Výměnný projekt pro studenty pražských gymnázií „Čí je to město?“

5. 4. 2018

V září 2018 se uskuteční návštěva žáků mezi partnerskými městy Praha a Hamburk. Tento mezinárodní výměnný projekt vznikl ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s německým Úřadem pro školu a odborné vzdělávání Hamburk (Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg). Organizaci na české straně zajišťuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

Téma sedmého ročníku zní „Čí je to město?“ a zaměřuje se odkrývání a reflexi úlohy médií při vytváření obrazu míst, kde žijeme. Žáci se budou společně věnovat vlivu médií na společnost, vyzkouší si základy žurnalistické práce a reportážní postupy při poznávání měst Hamburk a Praha.

Výměnný projekt je rozdělen do dvou částí: od 14. 9. do 18. 9. 2018 v Hamburku a následně v Praze od 24. 9. do 28. 9. 2018. Během těchto dnů budou žáci omluveni z výuky.

K účasti na výměnném projektu se mohou hlásit žáci 2. a 3. ročníků gymnázií a SŠ. Komunikačním jazykem bude převážně němčina nebo angličtina, podmínkou k účasti je proto středně pokročilá znalost alespoň jednoho z těchto jazyků.

Celkem se projektu zúčastní 10 německých a 10 českých žáků. Zájemci se mohou hlásit emailem na adresu reifova@tandem-org.cz do 4. 5. 2018, součástí přihlášky je:

 • motivační dopis v češtině spolu s kontaktními údaji (celé jméno, škola, ročník, bydliště, email, telefon);
 • krátká úvaha nad tématem „Čí je to město?“ v němčině / angličtině.

Počet míst je omezen, proto budou zájemci pozváni ke společnému setkání a neformálnímu rozhovoru v němčině na téma projektu, po kterém se vybere 10 účastníků. Pohovor proběhne v budově MŠMT na adrese Karmelitská 5, Praha v termínu 21. 5. 2018 od 15:00 h.

Čeští žáci budou během projektu ubytovaní v hostitelských rodinách a stejně tak ubytují v Praze svého německého hosta. Tím se účastníkům nabízí bezprostřední pohled do běžného života vrstevníků ze sousední země.

Cestovní výlohy (cestu tam a zpět do Hamburku) a náklady na program financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rodina účastníka musí předem souhlasit s poskytnutím bezplatného ubytování a stravy žákovi / žákyni z Hamburku (do rodin dívek bude upřednostňován pobyt dívek a naopak). Účastníci si musí sami zajistit a uhradit zdravotního a úrazového pojištění po dobu konání projektu v zahraničí.

Případné dotazy a přihlášky směřujte na vedoucí projektu na české straně:


Mirka Reifovapublic & media relations
Mirka Reifová
e-mail: reifova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 762

Aktuality

Aktuální akce

Doporučujeme

 • 14. 11. 2018 ROZHOVOR: Za rovnoprávný svět musíme bojovat
  „Za rovnoprávný svět musíme bojovat,“ říká autorka knihy o diverzitě Anne Sophie Winkelmann v rozhovoru pro TANDEM. Vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže představuje cestu k respektování jinakosti a rozmanitosti...
 • 7. 9. 2018 Praha pod hákovým křížem + Lidice - Seminář dalšího vzdělávání
  V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se konat...
 • 19. 6. 2018 Vypsání dobrovolnických míst v Německu - podzim 2018
  Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? Již od letošního září je v nabídce několik...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita