Výměnný projekt pro studenty pražských gymnázií „Čí je to město?“

5. 4. 2018

V září 2018 se uskuteční návštěva žáků mezi partnerskými městy Praha a Hamburk. Tento mezinárodní výměnný projekt vznikl ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s německým Úřadem pro školu a odborné vzdělávání Hamburk (Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg). Organizaci na české straně zajišťuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

Téma sedmého ročníku zní „Čí je to město?“ a zaměřuje se odkrývání a reflexi úlohy médií při vytváření obrazu míst, kde žijeme. Žáci se budou společně věnovat vlivu médií na společnost, vyzkouší si základy žurnalistické práce a reportážní postupy při poznávání měst Hamburk a Praha.

Výměnný projekt je rozdělen do dvou částí: od 14. 9. do 18. 9. 2018 v Hamburku a následně v Praze od 24. 9. do 28. 9. 2018. Během těchto dnů budou žáci omluveni z výuky.

K účasti na výměnném projektu se mohou hlásit žáci 2. a 3. ročníků gymnázií a SŠ. Komunikačním jazykem bude převážně němčina nebo angličtina, podmínkou k účasti je proto středně pokročilá znalost alespoň jednoho z těchto jazyků.

Celkem se projektu zúčastní 10 německých a 10 českých žáků. Zájemci se mohou hlásit emailem na adresu reifova@tandem-org.cz do 4. 5. 2018, součástí přihlášky je:

 • motivační dopis v češtině spolu s kontaktními údaji (celé jméno, škola, ročník, bydliště, email, telefon);
 • krátká úvaha nad tématem „Čí je to město?“ v němčině / angličtině.

Počet míst je omezen, proto budou zájemci pozváni ke společnému setkání a neformálnímu rozhovoru v němčině na téma projektu, po kterém se vybere 10 účastníků. Pohovor proběhne v budově MŠMT na adrese Karmelitská 5, Praha v termínu 21. 5. 2018 od 15:00 h.

Čeští žáci budou během projektu ubytovaní v hostitelských rodinách a stejně tak ubytují v Praze svého německého hosta. Tím se účastníkům nabízí bezprostřední pohled do běžného života vrstevníků ze sousední země.

Cestovní výlohy (cestu tam a zpět do Hamburku) a náklady na program financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rodina účastníka musí předem souhlasit s poskytnutím bezplatného ubytování a stravy žákovi / žákyni z Hamburku (do rodin dívek bude upřednostňován pobyt dívek a naopak). Účastníci si musí sami zajistit a uhradit zdravotního a úrazového pojištění po dobu konání projektu v zahraničí.

Případné dotazy a přihlášky směřujte na vedoucí projektu na české straně:


Mirka Reifovapublic & media relations
Mirka Reifová
e-mail: reifova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 762

Aktuality

Doporučujeme

 • 25. 9. 2020 Chcete pracovat u Tandemu? Hledáme nové kolegy/ně
  Aktuálně máme vypsána 2 pracovní místa:  Spolupracovník / spolupracovnice pro mimoškolní oblast (nástup od listopadu 2020) a  Referent / referentka pro Public Relations (nástup od ledna 2021).
 • 11. 9. 2020 Základní školení jazykové animace
  Zveme Vás na Základní školení jazykové animace, které se uskuteční 5. – 8. 11. 2020 ve městě Plauen. Školení je určené pro všechny zájemce o hravou, nevýukovou metodu učení němčiny nejrůznějších věkových...
 • 13. 7. 2020 TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny
  Také vám chybí kontakt s našimi sousedy? Dočasné uzavření hranic neznamená, že je třeba přerušit česko-německé výměny. Historie dokazuje, že omezení zájmu na sebe sama a odstřihnutí se od okolního světa nikdy dlouhodobě nevedlo k ničemu...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň