko-německé setkání mládeže. Nabídne spousty zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity.
  • 3. 7. 2019 Staň se členem / členkou Česko-německého fóra mládeže!
    Je ti 16-25 let? Cestuješ rád/a do Německa? Máš chuť poznat nové lidi z Česka a Německa a zažít česko-německou spolupráci na vlastní kůži? Staň se členem Česko-německého fóra mládeže​!

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň