Česko-německý workshop kreativní tvorby optikou velkých měst

Sdružení DJO hledá pro připravovaný projekt v roce 2014 skupinu mladých z Česka, kteří díky metodě slam poetry, interaktivnímu poznávání velkých měst v Německu a ČR a práce s mediální technikou poznají nové přátele sousední země. Rozjezd projektu v Berlíně!
PRO NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKT JE HLEDÁN ČESKÝ PARTNER !!

Česko-německý workshop kreativní tvorby optikou velkých měst

Popis projektu:

Cílem setkání mezi mladými z Berlína a mladými z českého města je kulturní pochopení prostřednictvím mediální techniky, metodě slam poetry a tvůrčího psaní. Téma v originále zní: „Großstadtgeschichten“, což bychom mohli popsat a vysvětlit jako společné toulky velkým městem, které je oběma skupinám neznámé a přijmou společně roli pozorujících účastníků a začnou objevovat město, jeho historii, pověsti a specifika. Díky tomuto přístupu si zvýší sami účastníci povědomí o vnímání sebe sama, vnímání kultury novým pohledem na každodenní život v neznámém prostředí.

K poznávání města, prostředí a atmosféry nebude docházet povrchním turistickým způobem, nýbrž zacíleně na určité osoby, kulturní a historická specifika, zvyky a tradice, které jsou charakteristické pro danou lokalitu. Díky praktickým úkolům, které české a německé účastníky přirozeně propojí s místními lidmi a prostředím překonají obavy a předsudky, s nimiž jsou často v konfrontaci. K seznámení a prohloubení vazeb ve skupině bude dosaženo díky interkulturnímu učení, teambuildingovým aktivitám a jazykové animaci. Účastnici budou mít příležitost rozvinout a realizovat v rámci projektu vlastní myšlenky a nápady. Během workshopů budou spolu čeští a němečtí účastníci tvořit, natáčet a kreativně psát. Seznámí se s uměleckou formou „Performance Poesie“ díky návštěvě tzv. Poetry Slams v angličtině, samotní umělci se jim pak budou individuálně věnovat a představí jim specifickou práci s jazykem, která vyžaduje nejen dobrou slovní zásobu, ale i sebedůvěru, určitou úroveň sebevědomí a sociální empatii s publikem.

Hledaná cílová skupina pro projekt, který proběhne v roce 2014 dle dohody s DJO

Němečtí účastníci s nebo bez migrační minulosti z Berlína hledají českou skupinu z většího města, optimálně z Prahy, ve věku mezi 16 – 26 lety se zájmem o kreativní tvorbu a poznání sousední země a jejich měst. Skupina německých mladých hledá dlouhodobého projektového partnera a zajímá se o mezikulturní dialog v oblasti mládeže. Integrace mladých lidí bude probíhat prostřednictvím kreativních a interaktivních metod, za podpory a odborného vedení, referentů a místních průvodců v daných městech. Nejprve se projekt rozběhne v Berlíně, v krásném pestrém městě, kde jsou ideální podmínky na vlastní tvorbu a kreativní aktivity.

Kvůli podání žádosti hledají v co nejkratším čase českého partnera !!

více viz http://www.tandem-info.net/partner/kontakt_nahled.php?id=296


Kontaktní údaje
Julia Reimche  - referentka pro mezinárodní spolupráci
Landesverband Berlin e.V., Gounodstr. 9, 13088 Berlin
E-Mail: J.Reimche@djo-bb.de
Tel.: +49 30 96 06 52 86
Mobil: +49 151 571 393 37

Aktuality

Aktuální akce

 • Workshopy jazykové animace pro učitele němčiny ve spolupráci se SGUN 2017 (23. 8. 2017) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Český Krumlov
  Termín: 23. 8. 2017
  Odpovědné osoby:

  Lenka Pučalíková


  Cílová skupina: učitelé němčiny
  Cíle: prezentovat jazykovou animaci formou teorie i praktických ukázek prezentovat činnost Tandemu a jeho nabídku pro organizaci česko-německých aktivit
  Účastníci: max. 40
  Obsah:

  možnosti využití jazykové animace ve výuce německého jazyka a při česko-německých setkáních mládeže informace o programech a projektech Tandemu


  Cena: viz propozice na webu SGUN
  Spolupráce: Spolek germanistů a učitelů němčiny
  Google Maps lokalita: 48.8127, 14.3174

  V rámci letní akademie bude i Tandem prezentovat svou nabídku pro školy a učitele německého jazyka, zejména pak materiály k metodě jazykové animace. Podrobné informace o akci naleznete na webu SGUN.

 • Pozvánka na Česko-německý barcamp a seminář „Vzdělávání. Participace. Akce. Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže“ (15.–17. 9. 2017) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Pardubice
  Termín: 15.–17. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu
  Cíle: výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země
  Účastníci: 12 CZ, 12 DE
  Obsah:

  Podrobnosti o práci Tandemu a možnosti podpory v oblasti financování. Dále bude probíhat výměna zkušeností z praxe mezi účastníky z oblasti občanského vzdělávání. Budeme součástí Barcampu v Pardubicích, který pořádá Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Česká rada dětí a mládeže, jež je zastřešující organizací sdružení dětí a mládeže v České republice. Jeho náplní budou 40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností. Jeden z pěti paralelně běžících workshopů se bude věnovat občanskému vzdělávání v Německu. Poslední den semináře zreflektujeme jeho průběh a v rámci projektové dílny zpracujeme první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.


  Cena: 500 Kč
  Spolupráce: Česká rada dětí a mládeže
  Google Maps lokalita: 50.0343, 15.7811

  Rádi bychom Vás pozvali na první seminář občanského vzdělávání v rámci tématu na léta 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, který se bude konat ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže 15.–17. září 2017 v Pardubicích. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci s mládeží, multiplikátoři a další, kteří se zajímají o téma občanské vzdělávání a rádi by s ním pracovali v česko-německém kontextu.

  V letech 2017-2019 se Tandem intenzivně zabývá tématem česko-německé spolupráce na památných místech a občanským vzděláváním pro česko-německé výměny mládeže. Cílem semináře je výměna zkušeností v oblasti občanského vzdělávání mezi českými a německými účastníky, nové kontakty, první kroky pro plánování česko-německých výměn a vhled do struktur občanského vzdělávání sousední země.  Kromě toho Tandem představí možnosti finanční podpory v česko-německých výměnách mládeže.

 • Pracovní setkání medinautů (23.–24. 9. 2017) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Immenreuth, SRN
  Termín: 23.–24. 9. 2017
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: medinauti
  Cíle: evaluace projektu, výměna zkušeností a kontaktů, informace k mediálním a jazykovým projektům
  Účastníci: 35 z Česka a Německa
  Obsah:

  evaluace projektu, výměna zkušeností, praktické workshopy


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: Immenreuth

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem info a newsletter projektu Sousedních světy–Nachbarwelten.

      

Doporučujeme

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte kolonku.

podrobná přihláška zde

YouTube  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita